ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

მთავარი თემა

ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

2013 ივნ 2 15:53:20

შოთა თარხნიშვილი, გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე - 48 050 ლარი; გიორგი ლაცაბიძე, გენერალური აუდიტორის  მოდგილე - 39 425 ლარი; კახაბერ კირტავა, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე აჭარის ა/რ-ში - 37500 ლარი; დევი ვეფხვაძე, გენერალური აუდიტორის  მოადგილე - 36 000 ლარი; ნათია მოგელაძე,  პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის  უფროსი - 34 315 ლარი; ზვიად ხოფერია, სამმართველოს უფროსი - 32 550 ლარი; ნატო ზაალიშვილი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - 30 512 ლარი; ვახტანგ კეჟერაძე, დეპარტამენტის უფროსს - 30 500 ლარი; ირენა მელუა, კაბინეტის უფროსი - 30 000 ლარი; გიორგი ალასანია, დეპარტამენტის უფროსი - 28 370 ლარი.

აღნიშნული თანხა, 54 722 ლარით (18,7%-ით) მეტია ყველა  აუდიტორზე დარიცხულ პრემიასთან შედარებით (292 500 ლარი, ხელფასის 32%).

განსაკუთრებით საინტერესოა ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწის, ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის, ირენა მელუას ჯილდოები და პრემიები, რომელიც მას დანიშვნიდან სამ დღეშიც კი აქვს მიღებული.

ვინ არის კონტროლის პალატის თანამშრომელი ირენა მელუა? ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე, 2005 წელს, როდესაც გიგა ბოკერია იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, აღნიშნული კომიტეტის აპარატის თანამშრომელი გახლდათ.

მოგვიანებით, ის კონტროლის პალატაში ბეჟაშვილის თანაშემწე იყო, რომელიც თავმჯდომარეს თითქმის ყველა მივლინებაში თან ახლდა.

"გურია ნიუსის" ინფორმაციით, მან ბეჟაშვილს დიდი დახმარება გაუწია კახეთშიც, როდესაც ბეჟაშვილი მაჟორიტარის რანგში წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებდა.

ირენა მელუა - ზემოაღნიშნული კაბინეტის უფროსად დაინიშნა 26.03.2010 წელს.  გენერალური აუდიტორის 18 ივლისის N1/132 ბრძანებით განთავისუფლდა ამ თანამდებობიდან და დაინიშნა ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსად, ხოლო გენერალური აუდიტორის  N1/219 ბრძანებით 1 ნოემბრიდან  მუშაობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის აპარატის უფროსის ერთ-ერთ მოადგილედ.

თუმცა, კონტროლის პალატამ შემოწმებაზე შესულ საპარლამენტო კომისიას ვერ დაუსაბუთა კომისიას ვერ დაუსაბუთეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპარტამენტში აპარატის, თავისი უფროსით და ორი მოადგილით, საჭიროება, მაშინ როცა იგივე ფუნქციებს, რასაც აპარატის უფროსი და მისი ორი მოადგილე ასრულებს, აჭარის და აფხაზეთის, ასევე სხვა აუდიტის დეპარტამენტებში, ახორციელებს საქმის მწარმოებელი ან სპეციალისტი  ბევრად ნაკლები სარგოთი და ფაქტობრივად უპრემიოდ.

2012 წლის განმავლობაში, თავმჯდომარის რეზოლუციით, კაბინეტის უფროსის სახელზე და მის 5 თანამშრომელზე აუდიტის სამსახურში  3271 შემოსული დოკუმენტიდან არცერთი დოკუმენტი არ დაწერილა. ირენა მელუას სახელზე წლის განმავლობაში შემოსული იყო სულ 3 წერილი, მისი სახელით კი გაგზავნილი იქნა 55 წერილი. აქედან 54 ეხებოდა  ერთსა და იმავე საკითხებს. კერძოდ 34 წერილი 3 თებერვალს გაგზავნილი იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომლებსაც იწვევდნენ ახლად შექმნილი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის გასაცნობად. ამავე საკითხებზე დამატებით, 6 თებერვალს იგივე შინაარსის 20 წერილი გაეგზავნა სხვადასხვა ორგანიზაციას. საანგარიშო პერიოდში ირენა მელუას სახელზე შემოსული იყო 3 წერილი, გაცნობითი ხასიათის, რომელთაც პასუხი არ სჭირდებოდა. ამავე პერიოდში ირენა მელუას მიერ მომზადებული იყო 3 წერილი, რომელთაგანაც ერთი ეხებოდა  თანამშრომლის   მივლინებას, მეორე - განცხადება კუთვნილ შვებულებაზე და მესამე - განცხადება 31 ოქტომბერს სამსახურიდან განთავისუფლებაზე. სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებში, როგორც გასულ, ისე შემოსულ და შიდა მოხმარების დოკუმენტებში,  ირენა მელუას გვარი არ ფიგურირებს.

