არცთუ ისე "შავი სია" - აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

მთავარი თემა

არცთუ ისე "შავი სია" - აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

2014 ივლ 14 14:36:50

არცთუ ისე „შავი სია“- აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ხელშეკრულება შავ სიაში მოხვედრილ კომპანიასთან გააფორმა. აღნიშნული დარღვევა პარლამენტის დროებითმა კომისიამ  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საქმიანობის შესწავლისას შემთხვევით აღმოაჩინა.

"სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებულ ხელშეკრულებებს შორისაა 2013 წლის 19 თებერვალს შპს „ევროტექნოლოგიებთან“ გაფორმებული ხელშეკრულება, სხვადასხვა ხელსაწყოების, სამარჯვეების შესყიდვაზე. აღნიშნული თარიღისთვის შპს "ევროტექნოლოგიები" შეტანილი იყო  შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში, ე.წ. შავ სიაში.

ამდენად, ასეთ პირებს რეესტრში შეტანიდან ერთი წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ უფლება მონაწილეობა მიეღოთ სახელმწიფო შესყიდვებში და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ უნდა გაეფორმებინა ხელშეკრულება არაკეთილსინდისიერ მიმწოდებელთან.

მოცემულ შემთხვევაში უგულვებელყოფილია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის პირველი პუნქტის "მ" ქვეპუნქტის მოთხოვნა", _ ნათქვამია პარლამენტის დროებით კომისიის დასკვნაში.

შავი სია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ელექტრონულად წარმოებული ოფიციალური რეესტრია. სიაში ის კომპანიები ხვდებიან, რომლებმაც   ხელშეკრულების დადების მიზნით არკეთილსინდისიერი ქმედება ჩაიდინეს, ვერ ან არასრულად შეასრულეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. შავ სიაში შეყვანილ კომპანიას ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უფლება ერთმევა.

როგორ მოხდა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს,  რომელსაც თავად  ევალება  შემსყიდველი ორგანიზაციების შესყიდვის შემოწმება, აღნიშნული შეცდომა გაეპარა და კონტრაქტი  შავ სიაში შეყვანილ კომპანიასთან გააფორმა? აუდიტის სამსახურში "გურია ნიუსს" განუმარტეს, რომ შეცდომა სავარაუდოდ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდის გაუმართაობამ გამოიწვია.

"შპს "ევროტექნოლოგიები"  შავ სიაში ფიქსირდებოდა 2012 წლის 5 მარტიდან 2013 5 მარტამდე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და შპს "ევროტექნოლოგიებს" შორის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა  2013 წლის 19 თებერვალს.

ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულების გაფორმებიდან  14 დღის გასვლის შემდეგ შპს "ევროტექნოლოგიები" ამოიღეს შავი სიის რეესტრიდან.  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ, ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში,  შემოწმებულ იქნა ხსენებული რეესტრი, მაგრამ შავ სიაში შპს "ევროტექნოლოგიების" შესახებ მონაცემები ვერ მოიძებნა. შესაძლებელია  ეს გამოწვეული ყოფილიყო ტექნიკური ხარვეზის, ან სხვა ობიექტური გარემოების  გამო, მოგეხსენებათ, შესაბამისი ვებგვერდის მართვაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. 

ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის გარემოებაც, რომ  შპს  "ევროტექნოლოგიებთან" 2012 წლის 5 მარტის შემდგომ, მარტის თვეშივე, სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციებსაც აქვთ ხელშეკრულებები გაფორმებული და  ერთიან  ელექტრონულ სისტემაში შპს "ევროტექნოლიგიების" მიმართ შეზღუდვა არ მომხდარა (მაგალითად იხ. SPA120005727).

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ შპს "ევროტექნოლოგიებმა" სრულად შეასრულა  ხელშეკრულებით გათვალიწინებული ვალდებულებები, დადგენილ ვადაში განახორციელა 3587 ლარის ღირებულების სამეურნეო ხელსაწყოების მოწოდება  და უარყოფითი ფინანსური შედეგი არ დამდგარა", _  ნათქვამია  წერილში, რითაც  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა "გურია ნიუსს" უპასუხა.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მოწოდებული  სატენდერო განცხადების ნომრით, კონკრეტული შესყიდვა გადავამოწმეთ. გაირკვა, რომ  თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 2012 წლის 16 თებერვალს გამოაცხადა.

