როგორია შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში?

მთავარი თემა

როგორია შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში?

2015 თებ 2 23:36:40

შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა, საქართველოში, არაერთი განხორციელებული აქტივობის მიუხედავად, კვლავაც პრობლემატურია. მათი უფლებები ხშირად ირღვევა, მეტიც, შშმ პირების თემში ბევრმა დღესაც არ იცის საკუთარი უფლებების არსებობის შესახებ.

განსაკუთრებით მწვავედ დგას ეს საკითხი საქართველოს რეგიონებში. არასამთავრობო ორგანიზაციის "ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის“ განცხადებით, ინფორმაციის და საჭირო რესურსების არ არსებობამ დიდი ზიანი მიაყენა  შშმ პირების თემს, რამაც შედეგად მათი პასიურობა გამოიწვია საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლაში.

არასამთავრობო ორგანიზაციამ "ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის“ აშშ-ს საელჩოს ხელშეწყობით  პროექტი "შშმ პირთა უფლებების და შესაძლებლობების მხარდაჭერა, თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის მისაღებად“ განახორციელა, რომლის მიზანს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირების პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების განხორციელებისთვის პირობების შექმნა წარმოადგენდა, საქართველოს რეგიონებში. როგორც ეს გათვალისწინებულია ეროვნული კანონმდებლობით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით.

პროექტის განხორციელების სამიზნედ ორი , საჩხერის და ახალციხის მუნიციპალიტეტები შეირჩა.
როგორც "ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის“  თავმჯდომარე  გიორგი ახმეტელი ამბობს, პროექტის შედეგებზე ჯერ ადრეა ლაპარაკი, თუმცა ბევრი შშმ პირის მდგომარეობა გაუმჯობესდა რეგიონებში.
“ გამოვლინდა ახალი სპორტსმენი. საჩხერის მუნიციპალიტეტში დაიგეგმა ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა. მუნიციპალიტეტები გამოჰყოფენ თანხას ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად. გაიღეს თანხები შშმ პირების დასასაქმებლად. რაღაცა ძვრები არის, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი გვჭირდება“, _ ამბობს გიორგი ახმეტელი.

ორგანიზაცია "ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის“ პროექტების კოორდინატორი ნინო ბაიდაური აღნიშნავს, რომ მართალია შშმ პირების საჭიროებასთან დაკავშირებით პრობლემები მთელს საქართველოში არსებობს, მაგრამ რეგიონებში უფრო მწვავედ დგას ეს საკითხი. მისი ორგანიზაციის მიზანი კი რეგიონებში საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდაა,  რომ შშმ პირების მდგომარეობა იქნეს გაუმჯობესებული.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  მთავარი სპეციალისტი ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხებში იამზე მღებრიშვილის თქმით, შშმ პირების პრობლემატიკას ყურადღებას შეძლებისდაგვარად აქცევენ და ამ აქტივობებს მომავალშიც გააგრძელებენ.

"ახალციხის მუნიციპალიტეტმა შშმ  პირებისთვის  ერთჯერადი დახმარება გამოჰყო, 300 ლარის ოდენობით, რომელიც ჩაერიცხებათ დეკემბრის თვეში, სულ 20 -მდე შშმ პირი გვყავს, რომელიც ეტლს მიჯაჭვულია. ეს მიზერული თანხაა, მაგრამ პირველად ხდება ამგვარი რამ და იმედია, გაიზრდება ეს დახმარება. როდესაც საქმე შშმ პირებთან დაკავშირებით გადასაწყვეტ პრობლემას ეხება, ჩართულები გვყავს ისინი და აუცილებლად ვითავლისწინებთ მათ მოსაზრებებს. ერთ ნაბიჯსაც არ ვდგამთ მათ გარეშე. შეძლებისდაგვარად, რისი საშუალებაც გვაქვს, ვაკეთებთ. ახლა პანდუსების გაკეთებასაც ვგეგმავთ ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად“, _ამბობს იამზე მღებრიშვილი.

"საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა“ რეგისტრირებული კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე გოგა გოგატიშვილი ჩართულია პროექტში "შშმ პირთა უფლებების და შესაძლებლობების მხარდაჭერა, თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის მისაღებად“.  ის აცხადებს, რომ  გაეროს  შშმ პირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოში ამ მხრივ გაუმჯობესებაა, მაგრამ საჩხერეში ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი:

"მიხარია, რომ რეგიონებში შშმ პირთა პრობლემატიკა გააქტიურდა. ყინულმა ლღობა დაიწყო. რაღაცები კეთდება. დარწმუნებული ვარ, ეს პროცესი შეუქცევადი გახდება. რაც საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შშმ პირებთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა, უფრო მეტი ბერკეტი გვაქვს იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები. რეგიონებში უფრო მწვავედ დგას შშმ პირთა მდგომარეობა, ვიდრე თბილისში. თბილისი დიდი ქალაქია, დიდი რესურსია, როგორც ადამიანური, ისე ფინანსური თვალსაზრისით. უფრო  ხელმისაწვდომია  გარემო შშმ პირებისთვის. წარმოიდგინეთ, რა უნდა ქნას უსინათლომ სოფელში, სადაც გარემო არაადაპტირებულია?! ინკლუზიური განათლება ჩვენს რეგიონში ფიქტიურია, არადა, განათლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის აუცილებელია, თუნდაც მათ მიმართ სტერეოტიპული მიდგომის შესაცვლელად. განათლებული შშმ პირი უფრო კონკურენტულია შრომით ბაზარზე“ _ აღნიშნავს გოგა გოგატიშვილი.

