"ხუდონჰესის აშენებით ადამიანთა უფლებები რომ არ უნდა დაირღვეს, ამას სრულად ვაცნობიერებთ"

მთავარი თემა

"ხუდონჰესის აშენებით ადამიანთა უფლებები რომ არ უნდა დაირღვეს, ამას სრულად ვაცნობიერებთ"

25 თებ. 2014, 22:45:52

  _ ბატონო დავით,   არსებობს თუ არა  ხუდონჰესისპროექტის ალტერნატივები და იყო თუ არა განხილული ეს ალტერნატივები  პროექტზე მუშაობის ფარგლებში? 

- ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ მიუხედავად პროექტის მიმართ ამხელა ინტერესისა, მცირეოდენია იმ ადამიანების რიცხვი,  ვინც  საფუძვლიანადაა გაცნობილი ყველა გამოქვეყნებულ, საჯარო განხილვისთვის განკუთვნილ  სამეცნიერო და საპროექტო  ანგარიშებს ხუდონჰესის შესახებ.  ჩემი აზრით, ეს ძალიან სამწუხაროა. ახლავე მოგახსენებთ რას ვგულისხმობ: ხუდონჰესის კაშხლის განლაგების ალტერნატივები განხილული იყო  "გარემოზე ზემოქმედების შეფასების" იმ ვარიანტშიც, რომელიც საყოველთაო განხილვა მიმდინარეობდა 2013 წლის ივლისიდან.  გასული წლის აგვისტოს თვეში ჩაბარდა  გარემოს დაცვის სამინისტროს,  და  ამ ანგარიშზე მიღებულია შენიშვნები. სწორედ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ამ ანგარიშშია განხილული კაშხლის განლაგების შემდეგი ალტერნატივები: ალტერნატივა ხუდონი სადაწნევო გვირაბის სიგრძით- 300მ და 280 მ დღეს არსებული ვარიანტი (სამი ქვეალტერნატივით), ალტერნატივა ხაიში C - სადაწნეო გვირაბის სიგრძე  4315 მ (ხუთი- 3A,3B,4A,4B,5 ქვეალტერნატივით), ალტერნატივა  ხაიში B - სადაწნეო გვირაბის სიგრძე  6163 მ  (ოთხი -6A,6B,6C,6D ქვეალტერნატივით), ალტერნატივა ხაიში A -ზედა ბიეფი - სადაწნეო გვირაბის სიგრძე  8977 მ (ოთხი- 7A,7B,7C,7D ქვეალტერნატივით) და ალტერნატივა ხაიში A -ქვედა ბიეფი სადაწნეო გვირაბის სიგრძე  7570  მ (7E,7F,7G,7H ქვეალტერნატივით)  ფაქტიურად განხილული და შეფასებული  მრავალკრიტერიალური მეთოდოლოგიით 20 ალტერნატივა. ამ ალტერნატივებიდან  ალტერნატივები B, A-ზედა ბიეფი, A-ქვედა ბიეფი სწორედ მდინარე ენგურის ზედა წელშია განლაგებული მდინარე ნენსკრასა და მდინარე ენგურის  შესართავიდან მაღლა. კომპლექსურმა შეფასებებმა აჩვენეს, რომ დღეს არჩეული ვარიანტი ერთმნიშვნელოვნად საუკეთესოა. სხვათაშორის, ის ვარიანტიც  მეტად საფუძვლიანადაა განხილული, რომელსაც დღეს ალტერნატივად ასახელებენ. მეტსაც მოგახსენებთ, ენგურის ზედა წელში, სოფელ ხაიშის მაღლა ვარიანტები ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში ასევე საფუძვლიანად, ფუნდამენტურადაა  განხილული ხუდონჰესის პირველადი პროექტის ავტორის, ინსტიტუტ   "ჰიდროპროექტის" შრომებში. სპეციალისტებს ახსოვთ "ტობარი 1" და "ტობარი 2" ვარიანტები. იმ პერიოდშიც ძალიან დეტალურად იქნა შესწავლილი ენგურის ზედა წელში მთელი ტერიტორია 1040 მ ნიშნულამდე ზღვის დონიდან. ასეთი შესწავლები ჩაატარა ასევე კომპანია "შტუკემ" ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში.

_ თქვენს ოპონენტებს ეჭვი შეაქვთ ამ პროექტის სარგებლიანობაზე. აცხადებენ,  რომ  თქვენი კომპანიის, ასევე ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დასახელებული  გადასახადები (მოგების,ქონების,საშემოსავლო), რომელიც სახელმწიფომ უნდა მიიღოს არ შეესაბამება სინამდვილეს და მოჰყავთ განსხვავებული რიცხვები. თქვენი კომენტარი როგორი იქნება ამასთან  დაკავშირებით?

