საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხი საპატიო კონსულებს

მთავარი თემა

საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხი საპატიო კონსულებს

20 აგვ. 2014, 15:37:00

საქართველოში აკრედიტირებული საპატიო კონსულები მაია ფანჯიკიძის უწყებას მათი უფლებების უხეშად ხელყოფასა და საერთაშორისო კონვენციების დარღვევაში ადანაშაულებენ.

როგორც "გურია ნიუსისთვის" ხდება ცნობილი 14 აგვისტოს პრემიერ  ირაკლი ღარიბაშვილს კონსულებმა წერილით მიმართეს და საკითხის შესწავლას უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში ითხოვენ.  მიმართვას ხელს  22 საპატიო კონსულიდან   17 აწერს.  მათ შორის: კანადის, ბელგიის, ფილიპინების, ინდონეზიის, ესპანეთის, სლოვაკეთის, დანიის,  ავსტრიის, მექსიკის, ნორვეგიის,  ფინეთის, ირლანდიის, სლოვენიის, სან მარინოსი და პორტუგალიის. როგორც განგვიმარტეს,   5 კონსულს ხელი იმ მიზეზით არ აქვს მოწერილი, რომ  საქართველოში არ იმყოფებიან.

"გურია ნიუსთან" საუბრისას ერთ-ერთი ქვეყნის საპატიო კონსული აცხადებს:

"2014 წლის 7 აგვისტოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შედგა შეხვედრა საქართველოში აკრედიტირებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, სადაც მოულოდნელად წარმოგვიდგინეს "პროტოკოლის სახელმძღვანელოს პროექტი (სწორედ ასე ეწერა- "First Draft") რა დროსაც შეგვექმნა შთაბეჭდილება, რომ მოხდებოდა წარმოდგენილი დოკუმენტის განხილვა, თუმცა მომდევნო დღეს, იმავე უწყებიდან  მივიღეთ ვერბალური ნოტა №01/34/39/8, სადაც გვატყობინებენ, რომ უკვე მიმდინარე წლის პირველი სექტემბრიდან ძალაში  შედის საპატიო კონსულებისათვის დაწესებული შეზღუდვები.

ამ ტიპის შეზღუდვების იმპლემენტაცია ცალსახად გააუარესებს ამ კორპუსის

სამუშაო პირობებს და ბუნებრივია ეს ზოგადად ნეგატიურად იმოქმედებს იმ  საქმიანობაზე, რომელსაც ეწევიან ჩვენი კოლეგები."

საპატიო კონსულები შეშფოთებას გამოთქვამენ ვენის კონვენციის დარღვევის გამო   და აცხადებენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო კონვენციის იმ დებულებებს უგულებელყოფს, რომლის ხელმომწერია საქართველო 1994 წლიდან.

"გურია ნიუსმა" აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 18 აგვისტოს გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით "დიპლომატიური "წნეხი" საპატიო კონსულებისთვის?!  _ 17 კონსულის  მიმართვა ღარიბაშვილს"

ამავე დღეს  კითხვებით მივმართეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელთა პასუხს უცვლელად გთავაზობთ.

_  საპატიო კონსულების განცხადებით, პირველი სექტემბრიდან მათ გარკვეული სახის შეზღუდვები უფინანსდებათ. რა სახის შეზღუდვებზეა საუბარი?

_ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიპლომატიური პროტოკოლის სახელმძღვანელოზე მუშაობა მიმდინარე წელს დაიწყო.  მასში გაწერილია ყველა ის კომპონენტი,  რაც საქართველოში დიპლომატის ყოველდღიურ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. საგულისხმოა, რომ ქართული დიპლომატიური პროტოკოლის ისტორიაში, მსგავსი სახის ერთიანი დოკუმენტი, სადაც თავს მოიყრიდა დიპლომატიური/ საკონსულო სტატუსის მქონე პირის საქმიანობასთან დაკავშირებული   რეგულაციები, ამ დრომდე არ არსებობდა. მაშინ როცა ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში მოქმედებს მსგავსი სახის ნორმები და რეგულაციები. შესაბამისად მოცემული  სახელმძღვანელოს  შემუშავება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ქართული დიპლომატიური პროტოკოლის საქმიანობაში.

