ქარსაფარი ზოლის ჭრა თუ "ამორტიზირებული ხეების გამოხშირვა"

მთავარი თემა

ქარსაფარი ზოლის ჭრა თუ "ამორტიზირებული ხეების გამოხშირვა"

5 ნოე. 2013, 12:07:44
განპირობებულია ბუნებრივი რესურსებისადმი იმ არაადამიანური მოპყრობით, როგორიც მთელ საქართველოში ხორციელდება და მათ შორის, გურიაშიც. 11 222 ჰექტარი ე. წ. საკოლმეურნეობათაშორისო ტყიდან დარჩენილია მხოლოდ რამდენიმე ასეული ჰექტარი. განუკითხავი ჭრის შედეგად, ტყის ფართობები შემორჩენილია მხოლოდ მაღალმთიან ადგილებში. მოსახლეობამ, შეშის და მასალის მოპოვების საბაბით, ჭრა დაიწყო რაიონში გაშენებულ ქარსაფარ ზოლშიც.

2013 წლის ინვენტარიზაციით დადგინდა, რომ განადგურებულია ქარსაფარი ზოლების ფართობის 58,72 პროცენტი, ანუ დარჩენილია 295, 48 ჰექტარი _ 422 577 ძირი ხე.

მუნიციპალიტეტში განვითარებულმა სტიქიურმა მოვლენებმა ზიანი მიაყენა მრავალსართულიან სახლებს და სხვადასხვა ბინებს. მთავრობის მიერ, 2013 წლის მარტში, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 450 000 ლარი იყო გამოყოფილი სხვადასხვა სამშენებლო მასალების, დასახური და შესაბამისი ხეობის შესაძენად.

პრობლემების მოგვარების მიზნით, გამგეობამ გადაწყვიტა, დაზიანებული სახლების სამშენებლო მასალით უზრუნველსაყოფად, დაეწყო იმ ქარსაფარი ზოლების ჭრა, რაც ხორციელდება საკანონმდებლო ბაზის მოუმზადებლად. ეს გულისხმობს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება ჭრების შესახებ ხორციელდება ისე, რომ არ არის განსაზღვრული მოსაჭრელი ხეების მოცულობა, რაოდენობა. ქარსაფარი ზოლის, როგორც მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის ფონდის ჭრისას, აუცილებელია ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებლის ჩარიცხვა ერთიან სახაზინო ფონდში, ყოველივე ეს უნდა გახორციელდეს საკრებულოს შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტის მიღებით და ბიუჯეტში სათანადო ცვლილებების საფუძველზე.

რამდენიმე დღის წინ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ დაიწყო ქარსაფარი ზოლების ჭრა, რაც დაბა ნასაკირალის მოსახლეობამ გააპროტესტა. იმ დღეს ხეების ჭრების პროცესი ხმაურიანად მიმდინარეობდა _ ნასაკირალის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და მოითხოვდნენ, შეწყვეტილიყო ხეების ჭრა.

ჩვენ გვაქვს მოსაჭრელი ხეების რაოდენობისა და ადგილმდებარეობის ჩამონათვალი _ ასკანა _48, ვაკიჯვარი _ 27, ჯუმათი _ 86, დაბა ლაითური _ 62, დაბა ნასაკირალი, 1 რაიონი, _ 107, ძიმითი _ 8, მერია _ 7, სოფელი ოზურგეთი _ 72, დაბა ნასაკირალი, 5 რაიონი _ 72, ბოხვაური _ 48, ოზურგეთი _ 36, დაბა ნარუჯა _ 79, სულ 1009 ძირი.

"გურია ნიუსმა" მოიპოვა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2013 წლის აპრილში გამოცემული ნორმატიული აქტი, რის საფუძველზეც მიმდინარეობს აღნიშნული ჭრები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში:

"2013 წლის 26 აპრილი #42 განკარგულება

დაკმაყოფილდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოთხოვნა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარებისთვის და სტიქიის შედეგად მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის, სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული მწვანე ნარგავების უსასყიდლოდ გასხვისებისთვის, მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიეცეს თანხმობა.

2. დაევალოს გამგეობას მოამზადოს და გააფორმოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტაცია.

გურამ ბერძენიშვილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის, ბუნებრივი რესურსების სპეციალისტი "გურია ნიუსთან" აღნიშნავს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალში გახორციელებული ჭრები არის უკანონო.

_ ამ დოკუმენტით არ ჩანს, რა რაოდენობის რესურსზეა ლაპარაკი, ვინ უნდა ჩაატაროს ჭრები. რა რაოდენობის თანხაა გადასარიცხი ერთიან სახელმწიფო ხაზინაში, მოჭრილი ქარსაფარი ზოლიდან როგორ დაურიგდება მასალა მშენებლობისთვის მოსახლეობას უსასყიდლოდ და ამ დარიგებისთვის რა თანხებია განსაზღვრული ბიუჯეტიდან. არც ის ჩანს, რას აპირებენ მუნიციპალიტეტში მოჭრილი და განადგურებული ხეების სანაცვლოდ აღდგენილი სამუშაოების ჩატარებისთვის ან რა ფორმით შეიძლება ჩამოწერილი იქნას. ამ ხეებს ფუნქცია დაკარგული არ აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეტი სივრცე იქნება დაუცველი და გახშირდება სტიქიის მოვლენების, რადგან ქარსაფარი ზოლი ეს არის საშუალება, რომელიც ხელს უწყობს მიკროკლიმატის შენარჩუნებას, _ ამბობს გურამ ბერძენიშვილი.

