ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

მთავარი თემა

ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

2013 ივნ 2 15:53:20

შოთა თარხნიშვილი, გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე - 48 050 ლარი; გიორგი ლაცაბიძე, გენერალური აუდიტორის  მოდგილე - 39 425 ლარი; კახაბერ კირტავა, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე აჭარის ა/რ-ში - 37500 ლარი; დევი ვეფხვაძე, გენერალური აუდიტორის  მოადგილე - 36 000 ლარი; ნათია მოგელაძე,  პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის  უფროსი - 34 315 ლარი; ზვიად ხოფერია, სამმართველოს უფროსი - 32 550 ლარი; ნატო ზაალიშვილი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - 30 512 ლარი; ვახტანგ კეჟერაძე, დეპარტამენტის უფროსს - 30 500 ლარი; ირენა მელუა, კაბინეტის უფროსი - 30 000 ლარი; გიორგი ალასანია, დეპარტამენტის უფროსი - 28 370 ლარი.

აღნიშნული თანხა, 54 722 ლარით (18,7%-ით) მეტია ყველა  აუდიტორზე დარიცხულ პრემიასთან შედარებით (292 500 ლარი, ხელფასის 32%).

განსაკუთრებით საინტერესოა ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწის, ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის, ირენა მელუას ჯილდოები და პრემიები, რომელიც მას დანიშვნიდან სამ დღეშიც კი აქვს მიღებული.

ვინ არის კონტროლის პალატის თანამშრომელი ირენა მელუა? ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე, 2005 წელს, როდესაც გიგა ბოკერია იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, აღნიშნული კომიტეტის აპარატის თანამშრომელი გახლდათ.

მოგვიანებით, ის კონტროლის პალატაში ბეჟაშვილის თანაშემწე იყო, რომელიც თავმჯდომარეს თითქმის ყველა მივლინებაში თან ახლდა.

"გურია ნიუსის" ინფორმაციით, მან ბეჟაშვილს დიდი დახმარება გაუწია კახეთშიც, როდესაც ბეჟაშვილი მაჟორიტარის რანგში წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებდა.

ირენა მელუა - ზემოაღნიშნული კაბინეტის უფროსად დაინიშნა 26.03.2010 წელს.  გენერალური აუდიტორის 18 ივლისის N1/132 ბრძანებით განთავისუფლდა ამ თანამდებობიდან და დაინიშნა ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსად, ხოლო გენერალური აუდიტორის  N1/219 ბრძანებით 1 ნოემბრიდან  მუშაობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის აპარატის უფროსის ერთ-ერთ მოადგილედ.

თუმცა, კონტროლის პალატამ შემოწმებაზე შესულ საპარლამენტო კომისიას ვერ დაუსაბუთა კომისიას ვერ დაუსაბუთეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპარტამენტში აპარატის, თავისი უფროსით და ორი მოადგილით, საჭიროება, მაშინ როცა იგივე ფუნქციებს, რასაც აპარატის უფროსი და მისი ორი მოადგილე ასრულებს, აჭარის და აფხაზეთის, ასევე სხვა აუდიტის დეპარტამენტებში, ახორციელებს საქმის მწარმოებელი ან სპეციალისტი  ბევრად ნაკლები სარგოთი და ფაქტობრივად უპრემიოდ.

2012 წლის განმავლობაში, თავმჯდომარის რეზოლუციით, კაბინეტის უფროსის სახელზე და მის 5 თანამშრომელზე აუდიტის სამსახურში  3271 შემოსული დოკუმენტიდან არცერთი დოკუმენტი არ დაწერილა. ირენა მელუას სახელზე წლის განმავლობაში შემოსული იყო სულ 3 წერილი, მისი სახელით კი გაგზავნილი იქნა 55 წერილი. აქედან 54 ეხებოდა  ერთსა და იმავე საკითხებს. კერძოდ 34 წერილი 3 თებერვალს გაგზავნილი იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომლებსაც იწვევდნენ ახლად შექმნილი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის გასაცნობად. ამავე საკითხებზე დამატებით, 6 თებერვალს იგივე შინაარსის 20 წერილი გაეგზავნა სხვადასხვა ორგანიზაციას. საანგარიშო პერიოდში ირენა მელუას სახელზე შემოსული იყო 3 წერილი, გაცნობითი ხასიათის, რომელთაც პასუხი არ სჭირდებოდა. ამავე პერიოდში ირენა მელუას მიერ მომზადებული იყო 3 წერილი, რომელთაგანაც ერთი ეხებოდა  თანამშრომლის   მივლინებას, მეორე - განცხადება კუთვნილ შვებულებაზე და მესამე - განცხადება 31 ოქტომბერს სამსახურიდან განთავისუფლებაზე. სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებში, როგორც გასულ, ისე შემოსულ და შიდა მოხმარების დოკუმენტებში,  ირენა მელუას გვარი არ ფიგურირებს.