      _  უკვე მრავალჯერ განვაცხადე, რომ ამ  საინვესტიციო  პროექტის   ეფექტურობა  შესწავლილი აქვს მსოფლიოში საუკეთესო და ცნობილ საფინანსო ინსტიტუტებს, ფინანსურ საკონსულტაციო ჯგუფებს, რომელთა კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზი ეჭვს  არცერთ ქვეყანაში  იწვევს. მათ მიერ შექმნილ ფინანსურ გათვლებსა და მოდელებს ეფუძნება როგორც საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, ასევე ჩვენ.  ნამდვილად არ გვაქვს არავითარი საფუძველი არ დავეყრდნოთ მათ მიერ წარმოდგენილ საბიუჯეტო გადასახადების ოდენობებსა და მოცულობებს. მითუმეტეს, ასეთი გათვლების შედეგები იდენტურია ამ ინსტიტუტების მიერ წარმოდგენილ ყველა ცალკეულ  დამოუკიდებელ მოდელში.

_ რიგ პუბლიკაციაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ამ პროექტის აუცილებლობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის.  არის თუ არა ასეთი ობიექტის შექმნა აუცილებელი საქართველოსთვის?

_ თუ ჩვენ ქვეყანას განვითარება უწერია, მისი ეკონომიკა სწრაფად  უნდა განვითარდეს. ყოველწლიურად, მინიმუმ 5%-იან ზრდაზე მეტით ან უფრო ამბიციურად  ორნიშნა რიცხვს მიახლოვებული ზრდით, რაც ყველა საღად მოაზროვნე მოქალაქის ოცნებაა. ამის მისაღწევად  ქვეყანამ აუცილებლად   უნდა განავითაროს  მისი ეკონომიკის ინფრასტრუქტურული საფუძველი _ ენერგეტიკა. საქართველოს მომავალი ენერგეტიკის განვითარების პრიორიტეტი საკუთარი ჰიდროენერგეტიკული რესურსის ათვისებაა და მათ შორის ისეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე პროექტის განხორციელება, როგორიც ხუდონია. ენერგეტიკული სისტემის განვითარების დაგეგმისათვის  არსებობს დაგეგმვის მოდელები.  ასეთი მოდელის გამოყენებამ საქართველოში, ეკონომიკური ყოველწლიური  3% იან ზრდაზე მეტის   შემთხვევაში, ცალსახად აჩვენა ხუდონჰესის აუცილებლობა საქართველოს ენერგოსისტემისათვის. სხვა ასეთ პროფესიონალურ ნაშრომს საქართველოში მე არ ვიცნობ. ამიტომ ვუყურებ ოპონენტების განცხადებებს, სკეპტიკურად და მიმაჩნია, რომ მათი საუბრები ყოველგვარ დასაბუთებას მოკლებულია.

_ დღეს შენდება თუ არა ასეთი სიმძლავრის ჰიდროენერგეტიკული ობიექტები მსოფლიოში?

_ მსოფლიოში ძალიან ბევრი შენდება. იაპონიაში, მომავალი 10 წლის განმავლობაში,  150 კაშხალი  აშენდება წყალსაცავით.  მათი რიცხვი ამ მცირემიწიან, ძალიან მჭიდროდ დასახლებულ, მაღალ სეისმურ ქვეყანაში 2 500-ს აჭარბებს. მაგრამ მე ევროპას დაუბრუნდები, ჩვენსავით პატარა  ქვეყანას შვეიცარიას,   უამრავი ჰესი აქვს დიდი კაშხლით და წყალსაცავით ალპებში. ეს პატარა ქვეყანა ჰიდროაკუმულიაციური ელექტროსადგურების ინტენსიურ მშენებლობაშია,  მაგალითად, მშენებლობის პროცესშია ლინტჰალი 2015 - 1000 მგვტ, ნანტე დრანცე - 900 მგვტ, იგეგმება ბერნინა (ლაგო ბიანკო) - 1000 მგვტ და ასე შემდეგ. ასეთივე სიტუაციაა ავსტრიაში, ჰესების მშენებლობა მიმდინარეობს პორტუგალიაშიც.

 ზემოთ ჰიდროაკუმულიაციური  ელექტროსადგურები ვახსენე და ამ მიმართებაშიც მინდა ვთქვა, ხუდონჰესის დღევანდელი პროექტი და მისი ადგილმდებარეობა  ნამდვილად იძლევა ენგურჰესის წყალსაცავთან  ერთად  არსებული ამ ობიექტების ინფრასტრუქტურის ოპტიმალური გამოყენებით ჰიდროაკუმულაციური ელექტროსადგურის შექმნის საშუალებას. პიკურ ენერგიაზე მოთხოვნები მუდმივად გაიზრდება საქართველოშიც , მეზობელ ქვეყნებშიც და ევროპაშიც.

