"პიქსელის" შენობიდან _ ოფშორის კუნძულებამდე _ "დაკანონებული" მონოპოლიის ლაბირინთებში...

მთავარი თემა

"პიქსელის" შენობიდან _ ოფშორის კუნძულებამდე _ "დაკანონებული" მონოპოლიის ლაბირინთებში...

2013 ოქტ 16 13:56:40

მას შემდეგ პრემიერმა არაერთხელ დაადასტურა ეფექტური ანტიმონოპოლიური კანონის არსებობის აუცილებლობა, თუმცა კანონპროექტის პარლამენტში ვიზირება დღემდე არ მომხდარა. ეკონომიკის სამინისტროში ამას ტექნიკური ხარვეზებით და ხანგრძლივი მოლაპარაკების პროცესებით ხსნიან.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში" კი აცხადებენ, რომ კანონპროექტი საკმაოდ სერიოზულ დონეზე მომზადდა, არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციების დადებითი რეკომენდაციები და გავლილია ყველა სამუშაო ეტაპი, რაც ვიზირებას ხელს არ უშლის.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობის" წარმომადგენელი ნათია კუტივაძე, რომელიც აქტიურად მუშაობს აღნიშნულ კანონპროექტზე, ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ: "ბაზარზე მოქმედმა კომპანიებმა შესაბამისი მონიტორინგის არარსებობის პირობებში გარკვეული ქმედებებით შესაძლოა ისე გაზარდონ საკუთარი მოგება, რომ ამით ზიანი მიაყენონ საზოგადოების ეკონომიკურ კეთილდღეობას. ასეთ ქმედებებს შორის მოიაზრება კომპანიების მიერ შეთანხმებული ფასის დაწესება მომხმარებლის საზიანოდ ან სხვა კომპანიების კონკურენტუნარიანობის შეზღუდვა. მსგავსი ქმედებების არსებობის ეჭვი გასული წლების განმავლობაში მუდმივად ჩნდებოდა ნავთობპროდუქტებისა და სურსათის ბაზრებზე მოქმედი კომპანიების მიმართ, თუმცა შესაბამისი ორგანოს მიერ არ განხორციელებულა ქმედითი ნაბიჯები, რომლებიც ამ ეჭვს დაადასტურებდა ან გააქარწყლებდა."

თუ საკანონმდებლო ორგანოს ბოლოდროინდელ  პრაქტიკას გავიხსენებთ კანონების მიღების თვალსაზრისით, შესაძლოა საეჭვოდ გაჭიანურებულადაც მოგვეჩვენოს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და "ქართული ოცნების" მიერ წინასაარჩევნო პრიორიტეტად დასახელებული კანონის ამ დრომდე არ მიღება.

ხელოვნური ბარიერი თუ გარიგება ძველ მონოპოლისტებთან?

ხდება თუ არა კანონის მიღების გაჭიანურება ხელოვნურად და ვის აწყობს მონოპოლია საქართველოში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა მტკიცებით ფორმაში საკმაოდ რთულია, თუმცა ფაქტი ისაა, რომ მონოპოლიების, კარტერული გარიგებების და დომინანტური მდგომარეობის ხანა საქართველოში ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა. კარტერული შეთანხმებები ყველაზე მეტად  ნავთობის ბიზნესს ეხება. ყველაზე დიდი ფულიც სწორედ აქედან რჩება.

დღეს, სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლემ უნდა გამოაცხადოს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმეზე, რომელიც ყველაზე "ელიტარული მონოპოლიას" _ ნავთობის ბაზარს და მის  მოთამაშეებს ეხებათ.

სასამართლო დავა შპს "ელენკო ჯორჯიასა" და  შპს "აგროტრანს ლიმიტედს" შორის მიმდინარეობს. "ელენკო ჯორჯია"-ს ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის განცხადებით, 2010  წელს "აგროტრანს ლიმიტედისა" და "ფოთის საზღვაო ნავსადგურს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, კომპანიას ნავთობპროდუქტების ბაზარზე 20 წლიანი მონოპოლია აქვს მინიჭებული. მისი განცხადებითვე, ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში უკვე მოიგეს.

