ნარკოდამოკიდებულთა და წამალდამოკიდებულთა პრობლემების გადაჭრას სახელმწიფო ჯერ ვერ ახერხებს

მთავარი თემა

ნარკოდამოკიდებულთა და წამალდამოკიდებულთა პრობლემების გადაჭრას სახელმწიფო ჯერ ვერ ახერხებს

2013 ნოე 27 18:52:54

შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის გარდა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკიხთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარების საკიხთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთხმად თანხმდებიან, რომ ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციონერების, მათ შორის ნარკომომხმარებლების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისთვის ქვეყანაში ახალი პროგრამების განხორციელება აუცილებელია და მოქმედი პროგრამები პრობლემის მქონე ადამიანებს სრულად ვერ ეხმარება.

ამასთან, მათი თქმით, კიდევ ერთმა პრობლემამ - პატიმრების ფსიქოსოციალურმა რეაბილიტაციამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი ამნისტია განხორციელდა და 12 ათასამდე პატიმარი გათავისუფლდა. რეაბილიტაციის პროცესში კი, სახელმწიფოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობა წამყვან როლს თამაშობს.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის წარმომადგენელ ეკა ჩოფიკაშვილის გაცხადებით, რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა დაახლოებით ერთი წელია ხორციელდება და 900-მდე ბენეფიციარს მოემსახურა.

"სახელმწიფო რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა 2013 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებს და ამ ხნის განმავლობაში დაახლოებით 900-მდე ბენეფიციარს გავუწიეთ დახმარება. ადამიანს, რომელიც სასჯელაღსრულების დაწესებულებას ტოვებს ერთი თვის ვადაში ვნახულობთ და ვაცნობთ რით შეიძლება დაეხმაროს სახელმწიფო. წლის ბოლომდე კიდევ იგეგმება 250-მდე მსჯავრდებულთან შეხვედრა. იმ ფონზე, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 12 ათასამდე ადამიანმა დატოვა, ეს ციფრები ბევრი არ არის, თუმცა ვცდილობთ მომსახურება გავაუმჯობესოთ. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 750-მდე ყოფილმა მსჯავრდებულმა თავიანთი სურვილით მოგვმართა დახმარების თხოვნით. აქედან 350-ზე მეტი აქტიურ მკურნალობას საჭიროებს. დაფიქსირდა 9 განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევა. ამ ადამიანებს, ძირითადად, ფსიქიატრის, იურისტისა და ფსიქო-სოციალური მუშაკების დახმარება ესაჭიროებათ. მათი ძირითადი მოთხოვნა კი თავშესაფრები და დასაქმებაა. მიმდინარეობს მუშაობა და მომავალი წლისთვის ვეცდებით, მათი მოთხოვნები მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ და სერვისიც დავხვეწოთ", _ აღნიშნა ჩოფიკაშვილმა.

რაც შეეხება სახელმწიფოს მიერ ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციას, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარების სამინისტროს წარმომადგენელმა ლევან ბარამიძემ აღნიშნა, რომ ერთი თვის განმავლობაში, სახელმწიფოს დახმარებით, პროგრამაში მხოლოდ 1800 ბენეფიციარის ჩასმა შეუძლიათ, თუმცა რაოდენობა შარშანდელთან შედარებით ორჯერ არის გაზრდილი.