_ გარემოს დამცველები საუბრობენ  კლიმატის  მოსალოდნელ ცვლილებაზე. აორთქლების ზრდასა და აქედან  გამომდინარე, ნალექების ზრდაზე, ასევე  ღვარცოფებისა და მეწყრებისპროვოცირებასა და ეროზიული პროცესების  გააქტიურებაზე...

_ კლიმატის ცვლილების პროგნოზული მოდელებით მიღებულმა შედეგებმა 2020-2050 წლებში და 2100 წლამდე აჩვენეს, რომ ხუდონჰესის მშენებლობით გამოწვეული ცვლილებები მინიმალურია და  კლიმატის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ადგილი არა აქვს. მაგალითად, გათვლებით: ზაფხულის საშუალო სეზონური ტემპერატურა 2020-50 წლებისათვის 0.4 გრადუსით-ით იზრდება, გაზაფხულზე ტემპერატურის  მაჩვენებელი ყველაზე ნაკლებად იზრდება _  0.5-1 გრადუსით 2020-2050 წლებისათვის, ზამთარში, მომავალი  2020-2050    წლების პერიოდისათვის, საშუალოდ ტემპერატურა 2 გრადუსით უფრო თბილი იქნება. 2020-2050 წლებისათვის საშუალო, საშუალო მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა შემოდგომაზე ყველაზე მეტად იმატებს (3.5-5 ).

 რაც შეეხება ღვარცოფებს, მეწყრებს, ეროზიულ პროცესებს, მათზე ხუდონჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის მთელ პერიოდში განხორციელდება პერმანენტული ნატურული დაკვირვებები, რაც საშუალებას მოგვცემს დავგეგმოთ პრევენციული საინჟინრო ღონისძიებები და მინიმიზაცია მოვახდინოთ ან საერთოდ  ავიცილოთ თავიდან   ეს  მოვლენები.

_ არსებობს თუ არა არსებულ პროექტში გეოლოგიური, მარცხენა ფერდის პრობლემა?

_ ჩემი აზრით, კითხვა არ არის კორექტული, აქ  პრობლემაზე არ არის საუბარი. ალბათ კითხვა  ეყრდნობა  იმ ინფორმაციას, რომელიც  ჯერ კიდევ წინა საუკუნის 80-იან წლებში გაჟღერდა, საუბარი იყო   ჩატარებულ დამატებით კვლევებზე,  გარკვეულ ნიშნულზე, 670 მ-ს მარცხენა  ფერდზე  კლდის  სიმტკიცის მახასიათებლები მცირდებოდა ქვედა ნიშნულებთან შედარებით. ცნობისათვის, მდინარის კალაპოტის ნიშნული არის 530 მ. ეს არც მაშინ იყო აღქმული პრობლემად   და არც ახლა  ითვლება რაიმე საფრთხედ და  ანომალიურ მოვლენად. კაშხლის ფუძის კლდოვანი ქანების  მახასიათებლების ასეთი არაერთგვაროვნება იყო და არის მსოფლიოში აშენებული უამრავი თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში.  იმ პერიოდშიც იყო შემოთავაზებული  საინჟინრო გადაწყვეტა და ახალ პროექტშიცაა  შემოთავაზებული უკვე სხვა საინჟინრო  გადაწყვეტილება.  მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოს მრავალ ცნობილ ინჟინერ-გეოლოგს აქვს ხუდონჰესის გეოლოგიური კვლევის მასალები დეტალურად შესწავლილი  და  არც ერთი  მათგანი  გამოთქვამს შეშფოთებას ამ საკითხთან მიმართებაში  და არ მიიჩნევს ხუდონის კაშხლის ფუძის  გეოლოგიურ მონაცემებს პრობლემურად.

_განსახლების პრობლემა არის თუ არა ამ პროექტის "აქილევსის ქუსლი"? რას აპირებს კომპანია ამ მიმართულებით?