როგორც ადვოკატი აცხადებს, კომპანია "აგროტრანს ლიმიტედის"  მფლობელი  თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილია. კომპანია, რა თქმა უნდა, ვირჯინიის კუნძულებზეა რეგისტრირებული.

შალვა ხაჭაპურიძე: "კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა, დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით,  კომპანია "არგოტრანსს" მიანიჭა ექსკლუზიური უფლებამოსილება გამოეყენებინა N2 ნავსადგური, რომელშიც მოწყობილია ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთადერთი-თხევადი ქიმიური ნივთიერების გადასატვირთი ტექნოლოგიური ხაზი. ექსკლუზიური უფლება განისაზღვრა იმგვარად,  რომ არცერთ სხვა სუბიექტს არ დარჩა შესაძლებლობა შპს არგოტრანსის  წერილობითი თანხმობის გარეშე  ესარგებლათ ამ ნავსადგურით. 2012 წლის 27 ნოემბერს ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა უარი განუცხადა შპს "ელენკო ჯორჯიას" ხელშეკრულების გაფორმებაზე იმ მოტივით, რომ 2010 წლის 26 ნოემბერიდან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში იმყოფება  კომპანია "არგოტრანს ლიმიტედთან", რომელსაც მინიჭებული აქვს  N2 ნავმისადგომის და დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის გამოყენებით ამგვარი  ტვირთის გადაზიდვის და შენახვის ექსკლუზიური და შეუზღუდავი უფლება. "

ფოთის საზღვაო ნავსადგური, თავისი   2012 წლის 27 ნოემბრის წერილით, შეუძლებლად მიიჩნევს შპს "ელენკო ჯორჯიასათან"  სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შესვლის შესაძლებლობას, სწორედ  იმ მოტივით, რომ  2027 წლამდე შპს "არგოტრანს" მინიჭებული აქვს ინფრასტრუქტურის გამოყენების შეუზღუდავი და ექსკლუზიური უფლებამოსილება.

"არგოტრანსის" წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი მონოპოლისტები არ არიან და არც დომინანტური მდგომარეობით სარგებლობენ, რადგან მსგავსი მომსახურების გაწევა ყულევისა და ბათუმის პორტებსაც შეუძლიათ. შესაბამისად, ფოთის N2 ნავსადგურში არსებული ტექნოლოგიური ხაზი არ იყო  ერთადერთი  მსგავსი კატეგორიის ტვირთების  მისაღებად.

შალვა ხაჭაპურიძე ამასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ  საქმეში წარმოდგენილი  წერილობითი მტკიცებულებებით, კერძოდ   ბათუმის  და ყულევის  ნავსადგურების მიერ გაცემული წერილების შინაარსით   დასტურდება მხოლოდ ის გარემოება, რომ ისინი არ ახდენენ ამ კატეგორიის ტვირთების მომსახურებას.

"მოწინააღმდეგე მხარეებს კი არაფერი არ წარმოუდგენიათ და შემოიფარგლნენ მხოლოდ ახსნა-განმარტებით, რაც ვერ ჩაითვლება შესაბამისი მტკიცებულებად."

სააპელაციო სასამართლო დღეს თავის საბოლოო სიტყვას იტყვის...

"პიქსელის" შენობიდან _ ოფშორის კუნძულებამდე

მონოპოლია ელიტარულ დონეზე , სახელმწიფოსგან მინიჭებული  პრივილეგიები და კარტელური გარიგებები – ასე "იწრთობოდა"  ნავთობპროდუქტების და სხვა მსხვილი ბიზნესის ბაზარი "ნაცმოძრაობის" საქართველოში.

ექპერტები აცხადებენ, რომ ნავთობის ბაზარზე მონოპოლიური მდგომარეობა თითქმის უცვლელია, რასაც  ხელს უწყობს ის გარემოება, რომ ახალი ანტიმონოპოლიური კანონის მიღება საკმაოდ გაჭინაურდა. ისევ რჩება ოფშორული კომპანიები და დიდი ეჭვი იმისა, რომ კეზერაშვილის გავლენები ნავთობისა და ნავთობგადაზიდვის ბიზნესში კვლავ დიდია.

როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ყველაფერი იწყებოდა "პიქსელის" შენობიდან...