"მეთადონით ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო 1800-მდე ბენეფიციარის დახმარებას ახერხებს. აქედან პაციენტი მომსახურებისთვის 40%-ს თავად იხდის, რაც დაახლოებით 110 ლარია. ვფიქრობთ, მომავალი წლისთვის სახელმწიფო დაფინანსების გარდა, სხვა დაფინანსებებიც მოვიპოვოთ, რომ ყველა მსურველი ბენეფიციარისთვის პროგრამა ხელმისაწვდომი იყოს. ვიცით, რომ 1800 კარგი მაჩვენებელი არ არის, მაგრამ საბიუჯეტო სახსრები რის საშუალებასაც გვაძლევს, ეს მაქსიმუმია. ამჟამად ადგილების რაოდენობა მთლიანად შევსებული არ არის დაახლოებით კიდევ 70-მდე ბენეფიციარის მომსახურება შეგვიძლია, თუმცა იმის გამო, რომ პროგრამის კვლევა მიმდინარეობს, პაციენტების მიღება შეჩერებულია, მხოლოდ მათ მომსახურებას ვახერხებთ, ვინც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. დაახლოებით ერთ თვეში პროგრამა სრულად უნდა ამოქმედდეს. დღეს ქვეყანაში, კვლევის მიხედვით, დაახლოებით 45 ათასამდე ინტრავენური ნარკომანია, თუმცა აქედან 20-25 % ანუ 8-9 ათასი ბენეფიციარია მსურველი პროგრამაში ჩაერთოს, მაგრამ ამის მომართვიანობაც არ არის ამ ეტაპზე. თუ ყველა მიმართყულებით შევძლებთ პროგრამის ამოქმედებას, მომავალი წლისთვის დაახლოებით 3000-3500 ბენეფიციარის მომსახურებას შევძლებთ. ამჟამად როგორც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ასევე გლობალური ფონდის დახმარებით 2500 ბენეფიციარს ვემსახურებით. თუ ჩანაცვლებით თერაპიაზე ვისაუბრებთ, პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმებს , ეს კრიტერიუმები მკაცრი არ არის. დეტოქსიკაციის პროგრამაში ჩართვა უფრო გამკაცრებულია, რადგან დეტოქსიკაცია თვის განმავლობაში მხოლოდ 23 ბენეფიციარზეა გათვლილი", _  აღნიშნა ბარამიძემ.

რაც შეეხება გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებულ მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამას, უნდა აღნიშნოს, რომ ქვეყნის მასშტაბით, დღეს ეს პროგრამა მხოლოდ ორ - თბილისის მე-8 და ქუთაისის მე-2 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოქმედებს. ორივე დაწესებულება წინასწარი დაკავების იზოლატორია და ნარკოდამოკიდებული პირი დაკავებისთანავე მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამაში ხვდება, თუ მას ამის სურვილი აქვს.

როგორც "გურია ნიუსს" გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებულ მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამის მენეჯერმა ეკა კავთიაშვილმა უთხრა, პროგრამაში ჩართვას თავისი საფუძვლები აქვს და ამას იუსტიციისა და ჯანდაცვის მინისტრების ერთობლივი ბრძანებულება აწესრიგებს.

