ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

მთავარი თემა

ირენა მელუა _ ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე მინისტრის ხელფასზე ორჯერ მეტი პრემიით

2 ივნ. 2013, 15:53:20

შოთა თარხნიშვილი, გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე - 48 050 ლარი; გიორგი ლაცაბიძე, გენერალური აუდიტორის  მოდგილე - 39 425 ლარი; კახაბერ კირტავა, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე აჭარის ა/რ-ში - 37500 ლარი; დევი ვეფხვაძე, გენერალური აუდიტორის  მოადგილე - 36 000 ლარი; ნათია მოგელაძე,  პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის  უფროსი - 34 315 ლარი; ზვიად ხოფერია, სამმართველოს უფროსი - 32 550 ლარი; ნატო ზაალიშვილი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - 30 512 ლარი; ვახტანგ კეჟერაძე, დეპარტამენტის უფროსს - 30 500 ლარი; ირენა მელუა, კაბინეტის უფროსი - 30 000 ლარი; გიორგი ალასანია, დეპარტამენტის უფროსი - 28 370 ლარი.

აღნიშნული თანხა, 54 722 ლარით (18,7%-ით) მეტია ყველა  აუდიტორზე დარიცხულ პრემიასთან შედარებით (292 500 ლარი, ხელფასის 32%).

განსაკუთრებით საინტერესოა ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწის, ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის, ირენა მელუას ჯილდოები და პრემიები, რომელიც მას დანიშვნიდან სამ დღეშიც კი აქვს მიღებული.

ვინ არის კონტროლის პალატის თანამშრომელი ირენა მელუა? ლევან ბეჟაშვილის თანაშემწე, 2005 წელს, როდესაც გიგა ბოკერია იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, აღნიშნული კომიტეტის აპარატის თანამშრომელი გახლდათ.

მოგვიანებით, ის კონტროლის პალატაში ბეჟაშვილის თანაშემწე იყო, რომელიც თავმჯდომარეს თითქმის ყველა მივლინებაში თან ახლდა.

"გურია ნიუსის" ინფორმაციით, მან ბეჟაშვილს დიდი დახმარება გაუწია კახეთშიც, როდესაც ბეჟაშვილი მაჟორიტარის რანგში წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებდა.

ირენა მელუა - ზემოაღნიშნული კაბინეტის უფროსად დაინიშნა 26.03.2010 წელს.  გენერალური აუდიტორის 18 ივლისის N1/132 ბრძანებით განთავისუფლდა ამ თანამდებობიდან და დაინიშნა ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსად, ხოლო გენერალური აუდიტორის  N1/219 ბრძანებით 1 ნოემბრიდან  მუშაობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის აპარატის უფროსის ერთ-ერთ მოადგილედ.

თუმცა, კონტროლის პალატამ შემოწმებაზე შესულ საპარლამენტო კომისიას ვერ დაუსაბუთა კომისიას ვერ დაუსაბუთეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპარტამენტში აპარატის, თავისი უფროსით და ორი მოადგილით, საჭიროება, მაშინ როცა იგივე ფუნქციებს, რასაც აპარატის უფროსი და მისი ორი მოადგილე ასრულებს, აჭარის და აფხაზეთის, ასევე სხვა აუდიტის დეპარტამენტებში, ახორციელებს საქმის მწარმოებელი ან სპეციალისტი  ბევრად ნაკლები სარგოთი და ფაქტობრივად უპრემიოდ.

2012 წლის განმავლობაში, თავმჯდომარის რეზოლუციით, კაბინეტის უფროსის სახელზე და მის 5 თანამშრომელზე აუდიტის სამსახურში  3271 შემოსული დოკუმენტიდან არცერთი დოკუმენტი არ დაწერილა. ირენა მელუას სახელზე წლის განმავლობაში შემოსული იყო სულ 3 წერილი, მისი სახელით კი გაგზავნილი იქნა 55 წერილი. აქედან 54 ეხებოდა  ერთსა და იმავე საკითხებს. კერძოდ 34 წერილი 3 თებერვალს გაგზავნილი იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომლებსაც იწვევდნენ ახლად შექმნილი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის გასაცნობად. ამავე საკითხებზე დამატებით, 6 თებერვალს იგივე შინაარსის 20 წერილი გაეგზავნა სხვადასხვა ორგანიზაციას. საანგარიშო პერიოდში ირენა მელუას სახელზე შემოსული იყო 3 წერილი, გაცნობითი ხასიათის, რომელთაც პასუხი არ სჭირდებოდა. ამავე პერიოდში ირენა მელუას მიერ მომზადებული იყო 3 წერილი, რომელთაგანაც ერთი ეხებოდა  თანამშრომლის   მივლინებას, მეორე - განცხადება კუთვნილ შვებულებაზე და მესამე - განცხადება 31 ოქტომბერს სამსახურიდან განთავისუფლებაზე. სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებში, როგორც გასულ, ისე შემოსულ და შიდა მოხმარების დოკუმენტებში,  ირენა მელუას გვარი არ ფიგურირებს.