ამ დროისათვის "ევროტექნოლოგიები" ჯერ კიდევ არ იყო შავ სიაში შეყვანილი. ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის კი ანუ  2012 წლის 15 მარტს "ევროტექნოლოგიები" უკვე არაკეთილსინდისიერ მიმწოდებელთა რეესტრში ფიქსირდებოდა. ამის მიუხედავად,  თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ მასთან ხელშეკრულება მაინც გააფორმა.

შპს "ევროტექნოლოგიების" გაყიდვების მენეჯერი  ირაკლი გაგუა განმარტავს, რომ  კომპანიის  შავ სიაში შეყვანის ზუსტი თარიღი  არც კი იცოდა.

"ჩვენ გვეგონა, რომ უკვე ამოსული ვიყავით  შავი სიიდან, რადგან ეს შავი სია მხოლოდ ინტერნეტშია დაფიქსირებული და მეტი არსად. ანუ გაკრული არ გვაქვს შუბლზე,  რომ თუ წაიშლება ეს ინფორმაცია. ეგრევე  გვიცნონ. ამ პერიოდში იყო ერთი ხელშეკრულება, რომელიც შემსყიდველმა ორგანიზაციამ სწორედ იმის გამო გაგვიუქმა , რომ შავ სიაში ხართო. ამ სიაში კი იმის გამო მოვხვდით, რომ ერთ -ერთ ორგანიზაციას ახალი წლის დღეების გამო დროულად ვერ მივაწოდეთ პროდუქცია. ამ კომპანიამ ჩვენი გაშავების შესახებ განცხადება იანვარში შეიტანა, ამიტომაც გვეგონა რომ ერთწლიანი ვადის ათვლა იანვარში დაიწყო და შესაბამისად მომდევნო წლის იანვარშივე  დასრულდა.

როგორც აღმოჩნდა ჩვენი შპს შავ სიაში მარტის თვიდან  შეუტანიათ. სამწუხაროდ როდესაც აუდიტის სამსახურთან ხელშეკრულებას ვაფორმებდით ამის შესახებ არაფერი ვიცოდით“, _ ამბობს ირაკლი გაგუა -"ევროტექნოლოგიების" შესყიდვების მენეჯერი.

მომხდარში საკუთარ  ბრალეულობას  გამორიცხავს კიდევ ერთი უწყება,  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, რომლის ძირითადი ფუნქცია შესყიდვების პროცედურების კანონიერებაზე ზედამხედველობა და შესყიდვების პროცესის  რეგულირების პოლიტიკის განსაზღვრაა.

სააგენტოში  ვებგვერდის გაუმართაობას არ ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ  შავი სია ორგანიზაციის ვებგვერდზეა    განთავსებული და მისი ნახვა  ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია. შავი სიის არქივის მიხედვით შპს "ევროტექნოლოგიები" არაკეთილსინდისიერ მომწოდებელთა რეეტრში 2012 წლის 5 მარტიდან 2013 წლის 5 მარტამდე იმყოფებოდა.

როგორია შესყიდვების სააგენტოს კონტროლის მექნიზიმი და რატომ გამოეპარა მსგავსი დარღვევა?

უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ეკა გაბადაძე ამბობს, რომ აღნიშნული ფაქტი სააგენტოს არ გამოეპარებოდა და შესაბამისად უწყებებს შორის წერილობითი კომუნიკაცია შედგებოდა.

"ჩვენ, რა თქმა უნდა, მონიტორინგს ვაწარმოებთ და ყოველთვის გვაქვს დროული რეაგირება. რა თქმა უნდა,  არც ეს ფაქტი გამოგვეპარებოდა. უბრალოდ  ამ მომენტისათვის ჩვენი დეპარტამენტის დირექტორი ვერ ვნახე ანუ სავარაუდოდ მიწერილიც არის აუდიტის სამსახურთან და ადმინისტრაციული სანქცია და ჯარიმა არა, მაგრამ ალბათ მიმოწერა იყო.