ზემოაღნიშნული არაფრით გამორჩეული საქმიანობის მიუხედავად, 2012 წლის განმავლობაში, სარგოს სახით მას დარიცხული ჰქონდა 26 800 ლარი, ხოლო პრემიის სახით - 30 000 ლარი, ანუ სარგოზე 3 200 ლარით მეტი.

როგორც საპარლამენტო კომისიის ანგარიშშია წარმოდგენილი, "ივლისის თვეში, სარგოს გარდა, პრემიის სახით, ლევან ბეჟაშვილის 2 ბრძანებით - 2012 წლის 11 ივლისის N107/37 და 2012 წლის 20 ივლისის N127/37, ანუ ცხრადღიანი შუალედით, ერთი და იგივე ფორმულირებით - სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, ირენა მელუამ მიიღო ერთდროული ფულადი ჯილდო როგორც გენერალური აუდიტორის კაბინეტის უფროსმა 2500 ლარის და დანიშვნიდან  2 დღეში, როგორც ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა, 3750 ლარის ოდენობით, ჯამში 6250 ლარი. ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ ივლისის თვეში ოფიციალურ დოკუმენტებში ირენა  მელუას გვარი მხოლოდ ერთ დოკუმენტში ფიგურირებს, ისიც 20 ივლისიდან შვებულებაში გასვლაზე".

ირენა მელუას სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, წახალისების სახით ერთდროული ფულადი ჯილდო თვეების მიხედვით  დარიცხული აქვს: იანვარში, თებერვალში, აპრილსა და მაისში  - 2200 - 2200 ლარი, მარტში - 3500 ლარი, ივნისში - 3300 ლარი, ივლისში - 6250 ლარი, აგვისტოსა და სექტემბერში - 2500 ლარი, ოქტომბერში - 1250 ლარი, ნოემბერში - 0 და დეკემბერში - 1900 ლარი.  საყურადღებოა, რომ საქართველოს მინისტრის ოფიციალური სარგო თვეში 3 540 ლარს შეადგენს.

ირენა მელუას კოორდინატების დადგენა ამ ეტაპზე ვერ მოვახერხეთ. მისი რაიმე სახის საკონტაქტო ინფორმაცია არც აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზეა მოცემული. მისი სურვილის შემთხვევაში, სიამოვნებით მოვისმენთ განმარტებებს, თუ რა სახის სამუსაოების შესრულებაში იღებდა ამ რაოდენობის პრემიას.

"კომისიის ხელთ არსებული მასალების ანალიზისას, გამოიკვეთა საქართველოს კონტროლის პალატაში (აუდიტის სამსახურში) პრემიების არამართლზომიერი განაწილების ტენდენცია.

