არცთუ ისე "შავი სია" - აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

მთავარი თემა

არცთუ ისე "შავი სია" - აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

2014 ივლ 14 14:36:50

არცთუ ისე „შავი სია“- აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა. აღნიშნული დარღვევა პარლამენტის დროებითმა კომისიამ  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საქმიანობის შესწავლისას შემთხვევით აღმოაჩინა.

"სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებულ ხელშეკრულებებს შორისაა 2013 წლის 19 თებერვალს შპს „ევროტექნოლოგიებთან“ გაფორმებული ხელშეკრულება, სხვადასხვა ხელსაწყოების, სამარჯვეების შესყიდვაზე. აღნიშნული თარიღისთვის შპს "ევროტექნოლოგიები" შეტანილი იყო  შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში, ე.წ. შავ სიაში.

ამდენად, ასეთ პირებს რეესტრში შეტანიდან ერთი წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ უფლება მონაწილეობა მიეღოთ სახელმწიფო შესყიდვებში და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ უნდა გაეფორმებინა ხელშეკრულება არაკეთილსინდისიერ მიმწოდებელთან.

მოცემულ შემთხვევაში უგულვებელყოფილია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის პირველი პუნქტის "მ" ქვეპუნქტის მოთხოვნა", _ ნათქვამია პარლამენტის დროებით კომისიის დასკვნაში.

შავი სია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ელექტრონულად წარმოებული ოფიციალური რეესტრია. სიაში ის კომპანიები ხვდებიან, რომლებმაც   ხელშეკრულების დადების მიზნით არკეთილსინდისიერი ქმედება ჩაიდინეს, ვერ ან არასრულად შეასრულეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. შავ სიაში შეყვანილ კომპანიას ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უფლება ერთმევა.

როგორ მოხდა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს,  რომელსაც თავად  ევალება  შემსყიდველი ორგანიზაციების შესყიდვის შემოწმება, აღნიშნული შეცდომა გაეპარა და კონტრაქტი  შავ სიაში შეყვანილ კომპანიასთან გააფორმა? აუდიტის სამსახურში "გურია ნიუსს" განუმარტეს, რომ შეცდომა სავარაუდოდ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდის გაუმართაობამ გამოიწვია.

"შპს "ევროტექნოლოგიები"  შავ სიაში ფიქსირდებოდა 2012 წლის 5 მარტიდან 2013 5 მარტამდე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და შპს "ევროტექნოლოგიებს" შორის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა  2013 წლის 19 თებერვალს.

ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულების გაფორმებიდან  14 დღის გასვლის შემდეგ შპს "ევროტექნოლოგიები" ამოიღეს შავი სიის რეესტრიდან.  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ, ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში,  შემოწმებულ იქნა ხსენებული რეესტრი, მაგრამ შავ სიაში შპს "ევროტექნოლოგიების" შესახებ მონაცემები ვერ მოიძებნა. შესაძლებელია  ეს გამოწვეული ყოფილიყო ტექნიკური ხარვეზის, ან სხვა ობიექტური გარემოების  გამო, მოგეხსენებათ, შესაბამისი ვებგვერდის მართვაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. 

ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის გარემოებაც, რომ  შპს  "ევროტექნოლოგიებთან" 2012 წლის 5 მარტის შემდგომ, მარტის თვეშივე, სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციებსაც აქვთ ხელშეკრულებები გაფორმებული და  ერთიან  ელექტრონულ სისტემაში შპს "ევროტექნოლიგიების" მიმართ შეზღუდვა არ მომხდარა (მაგალითად იხ. SPA120005727).