შოთა ართმელაძე, დაბა ნასაკირალის რწმუნებული: _ დაბა ნასაკირალში ამორტიზირებული ნაძვების მოჭრა სრული კანონის დაცვით ხორცილედება. არის სათანადო დასკვნები, ყველა დოკუმენტაცია გვაქვს. ხის მასალა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების სახურავების შეკეთებას მოხმარდება. ეს ხეები ახლა რომ არ მოვჭრათ, ალბათ, მომავალში საშეშედაც არ გამოდგება. ვფიქრობთ, რომ აქ დავიწყებთ ახალი ნაძვების დარგვას, განაშენიანებას. დამწვარ და ამორტიზირებულ ნაძვს რა სარგებლობა აქვს?

კოტე შარაშენიძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი: _ ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ, რაიმე უკანონო ქმედება ჩავიდინოთ. ჩვენ ვასრულებთ სახელმწიფო დავალებებს. ეს არის იურიდიულად გამართული ღონისძიება და ხორციელდება შესაბამისი ნორმატიული აქტების საფუძველზე. ჭრა მიმდინარეობს ორ ეტაპად: ყველა ხე, რომელიც მოიჭრა, იყო ამორტიზებული და ყველა ის ხე, რომელიც იჭრება, არის ხანძრისგან დაზიანებული _ სიცოცხლის არანაირი ნიშანწყალი არ აქვს. მასალა უნდა მოვიხმაროთ საშეშედ და სოციალურად დაუცველებისთვის.

_ თქვენ ხელმძღვანელობთ 2013 წლის აპრილში გამოცემული ნორმატიული აქტით. ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლის გურამ ბერძენიშვილის განცხადებით, ხეების ჭრა არ არის გამართლებული და მიმდინარეობს უკანონოდ.

