"ეროვნულ გამოცდებს ხარვეზები აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესოა განათლების სისტემაში"

მთავარი თემა

"ეროვნულ გამოცდებს ხარვეზები აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესოა განათლების სისტემაში"

2014 აგვ 25 13:58:41

საქართველოს უნივერსიტეტებს 26 ათასი სტუდენტი შეემატა. 35 500 აბიტურიენტიდან 6 - ათასმა  სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო.  უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრა კი  9- ათასმა ვერ შეძლო.

მათთვის, ვინც დაფინანსება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე  ვერ მოიპოვა, 2014-2015 სასწავლო წლისთვის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო    სოციალურ  გრანტებს გასცემს. აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული  ბაკალავრებისთვის - 2 520 000 ლარი, ხოლო მაგისტრანტებისთვის 205 000 ლარი გამოიყო.

განათლების სამინისტროს ცნობით, სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფი­ნან­­­სების მოსაპოვებლად, ბაკალავრებმა განცხადება თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო მაგისტრანტებმა 20 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა წარადგინონ.

ბაკალავრიატში დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა აქვს შემდეგი კატე­გო­რიის სტუდენტებს: მაღალმთიან და ეკოლოგიური მიგრა­ციის რეგიონებში მცხოვრებ სტუდენტებს; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ სტუდენტებს; ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტებს; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს; საქართველოს ტერიტო­რიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა შვილებს; კომუნისტური რეჟიმის დროს სა­ქარ­თველოდან დეპორტირებული სამცხე-ჯავახეთის მო­სახ­ლეობის შთამო­მავლებს; ობოლ (უდედმამო) სტუდენტებს; მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილით) წევრებს; შეზღუ­დუ­ლი შესაძლებლობის მქონე პირებს; სო­ცია­ლურად დაუცველ სტუდენტებს, რომელთა ოჯა­ხების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე; სტუდენტებს, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ.

მაგისტრატურაში დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა აქვს შემდეგი კატე­გო­რიის სტუდენტებს: საქართველოს ტერიტო­რიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა შვილებს; შეზღუ­დუ­ლი შესაძლებლობის მქონე პირებს; სო­ცია­ლურად დაუცველ მაგისტრანტებს, რომელთა ოჯა­ხების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე.

რაც შეეხება,  უნივერსიტეტებში არსებული ვაკანტური ადგილების რაოდენობის შევსებას, რომლის რიცხვი 45 ათასი იყო,  ვერ მოხერხდა. რატომ ხდება, რომ უნივერსიტეტებში მისაღები ადგილების რაოდენობა დიდია, ხოლო ჩარიცხვის მსურველთა რიცხვი დაბალი? 

ამ და სხვა საკითხებზე „გურია ნიუსი“ განათლების მეცნიერებათა აკადემიკოსს და ფსიქოლოგიის პროფესორ ზურაბ ვახანიას ესაუბრა.

_ ერთიანი ეროვნული გამოცდები  2005 წლიდან ტარდება. 2014 წლამდე  ბევრი ცვლილება განიცადა უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრის  ამ წესმა. თქვენ აზრით, გაამართლა, თუ აბიტურიენტების  შეფასების ამგვარმა  სისტემამ?  საკმარისია უნივერსიტეტებში  მოსახვედრად მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება?

_   საქართველოში,  20 წელია, განათლების სისტემაში ყველაფერი უკან-უკან მიდის და ერთიანი ეროვნული გამოცდები  ერთ-ერთი საუკეთესო იყო, რაც გაკეთდა 90-იანი წლების შემდეგ ამ სფეროში. მრავალი ხარვეზი ახლავს თან, მაგრამ რაც იყო, იმას ნამდვილად  ჯობია.  წესიერ სახელმწიფოში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული სკოლის ატესტატის ნიშნები, მაგრამ საქართველოში ვერ ენდობი სკოლის ნიშანს.