_ გეთანხმებით,  ეს მეტად მძიმე  სენსიტიური თემაა.  ხშირად, ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ  ხუდონჰესის აშენებით არ უნდა დაირღვეს ადამიანის უფლებები და ეს ნამდვილად ასეა,  ჩვენი კომპანია ამას სრულად აცნობიერებს. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანებისა და მოსახლეობის უფლებების დაცვა და მათი მდგომარეობის გამოსწორება მთელი ქვეყნისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს.  ჩვენი მიზანი არის ღირსეული, უკეთესი ცხოვრების პირობები შეუქმნათ ამ ადამიანებს, მათ შვილებს, მომავალ თაობებს. კომპანია ამ პროცესს განიხილავს გრძელვადიან ჭრილში. ასეთი ობიექტის მშენებლობა საშუალებას მისცემს არა მარტო ხაიშელებს და სვანეთის მოსახლეობას, არამედ ათასობით ოჯახს საქართველოში გაცილებით უკეთესად, ეკონომიკურად უზრუნველყოფილად, ღირსეულად იცხოვრონ!
 ახალი ამბები
  • “ქართულმა ოცნებამ” 150-კაციანი სია წარადგინა“ქართულმა ოცნებამ” ცესკოში საარჩევნო სია წარადგინა. 150–კაციანი სია მმართველმა პარტიამ ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა. ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის, ირაკლი კობახიძის თქმით, სიაში წარმოდგენილი არიან როგორც ყოფილი დეპუტატები, ასევე ახალი სახეები. მისივე თქმით, ოცნებას “თვისებრივად” გაძლიერებული გუნდი ეყოლება. ქართული ოცნების სია ასეთია: 1. გიორგი გახარია2. არჩილ თალაკვაძე3. ირაკლი კობახიძე4. თეა წულუკიანი5. მამუკა მდინარაძე6. კახაბერ კუჭავა7. გიორგი კახიანი8. მარიამ ქვრივიშვილი9. მიხეილ სარჯველაძე10. მაია ბითაძე11. მიხეილ დაუშვილი12. გიორგი ამილახვარი13. ვიქტორ სანიკიძე14. მარიამ ბოჭორიშვილი15. შალვა პაპუაშვილი16. დავით კაჭარავა17. ნიკოლოზ სამხარაძე18. გიორგი ხელაშვილი19. მარიამ ლაშხი20. ბექა დავითულიანი21. ანრი ოხანაშვილი22. დიმიტრი ხუნდაძე23. დიმიტრი სამხარაძე24. ნინო წილოსანი25. ირაკლი კოვზანაძე26. ირაკლი ბერაია27. ირაკლი სესიაშვილი28. ეკა სეფაშვილი29. რატი იონათამიშვილი30. გურამ მაჭარაშვილი31. დავით მათიკაშვილი32. ელისო ბოლქვაძე33. ლადო კახაძე34. ირაკლი მეზურნიშვილი35. სავალან მირზოევი36. რიმა ბერაძე37. სუმბატ კიურეღიან38. ალეკო ტაბატაძე39. ალუდა ღუდუშაური40. ირმა ზავრადაშვილი41. ირაკლი ზარქუა42. გივი მიქანაძე43. ბექა ლილუაშვილი44. ქეთი დუმბაძე45. ლექსო დალაქიშვილი46. ლევან ქარუმიძე47. ირაკლი მეძმარიაშვილი48. ხატია წილოსანი49. ვლადიმერ ჩაჩიბაია50. ისკო დასენი51. ვიქტორ ჯაფარიძე52. მაია მენაღარიშვილი53. ედიშერ თოლორაია54. გოდერძი ჩანქსელიანი55. ელგუჯა გოცირიძე56. ანა ბუჩუკური57. გია ბენაშვილი58. დაჩი ბერაია59. შოთა ხაბარელი60. თამარ ტალიაშვილი61. ლევან მგალობლიშვილი62. გელა სამხარაული63. გია ცაგარეიშვილი64. ნინო იობაშვილი65. გიორგი ჩაკვეტაძე66. თენგიზ შარმანაშვილი67. თორნიკე ჭეიშვილი68. ბაია კვიციანი69. მერაბ ქვარაია70. ირაკლი კირცხალია71. გიორგი ბარვენიშვილი72. გენრიეტა წიწავა73. იმედა ნიკურაძე74. ლევან მაჭავარიანი75. არჩილ გორდულაძე76. სალომე ქურასბედიანი77. გიორგი შინჯიკაშვილი78. შალვა კიკნაველიძე79. სულხან მახათაძე80. სალომე ჯინჯოლავა81. ჯუმბერ იზორია82. ლუკა კანკავა83. თემურ გოცირიძე84. ქეთევან ჩარკვიანი85. ზურაბ ხაჩიძე86. დავით თურქია87. ნიკა ტყემალაძე88. ნათია მოდებაძე89. თორნიკე ფხაკაძე90. აბელ აბესაძე91. ზურაბ იაშვილი92. მარიამ ყაყიჩაშვილი93. კობა სამხარაძე94. გიორგი ხავთასი95. მიხეილ თოფურია96. მარიამი ლომიძე97. დავით კაჭარავა98. ვლადიმერ ქორთუა99. გია თელია100. მარიამ ნასუაშვილი101. კობა დუნდუა102. ბენედიქტე გეგეჭკორი103. გაგა დარბაიძე104. ანა თევდორაძე105. გრიგოლ დალაქიშვილი106. სერგი მუშკუდიანი107. ჯონი ბერუაშვილი108. ნინო ლაცაბიძე109. ნიკა თინიკაშვილი110. ირაკლი სურმავა111. გია ჩხეიძე112. ქეთი აბაიშვილი113. ბექა ოდიშარია114. ნოდარ ტურძელაძე115. დავით სერგეენკო116. მაიკო ხარძიანი117. კახა კახიშვილი118. სოზარ სუბარი119. გიორგი ვოლსკი120. ნათია თელია121. მიხეილ ყაველაშვილი122. ლევან