ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

მთავარი თემა

ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

2013 ივნ 2 15:53:20

შოთა თარხნიშვილი, გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე - 48 050 ლარი; გიორგი ლაცაბიძე, გენერალური აუდიტორის  მოდგილე - 39 425 ლარი; კახაბერ კირტავა, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე აჭარის ა/რ-ში - 37500 ლარი; დევი ვეფხვაძე, გენერალური აუდიტორის  მოადგილე - 36 000 ლარი; ნათია მოგელაძე,  პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის  უფროსი - 34 315 ლარი; ზვიად ხოფერია, სამმართველოს უფროსი - 32 550 ლარი; ნატო ზაალიშვილი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - 30 512 ლარი; ვახტანგ კეჟერაძე, დეპარტამენტის უფროსს - 30 500 ლარი; ირენა მელუა, კაბინეტის უფროსი - 30 000 ლარი; გიორგი ალასანია, დეპარტამენტის უფროსი - 28 370 ლარი.

აღნიშნული თანხა, 54 722 ლარით (18,7%-ით) მეტია ყველა  აუდიტორზე დარიცხულ პრემიასთან შედარებით (292 500 ლარი, ხელფასის 32%).

განსაკუთრებით საინტერესოა ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწის, ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის, ირენა მელუას ჯილდოები და პრემიები, რომელიც მას დანიშვნიდან სამ დღეშიც კი აქვს მიღებული.

ვინ არის კონტროლის პალატის თანამშრომელი ირენა მელუა? ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე, 2005 წელს, როდესაც გიგა ბოკერია იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, აღნიშნული კომიტეტის აპარატის თანამშრომელი გახლდათ.

მოგვიანებით, ის კონტროლის პალატაში ბეჟაშვილის თანაშემწე იყო, რომელიც თავმჯდომარეს თითქმის ყველა მივლინებაში თან ახლდა.

"გურია ნიუსის" ინფორმაციით, მან ბეჟაშვილს დიდი დახმარება გაუწია კახეთშიც, როდესაც ბეჟაშვილი მაჟორიტარის რანგში წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებდა.

ირენა მელუა - ზემოაღნიშნული კაბინეტის უფროსად დაინიშნა 26.03.2010 წელს.  გენერალური აუდიტორის 18 ივლისის N1/132 ბრძანებით განთავისუფლდა ამ თანამდებობიდან და დაინიშნა ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსად, ხოლო გენერალური აუდიტორის  N1/219 ბრძანებით 1 ნოემბრიდან  მუშაობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის აპარატის უფროსის ერთ-ერთ მოადგილედ.

თუმცა, კონტროლის პალატამ შემოწმებაზე შესულ საპარლამენტო კომისიას ვერ დაუსაბუთა კომისიას ვერ დაუსაბუთეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპარტამენტში აპარატის, თავისი უფროსით და ორი მოადგილით, საჭიროება, მაშინ როცა იგივე ფუნქციებს, რასაც აპარატის უფროსი და მისი ორი მოადგილე ასრულებს, აჭარის და აფხაზეთის, ასევე სხვა აუდიტის დეპარტამენტებში, ახორციელებს საქმის მწარმოებელი ან სპეციალისტი  ბევრად ნაკლები სარგოთი და ფაქტობრივად უპრემიოდ.

2012 წლის განმავლობაში, თავმჯდომარის რეზოლუციით, კაბინეტის უფროსის სახელზე და მის 5 თანამშრომელზე აუდიტის სამსახურში  3271 შემოსული დოკუმენტიდან არცერთი დოკუმენტი არ დაწერილა. ირენა მელუას სახელზე წლის განმავლობაში შემოსული იყო სულ 3 წერილი, მისი სახელით კი გაგზავნილი იქნა 55 წერილი. აქედან 54 ეხებოდა  ერთსა და იმავე საკითხებს. კერძოდ 34 წერილი 3 თებერვალს გაგზავნილი იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომლებსაც იწვევდნენ ახლად შექმნილი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის გასაცნობად. ამავე საკითხებზე დამატებით, 6 თებერვალს იგივე შინაარსის 20 წერილი გაეგზავნა სხვადასხვა ორგანიზაციას. საანგარიშო პერიოდში ირენა მელუას სახელზე შემოსული იყო 3 წერილი, გაცნობითი ხასიათის, რომელთაც პასუხი არ სჭირდებოდა. ამავე პერიოდში ირენა მელუას მიერ მომზადებული იყო 3 წერილი, რომელთაგანაც ერთი ეხებოდა  თანამშრომლის   მივლინებას, მეორე - განცხადება კუთვნილ შვებულებაზე და მესამე - განცხადება 31 ოქტომბერს სამსახურიდან განთავისუფლებაზე. სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებში, როგორც გასულ, ისე შემოსულ და შიდა მოხმარების დოკუმენტებში,  ირენა მელუას გვარი არ ფიგურირებს.