" ვიცნობდი რა დავით კეზერაშვილის პიროვნებას, მისი კავშირებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, იძულებული ვიყავი მიმეღო მუქარაზე დაფუძნებული მისი მოთხოვნა, მით უფრო, რომ ფაქტიურად მაშინვე გავხდი მუდმივი კონტროლის ობიექტი ჩემს სახლში რამდენიმე დღის განმავლობაში მორიგეობდნენ და თვალყურს მადევნებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, კერძოდ; იმჟამად სოდ-ის ერთ-ერთი მთავარი სამმართველოს უფროსი, პოლიციის პოლკოვნიკი გიორგი ქემოკლიძე და კიდევ სამი პიროვნება, რომელთა ვინაობა არ ვიცი, მაგრამ მათი ამოცნობა შემიძლია. იმ პერიოდის განმავლობაში ფაქტიურად ვიმყოფებოდი შინაპატიმრობის პირობებში, ამასთან, შემეზღუდა საქართველოდან გასვლის შესაძლებლობაც, რამაც კიდევ უფრო მეტად დამარწმუნა დავით კეზერაშვილის მუქარის რეალობაში და იძულებული გავხდი, დავთანხმებოდი მის წინადადებას, თუმცა ჩემი თანხმობის მიღების შემდეგაც ჩემს მიმართ ზემოხსენებული კონტროლი არ შეწყვეტილა." _ ბიზნესმენი თამაზ ნიჟარაძე, რომელიც პირადად იცნობდა დავით კეზერაშვილს (მისი ძმის ბიზნესპარტნიორი იყო. ავტ)  მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს განცხადებით მიმართავს.

"ორი სიტყვით" გიორგი ქემოკლიძეზე  _ სად მუშაობს დღეს აღნიშნული პიროვნება და რა პოზიციაზეა შს სამინისტროში? _ ამ კითხვით, "გურია ნიუსმა" შს სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს მიმართა. პრესსამსახურის წარმომადგენელმა გაგვიცხადა, რომ ამის თაობაზე საჯარო ინფორმაციის გამცემი დეპარტამენტისთვის წერილობითი მიმართვაა საჭირო. ძალიან მარტივი ინფორმაცია, რომელიც არ საჭიროებს არც მოძიებას და არც დამუშავებას, რომლის გადამოწმება პრესსამსახურს კადრების განყოფილებაში შეეძლო, რატომღაც  პრობლემა გახდა.

ალბათ იმიტომ, რომ "გურია ნიუსის" ინფორმაციით, აღნიშნული პიროვნება შსს-ში საკმაოდ საპასუხისმგებლო პოზიციაზეა. ჩვენი წყაროს ცნობით, ის კვლავ ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსია. აღნიშნულ საქმეზე კი დაკითხულიც არ არის.

ნიჟარაძის განცხადებით, დავით კეზერაშვილმა ორჯერ დაიბარა "პიქსელის" შენობაში. ორი შეხვედრა კეზერაშვილთან 30 მილიონი ლარი "დაუჯდა". თანხის სახით  _ 10 მილიონი და წილების სახით _ 20 მილიონი.

არჩილ კბილაშვილის სახელზე გაგზავნილ წერილში თამაზ ნიჟარაძე მისი გაკოტრების სქემას დეტალურად აღწერს:

"მიუხედავად იმისა, რომ მე არაფერი მაკავშირებდა შპს "ლუკასისა" და შპს "ლუკ ბუნკერ"-ის საქმიანობასთან, ხსენებული ფირმების თანამშრომელთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებისთანავე მე თავის ოფისში, მდებარე ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი, ე.წ. "პიქსელი"-ს შენობის ბოლო სართულზე, დამიბარა შპს "ლუკას"-ის თანადამფუძნებელმა დავით კეზერაშვილმა, რომელსაც ვიცნობ დაახლოებით 9 წელია და შეხვედრისას კატეგორიულად მომთხოვა 10.000.000 ლარის შეტანა შპს "ლუკას"-ისა და შპს "ლუკ ბუნკერ"-ის საბანკო ანგარიშებზე, რათა პასუხისგებაში მიცემულ პირებსა და პროკურატურას შორის გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება, ასევე კატეგორიულად მომთხოვა კომპანია "ჩენელენერჯი"-ში (ფოთის პორტში თეთრი ნავთობპროდუქტების ტერმინალი) კომპანია "მიშნ ინვესტმენტ ლიმიტედი"-ს  მეშვეობით ჩემი და ჩემი შვილის, ზურაბ ნიჟარაძის საკუთრებაში არსებული წილების მისთვის სასურველ კომპანიაზე გადაფორმება, ამასთან განმიმარტა, რომ ასეთი იყო ზურაბ ადეიშვილისა და ივანე მერაბიშვილის ერთობლივი გადაწყვეტილება."

