არცთუ ისე "შავი სია" - აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

მთავარი თემა

არცთუ ისე "შავი სია" - აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

2014 ივლ 14 14:36:50

არცთუ ისე „შავი სია“- აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა. აღნიშნული დარღვევა პარლამენტის დროებითმა კომისიამ  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საქმიანობის შესწავლისას შემთხვევით აღმოაჩინა.

"სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებულ ხელშეკრულებებს შორისაა 2013 წლის 19 თებერვალს შპს „ევროტექნოლოგიებთან“ გაფორმებული ხელშეკრულება, სხვადასხვა ხელსაწყოების, სამარჯვეების შესყიდვაზე. აღნიშნული თარიღისთვის შპს "ევროტექნოლოგიები" შეტანილი იყო  შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში, ე.წ. შავ სიაში.

ამდენად, ასეთ პირებს რეესტრში შეტანიდან ერთი წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ უფლება მონაწილეობა მიეღოთ სახელმწიფო შესყიდვებში და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ უნდა გაეფორმებინა ხელშეკრულება არაკეთილსინდისიერ მიმწოდებელთან.

მოცემულ შემთხვევაში უგულვებელყოფილია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის პირველი პუნქტის "მ" ქვეპუნქტის მოთხოვნა", _ ნათქვამია პარლამენტის დროებით კომისიის დასკვნაში.

შავი სია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ელექტრონულად წარმოებული ოფიციალური რეესტრია. სიაში ის კომპანიები ხვდებიან, რომლებმაც   ხელშეკრულების დადების მიზნით არკეთილსინდისიერი ქმედება ჩაიდინეს, ვერ ან არასრულად შეასრულეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. შავ სიაში შეყვანილ კომპანიას ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უფლება ერთმევა.

როგორ მოხდა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს,  რომელსაც თავად  ევალება  შემსყიდველი ორგანიზაციების შესყიდვის შემოწმება, აღნიშნული შეცდომა გაეპარა და კონტრაქტი  შავ სიაში შეყვანილ კომპანიასთან გააფორმა? აუდიტის სამსახურში "გურია ნიუსს" განუმარტეს, რომ შეცდომა სავარაუდოდ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდის გაუმართაობამ გამოიწვია.

"შპს "ევროტექნოლოგიები"  შავ სიაში ფიქსირდებოდა 2012 წლის 5 მარტიდან 2013 5 მარტამდე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და შპს "ევროტექნოლოგიებს" შორის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა  2013 წლის 19 თებერვალს.

ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულების გაფორმებიდან  14 დღის გასვლის შემდეგ შპს "ევროტექნოლოგიები" ამოიღეს შავი სიის რეესტრიდან.  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ, ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში,  შემოწმებულ იქნა ხსენებული რეესტრი, მაგრამ შავ სიაში შპს "ევროტექნოლოგიების" შესახებ მონაცემები ვერ მოიძებნა. შესაძლებელია  ეს გამოწვეული ყოფილიყო ტექნიკური ხარვეზის, ან სხვა ობიექტური გარემოების  გამო, მოგეხსენებათ, შესაბამისი ვებგვერდის მართვაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. 

ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის გარემოებაც, რომ  შპს  "ევროტექნოლოგიებთან" 2012 წლის 5 მარტის შემდგომ, მარტის თვეშივე, სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციებსაც აქვთ ხელშეკრულებები გაფორმებული და  ერთიან  ელექტრონულ სისტემაში შპს "ევროტექნოლიგიების" მიმართ შეზღუდვა არ მომხდარა (მაგალითად იხ. SPA120005727).

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ შპს "ევროტექნოლოგიებმა" სრულად შეასრულა  ხელშეკრულებით გათვალიწინებული ვალდებულებები, დადგენილ ვადაში განახორციელა 3587 ლარის ღირებულების სამეურნეო ხელსაწყოების მოწოდება  და უარყოფითი ფინანსური შედეგი არ დამდგარა", _  ნათქვამია  წერილში, რითაც  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა "გურია ნიუსს" უპასუხა.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მოწოდებული  სატენდერო განცხადების ნომრით, კონკრეტული შესყიდვა გადავამოწმეთ. გაირკვა, რომ  თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 2012 წლის 16 თებერვალს გამოაცხადა.