"ამ ბრძანებულების მიხედვით, ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამაში პაციენტთა ჩართვის საფუძვლებია: ოპიოიდებზე დამოკიდებულების სინდრომის (აქტიური დამოკიდებულება) დიაგნოზი. ამასთან, პირი არანაკლებ 21 (მეთადონის შემთხვევაში – 25) წლის ასაკის უნდა იყოს, ჰქონდეს ოპიოიდური ჯგუფის ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების მინიმუმ 3 წლის, ამასთან, ინტრავენური მოხმარების, სულ მცირე 1 წლის სტაჟი, აივ/ინფიცირება, შიდსით დაავადება; ან იყოს ორსულად. ამასთან, პირი პროგრამაში შიძლება მოხვდეს, გამონაკლისის სახით, ჩანაცვლებითი პროგრამების ზედამხედელობის საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაკუთრებული კლინიკურ-სოციალური მაჩვენებლების შემთხვევაში. თითოეული პაციენტის მკურნალობა წარმოებს ინდივიდუალური პროგრამის მიხედვით, რომელსაც ადგენს მკურნალი ექიმი და ამტკიცებს სსკ. ინდივიდუალური პროგრამა შეთანხმებული უნდა იყოს პაციენტთან. ჩანაცვლებითი პრეპარატის საწყისი დოზის განსაზღვრა ხორციელდება მკურნალი ექიმის მიერ. განსაკუთრებით უხეში დარღვევის შემთხვევაში (პერსონალის მიმართ უხეში მოქცევა, ნარკოტიკების მოპარვა, ნარკოტიკებით ვაჭრობა და სხვა) პაციენტი, შესაძლოა, პროგრამიდან პირველივე დარღვევის შემდგომ გაირიცხოს. პროგრამიდან გარიცხვის შემთხვევაში პაციენტს ეძლევა საშუალება ჩაიტაროს მოკლევადიანი (არა უმეტეს 14-დღიანი) დეტოქსიკაციის კურსი. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ სერვისი მხოლოდდაკავებული მამაკაცებისთვის არის ხელმისაწვდომი, თუმცა წელს გვქონდა პირველი შემთხვევა, ოქტომბრის თვეში, რომ ერთ ქალ პატიმარს დავეხმარეთ. ეს კრიტერიუმები დადგენილია სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მოხვედრილი ნარკოდამოკიდებულებისთვის, რაც შეეხება გარე სექტორში მომსახურებას, მიმდინარე პროგრამები (4 პროგრამა) დაწყების დღიდან დღმდე 1400-მდე პირს მოემსახურა, აქედან 34 ქალბატონს და 177 აივ ინფიცირებულს, რომელთაგან 28 აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იყო. მომლოდინეთა რიგში კიდევ 197 პირია. ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ადგილების არასაკმარისი რაოდენობაა", _  აღნიშნა გლობალური ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამის მენეჯერმა ეკა კავთიაშვილმა "გურია ნიუსთან" საუბრისას.

ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, ყოფილი პატიმრების, პრობაციონერების ნარკოდამოკიდებულების ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციაც ძალზედ მნიშვნელოვანია.

საინფორმაციო სამედიცინო -ფსიქოლოგიური ცენტრ "თანადგომა"-ს მენეჯერი თეა ჭახრაკია აღნიშნავს, რომ ერთი წლის განმავლობაში 200-მდე ბენეფიციარის მომსახურება შეძლეს, თუმცა მომავალი წლისთვის ახალი ბიუროების გახსნა და პროგრამის გაფართოება იგეგმება.

"ერთი წლის განმავლოვაში 197 კლიენტს მოვემსახურეთ, აქედან 164 მამაკაცს და 33 ქალ ბენეფიციარს. ამ პირებიდან 155-ს პროგრამაში ჩართვამდე ნარკოტიკების ინექციური მოხმარების გამოცდილება ჰქონდა. აქედან მეთადონით ჩანაცვლების პროგრამაში ჩართვის სურვილი 4-5-მა ადამიანმა გამოხატა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ასაკობრივი ჯგუფი 30 წელს ზემოთაა, რაც რეაბილიტაციის პროცესს შედარებით აიოლებს, რადგან ჩვენთან მოსულ ადამიანს გაცნობიერებული აქვს უნდა თუ არა გამოჯანმრთელება. 197 ბენეფიციარიდან 67 ახლობლის რეკომენდაციით მოვიდა. მომავალი წლისთვის ვაპირებთ, ახალი ბიუროების გახსნას იმერეთში, აჭარასა და სამეგრელოში, ამასთან, პროგრამების გაფართოებას", _  აღნიშნა შეხვედრისას ჭახრაკიამ.

რაც შეეხება წამალდამოკიდებულების პრობლემას პენიტენციალურ სისტემაში, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკიხთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ აღნიშნა, რომ საკითხი საკმაოდ მწვავედ დგას და პრობლემის გადაჭრა არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთთანამშრომლობით უნდა მოხდეს.

როგორც თალაკვაძემ შეხვედრისას აღნიშნა, შემდეგი სამი წლის განმავლობაში წამალდამოკიდებულთა და ნარკოდამოკიდებულთა პრობლემები ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნება.