როგორც თამაზ ნიჟარაძე აცხადებს,  ამ "გადაწყვეტილებით"  და კეზერაშვილის მუქარით, მას შემდეგი რაოდენობის თანხები გამოსძალეს:

შპს "ლუკ ბუნკერის" ანგარიშზე შპს "ელენკო ჰოლდინგიდან"  2010 წლის 17 და 31 აგვისტოს გადარიცხულ იქნა 505.000 აშშ დოლარი და 547.000 აშშ დოლარი, 2010 წლის 24 სექტემბერს შპს "ბიმედია ინვესტსმენტს ლიმიტედიდან" 550.000 აშშ დოლარი.

გარდა ამისა შპს "ლუკ ბუნკერის" ანგარიშზე ნაღდი ანგარიშსწორებით, 2010 წლის 28 სექტემბერს შეტანილ იქნა 216.168 ლარი, 29 სექტემბერს – 190.000 ლარი, 26 ოქტომბერს – 1.385.600 ლარი და 29 სექტემბერს – 574.400 ლარი,

შპს "ლუკასის" ანგარიშზე შპს "დესტონ კომპანიდან"  2010 წლის 16 დეკემბერს გადარიცხულ იქნა 500.000 აშშ დოლარი, ამასთან ერთად, ნაღდი ანგარიშსწორებით, შპს "ლუკასის" თამაზ ნიჟარაძის ძმის, ნუკრი ნიჟარაძისა და ბუღალტერ მადონა ბებურია-ვეკუას მეშვეობით 2010 წლის 25 ნოემბრიდან 21 დეკემბრამდე პერიოდში შეტანილი იქნა 700.000 ლარი, 153.000 ლარი, 190.000 ლარი, 736.047 ლარი, 100.000 ლარი, 470.000 ლარი, 351.000 ლარი და 188.445 ლარი.

შემდეგი შეხვედრაც "პიქსელის" შენობაში შედგა...

"2010 წლის სექტემბრის თვეში მე კვლავ დამიკავშირდა დავით კეზერაშვილი, რომელმაც დამიბარა "პიქსელის" შენობაში. შეხვედრა შედგა ხსენებული შენობის "-2" სართულზე განთავსებული ავტოპარკინგის ტერიტორიაზე (ეს სართული განკუთვნილი იყო მხოლოდ დავით კეზერაშვილის კომპანიების ავტომანქანებისათვის). იგი ძალიან განერვიულებული ჩაჯდა მანქანაში მძღოლის სავარძელზე, დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში მიყვიროდა და მოითხოვდა დაუყოვნებლივ, უსასყიდლოდ გადამეფორმებინა მისთვის მისაღები იურიდიული პირებისათვის შპს "ბიმედია ინვესტსმენტს ლიმიტედში", შპს "მიშნ ინვესტსმენტს ლიმიტედსა" და შპს "მეტალექსში" ჩემი და ჩემი ვაჟის, ზურაბ ნიჟარაძის კუთვნილი წილები, მემუქრებოდა, რომ ჩემგან რაიმე წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში "სისხლის ტბებს დააყენებდა" – ერთმნიშვნელოვანია, რომ საუბარი იყო ჩემი და ჩემი შვილის სიცოცხლეზე.

რამდენადაც ეჭვი არ მეპარებოდა იმაში, რომ დავით კეზერაშვილი შეძლებდა ზემოაღნიშნულის განხორციელებას,  იძულებული ვიყავი დავთანხმებოდი დავით კეზერაშვილის ამ მოთხოვნასაც..." _ წერს თამაზ ნიჟარაძე მთავარი პროკურორისადმი მიწერილ წერილში. ის ითხოვს, რომ გამოძალვის ფაქტებზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს ყველა დამნაშავე პირი.