გამორციხულია, რომ ეს გამოპარვოდა დეპარტამენტს, მაგრამ ეს ისეთი შემთხვევაა რომელზეც ვერ იტყვი, რომ განზრახ მოხდა.

როდესაც შემსყიდველი კომპანია ხელშეკრულებას აფორმებს, საიდენტიფიკაციო კოდით უნდა გადაამოწმოს  არის თუ არა ესა თუ ის კომპანია შავ სიაში.  შეიძლება აუდიტის სამსახური ამ კომპანიას სახელით ეძებდა და უბრალოდ ამის გამო ვერ ნახა. სავარაუდოდ იქნებოდა  ამაზე მიწერ-მოწერა."

არასამთავრობო ორგანიზაცია "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა ამბობს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შავ სიაში შეყვანილ კომპანიასთან ხელშეკრულების დადება ცალსახად კანონის დარღვევა იყო, თუმცა თანხის სიმცირის გამო მომხდარში კორუფციული ინტერესი არ იკვეთება.

"რა თქმა უნდა, არ უნდა გაპარვოდათ ეს შეცდომა  და უნდა გადაემოწმებინათ. როგორც მე გადავამოწმე ეს იყო საკმაოდ მცირეთანხიანი შესყიდვა. თუმცა, ეს არაფრით ამართლებს იმ ფაქტს რომ გაეპარათ.  

აუდიტის სამსახური უფრო ფრთხილად უნდა იყოს, რომ არ დაუშვას მსგავსი გადაცდომები. რა თქმა უნდა, შესყიდვების სააგენტოსაც  უნდა ჰონდეს კონტროლის მექანიზმი, რომ მსგავსი შეცდომები დროულად გამოავლინოს. ეს არის ძალიან  მარტივი, უბრალოდ უნდა აიღო ეს შავი  სია და ნახო  კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულებას აფორმებ. აუდიტის სამსახურის მხრიდან კანონის დარღვევა ნამდვილად არის, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის დასასრული.

უბრალოდ ეს არის მართლაც კლერკის შეცდომა, რადგან 3500 ლარი არ არის ის თანხა, რაზეც შეიძლებოდა შეგნებულად წასულიყვნენ. ეს რომ ყოფილიყო მსხვილი შესყიდვა, თუმცა კანონი მაინც თანაბრად დაირღვეოდა, მაგრამ რადგან შესყიდვა წვრილია აქ კორუფციული ინტერესი გამორიცხულია", _ ამბობს კუკავა და იქვე დასძენს, რომ ამ და სხვა შეცდომების მიუხედავად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა  გასულ წელს    წინა წლებთან შედარებით ბევრად ეფექტური .

"2013 წელი იმდენად განსხვავდება წინა წლებისგან, რომ ჩვენმა ორგნიზაციამ ამაზე ცალკე ანგარიშიც კი გამოაქვეყნა, სადაც ვრცლად მიმოვიხილავთ ჩატარებული აუდიტების ხარისხს. აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ კი ბატონო ეს არის გადაცდომა, მაგრამ  2013 წელი არის ნამდვილად განსხვავებული, რადგან ძალიან ყურადღებით  ვაკვირდებით აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, შევადარეთ 2011-2012 წლების საქმიანობას და არის უპრეცედენტო რაოდენობა უარყოფითი  დასკვნების".