"ნარკოტიკებისგან თავისუფალი ციხე ილუზიაა. ციხეში ნარკომანია იყო, არის და იქნება, ამის ბოლომდე აღმოფხვრა შეუძლებელია, თუმცა ამის გამო მკურნალობაზე უარის თქმა კიდევ უფრო დიდი პრობლემა იქნება. ის, რასაც წინა ხელისუფლება აცხადებდა, რომ ნარკომანი დაჭერისთანავე იკურნებოდა, აბსურდია, რამაც ლამის კატასტროფამდე მიგვიყვანა. საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილებით, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 50-70% ნარკოდამოკიდებული დაკავებამდე იყო, 30-35% - წამალდამოკიდებულია. ამასთან, 25-35 %-ს ინექციური ნარკომანიის გამოცდილება აქვს. დაკავებული პირებიდან 30-45% აღნიშნავს ალკოჰოლის ხშირად მოხმარებას, აქედან 10-16% ალკოჰოლდამოკიდებულია. რაც შეეხება ნარკოდანაშაულებზე საქმის აღძვრას, შეტანა-მოხმარებაზე 2005-2012 წლებში 501 საქმე აღიძრა. დღეს 560 პრობლემური ნარკომანია გლდანის დაწესებულებაში, აქედან 10-12 ადამიანია ჩასმული მეთადონის პროგრამაში, თუმცა, მათ უმრავლესობას მკურნალობა სჭირდება. სასჯელაღსრულების დაწესებულების გარეთ ამ ადამიანების უმრავლესობას სერვისებზე წვდომა ჰქონდა, მაგრამ დაკავების და დეტოქსიკაციის შემდეგ ისინი ფაქტობრივად, მკურნალობის გარეშე არიან დარჩენილი. რაც შეეხება სინთეზურ ნივთიერებებზე დამოკიდებული ადამიანების პრობლემას, ეს პენიტენციურ სისტემაში კიდევ უფრო მწვავედ დგას, რადგან ისინი დეტოქსიფიკაციის კურსში ვერ ხვდებიან და მათი უმრავლესობა სრულიად უკონტროლოა, რეალურად კი დახმარებას ვერაფრით ვახერხებთ", _ განაცხადა თალაკვაძემ.

რაც შეეხება პრობლემის გადაჭრის გზას პენიტენციურ სისტემაში, თალაკვაძე ამბობს, რომ ამას მხოლოდ სასჯელაღსრულების სამინისტრო ვერ შეძლებს და საჭიროა სახელმწიფოს ერთიანი ხედვა ჰქონდეს ნარკოტიკდამოკიდებულ და წამალდამოკიდებულ ადამიანებთან მიმართებაში როგორც ციხეში, ასევე ციხის გარეთ.

"ამ ეტაპზე პრობლემის გასაჭრას მხოლოდ სასჯელაღსრულების სამინისტრო ვერ შეძლებს, ერთიანი ხედვაა საჭირო. მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის მთელ სისტემაში დაგეგმვაზე საუბარი ჯერჯერობით არ არის. თუმცა, რეაბილიტაციის ცენტრში, რომელიც 2014 წელს რუსთავში უნდა გაიხსნას, ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა იქნება. რაც შეხება დეტოქსიფიკაციის პროგრამას, ეს მხოლოს თბილისის მე-8 და ქუთაისის მე-2 დაწესებულებაშია, სადაც შეძლებისდაგვარად ყველა მსურველ პირს ვემსახურებით. მძიმე ნარკოდამოკიდებულები კი სამკურნალოდ სამოქალაქო სექტორში არსებულ საავადმყოფოებში გადაგვყავს", _ განაცხადა თალაკვაძემ.

