ქარსაფარი ზოლის ჭრა თუ "ამორტიზირებული ხეების გამოხშირვა"

მთავარი თემა

ქარსაფარი ზოლის ჭრა თუ "ამორტიზირებული ხეების გამოხშირვა"

2013 ნოე 5 12:07:44
განპირობებულია ბუნებრივი რესურსებისადმი იმ არაადამიანური მოპყრობით, როგორიც მთელ საქართველოში ხორციელდება და მათ შორის, გურიაშიც. 11 222 ჰექტარი ე. წ. საკოლმეურნეობათაშორისო ტყიდან დარჩენილია მხოლოდ რამდენიმე ასეული ჰექტარი. განუკითხავი ჭრის შედეგად, ტყის ფართობები შემორჩენილია მხოლოდ მაღალმთიან ადგილებში. მოსახლეობამ, შეშის და მასალის მოპოვების საბაბით, ჭრა დაიწყო რაიონში გაშენებულ ქარსაფარ ზოლშიც.

2013 წლის ინვენტარიზაციით დადგინდა, რომ განადგურებულია ქარსაფარი ზოლების ფართობის 58,72 პროცენტი, ანუ დარჩენილია 295, 48 ჰექტარი _ 422 577 ძირი ხე.

მუნიციპალიტეტში განვითარებულმა სტიქიურმა მოვლენებმა ზიანი მიაყენა მრავალსართულიან სახლებს და სხვადასხვა ბინებს. მთავრობის მიერ, 2013 წლის მარტში, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 450 000 ლარი იყო გამოყოფილი სხვადასხვა სამშენებლო მასალების, დასახური და შესაბამისი ხეობის შესაძენად.

პრობლემების მოგვარების მიზნით, გამგეობამ გადაწყვიტა, დაზიანებული სახლების სამშენებლო მასალით უზრუნველსაყოფად, დაეწყო იმ ქარსაფარი ზოლების ჭრა, რაც ხორციელდება საკანონმდებლო ბაზის მოუმზადებლად. ეს გულისხმობს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება ჭრების შესახებ ხორციელდება ისე, რომ არ არის განსაზღვრული მოსაჭრელი ხეების მოცულობა, რაოდენობა. ქარსაფარი ზოლის, როგორც მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის ფონდის ჭრისას, აუცილებელია ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებლის ჩარიცხვა ერთიან სახაზინო ფონდში, ყოველივე ეს უნდა გახორციელდეს საკრებულოს შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტის მიღებით და ბიუჯეტში სათანადო ცვლილებების საფუძველზე.

რამდენიმე დღის წინ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ დაიწყო ქარსაფარი ზოლების ჭრა, რაც დაბა ნასაკირალის მოსახლეობამ გააპროტესტა. იმ დღეს ხეების ჭრების პროცესი ხმაურიანად მიმდინარეობდა _ ნასაკირალის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და მოითხოვდნენ, შეწყვეტილიყო ხეების ჭრა.

ჩვენ გვაქვს მოსაჭრელი ხეების რაოდენობისა და ადგილმდებარეობის ჩამონათვალი _ ასკანა _48, ვაკიჯვარი _ 27, ჯუმათი _ 86, დაბა ლაითური _ 62, დაბა ნასაკირალი, 1 რაიონი, _ 107, ძიმითი _ 8, მერია _ 7, სოფელი ოზურგეთი _ 72, დაბა ნასაკირალი, 5 რაიონი _ 72, ბოხვაური _ 48, ოზურგეთი _ 36, დაბა ნარუჯა _ 79, სულ 1009 ძირი.

"გურია ნიუსმა" მოიპოვა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2013 წლის აპრილში გამოცემული ნორმატიული აქტი, რის საფუძველზეც მიმდინარეობს აღნიშნული ჭრები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში:

"2013 წლის 26 აპრილი #42 განკარგულება

დაკმაყოფილდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოთხოვნა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარებისთვის და სტიქიის შედეგად მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის, სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული მწვანე ნარგავების უსასყიდლოდ გასხვისებისთვის, მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიეცეს თანხმობა.

