საჯარო რეესტრის არაეფექტური მუშაობის გამო, ბევრ მოქალაქეს საკუთრება გაუსხვისდა

მთავარი თემა

საჯარო რეესტრის არაეფექტური მუშაობის გამო, ბევრ მოქალაქეს საკუთრება გაუსხვისდა

2013 აგვ 7 13:40:22
და ახალმა მფლობელმა მოგთხოვოს მისი დატოვება.

როგორც "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" იურისტი ლიკა წიკლაური ამბობს, მსგავს შემთხვევებს არაერთხელ ჰქონია მათ პრაქტიკაში ადგილი.

თუმცა, ბოლო დროს, პრაქტიკა შეიცვალა და უზენაესმა სასამართლომ წინა მესაკუთრის უფლებები აღიარა.

"ზედდების, ანუ გადაფარვის პრობლემა ერთ-ერთი აქტუალურია საქართველოში. რაც იქიდან გამომდინარეობს, რომ საჯარო რეესტრში მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია ნახაზების საშუალებით ხდებოდა. 2010 წლის 15 მარტის გადაწყვეტილებით რეესტრმა საკუთრების ელექტრონულად დარეგისტრირება დაიწყო.

ადრე გატარებული რეგისტრაცია კი ჩაითვალა დაუზუსტებლად. თუმცა, დაუზუსტებელი რეგისტრაცია ჩვენი კანონმდებლობით არ გამორიცხავს უფლების არ არსებობას. მესაკუთრეს კი ელექტრონული დარეგისტრირების ვალდებულება კანონით არ აქვს".

ლიკა წიკლაურის თქმით, მათ პრაქტიკაში იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონს ავშნიანში ჰქონდა საკუთრება, რასაც ადასტურებდა 1998 წლის მიღება-ჩაბარების აქტით. სადაც ეწერა რამდენი კვადრატული იყო მისი ნაკვეთის სიგრძე, სიგანე და ა.შ. იქ ეწერა რომ კადასტრული რუკა უნდა არსებულიყო. ამ ქალს ჰქონდა პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი მოწმობა, ამ მოწმობას უკან ჰქონდა თავისი ნახაზი და მომიჯნავე ტერიტორიები. ნაკვეთი რეესტრში 2005 წელს იყო გატარებული. ამ ნაკვეთზე ჰქონდა უნებართვოთ აშენებული სახლი. როგორც წიკლაური ამბობს, ასეთი რამ საქართველოში იშვიათი არ არის. ერთ დღეს მასთან მივიდა ახალი მესაკუთრე და განუცხადა, რომ ეს ტერიტორია მისი იყო.

"უფრო სწორად, ამ ქალბატონს უნდოდა თავისი ფართი ელექტრონულად დაერეგისტრირებინა და მივიდა რეესტრში. რეესტრმა უთხრა, რომ მისი ფართი უკვე დარეგისტრირებული იყო ელექტრონულად სხვა პირზე ანუ ადგილი ჰქონდა საკუთრების უფლების გადაფარვას".

ლიკა წიკლაურის თქმით, ეს იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენი კანონმდებლობით, თუ კერძო საკუთრებაში არ არის ნაკვეთი, მას სახელმწიფო თვითონ ირეგისტრირებს. შემდეგ გააქვს აუქციონზე და ყიდის. სინამდვილეში, შეიძლება ნაკვეთს მფლობელი ჰყავს, მაგრამ ვინაიდან რეესტრი მხოლოდ და მხოლოდ იმას ამოწმებს, რაც ელექტრონულად არის დარეგისტრირებული და არ აქვს შესაძლებლობა, ელექტრონული მონაცემები არაელექტრონულს შეადაროს, გამოდის, რომ ერთსა და იმავე ნაკვეთს ორი მფლობელი უჩნდება.

საჯარო რეესტრს არ ჰქონია ვალდებულება, უფრო სწორად, როგორც თავად აცხადებს, არ აქვს ბერკეტი, ქაღალდის მონაცემები ელექტრონულში გადაიტანოს, თუმცა თუ ვინმე მიმართავს ნაკვეთის დარეგისტრირების მიზნით, აუცილებლად უნდა გადაამოწმოს მას ჰყავს, თუ არა სხვა მფლობელი.

ავშნიაში მცხოვრები ქალბატონის შემთხვევაში, არ გადაამოწმა რეესტრმა თავის არაელექტრონულ მონაცემებში, იყო თუ არა ეს საკუთრება დარეგისტრირებული და პირდაპირ გამოსცა აქტი, რომ ის არავის მფლობელობაში არ იყო.

