თვითმმართველობის კოდექსის დადებითი მხარეები


მთავარი თემა

თვითმმართველობის კოდექსის დადებითი მხარეები

19 ნოე. 2013, 17:28:34

"დღეის მდგომარეობით საქართველოში 2006 წელს მიღებული ერთდონიანი თვითმმართველობის მოდელი მოქმედებს, რომელსაც მაქსიმალურად ცენტრალიზებული მმართველობის სისტემა რომ ვუწოდოთ, სულაც არ იქნება გადაჭარბებული.

2006 წლამდე მოქმედებდა დაახლოებით ათასამდე თვითმმართველი ერთეული. ბუნებრივია, ასეთი მცირე დასახლებების დონეზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არსებობა შეესაბამებოდა თვითმმართველობის იდეალურ მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფდა ადგილობრივი ხელისუფლების მოსახლეობასთან მაქსიმალურ სიახლოვეს. 2006 წლიდან დეცენტრალიზებული სისტემიდან ცენტრალიზებულ სისტემაზე გადასვლა ეფუძნებოდა თითქოსდა საფუძვლიან არგუმენტს, რომ თვითმმართველი ერთეულების დიდი რაოდენობა თავს ვერ "ინახავდა" მატერიალური რესურსების არარსებობის გამო, რის გამოც ისინი მოკლებულნი იყვნენ უნარს განეხორციელებინათ მათთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებები. თუმცა, 2006 წლის შემდეგ დავდექით მეორე უკიდურესი რეალობის წინაშე - მაქსიმალურად ცენტრალიზებულმა სისიტემამ, რა თქმა უნდა, სათანადოდ ვერ უზრუნველყო თვითმმართველობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ფუნქცია - საზოგადოების ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინება და საზოგადოებისათვის მომსახურების ადეკვატური მიწოდება. საზოგადოებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის შეიქმნა ერთგვარი დისტანცია. საზოგადოება დაშორდა ადგილობრივ ხელისუფლებას და ადგილობრივ ხელისუფლებათა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გამოირიცხა მოქალაქეთა უშუალო მონაწილეობა და პრირიტეტების განსაზღვრაში მოსახლეობის საჭოროებების გათვალისწინება," _ აცხადებს აბაშმაძე.

რაც შეეხება მომავალი თვითმმართველობის მოდელს, რომლის პრიორიტეტსაც წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის დეცენტრალიზაცია და თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით არსებითი რეფორმების განხორციელება, აბაშმაძე მას დადებითად აფასებს და აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ მოდელს იზიარებს.

"ფაქტია, რომ ახალი თვითმმართველობა ორიენტირებული იქნება თითოეულ მოქალაქეზე მათი პრობლემების ეფექტურ გადაწყვეტაზე. აღნიშნული რეფორმა განაპირობებს მოქალაქეების ჩართულობის დონის გაზრდას ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. გაუმჯობესდება საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდების ხარისხი. როგორც ჩანს, რეფორმის ამოსავალი პრინციპია მოქალაქეების მაქსიმალური გააქტიურება და უშუალო ჩართულობა მართვის პროცესში. რასაც მოწმობს, საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება დასახლებების დონეზე, როგორც მოქალაქეთა მართვაში უშუალო მონაწილეობის დემოკრატიული ინსტიტუტი. სოფლის დონეზე საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება შექმნის საინტერესო და დემოკრატიულ პროცესს და ერთგვარ პრეცენდენტს ქართულ რეალობაში, თუ როგორ შეიძლება მოქალაქემ თავად განსაზღვროს თავისი პრიორიტეტი და თავისუფლად განკარგოს მისი ქონება და ფინანსები. თან აქვე აღსანიშნავია მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ კოდექსი არ ადგენს იმპერატიულ მოთხოვნას, რომ ყველა სოფელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმის სახით ჩამოყალიბდეს და თავად აირჩიოს ხელმძღვანელი პირი. კანონი მათ სთავაზობს აღნიშნულ უფლებას, რომელსაც სურვილისამებრ გამოიყენებს. რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ჩამოყალიბების უფლება, ჩემი აზრით, ყველამ სათანადოდ უნდა გამოიყენოს, მაგარამ ის ფაქტი, რომ კანონმდებელი მას არჩევანს სთავაზობს, ესეც უკვე მნიშვნელოვან დადებით ფაქტორზე მიუთითებს, არავინ არავის თავს არ ახვევს პასუხისმგებლობას. თითოეული ადამიანი თავის პასუხისმგებლობას ირჩევს თავად და შემდგომ მოქმედებს ამ პასუხისმგებლობის ფარგლებში დასახლების ინტერესების სასარგებლოდ.