2005 წლიდან მოყოლებული, ყოველწლიურად ვაანალიზებ ეროვნული გამოცდების შედეგებს და გეტყვით, რომ ახლანდელი ტესტები გაცილებით მარტივია, ვიდრე 2005-სა და 2006 წლებში. მაშინ ბარიერი  49 ქულა იყო, საშუალოდ.  ახლა ძალიან ცოტაა.  

გამოცდების ბარიერის შემცირებაც გვიჩვენებს, როგორ უარესდება  განათლების დონე.  თუმცა, მისაღები გამოცდების მთავარი ნაკლი სულ სხვაა. ასეთი ტიპის ტესტს აქვს თავისი ინსტრუქცია. თუ მას არ დაიცავ,  ტესტი ხდება  უაზრო. ინსტრუქცია მდგომარეობს შემდეგში: ასეთი ტიპის ტესტში ზღვარი უნდა იყოს 50-45%.40%-ზე ნაკლები არ შეიძლება. ახლა რომ არის ზოგიერთ საგანში  23 და 24 ქულა, ეს ნიშნავს, რომ ბარიერი არ არის. ამიტომაა,  რომ ბევრი აკრიტიკებს ამ სისტემას. ტესტი თავის დანიშნულებას ვერ ასრულებს,  როცა ასეთი დაბალია ბარიერი. ალალბედზე შემოხაზვით იოლად გადის ფონს აბიტურიენტი.  

_ თუმცა შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი აცხადებს,  რომ მინიმალური ზღვრის შემთხვევით გადალახვის შანსი,  ქულების გათანაბრების საფუძველზე, რომელიც დააწესეს, ახლა უფრო ნაკლებია ვიდრე წინა წლებში იყო...

_ მართალია პასუხების რაოდენობას მოუმატეს, მაგრამ მაინც  საკმაოდ დიდია ალალბედზე შემოხაზული პასუხების რიცხვი.  ვინც,  მაგალითად, ზოგად უნარებში 40 ქულაზე მეტს ვერ იღებს, ის სტუდენტობისთვის არ არის მზად.  ეგ ნიშნავს, რომ უმაღლესი განათლება არის ფიქცია. ასე მოხვედრილი სტუდენტი სწავლისთვის არ არის მზად.

_ რაც შეეხება გრანტების განაწილების პრინციპს, იყო დრო, როცა მხოლოდ ზოგადი უნარების გამოცდის საფუძველზე იღებდა მას სტუდენტი. ეს პრინციპი შეცვლილია და ყველა გამოცდის შედეგები მონაწილეობს  სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვებისას. სამართლიანია, თუ არა  გრანტის გაცემის ამგვარი მიდგომა?

_  ვფიქრობ, სწორია გრანტების ასეთი განაწილება. რატომ უნდა ენიჭებოდეს მარტო ერთ გამოცდას მნიშვნელობა? კიდევ ერთხელ, ვიმეორებ, ბარიერის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. მაღალი რომ იყოს ბარიერი, მაშინ უმაღლესი სასწავლებლების 2/3 დარჩება ცარიელი. განათლების დაბალი დონეა  ჩვენს ქვეყანაში და იმიტომ ვერ ივსება ადგილები უნივერსიტეტებში. სკოლა განათლებას ვერ იძლევა.

ეს მარტო სკოლის ბრალი არ არის, კომპლექსური პრობლემაა.  15 წლის მერე   საქართველოს საშუალო მოსწავლე რომ იყოს სომხეთის და ყაზახეთის დღევანდელი მოსწავლის დონეზე, ეს  ჩვენი განათლების სისტემის უდიდესი მიღწევა იქნება. არ ვედრები გერმანიას და ფინეთს, არც რუსეთს და ბალტიისპირეთს. მათ 15-ის კი არა 55 წლის შემდეგ თუ დავეწიეთ, ესეც კარგი იქნება.

_ როგორ შეძლო  სომხეთმა და ყაზახეთმა განათლების ხარისხის გაუმჯობესება?

_სხვათაშორის, არ არის საუბარი ჯერ გაუმჯობესებაზე. ამ ქვეყნებში კომუნისტების დროს დაიწყო ეს პროცესი და ყოველი მომდევნო წელიწადი არის უკეთესი, ვიდრე წინა. მარტო იმას თუ მოვახერხებთ, რომ გაუარესება არ ხდებოდეს განათლებაში, ესეც მიღწევა იქნება, მაგრამ ჩვენ ჯერ უკუსვლა ვერ შევაჩერეთ.