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ შპს "ევროტექნოლოგიებმა" სრულად შეასრულა  ხელშეკრულებით გათვალიწინებული ვალდებულებები, დადგენილ ვადაში განახორციელა 3587 ლარის ღირებულების სამეურნეო ხელსაწყოების მოწოდება  და უარყოფითი ფინანსური შედეგი არ დამდგარა", _  ნათქვამია  წერილში, რითაც  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა "გურია ნიუსს" უპასუხა.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მოწოდებული  სატენდერო განცხადების ნომრით, კონკრეტული შესყიდვა გადავამოწმეთ. გაირკვა, რომ  თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 2012 წლის 16 თებერვალს გამოაცხადა.

ამ დროისათვის "ევროტექნოლოგიები" ჯერ კიდევ არ იყო შავ სიაში შეყვანილი. ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის კი ანუ  2012 წლის 15 მარტს "ევროტექნოლოგიები" უკვე არაკეთილსინდისიერ მიმწოდებელთა რეესტრში ფიქსირდებოდა. ამის მიუხედავად,  თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ მასთან ხელშეკრულება მაინც გააფორმა.

შპს "ევროტექნოლოგიების" გაყიდვების მენეჯერი  ირაკლი გაგუა განმარტავს, რომ  კომპანიის  შავ სიაში შეყვანის ზუსტი თარიღი  არც კი იცოდა.

"ჩვენ გვეგონა, რომ უკვე ამოსული ვიყავით  შავი სიიდან, რადგან ეს შავი სია მხოლოდ ინტერნეტშია დაფიქსირებული და მეტი არსად. ანუ გაკრული არ გვაქვს შუბლზე,  რომ თუ წაიშლება ეს ინფორმაცია. ეგრევე  გვიცნონ. ამ პერიოდში იყო ერთი ხელშეკრულება, რომელიც შემსყიდველმა ორგანიზაციამ სწორედ იმის გამო გაგვიუქმა , რომ შავ სიაში ხართო. ამ სიაში კი იმის გამო მოვხვდით, რომ ერთ -ერთ ორგანიზაციას ახალი წლის დღეების გამო დროულად ვერ მივაწოდეთ პროდუქცია. ამ კომპანიამ ჩვენი გაშავების შესახებ განცხადება იანვარში შეიტანა, ამიტომაც გვეგონა რომ ერთწლიანი ვადის ათვლა იანვარში დაიწყო და შესაბამისად მომდევნო წლის იანვარშივე  დასრულდა.

როგორც აღმოჩნდა ჩვენი შპს შავ სიაში მარტის თვიდან  შეუტანიათ. სამწუხაროდ როდესაც აუდიტის სამსახურთან ხელშეკრულებას ვაფორმებდით ამის შესახებ არაფერი ვიცოდით“, _ ამბობს ირაკლი გაგუა -"ევროტექნოლოგიების" შესყიდვების მენეჯერი.

მომხდარში საკუთარ  ბრალეულობას  გამორიცხავს კიდევ ერთი უწყება,  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, რომლის ძირითადი ფუნქცია შესყიდვების პროცედურების კანონიერებაზე ზედამხედველობა და შესყიდვების პროცესის  რეგულირების პოლიტიკის განსაზღვრაა.

სააგენტოში  ვებგვერდის გაუმართაობას არ ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ  შავი სია ორგანიზაციის ვებგვერდზეა    განთავსებული და მისი ნახვა  ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია. შავი სიის არქივის მიხედვით შპს "ევროტექნოლოგიები" არაკეთილსინდისიერ მომწოდებელთა რეეტრში 2012 წლის 5 მარტიდან 2013 წლის 5 მარტამდე იმყოფებოდა.

როგორია შესყიდვების სააგენტოს კონტროლის მექნიზიმი და რატომ გამოეპარა მსგავსი დარღვევა?

უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ეკა გაბადაძე ამბობს, რომ აღნიშნული ფაქტი სააგენტოს არ გამოეპარებოდა და შესაბამისად უწყებებს შორის წერილობითი კომუნიკაცია შედგებოდა.