ჩვენთან საუბარში საჩხერისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბიუჯეტში იდება თანხები, რათა ნელ-ნელა დაიწყოს როგორც ინფრასტრუქტურული, ისე სხვა სახის პროექტების განხორციელება შშმ პირთა მდგომარეობის გამოსასწორებლად. თუმცა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მალხაზ ბაზაძე განცხადებით, არც ისე ადვილია, თუნდაც გარემოს ადაპტირება, იმ ფონზე,  როცა თავად შენობები არ იძლევიან ამის საშუალებას:

"ფაქტობრივად, 6 თვეა, რაც საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი  ვარ და ჩემი მოსვლის დღიდან მინდა გითხრათ, რომ მხარდაჭერა გამოვუცხადე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. მზად ვარ, ჩემი ყველა შესაძლებლობა და უფლება გამოვიყენო ამისთვის.

ამჯერად, ვაპირებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რომ გარემო გავხადოთ უფრო ადაპტირებული შშმ პირებისთვის. 10 ათასი ლარი გამოვყავით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, რომელსაც ჩავურიცხავთ საჩხერეში შშმ პირების უფლებების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციას. ამასთანავე 26 ათასი ლარი გამოვყავით საწარმოს  განვითარებისთვის, რათა იქ დასაქმდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. საუბრის დონეზეა ამ საწარმოს გახსნა, თუმცა მინდა რომ ამაში საჩხერე იყოს პირველი.
სადაც საშუალება მოგვეცემა ყველაფერს გავაკეთებთ, თუმცა არის შენობები, სადაც ვერ ხერხდება პანდუსების გაკეთება. მოკლედ ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახურებთან ერთად ვმუშაობთ და შედეგებიც მალე თვალსაჩინო გახდება“ _ ამბობს მალხაზ ბაზაძე.