ქალბატონმა, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" დახმარებით, როგორც მერიის მოთხოვნა, რითაც ამ ფართის თვითმმართველობის ბალანსზე დარეგისტრირებას ითხოვდა, ასევე საჯარო რეესტრის აქტი, ნაკვეთის საკუთრებაში არ ყოფნის შესახებ, გაასაჩივრა, მაგრამ ორივე ინსტანცია წააგო და და ბოლოს უზენაეს სასამართლოს მიმართა.

"მანამდე არსებული პრაქტიკისგან განსხვავებით, უზენაესმა მიიღო სულ სხვა გადაწყვეტილება, ანუ გაგვამართლა. საბოლოო ჯამში, უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა ორივე გადაწყვეტილება, სამოქალაქო და სააპელაციო სასამართლოსი და ჩათვალა, რომ მერიამ და რეესტრმა საკმარისი ძალისხმევა არ გამოიჩინეს საკითხის შესწავლისთვის. ორივე უწყებას დაევალა ახალი აქტების გამოცემა, ხოლო ძველი, სადაც ეწერა, რომ იმ ნაკვეთის მფლობელი არავინ იყო, უნდა გაუქმებულიყო. ქალბატონს, რადგან სარჩელი მოიგო სასამართლოში, გადახდილი ბაჟი უკან დაუბრუნდა. მან მიმართა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, მაგრამ რეესტრი ისევ იმეორებს, რომ მას მონაცემების გადამოწმების ბერკეტი არ გააჩნია", _ ამბობს ლიკა წიკლაური.

რაც შეეხება ახალ მესაკუთრეს, სასამართლომ ჩათვალა, რომ იგი კეთილსინდისიერ შემძენად არ ითვლებოდა, რადგან მან იცოდა, რომ ნაკვეთს მფლობელი ჰყავდა და მაინც შეიძინა. თუმცა, ლიკა წიკლაურის თქმით, არსებობენ კეთილსინდისიერი მყიდველები, რომლებიც ყიდულობენ სახელმწიფოსგან ნაკვეთს და შემდეგ აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ მათ შეძენილს უკვე ჰყავს მფლობელი.

აქედან გამომდინარე, დილემასთან გვაქვს საქმე. ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ რეგისტრაციაში გატარებული ნაკვეთი, ოღონდ არაელექტრონულად, არავინ ეუბნებათ, რომ არ არიან მფლობელები და ხელახლა რეგისტრაცია გააკეთონ. ისინი არიან კერძო მესაკუთრეები. დღესაც არ არსებობს არანაირი ვალდებულება ახლიდან დაარეგისტრირო საკუთრება ელექტრონულ ნახაზზე. თუმცა ამის მიუხედავად, მაინც უყიდის სახელმწიფო მათ საკუთრებას.

ლიკა წიკლაურის თქმით, კანონის თანახმად რეესტრი ვალდებულია ის მონაცემები შესაბამისობაში მოიყვანოს, რაც მასთანაა შენახული. სანამ სხვას გადასცემს ნაკვეთს, მანამდე უნდა შეამოწმოს, ჰყავს თუ არა მას ძველი მესაკუთრე. მერიის, ან ეკონომიკის სამინისტროს პოზიცია, ვინც ირეგისტრირებს ამ ნაკვეთებს, არის ის რომ რეალურად შეუძლებელია ამის დადგენა. არ ამბობდნენ, რომ ადამიანს საკუთრება არ აქვს, მაგრამ სად არის ეს საკუთრება, არ იციან.

საიას იურისტის განცხადებით, ხშირ შემთხვევაში, ასეთ საქმეებზე ხალხი სასამართლოს არ მიმართავდა. იმიტომ, რომ ყველა დავა სასამართლოში ძველი მესაკუთრის წაგებით სრულდებოდა. რადგან იცოდნენ, რომ სხვებს არ უკმაყოფილებდნენ, ამბობდნენ, რომ ამას აზრი არ ჰქონდა. ცალკე სასამართლოს ბაჟი იყო გადასახდელი და აშ.

თუმცა, ბოლო დროს, პრაქტიკა შეიცვალა და უზენაესმა სასამართლომ წინა მესაკუთრის უფლებები აღიარა. როგორც "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" წარმომადგენელი ეკატერინე ბოკუჩავა ამბობს, არჩევნების შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ მიდგომა შეცვალა და ახლა უკვე აცხადებს, რომ საკუთრება იმისია, ვინც პირველად დაირეგისტრირა.