დიპლომატიური პროტოკოლის გზამკვლევში მოცემულია საქართველოში დიპლომატიური თუ საკონსულო საქმიანობის წარმოებასთან დაკავშირებული რეგულაციები და ნორმები - მაგალითად როგორიცაა, ელჩის მიერ აგრემანის მიღების პროცედურა, რწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია, აკრედიტაციის წესები, დიპლომატისთვის არსებული შეღავათები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაცია და მისით სარგებლობა, საგზაო მოძრაობის წესების დაცვა, აეროპორტში ცალკეული მომსახურებით სარგებლობის საკითხები,  დიპლომატიური მისიების და დიპლომატების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, აგრეთვე ოფიციალური მაღალი დონის  ვიზიტებთან დაკავშირებული წესები   და ა.შ.   შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ქართული დიპლომატიის ისტორიაში ჩვენ მოვახდინეთ ამ რეგულაციების სისტემატიზირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ  საქართველოში მოღვაწე უცხოელმა დიპლომატმა იცოდეს ამ ქვეყანაში საკუთარი უფლებები და ის ნორმები, რომლითაც ჩვენი სახელმწიფო  ხელმძღვანელობს დიპლომატიურ კორპუსთან თანამშრომლობის დროს. 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით მოწესრიგდა აქამდე არსებული მიდგომები, გათვალისწინებული იქნა  ვენის კონვენციის   ნორმები და    საქართველოს კანონმდებლობის პატივისცემის პრინციპები. სახელმძღვანელოს მუშაობის დროს  საგარეო საქმეთა სამინისტრო კონსულტაციას აწარმოებდა სხვადასხვა  შესაბამის უწყებებთან, იქნება ეს ფინანსთა სამინისტრო, თუ  სამართალდამცავი სტრუქტურები.

ცალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შედგენილი დოკუმენტი არანაირად არ ზღუდავს დიპლომატიური თუ საპატიო კონსულის სტატუსის მქონე პირის უფლებებს საქართველოში და პირიქით, ხელს უწყობს მათ  კომპეტენციის ფარგლებში მინიჭებული საქმიანობის განხორციელებაში,  აწესრიგებს რა სწორედ მათ უფლებებთან დაკავშირებულ,  მთელ რიგი  ტექნიკური ხასიათის საკითხებს.

რაც შეეხება კონკრეტულად საპატიო კონსულის სტატუსის მქონე პირებს, დოკუმენტში  სრულად არის გათვალსიწინებული მათ მიმართ ვენის კონვენციით გაწერილი სხვადასხვა სახის შეღავათები.   მოგახსენებთ, რომ საპატიო კონსულების საქმიანობას განსაზღვრავს 1963 წლის ვენის კონვენცია საკონსულო ურთიერთობების შესახებ მესამე თავი, სწორედ აქ არის გაწერილი მათი სტატუსი და პრივილეგიები. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საპატიო კონსულები არ წარმოადგენენ კარიერულ დიპლომატებს და კონსულებს, რაზეც ხაზგასმით მიუთითებს ვენის კონვენცია (თავი პირველი, დეფინიციები,  პარაგრაფი მეორე), სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ საპატიო კონსულები არ წარმოადგენენ კარიერულ კონსულებს ვენის კონვენცია არ ითვალისწინებს იმ პრივილეგიებს, რაც იმავე კონვენციით მინიჭებული აქვს კარიერულ კონსულსა და დიპლომატს.

კერძოდ,  სწორედ  საკონსულო ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციის მესამე თავში არის აღწერილი საპატიო კონსულის საქმიანობა და ასევე გაწერილია ის კონკრეტული შეღავათები რითიც სარგებლობის უფლება აქვს საპატიო კონსულს. დოკუმენტში ცალსახად არის მოცემული, რომ კონვენციით გათვალსწინებული შეღავათებითა და პრივილეგიებით სარგებლობა საპატიო კონსულს შეუძლია, მხოლოდ მისი, როგორც საპატიო კონულის  საქმიანობის დროს. მათ შორის საუბარია იმუნიტეტზე სადაც აღნიშნულია, რომ პირი სარგებლობის იმუნიტეტით მხოლოდ საპატიო კონსულის საქმიანობის განხორციელების პროცესში.

კონვენცია ასევე არეგულირებს საპატიო კონსულისთვის საგადასახადო შეღავათებს. კონვენციის მესამე თავში, პარაგრაფი 62 კონკრეტულად არსის გაწერილი ის შემთხვევები, როცა საპატიო კონსულს უფლება აქვს ისარგებლოს გარკვეული საგადასახადო შეღავათებით და ეს  პრინციპი და უფლებები ასევე დაცულია ჩვენს დოკუმენტში.