ამ დროისათვის "ევროტექნოლოგიები" ჯერ კიდევ არ იყო შავ სიაში შეყვანილი. ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის კი ანუ  2012 წლის 15 მარტს "ევროტექნოლოგიები" უკვე არაკეთილსინდისიერ მიმწოდებელთა რეესტრში ფიქსირდებოდა. ამის მიუხედავად,  თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ მასთან ხელშეკრულება მაინც გააფორმა.

შპს "ევროტექნოლოგიების" გაყიდვების მენეჯერი  ირაკლი გაგუა განმარტავს, რომ  კომპანიის  შავ სიაში შეყვანის ზუსტი თარიღი  არც კი იცოდა.

"ჩვენ გვეგონა, რომ უკვე ამოსული ვიყავით  შავი სიიდან, რადგან ეს შავი სია მხოლოდ ინტერნეტშია დაფიქსირებული და მეტი არსად. ანუ გაკრული არ გვაქვს შუბლზე,  რომ თუ წაიშლება ეს ინფორმაცია. ეგრევე  გვიცნონ. ამ პერიოდში იყო ერთი ხელშეკრულება, რომელიც შემსყიდველმა ორგანიზაციამ სწორედ იმის გამო გაგვიუქმა , რომ შავ სიაში ხართო. ამ სიაში კი იმის გამო მოვხვდით, რომ ერთ -ერთ ორგანიზაციას ახალი წლის დღეების გამო დროულად ვერ მივაწოდეთ პროდუქცია. ამ კომპანიამ ჩვენი გაშავების შესახებ განცხადება იანვარში შეიტანა, ამიტომაც გვეგონა რომ ერთწლიანი ვადის ათვლა იანვარში დაიწყო და შესაბამისად მომდევნო წლის იანვარშივე  დასრულდა.

როგორც აღმოჩნდა ჩვენი შპს შავ სიაში მარტის თვიდან  შეუტანიათ. სამწუხაროდ როდესაც აუდიტის სამსახურთან ხელშეკრულებას ვაფორმებდით ამის შესახებ არაფერი ვიცოდით“, _ ამბობს ირაკლი გაგუა -"ევროტექნოლოგიების" შესყიდვების მენეჯერი.

მომხდარში საკუთარ  ბრალეულობას  გამორიცხავს კიდევ ერთი უწყება,  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, რომლის ძირითადი ფუნქცია შესყიდვების პროცედურების კანონიერებაზე ზედამხედველობა და შესყიდვების პროცესის  რეგულირების პოლიტიკის განსაზღვრაა.

სააგენტოში  ვებგვერდის გაუმართაობას არ ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ  შავი სია ორგანიზაციის ვებგვერდზეა    განთავსებული და მისი ნახვა  ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია. შავი სიის არქივის მიხედვით შპს "ევროტექნოლოგიები" არაკეთილსინდისიერ მომწოდებელთა რეეტრში 2012 წლის 5 მარტიდან 2013 წლის 5 მარტამდე იმყოფებოდა.

როგორია შესყიდვების სააგენტოს კონტროლის მექნიზიმი და რატომ გამოეპარა მსგავსი დარღვევა?

უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ეკა გაბადაძე ამბობს, რომ აღნიშნული ფაქტი სააგენტოს არ გამოეპარებოდა და შესაბამისად უწყებებს შორის წერილობითი კომუნიკაცია შედგებოდა.

"ჩვენ, რა თქმა უნდა, მონიტორინგს ვაწარმოებთ და ყოველთვის გვაქვს დროული რეაგირება. რა თქმა უნდა,  არც ეს ფაქტი გამოგვეპარებოდა. უბრალოდ  ამ მომენტისათვის ჩვენი დეპარტამენტის დირექტორი ვერ ვნახე ანუ სავარაუდოდ მიწერილიც არის აუდიტის სამსახურთან და ადმინისტრაციული სანქცია და ჯარიმა არა, მაგრამ ალბათ მიმოწერა იყო.