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო" დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნას, რითაც  აუდიტს სამსახურის 2013 წლის საქმიანობა უარყოფითად შეფასდა,  არაობიექტურს უწოდებს.
 ახალი ამბები
  • ერთდღიანი ბაზრობის პოლიტიკური ელფერიის, რომ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბაზრობა კვირას იმართება, ეს ამბავი ახალი არ არის... და ეს დღეს ჩვეულებრივად ჩაივლიდა, რომ არა აქცია "ვამხილოთ გურული ფეოდალი მაჟორიტარები“. აქციის მონაწილეები დაახლოებით 12 საათისთვის გამოჩდნენ ბაზარში. მათ გამოჩენას, თან "ქართული ოცნების" დეპუტატების გამოჩენა მოყვა. არაერთხელ იყო სიტყვიერი დაპირისპირება და იმის ხსენება, ვინ ვისი პოლიტიკური წევრი იყო ადრე და ა.შ. ასევე აქციაზე ალეკო ელისაშვილი მოსახლეობას ეკითხებოდა მაჟორიტარი-დეპუტატის, ნინო წილოსანის საქმეებზე, რაზეც ზუსტ კონკრეტულ პასუხს იშვიათად სცემდნენ. აქციის პარარელურად "გურია ნიუსმა" რამდენიმე ფოტო გადაიღო, სადაც ხალხი სხვადასხვა პროდუქტების გაყიდვით იყვნენ დაკავებულები. სიძვირე აშკარად ეტყობოდა პროდუქტებს, არა არის გამორიცხული, საახალწლოდ ეს ფასები ... ...
  • ოზურგეთის ხელოვნების ცენტრი 30 წლისაა13 დეკემბერს,  ოზურგეთის მერაბ ბერძენიშვილისსახელობის  ხელოვნების ცენტრის 30 წლის აღსანიშნავ  ღონისძიებაზე , სამხატვრო გალერეაში ბევრ სტუმართან ერთად, თავი მოიყარეს ოზურგეთელმა მასპინძლებმა. _მჯერა, ყველა ჩვენგანი გახარებულია დღეს და თქვენც ასევე გიხარიათ.  30 წელი, შესაძლოა, ბევრი არ არის,   მაგრამ ერთი სერიოზული ეტაპი  მაინც არის.  ამ ხნის მანძილზე 300-მდე გამოფენა ჩარატრდა, თავისი კატალოგებით, ბუკლეტებით. დღევანდელი   დღე ასე ბედნიერად დაიწყო და ასე დამთავრდება _ ჩვენ  გავაკეთეთ კატალოგი, რომელიც შეგიძლიათ,  საჩუქრად წაიღოთ. ჩვენ გავაკეთეთ ასევე  მოკლე კლიპი 30 წლიანი ისტორიისა, რომელსაც ახლა ნახავთ და ბევრი საკუთარ თავსაც იხილავს, რადგან თქვენ ის ადამიანები ხართ, რომლებიც სულ ჩვენთან იდექით, ჩვენ ვართ ცენტრი, სადაც კეთდება რეგიონული გამოფენები, ასევე  გვაქვს უამრავი  გაცვლითი გამოფენები, _ ამ სიტყვებით  გახსნა ღონისძიება  და სტუმრებს მისალმა ოზურგეთის სახვითი ხელოვნების ცენტრის წარმომადგენელი, ლია ურუშაძე. სურატების გალერეის დირექტორმა,  ავთანდილ თავართქილაძემ მადლობა გადაუხადა  სტუმრებს და ესაუბრა 30-წლიან გზაზე, რომელიც გაიარა გალერეამ. _ამ 30-მა წელმა დამანახა, რომ უამრავი ადამიანია გურიაში დაკავებული სახვითი ხელოვნებით. განსაკუთრებით ქალბატონები.  ეს ნიჭიერება არის ცვენთან. ჩვენ ვატარებდით ხალხური რეწვის ოსტატთა გამოფენებს. თამამად  შეგვიძლია ვთქვათ, რომ  ოზურგეთი არის არამხოლოდ ფოლკლორის ,  არა მხოლოდ პოლიფონიის ქალაქი, არამედ სახვითი ხელოვნების ქალაქი.  ჩვენი ცენტრი რევოლუციური მონაპივარია.  1989 წელს დაიწყო ეს ყველაფერი.  