თუმცა სიტუაცია ასეთია: არის საქმეები, რომლებიც უზენაესამდე მისულია და აღიარებულია ძველი მფლობელის უფლებები და არის საქმეები, რომლებიც არ მისულა უზენაესამდე და დაბალ ინსტანციებში წაგებულია.

საიას იურისტის თქმით, მართალია, არ არსებობს ქონების გადარეგისტრირების ვალდებულება და ქაღალდის საბუთებიც საკმარისია, მაგრამ პრაქტიკიდან გამომდინარე, ისინი ხალხს ურჩევენ, საკუთრების ელექტრონული რეგისტრაცია მოახდინონ.

რაც შეეხება საკუთრებასთან დაკავშირებით კანონში შეტანილ ცვლილებებს, იქ გადაფარვაზე არაფერია ნათქვამი. ეს არის სასოფლო -სამეურნეო მიწების შესახებ კანონი, სადაც ჩაიწერა, რომ შეჩერდეს უცხოელებზე მიწების გასხვისება.

თუმცა ლიკა წიკლაურის თქმით, კანონშივე ჩაიწერა, რომ მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს მიწის კადასტრების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

ფაქტობრივად, ამ კანონით მთავრობას ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო მიწების ერთიან ორგანიზებულ სისტემაში მოქცევა დაევალა.
 ახალი ამბები
  • დაკავებისას ბრალდებულებმა სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნესსავაჭრო ცენტრ „ქარვასლასთან“ დაკავების დროს ბრალდებულებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შსს-ს ცნობით, ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ ორი პირი დააკავა. „მომხდარის დროს არავინ დაშავებულა. ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება საგამოძიებო-ოპერატიული ღონისძიებები. გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს“, - აცხადებენ შს ... ...
  • გვარამია: რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"მე რუსთავი 2დან გავედი გამარჯვებული. ჩემი მისია შევასრულე - 7 წელი (არხის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ვიყავი დირექტორი) არხი ვამუშავე წარმოუდგენელ რეჟიმში, ფაქტიურად, ბოლო ორი წელი, საოცრების ხარჯზე. სრულიად არავის დახმარებით, მტრულ გარემოში, ფინანსრური თავდასხმების და არხის ამჟამინდელი მფლობელის დამანგრეველი ყადაღის მიუხედავად, ყველა ხელფასი ყოველთვის გავეცი, თვითონაც არ ვიცი როგორ. ყველას, ვისაც განსაკუთრებულად უჭირდა, დავეხმარე" _ წერს სოციალურ ქსელში რუსთავი 2_ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, "რ2 გახდა სახელმწიფო სახელმწიფოში - სავსე თავისუფალი, ნიჭიერი, ფერადი ხალხით, ვინც არ გაეკარა ბნელ ქართულ ოცნებას, ვისაც უნდოდა დასავლეთი და თავისუფლება, და ვისი ერთადერთი ნავსაყუდელი რ2 გახდა. იმიტომ მიხაროდა მანდ მოსვლა - ქვეყანაში უანალოგო თავისუფლების კუნძული იყო, ჰაერში ეკიდა თავისულფების სუნი": _ამ არხმა 7 წელიწადში დაანგრია ამ ქვეყნის მთავარი მტერი - რუსული გავლენა. დიახ, დაანგირა და გააშიშვლა ხელისუფლება, რომელიც რუსული აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე. ბოლო კვლევით, რაც ვნახეთ, გავრილოვის ღამემდეც კი, რუსეთი არაა ამ ქვეყნის არჩევანი და ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დამსახურება რ2ისაა, ღრმად მწამს, და ისიც მწამს, რომ რუსებმაც კარგად იციან ეს. იმიტომაც ყეფენ ხან დუმის ტრიბუნიდან, ხან პუტინის პირით და ხან ლავროვის განცხადებებით. დიახ, რუსეთმა კარგად იცის, ვინ იყო მისი მთავარი მტერი საქართველოში. კარგად იცის და არც მალავს. სამწუხაროა, რომ კვლევით ვინცაა ჩვენი არჩევანი, შვიდი წელი ვისი ფასეულობების დასამკვიდრებლადაც ვიბრძოდით სიკვდილ-სიცოცხლის ფასად, იმისი ხელით დავიხურეთ სწორედ. ირონიაა, მაგრამ ძალიან მწარე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და აუცილებად შევაფასებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას დეტალურად. არაფერი არაა ამ ქვეყნად წმინდა ძროხა, რომლის კრიტიკა არ შეიძლება. მათ შორის, არც ევროსასამართლო. კონსპირაციები განზე დავტოვოთ, საგნობრივი კრიტიკა კი ნამდვილად საჭიროა. მივუბრუნდეთ თემას.  