იქ მცირე გაუმჯობესება მოახერხეს. ჩვენ 90- 95-იან წლებში რა დონეც იყო, ის რომ შეგვენარჩუნებინა, ძალიან კარგი იქნებოდა. ვისაც რა სულელური აზრი მოუვა თავში და იმას აკეთებს განათლების სფეროში,  ამან მიგვიყვანა  ჩვენ ამ მდგომარეობამდე.

_ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ უკვე სასურველ ფაკულტეტებზე მოხვედრილ სტუდენტებს უნივერსიტეტები ვეღარ სთავაზობენ  იმგვარი ხარისხის სწავლებას, როგორი  სტარტიც მათ  აბიტურიენტობისას  აქვთ აღებული. პირადად, მე ბევრი სტუდენტისგან გამიგონია, რომ გამოცდების ჩაბარებისას უფრო კარგად იცოდნენ  უცხო ენა, ვიდრე უნივერსიტეტის დამთავრებისას. თქვენი აზრით, რატომ ხდება ასე?

_  რაც შეეხება უნივერსიტეტებში სწავლების ხარისხს, თუ ცალ-ცალკე განვიხილავთ ეკონომიკას, უცხო ენებს, ფილოლოგიას, იურიდიულს,  ყველას  თავისი სპეციფიკა აქვს. თქვენ ახსენეთ უცხო ენა და ნამდვილად არის ეგ მდგომარეობა, მაგრამ, ნაწილობრივ, სხვა საგნებშიც ეგრეა. ზოგი საკითხი, რომელიც იცოდნენ პირველ კურსზე, აღარ იციან უმაღლესის დასრულების შემდეგ.

გეთანხმებით, აქ უმაღლესი განათლებაც სცოდავს, მაგრამ ამის მიზეზი ისიც არის, რომ ახალგაზრდები არ არიან მზად სტუდენტობისთვის, არამარტო ცოდნით, არამედ სწავლისადმი განწყობით.

თქვენ რომ გადახედოთ რომელიმე უნივერსიტეტის ეზოს საზღვარგარეთ და შემდეგ ჩვენსას, დაინახავთ, რომ ჩვენი სტუდენტები განწყობილები არიან სათამაშოდ და საღლაბუცოდ და არა - სამუშაოდ. არავის  არ აქვს წიგნი და რვეული. ტიპური უნივერსიტეტის სტუდენტს კი დრო არ რჩება, კვირაში ერთხელ მაინც რომ გაერთოს.

უნივერსიტეტი ამაში ძალიან მონდომებულიც რომ იყოს, ვერ გარიცხავს სტუდენტს. მაშინ როგორ გადაუხადოს პროფესორებს ხელფასი?

_ რაც შეეხება უნივერსიტეტების რეიტინგს, როგორც სტატისტიკამ აჩვენა, აბიტურიენტების უმრავლესობამ თსუ-ზე, ილიას  და თავისუფალი უნივერსიტეტების სასარგებლოდ  გააკეთა არჩევანი. რეიტინგი  ნიშნავს თუ არა იმას, რომ  ამ უნივერსიტეტებს კარგი  განათლების მიცემა შეუძლიათ სტუდენტებისთვის?

_ გააჩნია, რომელ დარგზე ვისაუბრებთ. აკადემიური  მეცნიერებების სწავლების კუთხით, ნამდვილად საუკეთესოა ჯავახიშვილი. ეკონომიკაში და მენეჯმენტის სწავლებაში იქ რა ხდება, სამწუხაროდ,  ვერ გეტყვით. ილიას უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი უნივერსიტეტი. ეს  საერთაშორისო კვლევამაც აჩვენა.  ილიას უნივერსიტეტი  ქართულ სახელმწიფო  უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე ბოლოს გავიდა. მასზე წინ იყო სამედიცინო  და პოლიტექნიკური.  

