"პიქსელის" შენობიდან _ ოფშორის კუნძულებამდე _ "დაკანონებული" მონოპოლიის ლაბირინთებში...

მთავარი თემა

"პიქსელის" შენობიდან _ ოფშორის კუნძულებამდე _ "დაკანონებული" მონოპოლიის ლაბირინთებში...

16 ოქტ. 2013, 13:56:40

მას შემდეგ პრემიერმა არაერთხელ დაადასტურა ეფექტური ანტიმონოპოლიური კანონის არსებობის აუცილებლობა, თუმცა კანონპროექტის პარლამენტში ვიზირება დღემდე არ მომხდარა. ეკონომიკის სამინისტროში ამას ტექნიკური ხარვეზებით და ხანგრძლივი მოლაპარაკების პროცესებით ხსნიან.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში" კი აცხადებენ, რომ კანონპროექტი საკმაოდ სერიოზულ დონეზე მომზადდა, არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციების დადებითი რეკომენდაციები და გავლილია ყველა სამუშაო ეტაპი, რაც ვიზირებას ხელს არ უშლის.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობის" წარმომადგენელი ნათია კუტივაძე, რომელიც აქტიურად მუშაობს აღნიშნულ კანონპროექტზე, ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ: "ბაზარზე მოქმედმა კომპანიებმა შესაბამისი მონიტორინგის არარსებობის პირობებში გარკვეული ქმედებებით შესაძლოა ისე გაზარდონ საკუთარი მოგება, რომ ამით ზიანი მიაყენონ საზოგადოების ეკონომიკურ კეთილდღეობას. ასეთ ქმედებებს შორის მოიაზრება კომპანიების მიერ შეთანხმებული ფასის დაწესება მომხმარებლის საზიანოდ ან სხვა კომპანიების კონკურენტუნარიანობის შეზღუდვა. მსგავსი ქმედებების არსებობის ეჭვი გასული წლების განმავლობაში მუდმივად ჩნდებოდა ნავთობპროდუქტებისა და სურსათის ბაზრებზე მოქმედი კომპანიების მიმართ, თუმცა შესაბამისი ორგანოს მიერ არ განხორციელებულა ქმედითი ნაბიჯები, რომლებიც ამ ეჭვს დაადასტურებდა ან გააქარწყლებდა."

თუ საკანონმდებლო ორგანოს ბოლოდროინდელ  პრაქტიკას გავიხსენებთ კანონების მიღების თვალსაზრისით, შესაძლოა საეჭვოდ გაჭიანურებულადაც მოგვეჩვენოს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და "ქართული ოცნების" მიერ წინასაარჩევნო პრიორიტეტად დასახელებული კანონის ამ დრომდე არ მიღება.

ხელოვნური ბარიერი თუ გარიგება ძველ მონოპოლისტებთან?

ხდება თუ არა კანონის მიღების გაჭიანურება ხელოვნურად და ვის აწყობს მონოპოლია საქართველოში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა მტკიცებით ფორმაში საკმაოდ რთულია, თუმცა ფაქტი ისაა, რომ მონოპოლიების, კარტერული გარიგებების და დომინანტური მდგომარეობის ხანა საქართველოში ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა. კარტერული შეთანხმებები ყველაზე მეტად  ნავთობის ბიზნესს ეხება. ყველაზე დიდი ფულიც სწორედ აქედან რჩება.

დღეს, სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლემ უნდა გამოაცხადოს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმეზე, რომელიც ყველაზე "ელიტარული მონოპოლიას" _ ნავთობის ბაზარს და მის  მოთამაშეებს ეხებათ.

სასამართლო დავა შპს "ელენკო ჯორჯიასა" და  შპს "აგროტრანს ლიმიტედს" შორის მიმდინარეობს. "ელენკო ჯორჯია"-ს ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის განცხადებით, 2010  წელს "აგროტრანს ლიმიტედისა" და "ფოთის საზღვაო ნავსადგურს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, კომპანიას ნავთობპროდუქტების ბაზარზე 20 წლიანი მონოპოლია აქვს მინიჭებული. მისი განცხადებითვე, ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში უკვე მოიგეს.