ზემოაღნიშნული არაფრით გამორჩეული საქმიანობის მიუხედავად, 2012 წლის განმავლობაში, სარგოს სახით მას დარიცხული ჰქონდა 26 800 ლარი, ხოლო პრემიის სახით - 30 000 ლარი, ანუ სარგოზე 3 200 ლარით მეტი.

როგორც საპარლამენტო კომისიის ანგარიშშია წარმოდგენილი, "ივლისის თვეში, სარგოს გარდა, პრემიის სახით, ლევან ბეჟაშვილის 2 ბრძანებით - 2012 წლის 11 ივლისის N107/37 და 2012 წლის 20 ივლისის N127/37, ანუ ცხრადღიანი შუალედით, ერთი და იგივე ფორმულირებით - სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, ირენა მელუამ მიიღო ერთდროული ფულადი ჯილდო როგორც გენერალური აუდიტორის კაბინეტის უფროსმა 2500 ლარის და დანიშვნიდან  2 დღეში, როგორც ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა, 3750 ლარის ოდენობით, ჯამში 6250 ლარი. ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ ივლისის თვეში ოფიციალურ დოკუმენტებში ირენა  მელუას გვარი მხოლოდ ერთ დოკუმენტში ფიგურირებს, ისიც 20 ივლისიდან შვებულებაში გასვლაზე".

ირენა მელუას სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, წახალისების სახით ერთდროული ფულადი ჯილდო თვეების მიხედვით  დარიცხული აქვს: იანვარში, თებერვალში, აპრილსა და მაისში  - 2200 - 2200 ლარი, მარტში - 3500 ლარი, ივნისში - 3300 ლარი, ივლისში - 6250 ლარი, აგვისტოსა და სექტემბერში - 2500 ლარი, ოქტომბერში - 1250 ლარი, ნოემბერში - 0 და დეკემბერში - 1900 ლარი.  საყურადღებოა, რომ საქართველოს მინისტრის ოფიციალური სარგო თვეში 3 540 ლარს შეადგენს.

ირენა მელუას კოორდინატების დადგენა ამ ეტაპზე ვერ მოვახერხეთ. მისი რაიმე სახის საკონტაქტო ინფორმაცია არც აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზეა მოცემული. მისი სურვილის შემთხვევაში, სიამოვნებით მოვისმენთ განმარტებებს, თუ რა სახის სამუსაოების შესრულებაში იღებდა ამ რაოდენობის პრემიას.

"კომისიის ხელთ არსებული მასალების ანალიზისას, გამოიკვეთა საქართველოს კონტროლის პალატაში (აუდიტის სამსახურში) პრემიების არამართლზომიერი განაწილების ტენდენცია.