შეგახსენებთ, რომ მრგვალი მაგიდა არასამთავრობო სექტორის და სამინისტროების წარომადგენლების მონაწილეობით საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა "თანადგომა"-მ გამართა და მისი მიზანი საქართველოში არსებული სარეაბილიტაციო პროგრამების გაცნობა, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება და რეაბილიტაციის პროგრამების განხორციელების სფეროში არსებული პრობლემების წინ წამოწევა იყო.
 ახალი ამბები
  • "დედა ჩემს შიშველ გადაღებებს ესწრებოდა!" _ ექსკლუზიური ინტერვიუ სექსუალურ ტრეფიკინგში ჩართულ არასრულწლოვნათანდედა მაფრთხილებდა, რომ იმის შესახებ, თუ როგორ მიღებდნენ, არავისთვის მეთქვა, _ ამბობს გოგონა, რომელსაც, ბებიის თქმით, დედის ძალიან ... ...
  • „შემოქმედობა“ _ ორმოციოდე შემოქმედელით და ოთხჯერ მეტი სტუმრით20 სექტემბერს, სოფელ შემოქმედში „შემოქმედობის“ ტრადიციული დღესასწაულის აღნიშვნა ოზურგეთს მუნიციპალიტეტის მერიამ დაგეგმა. ტრადიციული დღესასწაული, როგორც აქ, ისე სხვა სოფლებშიც იმართება და არასდროს აკლია ხალმრავლობა, ხალისი და საინტერესო წიაღსვლები. თუმცა, ამჯერად, როგორც ეს ყველამ იხილა, უჩვეულოდ მცირერიცხოვნობით გამორჩეული „შემოქმედობა“, ძირითადად, მოსული სტუმრების ხარჯზე წარიმართა _ ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ ორმოციოდე შემოქმედელი დაგვეთვალა, რასაც, დაახლოებით, ოთხჯერ სჭარბობდა სტუმარი (ძირითადად, შემოქმედებითი ანსამბლების წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და კონცერტში მონაწილე ბავშვთა მშობლები). ღონისძიების დასაწყისში სპორტული აქტივობები შედგა:  გაიმართა შეჯიბრი ნარდში, მკლავჭიდსა და მაგიდის ჩოგბურთში, რომლის  მონაწილეები მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებიც  იყვნენ. აღსანისნავია, რომ უხლოეს პერიოდში გამართულ ღონისძიებებზე ისინი ნარდის თამაშში აქტივობით გამოირჩევიან. „ერთი, მენახა ვინმე, ჭადრაკი ეთამაშა, რა მაგრად ყვარებიათ გურულებსაც ეს კამათლების კოტრიალი და ყირამალა. რა შავდება მაგით, მარა არც არაფერი კეთდება. როგორც ჩვენ ვერაფერი გავაკეთეთ დღეს. დავიძარით ქუთაისიდან, ისეთი რეკლამა იყო ფეისბუკზე, გვეგონა, ცოტას  ვივაჭრებდით, მაგრამ ორი ჭიქა ბატიბუტი ვერ გავყიდეთ, _ ასე გაღარიბდა აქ ხალხი? იქითაც კია გაჭირვება, მარა... რა ვიცი, ასე ხელცარიელი არსად დავრჩენილვართ ამ ბოლო დროს,  _  ღიმილიანი სახით გვითხრა გვითხრა ქუთაისიდან ჩამოსულმა ინდმეწარმე გიორგი ლაცაბიძემ. „რა გინდა? შემოქმედლებს ითვლი? მიდი იქ და ნახე, „პოლონელი შემოქმედელები“ ცეკვავენ, _ ხუმრობა მოგვადევნა რამდენიმე შემოქმედელმა და მიგვითითა სკვერში  მოწყობილი სცენისკენ, სადაც მართლაც სადღესააწაულოდ ცეკვავდა პოლონელი ახალგაზრდების ხალხური ცეკვის ანსამლი, თუმცა, ვერავინ გვითხრა, კონკრეტულად რომელი ქალაქიდან იყვნენ ისინი. „რაა ეს, ახლაც არჩევნები ხომ არაა, ძალით მოყვანა რომ არ უნდათ, კი გააფრთხილეს ხალხი, მაგრამ სამ საათზე იყო დანიშნული და ალბათ, აწი მოვლენ. ისე, შარაშენიძის ამომრჩეველი მაინც მოსულიყო,  _  მცირე  პოლიტიკაც გაურია მცირერიცხოვანი მაყურებლის ყოფნას ღონსძიებაზე რამდენიმე ადგილობრივმა მცხოვრებმა. შემოქმედელებმა _ მედიკო ხვინგიმ და თამუნა აშუბამ, გვითხრეს, რომ დღეს აქ მათი შვილები ცეკვით გამოდიან და იმის სანახავად მოვიდნენ. _ ხალხი? რა ვიცი, რატომ არის ასე ცოტა, ალბათ, ვერ მოიცალეს. ისე, სოფელში კი იცოდნენ და ყველას გააგბინეს,  _ გვითხრეს მათ. „უი, უი, უი, რამ წამომიყვანა, ჩემი  სათამაშო „კეკელობანი“ მაქვს,  წამოვიღე. პატარა სათამაშო ბიზნესია, ერთი ლარი არ ამიღია. არავინ მოსულა. ასე ცოტა ხალხი არც ერთ ღონისძიებაზე არ მხვდება. ინტერნეტში ვეცნობი ასეთ ამბებს და მერე ჩავდივარ ყველგან. ისეთი რეკლამა იყო, ავიბარგე ამ დიაბეტიანმა პენსიონერმა  კაცმა და  წამოვედი. პენსია არ მყოფნის, ვიფიქრე, ორიოდე ლარს ვიშოვი,-მეთქი და დავითარსე.  „პოლიაკები“  კი ჩამოუყვანიათ საცეკვაოდ, მარა გამომცეკვებელია ცოტა... ღმერთმა მისცეთ საქმე საცეკვაოდ, მარა მე მაგი საქმე არ მეხერხება და რაც მეხერხება, ტყუილა ჩამოვათრიე“, _ ბათუმელმა ავთო მეგრელაძემაც ხუმრობა ამჯობინა „შემოქმედობის“ შეფასებისას და იმედი გამოთქვა, მომავალ წელს  ბევრად მეტი ხალხი დახვდება, გურულები ასე ცოტა სანადიროდაც არ დადიან და დღეს რა დაემართათო, _ გვითხრა მეგრელაძემ. მცირერიცხოვანი მაყურებლის წინაშე მოეწყო ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების: ,,გურიას,’’ "აისის," "იადონის," "ვახტანგურის," "ალილუიას," სტუდენტური-ფოლკლორული ჯგუფი ,,იედლინოკის’’ (პოლონეთი)  კონცერტი.  სოლო შემსრულებლის,  რეზიკო ხომერიკის გამოსვლისას მიკროფონი გამოირთო და ჩართვის მომლოდინე მომღერალს  მაყურებლმა თანაგრძნობის ნიშნად ტაში დაუკრა. ღონისძიების დასასრულს, შემოქმედელებს, რომელთა რაოდენობას სულ ცოტა ოთხჯერ სჭარბობდნენ სტუმრები, მიესალმა გურიის გუბერნატორი ზურაბ ნასარაია და თქვა, რომ კულმინაცია ღონისძიებისა  არის დაჯილდოება _  „საპატიო შემოქმედელის“ წოდების მინიჭება.    „საპატიო შემოქმედელის“ წოდება მიანიჭეს „გზამენი 18“-ის დირექტორს, შემოქმედის მკვიდრს,  თემურ ჯახვას და  ამჟამად პენსიონერ ოთარ გეგიაძეს. მათ ჯილდოები ზურაბ ნასარაიამ და კოტე შარაშენიძემ გადასცეს. ოზურგეთის მუნიციპალიეტის მერმა კოტე შარაშენიძემ თავისი გამოსვლის დასაწყისშივე მიანიშნა მოსული ხალხის მცირერიცხოვნობაზე, რითაც, როგორც ეტყობა, თავადაც არ დარჩა კმაყოფილი: _ მთლიანობაში ვერ ვხედავ სოფლის აქტივობას, მაგრამ კარგია, რომ მოვიდნენ ახალგაზრდები, მომავალშიც მრავალჯერ აღვნიშნავთ „შემოქმედობას“, რომელიც უკვე ტრადიციად არის ქცეული, ასევე, მომავალშიც კვლავ დავაჯილდოებთ საპატიო შემოქმედელებს, _ თქვა მან. თემურ ჯახვამ მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც სოფლისთვის მისი ღვაწლი შეაფასა და იმ პროექტების შესახებ ისაუბრა, რომელიც უახლოეს დროში უნდა გახორციელდეს შემოქმედში. _ 50 წელია,  საგზაო სისტემაში ვმუშაობ. ბევრი სიკეთე გამიკეთებია ჩემი სოფლისთვის, თუმცა, უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა. დიდ მადლობას ვუხდი ყველას დაფასებისთვის. ახლა გეტყვით, რომ დაპროექტებულია და მალე დაიწყება შემოქმედთან მოსასვლელი გზის კეთება, რომელსაც მარჯვენა მხარეს ექნება ტროტუარი, კედელი და რა თქმა უნდა, გაკეთდება გარე განათება. ასევე, კეთდება გომისმთის გზის პროექტი და მომავალ წელს უკვე მშენებლობა დაიწყება, რის დასრულების შემდეგ უკვე ნახევარ საათში იქნება შესაძლებელი გომისმთაზე ასვლა. გზის მთელ მონაკვეთზე გაკეთდება სამი გადასახედი მოედანი. ასევე, აშენდება ეკლესია, რომლის საძირკველიც გომისმთაზე ჩაყრილია, _ თქვა თემურ ჯახვამ, რასაც გულწრფელი ოვაცია და ტაში ... ...