კობიაშვილი123. დავით სონღულაშვილი124. ნინო ქარდავა125. ირაკლი ქადაგიშვილი126. შალვა კერესელიძე127. ზაურ დარგალი128. მარიამ თევზაძე129. გოგი მეშველიანი130. გიორგი ხოჯევანიშვილი131. ზაალ დუგლაძე132. ნინო ჯანიაშვილი133. ანტონ ობოლაშვილი134. სამველ მანუკიან135. გოჩა ენუქიძე136. ნინო გიგინეიშვილი137. პაატა კვიჟინაძე138. ბეჟან წაქაძე139. გივი ჭიჭინაძე140. ხატია ურიგაშვილი141. ზაზა ლომინაძე142. ვასილ ჩიგოგიძე143. ალექსანდრე მოწერელია144. ალექსანდრა ხორგუაშვილი145. ირაკლი ხახუბია146. ირაკლი ჩიქოვანი147. რესან კონცელიძე148. ანა მიქაუტაძე149. ზაალ მიქელაძე150. ანზორ ... ...
  • თავდაცვის სამინისტრო - ბრალდებები სამხედრო პოლიციის პოლიტიზირებაზე არის აბსურდულითავდაცვის სამინისტრო მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი ჩართული იყო საარჩევნო პროცესში და ცდილობდა ოპოზიციის წარმომადგენლის დაშინებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს. ამის შესახებ „ინტერპრესნიუსს“ უწყებიდან აცნობეს. „ბრალდებები სამხედრო პოლიციის პოლიტიზირებაზე არის სრულიად აბსურდული და თავდაცვის ძალების რეპუტაციის დაზიანებისკენ მიმართული. რაც შეეხება ფაქტს, სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო პოლიციის გამომძიებელსა და კონკრეტულ მოქალაქეს შორის ადგილი ჰქონდა საგზაო ინციდენტს და ამ ფონზე სიტყვიერ შელაპარაკებას. აღნიშნულ ფაქტზე შსს-ს მიერ დაწყებულია გამოძიება, რომელთანაც სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი სრულად თანამშრომლობს. გამოძიების დასრულებამდე, მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის სპეკულაციები და ცილისწამება არის სრულიად მიუღებელი“, - ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ... ...
  • სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადება ადვოკატ კობაიძის მორიგ არაკომპეტენტურობასთან დაკავშირებით (R)2020 წლის 30 სექტემბერს ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ სოციალური ქსელის მეშვეობით გაავრცელა მორიგი სიცრუე სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან დაკავშირებით. “საკარანტინო რეჟიმში ამუშავებთ (პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლებს) და დაფასება ნოლი!!! ხელფასები მაინც მოუმატეთ“, - მიმართა მან აწ უკვე ყოფილ იუსტიციის მინისტრს. მას შემდეგ, რაც 2018 წლის ივლისში პენიტენციური სისტემა იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში გადავიდა, პატიმართან ერთად პენიტენციური სისტემის თანამშრომელიც გახდა განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი. სისტემის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება მას შემდეგ ყოველწლიურად იზრდება. მაგალითად, N8 პენიტენციური დაწესებულების ინსპექტორ-კოტროლიორის თანამდებობრივი სარგო დღეს არის 1530 ლარი (რაც 2018 წლის ივლისისთვის არსებულ სარგოს 410 ლარით აღემატება), ოპერატიული მორიგის - 1920 ლარი (რაც 2018 წლის ივლისისთვის არსებულ სარგოზე 735 ლარით მეტია), ხოლო მთავარი ინსპექტორის - 1850 (რაც 2018 წლის ივლისისთვის არსებულ სარგოს 585 ლარით აღემატება) და ა.შ. ასევე დაწესებულებებისა და სამუშაოს სპეციფიკის შესაბამისად, გაზრდილია სხვა თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, მათ შორის 2020 წლის თებერვალში განხორციელებული ოპტიმიზაციის შედეგად, გაიზარდა ყველა პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის შრომითი ანაზღაურება. რაც შეეხება ბოლო თვეებში პენიტენციურ დაწესებულებებში ე.წ. ყაზარმულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლებს. შეგახსენებთ, კოვიდ-19-ის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, მიმდინარე წლის 5 მარტიდან პენიტენციურ სისტემაში განსაკუთრებული პირობები ამოქმედდა. 