როგორც ადვოკატი აცხადებს, კომპანია "აგროტრანს ლიმიტედის"  მფლობელი  თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილია. კომპანია, რა თქმა უნდა, ვირჯინიის კუნძულებზეა რეგისტრირებული.

შალვა ხაჭაპურიძე: "კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა, დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით,  კომპანია "არგოტრანსს" მიანიჭა ექსკლუზიური უფლებამოსილება გამოეყენებინა N2 ნავსადგური, რომელშიც მოწყობილია ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთადერთი-თხევადი ქიმიური ნივთიერების გადასატვირთი ტექნოლოგიური ხაზი. ექსკლუზიური უფლება განისაზღვრა იმგვარად,  რომ არცერთ სხვა სუბიექტს არ დარჩა შესაძლებლობა შპს არგოტრანსის  წერილობითი თანხმობის გარეშე  ესარგებლათ ამ ნავსადგურით. 2012 წლის 27 ნოემბერს ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა უარი განუცხადა შპს "ელენკო ჯორჯიას" ხელშეკრულების გაფორმებაზე იმ მოტივით, რომ 2010 წლის 26 ნოემბერიდან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში იმყოფება  კომპანია "არგოტრანს ლიმიტედთან", რომელსაც მინიჭებული აქვს  N2 ნავმისადგომის და დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის გამოყენებით ამგვარი  ტვირთის გადაზიდვის და შენახვის ექსკლუზიური და შეუზღუდავი უფლება. "

ფოთის საზღვაო ნავსადგური, თავისი   2012 წლის 27 ნოემბრის წერილით, შეუძლებლად მიიჩნევს შპს "ელენკო ჯორჯიასათან"  სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შესვლის შესაძლებლობას, სწორედ  იმ მოტივით, რომ  2027 წლამდე შპს "არგოტრანს" მინიჭებული აქვს ინფრასტრუქტურის გამოყენების შეუზღუდავი და ექსკლუზიური უფლებამოსილება.

"არგოტრანსის" წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი მონოპოლისტები არ არიან და არც დომინანტური მდგომარეობით სარგებლობენ, რადგან მსგავსი მომსახურების გაწევა ყულევისა და ბათუმის პორტებსაც შეუძლიათ. შესაბამისად, ფოთის N2 ნავსადგურში არსებული ტექნოლოგიური ხაზი არ იყო  ერთადერთი  მსგავსი კატეგორიის ტვირთების  მისაღებად.

შალვა ხაჭაპურიძე ამასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ  საქმეში წარმოდგენილი  წერილობითი მტკიცებულებებით, კერძოდ   ბათუმის  და ყულევის  ნავსადგურების მიერ გაცემული წერილების შინაარსით   დასტურდება მხოლოდ ის გარემოება, რომ ისინი არ ახდენენ ამ კატეგორიის ტვირთების მომსახურებას.

"მოწინააღმდეგე მხარეებს კი არაფერი არ წარმოუდგენიათ და შემოიფარგლნენ მხოლოდ ახსნა-განმარტებით, რაც ვერ ჩაითვლება შესაბამისი მტკიცებულებად."

სააპელაციო სასამართლო დღეს თავის საბოლოო სიტყვას იტყვის...

"პიქსელის" შენობიდან _ ოფშორის კუნძულებამდე

მონოპოლია ელიტარულ დონეზე , სახელმწიფოსგან მინიჭებული  პრივილეგიები და კარტელური გარიგებები – ასე "იწრთობოდა"  ნავთობპროდუქტების და სხვა მსხვილი ბიზნესის ბაზარი "ნაცმოძრაობის" საქართველოში.

