კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირებაზე საუბრობს


მთავარი თემა

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირებაზე საუბრობს

23 ოქტ. 2013, 16:36:02

სექტემბრის ბოლოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად შეიცვალა დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს დაკომპლექტების წესი, ცვლილებებია ასევე, კომისიონერის თანამდებობიდან გათავისუფლების პროცედურაში, რის შედეგადაც, გამარტივებულია კომისიონერის თანამდებობიდან გათავისუფლების პროცედურა, რაც ჩვენი აზრით, მნიშვნელოვნად ამცირებს კომისიონერის დამოუკიდებლობის და ხელშეუხებლობის ხარისხს.

"კომისიას სურს განმარტოს, რომ  "მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებით (მე-10 მუხლის მე-9 პუნქტი), ერთი მხრივ, მოქმედი კომისიონერების დამოუკიდებლობის და ხელშეუხებლობის ხარისხი მნიშვნელოვნად მცირდება, ხოლო მეორე მხრივ, პოლიტიკურად მოტივირებული ხდება ახალი კომისიონერების შერჩევის პროცედურა.

კანონის (ცვლილებამდე) მოქმედი რედაქციით, კომისიის წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ პარლამენტის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტი შესაბამის განკარგულებას (კომისონერის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ) სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე არ გამოსცემდა, რითაც დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს წევრის ვადაზე ადრე თანამდებობიდან გათავისუფლება დამოკიდებული იყო აპოლიტიკური ხელისუფლების შტოზე - სასამართლო ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე. კანონის ახალი რედაქციის შესაბამისად კი (მე-10 მუხლი მე-6 პუნქტი) კომისიონერის ვადაზე ადრე თანამდებობიდან გათავისუფლება დამოკიდებულია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე. კანონის ახალი რედაქციით საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილება მართალია გასაჩივრებადია სასამართლოში, თუმცა სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე კომისიონერს სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელება ეზღუდება, რადგან მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების აქტი მოქმედი რჩება, სასამართლოში გასაჩივრების მიუხედავად.

მიგვაჩნია, რომ "მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ამ ცვლილებით საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის შემადგენლობა თავისი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ვეღარ იქნება დამოუკიდებელი, სავარაუდოდ, კომისიის რეგულირებას დაქვემდებარებული ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტისას კომისიონერი საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების პროცესში, ქვეცნობიერად, დასარეგულირებელ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის განწყობასაც გაითვალისწინებს.

საქართველოს პარლამენტის ეს უფლებამოსილება ჩვენი აზრით, დამოკლეს მახვილის ფუნქციას შეუსრულებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრთა დამოუკიდებლობასა და ხელშეუხებლობაზე.

ასევე, გვინდა, საზოგადოების ყურადღება გავამახვილოთ კიდევ ერთ საკითხზე, კერძოდ ამავე კანონში შესულ ცვლილებებამდე კომისიონერის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის შერჩევისას საქართველოს პარლამენტის წევრები ხმას აძლევდნენ ფარული კენჭისყრით. კანონის ახალ რედაქციაში (მე-9 მუხლის მე-12 პუნქტი) კომისიონერის ასარჩევად ფარული კენჭისყრა გათვალისწინებული აღარ არის.