კერძოდ, 2008-2012 წლებში პრემიები მეტწილად კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილეებს, თავმჯდომარის კაბინეტსა და   ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის ნაწილდებოდა მაშინ, როცა აუდიტორები, რომელთა საქმიანობაზე მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სამსახურის ეფექტიანი საქმიანობა, ხშირად პრემიების გარეშე რჩებოდა, იშვიათად კი მათთვის საპრემიო თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილს იმეტებდნენ. შესაბამისად, არ ხდებოდა აუდიტორების წახალისება და სტიმულირება, მათზე დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად და ხარისხიანად შესრულების თვალსაზრისით, რაც გარკვეულწილად აისახა კიდეც აუდიტის სამსახურის მუშაობაზე". _ ნათქვამია ანგარიშში, რომელიც კონტროლის პალატის შემსწავლელმა საპარლამენტო კომისიამ წარადგინა.
 ახალი ამბები
  • სეზონის გახსნა შეკვეთილში და უამრავი გახარებული ბავშვი 15 ივნისს შეკვეთილში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. ტრადიციად  ქცეული შეხვედრა სოციალურად დაუცველ ბავშვებთან, ასევე, ბავშვთა სახლების აღსაზრდელებთან არც ამჯერად დარღვეულა. აქ  უამრავ ბავშვს უმასპინძლეს.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელობით , ამავე მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან, ასევე ქალაქიდან,  350 სოციალურად  დაუცველი ბავშვი ესტუმრა ატრაქციონების ქალაქს. აქ მოსვლამდე ბავშვებს დაურიგეს უალკოჰოლო სასმელები და ტკბილეული,   პარკში სეზონის გახსნის შემდეგ კი მათ ყველა გასართობი საშუალებით უფასოდ ისარგებლეს. _ როგორც შევძელით, მოვეფერეთ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს. რაც მთავარია, ბედნიერებაა, რომ გურიაში ასეთი ზღაპრული ადგილი არსებობს, რომელიც სტუმარს და მასპინძელს, დიდს თუ პატარას ერთნაირად იზიდავს. ბავშვების დღევანდელი სიხარული კი ორმაგი სიხარული და ბედნიერებაა ჩვენთვის, _ გვითხრა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ ირაკლი სირაძემ. ატრაქციონების პარკში ბავშვებს  შეხვედრა მოუწყვეს  ზღაპრების კეთილმა პერსონაჟებმა. პარკის გვერდით მდებარე პარკში "საქართველო მინიატურებში", სადაც  მინიატურების სახით წარმოდგენილია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობები,   გაიმართა ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტი. გახსნის ღონისძიების მხატვრული ნაწილი მიჰყავდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელს მარინა ჯაფარიძეს და ამავე სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელს, მაიზერ ცელაძეს. მათ ბავშვებს, ასევე, აქაურ და უცხოელ სტუმრებს პარკში,  ვირტუალური ხელოვნების მოშველიებით,  სრულიად საქართველო მოატარეს.  ჯუმბერ დუნდუას სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიულმა  ანსამბლმა კობა დუნდუას ხელმძღვანელობით, ჩვეული მაღალი კლასით წარმოადგინა  საქართველოს ყველა კუთხის  ფოლკლორულ ცეკვათა ერთობლიობა. _ დღეს ერთი ლამაზი დღე ვაჩუქეთ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს .  ,,ციცინათელა” და მინიატურების პარკი  არის ის ადგილი,  რომელიც ბევრ ტურისტს სასიამოვნოდ გააოცებს. ტურიზმის განვითარება კი  ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია”, –  თქვა სეზონის გახსნაზე  გურიაში სახელმწიფო რწმუნებულმა, ზურაბ ნასარაიამ.             ... ...
  • ვინ ინიშნება სეს-ის გურიის რეგიონული სამსახურის უფროსადსურსათის ეროვნული სააგენტოს გურიის რეგიონული სამმართველოს უფროსად შალვა პეტრიაშვილი ინიშნება. წყაროს ცნობით, სეს-ის ეროვნული სააგენტოს უფროსი,  ზურაბ ჩეკურიშვილი მას, სავარაუდოდ, ხვალ წარადგენს გურიაში. პეტრიაშვილი ჯერ მცხეთაში მუშაობდა ანალოგიურ სამსახურში, შემდეგ კი _ თბილისში. წყაროს ცნობით, პეტრიაშვილი "ნაციონალური მოძრაობის" აქტიური მხარდამჭერი იყო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს გურიის რეგიონული სამმართველოს უფროსმა ნინო შეწირულმა გათავისუფლების შესახებ განცხადება გუშინ დაწერა, თუმცა წყაროს თქმით, მის გათავისუფლებაზე ხელი მოწერილი არ ... ...
  • "დაიცავი დავით გარეჯი" _ "პატრიოტთა ალიანსის" აქცია თავისუფლების მოედანზეამ წუთებში, თბილისში, თავისუფლების მოედანზე იწყება "პატრიოტთა ალიანსის" აქცია. როგორც აქ შეკრებილები ამბობენ, აქციის მიზანია დავით გარეჯის დაცვა. აქციას დასავლეთ საქართველოდან, კერძოდ, აჭარასა და გურიიდან ჩამოსული ადამიანები ქაშვეთის ეკლესიიდან მსვლელობით ... ...