გამორციხულია, რომ ეს გამოპარვოდა დეპარტამენტს, მაგრამ ეს ისეთი შემთხვევაა რომელზეც ვერ იტყვი, რომ განზრახ მოხდა.

როდესაც შემსყიდველი კომპანია ხელშეკრულებას აფორმებს, საიდენტიფიკაციო კოდით უნდა გადაამოწმოს  არის თუ არა ესა თუ ის კომპანია შავ სიაში.  შეიძლება აუდიტის სამსახური ამ კომპანიას სახელით ეძებდა და უბრალოდ ამის გამო ვერ ნახა. სავარაუდოდ იქნებოდა  ამაზე მიწერ-მოწერა."

არასამთავრობო ორგანიზაცია "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა ამბობს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შავ სიაში შეყვანილ კომპანიასთან ხელშეკრულების დადება ცალსახად კანონის დარღვევა იყო, თუმცა თანხის სიმცირის გამო მომხდარში კორუფციული ინტერესი არ იკვეთება.

"რა თქმა უნდა, არ უნდა გაპარვოდათ ეს შეცდომა  და უნდა გადაემოწმებინათ. როგორც მე გადავამოწმე ეს იყო საკმაოდ მცირეთანხიანი შესყიდვა. თუმცა, ეს არაფრით ამართლებს იმ ფაქტს რომ გაეპარათ.  

აუდიტის სამსახური უფრო ფრთხილად უნდა იყოს, რომ არ დაუშვას მსგავსი გადაცდომები. რა თქმა უნდა, შესყიდვების სააგენტოსაც  უნდა ჰონდეს კონტროლის მექანიზმი, რომ მსგავსი შეცდომები დროულად გამოავლინოს. ეს არის ძალიან  მარტივი, უბრალოდ უნდა აიღო ეს შავი  სია და ნახო  კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულებას აფორმებ. აუდიტის სამსახურის მხრიდან კანონის დარღვევა ნამდვილად არის, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის დასასრული.

უბრალოდ ეს არის მართლაც კლერკის შეცდომა, რადგან 3500 ლარი არ არის ის თანხა, რაზეც შეიძლებოდა შეგნებულად წასულიყვნენ. ეს რომ ყოფილიყო მსხვილი შესყიდვა, თუმცა კანონი მაინც თანაბრად დაირღვეოდა, მაგრამ რადგან შესყიდვა წვრილია აქ კორუფციული ინტერესი გამორიცხულია", _ ამბობს კუკავა და იქვე დასძენს, რომ ამ და სხვა შეცდომების მიუხედავად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა  გასულ წელს    წინა წლებთან შედარებით ბევრად ეფექტური .

"2013 წელი იმდენად განსხვავდება წინა წლებისგან, რომ ჩვენმა ორგნიზაციამ ამაზე ცალკე ანგარიშიც კი გამოაქვეყნა, სადაც ვრცლად მიმოვიხილავთ ჩატარებული აუდიტების ხარისხს. აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ კი ბატონო ეს არის გადაცდომა, მაგრამ  2013 წელი არის ნამდვილად განსხვავებული, რადგან ძალიან ყურადღებით  ვაკვირდებით აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, შევადარეთ 2011-2012 წლების საქმიანობას და არის უპრეცედენტო რაოდენობა უარყოფითი  დასკვნების".