2. დაევალოს გამგეობას მოამზადოს და გააფორმოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტაცია.

გურამ ბერძენიშვილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის, ბუნებრივი რესურსების სპეციალისტი "გურია ნიუსთან" აღნიშნავს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალში გახორციელებული ჭრები არის უკანონო.

_ ამ დოკუმენტით არ ჩანს, რა რაოდენობის რესურსზეა ლაპარაკი, ვინ უნდა ჩაატაროს ჭრები. რა რაოდენობის თანხაა გადასარიცხი ერთიან სახელმწიფო ხაზინაში, მოჭრილი ქარსაფარი ზოლიდან როგორ დაურიგდება მასალა მშენებლობისთვის მოსახლეობას უსასყიდლოდ და ამ დარიგებისთვის რა თანხებია განსაზღვრული ბიუჯეტიდან. არც ის ჩანს, რას აპირებენ მუნიციპალიტეტში მოჭრილი და განადგურებული ხეების სანაცვლოდ აღდგენილი სამუშაოების ჩატარებისთვის ან რა ფორმით შეიძლება ჩამოწერილი იქნას. ამ ხეებს ფუნქცია დაკარგული არ აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეტი სივრცე იქნება დაუცველი და გახშირდება სტიქიის მოვლენების, რადგან ქარსაფარი ზოლი ეს არის საშუალება, რომელიც ხელს უწყობს მიკროკლიმატის შენარჩუნებას, _ ამბობს გურამ ბერძენიშვილი.

შოთა ართმელაძე, დაბა ნასაკირალის რწმუნებული: _ დაბა ნასაკირალში ამორტიზირებული ნაძვების მოჭრა სრული კანონის დაცვით ხორცილედება. არის სათანადო დასკვნები, ყველა დოკუმენტაცია გვაქვს. ხის მასალა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების სახურავების შეკეთებას მოხმარდება. ეს ხეები ახლა რომ არ მოვჭრათ, ალბათ, მომავალში საშეშედაც არ გამოდგება. ვფიქრობთ, რომ აქ დავიწყებთ ახალი ნაძვების დარგვას, განაშენიანებას. დამწვარ და ამორტიზირებულ ნაძვს რა სარგებლობა აქვს?

კოტე შარაშენიძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი: _ ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ, რაიმე უკანონო ქმედება ჩავიდინოთ. ჩვენ ვასრულებთ სახელმწიფო დავალებებს. ეს არის იურიდიულად გამართული ღონისძიება და ხორციელდება შესაბამისი ნორმატიული აქტების საფუძველზე. ჭრა მიმდინარეობს ორ ეტაპად: ყველა ხე, რომელიც მოიჭრა, იყო ამორტიზებული და ყველა ის ხე, რომელიც იჭრება, არის ხანძრისგან დაზიანებული _ სიცოცხლის არანაირი ნიშანწყალი არ აქვს. მასალა უნდა მოვიხმაროთ საშეშედ და სოციალურად დაუცველებისთვის.

_ თქვენ ხელმძღვანელობთ 2013 წლის აპრილში გამოცემული ნორმატიული აქტით. ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლის გურამ ბერძენიშვილის განცხადებით, ხეების ჭრა არ არის გამართლებული და მიმდინარეობს უკანონოდ.