  • ოზურგეთში იურიდიული მომსახურების ცენტრი გაიხსნა19 სექტემბერს, ოზურგეთში იურიდიული დახმარების ცენტრი გაიხსნა. ლენტი საზეიმოდ გაჭრეს ოზურგეთის მუნიციპალიტტის მერმა კოტე შარაშენიძემ და იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორმა რაჟდენ კუპრაშვილმა.   რაჟდენ კუპრაშვილმა  დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და წარუდგინა ოზურგეთის ბიუროს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი იამზე მემარნიშვილი. კუპრაშვილმა განმარტა, რომ ამიერიდან გურიის მცხოვრებლები აქ  უფასო იურიდიულ მომსახურებას  მიიღებენ. _ მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი თქვენგანისთვის ხელმისაწვდომი გახდება უფასო სამართლებრივი დახმარების სერვისი და ბიუროს სპეციალისტები დახმარებას და იურიდიულ კონსულტაციას გაგიწევენ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, საადვოკატო მომსახურებაში. ყველა სპეცილისტი, ვინც მოგემსახურებათ, აუცილებლად იქნება მაღალკვალიფიციური, _ თქვა მან. ღონისძიებას ესწრებოდნენ აღმასრულებელი, საკანონმდებლო, სასამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები. გახსნის ცერემონიის შემდეგ, სახელმწიფო ქორეოგრაფილუმა ანსამბლმა „გურიამ“,  სახელმწიფო ფოლკლორულმა ანსამბლებმა _ „შვიდკაცამ“ და „ რეხეულმა“ თავიანთი შემოქმედებით მიულოცეს  ყველას  ეს მნიშვნელოვანი დღე. ცნობისთვის, საქართველოში დღეისთვის ათი საკონსულტაციო ცენტრი და ცამეტი იურიდიული დახმარების ბიურო ... ...
  • ლისაბონში ვებპროგრამირების სამიტზე ორი ოზურგეთელი მიემგზავრება“გურია ნიუსის“ ინფორმაციით, ყოველწლიურ ვებპროგრამირების სამიტზე, რომელიც ყოველწლიურად ლისაბონში ტარდება, წელს ოზურგეთიდან ორი ქალი თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი მიეგზავრება. წელს, აპრილსა და მაისში სოციალური მედიისა და ვებპროგრამირების ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც გაეროს ქალთა ფონდის ეგიდით მიერ ჩატარდა და ემსახურებოდა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას საქართველოში. პროექტი ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში 5 რეგიონში, მათ შორის გურიაში, კონკრეტულად ოზურგეთში და ლანჩხუთში. კონკურსში მონაწილეობდა 11 ადამიანი, აქედან ოთხი იყო ოზურგეთელი _ იაკო თავდიშვილი, თამო ონიანი, სოფო კალანდაძე, მერი ეძიეშვილი. საბოლოო ჯამში, გამოვლინდა ოთხი გამარჯვებული, რომელიც ლისაბონში მიემგზარება ყოველწლიურ ტექნოლოგიების ვებსამიტზე. თამო ონიანი და იაკო თავდიშვილი პირველად არიან მსგავსი ტიპის შეხვედრაზე. “ეს არის ძალიან პრესტიჟული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამიტი. სასიხარულოა, რომ სამიტზე პირველად გურიიდან ორი ქალი მიეგზავრება. საქართველოდან სამიტზე წლებია ესწრებიან ქალები", _ გვითხრა პროექტის ერთ-ერთმა ტრენერმა ხათუნა ... ...
  • ოზურგეთელი მონიკა ახვლედიანი უკრაინაში საერთაშორისო ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას28 ოქტომბერს, საქველმოქმედო ასოციციას “გურიას“ ბენეფიციარი მონიკა ახვლედიანი საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე მიეგზავრება. მონიკას უკვე დაწყებული აქვს მზადება და ფესტივალზე სპეციალურად მომზადებულ სიმღერებს შეასრულებს. უკრაინში ჩასატარებელ კონკურსამდე ქუთაისში ჩატარდა სიმღერის, ცეკვისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი “ივერია ბრილიანტი“ (შესარჩევი ტური) და “გურიას“ ბენეფიციარებმა სხვადასხვა საპრიზო ადგილები დაიკავეს. პირველი ადგილი მონიკა ახვლედიანს ერგო და აქედან გამომდინარე, მიიღო მოწვევა უკრაინიდან.  “ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ამაღელვებელი და სასიხარულოა, რომ უკრაინაში უნდა წარვადგინო ჩემი ქვეყანა, საქართველო. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან შშმ პირები და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო და კარგი ფესტივალი ჩატარდა”, _ გვითხრა მონიკა ... ...