29 მარტიდან კი პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები ყაზარმულ რეჟიმზე გადავიდნენ. ამ შრომის ასანაზღაურებლად, მოცემული პირები ყოველთვიურად იღებენ შესაბამის დანამატს. თავდაპირველად, სამი თვის განმავლობაში ეს იყო 100%-იანი დანამატი. მოგვიანებით, ახალი სამუშაო გრაფიკის დამტკიცების შემდეგ (რაც გულისხმობს ყაზარმულ რეჟიმში ყოფნას როტაციის პრინციპით) დაწესებულებების თანამშრომლებს ყოველთვიურად ეძლევათ დანამატი სარგოს 20%-ის ოდენობით. ვინაიდან ეპიდსიტუაცია არ იძლევა პენიტენციურ სისტემაში განსაკუთრებული პირობების მოხსნის შესაძლებლობას, ხოლო გაცემული დანამატების ოდენობამ კანონით დაშვებულ ზღვარს მიაღწია, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა გამოიყენა მისთვის პატიმრობის კოდექსით მინიჭებული უფლება და გამოსცა ბრძანება, რომლის შესაბამისად, ყაზარმულ რეჟიმში მყოფ თანამშრომლებს დაუწესდათ ყოველთვიური დანამატი, არაუმეტეს მათი სრული თანამდებობრივი სარგოს ზღვრული ოდენობისა. შედეგად, მოცემული პირები დანამატს განსაკუთრებული პირობების მოქმედების პერიოდში დაუბრკოლებლად იღებდნენ და ღებულობენ. შესაბამისად, ადვოკატ კობაიძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თითქოს პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების შრომა არ ფასდება და პენიტენციური სამსახურის და იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობა მათზე არ ზრუნავს, არის სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მორიგი მცდელობა, რასაც ადვოკატი კობაიძე კვლავ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად იყენებს. ... ...
  • HRC-ის მიმართვა წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ ძალადობრივ ფაქტებთან დაკავშირებით"ადამიანის უფლებათა ცენტრი შეშფოთებულია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ძალადობრივი ინციდენტებით, რაც ზიანს აყენებს მშვიდობიან და სამართლიან საარჩევნო გარემოს. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ჟურნალისტებზე პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს დაფიქსირებული თავდასხმის ფაქტები", _ აღნიშნულის შესახებ ადამიანის უფლებათა ცენტრი განცხადებას ავრცელებს.  "ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიმართავს საგამოძიებო ორგანოებს, უმოკლეს დროში გამოიძიოს 2020 წლის 27 სექტემბერს, ბოლნისში, „ქართული ოცნებისა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრებს შორის მომხდარი დაპირისპირებისას და 2020 წლის 29 ოქტომბერს, მარნეულში, ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტები. მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი, მოხდეს სამომავლოდ მსგავსი ფაქტების პრევენცია, რათა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა და  აქტივისტებმა შეძლონ საკუთარი საქმიანობის მშვიდობიან წინასაარჩევნო გარემოში წარმართვა, ხოლო ჟურნალისტებს ჰქონდეთ საშუალება, უსაფრთხო სამუშაო პირობებში განაგრძონ საქმიანობა.  გავრცელებული ინფორმაციით, 2020 წლის 27 სექტემბერს, ბოლნისში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებსა და მათ მაჟორიტარობის კანდიდატს, კახა ოქრიაშვილს თავს დაესხნენ „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატის, გოგი მეშველიანის ძმა და მათი მხარდამჭერები. საპირისპიროდ, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კონფლიქტი ფიზიკურ დაპირისპირებაში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პროვოკაციული ქმედებებისა და ძალადობის შედეგად გადაიზარდა, აქტივისტებს ხელკეტებითა და ქვებით დაესხნენ თავს, რის შედეგადაც რამდენიმე დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ასევე, „ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერ კოლონაში მოძრავი ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლი აცხადებს, რომ მის ავტომობილს ქვა ესროლეს და დააზიანეს.  2020 წლის 29 ოქტომბერს, „მთავარი არხის“ 2 ჟურნალისტსა და 2 ოპერატორს, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორს მარნეულში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს თავი აქვს გატეხილი. ამასთან, დაზიანებულია ორივე მაუწყებლის ტექნიკა.  