"ჩვენ, რა თქმა უნდა, მონიტორინგს ვაწარმოებთ და ყოველთვის გვაქვს დროული რეაგირება. რა თქმა უნდა,  არც ეს ფაქტი გამოგვეპარებოდა. უბრალოდ  ამ მომენტისათვის ჩვენი დეპარტამენტის დირექტორი ვერ ვნახე ანუ სავარაუდოდ მიწერილიც არის აუდიტის სამსახურთან და ადმინისტრაციული სანქცია და ჯარიმა არა, მაგრამ ალბათ მიმოწერა იყო.

გამორციხულია, რომ ეს გამოპარვოდა დეპარტამენტს, მაგრამ ეს ისეთი შემთხვევაა რომელზეც ვერ იტყვი, რომ განზრახ მოხდა.

როდესაც შემსყიდველი კომპანია ხელშეკრულებას აფორმებს, საიდენტიფიკაციო კოდით უნდა გადაამოწმოს  არის თუ არა ესა თუ ის კომპანია შავ სიაში.  შეიძლება აუდიტის სამსახური ამ კომპანიას სახელით ეძებდა და უბრალოდ ამის გამო ვერ ნახა. სავარაუდოდ იქნებოდა  ამაზე მიწერ-მოწერა."

არასამთავრობო ორგანიზაცია "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა ამბობს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შავ სიაში შეყვანილ კომპანიასთან ხელშეკრულების დადება ცალსახად კანონის დარღვევა იყო, თუმცა თანხის სიმცირის გამო მომხდარში კორუფციული ინტერესი არ იკვეთება.

"რა თქმა უნდა, არ უნდა გაპარვოდათ ეს შეცდომა  და უნდა გადაემოწმებინათ. როგორც მე გადავამოწმე ეს იყო საკმაოდ მცირეთანხიანი შესყიდვა. თუმცა, ეს არაფრით ამართლებს იმ ფაქტს რომ გაეპარათ.  

აუდიტის სამსახური უფრო ფრთხილად უნდა იყოს, რომ არ დაუშვას მსგავსი გადაცდომები. რა თქმა უნდა, შესყიდვების სააგენტოსაც  უნდა ჰონდეს კონტროლის მექანიზმი, რომ მსგავსი შეცდომები დროულად გამოავლინოს. ეს არის ძალიან  მარტივი, უბრალოდ უნდა აიღო ეს შავი  სია და ნახო  კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულებას აფორმებ. აუდიტის სამსახურის მხრიდან კანონის დარღვევა ნამდვილად არის, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის დასასრული.

უბრალოდ ეს არის მართლაც კლერკის შეცდომა, რადგან 3500 ლარი არ არის ის თანხა, რაზეც შეიძლებოდა შეგნებულად წასულიყვნენ. ეს რომ ყოფილიყო მსხვილი შესყიდვა, თუმცა კანონი მაინც თანაბრად დაირღვეოდა, მაგრამ რადგან შესყიდვა წვრილია აქ კორუფციული ინტერესი გამორიცხულია", _ ამბობს კუკავა და იქვე დასძენს, რომ ამ და სხვა შეცდომების მიუხედავად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა  გასულ წელს    წინა წლებთან შედარებით ბევრად ეფექტური .

"2013 წელი იმდენად განსხვავდება წინა წლებისგან, რომ ჩვენმა ორგნიზაციამ ამაზე ცალკე ანგარიშიც კი გამოაქვეყნა, სადაც ვრცლად მიმოვიხილავთ ჩატარებული აუდიტების ხარისხს. აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ კი ბატონო ეს არის გადაცდომა, მაგრამ  2013 წელი არის ნამდვილად განსხვავებული, რადგან ძალიან ყურადღებით  ვაკვირდებით აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, შევადარეთ 2011-2012 წლების საქმიანობას და არის უპრეცედენტო რაოდენობა უარყოფითი  დასკვნების".