ზემოაღნიშნული არაფრით გამორჩეული საქმიანობის მიუხედავად, 2012 წლის განმავლობაში, სარგოს სახით მას დარიცხული ჰქონდა 26 800 ლარი, ხოლო პრემიის სახით - 30 000 ლარი, ანუ სარგოზე 3 200 ლარით მეტი.

როგორც საპარლამენტო კომისიის ანგარიშშია წარმოდგენილი, "ივლისის თვეში, სარგოს გარდა, პრემიის სახით, ლევან ბეჟაშვილის 2 ბრძანებით - 2012 წლის 11 ივლისის N107/37 და 2012 წლის 20 ივლისის N127/37, ანუ ცხრადღიანი შუალედით, ერთი და იგივე ფორმულირებით - სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, ირენა მელუამ მიიღო ერთდროული ფულადი ჯილდო როგორც გენერალური აუდიტორის კაბინეტის უფროსმა 2500 ლარის და დანიშვნიდან  2 დღეში, როგორც ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა, 3750 ლარის ოდენობით, ჯამში 6250 ლარი. ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ ივლისის თვეში ოფიციალურ დოკუმენტებში ირენა  მელუას გვარი მხოლოდ ერთ დოკუმენტში ფიგურირებს, ისიც 20 ივლისიდან შვებულებაში გასვლაზე".

ირენა მელუას სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, წახალისების სახით ერთდროული ფულადი ჯილდო თვეების მიხედვით  დარიცხული აქვს: იანვარში, თებერვალში, აპრილსა და მაისში  - 2200 - 2200 ლარი, მარტში - 3500 ლარი, ივნისში - 3300 ლარი, ივლისში - 6250 ლარი, აგვისტოსა და სექტემბერში - 2500 ლარი, ოქტომბერში - 1250 ლარი, ნოემბერში - 0 და დეკემბერში - 1900 ლარი.  საყურადღებოა, რომ საქართველოს მინისტრის ოფიციალური სარგო თვეში 3 540 ლარს შეადგენს.

ირენა მელუას კოორდინატების დადგენა ამ ეტაპზე ვერ მოვახერხეთ. მისი რაიმე სახის საკონტაქტო ინფორმაცია არც აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზეა მოცემული. მისი სურვილის შემთხვევაში, სიამოვნებით მოვისმენთ განმარტებებს, თუ რა სახის სამუსაოების შესრულებაში იღებდა ამ რაოდენობის პრემიას.

"კომისიის ხელთ არსებული მასალების ანალიზისას, გამოიკვეთა საქართველოს კონტროლის პალატაში (აუდიტის სამსახურში) პრემიების არამართლზომიერი განაწილების ტენდენცია.