პრობლემურია, რომ საზოგადოებას ინციდენტების შესახებ ინფორმაცია განსხვავებულად მიეწოდება სხვადასხვა ტელევიზიის მიერ და იშვიათია კონკრეტული მედიასაშუალებების მიერ ინციდენტების დაბალანსებული გაშუქება, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების პოლარიზებას. მნიშვნელოვანია, რომ ტელევიზიებმა დაიცვან მაუწყებლობის შესახებ კანონის მოთხოვნა და ახალი ამბების გამოშვებებში ყველა ფაქტი თუ შეხედულება დაბალანსებულად, არადისკრიმინაციულად და პლურალისტულად გააშუქონ.  ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიმართავს:  ხელისუფლებას და საგამოძიებო ორგანოებს:  . დროულად და ეფექტურად გამოიძოს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, მათთან დაკავშირებული აქტივისტებისა და მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებული ზეწოლისა და მუქარის, ასევე პოლიტიკური პარტიების კამპანიისთვის ხელშეშლის ფაქტები.  .  სწრაფად და ეფექტიანად გამოიძიოს ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები.  პოლიტიკურ პარტიებს:  .  არ დაუშვან ოპონენტი პოლიტიკური პარტიების კანდიდატებისა და მხარდამჭრების მიმართ ზეწოლა, მუქარა და ძალადობა; .   წინასაარჩევნო კამპანია და შესაბამისი აქტივობები განახორციელონ კანონით დადგენილ ჩარჩოებში, მშვიდობიანი ფორმებით;  მედიასაშუალებებს:  .  კეთილსინდისიერად შეასრულონ საზოგადოების წინაშე აღებული პასუხისმგებლობა და საინფორმაციო გამოშვებებში, მაქსიმალურად უზრუნველყონ ყველა ფაქტის თუ შეხედულების დაბალანსებულად, არადისკრიმინაციულად და პლურალისტულად გაშუქება.  .  ფაქტების გადმოცემისას თავი შეიკავონ ინფორმაციით თვითნებური მანიპულირებისაგან, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც საქართველოს მედიაგარემო უკიდურესად პოლარიზებულია და ტელევიზიების ნაწილი ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას ემხრობა, რაც მათ სარედაქციო პოლიტიკაში მკაფიოდ ჩანს, _ ნათქვამია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ... ...
  • "წყალი რომ მოდის, სიხარულისგან გული მიჩქარდება!"ხმამაღალი განცხადებები, რომ გახორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შემდეგ ლანჩხუთის რიგ სოფლებში, მათ შორის ჯუნეწერში, მოსახლეობას 24-საათიანი, ხარისხიანი წყალმომარაგება ექნებოდა, არაერთხელ გაკეთდა. მაგალითისთვის გასული წლის დეკემბერში გურიის მხარისა და მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ გვერდებზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ "ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცხრა სოფელში (სოფ. ჯუნეწერი, გვიმბალაური, ტაბანათი, ახალსოფელი, ღრმაღელე, წყალწმინდა, შრომისუბანი, გულიანი, წიაღობანი), გახორციელდა 1470 გრძივი მეტრი წყალმომარაგების სამუშაოები. პროექტის ღირებულება 1 101 329 ლარს შეადგენს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ადგილობრივ მოსახლეობას 24-საათიანი, ხარისხიანი წყალმომარაგება ექნება. სულ ლანჩხუთში გახორციელდა 16,5 კმ წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები; დაიხარჯა 2 248 000 ლარი, წყლის მიწოდება გაუუმჯობესდა 1380 ოჯახს". თუმცა, ირკვევა, რომ შესრულებული სამუშაოებისა და გახარჯული ათასობით ლარის მიუხედავად, სოფლებში ისევ აქტუალურია წყლის მიწოდების პრობლემა. "ერთი დღე გვაქვს წყალი და ისიც _ ღამით. თანაც ხალიჩის გარეცხვას თუ ნახევარი საათი სჭირდება, სამი საათი დასჭირდა. ასეთი უპასუხისმგებლო კომპანია არც ერთ ტენდერს არ იმსახურებს! ყველაფერს აქვს საზღვარი", _ წერს სოციალურ ქსელში სოფელ ჯუნეწერის მკვიდრი ნინა ბარამიძე. მისივე ინფორმაციით, სათავე ნაგებობაზე წყალი არის და პრობლემას დაზიანებული მილები ქმნის. "ხშირად დავდივარ თუნდაც გასაწმენდად. ფაქტია, ძველი მილები უკეთესი იყო, ერთი დღე ნორმალურად გვქონდა წყალი. ყველგან დახეთქილია მილები. გზებზე მოთხრიშინებს წყალი", _ წერს ნინა ბარამიძე, რომელიც ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოებით უკმაყოფილოა. სოფელ ჯუნეწერში მოსახლეობას რომ უწყლობა აწუხებთ და მისი ონკანში წამოსვლის მოლოდინში ღამეების თევა უწევთ, ამას სოფლის სხვა მცხოვრებლებიც ადასტურებენ: "რამდენიმე თვეა, ღამის ცვლაში ვმუშაობ. ველოდები სარეცხი მანქანა როდის გამოირთვება. თან დილით ადრე უნდა ავდგე, ბავშვები მყავს სკოლაში გასაშვები. ყოველ მეორე ღამეს ვათენებ. მართლა რამე უნდა ვიღონოთ, საღამოს რვა საათზე მოდის წყალი და მთელ სოფელს ონკანი ღია აქვს, წყალს ნაკადი სულ არ აქვს. ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. წყალი რომ მოდის, გული სიხარულისგან მიჩქარდება. წარმოგიდგენიათ, 21-ე საუკუნეში წყლის მოსვლა რომ გაგიხარდება?!" შექმნილ ვითარებაში სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის დადანაშაულებას, არამართებულად მიიჩნევს ლანჩხუთის საკრებულოს ყოფილი წევრი რომან ბიწაძე: "მესმის, მომხმარებელს აინტერესებს ჰქონდეს წყალი, რაშიც იგი ყოველთვის მართალია. მაგრამ იგივე მომხმარებელი ყოველთვის არ არის მართალი, როცა პროექტის წარუმატებლობაში ერთპიროვნულად მშენებელს ადანაშაულებს. უნდა ინახოს პროექტი, რამდენად სწორად იყო შედგენილი. შედარდეს პროექტი გაკეთებულს, თუ პროექტიდან გადახვევაა (ნებართვების გარეშე) პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში დაეკისრება მშენებელს. მთავარი პასუხისმგებელი ამ პროცესებში მაინც დამკვეთია, რადგან პროექტის ხარისხს და შესრულებული სამუშაოების ხარისხს ის უნდა აკონტროლებდეს. მაგალითად, ბაზარში ცუდ ყველს რომ შემოგვაპარებენ, ჩვენ უფრო დამნაშავეები ვართ, ვიდრე ყველის გამყიდველი", _ ამბობს რომან ბიწაძე. შექმნილ ვითარებაში, ასევე, სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის ბრალეულობას ვერ ხედავს სოციალური ქსელის ერთ-ერთი მომხმარებელი მამუკა ხიტირი, რომლის თქმითაც, ის იმ კომპანიაში მუშაობდა, რომელმაც ჯუნეწერში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები განახორციელა. მისი თქმით, პრობლემას წყლის დებეტის სიმწირე ქმნის: "კომპანიები რა შუაშია, როცა წყლის დებეტი არ არის საკმარისი. ეგ შემსრულებელ კომპანიას კი არა, დამკვეთს უნდა მოეთხოვოს. რას უკვეთავს და რატომ უკვეთავს არასწორ პროექტს. აქ საუბარია არასაკმარის წყლის დებეტზე და არა უხარისხოდ შედუღებულ წყლის მილებზე. არ არის დებეტი საკმარისი. მერწმუნეთ, დათვლილი მაქვს ეგ ძალიან ბევრჯერ, როცა ვმუშაობდი მაგ კომპანიაში". სოფელ ჯუნეწერში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით შექმნილ პრობლემასთან დაკავშირებით "გურია ნიუსი" კომენტარისთვის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსს ლევან ჩხაიძეს დაუკავშირდა. მისი თქმით, სოფლის მოსახლეობას ზაფხულის პერიოდში წყალი გრაფიკით მიეწოდებოდა, რომელსაც სოფლის წარმომადგენელი განსაზღვრავდა. ჩხაიძისვე თქმით, პრობლემას მოსახლეობის მხრიდან წყლის დაუდევრად მოხმარება ქმნის: "ვერ ვიტყვი, რომ სოფლის მოსახლეობას წყალი მხოლოდ ღამის საათებში მიეწოდება. წყლის დებეტის არასაკმარისი რაოდენობის გამო, ზაფხულის პერიოდში გრაფიკი იყო შედგენილი, რომელსაც სოფლის წარმომადგენელი აგვარებდა და ამის მიხედვით ხდებოდა მიწოდება. ზაფხულის პერიოდში ყველას მოშვებული აქვს ბოსტნების სარწყავად წყალი, ამიტომაც იქმნება პრობლემა, სხვა არანაირი ხარვეზი არაა", _ გვითხრა ლევან ჩხაიძემ.  საგულისხმოა, რომ წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები ლანჩხუთში ბევრ სოფელს აწუხებს. "ეგეთი ვითარებაა ლანჩხუთის ბევრ სოფელში. მაგალითად, ტელევიზიით გავიდა სიუჟეტი ლესაში წყალი გააკეთეს და 24-საათიანიაო, სინამდვილეში სამი დღე არის წყალი და სამი დღე _ არა. ასეა გვიმბალაურშიც გზის ერთ მხარეს გამოიყვანეს, მეორე მხარეს არა, ისიც საცოდავად მოდის", _ ამბობენ უწყლობით შეწუხებული ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ რამდენად ფართოა შენი ცოდნის არეალი

მე-20 საუკუნის რომელი პოლიტიკური მოღვაწე...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...
free polls