თუმცა, განათლებაში  არაფერს არ ნიშნავს საბაზრო პრინციპები. რომელი თეატრი და ფილმიც მოსწონს ბევრ ხალხს, ის ხომ არ  არის საუკეთესო? ასეა უნივერსიტეტებიც.  ბევრი რომ აკეთებს არჩევანს, ეს არ ნიშნავს, რომ  იმ უნივერსიტეტებში სწავლების ხარისხი მაღალია.
 ახალი ამბები
  • IRI-ის კვლევების მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს"საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის" (IRI) კვლევების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს. კითხვაზე: როგორ შეაფასებდით პარლამენტის მიერ ინიცირებულ საპენსიო რეფორმას, გამოკითხულთა 36%-მა უპასუხა, რომ უფრო მეტად კეთილგანწყობილია. აღნიშნული რეფორმა ნაწილობრივ მოსწონს 23%-ს, ნაწილობრივ არ მოსწონს 11%-ს. პარლამენტის მიერ ინიცირებული საპენსიო რეფორმის გატარებას არ ეთანხმება გამოკითხულთა 18%, არ იცის ან პასუხი არ აქვს გამოკითხვაში მონაწილე ადამიანების 12%-ს. კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით 2019 წლის 20 მაისი - 11 ივნისის შუალედში ... ...
  • დაკავებისას ბრალდებულებმა სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნესსავაჭრო ცენტრ „ქარვასლასთან“ დაკავების დროს ბრალდებულებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შსს-ს ცნობით, ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ ორი პირი დააკავა. „მომხდარის დროს არავინ დაშავებულა. ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება საგამოძიებო-ოპერატიული ღონისძიებები. გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს“, - აცხადებენ შს ... ...
  • გვარამია: რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"მე რუსთავი 2დან გავედი გამარჯვებული. ჩემი მისია შევასრულე - 7 წელი (არხის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ვიყავი დირექტორი) არხი ვამუშავე წარმოუდგენელ რეჟიმში, ფაქტიურად, ბოლო ორი წელი, საოცრების ხარჯზე. სრულიად არავის დახმარებით, მტრულ გარემოში, ფინანსრური თავდასხმების და არხის ამჟამინდელი მფლობელის დამანგრეველი ყადაღის მიუხედავად, ყველა ხელფასი ყოველთვის გავეცი, თვითონაც არ ვიცი როგორ. ყველას, ვისაც განსაკუთრებულად უჭირდა, დავეხმარე" _ წერს სოციალურ ქსელში რუსთავი 2_ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, "რ2 გახდა სახელმწიფო სახელმწიფოში - სავსე თავისუფალი, ნიჭიერი, ფერადი ხალხით, ვინც არ გაეკარა ბნელ ქართულ ოცნებას, ვისაც უნდოდა დასავლეთი და თავისუფლება, და ვისი ერთადერთი ნავსაყუდელი რ2 გახდა. იმიტომ მიხაროდა მანდ მოსვლა - ქვეყანაში უანალოგო თავისუფლების კუნძული იყო, ჰაერში ეკიდა თავისულფების სუნი": _ამ არხმა 7 წელიწადში დაანგრია ამ ქვეყნის მთავარი მტერი - რუსული გავლენა. დიახ, დაანგირა და გააშიშვლა ხელისუფლება, რომელიც რუსული აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე. ბოლო კვლევით, რაც ვნახეთ, გავრილოვის ღამემდეც კი, რუსეთი არაა ამ ქვეყნის არჩევანი და ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დამსახურება რ2ისაა, ღრმად მწამს, და ისიც მწამს, რომ რუსებმაც კარგად იციან ეს. იმიტომაც ყეფენ ხან დუმის ტრიბუნიდან, ხან პუტინის პირით და ხან ლავროვის განცხადებებით. დიახ, რუსეთმა კარგად იცის, ვინ იყო მისი მთავარი მტერი საქართველოში. კარგად იცის და არც მალავს. სამწუხაროა, რომ კვლევით ვინცაა ჩვენი არჩევანი, შვიდი წელი ვისი ფასეულობების დასამკვიდრებლადაც ვიბრძოდით სიკვდილ-სიცოცხლის ფასად, იმისი ხელით დავიხურეთ სწორედ. ირონიაა, მაგრამ ძალიან მწარე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და აუცილებად შევაფასებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას დეტალურად. არაფერი არაა ამ ქვეყნად წმინდა ძროხა, რომლის კრიტიკა არ შეიძლება. მათ შორის, არც ევროსასამართლო. კონსპირაციები განზე დავტოვოთ, საგნობრივი კრიტიკა კი ნამდვილად საჭიროა. მივუბრუნდეთ თემას.  