_ ბერძენიშვილი რას აცხადებს, არ ვიცი _ ის არის დაინტერესებული მხარე. თქვენ შეგიძლიათ, მიმართოთ სამართალდამცავებს. ქარსაფარი ზოლი არ დაზიანდება, თუ ხე ამორტიზებულია? დავტოვოთ და დავალპოთ? ამ ზოლში იჭრება ხეები, რომელიც სამი წლის წინ დაიწვა.
 ახალი ამბები
  • ახალი ელექტრონული სერვისების გაცნობის მიზნით, მეწარმეებთან შეხვედრების ციკლი გრძელდება (R)სამეწარმეო რეესტრის დისტანციური სერვისების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIძ) მხარდაჭერით ხორციელდება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებმა სარეგისტრაციის პროცედურებსა და გამარტივებულ ელექტრონულ სერვისების მოხმარებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ასევე გაეცნენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის დანერგილ ინოვაციური სერვისსაც, რომლის საშუალებითაც, შპს-ების პარტნიორებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ელექტრონულად შეუძლიათ პარტნიორთა კრებების მოწვევა/ჩატარება და გადაწყვეტილებების მიღება. მომსახურების მისაღებად საჭიროა როგორც შპს, ისე მისი პარტნიორები პორტალზე: წწწ.მყ.გოვ.გე იყვნენ რეგისტრირებულნი. შეხვედრის მონაწილეებს ელექტრონული ბარათის წამკითხველი სპეციალური მოწყობილობებიც გადაეცათ, რომლითაც ონლაინ სერვისების მოხმარებისას, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებაა შესაძლებელი. ელექტრონული სერვისები, მომხმარებლის დროისა და ფინანსების დაზოგვასთან ერთად, დოკუმენტების უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის ხარისხს ზრდის და ადმინისტრაციული რესურსის ეფექტიან გამოყენებას უზრუნველყოფს. ... ...
  • onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ახალი, ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა (R)onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ონლაინ პლატფორმა, საყოფაცხოვრებო მსხვილი და წვრილი ტექნიკის სახლიდან გაუსვლელად შერჩევის, შეძენისა და საკურიერო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას წარმოადგენს. ამ ეტაპზე onoff.ge-ს ონლაინ კატალოგში 100 000-ზე მეტი პროდუქტია განთავსებული და 100-ზე მეტი მაღაზიის შეთავაზების გაცნობაა შესაძლებელი. Onoff.ge –ზე საკუთარი პროდუქციის დამატება შეუძლია ნებისმიერი ტიპის და ზომის კომპანიას, რომელიც მობილური ტელეფონების, აქსესუარების, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე მსხვილი თუ წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტს და გაყიდვას ახორციელებს. პროექტის წარმატებით გაშვება Onoff.ge-ს გუნდის გარდა, კომპანია Wandio-ს და ლიბერთის IT დეპარტამენტისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გუნდის აქტიური თანამშრომლობის შედეგია. მათ მიერ შეიქმნა უსაფრთხო და სანდოობის მაღალი ხარისხით გამორჩეული ვებ პლატფორმა, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს. ლიბერთის ციფრული ბიზნესის ხელმძღვანელის, ნინო კვიჟინაძის განმარტებით: „Onoff.ge - აერთიანებს ბაზარზე არსებული ტექნიკის მაღაზიების შეთავაზებებს ერთიან ონლაინ სივრცეში. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მსხვილი და წვრილი ტექნიკით მოვაჭრეს საშუალება აქვს გამოიყენოს ჩვენი პლატფორმა საკუთრი ბიზნესის განვითარებისა და ონლაინ გაყიდვების ზრდისთვის. Onoff.ge-ს დახმარებით მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა მაღაზიაში, მისთვის სასურველი პროდუქტის საბაზრო ღირებულების მიხედვით არჩევა, ფასებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შედარება და შეძენილი ნივთის ერთი ამანათით საქართველოში ნებისმიერ ლოკაციაზე უფასოდ მიღება. საფასურის გადახდა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე კურიერთან პოს-ტერმინალის ... ...