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო" დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნას, რითაც  აუდიტს სამსახურის 2013 წლის საქმიანობა უარყოფითად შეფასდა,  არაობიექტურს უწოდებს.
 ახალი ამბები
  • ,,ჩვენ ერთად ვირჩევთ მომავალს“ - განათლებისა და თანასწორობის ცენტრმა ოზურგეთში ახალ პროექტი დაიწყო ,,ჩვენ ერთად ვირჩევთ მომავალს“ - ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც არასამთავრიბო ორგანიზაცია განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დაფინანსებით ახორციელებს. პროექტის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის დემოკრეტიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული არაფორმალური განათლების შეთავაზება და სამოქალაქო კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. 15 ნოემბერს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ფორმატი მოიცავდა დისკუსიას თემაზე: რამდენად ახდენს გავლენას არჩევნების შედეგზე დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული საარჩევნო კამპანია. დისკუსიაში  მუნიციპალიტეტში მომქმედი პოლიტიკური პარტიებთან:  პარტია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება  ,,ევროპული საქართველო“, პარტია  ,,სამართლიანობისთვის“, პოლიტიკური პარტია ,,ლეიბორისტული (შრომის) პარტიასთან“  ერთად მონაწილეობდნენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და  სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის წევრები და ჟურნალისტები. შეხვედრა საინტერესოდ წარიმართა, დამსწრე საზოგადოებამ ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები დემოკრატიულ ღირებულებზე დაფუძნებული საარჩევნო კამპანიის მნიშვნელობაზე. პროექტი ნოემბრის ბოლოს დასრულდება და  არა ერთ აქტივობას პირდება ... ...
  • სემეკმა დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი დაამტკიცასაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებისთვის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესები დაამტკიცა. წესის საფუძველზე დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის ფარგლებში დადგინდება, თუ რამდენად სრულყოფილად ასრულებს კომპანია მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისათვის საჭირო დანახარჯების წარმოშობის, დასაბუთების, გონივრულობის და  სათანადოდ აღრიცხვის კუთხით. სატარიფო რეგულირების პროცესში სემეკი ითვალისწინებს კომპანიის მიერ წარმოდგენილ, დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ შედგენილ აუდიტის ანგარიშს, რომლითაც აუდიტორის მიერ დადასტურებულია კომპანიის ყველა სახის დანახარჯი და არა ამ დანახარჯის მიზანშეწონილობა კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისთვის. „დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი“ კი ადგენს პრინციპებს, კონკრეტულ რეგულირებად საქმიანობასთან დანახარჯის კავშირისა და მისი გონივრული ოდენობით განსაზღვრის შესახებ.  ... ...
  • საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა (R)საქართველოს ბანკის პარტნიორობით რიგით მეჩვიდმეტე Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა. ღონისძიება განკუთვნილია მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, მენეჯერებისთვის. მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს სხვის შეცდომებზე, ისაუბროს პროფესიული მარცხის შესახებ, დრო სასიამოვნო გარემოში, საინტერესო ადამიანებთან ერთად გაატაროს. Fuckup Nights Tbilisi არის სივრცე, სადაც მონაწილეები ისმენენ ბიზნესისტორიებს, რომლებსაც მოჰყვა მარცხი და იმედგაცრუება, განიხილავენ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომელიც გაფუჭდა, საუბრობენ პროდუქტზე, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის წლევანდელი სპიკერები იყვნენ:  ლაშა ანთაძე, Shelf Network-ის დამფუძნებელი. Shelf არის ბლოქჩეინ სტარტაპი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერი გასაყიდი ნივთი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ერთდროულად თავსდება ონლაინ მარკეტფლეისებზე და ტარდება სინქრონული აუქციონი ან ვაჭრობა. 2018 წელს სტარტაპმა მოიპოვა $1.6 მილიონი ინვესტიცია.  მარიამ რუსიშვილი, QuickCash AI-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. QuickCash AI ღრუბლოვანი ბიზნეს ბანკინგის მაღალტექნოლოგიური ალგორითმული პლატფორმაა (www.lightspeed.ge), რომელიც ემსახურება მცირე და საშუალო კომპანიების კრედიტუნარიანობის ონლაინ შეფასებას. 