არქივი

ზაფრანი

საკვები, რომელიც ხანგრძლივი სიცოცხლის საწინდარია

ადამიანის ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია კვებასთან....

მუდმივად დაამატეთ სოდა თქვენს ყავას

სოდას უამრავი სასარგებლო თვისება გააჩნია....

სიმართლე სანთლების შესახებ

ზოგიერთი სურნელოვანი სანთელი ორგანიზმისთვის მავნებელი...

სანამდე მივყავართ უძილობას

გარკვეული მიზეზების გამო, ხშირად გიწევთ...

როგორ უნდა მოხიბლოთ ქალი

ვერძი – ქალი ვერძების დიდ...

ქალები, რომელთა შეყვარებასაც მწარედ ინანებთ

ვერძი - მამაკაცური პლანეტა მარსი,...
კარმიდამო ჩემი

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...

როგორ ვუმკურნალოთ კბილებს

ხილისა და ბოსტნეულის წვენების სასიკეთო...

ჭარბი ტენიანობის მიზეზებზე მუდმივად უნდა ვისაუბროთ

თხილის კულტურის სიდამპლის და სოკოვანი...

როგორ მოვიქცეთ ჭექა-ქუხილის დროს?

წელიწადის დროებსა და თვეებს შორის,...

სეზონის შესაფერი სამუშაოებისთვის მზადყოფნა აუცილებელია

ზოგს თოხნა და სარეველებისგან ბოსტნის...

უკრაინული გოგრა _ საუკეთესო თვისებების მქონე საკვები აგრარული კულტურა

წარმატებულმა მეურნემ ნოდარ დიასამიძემ, რომელიც...