ექპერტები აცხადებენ, რომ ნავთობის ბაზარზე მონოპოლიური მდგომარეობა თითქმის უცვლელია, რასაც  ხელს უწყობს ის გარემოება, რომ ახალი ანტიმონოპოლიური კანონის მიღება საკმაოდ გაჭინაურდა. ისევ რჩება ოფშორული კომპანიები და დიდი ეჭვი იმისა, რომ კეზერაშვილის გავლენები ნავთობისა და ნავთობგადაზიდვის ბიზნესში კვლავ დიდია.

როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ყველაფერი იწყებოდა "პიქსელის" შენობიდან...

" ვიცნობდი რა დავით კეზერაშვილის პიროვნებას, მისი კავშირებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, იძულებული ვიყავი მიმეღო მუქარაზე დაფუძნებული მისი მოთხოვნა, მით უფრო, რომ ფაქტიურად მაშინვე გავხდი მუდმივი კონტროლის ობიექტი ჩემს სახლში რამდენიმე დღის განმავლობაში მორიგეობდნენ და თვალყურს მადევნებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, კერძოდ; იმჟამად სოდ-ის ერთ-ერთი მთავარი სამმართველოს უფროსი, პოლიციის პოლკოვნიკი გიორგი ქემოკლიძე და კიდევ სამი პიროვნება, რომელთა ვინაობა არ ვიცი, მაგრამ მათი ამოცნობა შემიძლია. იმ პერიოდის განმავლობაში ფაქტიურად ვიმყოფებოდი შინაპატიმრობის პირობებში, ამასთან, შემეზღუდა საქართველოდან გასვლის შესაძლებლობაც, რამაც კიდევ უფრო მეტად დამარწმუნა დავით კეზერაშვილის მუქარის რეალობაში და იძულებული გავხდი, დავთანხმებოდი მის წინადადებას, თუმცა ჩემი თანხმობის მიღების შემდეგაც ჩემს მიმართ ზემოხსენებული კონტროლი არ შეწყვეტილა." _ ბიზნესმენი თამაზ ნიჟარაძე, რომელიც პირადად იცნობდა დავით კეზერაშვილს (მისი ძმის ბიზნესპარტნიორი იყო. ავტ)  მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს განცხადებით მიმართავს.

"ორი სიტყვით" გიორგი ქემოკლიძეზე  _ სად მუშაობს დღეს აღნიშნული პიროვნება და რა პოზიციაზეა შს სამინისტროში? _ ამ კითხვით, "გურია ნიუსმა" შს სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს მიმართა. პრესსამსახურის წარმომადგენელმა გაგვიცხადა, რომ ამის თაობაზე საჯარო ინფორმაციის გამცემი დეპარტამენტისთვის წერილობითი მიმართვაა საჭირო. ძალიან მარტივი ინფორმაცია, რომელიც არ საჭიროებს არც მოძიებას და არც დამუშავებას, რომლის გადამოწმება პრესსამსახურს კადრების განყოფილებაში შეეძლო, რატომღაც  პრობლემა გახდა.

ალბათ იმიტომ, რომ "გურია ნიუსის" ინფორმაციით, აღნიშნული პიროვნება შსს-ში საკმაოდ საპასუხისმგებლო პოზიციაზეა. ჩვენი წყაროს ცნობით, ის კვლავ ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსია. აღნიშნულ საქმეზე კი დაკითხულიც არ არის.

ნიჟარაძის განცხადებით, დავით კეზერაშვილმა ორჯერ დაიბარა "პიქსელის" შენობაში. ორი შეხვედრა კეზერაშვილთან 30 მილიონი ლარი "დაუჯდა". თანხის სახით  _ 10 მილიონი და წილების სახით _ 20 მილიონი.