2019 წელს კომპანია EMERGING EUROPE AWARDS-ზე, ლონდონში  საუკეთესო სამეულში, როგორც წლის ინოვაციური ინიციატივა მოხვდა.  კრისტინა ავსარქისოვა, მუსიკოსი, რომელიც ცნობილია როგორც Dudey.  ის არის მომღერალი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, რომელმაც house-მუსიკის მიმართულების სინთეზი მოახდინა გოთურ სიმღერასთან, ტექსტებთან და ცოცხალ ვოკალთან.  წარუმატებლობის კიდევ ერთი ისტორია გააზიარა დამსწრეებთან სანდრო გაბელიამ, Metro Production-ის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა პროდიუსერმა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის სცენა ღიაა მათთვის, ვინც არ უშინდება ფართო აუდიტორიასთან საკუთარ მარცხზე საუბარს. Fuckup Nights -ის სცენამ 16 შეხვედრის დროს უკვე უმასპინძლა სტარტაპებს, არქიტექტორებს, ანტრეპრენერებს, ეკონომისტებს, სპორტსმენებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებსა და პრომოუტერებს, უამრავ სხვა საინტერესო პროფესიის ადამიანს, რომლებმაც წარუმატებლობის საკუთარი ისტორია გააზიარეს.  Fuckup Nights არის გლობალური მოძრაობა და ღონისძიებების სერია, რომელიც გადმოსცემს პროფესიული მარცხის ისტორიებს. თვეში ერთხელ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში 3-4 წარმატებული ადამიანი საკუთარ საქმიან წარუმატებლობას ფართო აუდიტორიას უზიარებს. Fuckup მოძრაობა 2012 წელს მექსიკაში დაიწყო. დღეს ღონისძიებები ყოველთვიურად მსოფლიოს 300-ზე მეტ ქალაქში იმართება. საქართველო გლობალურ მოძრაობას 2018 წლის 13 აპრილს შეუერთდა და დღეს უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 86 ქვეყანასა და 318 ქალაქში მიმდინარეობს.  ... ...
  • რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებშიCSR- კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ბიზნეს მოდელში ინტეგრირებული თვითრეგულაციის ფორმაა. სოციალური პასუხისმგებლობა კი მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კომპანიისთვის. ეს განსაკუთრებით დიდი ბიზნესის წარმომადგენლების პრ საქმიანობას ეხება. უფრო პატარა კომპანიები ხშირად მთელი პროცესის მაგივრად მხოლოდ ცალკეულ საქველმოქმედო აქციებს მიმართავენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მიხედვით, ვალდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის,  ხელი შეუწყოს კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ანგარიშვალდებულებას. CSR კვირეულის ფარგლებში, ქორთიარდ მარიოტში  კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა-ს დაკვეთითა და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მოქმედი ბიზნესების გამოკვლევა კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით. კვლევა საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, დაინახოს თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში მოქმედ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებში ამ თვალსაზრისით. ორგანიზაციული სტრუქტურა და კორპორაციული პასუხისმგებლობა, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საქმიანობის/აქტივობების დაგეგმვის, აღსრულებისა და მონიტორინგის პროცესი, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული რეპორტინგი და საქმიანობის/აქტივობების გაშუქება, ადამიანის უფლები და შრომითი უფლებები,  გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა, კორუფციასთან ბრძოლა, ქველმოქმედება, სპონსორობა, სხვადასხვა სფეროს განვითარების მხარდაჭერა, პარტნიორობა საჯარო და არასამთავრობო სექტორთან_ ეს ის რამდენიმე ძირითადი ნაწილია, რისგანაც კვლევის კითხვარი შედგებოდა. რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებში_ ამ საკითხზე „გურია ნიუსი“ არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორს, სალომე ზურაბიშვილს ესაუბრა. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის ფარგლებში 1000-ზე მეტი, მსხვილი, საშუალო და მცირე ზომის  კომპანია გამოიკითხა. „გამოვიკვლიეთ ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა, კორპორაციული მმართველობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, შრომის უფლებების სტანდარტების მიმართულებით რას საქმიანობენ კომპანიები, გარემოს დაცვა, კორუფციასთან ბრძოლა. მათ შორის, გამოვიკვლიეთ ამ მიმართულებებით რა ღონისძიებებს ახორციელებს კომპანია პარტნიორულად სხვა კომპანიებთან ან არასამთავრობო სექტორთან ან სახელმწიფო სტრუქტურებთან. გარკვეული შედეგები დაიდო ამ კუთხით. ერთის მხრივ კომპანიების 26%-მა თქვა, რომ მათ აქვთ გათვალისწინებული კორპორაციული პასუხისმგებლობა სტრატეგიულ დონეზე და ყურადღებას აქცევენ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული საქმიანობა განახორციელონ. 26% ძალიან მცირეა, მაგრამ ამ მიმართულებით გასულ წლებში უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, კომპანიების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი არა მხოლოდ ითვალისწინებენ ადამიანების უფლებების სტანდარტებს, არამედ თავიანთ კონტრაქტორებს სთხოვენ, რომ სტანდარტები გაითვალისწინონ. გამოვიკვლიეთ, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტები რამდენად არის გათვალისწინებული კომპანიების შიდა დოკუმენტებში და საქმიანობაში, ბავშვთა შრომის საკითხები, ასევე გამოვიკვლიეთ გაერთიანების თავისუფლება და სხვა. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის  შესრულების საკითხიც  იქნა გამოკვლეული და კომპანიების უმრავლესობა აცხადებს, რომ მდგრადი განვითარების პირველ ორ მიზანზე ახდენს ზეგავლენას ძირითადად საქმიანობით, რომელიც არის სიღარიბის დაძლევა და შიმშილის აღმოფხვრა“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. როგორც „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორი ამბობს,  კორპორაციული პასუხისმგებლობა არის ძალიან მრავალმხრივი და ამიტომაც  ყველა აღნიშნულ მიმართულებაზე გამოწვევები არსებობს. ადამიანის უფლებების სტანდარტების სტატისტიკური მონაცემები არის ძალიან დაბალი. კომპანიებში ხშირად არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევის გამოვლენას ხელს უშლის. „რამდენი კომპანია ახორციელებს, რამდენ კომპანიას აქვს პოლიტიკის დონეზე დანერგილი ეს სტანდარტები, რამდენად ახორციელებენ იმის მონიტორინგს ნამდვილად ხორციელდება ის, რაც გაწერილია დოკუმენტში. რამდენად არსებობს საჩივრის მექანიზმები ამ მიმართულებით. ხშირად კომპანიებში არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები იმისთვის, რომ გამოვლინდეს ადამიანის უფლებების დარღვევები. შრომის უფლებების დარღვევების სტანდარტების მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სტანდარტები არის უკვე საკანონმდებლო დონეზე გაწერილი. მაგალითად, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა და შრომითი ზედამხედველობის მენეჯერის არსებობა კომპანიაში მსხვილი ზომის საწარმოების დიდ ნაწილშიც კი არ არის ეს საკითხი გათვალისწინებული“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი ასევე კომპანიებში ნარჩენების მართვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს. „მიუხედავად იმისა, რომ ნარჩენების მართვა საკანონმდებლო დონეზე გვაქვს გათვალისწინებული, დიდი რაოდენობა კომპანიების ამბობს, რომ ამ საკითხზე ისინი არ მუშაობენ და არანაირ ნაბიჯს არ დგამენ იმისთვის, რომ გარემოზე მინიმალური ზეგავლენა ჰქონდეთ“,_ ამბობს ... ...
  • უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი: უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმეპარლამენტში, სადაც, ამ წუთებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის, პაატა სილაგაძის მოსმენა მიმდინარეობს, "ევროპული საქართველოს" დეპუტატი ოთარ კახიძე დაინტერესდა, იცნობდა თუ არა „თიბისი ბანკის“ საქმეს  პაატა სილაგაძე, რაზეც მან უპასუხა, რომ ფაქტის შესახებ ტელევიზიიდან გაიგო. „საქმეს არ ვიცნობ. ფაქტი ვიცი, რომ მიმდინარეობს. ტელევიზიიდან გამომდინარე, მაგრამ დეტალები არ ვიცი“, _ აღნიშნა სილაგაძემ, რომლის განცხადებას დეპუტატი ხათუნა გოგორიშვილის გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ სილაგაძე არის პირველი კანდიდატი, ვინც თქვა, რომ ტელევიზორს უყურებს. "უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმე“, _ ასე უპასუხა გოგორიშვილის რეპლიკას ... ...

არქივი

ზაფრანი

რა მოხდება მაშინ, თუ ყოველდღე ორ ბანანს მივირთმევთ

ბანანი მნიშვნელოვნად არეგულირებს არტერიულ წნევას,...

არ მიირთვათ ხილი ჭამის შემდეგ

ხილი მიირთვით საჭმლის მიღებამდე, რადგან...

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...