ზემოაღნიშნული არაფრით გამორჩეული საქმიანობის მიუხედავად, 2012 წლის განმავლობაში, სარგოს სახით მას დარიცხული ჰქონდა 26 800 ლარი, ხოლო პრემიის სახით - 30 000 ლარი, ანუ სარგოზე 3 200 ლარით მეტი.

როგორც საპარლამენტო კომისიის ანგარიშშია წარმოდგენილი, "ივლისის თვეში, სარგოს გარდა, პრემიის სახით, ლევან ბეჟაშვილის 2 ბრძანებით - 2012 წლის 11 ივლისის N107/37 და 2012 წლის 20 ივლისის N127/37, ანუ ცხრადღიანი შუალედით, ერთი და იგივე ფორმულირებით - სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, ირენა მელუამ მიიღო ერთდროული ფულადი ჯილდო როგორც გენერალური აუდიტორის კაბინეტის უფროსმა 2500 ლარის და დანიშვნიდან  2 დღეში, როგორც ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა, 3750 ლარის ოდენობით, ჯამში 6250 ლარი. ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ ივლისის თვეში ოფიციალურ დოკუმენტებში ირენა  მელუას გვარი მხოლოდ ერთ დოკუმენტში ფიგურირებს, ისიც 20 ივლისიდან შვებულებაში გასვლაზე".

ირენა მელუას სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშო შესრულებისათვის, წახალისების სახით ერთდროული ფულადი ჯილდო თვეების მიხედვით  დარიცხული აქვს: იანვარში, თებერვალში, აპრილსა და მაისში  - 2200 - 2200 ლარი, მარტში - 3500 ლარი, ივნისში - 3300 ლარი, ივლისში - 6250 ლარი, აგვისტოსა და სექტემბერში - 2500 ლარი, ოქტომბერში - 1250 ლარი, ნოემბერში - 0 და დეკემბერში - 1900 ლარი.  საყურადღებოა, რომ საქართველოს მინისტრის ოფიციალური სარგო თვეში 3 540 ლარს შეადგენს.

ირენა მელუას კოორდინატების დადგენა ამ ეტაპზე ვერ მოვახერხეთ. მისი რაიმე სახის საკონტაქტო ინფორმაცია არც აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზეა მოცემული. მისი სურვილის შემთხვევაში, სიამოვნებით მოვისმენთ განმარტებებს, თუ რა სახის სამუსაოების შესრულებაში იღებდა ამ რაოდენობის პრემიას.

"კომისიის ხელთ არსებული მასალების ანალიზისას, გამოიკვეთა საქართველოს კონტროლის პალატაში (აუდიტის სამსახურში) პრემიების არამართლზომიერი განაწილების ტენდენცია.

კერძოდ, 2008-2012 წლებში პრემიები მეტწილად კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილეებს, თავმჯდომარის კაბინეტსა და   ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის ნაწილდებოდა მაშინ, როცა აუდიტორები, რომელთა საქმიანობაზე მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სამსახურის ეფექტიანი საქმიანობა, ხშირად პრემიების გარეშე რჩებოდა, იშვიათად კი მათთვის საპრემიო თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილს იმეტებდნენ. შესაბამისად, არ ხდებოდა აუდიტორების წახალისება და სტიმულირება, მათზე დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად და ხარისხიანად შესრულების თვალსაზრისით, რაც გარკვეულწილად აისახა კიდეც აუდიტის სამსახურის მუშაობაზე". _ ნათქვამია ანგარიშში, რომელიც კონტროლის პალატის შემსწავლელმა საპარლამენტო კომისიამ წარადგინა.
 ახალი ამბები
  • რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდარაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტ მერაბ ბესელიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მორაგბე რამაზ ხარაზიშვილის დაჭრაში ბრალდებულ რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტ მერაბ ბესელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ იმსჯელა. 16 სეტემბერს რაგბის კავშირის შენობაში „შვიდკაცას“ ყოფილი კაპიტანი დაჭრეს. დაჭრის ფაქტზე რაგბის კავშირის ვიცეპრეზიდენტი მერაბ ბესელია დააკავეს. რაგბის კავშირის შენობაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შსს-მ გამოძიება იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებისა და სხეულის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების ... ...
  • ქედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მეწყერი ჩამოწვაქედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, ძლიერი წვიმის შედეგად, მეწყერი ჩამოწვა. მიწის მასა საცხოვრებელ სახლებთან ახლოსაც ჩამოწვა. ადიდებულმა მდინარემ დააზიანა სავარგულები და წყალი სახლებშიც შევიდა. ამ დროისთვის სტიქიურ ზონებში შესაბამისი ტექნიკაა მობილიზებული და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ქედის მერის ინფორმაციით, სიტუაცია მართვადია და მოსახლეობის ევაკუაციის საჭიროება არ არის. მეწყრული პროცესებია დოლოგანში, ზუნდაგაში, ბზუბზუში, ცხემნაში, დაბა ქედასა და ... ...
  • ბოკერიამ ძალიან სამართლიანად უთხრა „ქოცებს“ - კანდელაკიროგორც გუშინ გიგამ ძალიან სამართლიანად უთხრა ქოცებს - ჩვენს შორის ომის დროს ვინც გარბოდა იმის დედა ვატირე - "ევროპული საქართველოს" წევრი, გიორგი კანდელაკი, გიგა ბოკერიას გუშინდელ მიმართავს ეხმაურება ქართული ოცნების დეპუტატის, მიხეილ ყაველაშვილის მიმართ. გიორგი კანდელაკის თქმით, აგვისტოს ომის დროს ის ბრიტანეთში , დიპლომატიურ მისიაზე იმყოფებოდა და უცხოურ გავლენიან ტელევიზიებში რუსულ პროპაგანდას ებრძოდა. კანდელაკმა აღნიშნა, რომ ომის დროს რეგულარული ფრენებით დაბრუნება საქართველოში შეუძლებელი იყო, ამრიგად ლიეტუვური სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავით დაბრუნდა თბილისში და იმავე დღეს ოკუპირებულ გორში უცხოელ ჟურნალისტებთან  წავიდა სამუშაოდ. კანდელაკმა აღნიშნა, რომ გიგა ბოკერიამ ძალიან სამართლიანად მიმართა ქართულ ოცნებას შემდეგი ფრაზით -" ჩვენს შორის ომის დროს ვინც გარბოდა იმის დედა ვატირე!" „ისე მოხდა რომ 2008 წლის ომის დროს ლონდონში ვიყავი. რადგან მაშინდელი ელჩი გელა ჩარკვიანი შვებულებაში იყო, ხან მისი მოადგილე და შემდგომში საქართველოს ყველაზე წარმატებული ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში გიორგი ბადრიძე და ხან მე, როგორც პარლამენტის წევრი, სიენენზე, ბიბისიზე და ალ ჯაზირაზე ხშირად გამოვდიოდით და ვებრძოდით რუსულ პროპაგანდას. "რადგან რეგულარული ფრენებით საქართველოში დაბრუნება უკვე შეუძლებელი იყო წავედი ლიტვაში სადაც შაულიაის ნატოს საჰაერო ბაზიდან, ლიტვური სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავით „სპარტანი“ დავბრუნდი თბილისში 14 აგვისტოს და იმავე დღეს წავედი ოკუპირებულ გორში უცხოელ ჟურნალისტებთან სამუშაოდ. ჰოდა მართლაც, როგორც გუშინ გიგამ ძალიან სამართლიანად უთხრა ქოცებს - ჩვენს შორის ომის დროს ვინც გარბოდა იმის დედა ვატირე!“ -განაცხადა გიორგი ... ...
  • წყალი მწყურვალისთვის ოთხას მეტრშია...შუახევის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი   სოფელი ბუთურაული   სასმელი წყლის პრობლემის წინაშე დგას.  ღობეებზე, ერთი შეხედვით სასაცილო (სატირალი რომ არ იყოს), ფირნიშებს  შეხვდებით. „აქ სასმელი წყალი ფაქტიურად არაა.   და ეს იმ აჭარაში,  სადაც ჭარბი წყლის პრობლემაც  კი არის“, - გვწერს ჩვენი კოლეგა ზურა ... ...
  • საქართველოს რკინიგზის განცხადება ქუთაისში, უბედური შემთხვევის გამო თანამშრომლების დაღუპვის შესახებქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე მეცხრე ჩიხში მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის საყრდენი კონსტრუქციის დემონტაჟის დროს მოხდა უბედური შემთხვევა _  გარდაიცვალა საქართველოს რკინიგზის ორი თანამშრომელი (ელენტრომონტიორები), დამწვრობა კი მიიღო ერთმა თანამშრომელმა (ასევე, ელექტრომონტიორი). „საქართველოს რკინიგზა“ მწუხარებას გამოთქვამს რკინიგზის თანამშრომლების გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, უსამძიმრებს ოჯახებს და მაქსიმალურ თანადგომას აღმოუჩენს მათ. ამასთანავე, საქართველოს რკინიგზა განმარტავს, რომ პირველადი მოკვლევის შედეგების მიხედვით, სამუშაოების შესრულების დროს შრომის უსაფრთხოების პირობები სრულად იყო დაცული. სამუშაოების წარმოება წინასწარ იყო შეთანხმებული ელექტროგადამცემი ხაზის ტექნიკურ ოპერატორთან და ხაზი, რომლის აბონენტიც არა მხოლოდ საქართველოს რკინიგზაა, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ყოფილიყო ძაბვის ქვეშ. ხაზის ძაბვის ქვეშ დადგომა არ წარმოადგენს საქართველოს რკინიგზის კომპეტენციას. შესაბამისად, კომპანია იმედოვნებს, რომ გამოძიებით დადგინდება მომხდარზე ობიექტური ჭეშმარიტება. რაც შეეხება, საქართველოს რკინიგზის კიდევ ერთ დაზარალებულ თანამშრომელს, მის მდგომარეობაზე ზრუნავს შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება და პროცესში სრულად არის ჩართული საქართველოს რკინიგზის სამედიცინო სამსახური. ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...