არჩილ კბილაშვილის სახელზე გაგზავნილ წერილში თამაზ ნიჟარაძე მისი გაკოტრების სქემას დეტალურად აღწერს:

"მიუხედავად იმისა, რომ მე არაფერი მაკავშირებდა შპს "ლუკასისა" და შპს "ლუკ ბუნკერ"-ის საქმიანობასთან, ხსენებული ფირმების თანამშრომელთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებისთანავე მე თავის ოფისში, მდებარე ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი, ე.წ. "პიქსელი"-ს შენობის ბოლო სართულზე, დამიბარა შპს "ლუკას"-ის თანადამფუძნებელმა დავით კეზერაშვილმა, რომელსაც ვიცნობ დაახლოებით 9 წელია და შეხვედრისას კატეგორიულად მომთხოვა 10.000.000 ლარის შეტანა შპს "ლუკას"-ისა და შპს "ლუკ ბუნკერ"-ის საბანკო ანგარიშებზე, რათა პასუხისგებაში მიცემულ პირებსა და პროკურატურას შორის გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება, ასევე კატეგორიულად მომთხოვა კომპანია "ჩენელენერჯი"-ში (ფოთის პორტში თეთრი ნავთობპროდუქტების ტერმინალი) კომპანია "მიშნ ინვესტმენტ ლიმიტედი"-ს  მეშვეობით ჩემი და ჩემი შვილის, ზურაბ ნიჟარაძის საკუთრებაში არსებული წილების მისთვის სასურველ კომპანიაზე გადაფორმება, ამასთან განმიმარტა, რომ ასეთი იყო ზურაბ ადეიშვილისა და ივანე მერაბიშვილის ერთობლივი გადაწყვეტილება."

როგორც თამაზ ნიჟარაძე აცხადებს,  ამ "გადაწყვეტილებით"  და კეზერაშვილის მუქარით, მას შემდეგი რაოდენობის თანხები გამოსძალეს:

შპს "ლუკ ბუნკერის" ანგარიშზე შპს "ელენკო ჰოლდინგიდან"  2010 წლის 17 და 31 აგვისტოს გადარიცხულ იქნა 505.000 აშშ დოლარი და 547.000 აშშ დოლარი, 2010 წლის 24 სექტემბერს შპს "ბიმედია ინვესტსმენტს ლიმიტედიდან" 550.000 აშშ დოლარი.

გარდა ამისა შპს "ლუკ ბუნკერის" ანგარიშზე ნაღდი ანგარიშსწორებით, 2010 წლის 28 სექტემბერს შეტანილ იქნა 216.168 ლარი, 29 სექტემბერს – 190.000 ლარი, 26 ოქტომბერს – 1.385.600 ლარი და 29 სექტემბერს – 574.400 ლარი,

შპს "ლუკასის" ანგარიშზე შპს "დესტონ კომპანიდან"  2010 წლის 16 დეკემბერს გადარიცხულ იქნა 500.000 აშშ დოლარი, ამასთან ერთად, ნაღდი ანგარიშსწორებით, შპს "ლუკასის" თამაზ ნიჟარაძის ძმის, ნუკრი ნიჟარაძისა და ბუღალტერ მადონა ბებურია-ვეკუას მეშვეობით 2010 წლის 25 ნოემბრიდან 21 დეკემბრამდე პერიოდში შეტანილი იქნა 700.000 ლარი, 153.000 ლარი, 190.000 ლარი, 736.047 ლარი, 100.000 ლარი, 470.000 ლარი, 351.000 ლარი და 188.445 ლარი.

შემდეგი შეხვედრაც "პიქსელის" შენობაში შედგა...

"2010 წლის სექტემბრის თვეში მე კვლავ დამიკავშირდა დავით კეზერაშვილი, რომელმაც დამიბარა "პიქსელის" შენობაში. შეხვედრა შედგა ხსენებული შენობის "-2" სართულზე განთავსებული ავტოპარკინგის ტერიტორიაზე (ეს სართული განკუთვნილი იყო მხოლოდ დავით კეზერაშვილის კომპანიების ავტომანქანებისათვის). იგი ძალიან განერვიულებული ჩაჯდა მანქანაში მძღოლის სავარძელზე, დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში მიყვიროდა და მოითხოვდა დაუყოვნებლივ, უსასყიდლოდ გადამეფორმებინა მისთვის მისაღები იურიდიული პირებისათვის შპს "ბიმედია ინვესტსმენტს ლიმიტედში", შპს "მიშნ ინვესტსმენტს ლიმიტედსა" და შპს "მეტალექსში" ჩემი და ჩემი ვაჟის, ზურაბ ნიჟარაძის კუთვნილი წილები, მემუქრებოდა, რომ ჩემგან რაიმე წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში "სისხლის ტბებს დააყენებდა" – ერთმნიშვნელოვანია, რომ საუბარი იყო ჩემი და ჩემი შვილის სიცოცხლეზე.