კერძოდ, 2008-2012 წლებში პრემიები მეტწილად კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილეებს, თავმჯდომარის კაბინეტსა და   ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის ნაწილდებოდა მაშინ, როცა აუდიტორები, რომელთა საქმიანობაზე მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სამსახურის ეფექტიანი საქმიანობა, ხშირად პრემიების გარეშე რჩებოდა, იშვიათად კი მათთვის საპრემიო თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილს იმეტებდნენ. შესაბამისად, არ ხდებოდა აუდიტორების წახალისება და სტიმულირება, მათზე დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად და ხარისხიანად შესრულების თვალსაზრისით, რაც გარკვეულწილად აისახა კიდეც აუდიტის სამსახურის მუშაობაზე". _ ნათქვამია ანგარიშში, რომელიც კონტროლის პალატის შემსწავლელმა საპარლამენტო კომისიამ წარადგინა.
 ახალი ამბები
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...
  • “დაანებონ ლიხაურს და შემოქმედს თავი“ _ აშენდება თუ არა ლიხაურში ქვესადგური“ყველა ლიხაურს რატომ უტევს? ხვალ 17 ოქტომბერს,12 სთ ზე,კომპანია "სლრ ცუნსულტინგ" მართავს შეხვედრას სოფ.ლიხაურში. თემა-მძლავრი ელექტრო გადამცემი სადგურის მშენებლობა და გარემოზე დაკვირვების განხილვა. მსურს მოგახსენოთ, რომ სოფელი ლიხაური არის, უნიკალური ბუნების, ხეობის და უძველესი ისტორიის მქონე ტურისტული ზონა. ოზურგეთის ერთ-ერთი მარგალიტი. მჭიდროდ დასახლებული სოფელი. აქ, მის ტერიტორიაზე ასეთი სადგურის მშენებლობა, ყოვლად დაუშვებელია. ააშენონ ლიხაურის ტერიტორიის გარეთ. ყველა როგორ უტევს სოფელ ლიხაურს. ხან კლდის ნგრევა, კარიერები, ახლა სადგური გვაკლია. ავსახლდეთ სოფლიდან? ელექტრო მაგნიტურ გამოსხივებას სად გავექცეთ?“ - ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელში, გადავარჩინოთ გურიის მდინარეებს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ირმა გორდელაძემ გაავრცელა. შეხვედრა სოფელ ლიხაურში მართლაც შედგა, მაგრამ დარბაზში ცარიელი სკამები უფრო ჭარბობდა, ვიდრე ხალხი. როგორც სოფელში აღნიშნეს, მოსახლეობა ინფორმირებული არ იყო და სწორედ ეს აჩენს ეჭვის საფუძველს, რომ ლიხაურისთვის კარგი არ კეთდება. შეხვედრაზე ითქვა, რომ  სოფელ ლიხაურში 220 კილოვატიანი ქვესადგურის მშენებლობა იგეგმება. თინა დობორჯგინიძე, ლიხაურის საჯარო სკოლის პედაგოგი: ისე ნურავინ იფიქრებს, რომ ჩვენ განვითარების წინააღმდეგი ვართ. ძალიან კარგად ვიცით, რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი ინტერესები, თუმცა... სახელმწიფო ადამიანებისთვის არსებობს უპირველეს ყოფვლისა. ადამიანებს ამ ჰესის წინააღმდეგი არის იმიტომ, რომ ჩვენ ბევრჯერ მოგვიაწია ლიხაურის დაცვა, ფაქტიურად ომში ვიყავით ჩართული. ეს იყო კარიერების თემა, ეს იყო ციხის თემა, ეს იყო მიწის თემა და არაერთი საკითხი, რომელიც ჩვენი სოფლისთვის მიუღებელია. რატომ? ლიხაური არის ერთ-ერთი საუკეთესო სოფელი გურიაში და მას პატრონობა ჭირდება და არა დაქცევა, განადგურება.  ირმა გორდელაძე: “ლიხაური არის ტურისტული ზონა და ეს ქვესადგური სხვა ადგილას ააშენონ, სადაც ადამიანებს და ბუნებას არ შეეხებიან. დაგვანებონ  ლიხაურს და შემოქმედს თავი, ამ ბოლო დროს ძალიან ამ სოფლებს გადაეკიდნენ და ყველას მივმართავთ, ნუ მიდიხარ ხალხის საწინააღმდეგო მხარეს. ვანო მუმლაძე, "სლრ ცუნსულტინგ საერთაშორისო პროექტების უფროსი ინჟინერი: “ეს პროექტები ხალხის კეთილდღეობისთვის კეთდება. ჩვენი შეხვედრა ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, რაც შეიძლება ინფორმირებული იყოს მოსახლეობას და მათ უნდა გავაცნოთ რამხელა მნიშნელოვანია ამ პროექტების განხორციელება ქვეყნისთვის და გურიის რეგიონისთვის.“ მთავარი კითხვა შედგება თუ არა სოფელ ლიხაურში 220 კილოვატიანი ქვესადგურის მშენებლობა ამ ეტაპისთვის პასუხის გარეშე ... ...