რაც შეეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე სპეციფიურ სანომრე ნიშნით სარგებლობას,  საერთაშორისო ნორმებით არ არის გათვალისწინებული მათთვის განსაკუთრებული სანომრე ნიშნები, თუმცა საპატიო კონსულების საქმიანობისადმი ჩვენი პატივისცემის ნიშნად, ჩვენ მათ შევთავაზეთ საქარე მინაზე სპეციალიზირებული "სტიკერი", რომლითაც მოხდება მათი იდენტიფიცირება. რაც შეეხება ავტოსაგზაო მოძრაობის წესებს და მასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს, მიგვაჩნია, რომ საგზაო მოძრაობის წესებზე დამორჩილება ყველასათვის სავალდებულოა  მიუხედავად მისი სტატუსისა, რადგან ავტოსაგზაო მოძრაობა დაკავშირებულია  ადამიანების უსაფრთხოებასა და დაცულობასთან. ჩვენ შევისწავლეთ ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნებში არსებული პრაქტიკა, ავტოსაგზაო მოძრაობის წესებისადმი  დამორჩილება ყველა ქვეყანაში არის სავალდებულო.

აეროპორტით სარგებლობისას არსებული შეღავათები ასევე მოვაქციეთ საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში. იმისათვის, რომ  ხელი შევუწყოთ საპატიო კონსულების ეფეტურ საქმიანობას, დავამკვიდრეთ წესი, რომლის თანახმადაც საპატიო კონსულის წერილის საფუძველზე გაიცემა ერთჯერადი საშვები, რითაც ისინი შეძლებენ ისარგებლონ აეროპორტის ცალკეული მომსახურებით, მათ შორის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის გამოყოფილი სპეციალური სადგომით და ასევე აეროპორტის რეჟიმულ ზონებში გადაადგილების უფლებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ვენის კონვენცია ცალსახად მიუთითებს ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონებისა და რეგულაციების პატივისცემისა და დაცვის აუცილებლობას (ვენის კონვენცია თავი მეორე, პარაგრაფი 55-ე). აღნიშნულ სახელმძღვანელოზე მუშაობისას ჩვენ ასევე  შევისწავლეთ ამ მიმართულებით არსებული საერთაშორისო პრაქტიკა,  მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება და დავეყრდენით სწორედ იქ არსებულ მოდელებს.

_  რატომ გახდა საჭირო რაიმე სახის შეზღუდვების დაწესება?

_ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შეზღუდვების დაწესება არ მომხდარა. ყველა ნორმა, რომელიც მოცემულია დიპლომატიური პროტოკოლის გზამკვლევში ეფუძნება საერთაშორისო კანონმდებლობას და ვენის კონვენციის პრინციპებს დიპლომატიური საქმიანობისა და საკონსულო საქმიანობის შესახებ. მოხდა ამ ყველაფრის სისტემატიზირება, მოწესრიგება და საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა.   

_  რამდენადაც ჩვენთვისაა ცნობილი, 7 აგვისტოს გამართულ შეხვედრას მხოლოდ ორი საპატიო კონსული ესწრებოდა, სან მარინოსა და ბელგიის, რადგან დანარჩენების ინფორმირება გვიან მოხდა, ნაწილი კი ქვეყნიდან იყო გასული. რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ საერთო ჩართულობის გარეშე მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება?

_ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მანამ ვიდრე მოხდებოდა აღნიშნული დოკუმენტის პრეზენტაცია, ცვლილებების თაობაზე წინასწარ, რამდენიმე დღით  ადრე წერილობით აცნობა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს, მათ შორის საპატიო კონსულებს.  მ.წ. 7 აგვისტოს გზამკვლევის პრეზენტაციაზე მოვიწვიეთ დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე მოხდა აღნიშნული დოკუმენტის განხილვა, სტუმრებმა პასუხები მიიღეს მათთვის საინტერესო ყველა საკითხზე და გაიზიარეს ჩვენი შეხედულებები, რის შემდეგაც მოხდა სახელმძღვანელოს  გამოქვეყნება სამინისტროს ვებ-გვერდზე.

_ როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი საქართვლო 1994 წლიდან მიუერთდა ვენის კონვენციას, რომლის თანახმად, პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების მინიჭება ხორციელდება რათა საკონსულო დაწესებულებებმა, სახელმწიფოთა სუვერენული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით, ეფექტიანად შესრულონ შესაბამისი ფუნქციები თავიანთი სახელმწიფოების სახელით, რაც პირდაპირაა დაკავშირებული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიზნებსა და მისი წესდების პრინცპებთან. მიღებული შეზღუდვებით, ხდება თუ არა აღნიშნული კონვენციის დარღვევა? რითი უნდა განსხვავდებოდეს საპატიო კონსული ჩვეულებრივი მოქალაქისგან, როცა  ის ითვლება დიპლომატიური კორპუსის წევრად?

_ საპატიო კონსულის ინსტიტუტს განსაზღვრავს ვენის კონვენცია საკონსულო საქმიანობის თაობაზე. ყველა ის პრინციპი, შეღავათი თუ პრივილეგია, რაც არის გათვალისწინებული მათთვის ვენის კონვენციით, შენარჩუნებულია. აღნიშნულ დოკუმენტზე მუშაობისას ჩვენ ამოვედით სწორედ ვენის კონვენციის ნორმებიდან და მასთან შესაბამისობაში მოვიყვანეთ ყველა ის შეღავათი თუ პრივილეგია, რომელიც აქამდე არსებობდა საპატიო კონსულებისთვის.

_  გააუქმა თუ არა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საპატიო კონსულებს ე. აიდი ბარათები, რომლითაც ისინი გარკვეული შეღავათებით სარგებლობდნენ?