რამდენადაც ეჭვი არ მეპარებოდა იმაში, რომ დავით კეზერაშვილი შეძლებდა ზემოაღნიშნულის განხორციელებას,  იძულებული ვიყავი დავთანხმებოდი დავით კეზერაშვილის ამ მოთხოვნასაც..." _ წერს თამაზ ნიჟარაძე მთავარი პროკურორისადმი მიწერილ წერილში. ის ითხოვს, რომ გამოძალვის ფაქტებზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს ყველა დამნაშავე პირი.

დავით კეზერაშვილი საფრანგეთში დააკავეს. იმ შემთხვევაში, თუ მას საქართველოს გადმოსცემენ, აქ 118 მოწმე და რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე ელოდება...

მონოპოლიურ ლაბირინთებში გარკვევას კი არც თუ ისე ცოტა დრო და ანტიმონოპოლიური კანონის დროულად მიღება დაჭირდება.
 ახალი ამბები
  • როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ მოულოდნელად ძლიერი ჭექა-ქუხილი დაიწყომეხის დაცემის შედეგად მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 24 ათასი ადამიანი იღუპება. რა არის ის აუცილებელი წესები, რომლებიც ასეთ დროს უნდა დავიცვათ?  სასწრაფოდ იპოვეთ თავშესაფარი!  პირველ რიგში, უნდა იცოდეთ ჭექა-ქუხილი საფრთხეს როდის წარმოადგენს. ამისათვის გაელვებასა და ჭექა-ქუხილს შორის დრო უნდა დაითვალოთ. თუ ეს შუალედი 10 წამზე ნაკლებია, მაშინ მეხი თქვენგან დაახლოებით 3 კილომეტრით არის დაშორებული. თუ შუალედი სამ წამზე ნაკლებია, უკვე მოვლენის ეპიცენტრში იმყოფებით და დაუყოვნებლივ უნდა იმოქმედოთ. ადრე ითვლდებოდა, რომ ასეთ სიტუაციაში ყველაზე საშიში მუხა იყო, თუმცა დღეს უკვე ეს მოსაზრება მითად იქცა. ამის სანაცვლოდ უნდა გახსოდეთ, რომ ჭექა-ქუხილის დროს ხის ქვეშ დგომა საერთოდ არ შეიძლება. ეს განსაკუთრებით ეხება განცალკევებით მდგომ ხეებს, რადგან მეხი მაღალ საგნებს ეტანება. შესაბამისად, ელვისა და ჭექა-ქუხილის დროს უნდა ერიდოთ სწორედ ისეთ ადგილებს, როგორიც არის მაღალი ხეები, ტყის განაპირა ნაწილები, ელექტროგადამცემი ბოძები და სხვ. მსგავსი ობიექტებისგან მინიმალური დისტანცია 10 მეტრს უნდა შეადგენდეს. უფრო საიმედოა ახალგაზრდა ბუჩქებში ყოფნა. ჭექა-ქუხილის დროს, პირველ რიგში, ახლოს მდებარე ნებისმიერ შენობას უნდა შეაფაროთ თავი. სახლის გარდა ეს შეიძლება იყოს მაღაზია, პავილიონი ან სხვა რაიმე დაწესებულება. უკიდურეს შემთხვევაში შეგიძლიათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებას შეაფაროთ თავი, მაგრამ მის კედლებს არ შეეხოთ. თავშესაფრის ძებნის დროს ქოლგას ნუ გახსნით. საჭესთან ვარ. რა ვქნა? ჭექა-ქუხილის დროს ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო თავშესაფარი არის მანქანა. თუ უამინდობამ ავტომობილის მართვის დროს მოგისწროთ, გაჩერდით ხეებისა და ელექტროგადამცემი ბოძებისგან მოშორებით, გამორთეთ ძრავა, დახურეთ ფანჯრები. სანამ წვიმს, მანქანის კარის ლითონთან შეხება საშიშია. მაშინაც კი, თუ ავტომობილს მეხი დაეცემა, ის კორპუსის ზედაპირს გაივლის და სველი საბურავების მეშვეობით ნიადაგში ჩავა.  