ძალიან კარგია მუნიციპალიტეტების ბაზაზე ახალი და რამდენიმე თვითმმართველი ერთეულის ჩამოყალიბება, რომელიც დაახლოებს საზოგადოებას თვითმმართველ ორგანოსთან, თუმცა აქ შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეიქმას რიგ შემთხვევებში, რადგან არსებობს სოფლებები და დასახლებები, რომელთაც ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვარი არ გააჩნიათ და რთულია გაარკვევა, სად მთავრდება ერთი დასახლება და სად იწყება მეორე, თუმცა ეს პრობლემებიც მოგვარებადი და გადაწყვეტადია, უბრალოდ არ არის მარტივი პროცესი და გარკვეულ დროს მოითხოვს და, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მზადყოფნას.

ასევე, ჩემი აზრით, საინტერესო და მისაღებია სამხარეო წარმომადგენლობით ორგანოს ფორმირების წესი და პრინციპები, კერძოდ, მნიშვნელოვან დადებით ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს მთავრობის ინიციატივა, რომ სამხარეო საბჭოში გათვალისწინებული იქნება ოპოზიციური სუბიექტებისა და უპარტიო წარმომადგენლების წარმომადგენლობის ასახვა. სამხარეო მმართველობასთან მიმართებით მაქვს ერთადერთი შენიშვნა. იდეალური ვარიანტი იქნებოდა, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ხალხის მიერ რომ ყოფილიყო არჩეული. ის გარემოება, რომ წარდგენილ კანდიდატთაგან საბოლოო არჩევანს აკეთებს მთავრობის ხელმძღვანელი პირი, შეგვიძლია განვიხილოთ თუ გინდ ირიბ ჩარევად ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ადგილობრივი ხელისუფლების განხორციელებაში, სადაც ერთგვარად იზღუდება თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის ხარისხი," _ ამბობს აბაშმაძე.

მისივე თქმით, მისასალმებელია, რომ არჩევითი იქნება როგორც თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო, ასევე აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი პირი.

"აღნიშნული ცვლილებით გამგებელი ანგარიშვალდებული იქნება როგორც საკრებულოს, ასევე ამომრჩევლის წინაშე და ეს ფაქტი უფრო მეტად გაზრდის ხელმძღვანელი პირის პასუხისმგებლობის ხარისხს მოსახლეობის წინაშე.