როგორც გოგა გოგატიშვილმა აღნიშნა, ყინული უკვე დაიძრა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების გამოსწორება შეუქცევადია პროცესია საქართველოში.
 ახალი ამბები
  • მოქალაქეები საჯარო სივრცის დასაცავადქაოტური განაშენიანების, რეგულირების გეგმების არარსებობის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საჯარო ინტერესის გაუთვალისწინებლობის პირობებში, მნიშვნელოვნად შემცირდა გამწვანებული ზონები და საჯარო სივრცეები, დაზიანდა კულტურული მემკვიდრეობა. შედეგად, ყოველდღიურად ილახება ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების კონსტიტუციური უფლება. განსაკუთრებით ურბანულ დასახლებებში, უარესდება ეკოლოგიური მდგომარეობა, იზღუდება მოსახლეობის წვდომა საჯარო სივრცეებზე. ამდენად, მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინიციატივები და აქტიური მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ისე, რომ მუნიციპალური საქმიანობის და ურბანული განვითარების პარალელურად, დაცული იყოს საჯარო ინტერესი. 20 ნოემბერს, ღია საზოგადოების ფონდმა საზოგადოებას კონკურსის „საჯარო ინტერესის დაცვა მუნიციპალურ საქმიანობაში“ კონკურსში გამარჯვებული ოთხი პროექტი წარუდგინა, რომელიც თბილისში, ბათუმსა და ოზურგეთში გახორციელდება.  ოთხივე პროექტის მიზანია საჯარო სივრცეების დაცვა ქაოტური განაშენიანებისგან, გამწვანებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა და მდგრადი ურბანული განვითარების ხელშეწყობა. 1)      ახალგაზრდა მწვანეები- დიღმის ტყე-პარკში მრავალფუნქციური კომპლექსისა და ბათუმში „რივიერას“ კომპლექსის მშენებლობის წინაღმდეგ აქტივისტური ღონისძიებების განხორციელება. გარემოსდაცვითი აქტივისტური ჯგუფების გაძლიერება ბათუმში; 2)      სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალი - ბათუმის გამწვანებისა და ეკოლოგიის პოლიტიკის კვლევა, ხარვეზების გამოვლენა და ხარვეზების გამოსასწორებლად რეკომენდაციების შემუშავება. გამწვანებითა და ეკოლოგიით დაინტერესებული ადგილობრივი ჯგუფების გაძლიერება; გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებებში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა. 3)      საინიციატივო ჯგუფი „გადავარჩინოთ მთაწმინდა“- მთაწმინდაზე მიმდინარე მასიური მშენებლობის  წინააღმდეგ ეკოლოგიური, გეოლოგიური და სამართლებრივი არგუმენტების დამუშავება, სასამართლოში დავის წარმოება, აქტივისტური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება მშენებლობის შესაჩერებლად; 4)      ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი- ოზურგეთში გენერალური გეგმის შემუშავებისა და დამტკიცების ადვოკატირების ... ...
  • თსუ სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსის "შემოდგომის ლეგენდა 2019" მეათე ფინალისტი ოზურგეთელიათსუ სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსის _ "შემოდგომის ლეგენდა 2019" მეათე ფინალისტი ხვიჩა ყაზაიშვილია _ ამის შესახებ ამავე უნივერსიტეტის ფეისბუქის გვერდიდან ხდება ცნობილი. ხვიჩა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შემოქმედში დაიბადა და შემოქმედის საჯარო სკოლა დაამთავრა. “სწავლობს  _ განათლების სადოქტორო პროგრამაზე; კითხულობს _ რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ახლა ჯაბა იოსელიანის "ლიმონათის ქვეყანას" ვკითხულობ. უფრო ხშირად სამეცნიერო ლიტერატურას ვეცნობი, ჩემი საყვარელი ჟანრი კი რეალიზმია;  წერს _  ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენს რეალობაში ცხოვრობენ, თუმცა, მათ ვერც სიცოცხლეს და ვერც სიკვდილს ვერ ვხედავთ; ეშინია _ გველების; აშფოთებს _ უსამართლობა;  აბედნიერებს _ ფეხზე წამომდგარი ადამიანების დანახვა; ოცნებობს _ რომ ოდესმე ოზურგეთის "მერცხალი" ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს და გურიაში მადრიდის "რეალს" მოუგებს“, _ წერია ხვიჩა ყაზაიშვილის შესახებ “თსუ“-ს ფეისბუქგვერდზე. ერთი პერიოდი ხვიჩა ყაზაიშვილი საინფორმაციო სააგენტოს “გურია ნიუსის“ პრაქტიკოსი იყო. “გურია ნიუსი“ ხვიჩა ყაზაიშვილს წარმატებას და გამარჯვებას ... ...
  • ავღანეთიდან დაბრუნებული მამის შეხვედრა შვილთანსოციალურ ქსელში ვრცელდება ემოციური ფოტო, რომელზეც აღბეჭდილია ავღანეთიდან დაბრუნებული მამისა და შვილის შეხვედრა. „ავღანეთში მიმდინარე „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიიდან დაბრუნებული მშობლის მოულოდნელი და მონატრებული ვიზიტი თბილისის ერთ-ერთ ბაგა-ბაღში. ემოციური წუთები ყველაფრის მთქმელია„, _ წერია ფოტოს დასათაურებაში. წყარო: ... ...
  • "ივანიშვილი იძულებული იქნება სპეცრაზმის მეშვეობით მართოს ქვეყანა"- უგულავაამ წუთებში ოპოზიციის წარმომადგენლები პროკურატურასთან აქციას მართავენ. მათ პროკურატურის ჭიშკარს პროტესტის ნიშნად ბოქლომი დაადეს. როგორც გიგი უგულავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, აქციები გაგრძელდება. მისი თქმით, ოპოზიცია მხარდამჭერებთან ერთად ორშაბათს საღამოს შეიკრიბება, ღამეს გაათევს და მეორე დღეს პარლამენტის პიკეტირებას მოახდენს. "გამოიყვნენ სპეცრაზმს? გამოიყვანონ, კი ბატონო ეგ არის ჩვენი მიზანი. ივანიშვილი იძულებული იქნება ქვეყანა მართოს, გადაადგილდეს მხოლოდ სპეცრაზმის მეშვეობით, თუ ამას მართვა ჰქვია",- განაცხადა ... ...
  • აქციის მონაწილეებმა გენარალური პროკურატურის ჭიშკარს ბოქლომი დაადესამ წუთებში ოპოზიციის წარმომადგენლები თბილისში, გენერალურ პროკურატურასთან აქციას მართავენ. მათ პროტესტი უსამართლობის წინააღმდეგ პროკურატურის ღობეზე ბოქლომის დადებით ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ გამოვავლინოთ ნიჭიერი ბავშვი

არ დაგეგმოთ შვილებს მომავალი შეეცადეთ...

აუცილებელი წასაკითხი მამებისთვის

ახალშობილს უნდა ეძინოს დედის საწოლში...

ბეკონი ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ყოფილა

შვედი მეცნიერების მტკიცებით, ბეკონის საკვებად...

როგორ დავალევინოთ წამალი პატარას

წამლის დალევა პატარებს არ უყვართ,...

მერილინ მონროს სილამაზის საიდუმლო

 რა იყო ის საიდუმლო, რომლის...

რატომ უნდა ვხატოთ

ცოტა ხნის წინ, ამერიკელმა ფსიქოლოგებმა...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ სასმელად ვარგის წყალს მოიხმართ?