ველოსიპედისტებმა და მოტოციკლეტისტებმა მოძრაობა დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩერონ, შეეცადონ უახლოეს შენობაში დაიმალონ ან სხვა უსაფრთხო ადგილი იპოვონ. თუ მიმდებარედ ასეთი არაფერია, უნდა ჩაიმუხლოთ და მუხლებზე ხელები შემოიჭდოთ. უმჯობესია, ეს მოხდეს ასფალტზე და აუცილებლად ველოსიპედიდან ან მოტოციკლეტიდან, სულ ცოტა, 5 მეტრის დაშორებით. ექსპერტები კარვებში მყოფ მოლაშქრეებს ურჩევენ, სანამ ჭექა-ქუხილია, მანქანებში გადაინაცვლონ. თუ საკუთარი ავტომობილით არ ხართ, დახმარება სხვებს სთხოვეთ. ჭექა-ქუხილის დროს ყველაზე საშიში სპორტის სახეობებია გოლფი და ცხენოსნობა, რაც ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულ ახსნას არ საჭიროებს.  თუ ჭექა-ქუხილმა მოგისწროთ დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით, სადაც ვერანაირ ნაგებობას ვერ პოულობთ, რაც შეიძლება დაბლობი და ჩავარდნილი ადგილი უნდა იპოვოთ. წინასწარ მოიშორეთ მეტალის ყველა ნივთი და სულ ცოტა, 5 მეტრის რადიუსში დადეთ. არავითარ შემთხვევაში არ დაწვეთ მიწაზე. სადმე ახლომახლო მეხი თუ დაეცა, ეს საფრთხეს გაზრდის. თუ ასეთ სიტუაციაში რამდენიმე ადამიანი ერთად აღმოჩნდით, აუცილებელია, ჯგუფი დაიშალოს. თანამგზავრებს შორის დისტანცია, სულ ცოტა, 1 მეტრი, უკეთეს შემთხვევაში კი 3 მეტრი უნდა იყოს. მთაში შედარებით უსაფრთხო ადგილია კლდეებიდან რამდენიმემეტრიანი დაშორება. მართალია თუ არა, რომ ჭექა-ქუხილის დროს წყალში ყოფნა ძალიან საშიშია?  დიახ. ჭექა-ქუხილის დროს ყველაზე საშიში ადგილია წყალსაცავები და აუზები, სადაც მეხის დაცემის რადიუსი ას მეტრს აღწევს. ამიტომაც მოცურავეებმა წყალი დაუყოვნებლივ უნდა დატოვონ, როგორც კი მოსალოდნელი ჭექა-ქუხილის ნიშნები გამოჩნდება. კატარღები, ნავები, იახტები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიმართოთ ხმელეთისკენ, ბორტზე მყოფებმა კი ლითონის საგნებისა და ანძებისგან თავი შორს უნდა დაიჭირონ და რაც შეიძლება დაბლა დასხდნენ.  სხვათა შორის, სველი ტანსაცმელი კარგი ელექტროგამტარია. ასე რომ, ზოგჯერ ახალომახლო მეხის დაცემის შემთხვევაშიც კი მის შედეგს ამსუბუქებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამით სასიკვდილო დაზიანების თავიდან არიდება შეგიძლიათ. კვამლის წყარო დაახშეთ! კერძო სახლსა თუ აბაზანაში ანთებული ღუმელი საშიშროებას წარმოადგენს. ამის მიზეზი არის ის, რომ ბუხრიდან გამოსულ კვამლს მაღალი ელექტროგამტარობა ახასიათებს. ამიტომაც ცეცხლი უნდა ჩააქროთ. გათიშეთ მობილური ტელეფონი! დანამდვილებით არ არის ცნობილი, ზრდის თუ არა ჩართული მობილური ტელეფონი მეხის დაცემის ალბათობას, მაგრამ ექსპერიმენტის ჩატარება ნამდვილად არ ღირს. რაც შეეხება სახლის ტელეფონს, უმჯობესია ის ქსელიდან გათიშოთ, თქვენ კი სადენებისა და ჩამრთველებისგან შორს იყოთ. და ბოლოს, დაზარალებულს დახმარება აღმოუჩინეთ!  