  • დუისში საქველმოქმედო სამედიცინო აქცია ჩატარდება (R)მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ორგანიზებით და საერთაშორისო ასოციაციის, "საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" (თავმჯდომარე, მაია კვეზერელი-კოპაძე) მხარდაჭერით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში, ადგილობრივ ვეტერანებს და მათი ოჯახის წევრებს თბილისის წამყვანი კლინიკებიდან მოწვეული ექიმები_ (პედიატრი, კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი, ოტორინოლარინგოლოგი, გინეკოლოგი, რადიოლოგი) კონსულტაციებს და ლაბორატორიულ კვლევებს ჩაუტარებენ. ბენეფიციარებს ასევე, უფასოდ დაურიგდებათ ფართო სპექტრის მედიკამენტები. ბენეფიციარების მიღება იწარმოებს 10:00 საათიდან. მისამართი: სოფელი დუისი, ამბულატორიის შენობა.ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური საერთაშორისო ასოციაციასთან "საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" უკვე მესამე წელია თანამშრომლობს. ამ ხნის განმავლობაში, უწყებასთან ერთად, ასოციაციამ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, არა ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა;ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის კვლავაც ჩატარდება უფასო სამედიცინო გამოკვლევები და დიაგნოსტირება, რომლის შესახებაც ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის რაიონული და რეგიონული წარმომადგენლები წინასწარ შეატყობინებენ უწყების ბენეფიციარებს. უფასო სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლებენ როგორც თბილისის, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ... ...
  • "ექვთიმეს სურვილები გვქონოდეს საქართველოში" _ სახალხო დღესასწაული სოფელ ლიხაურში17 ოქტომბერს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურში  ტრადიციული „ექვთიმობა“   წელს იმით გახდა ნიშანდობლივი, რომ  ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში ოზურგეთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.  დოკუმენტს ხელი მოაწერეს  ოზურგეთისა და ზუგდიდის საკრებულოების თავმჯდომარეებმა დავით დარჩიამ და მამუკა წოწერიამ. აქ განმარტეს, რომ ეს სასიხარულო მოვლენაა, რადგან  მუნიციპალიტეტის საკრებულოებს შორის,   ასეთი  სახის ურთიერთობა, თვითმმართველობის ისტორიისთვის ახალია და პირველად ხდება. _ მემორანდუმის ფარგლებში სამომავლოდ დაგეგმილია ერთობლივი მრავალი  ერთობლივი პროექტის გახორციელება, _ თქვა ოზურგეთს საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დელეგაციის წევრებმა, ოზურგეთის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად,  მოინახულეს რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ოზურგეთის სახელმწიფო  თეატრი, ეწვივნენ  ოზურგეთის სურათების გალერეას,  კოლეჯ „ჰორიზონტს“, ფოლკლორის ცენტრს და  ბოლოს  დაესწრნენ „ექვითმეობის“ დღესასწაულს. ექვთიმე თაყაიშვილის სახლ-მუზეუმის დირექტორი რუსლან ურუშაძე მიესალმა სტუმრებს, მათ ესაუბრა საქართველოში დაკარგულ  და მერე სასწაულებრივად აღდგენილ მინანქრის ხელოვნებაზე,  აჩვენა მათ  მეორე სუკუნის ძეგლზე აღმოჩენილი  მინანქრის ხელოვნებით შესრულებული ხატის ასლი,  რომელიც ათი წლის წინ საპატრიარქომ სპეციალურად დაამზადა ექვთიმეს სახლ-მუზეუმისთვის.   ასევე ისუბრა ექვთიმე თაყაიშვილის არა როგორც განძის მცველის, არამედ მისი, როგორც  პილიტიკური  და საზოგადო მოღვაწის უდიდეს დამსახურებაზე : _ ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა და საქართველოს კულტურის გვირგვინი დაადგა ..   და ეს გვირგვინი  ჩვენს ქვეყანას დღემდე ადგას!  ექთიმეს სურვილები გვქონოდეს საქართველოში, ოჯახებში დ მთელ მსოფლიოში, _ თქვა მან ემოციური გამოსვლის დროს. ვრცლად ამ საინტერესო ღონისძიების შესახებ, ჩვენს მკიხველებს უახლოეს საგაზეთო სტატიაში ... ...

არქივი

ზაფრანი

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...

რატომ უნდა დადოთ საწოლთან გაჭრილი ლიმონი

ლიმონი ვიტამინი C-ს წყაროა. გარდა...

სიზმრის ახსნა

კბილის გატეხვა ან ამოღება -...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...