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო" დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნას, რითაც  აუდიტს სამსახურის 2013 წლის საქმიანობა უარყოფითად შეფასდა,  არაობიექტურს უწოდებს.
 ახალი ამბები
  • სემეკმა მიმდინარე კვირაში მოქალაქეებს 54 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა (R)საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) მიმდინარე კვირაში გამართულ საჯარო სხდომებზე მოქალაქეებსა და კომპანიებს შორის არსებული დავები განიხილა. საკითხების უმეტესობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა და ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ, ჯამში,  54 887 ლარი შეადგინა. მიმდინარე კვირაში სემეკმა 5 საჯარო სხდომა გამართა და დღის წესრიგებით გათვალისწინებული 99 საკითხი განიხილა. მოქალაქეთა საჩივრები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების წინააღმდეგ მოიცავდა  უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებს, ხანდაზმულ დავალიანებებს. საჯარო სხდომებზე განსახილველად საკითხები წარადგინეს სემეკის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტისა  და ენერგოომბუდსმენის სამსახურის წარმომადგენლებმა. კომისია შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების მხრიდან ადგილი აქვს მათი უფლებების დარღვევას, მიმართონ სემეკს ან სემეკთან არსებულ ენერგოომბუდსმენის სამსახურს. მოქალაქეებს კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ როგორც ქოლ ცენტრში ნომერზე: 16 216, ისე  სემეკის Facebook გვერდზეც. ... ...
  • სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე შემცირებული თანხები ლანჩხუთის ბიუჯეტშიბესიკ ტაბიძის ხელმძღვანელობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, სადაც ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს მორიგი სხდომის თარიღად 25 ივლისი დაანონსდა და წესისამებრ, ბიურომ სწორედ ამ დღისთვის განსაზღვრა, როგორც განსახილველი საკითხები, ასევე, ამ საკითხის მომხსენებლები.  ბიუროზე წარმოდგენილი საკითხების მიხედვით გაირკვა, რომ მომავალი საკრებულოს სხდომის  დღის წესრიგით დეპუტატებს მიმდინარე წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მოუწევთ მსჯელობა. მერიის საფინანსო  სამსახურის უფროსის, როლანდ ლაშხიას მიერ წარმოდგენილი საკითხის  მიხედვით,  რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  მთავრობის განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს  185 209 ლარი ერგო  ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიისა და მშენებლობის დასაფინანსებლად. კერძოდ,  ზემონახსენები თანხიდან 20 418 ლარი აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიხარჯება, 22 030 ლარი _ აცანაში, შუხუთში _ 21 765 ლარი, ნიგოითში კი _ 27 828 ლარი. რაც შეეხება სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულს, აქ საექიმო ამბულატორიის მშენებლობის ტერიტორიის მომზადებისთვის  11 430 ლარია გამოყოფილი, უშუალოდ მშენებლობისთვის კი- 81 828 ლარი.  საფინანსო სამსახურის უფროსის მიერ ხელმოწერილი  განმარტებითი ბარათის მიხედვით,  ირკვევა, რომ რეგიონებში გასახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი თანხა  324 265 ლარით შემცირდა, აქედან ეს შემცირება გახორციელდება სახელმწიფო ფონდის, მათ შორის  წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციის, ასევე, გზების რეაბილიტაციის თანხების შემცირების ხარჯზე.  ამის გარდა, გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე  22 086 ლარითაა შემცირებული. საფინანსო სამსახურის მიერ ბიუროს სხდომაზე წარმოდგენილი განმარტებების მიხედვით, გაირკვა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე  მერია გეგმავს  ხუთი ათასი ლარით გაზარდოს გზის მიმდინარე სამუშაოების დაფინანსება, ხოლო ვიდეო კამარების ინსტალაციისთვის  763 ლარი გამოყოს. ამავე თანხიდან, სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მოთხოვნის საფუძველზე, დამატებით ოთხი ათასი ლარი უნდა მიიმართოს    სამხატვრო სკოლის შტატგარეშე მუშაკთა დასაფინანსებლად.  სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კი _ 1 100 ლარი. გარდა ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებებისა, ბიუროზე  საკრებულოს სხდომისთვის სხვა რიგი საკითხებიც წინასწარ მოთელეს დეპუტატებმა. როგორც გაირკვა,  ცვლილება შეეხება ლანჩხუთის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულებას. ასევე, ცვლილება შედის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“. საკრებულოს სხდომის გამართვამდე კი ამ საკითხების კიდევ ერთხელ გავლა მოუწევთ დეპუტატებს დარგობრივ ... ...
  • "შეინახეთ კადრები, სადაც სალია ამბობს სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლებაო და შემდეგ გავახსენოთ"ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება , _ ამის შესახებ მედიაექსპერტმა ნინია კაკაბაძემ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. კაკაბაძის თქმით, პაატა სალია ასე იტყვის რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუმცა მათი მთავარი მიზანი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაა.  "ბუნებრივია, რომ ამას იტყოდა პაატა სალია პირველ დღეს. მეტსაც გეტყვით, ამას იტყვის ერთი თვე, ორი თვე, რომ სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას არ აპირებს, მაგრამ ეს განცხადება, ცხადია, ღიმილის მომგვრელია, რბილად რომ ვთქვათ. რისთვის იბრძოდნენ ისინი?- იბრძოდნენ იმისთვის, რომ შეცვლილიყო ამ არხის სარედაქციო პოლიტიკა. ამას ჩვენ ერთად ვნახავთ. ძალიან გთხოვთ, შეინახოთ ის კადრები, სადაც სალია ამბობს რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიცვლება და შემდეგ გავახსენოთ. საბედნიეროდ, გვაქვს უკვე საკმაო მასალა, სადაც ის ამ პოზიციას აფიქსირებს",- თქვა კაკაბაძემ ... ...
  • გრიგორი კარასინი - საქართველოს მიმართ ღვინოზე სანქციების დაწესების თემა დახურულიასაქართველოსთვის ღვინოზე სანქციების დაწესების თემა დღეს დახურულია, - განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. „რუსეთში, რომელსაც მრავალი წელია თვითონაც სანქციები აქვს დაწესებული, მსგავსი შემზღუდავი ზომების გამოყენებას სხვა ქვეყნების მიმართ ცდილობენ ფრთხილად მოეკიდონ. საქართველოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ივნისის ბოლოს - ივლისის დასაწყისში სახელმწიფო სათათბიროში რუსეთში ქართული ღვინისა და მინერალური წყლის იმპორტის აკრძალვის საკითხი განიხილებოდა. მაგრამ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა თავშეკავებისკენ და გააზრებული მიდგომისკენ მოგვიწოდა. დაგვავალა გვეხელმძღვანელა ჩვენი ინტერესებით და „ქართველი ხალხის მიმართ პატივისცემით“. ასე რომ, დღეისთვის ღვინის სანქციების თემა საქართველოს მიმართ დახურულია“, _ განაცხადა კარასინმა „რია ნოვოსტისთან“ ... ...
  • IRI-ის კვლევა _ გამოკითხულთა უმრავლესობა საპენსიო რეფორმას მახარს უჭერს “საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის” (IRI) კვლევების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს. კითხვაზე: როგორ შეაფასებდით პარლამენტის მიერ ინიცირებულ საპენსიო რეფორმას, გამოკითხულთა 36%-მა უპასუხა, რომ უფრო მეტად კეთილგანწყობილია. აღნიშნული რეფორმა ნაწილობრივ მოსწონს 23%-ს, ნაწილობრივ არ მოსწონს 11%-ს. პარლამენტის მიერ ინიცირებული საპენსიო რეფორმის გატარებას არ ეთანხმება გამოკითხულთა 18%, არ იცის ან პასუხი არ აქვს გამოკითხვაში მონაწილე ადამიანების 12%-ს. კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით 2019 წლის 20 მაისი - 11 ივნისის შუალედში ჩატარდა. (R) წყარო: ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...