  • „ბეგის დღეები“ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშითბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დამოუკიდებლობის დარბაზში „ბეგის დღეები“ აღინიშნა. ცნობისთვის, ბეგი მამალაძის დაღუპვიდან 4 წელია გასული. ის 2015 წლის 25 მაისს  სისასტიკემ, გაუტანლობამ, გულქვაობამ და გულგრილობამ შეიწირა, თუმცა, მან მისი შემოქმედების ირგვლივ არაერთი ახალგაზრდის გაერთიანება  და საზოგადოების მახსოვრობასა და გულში ადგილის დამკვიდრება გარდაცვალების შემდეგაც შეძლო. ღონისძიებაში, რომელიც 3 დღე გაგრძელდა მონაწილეობა 32-ე და 69-ე საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ასევე,  ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალებმა მიიღეს. ტექნიკური ხარვეზის გამო კი 55-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების სპექტაკლი, რომელიც ბეგი მამალაძის „ჩემი სოფელის“ მიხედვით უნდა დადგმულიყო, პროგრამიდან მოიხსნა. მოსწავლეებმა ბეგი მამალაძის ხსოვნას მიუძღვნეს  ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „წვიმად მოვალ და ერთი ძაფი მეც ვიქნები საუკუნო ქსოვაში". მათ წაიკითხეს ლექსები და ნაწყვეტები ბეგი მამალაძის შემოქმედებიდან, გარდა ამისა, 69-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას შესახებ ფილმი აჩვენეს. ცნობისთვის, მერაბ კოსტავა  1989 წლის 13 ოქტომბერს საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა და მის შესახებ ფილმის წარდგენა სწორედ კოსტავას გარდაცვალების თარიღს უკავშირდებოდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ  პოეტის და საქართველოს ეროვნული გმირის დაბადების თარიღი 26 მაისია, ხოლო ბეგი მამალაძე რადგან 25 მაისს არის დაღუპული, ამიტომაც მერაბ კოსტავას ბეგი მამალაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე ხშირად იხსენებენ. როგორც  ბეგი მამალაძის დედა, მარიკა ზედელაშვილი ამბობს, კოსტავას შესახებ ფილმის ჩვენება იყო სიმბოლური, რადგან დამოუკიდებლობის  დარბაზი მათი სულების უკვდავებას ემსახურება. მომავალი თაობა კი ამ წინაპრების მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს. რაც შეეხება ბეგი მამალაძის ხსოვნის დღეებს, ზედელაშვილის თქმით, ბეგის დღეების ჩატარების იდეა გასულ წელს გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრისას გაჩნდა. დამოუკიდებლობის დარბაზში 15 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით ბეგი მამალაძის ნამუშევრებიც გამოიფინა. მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დღეები კი ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალების სპექტაკლითა და აქციით „ნუ მოკლავ“ დასრულდა. როგორც რეჟისორი, ლევან ხაზიური  „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, ბეგი მამალაძის ნაწერების გაცოცხლებით სურთ ადამიანებს დაანახონ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთი გზა არსებობს, მაგრამ არა მკვლელობა. „ახალგაზრდა ადამიანის სიკვდილი ძალიან მტკივნეულია, განსაკუთრებით, ასეთი გმირი დედისთვის, რომელიც ასე მყარად დგას და პირადად მე მიკვირს,  საიდან გამონახა ამდენი ძალა ამ ქალბატონმა. რაც შეეხება ღონისძიებას,  გავაცოცხლეთ ბეგი მამალაძის არაჩვეულებრივი და საკმაოდ სიღრმისეული ნაწერები, პატარა მინიატურები. გვინდა, დავანახოთ მომავალ თაობას და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომ არ უნდა მოკლა, რადგან გამოსავალი არსებობს ძალიან ბევრი და დაბალი დონე არის ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის სიცოცხლის გამოსალმება“,_ ამბობს ხაზიური. რეჟისორის თქმით, მოზარდი ცუდ ნაბიჯს მარტივად დგამს, საითკენაც ხშირ შემთხვევებში მშობელთან არამეგობრული ურთიერთობა და კომუნიკაციის არ ქონა უბიძგებს. „პრობლემა უმეტესად მოდის მშობელს და მოზარდს შორის არამეგობრული დამოკიდებულებიდან, კომუნიკაციის არ ქონიდან.  როცა მოზარდი იგებს, რომ დედა ან მამა ეწინააღმდეგება,  უკვე ქვეცნობიერად აკეთებს ცუდს და ცუდ ნაბიჯს დგამს. არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო.  ალბათ,  თვითონ ოჯახში უნდა ვიფიქროთ როგორ აღვზარდოთ, სკოლებში უნდა იყოს პედაგოგიკა, აღმზრდელობითი საუბრები ასეთი ასაკის მოზარდებთან, როცა ძალიან მარტივია ცუდი ნაბიჯის გადადგმა“,_ ამბობს ... ...
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...

არქივი

ზაფრანი

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...