არაფერი არ ასებობდა, მაგრამ აქ იყო სესანიშნავი მხატვრების ჯგუფი, ვახტანგ მამეშვილი, რეზო ჯაში,  ვარლამ ჭკუასელი, ჯემალ მიმინოშვილი, ვასო მჟავანაძე  და ბევრი სხვა, რომელთა არჩეული ვარ მე. ამ ხალხის  აქ ყოფნა იყო სახვითი ხელოვნების  განვითარება.  ეს იყო ეროვნული მოძრაობა, ფაქტიურად. ასე დაიწყო ყველაფერი.დიდი ენერგია ჩემგან სწორედ ამ „გალერჩიკობაში“ წავიდა. კიდევ უფრო უნდა განვითარდეს. მომავალ წელს აუცილებლად   გავხსნით  მერაბ ბერძენიშვილის ქანდაკებას.  იცით, ქუთაისში ვანდალური ფაქტი მოხდა, დაშალეს ქუთაისში. ეს იყო დიდი ტკივილი მისტვის.  მისი ქანდაკება, უნდაამშვენებდეს ოზურგეტს. ჩვენი პროექტები უკვე საერთაშორისოა. ჩვენ გვაქვს სემოქმედებით სახელოსნო, რომლის გარეშეც გალერეა არის მკვდარი.  კარგად ხედავთ ექსპოზიციის ესთეტიკას. მაჯისცემა უნდაიგრძნობოდეს და ასეც ხდება. თავიდან  სამხატვრო გალერეა ერქვა და მადლობა უფალს, რომ  გადავურჩით    გაერთიანებებს. ეს ხელისუფლების დამსახურებაც  არის.   ასევე ბოდიშს ვიხდი, რომ დღევნელი დღე  დაემთხვა იმ რაღაც აქციას და მოვლენას, რაც თბილისში ხდება.  კი შეიძლებოდა გადადება, მაგრამ ღონისძიება იგეგმება ერთი და ორი თვით ადრე და ამიტომ მოხდა ასე. . თუმცა დღევანდელი დღით  ვეხმიანებით სრულიად საქართველოს. ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე და გადარჩებასაქართველო, _ ასე დაასრულა მან თავისი გამოსვლა   და შემდეგ კლიპის სანახავად მიიპატიჟა ყველა. ვიდეოფირზე კარგად იყო ასახული გალერეის მიერ გავლილი 30 წლიანი გზა. სტუმრად მყოფმა ხელოვანებმა, ბათუმიდან, ქუთაისიდან და თბილისიდან  ცამოსულმა  სხვადასხვა გალერეის თუ მუზეუმების ხელმძღვანელებმა ბევრი თბილი სიტყვა თქვეს და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს იუბილად  გალერეას. დასარულ, საზეიმოდ გაჭრეს ტორტი და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს სტუმრებმა და მასპინძლებმა, რომ ოზურგეთის არის როგორც ფოლკლორის, პოლიფონიის,  სახვითი ხელოვნების ... ...
  • "ერთადერთი, რაც შემიძლია, საჩუქრად გადავცე კომპასი“_თალაკვაძე ელისაშვილს ეხმაურებადღეს "სამოქალაქო მოძრაობამ" ჩოხატაურის ბაზარში აქცია გამართა კამპანია "ვამხილოთ ფეოდალი მაჟორიტარების" ფარგლებში. ბაზარში მისულმა სამოქალაქო მოძრაობის წევრებმა  იქ მყოფ ადამიანებს თანამდებობაზე მყოფი წარმოშობით გურულების,  ლანჩხუთის მაჟორიტარი დეპუტატი ნინო წილოსანის და პარლამენტის თავმჯდომარის, არჩილ თალაკვაძის შესახებ ესაუბრნენ და  ფეოდალიზმში დაადანაშაულეს. როგორც სამოქალაქო მოძრაობის წევრები ამბობენ, ისინი მოსახლეობაზე არ ზრუნავენ და ხალხის ხარჯზე მდიდრდებიან. აქციამ ჩოხატაურის ბაზრიდან ოზურგეთის მერიასთან გადაინაცვლა, სადაც არჩილ თალაკვაძის მაჟორიტარული ოლქი მდებარეობს.  