კერძოდ, 2008-2012 წლებში პრემიები მეტწილად კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილეებს, თავმჯდომარის კაბინეტსა და   ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის ნაწილდებოდა მაშინ, როცა აუდიტორები, რომელთა საქმიანობაზე მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სამსახურის ეფექტიანი საქმიანობა, ხშირად პრემიების გარეშე რჩებოდა, იშვიათად კი მათთვის საპრემიო თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილს იმეტებდნენ. შესაბამისად, არ ხდებოდა აუდიტორების წახალისება და სტიმულირება, მათზე დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად და ხარისხიანად შესრულების თვალსაზრისით, რაც გარკვეულწილად აისახა კიდეც აუდიტის სამსახურის მუშაობაზე". _ ნათქვამია ანგარიშში, რომელიც კონტროლის პალატის შემსწავლელმა საპარლამენტო კომისიამ წარადგინა.
 ახალი ამბები
  • დამტვრეული ინვეტარი, მიტოვებული, არგახსნილი მუზეუმი და ბალახებში ჩაფლული პარკი შემოქმედშიეს ფოტოები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შემოქმედის ერთ-ერთ პარკსა და 2 წლის წინ აშენებულ, ჯერ არგახსნილ, ვარლამ სიმონიშვილის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არის გადაღებული. როგორც ფოტოებიდან ჩანს, ახალგარემონტებულ პარკში, ახალაშენებულ საპირპარეშოში საშინელი მდგომარეობა. დამტვრეული ინვეტარი. სოფელ შემოქმედში ახალი პარკი და ეთნოგრაფიული მუზეუმი 2015-2017 წლებში ... ...
  • ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას შეხვდნენ (R)ცენტრალური, საკანონმდებლო, სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ურეკის, შრომის, ნატანების, ზემო ნატანების მოსახლეობას შეხვდნენ და არსებულ საჭიროებებზე ინფორმაცია მიიღეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პრობლემების გადაჭრის გზებზე მოსახლეობასთან ერთად იმსჯელეს.შეხვედრაზე ყურადღება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გამახვილდა. საუბარი შეეხო მუნიციპალურ და სახელმწიფო პროგრამებს. მოსახლეობამ მთავარ საჭიროებად წყალმომარაგებისა და შიდა გზების პრობლემების მოგვარება დაასახელა. ასევე, ჭაბურღილების, გარე განათების, ტროტუარების მოწყობა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა. შეხვედრას ესწრებოდნენ პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის წევრები გიორგი ვოლსკი, თემურ ჭკუასელი, ირაკლი ხახუბია, გია გაჩეჩილაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ხვთისიშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თენგიზ კალანდაძე, გურიის მხარის რწმუნებული ზურაბ ნასარაია, მპგ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ოზურგეთის საოლქო ორგანიზაციის წევრები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დარჩია, ოზურგეთის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. ... ...
  • ბახმაროს დოღის საპრიზო ფონდიუკვე მეორე წელია, რაც ბახმაროში დოღი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად წყაროს წყალი „ბახმაროსა“ და „ნაბეღლავის“ მწარმოებელი კომპანიის – „წყალი მარგებლის“ ორგანიზებით გაიმართება. „ბახმაროს თასი 2019“ ღონისძიებისათვის კომპანია „წყალი მარგებელმა“ სპონსორებთან ერთად სპეციალური საპრიზო ფონდი და საჩუქრები დააწესა. წყალ მარგებელთან ერთად ღონისძიების გენერალური მხარდამჭერი „საქართველოს ბანკია“, ღონისძიების პარტნიორები არიან ასევე კომპანია გალფი, გლოვო და კროკო-ბეთი. ღონისძიების ფარგლებში შედგება 4 გარბენი: ,,ბახმაროს თასი“ – 4 800 მეტრი; „ნაბეღლავის თასი“ – 2 400 მეტრი; „გმირების თასი“ – 1200 მეტრი; „გურიის თასი“ – 1200 მეტრი; ,,ბახმაროს თასი“მარულაგარბენის მანძილი: 4 800 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.საპრიზო ფონდი: 4 800 ლარიI ადგილი 2 500 ლარი; II ადგილი 1500 ლარი; III ადგილი 800 ლარი; „ნაბეღლავის თასი“გარბენის მანძილი: 2 400 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ წმინდა სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1800 ლარიI ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გმირების თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შერეული სისხლის ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარიI ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; „გურიის თასი“გარბენის მანძილი: 1 200 მეტრი; მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ადგილობრივი ჯიშის ცხენებს. საპრიზო ფონდი: 1 800 ლარი;I ადგილი 1000 ლარი; II ადგილი 500 ლარი; III ადგილი 300 ლარი; მონაწილეობაღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა პირმა უნდა გაიროს რეგისტრაცია 18 აგვისტოს 10:00 დან 18:00 საათამდე, რეგისტრაცია გაიმართება ბახმროში, დოღის სტარტის მიმდებარე ტერიტორიაზე.აუცილებელია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა. რეგისტრაციის დროს სავალდებულოა ცხონოსანი გამოცხადდეს ცხენის ... ...