_  საპატიო კონსულების ე.წ. აიდი ბარათები არ გაუქმებულა. ჩვენ შევცვალეთ არსებული ბარათები, მისი დიზაინი და ყველა საპატიო კონსულს ახალი ბარათები გადაეცემა.  
 ახალი ამბები
  • "კინო ახლა იწყება, ყველანი გავერთობით" _ კახი კალაძე"ყველანი გავერთობით, ყველანი გავერთობით, კინო ახლა იწყება, - ასე უპასუხა თბილისის მერმა, კახა კალაძემ კითხვას ოპოზიციურ პარტიებს შორის მაჟორიტარობის საერთო კანდიდატებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებ.   „მოლოდინი არის ის, რომ საკმაოდ საინტერესო პროცესები იქნება, ყველანი გავერთობით. კინო ახლა იწყება. პარლამენტში საკმაოდ ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, რაც ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, არსებული პოლიტიკური მდგომარეობისთვის. მგონია, რომ ჩვენ ყველა მოვახერხებთ საარჩევნოს სისტემის ცვლილებას და არჩევნები ჩატარდება იმ სისტემით, რაზეც მოხდა შეთანხმება,“ - განაცხადა ... ...
  • კოვიდსიტუაცია საქართველოში _ გამოკანმრთელებულები და ინფიცირების ახალი შემთხვევებისაქართველოში კორონავირუსით კიდევ 3 ადამიანი დაინფიცირდა, 13 კი გამოჯანმრთელდა. ამის შესახებ ინფორმაცია ვებგვერდ StopCov.ge-ზე გამოქვეყნდა. საერთო ჯამში ქვეყანაში კორონავირუსი 808 ადამიანს დაუდასტურდა, აქედან 663 უკვე გამოჯანმრთელდა, 13 ადამიანი კი გარდაიცვალა. კარანტინის რეჟიმში 2955 ადამიანი რჩება, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი - ... ...
  • მუნიციპალიტეტებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემას მხარი დაუჭირესრეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტმა, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია უძღვებოდა, დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები განიხილა. საქართველოს პარლამენტის წევრების: რატი იონათამიშვილის, გოგა გულორდავას, ზაზა გაბუნიას და მერაბ ქვარაიას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ" თანმდევ პროექტთა პაკეტთან ერთად, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ მერაბ ქვარაიამ პირველი მოსმენისთვის წარადგინა. მომხსენებლის განმარტებით, წარმოდგენილი კანონის პროექტით ხდება აღნიშნული კანონის საქართველოს ორგანულ კანონთან „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან" შესაბამისობაში მოყვანა, რაც მისცემს მუნიციპალიტეტებს საშუალებას საკუთარ ადმინისტრაციულ საზღვრებში დაარეგულირონ რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა და მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება. „ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. ამ ცვლილების მიხედვით, თუ დღემდე ტრანსპორტის რეგულირების საკითხები ადგილობრივი  თვითმმართველობის დონეზე მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველი ქალაქების კომპეტენცია იყო, აღნიშნული ცვლილების შემდეგ, ამ უფლებით აღიჭურვება უკვე დანარჩენი მუნიციპალიტეტები და მთ შეეძლებათ აღნიშნულ უფლების სრულად განხორციელება, - განაცხადა მერაბ ქვარაიამ.  საქართველოს პარლამენტის წევრების: ზაზა გაბუნიას, მერაბ ქვარაიას, გოგა გულორდავას და კობა ლურსმანაშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონპროექტი: „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ" პროექტთა თანმდევ პაკეტთან ერთად, პირველი მოსმენით  პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა კობა ლურსმანაშვილმა წარადგინა. წარმოდგენილი კანონპროექტით  დედაქალაქის ტერიტორიაზე პარკირების წესები რეგულირდება. აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია არსებული პრაქტიკით, რომელიც ცხადყოფს, რომ ჯარიმების აღსრულების მოქმედი მექანიზმი არ არის ეფექტური. მომხსენებლის განმარტებით, დედაქალაქის ტერიტორიაზე ხშირია პარკირების სხვადასხვა წესის დარღვევა, მათ შორის, პარკირების ადგილზე პარკირებული სატრანსპორტო საშუალებები გამოიყენება შემოსავლის მიღების მიზნით და მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს დაჯარიმებას. ასევე, საქართველოს ტერიტორიაზე გახშირებულია გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე მიტოვება. კანონმდებლობით, ასევე არაა განსაზღვრული ამ პრობლემის მოგვარებისათვის შესაბამისი რეგულაცია.   კანონპროექტის მიღება კი აღნიშნული საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი სანქციების შემოღებას უკავშირდება. გარდა ამისა, სახელმწიფო ეკოლოგიური ვითარების გაუმჯობესების მიზნით, პოპულარიზაციას უწევს ელექტროძრავიან მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონის პროექტით გათვალისწინებულია ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების დამუხტვის ადგილზე დასამუხტ მოწყობილობასთან მიერთების გარეშე, სატრანსპორტო საშუალების პარკირების განსაზღვრა სამართალდარღვევად. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტმა ასევე პირველი მოსმენით განიხილა  საქართველოს პარლამენტის წევრების: ზაზა გაბუნიას, მერაბ ქვარაიას, გოგა გულორდავას, გიორგი კოპაძის, კობა ლურსმანაშვილის, გოჩა ენუქიძის, ერეკლე ტრიპოლსკის, პაატა მხეიძის და არჩილ ხაბაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი: „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ" და „საქართველოს კანონების პროექტი „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე", პროექტთა პაკეტთან ერთად. მომხსენებლის, მერაბ ქვარაიას განცხადებით,  წარმოდგენილი ცვლილებები ხელს უწყობს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან მიმართებაში ერთიანი ტერმინოლოგიის დამკვიდრებას, აგრეთვე ხარვეზული ჩანაწერების გასწორებას. აღნიშნული ცვლილებები გამომდინარეობს საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში" ცვლილების შეტანის შესახებ" და მისგან გამომდინარე კანონის პროექტებისგან. საქართველოს პარლამენტის წევრების: მერაბ ქვარაიასა და გოგა გულორდავას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" კომიტეტმა მესამე მოსმენით განიხილა. რომლის მიხედვითაც საქართველოს კანონს ემატება მე-175 მუხლი რომელიც გულისხმობს სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის მოსაკრებლის გადამხდელის ამ მუხლის ამოქმედებამდე გაცემული სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის გადაუხდელი მოსაკრებლის გადახდისგან გათავისუფლებას, თუ შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა: ა) ეს ობიექტი ითვლება დაუმთავრებელ მშენებლობად; ბ) ამ ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით უფლებამოსილი ორგანო ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს 2025 წლის 1 იანვრამდე გამოსცემს. მომხსენებლის, მერაბ ქვარაიას განმარტებით, მესამე მოსმენისთვის პროექტში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად, კანონის ამოქმედების ვადად, ნაცვლად გამოქვეყნებიდან ერთი თვისა, გამოქვეყნებიდან 30 დღე განისაზღვრა.  „რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" საერთაშორისო კონვენციის შესრულების თაობაზე საქართველოს IX და X გაერთიანებული პერიოდული ანგარიშების" პროექტი რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის წევრებს- საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხათუნა თოთლაძემ წარუდგინა. მისი განცხადებით, საქართველოს მთავრობის მიერ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 174-ე მუხლის შესაბამისად განსახილველად წარმოდგენილი ანგარიშის მომზადების ვალდებულება საქართველოს აკისრია 1966 წლის „რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" საერთაშორისო კონვენციის მე-9 მუხლით და მიზნად ისახავს გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს მიაწოდოს ინფორმაცია, 2016 წლის ივნისის შემდეგ, VI-VIII გაერთიანებული ანგარიშების შემდგომ, საქართველოს მიერ, კონვენციით დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად განხორციელებული ღონისძიებებისა და პროგრესის შესახებ. ანგარიში დაყოფილია 4 ნაწილად, რაც მათ შორის მოიცავს, შესავალს და ზოგად ინფორმაციას, კომიტეტის დასკვნითი რეკომენდაციების შესრულებას, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ეთნიკურ ქართველთა დისკრიმინაცია და კონვენციით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულებას. "ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოხსენება თავისი შინაარსის, ტევადობის და  ჩვენი სახელმწიფოს  სასიცოცხლო ამოცანების გათვალისწინებით და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ანგარიშის წარდგენა ხდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შესაბამის კომიტეტზე",-განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ზაზა გაბუნიამ. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები: „სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაზიარების შესახებ" და „კონკურენციის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ აკაკი საღირაშვილმა წარადგინა. კანონპროექტის ძირითად არსს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე მაღალსიჩქარიანი, ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურაზე და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებად ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე დაშვების არადისკრიმინაციული, პროპორციული, ეფექტური და კონკურენტული პირობების უზრუნველყოფა. მომხსენებელმა განმარტა, რომ შესაბამისი კანონების მიღებით დარეგულირდება სათანადო მართლზომიერი ჩარევის და სამართლიანი პირობების დადგენის შესაძლებლობა ინფრასტრუქტურის ოპერატორების მხრიდან სატელეკომუნიკაციო და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებად ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე დაშვების უსაფუძვლო უარის თქმის, დისკრიმინაციული საფასურის დადგენისა და ექსკლუზიური ხელშეკრულებების დაუშვებლობის მიმართულებით და, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის შექმნას, როგორც ერთ-ერთი ძირითად საფუძველს ქვეყანაში ციფრული ეკონომიკის განვითარებისთვის. კანონპროექტის მიღების შედეგად ავტორიზებულ პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა ფართოზოლოვანი ქსელის განსავითარებლად ისარგებლონ უკვე არსებული, სატელეკომუნიკაციო და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურით, არადისკრიმინაციული და კონკურენტული პირობებით და ფასით, რაც უზრუნველყოფს კონკურენტული