_ ბერძენიშვილი რას აცხადებს, არ ვიცი _ ის არის დაინტერესებული მხარე. თქვენ შეგიძლიათ, მიმართოთ სამართალდამცავებს. ქარსაფარი ზოლი არ დაზიანდება, თუ ხე ამორტიზებულია? დავტოვოთ და დავალპოთ? ამ ზოლში იჭრება ხეები, რომელიც სამი წლის წინ დაიწვა.
 ახალი ამბები
  • თბილისში, ცოფის ვირუსის ახალი შემთხვევა დაფიქსირდათბილისში, ცოფის ვირუსის ახალი შემთხვევა ტიბაანის გასასვლელის N20-ში დაფიქსირდა.  ამის შესახებ ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. „მოქალაქის მომართვის საფუძველზე, ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაყვანილი იქნა ძაღლი, რომლის ბუნებრივი ლეტალობის დაფიქსირების შემდეგ, ცოფის ვირუსის გამოსავლენად, პათოლოგიური მასალა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. მასალის კვლევის შედეგად, ცხოველში ცოფის ვირუსი დადასტურდა. ცოფის ვირუსთან ბრძოლის პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებებს სურსათის ეროვნული სააგენტო და თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთობლივად განახორციელებენ“,_ ნათქვამია განცხადებაში. მიმდინარე წელს, დედაქალაქში ცოფის ვირუსის ხუთი შემთხვევა ... ...
  • „ახალგაზრდობის სააგენტოს“ ხელმძღვანელობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ეწვია (R)რეგიონული ტურნეს ფარგლებში, „ახალგაზრდობის სააგენტოს“ ხელმძღვანელობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ეწვია. სააგენტოს ხელმძღვანელი რეზო ჩარკვიანი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში მხარისა ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალგაზრდულ საკითხებში ჩართულ თანამშრომლებს შეხვდა. შეხვედრაზე სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტის მიერ ერთობლივად განხორციელებული და გეგმიური აქტივობები განიხილეს. მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება გულისხმობს, 64 მუნიციპალიტეტში, წელს კი საპილოტედ შერჩეულ 11 მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდობის საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებით, ახალგზრდული პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის შექმნას, ასევე, ადგილზე შესაბამისი ადამიანური რესურსის მომზადებას, რომელსაც სააგენტო 4 ეტაპად გეგმავს. მათ საქმიანობის წარმატებით განხორციელებაში, სტრასბურგის ევროპის ახალგაზრდულ ცენტრში 5 დღიან ტრენინგზე მიღებული გამოცდილებაც დაეხმარებათ, სადაც ისინი მიმდინარე წლის მარტის თვეში სააგენტოს წარდგენით იმყოფებოდნენ. ახალგაზრდობის სააგენტომ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით ახლახანს დაასრულა ახალგაზრდების საჭიროებების რაოდენობრივი კვლევა, რომლის ფოკუსს წარმოადგენს ახალგაზრდების პრობლემები, გამოწვევები, საჭიროებები და შესაძლებლობები. ... ...
  • „იური ლომაძე მოძალადე არ არის“გასულ კვირა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ხუთმა მამაკაცმა ქალაქ ბათუმიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურში გაიტაცა 35 წლის მამაკაცი. ამ საქმეზე უკვე სასამართლომ ხუთივე მათგანს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. დაკავებულს შორის არის ოზურგეთელი იური ლომაძე, რომელიც წარმატებული მოჭიდავეა. „გურია ნიუსი“ იური ლომაძის მწვრთნელს, ბექა როყვას დაუკავშირდა საქმის დეტალებზე. „იური ლომაძე მოძალადე არ არის. მას კარგად ვიცნობ და  შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ის არის შრომისმოყვარე და წარმატებული ახალგაზრდა. რაც შეეხება იური ლომაძის საქმეს, ამასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებას არ ვაპირებ, რადგან დარწმუნებული ვარ ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. მე პირადად დარწმუნებული ვარ იურის უდანაშაულობაში“,- აღნიშნა ჩვენთან საუბრის დროს ბექა ... ...
  • ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 1 532 ფაქტი გამოვლინდაგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 2020 წლის 01 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით, ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 1 532 ფაქტი გამოავლინეს, მათ შორის 63 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ყველაზე მეტი - 609 ფაქტი გამოვლინდა კახეთის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე. იმერეთში დაფიქსირდა 199 ფაქტი, აჭარაში - 151, სამეგრელო-ზემო სვანეთში - 138, ქვემო ქართლში - 131, შიდა ქართლში - 112, სამცხე-ჯავახეთში - 111, მცხეთა-მთიანეთში - 39, გურიაში - 25, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში კი 11 სამართალდარღვევა გამოვლინდა. ამავე, 6-თვიან პერიოდში, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, თბილისში, უკანონო ტყითსარგებლობის 6 ფაქტი გამოავლინეს. ჯამში, ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული 2 700 მ3-მდე ხე-ტყე. ამავე პერიოდში დაფიქსირდა სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 149 ფაქტი. ასევე, ამოღებულია 57 ერთეული დაურეგისტრირებელი სახერხი. მასალები, შემდგომი რეაგირებისთვის, შესაბამის უწყებებშია ... ...
  • " მიჩნდება ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი“ - რას წერს ლომაძის საქმეზე ჟურნალისტი მაგდა კლდიაშვილისპორტული ჟურნალისტი მაგდა კლდიაშვილი სპორტსმენი იური ლომაძის საქმეზე სტატუსს აქვეყნებს, რომელსაც „გურია ნიუსი“ უცვლელად გთავაზობთ. “იური ლომაძის საქმის გარშემო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოვისმინე: 1. ის, რომ მომჩივანი ცემეს და აწამეს ამისი მტკიცებულება მხოლოდ მომჩივანის ჩვენებაა. 2. საქმეში არ მსმენია ექსპერტიზის თაობაზე, რომელიც მომჩივანს ჩაუტარდა და ფიზიკური ძალადობისა და წამების კვალი დადასტურდა. 3. მომჩივანი რეალურად არცერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ყოფილა მოთავსებული მკურნალობის მიზნით. 4. მომჩივანი 32 წლის მამაკაცი ორჯერ არის ნასამართლევი თაღლითობისთვის და ახლაც პრობაციონერია. 5. გამოძიება ეყრდნობა მხოლოდ მის ჩვენებას და საქმეში სხვა მტკიცებულება არ დევს. 6. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალი გატაცებაზეა, გავიგეთ, რომ თავისი ნებით ჩაუჯდა მანქანაში. 7. ე.წ გატაცებული პირი ტაქსით ბრუნდება სახლში, ასე აბრუნებენ და არავითარი რამდენიმე დღე დაბმული არაად ყოფილა. 8. იური ლომაძე დანარჩენ ოთხ პირთან ერთად თავად მიდის საგამოძიებო ორგანოში და ის არ იმალება. ახლა მე მიჩნდება ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი და ლოგიკური კითხვა, ორჯერ თაღლითობაში მსჯავრდებული და ამჟამად პრობაციონერი პირი უჩივის სპორტსმენს, რომლისგანაც ფულის გამოძალვის იმედი აქვს სარჩელის გამოტანის სანაცვლოდ? პირი, რომელიც გარდა იმისა, რომ სასამართლოს ორი განჩინებით თაღლითობაში იყო მსჯავრდებული და ამასთან მოძალადე, რომელიც ფიზიკურად ძალადობდა ქალზე, არის მომჩივანი და მხოლოდ სიტყვაა ამ ბიჭის წინააღმდეგ? კარგი ადვოკატი ამ საქმეს მოიგებს. პ.ს. არ ვიცი, რატომ, მაგრამ ინტუიცია მკარნახობს ამ გამომძიებელ-მოსამართლისა და მომჩივანის რაღაც კონტაქტებს და მოვიძიებდი ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...

შვრიის ორცხობილა მოხალვის მეთოდით

მსუბუქი, გემრიელი და ზაფხულისთვის შესაფერი...