სამოქალაქო მოძრაობის წევრებს მერიის კარი დაკეტილი დახვდათ, კარზე კი სტიკერები მიაკრეს წარწერით "მაჟორიტარი ფეოდალია". თალაკვაძე ელისაშვილის მიერ წაყენებულ ბრალდებას ეხმაურება და ამბობს, რომ "სამოქალაქო მოძრაობის" ლიდერისთვის კომპასის საჩუქრად გადაცემას აპირებს. „უკმაყოფილო ყოფილა რატომ არავინ არ დამხვდაო? - დღეს არის კვირა დღე და ელისაშვილმა ეს კარგად იცოდა, სწორედ ამიტომ აირჩია კვირა დღე. რაც შეეხება მის კამპანიას, ის თურმე ოზურგეთში ჩასული იყო და საზოგადოებას უმტკიცებდა, რომ ოზურგეთის მაჟორიტარი არის მდიდარი ფეოდალი. ერთადერთი, რაც შემიძლია, არის ის, რომ მას საჩუქრად გადავცე კომპასი“,_ განაცხადა ... ...
  • "თავისუფლება ვაჟა ექიმს" _ კახა ასკურავა საოკუპაციო ხაზთან ჩავიდა"ექიმი ისეთი პროფესიაა, მტერი რომ ნახო დაჭრილი, მას უნდა უმკურნალო, ვალდებული ხარ. ვაჟა გაფრინდაშვილის ფაქტი სწორედ ის შემთხვევაა, როცა ცხადია, რომ პუტინის პოლიტიკა უარყოფს და უგულებელყოფს ყოველივე მორალურს, დაწერილ თუ დაუწერელ კანონებს, რომელიც ხანდახან უფრო მეტი ვიდრე მსოფლიო კონვენცია!", _ აღნიშნულის შესახებ "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ლანჩხუთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე კახა ასკურავა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს. იგი რამდენიმე წუთის წინ ჩავიდა საოკუპაციო ხაზთან, სადაც სეპარატისტული რეჟიმის მიერ უკანონო პატიმრობაში მყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი და მხარდამჭერები აქციას მართავდნენ. როგორც კახა ასკურავამ "გურია ნიუსთან" აღნიშნა, გზა აერიათ და, სამწუხაროდ, აქციას ვერ ჩაუსწრეს. მანვე მოგვაწოდა საოკუპაციო ხაზთან გადაღებული ... ...
  • "თავისუფლება ვაჟა ექიმს" _ საოკუპაციო ხაზთან ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი აქციას მართავს"სოხუმი და ცხინვალი საქართველოა", "სამშობლოს სიყვარული დანაშაული არ არის", "თავისუფლება ვაჟა ექიმს"- ამ მოწოდებებით საოკუპაციო ხაზთან, დუშეთის რაიონის სოფელ ოძისში ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები აქციას მართავენ. მათთან ერთად ადგილზე იმყოფებიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, თეთრ ხალათებში ჩაცმული ექიმები, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და სამოქალაქო აქტივისტები. შეგახსენებთ, რომ დღეს ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბნენ და ოძისამდე საავტომობილო მსვლელობით გადმოინაცვლეს. "გურია ნიუსი" უმოკლეს დროში შემოგტავაზებთ ინფორმაციას საოკუპაციო ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყველაზე მსმელი ქალები მსოფლიოში

ცოტა ხნის წინ ამერიკელმა მეცნიერებმა...

რატომ ცოცხლობენ ქალები მამაკაცებზე დიდხანს

მამაკაცები ქალებზე უფრო ხანმოკლედ ცოცხლობენ....

რა უპირატესობებს ფლობენ ქალები მამაკაცებთან შედარებით

მოქნილობა _ კუნთებში ელასტინის მაღალი და...

რომელი ცხოველი ხართ ინდიელთა ჰოროსკოპით

რომელია თქვენი ტოტემის ცხოველი ინდიელთა...

სამკაულები, რომლებსაც უბედურება მოაქვს

ზოგიერთ სამკაულს თავისი მფლობელისთვის წარუმატებლობის...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...