თუ თქვენს თანამგზავრს მეხი დაეცა, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ ექიმი უნდა გამოიძახოთ, მაგრამ მაშველების მოსვლამდე დრო არ დაკარგოთ. თუ დაზარალებულმა გონება დაკარგა, ზურგზე დააწვინეთ და თავი ცალ მხარეს მიუტრიალეთ, რათა ენამ სუნთქვაში ხელი არ შეუშალოს. კანის დაზიანებული ზედაპირი უნდა გაწმინდოთ და სუფთა ბინტით დაფაროთ. სასურველია, მას ტკივილგამაყუჩებელიც დაალევინოთ. თუ გულის მასაჟის გაკეთების გამოცდილება ან ცოდნა გაქვთ, მაშინ ექიმების მოსვლამდე საქმეს შეუდექით, რათა დაზარალებულს გულის რიტმი აღუდგეს. წყარო: ... ...
  • „ეს გახლავთ ისტორიული სკოლა"- განათლების მინისტრი ბახვშიგანათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი, მიხეილ ჩხენკელი გურიას ესტუმრა. მინისტრმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვში საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. „ეს გახლავთ ისტორიული სკოლა, რომელსაც არაერთი მამულიშვილი ჰყავს აღზრდილი. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ბავშვები ახალ სასწავლო წელს შეხვდებიან განახლებულ შენობაში, სადაც ყველა პირობა იქნება შექმნილი მათი სწავლისთვის“,_ განაცხადა ჩხენკელმა. სსიპ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლაში ამჟამად სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც ითვალისწინებს სკოლის შენობის სრულ განახლებას – შენობის გადახურვას, ეზოს შემოღობვას, გათბობის სისტემის დამონტაჟებას, საკლასო ოთახების, სპორტული დარბაზის, დერეფნების შეკეთებასა და სველი წერტილების მოწყობას. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების განახლების პროცესი ახალი სასწავლო წლისთვის დასრულდება. ცნობისთვის, სოფელ ბახვის სკოლა იმერეთის ეპისკოპოსის გაბრიელ ქიქოძის მიერ 1870 წელს დაარსდა და დღემდე მის სახელს ატარებს. ახლანდელი შენობა 1934 წელს აშენდა და იგი 700 მოსწავლეზეა გათვლილი. ამჟამად სკოლაში 120 მოსწავლე ... ...
  • გორში თიბისის დახმარებით მარწყვის სათბურები გაშენდება (R)ფერმერი რამაზ ყაყიტაშვილი გორის რაიონის სოფელ გარეჯვარში მარწყვის სათბურების  მფლობელია. თიბისის მხარდაჭერით ფერმერი მეურნეობას მნიშვნელოვნად აფართოებს და მეზობელ სოფელ რეხაში 15-მდე ახალ სათბურს აშენებს. შეღავათიანი აგროკრედიტით და პროგრამაში „დანერგე მომავალი“ მონაწილეობით ფერმერი ბაღების გაშენებას სოფელ კარალეთშიც აპირებს - 3 ჰა ფართობზე ჟოლოს, ხოლო 1 ჰა ფართობზე მსხლის ნერგების დარგვა იგეგმება. „ჩემი ამოცანაა, როგორც ფერმერის მაქსიმალურად ბიოპროდუქტი მივიღო და შევთავაზო ბაზარს, რადგან მოთხოვნა უფრო და უფრო იზრდება ნატურალურ და ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე. ბიზნესის განვითარებასაც