დავით კეზერაშვილი საფრანგეთში დააკავეს. იმ შემთხვევაში, თუ მას საქართველოს გადმოსცემენ, აქ 118 მოწმე და რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე ელოდება...

მონოპოლიურ ლაბირინთებში გარკვევას კი არც თუ ისე ცოტა დრო და ანტიმონოპოლიური კანონის დროულად მიღება დაჭირდება.
 ახალი ამბები
  • დაკავებისას ბრალდებულებმა სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნესსავაჭრო ცენტრ „ქარვასლასთან“ დაკავების დროს ბრალდებულებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შსს-ს ცნობით, ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ ორი პირი დააკავა. „მომხდარის დროს არავინ დაშავებულა. ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება საგამოძიებო-ოპერატიული ღონისძიებები. გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს“, - აცხადებენ შს ... ...
  • გვარამია: რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"მე რუსთავი 2დან გავედი გამარჯვებული. ჩემი მისია შევასრულე - 7 წელი (არხის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ვიყავი დირექტორი) არხი ვამუშავე წარმოუდგენელ რეჟიმში, ფაქტიურად, ბოლო ორი წელი, საოცრების ხარჯზე. სრულიად არავის დახმარებით, მტრულ გარემოში, ფინანსრური თავდასხმების და არხის ამჟამინდელი მფლობელის დამანგრეველი ყადაღის მიუხედავად, ყველა ხელფასი ყოველთვის გავეცი, თვითონაც არ ვიცი როგორ. ყველას, ვისაც განსაკუთრებულად უჭირდა, დავეხმარე" _ წერს სოციალურ ქსელში რუსთავი 2_ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, "რ2 გახდა სახელმწიფო სახელმწიფოში - სავსე თავისუფალი, ნიჭიერი, ფერადი ხალხით, ვინც არ გაეკარა ბნელ ქართულ ოცნებას, ვისაც უნდოდა დასავლეთი და თავისუფლება, და ვისი ერთადერთი ნავსაყუდელი რ2 გახდა. იმიტომ მიხაროდა მანდ მოსვლა - ქვეყანაში უანალოგო თავისუფლების კუნძული იყო, ჰაერში ეკიდა თავისულფების სუნი": _ამ არხმა 7 წელიწადში დაანგრია ამ ქვეყნის მთავარი მტერი - რუსული გავლენა. დიახ, დაანგირა და გააშიშვლა ხელისუფლება, რომელიც რუსული აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე. ბოლო კვლევით, რაც ვნახეთ, გავრილოვის ღამემდეც კი, რუსეთი არაა ამ ქვეყნის არჩევანი და ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დამსახურება რ2ისაა, ღრმად მწამს, და ისიც მწამს, რომ რუსებმაც კარგად იციან ეს. იმიტომაც ყეფენ ხან დუმის ტრიბუნიდან, ხან პუტინის პირით და ხან ლავროვის განცხადებებით. დიახ, რუსეთმა კარგად იცის, ვინ იყო მისი მთავარი მტერი საქართველოში. კარგად იცის და არც მალავს. სამწუხაროა, რომ კვლევით ვინცაა ჩვენი არჩევანი, შვიდი წელი ვისი ფასეულობების დასამკვიდრებლადაც ვიბრძოდით სიკვდილ-სიცოცხლის ფასად, იმისი ხელით დავიხურეთ სწორედ. ირონიაა, მაგრამ ძალიან მწარე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და აუცილებად შევაფასებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას დეტალურად. არაფერი არაა ამ ქვეყნად წმინდა ძროხა, რომლის კრიტიკა არ შეიძლება. მათ შორის, არც ევროსასამართლო. კონსპირაციები განზე დავტოვოთ, საგნობრივი კრიტიკა კი ნამდვილად საჭიროა. მივუბრუნდეთ თემას.  მე რუსთავი2დან გავედი გამარჯვებული. მე მოვუგე ყველა ბრძოლა მტრულად განწყობილ სახელმწიფოს და მის დამნაშავე ბოსს, უზურპატორ ბიძინა ივანიშვილს. მე მოვიგე ყველა ბრძოლა ყველა ეტაპზე საქართველოში, მაგრამ დავმარცხდი იქ, სადაც არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ დავმარცხებულიყავი. ჩვენ ვერ დაგვხურა მთელმა ქრთულმა პოლიტიკურმა მანქანამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გააკეთა იმან, ვისაც ეს არასგზით არ უნდა გაეკეთებინა.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული. თუმცა ამ გამარჯვებას ნამდვილად ჯობდა გაემარჯვა სხვას, ყველაზე მნიშვნელოვანს მთელ ამ ამბავში.