გარემოს განვითარებას, შეამცირებს ქსელის განვითარების საფასურს, წაახალისებს ავტორიზებულ პირებს ბოლო მომხმარებელს შესთავაზონ უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურება შედარებით დაბალ ფასად. კომიტეტმა განიხილა საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს ორგანული კანონების პროექტები: „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" ცვლილების შეტანის შესახებ", წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივით ხდება კოდექსის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა და კოდექსში არსებული ტერმინოლოგიური და შინაარსობრივი ხარვეზების გასწორება, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს კოდექსის 165-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა სრული გამიჯვნა და ერთგვაროვანი ტერმინოლოგიის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებით არსებულ სამართლებრივ აქტებში. მომხსენებლის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის, მზია გიორგობიანის განმარტებით,  წარმოდგენილ პროექტში არის მხოლოდ რედაქციული ხასიათის ცვლილებები, დაკორექტირდა ტერმინები და შინაარსს ცვლილება არ განუცდია. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტმა განხილული კანონპროექტების პლენარულ სხდომაზე გატანას მხარი დაუჭირა. დღესვე, კომიტეტმა საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისათვის წარმოდგენილი ორი დოკუმენტი განიხილა და მხარი დაუჭირა. სარატიფიკაციო დოკუმენტები დეპუტატებს განსახილველად ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარუდგინა. „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება (თბილისის მეტროს პროექტი)"  ხელშეკრულების თანახმად შეძენილი იქნება ახალი თანამედროვე ტიპის ვაგონები, რომლის შესყიდვის ღირებულებაც დაახლოებით 60 მლნ ევროა.  აღნიშნული სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 15 მლნ ევროს (დეპოს მშენებლობა 10 მლნ ევრო, გვირაბის აღდგენა 5 მლნ ევრო) სესხის ხანგრძლივობა 15 წელი. პროექტის სავარაუდო დასრულების თარიღია 2023 წლის 20 დეკემბერი.  „საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება (რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსება)" „რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი"-ს დაფინანსების მიზნით საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის 2014 წლის 18 აგვისტოს ხელი მოეწერა სასესხო ხელშეკრულებას (30 მლნ აშშ დოლარი) და 2015 წლის 1 მაისს ხელი მოეწერა შვეიცარიული გრანტის ხელშეკრულებას სასესხო ხელშეკრულებას (საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის მოქმედი როგორც მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (დაახლოებით 5 მლნ აშშ დოლარი) პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ( აჭარა, იმერეთი, კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი) მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ასევე ინსტიტუციონალურ განვითარებას ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. ... ...
  • შინგან საქმეთა სამინისტრომ ვარკეთილში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ერთი პირი დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის და საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად, 1975 წელს დაბადებული ა.ი. პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით დააკავეს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2020 წლის 5 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ "112"-ში შემოვიდა შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, 1975 წელს დაბადებულმა, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ა.ი.-მ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლა განახორციელა. პოლიციელებმა მიღებულ შეტყობინებაზე ოპერატიულად მოახდინეს რეაგირება და დაუყოვნებლივ გამოცხადდნენ შემთხვევის ადგილზე. ადგილზე მისულ სამართალდამცველებს დახვდათ საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჩაკეტილი მოქალაქე ა.ი., რომელიც ამავე სახლის ფანჯრიდან, მეზობლების თანდასწრებით, მის სახელზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის დემონსტრირებას ახდენდა და უმისამართოდ ისროდა, რითაც უხეშად არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს. მიუხედავად პოლიციელების არაერთი მოწოდებისა, იგი კვლავ აგრძელებდა მის ხელთ არსებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლას. რამდენიმესაათიანი მოლაპარაკებების შედეგად, ა.ი. დაემორჩილა სამართალდამცველების მოთხოვნას და საცხოვრებელი სახლი დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა იგი ადგილზე დააკავეს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353-პრიმა მუხლის 1-ლი ნაწილით, რაც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცებად ... ...