ფაქტია, აღნიშნული მოდელი ყველა წინა მოდელთან შედარებით არის საზოგადოების ინტერესებზე მორგებული და ამავე დროს სათანადოდ დაბალანსებული. რა თქმა უნდა, აღნიშნულ რეფორმას ახლავს რისკები, როგორც ნებისმიერ რეფორმას ზოგადად. თეორიულ დონეზე ყველაფერი იდეალურთან მიახლოვებულია, თუმცა ეს ყოველივე რეალობაში როგორ ასახვას ჰპოვებს ამას დრო გვიჩვენებს. მთავარია, ქართული საზოგადოება პასუხისმგებლობით შეხვდეს აღნიშნულ ცვლილებს და ყოველმა მოქალაქემ დაინახოს საკუთარი თავი და ადგილი ამ ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელების თანამონაწილეობის საკითხში," _ უთხრა "გურია ნიუსს" ეკა აბაშმაძემ.
 ახალი ამბები
  • ლანჩხუთში მატარებელმა ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლალანჩხუთში უბედური შემთხვევა მოხდა _ მატარებელი დაეჯახა 60 წლის ადამიანს, რომელიც გარდაიცვალა. შს სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქმის გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 275-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ... ...
  • როგორ ხვდებოდნენ ნათლისღებას საქართველოშიროცა ქვეყანაში მიმქრალი იყო უფლისადმი რწმენა, ქრისტიანული დღესასწაულისადმი ცოდნაც ნაკლები იყო ხალხში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნაკურთხი წყლისადმი თავისებური რწმენა ჰქონდათ შერჩენილი ძველ ქართველებს. ამბობენ, ნათლისღების დღეს აღებული უბრალო წყალიც კი ნაკურთხიაო. არ ვიცი, რამდენად ცნობილი იყო ჩემს სოფელში _ გორმაღალში იმ პერიოდის მცხოვრებთათვის მაცხოვრის ნათლისღების ან მდინარე იორდანეს მიერ განწმენდის ძალის შესახებ ისტორიულ-ბიბლიური განმარტება, მაგრამ, რწმენა დიდი იყო როგორც წარსულ დროში, ისე ახლაც და იცოდნენ და იცავდნენ იმ მთავარ წესს, რომ მოუნათლავი არავინ არ უნდა დარჩენილიყო. მაშინ, როცა ტაძრები თითო-ოროლა იყო და, რასაკვირველია, სასულიერო პირებთან ნაკლები შეხება ჰქონდათ, ერთადერთი ხელსაყრელი მომენტი სამეზობლო კუთხეში გარდაცვლილის წესის ასაგებად მოძღვრის მოყვანა გახლდათ. როგორც გადმოცემით ვიცი, ჯიხეთის დედათა მონასტერში მონაზვნად შედგომილ სქემმონაზონ მარიამს (გოგიტაძეს) დიდი წვლილი მიუძღვის ამ კუთხის გაქრისტიანებაში. როგორც მითხრეს, მას დაჰყავდა მონასტრის წინამძღვრები და მის ოჯახში შეკრებილ მსურველებს ფარულად ანათლინებდა. ჩემ მახსოვრობასაც შემორჩა ერთი ძველი ჩვეულება: ნათლისღების დილას, უთენია წამომდგარი ოჯახის უფროსი უმძრახად (ხმაგაუცემლად) როგორ აავსებდა ჭურჭელს წყლით,  სახლის ოთხივე კუთხეში დაღვრიდა, წყლის ნარჩენს კი ტანის საბანად ტოვებდა ოჯახის წევრებისთვის, მადლიანიაო. ამბობენ, ზოგ კუთხეში ეს წყალი საფლავზეც მიჰქონდათ და ზედ მოასხურებდნენ _ ამგვარად, თითქოს, თავიანთ მიცვალებულებსაც აზიარებენ ღვთის განცხადების სიხარულსო, მაგრამ ამ ტრადიციის შესახებ მე არ მსმენია. ვისაც მტკიცე რწმენა და შესაძლებლობა ჰქონდა, მამლის ყივილამდე ავიდოდა ზანდოს წმიდა გიორგის ნანგრევზე, თავისივე ჩამოქნილ სანთელს ანთებდა, შინ დარჩენილები კი სანთელთან ერთად კეცზე დაყრილ ნაკვერჩხალზე დამწვარ ნაძვის ზინთის კვამლს გაატანდნენ (,,ჩაუთქვამდნენ“ )სათხოვარს.  ყველა, როგორც შეეძლო და აღიქვამდა, ისე აღნიშნავდა და პატივს მიაგებდა ამ მადლიან დღეს. თუმცა, ბევრჯერ შევსწრებივარ ისეთ ფაქტსაც, როცა პიროვნება არასერიოზულად აღიქვამდა ამ წმიდა საიდუმლოს მნიშვნელობას და ხდებოდა მექანიკური თუ წამბაძველობითი ნათლისღება. როცა ადამიანი ვერ აცნობიერებს ამა თუ იმ საეკლესიო საიდუმლოს, ეს მეტად საშიშია _ ხშირ შემთხვევაში, მას მადლი ცოდვად ექცევა ხოლმე. მასზე, ამათუ იმ საიდუმლოს შედეგად, რა თქმა უნდა, მექანიკური მოქმედებითაც გადადის უფლის მადლი და ძალა, მაგრამ აქ შემდეგ უმთავრესი გარემოებაა ის არის, როგორ მოხდება ამ მადლის დაცვა. ადამიანმა უფლისგან მიღებული მადლი სწორად უნდა გამოიყენოს და არ მოხდეს პირიქით _ არ შეურაცხყოს სიწმიდე თავისი უწესო ცხოვრებით. როგორც წმიდა მამები ამბობენ, არსებობს ორი შობა: ერთი, როდესაც ბუნებრივად იშვება ადამიანი და მეორე _ სულიერად. ასევეა, ორი სიკვდილი: სულიერი სიკვდილი, როდესაც ხდება მადლის განშორება, რაც გაცილებით უფრო მძიმეა, ვიდრე ფიზიოლოგიური სიკვდილი. ამიტომ ადამიანებს ბევ რამეზე დაფიქრება გვმართებს. ასევე, როდესაც ნათლისღების რიტუალის მიმდინარეობისას ვდებთ აღთქმას ანუ ფიცის უფლის წინაშე რომ:,,შეუდგებოით ქრისტესა“ მისი გზიდან გადახვევა არის ღალატის ტოლფასი. თუ მოინათლე ყრმობის ასაკში და ბოლომდე ვერ აცნობიერებდი დაკისრებულ ვალდებულებას, ამ შემთხვევაში მეტად დიდი პასუხისმგებელური მისია აკისრია თავად ნათლიას და ამიტომ უნდა მოხდეს ნათლიის სწორი შერჩევა რადგან მან უნდა წარმართოს სწორად შენი ცხოვრების გზა. ნათლისღება არის სიმბოლო განწმენდისა, ქრისტეს სხეულთან თანაზიარებისა, ქრისტეში ახლად დაბადებისა, რომლის არსის გაცნობიერება და მეტად სიღრმისეული წვდომაა საჭირო. ვისურვებდი, როგორც იორდანე უკუიქცა, ასე უკუგვექციოს ბოროტება და სიკეთეში ვშობილიყვეთ, რათა ერთ ემბაზში განწმენდილნი ერთად ვადიდებდეთ უფალს და ზეციურ კარიბჭეს მიდგომლებს. რ ოგორც იორდანეში ჩასული იესო ქრისტეს ნათლისღებისას გაისმა ხმა ზეციდან, ისევე გაისმოდეს თითოეულ ჩვენგანისათვის; ,,შენ ხარ ჩემი საყვარელი ძე, რომელიც მოვიწონე მე“ (ლუკა 3,22). გოგიტა ... ...
  • ”გაგვიფრინდა ჩვენი ვარსკვლავბიჭუნა, გიო აღარ გვყავს!"17  წლის გიორგი ბერიძე, რომელსაც გულის გადანერგვა ესაჭიროებოდა, ცოტა ხნის წინ დაიღუპა, _ ამის შესახებ ნფორმაცია სპეციალურად გიორგისვის შექმნილ სოციალურ ჯგუფში გავრცელდა. გიორგის გულის გადანერგვა ესაჭიროებოდა. ამისთვის კი 140000 დოლარი იყო საჭირო. გიორგის დედას იმავე დიაგნოზით ქალიშვილიც გარდაცვლილი ჰყავს და საზოგადოებას სთხოვდა, დახმარებოდა გიორგის სიცოცხლის გადარჩენაში. მას მთელი საქართველო ... ...
  • “გელათში, მიმდინარეობს დროებითი გადახურვის რევიზია და ხარვეზების იდენტიფიცირება“საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკა ანთიძე ფეისბუქზე წერს, რომ ამ დროისთვის მიმდინარეობს გელათის დროებითი გადახურვის რევიზია. “ყველას გილოცავთ ნათლისღებას!!! ვინაიდან გუშინ უხვი ნალექი მოვიდა გელათში, ადგილზე ვარ გუშინდელიდანვე. ჩემი ზედამხდველობით მიმდინარეობს დროებითი გადახურვის რევიზია, ხარვეზების იდენტიფიცირება და გამოსწორება. გელათზე სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია შეიცვალა, ამავე კომპანიას დაეკისრა ჯარიმა. ახალი კომპანიის მიერ ჩასატარებელ ღონისძიებებს სრულად დააფინანსებს დაჯარიმებული კომპანია. ვრცელდება დეზინფორმაცია თითქოს დროებითი სახურავი ჩამოინგრა. ეს სიმართლეს არ შეესაბამება“, _ წერს ნიკა ... ...
  • “მოგვიტანეთ თქვენი ჩიჩილაკ-ნაძვის ხეები ზოოპარკში“თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაცია სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც “გურია ნიუსი“ უცვლელად გთავაზობთ. “თქვენთან ტრადიციული სათხოვარი გვაქვს: ახალმა წლებმა ჩაიარა და ალბათ სახლში ყველას მოგეპოვებათ ჩიჩილაკი, ან ბუნებრივი ნაძვის ხე. თუ ჩვენს ვებგვერდს თვალყურს ადევნებთ, გეცოდინებათ, გასულ წლებში თქვენი მოტანილი ჩიჩილაკებით როგორ მოილხინეს ჩვენმა ბინადრებმა _ ზოგმა ისედაც გაბურძგნული ჩიჩილაკები კიდევ უფრო გაჩეჩა, ზოგმა ზედ ახუნძლული ვაშლები ჩამოკრიფა, ზოგმაც ააფუმფულა და თბილ ბალიშებად ამოიდო თავქვეშ. ამიტომ, გთხოვთ, თუ შეძლებთ, თუ მოიცლით, თუ მოახერხებთ ამ ვითარებაში, მოგვიტანეთ თქვენი ჩიჩილაკ-ნაძვის ხეები ზოოპარკში და შეიტანეთ წვლილი ჩვენი ცხოველების ყოველდღიურობის გამრავალფეროვნებაში“, _ წერია აღნიშნულ ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

კარმიდამო ჩემი

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....