მე რუსთავი2დან გავედი გამარჯვებული. მე მოვუგე ყველა ბრძოლა მტრულად განწყობილ სახელმწიფოს და მის დამნაშავე ბოსს, უზურპატორ ბიძინა ივანიშვილს. მე მოვიგე ყველა ბრძოლა ყველა ეტაპზე საქართველოში, მაგრამ დავმარცხდი იქ, სადაც არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ დავმარცხებულიყავი. ჩვენ ვერ დაგვხურა მთელმა ქრთულმა პოლიტიკურმა მანქანამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გააკეთა იმან, ვისაც ეს არასგზით არ უნდა გაეკეთებინა.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული. თუმცა ამ გამარჯვებას ნამდვილად ჯობდა გაემარჯვა სხვას, ყველაზე მნიშვნელოვანს მთელ ამ ამბავში.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ეროსის შექმნილი, ბევრის ღვაწლით განვითარებული, და ბოლოს ჩემი გზარდილი, ათასუბედურება გატარებული, ჩემი და ჩემი გუნდის მიერ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მთავარ და საუკეთესო ტელევიზიად ქცეული რუსთავი 2.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცცხდა თავად რუსთავი 2. დამარცხდა პირველად 25 წლის მანძილზე. პირველად 25 წლის მანძილზე ქვეყნის მთავარი მცველი რუსეთის გავლენისგან, გახდა რუსული. ჯერ ამას ვერ აცნობიერებენ კარგად, სანამ ჩვენი გუნდი კიდევ იქაა და ფაქტიურად წინააღმდეგობის მოძრაობა აქვს გაჩაღებლი და გმირულად იბრძვის მტრულ გარემოში. მაგრამ ძალიან მალე მოვა გაცნობიერების დრო და მაშინ მიხვდებიან ზუსტად ჩვენი მაყურებლები და არამაყურებლებიც, რა კატასტროფას მოაწერა ხელი შვიდამა ევროპელმა მოსამართლემ.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი ნაზარდი და საყვარელი რუსთავი 2, ქვეყანაში თავისუფლების და დასავლეთის მთავარი და ალბათ ბოლო ბასტიონი. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის განმავლობაში შექმნილი და გაძლიერებული ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, დასავლეთის, ხარისხის და თავისუფლების სიმბოლო. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი უმაღლესი კლასის და დასავლური შინაარსის და დონის ტელევიზია. ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი მთავარი და ყველაზე წარმატებული ბრენდი - რუსთავი 2. ეს ფაქტი შედგა და მხოლოდ ცოტა დრო ჭირდება ამის სრულად გაცნობიერებას. ეს ფაქტი შედგა და არა მგონია, ოდესმე მისი უკან შექცევა მოხდეს. მე მხოლოდ გამიხარდება და წარმატებას ვუსურვებ, ვინც ამ საქმეს მომავალში ხელს მოკიდებს.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა რუსთავი 2, ხელახლა მოკლეს ეროსი კიწმარიშვილი და დაიხურა ბოლო ფანჯარა დასავლეთში.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი სამშობლო.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"_ წერს ... ...
  • სემეკმა მიმდინარე კვირაში მოქალაქეებს 54 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა (R)საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) მიმდინარე კვირაში გამართულ საჯარო სხდომებზე მოქალაქეებსა და კომპანიებს შორის არსებული დავები განიხილა. საკითხების უმეტესობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა და ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ, ჯამში,  54 887 ლარი შეადგინა. მიმდინარე კვირაში სემეკმა 5 საჯარო სხდომა გამართა და დღის წესრიგებით გათვალისწინებული 99 საკითხი განიხილა. მოქალაქეთა საჩივრები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების წინააღმდეგ მოიცავდა  უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებს, ხანდაზმულ დავალიანებებს. საჯარო სხდომებზე განსახილველად საკითხები წარადგინეს სემეკის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტისა  და ენერგოომბუდსმენის სამსახურის წარმომადგენლებმა. კომისია შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების მხრიდან ადგილი აქვს მათი უფლებების დარღვევას, მიმართონ სემეკს ან სემეკთან არსებულ ენერგოომბუდსმენის სამსახურს. მოქალაქეებს კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ როგორც ქოლ ცენტრში ნომერზე: 16 216, ისე  სემეკის Facebook გვერდზეც. ... ...
  • სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე შემცირებული თანხები ლანჩხუთის ბიუჯეტშიბესიკ ტაბიძის ხელმძღვანელობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, სადაც ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს მორიგი სხდომის თარიღად 25 ივლისი დაანონსდა და წესისამებრ, ბიურომ სწორედ ამ დღისთვის განსაზღვრა, როგორც განსახილველი საკითხები, ასევე, ამ საკითხის მომხსენებლები.  ბიუროზე წარმოდგენილი საკითხების მიხედვით გაირკვა, რომ მომავალი საკრებულოს სხდომის  დღის წესრიგით დეპუტატებს მიმდინარე წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მოუწევთ მსჯელობა. მერიის საფინანსო  სამსახურის უფროსის, როლანდ ლაშხიას მიერ წარმოდგენილი საკითხის  მიხედვით,  რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  მთავრობის განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს  185 209 ლარი ერგო  ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიისა და მშენებლობის დასაფინანსებლად. კერძოდ,  ზემონახსენები თანხიდან 20 418 ლარი აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიხარჯება, 22 030 ლარი _ აცანაში, შუხუთში _ 21 765 ლარი, ნიგოითში კი _ 27 828 ლარი. რაც შეეხება სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულს, აქ საექიმო ამბულატორიის მშენებლობის ტერიტორიის მომზადებისთვის  11 430 ლარია გამოყოფილი, უშუალოდ მშენებლობისთვის კი- 81 828 ლარი.  საფინანსო სამსახურის უფროსის მიერ ხელმოწერილი  განმარტებითი ბარათის მიხედვით,  ირკვევა, რომ რეგიონებში გასახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი თანხა  324 265 ლარით შემცირდა, აქედან ეს შემცირება გახორციელდება სახელმწიფო ფონდის, მათ შორის  წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციის, ასევე, გზების რეაბილიტაციის თანხების შემცირების ხარჯზე.  ამის გარდა, გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე  22 086 ლარითაა შემცირებული. საფინანსო სამსახურის მიერ ბიუროს სხდომაზე წარმოდგენილი განმარტებების მიხედვით, გაირკვა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე  მერია გეგმავს  ხუთი ათასი ლარით გაზარდოს გზის მიმდინარე სამუშაოების დაფინანსება, ხოლო ვიდეო კამარების ინსტალაციისთვის  763 ლარი გამოყოს. ამავე თანხიდან, სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მოთხოვნის საფუძველზე, დამატებით ოთხი ათასი ლარი უნდა მიიმართოს    სამხატვრო სკოლის შტატგარეშე მუშაკთა დასაფინანსებლად.  სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კი _ 1 100 ლარი. გარდა ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებებისა, ბიუროზე  საკრებულოს სხდომისთვის სხვა რიგი საკითხებიც წინასწარ მოთელეს დეპუტატებმა. როგორც გაირკვა,  ცვლილება შეეხება ლანჩხუთის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულებას. ასევე, ცვლილება შედის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“. საკრებულოს სხდომის გამართვამდე კი ამ საკითხების კიდევ ერთხელ გავლა მოუწევთ დეპუტატებს დარგობრივ ... ...
  • "შეინახეთ კადრები, სადაც სალია ამბობს სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლებაო და შემდეგ გავახსენოთ"ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება , _ ამის შესახებ მედიაექსპერტმა ნინია კაკაბაძემ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. კაკაბაძის თქმით, პაატა სალია ასე იტყვის რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუმცა მათი მთავარი მიზანი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაა.  "ბუნებრივია, რომ ამას იტყოდა პაატა სალია პირველ დღეს. მეტსაც გეტყვით, ამას იტყვის ერთი თვე, ორი თვე, რომ სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას არ აპირებს, მაგრამ ეს განცხადება, ცხადია, ღიმილის მომგვრელია, რბილად რომ ვთქვათ. რისთვის იბრძოდნენ ისინი?- იბრძოდნენ იმისთვის, რომ შეცვლილიყო ამ არხის სარედაქციო პოლიტიკა. ამას ჩვენ ერთად ვნახავთ. ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება და შემდეგ გავახსენოთ. საბედნიეროდ, გვაქვს უკვე საკმაო მასალა, სადაც ის ამ პოზიციას აფიქსირებს",- თქვა კაკაბაძემ ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...