  • დიზელის საწვავით დახმარება და მოსახლეობის გამოთქმული ეჭვი: „მაინც გვატყუებენ“საქართველოს მთავრობის მიერ  შემუშავებული ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა, რომელიც პრემიერმა წარადგინა,  კონკრეტულ მიმართულებაში „ზრუნვა სოფელსა და ფერმერეზე“, ქვეთავში,  „პროგრამით სარგებლობის ინსტრუქცია“,  ნათქვამია, რომ: „პროგრამაში ჩართულ ფერმერებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს რეგიონულ სამსახურებში, იუსტიციის სახლებსა და საზოგადეობრივ ცენტრებში დაურიგდებათ ავტოგასამართი კომპანიის (,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი”) ფასდაკლების ბარათები. აღნიშნული ბარათებით, პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებს, შესაძლებლობა ექნებათ, დიზელის საწვავი, მიმდინარე წლის განმავლობაში, დიზელის ბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებში ფიქსირებულ ფასზე,  დაახლოებით, 1 ლარით ნაკლებ ფასად შეიძინონ. საწვავის შეძენა შესაძლებელი იქნება „სოკარ პეტროლეუმ-ჯორჯიას” საბითუმო ბაზებიდან და ავტოგასამართი სადგურებიდან.“   დღეს, დილიდან, „გურია ნიუსს“  სწორედ „სოკარის“ სადგურიდან დაუკავშირდა არაერთი ფერმერი და მათ ერთნაირი პრეტენზია ჰქონდათ: _ხომ გვითხრეს და დაგვპირდნენ, რომ ერთი ლარით ნაკლებ ფასად იყიდით საწვავსო? აგერ, „სოკარის“ ბენზინგასამართ სადგურზე ვართ. ევროდიზელი ორი ლარი და ოთხი თეთრი ღირს, ჩვეულებრივი _ ერთი ლარი და 80 თეთრი. პარალელურად, ევროდიზელს თუ იყიდი, 1,15 ლარს გვახდევინებენ, ხოლო ჩვეულებრივში ერთ ლარს. გამოდის რომ 70-80 თეთრია შეღავათი. კი, ბატონო, მაგრამ, ყოველთვის ხალხი რატომ არის ადვილად მოსატყუებელი? თუ ერთ ლარს და 80 თეთრს ჩვენ ვერ ვარჩევთ ერთმანეთისგან ან ყურში ცუდად გვესმის? - ბრაზობდნენ ისინი. ჩვენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესსამსახურს დავუკავშირდით, საიდანაც ასეთი პასუხი მოგვაწოდეს: „სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, აგროდიზელით ხელშეწყობის ფასდაკლების ბარათებით პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებს შესაძლებლობა აქვთ, დიზელის   საწვავი ბენზინგასამართ  სადგურებში ფიქსირებულ ფასზე, დაახლოებით, 1 ლარამდე ნაკლებ ფასად შეიძინონ. დღეისათვის, ავტოგასამართ სადგურებში დიზელის ფასი შეადგენს საშუალოდ 1.90 ლარს, ფასდაკლების ბარათებით პროგრამის ბენეფიციარები კომპანია „სოკარის“ ავტოგასამართ სადგურებში აგროდიზელს 74 თეთრით ნაკლებ ფასად იძენენ. ფასდაკლების ბარათების და დიზელის გაცემის პროცესი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეუფერხებლად მიმდინარეობს, რასაც სახელმწიფოს და კომპანიის „სოკარი“ მიერ შემუშავებული გრაფიკი უზრუნველყოფს. აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, ორგანიზებულად მომსახურების პროცესის შენარჩუნებისთვის ყველა ბენეფიციარმა, ვინც უკვე მიიღო ნებისმიერი ოდენობის ფასდაკლების ბარათი, აუცილებლად, 1 ივლისამდე უნდა შეიძინოს 50 ლიტრის დიზელის საწვავი. 1 ივლისის შემდგომ, 50 ლიტრზე ფასდაკლების ბარათით ვეღარ ისარგებლებენ. აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამის მეორე ეტაპზე ბენეფიციარები 1 სექტემბრამდე შეძლებენ არაუმეტეს 300 ლიტრის, ხოლო მესამე ეტაპზე, 1 სექტემბრიდან, დარჩენილი ოდენობის შეძენას ფასდაკლების ბარათებით. აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ფასდაკლების ბარათების განაღდება შესაძლებელია კომპანიის ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“, საქართველოს მასშტაბით მოქმედ 89 ბენზინგასამართ სადგურზე. პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებისთვის გათვალისწინებულია 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის, ხოლო 100 ჰა-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, არაუმეტეს, 15,000 ლიტრის ოდენობით საწვავის ფასდაკლების ბარათების გაცემა. აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ფასდაკლების ბარათები ფერმერებისთვის ეტაპობრივად გაიცემა, როგორც იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში (my.gov.ge-ზე ვიზიტის წინასწარი დაჯავშნის პრინციპით), ასევე სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს რეგიონულ სამსახურებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებულ საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებში; აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათებს გასცემს ლიბერთი ბანკის ფილიალებიც. ბარათების გაცემა ხდება პროგრამის ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის, ხოლო თანამესაკუთრეების შემთხვევაში, დამატებით შესაბამისი მინდობილობის ან თანხმობის წარდგენის საფუძველზე, ან იმ შემთხვევაში თუ ყველა თანამესაკუთრე ერთად გამოცხადდება.“ როგორც ამ პასუხიდან ჩანს, დიზელის საწვავის ფასი არა ზუსტად ერთი ლარით მცირდება ამ ბარათის მფლობელთათვის ,  არამედ საწვავის ყიდვისას  შეღავათი გაეწევათ ერთ ლარამდე ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ აქვს თუ არა თქვენს ერუდიციას ფართო ჰორიზონტი

ეიფელის კოშკი ზაფხულში 15 სანტიმეტრით...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

კარმიდამო ჩემი

აღვადგინოთ ქართული დაფნა

გასულ საუკუნეში, დაფნა, ჩაისა და...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

ვუშველოთ ციტრუსოვნებს

25 წლის მანძილზე, დასავლეთ საქართველოს...

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?