და ბოლოს, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ეს ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მიიღო, იმ მოტივით, რომ აღნიშნული ცვლილებები საკონსტიტუციო ცვლილებებით გამოწვეული აუცილებლობა გახდა. საქართველოს პარლამენტის ეს დასაბუთება, ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების როგორიცაა "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ და "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, არცთუ უსაფუძვლო კრიტიკის საგანი გახდა," _ ნათქვამია განცხადებაში.
 ახალი ამბები
  • იმუნიტეტის გაძლიერება დეზინფორმაციის წინააღმდეგდღეს ვაქცინა არის პასუხი COVID-19-ის პანდემიით შექმნილ გამოწვევებზე, რომლებმაც უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინეს სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაზე მთელ მსოფლიოში. ვაქცინაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევას წარმოადგენს. ის, რომ ჩვენ ისეთი დაავადებების შესახებ, როგორიცაა ყვავილი, ისტორიის წიგნებიდან და არა ახალი ამბებიდან ვიგებთ, სწორედ ვაქცინების დამსახურებაა, რომლებმაც ეს დაავადებები სრულად აღმოფხვრეს. თუმცა, პანდემიის დაწყებისთანავე გაჩნდა დიდი რაოდენობით დეზინფორმაცია და შეთქმულების თეორიები ვაქცინების შესახებ. „ვაქცინაციის შიში" უკვე დიდი ხანია არსებობს საინფორმაციო სივრცეში, რომელსაც წარმატებით იყენებენ სხვადასხვა წარმომავლობის დეზინფორმაციის გამავრცელებლები. 2018 წელს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ამერიკულმა ჟურნალმა გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, რომლის თანახმად, 2014 - 2017 წლებში Twitter-ზე ვაქცინების შესახებ გამოქვეყნებული  შეტყობინებების 93 პროცენტზე მეტი ბოროტი განზრახვის მქონე ანგარიშებზე მოდის. აღნიშნული ანგარიშებიდან, რომელთაგან ზოგიერთი  სანქტ-პეტერბურგში, რუსეთში მდებარე  ავადცნობილ "ტროლების ფაბრიკას" უკავშირდებოდა, Twitter-ზე გავრცელდა როგორც ვაქცინაციის მხარდამჭერი, ასვე საწინააღმდეგო განცხადებები საზოგადოებაში გაურკვევლობისა და ეჭვის გაჩენის და ვაქცინაციის მიმართ ნდობის შერყევის მიზნით. გლობალურმა პანდემიამ, რომელსაც თან ახლდა ის, რასაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ "ინფოდემია" უწოდა, ხელი შეუწყო ვაქცინაციის საწინააღმდეგო  დეზინფორმაციის გავრცელებას. მართლაც, ვაქცინები და ზოგადად, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები, ყველა სახის დეზინფორმაციისათვის ნაყოფიერ ნიადაგს წარმოადგენს. ეს არის კომპლექსური თემები, რომლებიც გვიბიძგებს ინფორმაციის მოძიებისკენ (განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ახალი კორონავირუსის შესახებ ცოტა რამ იყო ცნობილი), და ამავე დროს, შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი ემოციები, როგორიცაა ცნობისმოყვარეობა, შიში, შფოთი და მღელვარება.  კვლევებმა აჩვენა, რომ „სიახლისა" და ემოციების ნაზავი ხელს უწყობს სიცრუის სიმართლეზე 6-ჯერ უფრო სწრაფად ... ...
  • „ჯერჯერობით , შუქიც გვაქვს, გზაც და წყალიც“: შეტყობინება გურიის მთიანი სოფლებიდანოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მთიან სოფლებში, როგორც გვატყობინებენ, ახლაც თოვს, თუმცა, ჯერჯერობით, თოვლის საფარი არაა მაღალი და რაიმე დაბრკოლება  არცერთი მიმართულებით არ შექმნილა. _ ჯერჯერობით,  შუქიც გვაქვს,  გზაც და წყალიც. ამ წუთებშიც თოვს, სამსახურში ვარ დილიდან, _ გვითხრა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგნელმა მთისპირში, მაია ჩავლეშვილმა. ასევე, საიმედო პასუხი გაგვცა სოფელ სილაურიდან, მერის წარმომადგენელმა, გოგიტა  ჯანხოთელმა: _ არაა დიდი თოვლი. წინა დღით რომ იყო, იმაზე მეტი კი არის, თუმცა,  ამას რაიმე გართულება არ გამოუწვევია. კარგად ვართ, _ გვითხრა ... ...