  • „თუ გინდათ საზოგადოება უკეთესობისკენ შეცვალოთ, ილიაუნი საუკეთესო ადგილია“დღეს, ოზურგეთის მეორე საჯარო სკოლაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ოზურგეთელ  აბიტურიენტებს შეხვდნენ.  პრეზენტაციაზე ისაუბრეს ზოგადად პროფესიის არჩევის შესახებ, თუ რა პროგრამებს და სწავლის გარე აქტივობებს ფლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანა კვანჭილაშვილმა ახალგაზრდებს ვრცლად ესაუბრა ილიაუნის გაცვლითი  პროგრამების შესახებ,  თუ რამდენ ქვეყანაში აქვთ ის.  ასევე,  თქვა, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობის  მიხედვით, მობილობების  მაჩვენებლი ყოველ წელს  უკეთესობისკენ  იცვლება. ისაუბრა, ასევე, უცხოეთის რომელ ქვეყნებში  აქვთ  საბაკალავრო პროგრამები და რაც მთავარია, სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამების შესახებ, სადაც, აბიტურიენტი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს თუ გადალახავს,  სრულად ექნება სახელმწიფო დაფინანსება. _ ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო პროგრამებს. უნივერსიტეტი მრავალი კუთხით არის პირველ ადგილზე სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს შორის. ამიტომ თუ გსურთ საზოგადოება  შეცვალოთ  უკეთესობისკენ,  ილიაუნი   საუკეთესო ადგილია, _ თქვა მან. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორმა, წარმოშობით ოზურგეთელმა ნინო დობორჯგინიძემ „გურია  ნიუსთან“ საუბრისას თქვა, რომ მათი მიზანი აბიტურიენტთათვის სრული ინფორმაციის მიწოდებაა ილიაუნის ოთხი ფაკულტეტის, პროგრამების და ყოველივე იმის შესახებ, რაც უნივერისტეტს გააჩნია, რაც აბიტურიენტებს აინტერესებთ. _მთელ საქართველოში დავდივართ. ახლა დასავლეთში ვართ, ხვალ ფოთით ვასრულებთ აბიტურიენტებთან  შეხვედრებს, _ გვითხრა ... ...
  • შშმ პირთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი: „ჩვენ გვსურს ყველა ღონისძიებაში ჩავერთოთ“14 ივნისს, ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრში შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის დასრულების  აღსანიშნავი ღონისძიება შედგა. საზეიმო შეხვედრას, რომელიც  პროექტის მონაწილემ, ფოტოგრაფმა გოგა ჩანადირმა გახსნა, გურიის გუბერნატორი ზურაბ ნასარაია, ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მერი კოტე შარაშენიძე, სხვა ხელმძღვანელი პირები, საზოგადოების წარმომადგენლები და შშმ პირთა ოჯახების წევრები ესწრებოდნენ. _ პროექტმა, „ჩვენ შეგვიძლია“,  რომელიც განათლების სამინისტროს მიერ გახორციელდა, ამ ადამიანებს კიდევ უფრო მეტად აგრძნობინა თავი საზოგადოების წევრებად. ცალკე დგომით  ვერავინ ვერაფერს შეძლებს, ძალა  ერთობაშია.  წავიდა  ის დრო, როცა არსებობდა რაღაც სტიგმა, რომ შშმ პირები უნდა ყოფილიყვნენ სახლებში.  ადაპტირებული, მორგებული გარემო  უნდა იყოს ირგვლივ ყველა ადამიანისთვის, განსაკუთრებით  კი მათთვის,  _ თქვა გოგა ჩანადირმა და მადლობა გადაუხადა ხელმძღვანელ პირებს იმის გამოც, რომ სწორედ მათი ძალისხმევით, გურია ხდება  რესპუბლიკაში პირველი, ვინც ასე აზარტულად შეუდგა ამ საქმის კეთებას. „სლოგანი _ „ჩვენ შეგვიძლია“ მასშტაბურად მოედო მთელ გურიას, მთელ საქართველოზე ასე გავრცელდება“, _ თქვა მან. კვირეულის განმავლობაში ჩატარებულ შეჯიბრში გამარჯვებულები გურიის გუბერნატორმა ზურაბ ნასარაიამ  დააჯილდოვა. პირველი ადგილი ნარდში ასაკით ყველაზე უფროსმა შშმ პირმა, ჩოხატაურელმა იამზე კეკელიძემ დაისაკუთრა.  ყველა  გამარჯვებულს გადაეცა ჯილდო.  სცენაზე ავიდნენ სამივე მუნიციპალიტეტის შშმ პირები. შეასრულეს სხვადასხვა მხატვრული ნომრები. იგრძნობოდა მათი საოცარი, ემოციური ერთიანობა. _ ჩვენ დღეს უსაზღვროდ ბედნიერები  ვართ.  გვინდა, მომავალში, გამოყოფილი არ ვიყოთ მხოლოდ შშმ პირთა ღონისძიების სახელწოდებით და ჩართული ვიყოთ ნებისმიერ ღონისძიებაში, _ ემოციურად ისაუბრა შშმ პირმა თამუნა ლურსმანაშვილმა. მის გამოსვლას დარბაზში ოვაციით  შეხვდნენ. ღონისძიების დასასრულ, უჩვენეს პროექტის ფარგლებში გადაღებული ვიდეოფილმი.  ყველამ ერთად კი  შეასრულა საფინალო სიმღერად მოაზრებული: „ჩემი საქართველო აქ ... ...

არქივი

ზაფრანი

რომელი ნაყინი არ ასუქებს

იყო დიეტაზე არ ნიშნავს იმას,...

რატომ ვტირით ხახვის დაჭრის დროს

ყველა დიასახლისისათვის ყოველდღიურად ხახვის დაჭრის...

აღმოჩენილია თამბაქოს სიყვარულის გენი

ცოტა ხნის წინ იაპონელმა ექიმებმა...

საინტერესო ცნობები ალკოჰოლის შესახებ

მეთილის სპირტის სასიკვდილო დოზა ადამიანისათვის...

რა ზიანი მოაქვს ვადაგასულ კოსმეტიკას

მეცნიერების გამოკითხვით აღმოჩნდა, რომ ქალბატონები,...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...