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ეროსის შექმნილი, ბევრის ღვაწლით განვითარებული, და ბოლოს ჩემი გზარდილი, ათასუბედურება გატარებული, ჩემი და ჩემი გუნდის მიერ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მთავარ და საუკეთესო ტელევიზიად ქცეული რუსთავი 2.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცცხდა თავად რუსთავი 2. დამარცხდა პირველად 25 წლის მანძილზე. პირველად 25 წლის მანძილზე ქვეყნის მთავარი მცველი რუსეთის გავლენისგან, გახდა რუსული. ჯერ ამას ვერ აცნობიერებენ კარგად, სანამ ჩვენი გუნდი კიდევ იქაა და ფაქტიურად წინააღმდეგობის მოძრაობა აქვს გაჩაღებლი და გმირულად იბრძვის მტრულ გარემოში. მაგრამ ძალიან მალე მოვა გაცნობიერების დრო და მაშინ მიხვდებიან ზუსტად ჩვენი მაყურებლები და არამაყურებლებიც, რა კატასტროფას მოაწერა ხელი შვიდამა ევროპელმა მოსამართლემ.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი ნაზარდი და საყვარელი რუსთავი 2, ქვეყანაში თავისუფლების და დასავლეთის მთავარი და ალბათ ბოლო ბასტიონი. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის განმავლობაში შექმნილი და გაძლიერებული ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, დასავლეთის, ხარისხის და თავისუფლების სიმბოლო. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი უმაღლესი კლასის და დასავლური შინაარსის და დონის ტელევიზია. ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი მთავარი და ყველაზე წარმატებული ბრენდი - რუსთავი 2. ეს ფაქტი შედგა და მხოლოდ ცოტა დრო ჭირდება ამის სრულად გაცნობიერებას. ეს ფაქტი შედგა და არა მგონია, ოდესმე მისი უკან შექცევა მოხდეს. მე მხოლოდ გამიხარდება და წარმატებას ვუსურვებ, ვინც ამ საქმეს მომავალში ხელს მოკიდებს.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა რუსთავი 2, ხელახლა მოკლეს ეროსი კიწმარიშვილი და დაიხურა ბოლო ფანჯარა დასავლეთში.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი სამშობლო.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"_ წერს ... ...
  • სემეკმა მიმდინარე კვირაში მოქალაქეებს 54 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა (R)საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) მიმდინარე კვირაში გამართულ საჯარო სხდომებზე მოქალაქეებსა და კომპანიებს შორის არსებული დავები განიხილა. საკითხების უმეტესობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა და ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ, ჯამში,  54 887 ლარი შეადგინა. მიმდინარე კვირაში სემეკმა 5 საჯარო სხდომა გამართა და დღის წესრიგებით გათვალისწინებული 99 საკითხი განიხილა. მოქალაქეთა საჩივრები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების წინააღმდეგ მოიცავდა  უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებს, ხანდაზმულ დავალიანებებს. საჯარო სხდომებზე განსახილველად საკითხები წარადგინეს სემეკის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტისა  და ენერგოომბუდსმენის სამსახურის წარმომადგენლებმა. კომისია შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების მხრიდან ადგილი აქვს მათი უფლებების დარღვევას, მიმართონ სემეკს ან სემეკთან არსებულ ენერგოომბუდსმენის სამსახურს. მოქალაქეებს კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ როგორც ქოლ ცენტრში ნომერზე: 16 216, ისე  სემეკის Facebook გვერდზეც. ... ...
  • სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე შემცირებული თანხები ლანჩხუთის ბიუჯეტშიბესიკ ტაბიძის ხელმძღვანელობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, სადაც ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს მორიგი სხდომის თარიღად 25 ივლისი დაანონსდა და წესისამებრ, ბიურომ სწორედ ამ დღისთვის განსაზღვრა, როგორც განსახილველი საკითხები, ასევე, ამ საკითხის მომხსენებლები.  ბიუროზე წარმოდგენილი საკითხების მიხედვით გაირკვა, რომ მომავალი საკრებულოს სხდომის  დღის წესრიგით დეპუტატებს მიმდინარე წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მოუწევთ მსჯელობა. მერიის საფინანსო  სამსახურის უფროსის, როლანდ ლაშხიას მიერ წარმოდგენილი საკითხის  მიხედვით,  რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  მთავრობის განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს  185 209 ლარი ერგო  ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიისა და მშენებლობის დასაფინანსებლად. კერძოდ,  ზემონახსენები თანხიდან 20 418 ლარი აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიხარჯება, 22 030 ლარი _ აცანაში, შუხუთში _ 21 765 ლარი, ნიგოითში კი _ 27 828 ლარი. რაც შეეხება სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულს, აქ საექიმო ამბულატორიის მშენებლობის ტერიტორიის მომზადებისთვის  11 430 ლარია გამოყოფილი, უშუალოდ მშენებლობისთვის კი- 81 828 ლარი.  საფინანსო სამსახურის უფროსის მიერ ხელმოწერილი  განმარტებითი ბარათის მიხედვით,  ირკვევა, რომ რეგიონებში გასახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი თანხა  324 265 ლარით შემცირდა, აქედან ეს შემცირება გახორციელდება სახელმწიფო ფონდის, მათ შორის  წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციის, ასევე, გზების რეაბილიტაციის თანხების შემცირების ხარჯზე.  ამის გარდა, გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე  22 086 ლარითაა შემცირებული. საფინანსო სამსახურის მიერ ბიუროს სხდომაზე წარმოდგენილი განმარტებების მიხედვით, გაირკვა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე  მერია გეგმავს  ხუთი ათასი ლარით გაზარდოს გზის მიმდინარე სამუშაოების დაფინანსება, ხოლო ვიდეო კამარების ინსტალაციისთვის  763 ლარი გამოყოს. ამავე თანხიდან, სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მოთხოვნის საფუძველზე, დამატებით ოთხი ათასი ლარი უნდა მიიმართოს    სამხატვრო სკოლის შტატგარეშე მუშაკთა დასაფინანსებლად.  სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კი _ 1 100 ლარი. გარდა ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებებისა, ბიუროზე  საკრებულოს სხდომისთვის სხვა რიგი საკითხებიც წინასწარ მოთელეს დეპუტატებმა. როგორც გაირკვა,  ცვლილება შეეხება ლანჩხუთის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულებას. ასევე, ცვლილება შედის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“. საკრებულოს სხდომის გამართვამდე კი ამ საკითხების კიდევ ერთხელ გავლა მოუწევთ დეპუტატებს დარგობრივ ... ...
  • "შეინახეთ კადრები, სადაც სალია ამბობს სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლებაო და შემდეგ გავახსენოთ"ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება , _ ამის შესახებ მედიაექსპერტმა ნინია კაკაბაძემ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. კაკაბაძის თქმით, პაატა სალია ასე იტყვის რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუმცა მათი მთავარი მიზანი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაა.  "ბუნებრივია, რომ ამას იტყოდა პაატა სალია პირველ დღეს. მეტსაც გეტყვით, ამას იტყვის ერთი თვე, ორი თვე, რომ სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას არ აპირებს, მაგრამ ეს განცხადება, ცხადია, ღიმილის მომგვრელია, რბილად რომ ვთქვათ. რისთვის იბრძოდნენ ისინი?- იბრძოდნენ იმისთვის, რომ შეცვლილიყო ამ არხის სარედაქციო პოლიტიკა. ამას ჩვენ ერთად ვნახავთ. ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება და შემდეგ გავახსენოთ. საბედნიეროდ, გვაქვს უკვე საკმაო მასალა, სადაც ის ამ პოზიციას აფიქსირებს",- თქვა კაკაბაძემ ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...