მე რუსთავი2დან გავედი გამარჯვებული. მე მოვუგე ყველა ბრძოლა მტრულად განწყობილ სახელმწიფოს და მის დამნაშავე ბოსს, უზურპატორ ბიძინა ივანიშვილს. მე მოვიგე ყველა ბრძოლა ყველა ეტაპზე საქართველოში, მაგრამ დავმარცხდი იქ, სადაც არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ დავმარცხებულიყავი. ჩვენ ვერ დაგვხურა მთელმა ქრთულმა პოლიტიკურმა მანქანამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გააკეთა იმან, ვისაც ეს არასგზით არ უნდა გაეკეთებინა.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული. თუმცა ამ გამარჯვებას ნამდვილად ჯობდა გაემარჯვა სხვას, ყველაზე მნიშვნელოვანს მთელ ამ ამბავში.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ეროსის შექმნილი, ბევრის ღვაწლით განვითარებული, და ბოლოს ჩემი გზარდილი, ათასუბედურება გატარებული, ჩემი და ჩემი გუნდის მიერ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მთავარ და საუკეთესო ტელევიზიად ქცეული რუსთავი 2.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცცხდა თავად რუსთავი 2. დამარცხდა პირველად 25 წლის მანძილზე. პირველად 25 წლის მანძილზე ქვეყნის მთავარი მცველი რუსეთის გავლენისგან, გახდა რუსული. ჯერ ამას ვერ აცნობიერებენ კარგად, სანამ ჩვენი გუნდი კიდევ იქაა და ფაქტიურად წინააღმდეგობის მოძრაობა აქვს გაჩაღებლი და გმირულად იბრძვის მტრულ გარემოში. მაგრამ ძალიან მალე მოვა გაცნობიერების დრო და მაშინ მიხვდებიან ზუსტად ჩვენი მაყურებლები და არამაყურებლებიც, რა კატასტროფას მოაწერა ხელი შვიდამა ევროპელმა მოსამართლემ.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი ნაზარდი და საყვარელი რუსთავი 2, ქვეყანაში თავისუფლების და დასავლეთის მთავარი და ალბათ ბოლო ბასტიონი. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის განმავლობაში შექმნილი და გაძლიერებული ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, დასავლეთის, ხარისხის და თავისუფლების სიმბოლო. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი უმაღლესი კლასის და დასავლური შინაარსის და დონის ტელევიზია. ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი მთავარი და ყველაზე წარმატებული ბრენდი - რუსთავი 2. ეს ფაქტი შედგა და მხოლოდ ცოტა დრო ჭირდება ამის სრულად გაცნობიერებას. ეს ფაქტი შედგა და არა მგონია, ოდესმე მისი უკან შექცევა მოხდეს. მე მხოლოდ გამიხარდება და წარმატებას ვუსურვებ, ვინც ამ საქმეს მომავალში ხელს მოკიდებს.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა რუსთავი 2, ხელახლა მოკლეს ეროსი კიწმარიშვილი და დაიხურა ბოლო ფანჯარა დასავლეთში.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი სამშობლო.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"_ წერს ... ...
  • სემეკმა მიმდინარე კვირაში მოქალაქეებს 54 ათას ლარზე მეტი ჩამოაწერა (R)საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) მიმდინარე კვირაში გამართულ საჯარო სხდომებზე მოქალაქეებსა და კომპანიებს შორის არსებული დავები განიხილა. საკითხების უმეტესობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა და ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ, ჯამში,  54 887 ლარი შეადგინა. მიმდინარე კვირაში სემეკმა 5 საჯარო სხდომა გამართა და დღის წესრიგებით გათვალისწინებული 99 საკითხი განიხილა. მოქალაქეთა საჩივრები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების წინააღმდეგ მოიცავდა  უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებს, ხანდაზმულ დავალიანებებს. საჯარო