ამ მიმართულებით ვგეგმავ,” - ამბობს ფერმერი რამაზ ყაყიტაშვილი. მარწყვის ჯიში, რომელიც აქ არის გაშენებული, თურქეთში გამოიყვანეს ალბიონისა და სან-ანდრეასის შეჯვარების შედეგად. ახალი ჯიშის მარწყვი პირველად სწორედ გორის რაიონში დაირგო და როგორც ფერმერი ამბობს, ძალიან გაამართლა. „ჩვენი მარწყვი თითქმის მთელი წლის განმავლობაში მსხმოიარეა, მხოლოდ 3-დან 3 თვენახევარი ისვენებს, ისიც ზამთრის პერიოდში. ერთი ნერგი 800 გრამიდან 1 კილოგრამამდე მარწყვს გვაძლევს,“ - ამბობს ფერმერი. პროდუქციის რეალიზაციას მთლიანად ქართულ ბაზარზე ახდენს, ერთი კილოგრამი მარწყვის საბითუმო ფასი 10 ლარია. მომავალში ბიზნესის გაფართოებასთან ერთად, დასაფასოებელი დანადგარების შეძენასაც აპირებს, რომ ბიოლოგიურად სუფთა მარწყვის თუ სხვა ხილის საცალო გაყიდვებიც შეძლოს. ახლა მარწყვის სათბურებში ნერგების გამოყვანა მიმდინარეობს, რამაზ ყაყიტაშვილი ამბობს, რომ პანდემიის პერიოდში ნერგების შემოტანა შეფერხდა, ამიტომაც თავად გადაწყვიტა მათი გამოყვანა. ... ...
  • "როგორც იყო აქამდე, ისეა ახლაც" _ სეტყვა ბახმაროშიბოლო დღეებია, უამინდობაა გურიაში. გუშინ და გუშინწინ სეტყვა იყო ბახმაროში. "გურია ნიუსი" დაინტერესდა, შეუქმნა თუ არა უამინდობამ პრობლემები კურორტის დამსვენებლებს და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბახმაროს ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელს, დავით ჟღენტს დავუკავშირდით. როგორც დავით ჟღენტმა გვითხრა, უამინდობას კურორტისთვის პრობლემები არ შეუქმნია. "სეტყვას და უამინდობას პრობლემები არ შეუქმნია დამსვენებლებისთვის. შუქიც და წყალიც ისეა, როგორც იყო აქამდე. ჩვენთვის დახმარების სათხოვნელად არავის მოუმართავს", _ გვითხრა დავით ... ...
  • სექტემბერში სწავლის დაწყება, შესაძლოა, რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს- ტიკარაძემთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა, ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ თუ მოსახლეობა არ დაიცავს ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად სათანადო წესებს, სექტემბერში სწავლის დაწყება რისკის ქვეშ აღმოჩნდება. „თუ ჩვენ კვლავ ისევე მოვიქცევით, როგორც დღეს - არ ვატარებთ ნიღბებს, არ დავიცავთ სოციალურ დისტანციას - ეს რა თქმა უნდა მიგვიყვანს იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ სექტემბერში სწავლის დაწყება რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს. ამიტომ მნიშნველოვანია მოქალაქეების სრული მობილიზაცია, რათა ჩვენმა ბავშვებმა სექტემბერში სკოლებში სწავლის განახლება შეძლონ, -  განაცხადა ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ რამდენად ფართოა შენი ცოდნის არეალი

მე-20 საუკუნის რომელი პოლიტიკური მოღვაწე...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...