  • დღეს ევროსასამართლო საქართველოსა და რუსეთს შორის მეორე შიდასახელმწიფოებრივ საქმეზე გადაწყვეტილებას გამოაქვეყნებსდღეს, თბილისის დროით 14:00 საათზე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა  გამოიტანს გადაწყვეტილებას საქართველოსა და რუსეთს შორის მეორე შიდასახელმწიფოებრივ საქმეზე. ამ საქმეზე, საქართველომ ევროპულ სასამართლოში განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან განხორციელებულმა ადმინისტრაციულმა პრაქტიკამ გამოიწვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რიგი მუხლების დარღვევა საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის კონტექსტში.  ნანა მჭედლიძის, „უფლებები საქართველოს“ საერთაშორისო სამართლის ექსპერტის განცხადებით, „საქართველომ მიუთითა, რომ რუსეთის ფედერაციამ სამოქალაქო მოსახლეობის და მათი ქონების წინააღმდეგ გამოიყენა განურჩეველი და არაპროპორციული ძალა. რუსეთის ფედერაცია მოქმედებდა რუსეთის ჯარის და მის დაქვემდებარებაში არსებული სეპარატისტული ძალების მეშვეობით. შედეგად, ადმინისტრაციულმა პრაქტიკამ დაარღვია კონვენციის მე-2 მუხლი (სიცოცხლის უფლება), მე-3 მუხლი (არასათანადო მოპყრობის აკრძალვა), მე-5 მუხლი (თავისუფლების უფლება), მე-8 მუხლი (პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება), მე-13 მუხლი (უფლება სამართლებრივი დაცვის ქმედით საშუალებაზე), კონვენციის პირველი ოქმის პირველი მუხლი (საკუთრების დაცვა) და მე-2 მუხლი (განათლების უფლება), კონვენციის მე-4 ოქმის მე-2 მუხლი (მიმოსვლის თავისუფლება)“.   ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ (ამჟამად „უფლებები საქართველო“) რუსეთის წინააღმდეგ მტკიცებულებების მოგროვებაში ომის დასრულებისთანავე - 2008 წლის 13 აგვისტოდან ჩაერთო. ორგანიზაციის იურისტების თავდაუზოგავი შრომის შედეგად, არაერთი დაზარალებული გამოიკითხა და შეგროვდა მტკიცებულებები, რომლებიც მიეწოდა სახელმწიფოს რუსეთის წინააღმეგ წარსადგენ საქმეზე ... ...
  • თოვლი უკანავაშისოფელი უკანავა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისპირის თემში შედის. ეს სოფელი ერთ-ერთი მაღალმთიანი ოზურგეთში. ეს ფოტოები "გურია ნიუსის" მეგობარმა და უკანავას მცხოვრებმა თამუნა შავაძემ ... ...
  • მთავრობამ კორონავირუსის ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმა დაამტკიცადღეს ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან მთავრობას წარედგინა კორონავირუსის ვაქცინის ეროვნული გეგმა და შესაბამისად, დამტკიცდა, - ამის შესახებ ეკატერინე ტიკარაძემ მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ექიმები ქვეყანაში არსებულ პროცესს წარმატებით მართავენ. „დღეს ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან მთავრობას წარედგინა კორონავირუსის ვაქცინის ეროვნული გეგმა და შესაბამისად დამტკიცდა. ჩვენ ვაკვირდებით საქართველოში კორონავირუსის მნიშვნელოვან სტაბილიზაციას. საწოლფონდთან მიმართებაში გვაქვს შემდეგი სურათი: დღეს სტაციონარში მკურნალობას გადის 3,499 ადამიანი. საერთო ჯამში კი კორონავირუსის 10,000-ზე მეტი შემთხვევაა და აღსანიშნავია, რომ ექიმები პროცესს წარმატებით მართავენ“, - განაცხადა ეკატერინე ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

კარმიდამო ჩემი

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....