სხდომებზე განსახილველად საკითხები წარადგინეს სემეკის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტისა  და ენერგოომბუდსმენის სამსახურის წარმომადგენლებმა. კომისია შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში მოქმედი კომპანიების მხრიდან ადგილი აქვს მათი უფლებების დარღვევას, მიმართონ სემეკს ან სემეკთან არსებულ ენერგოომბუდსმენის სამსახურს. მოქალაქეებს კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ როგორც ქოლ ცენტრში ნომერზე: 16 216, ისე  სემეკის Facebook გვერდზეც. ... ...
  • სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე შემცირებული თანხები ლანჩხუთის ბიუჯეტშიბესიკ ტაბიძის ხელმძღვანელობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, სადაც ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს მორიგი სხდომის თარიღად 25 ივლისი დაანონსდა და წესისამებრ, ბიურომ სწორედ ამ დღისთვის განსაზღვრა, როგორც განსახილველი საკითხები, ასევე, ამ საკითხის მომხსენებლები.  ბიუროზე წარმოდგენილი საკითხების მიხედვით გაირკვა, რომ მომავალი საკრებულოს სხდომის  დღის წესრიგით დეპუტატებს მიმდინარე წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მოუწევთ მსჯელობა. მერიის საფინანსო  სამსახურის უფროსის, როლანდ ლაშხიას მიერ წარმოდგენილი საკითხის  მიხედვით,  რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  მთავრობის განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს  185 209 ლარი ერგო  ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიისა და მშენებლობის დასაფინანსებლად. კერძოდ,  ზემონახსენები თანხიდან 20 418 ლარი აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიხარჯება, 22 030 ლარი _ აცანაში, შუხუთში _ 21 765 ლარი, ნიგოითში კი _ 27 828 ლარი. რაც შეეხება სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულს, აქ საექიმო ამბულატორიის მშენებლობის ტერიტორიის მომზადებისთვის  11 430 ლარია გამოყოფილი, უშუალოდ მშენებლობისთვის კი- 81 828 ლარი.  საფინანსო სამსახურის უფროსის მიერ ხელმოწერილი  განმარტებითი ბარათის მიხედვით,  ირკვევა, რომ რეგიონებში გასახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი თანხა  324 265 ლარით შემცირდა, აქედან ეს შემცირება გახორციელდება სახელმწიფო ფონდის, მათ შორის  წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციის, ასევე, გზების რეაბილიტაციის თანხების შემცირების ხარჯზე.  ამის გარდა, გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე  22 086 ლარითაა შემცირებული. საფინანსო სამსახურის მიერ ბიუროს სხდომაზე წარმოდგენილი განმარტებების მიხედვით, გაირკვა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე  მერია გეგმავს  ხუთი ათასი ლარით გაზარდოს გზის მიმდინარე სამუშაოების დაფინანსება, ხოლო ვიდეო კამარების ინსტალაციისთვის  763 ლარი გამოყოს. ამავე თანხიდან, სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მოთხოვნის საფუძველზე, დამატებით ოთხი ათასი ლარი უნდა მიიმართოს    სამხატვრო სკოლის შტატგარეშე მუშაკთა დასაფინანსებლად.  სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კი _ 1 100 ლარი. გარდა ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებებისა, ბიუროზე  საკრებულოს სხდომისთვის სხვა რიგი საკითხებიც წინასწარ მოთელეს დეპუტატებმა. როგორც გაირკვა,  ცვლილება შეეხება ლანჩხუთის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულებას. ასევე, ცვლილება შედის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“. საკრებულოს სხდომის გამართვამდე კი ამ საკითხების კიდევ ერთხელ გავლა მოუწევთ დეპუტატებს დარგობრივ ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...