  • ოზურგეთის ბაზარში ძაღლმა სოფელ მელექედურის მცხოვრები დაკბინადღეს ოზურგეთის აგრარულ ბაზარში ძაღლმა მოქალაქე დაკბინა. მელექედურელი მამაკაცი ბევრს ეცადა, ძაღლი მოეშორებინა, თუმცა, ცხოველის მოსაგერიებლად  ვერც ირგვლივ შემოკრებილი ხალხი აღმოჩნდა საკმარისი და სამაშველო სამსახრური გამოიძახეს. ბაზარში მომუშავე ქალბატონი მანანა ფერცულიანი ამბობს, რომ ახლახან ის დაკბინა მიუსაფარმა ძაღლმა და დღემდე მკურნალობას გადის. _ ამ მიუსაფარ ძაღლებს დღეში რამდენჯერ ვაჭმევ, არ ვიცი. მაინც მე დამკბინეს. რა უნდა ვქნა? ვინმემ თუ არ მოაგვარა ეს საკითხი, კარგად არ დასრულდება ამ ძაღლების პარპაში. ახლახან რომ ბავშვი დაკბინა, მთელმა ოზურგეთმა იცის, _ გვითხრა მანანა ფერცულიანმა. ოზურგეთის სერვისცენტრის უფროსმა თენგიზ ქუტიძემ „გურია ნიუსთან“ თქვა, რომ ძაღლი, რომელმაც მოქალაქე დაკბინა, იდენტიფიცირებულია და მალე გადაიყვანენ თავშესაფარში. _ ბაზარი კერძო ტერიტორიაა  და თუ იქედან ოპერატიულად მოგვმართავენ ასეთ დროს, ჩვენ რეაგიებას არ დავაყოვნებთ, _ გვითხრა მან. ვრცლად ოზურგეთში მოხეტიალე მიუსაფარი ძაღლების, მათ მიერ მიყენებული დაზიანებების და მათზე ზრუნვის შესახებ,  სტატიას უახლოეს საგაზეთო ნომერში ... ...
  • „გალტ ენდ თაგარტმა“ კვლავ წარმატებით განათავსა „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ 10 მილიონი აშშ დოლარის 2-წლიანი ობლიგაციები...სს „გალტ & თაგარტმა“ კიდევ ერთხელ უზრუნველყო შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ 10 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების, 2 წლიანი ობლიგაციების წარმატებით გამოშვება. ეს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიისთვის“ რიგით მეოთხე ემისიაა, რაც კომპანიის სტაბილურობაზე, ინვესტორების მხრიდან ნდობის მაღალ ხარისხზე და ზოგადად, კომპანიის მზარდ ტენდენციებზე მეტყველებს.  „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ მომხმარებელს უკვე მეოთხედ აძლევს შესაძლებლობას, დააბანდოს თავისუფალი ფულადი სახსრები კომპანიის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში. ფასიანი ქაღალდის წლიური ფიქსირებული განაკვეთი შეადგენს 7,5%-ს, უახლოეს მომავალში კომპანია გეგმავს აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების დაშვებას ადგილობრივი საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში და შესაბამისად, მოხდება დარიცხული პროცენტის გათავისუფლება გადასახადებისაგან, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებს ინვესტორებისთვის. ობლიგაციების ვადა შეადგენს 2 წელს და მისი სრულად დაფარვა მოხდება 2021 წლის 9 აგვისტოს. განთავსების აგენტი, როგორც ყველა წინა შემთხვევაში, აქაც „გალტ & თაგარტია“.  „მოხარულები ვართ, რომ “საქართველოს სალიზინგო კომპანიამ“ კიდევ ერთხელ, უკვე მეოთხედ, წარმატებით განათავსა ობლიგაციები ადგილობრივ ბაზარზე. ობლიგაციებზე მოთხოვნამ ჩვენს მოლოდინს გადააჭარბა, რაც ძალიან სასიხარულოა რადგან ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანიის ძალიან მაღალ სანდოობაზე და „გალტ & თაგარტის“ მაღალ პროფესიონალიზმზე მეტყველებს. გვემაყება ის ფაქტიც, რომ ჩვენი და „გალტ & თაგარტის“ თანამშრომლობა უკვე წლებია ასე წარმატებულად გრძელდება“ , - განაცხადა საქართველოს სალიზინგო კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა, ელდარ ახვლედიანმა.  „მოხარული ვარ, აღვნიშნო „გალტ & თაგარტის“ როლი „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაციების წარმატებით განთავსებაში. კიდევ ერთი წარმატებული განთავსება მეტყველებს, როგორც „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ სანდოობაზე, ისე, ზოგადად საქართველოში მსგავს ტრანზაქციებზე ინვესტორების მხრიდან ნდობის ზრდაზე, რაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის კომპანიებისთვის დაფინანსების კიდევ ერთი მეტად ხელსაყრელი წყარო. მინდა მივულოცო „გალტ & თაგარტის“ მთელ გუნდს, რომელიც საკუთარი  გამოცდილებისა და პროფესიონალიზმის წყალობით, გახდა საინვესტიციო-საბანკო მომსახურების მიმწოდებელი წამყვანი კომპანია ქვეყანაში“, - განაცხადა „გალტ & თაგარტის“ მმართველმა დირექტორმა - ოთარ შარიქაძემ. ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

ალბათ, დაკვირვებიხართ, რომ სუსტი სქესის...

როგორი ცოლი სჭირდება მამაკაცს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სრულიად საქალეთი და მამაკაცური სამყაროს...

ბავშვი, მშობელი, ასტროლოგია

ალბათ დაკვირვებიხართ იმ ფაქტს, რომ...

რეკორდული წაგება

იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოცვაში...

ხუთი ყველაზე უცნაური პროფესია

ქოქოსის პალმის სპეციალისტი მისი დანიშნულებაა...
კარმიდამო ჩემი

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...

უნდა გავაჩაღოთ ხელოვნურად შექმნილი დამღუპველი ტენიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა

არაერთხელ გამოთქმულ თვალსაზრისს, ბუნებაში ადამიანის...

მოვამზადოთ მოხარშული ატმის წვენი

 ზაფხულში ხილის წვენის და კომპოტების...

ზაფხული და სალათები

სალათს, რომლის სეზონი განსაკუთრებით ზაფხულშია,...

აკეთე მარტივად _ 10 საყოფაცხოვრებო ხრიკი დიასახლისებისთვის

სახლის გენერალური დალაგება-დასუფთავება საკმაოდ დიდ...

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...