“ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის შეფასება, საზოგადოებას ეკუთვნის“

მთავარი თემა

“ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის შეფასება, საზოგადოებას ეკუთვნის“

2015 მარ 5 16:48:26

ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე,  სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციამ 2015 წლის 5 იანვარს  სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა  დამტკიცა. გამოცემულ  განკარგულებას, ხელს გურიის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი, ქეთი მოისწრაფიშვილი აწერს. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამი  კი 149 900 ლარს შეადგენს.
"გურია ნიუსი" აღნიშნულთან დაკავშირებით უკვე წერდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით  გურიის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელს ქეთი მოისწრაფიშვილს, ოფიციალური წერილით მივმართეთ, რაზეც გვპასუხობენ:

"2015 წლის შესყიდვების წლიური გეგმა კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად წარედგინა 2014 წლის ნოემბერში. გუბერნატორის  2015 წლის 5 იანვრის #3 განკარგულებით დამტკიცდა სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაციის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა. შესყიდვების დაგეგმვა განხორციელდა დაწესებულების საჭიროებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის საჭირო ფინანსური სახსრების შეფასების საფუძველზე, დაგეგმვისას ასევე, გათვალისწინებული იქნა წინა წლების გამოცდილება", _აღნიშნულია ოფიციალურ დოკუმენტში.

რაც შეეხება, ჩვენს კითხვებს, შესყიდვების გეგმაში ასახულ გუბერნიის თანამშრომლებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  1000 ლარის სასმელებისა და თამბაქოს, 600 ლარის სხვადასხვა  საკვებისა და  1500 ლარის პირადი ჰიგიენის პროდუქტებს შეძენასთან დაკავშირებით, ასევე,  სად კეთდება რემონტი გუბერნიაში და  რა იგულისხმება შენობის მოწყობის სამუშაოებში, რომლისთვისაც თანხამ 14 600 ლარს შედგენა, გვპასუხობენ, რომ "სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ცალკეული შესყიდვის ობიექტების შესახებ თქვენს შეკითხვებთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის # 7 ბრძანებით დადგენილია შესყიდვების სააგენტოს იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების წესი.

აღნიშნული ბრძანების თანახმად, შესყიდვების ობიექტების იდენტიფიციკაციის, კლასიფიკაციისა და ერთგვაროვნების დადგენისათვის გამოიყენება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული კლასიფიკატორები, რომელიც იყო 4 იერარქიულ დონედ, რომელთაგანც ყველაზე გამსხვილებულ დონეს წარმოადგენს დანაყოფი, რომელიც შედგება ჯგუფებისგან, ჯგუფები შედგება კლასებისგან, კლასები კი კატეგორიებისგან" _აღნიშნული ოფიციალურად მოწერილ პასუხში.

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტს ირაკლი პაპავას მიაჩნია, რომ თუკი ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმას (დამტკიცებულია გურიის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 05 იანვრის #3 განკარგულებით) წმინდა ფორმალური თვალსაზრისით მივუდგებით, ამ მხრივ ყველაფერი წესრიგშია.

"საქმე ისაა, რომ, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის #7 ბრძანებით დამტკიცებული „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესიდან" გამომდინარე, სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე რეგისტრირებულ შესყიდვების გეგმაში მონაცემების შეტანა ხორციელდება სწორედ ძირითადი დანაყოფების კოდების მიხედვით (რომელიც, თავის მხრივ, კლასიფიკატორის ყველაზე გამსხვილებულ იერარქიულ დონეს წარმოადგენს) და ამ სტადიაზე უფრო მეტი კონკრეტიკა მოქმედი კანონმდებლობით სავალდებულო არაა",_აღნიშნავს პაპავა, რომლის განმარტებითაც გუბერნატორის ადმინისტრაციის (და არა მარტო მისი) ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის შეფასების მხრივ ბოლო სიტყვა მაინც საზოგადოებას ეკუთვნის.

"მეორე საკითხია საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ეფექტიანობისა და მიზანშეწონილობის შეფასება. ასე, მაგალითად, თუ თავად გუბერნატორის ადმინისტრაცია შეიძლება თვლიდეს, რომ წლის განმავლობაში მას 1500 ლარის ღირებულების „პირადი ჰიგიენის პროდუქტები" (დანაყოფის კოდი - 33700000), 1000 ლარის „სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები" (დანაყოფის კოდი - 15900000) და ასევე 1000 ლარის „გასანათებელი მოწყობილობები და ელემენტები" (დანაყოფის კოდი - 31500000) ესაჭიროება, ჩვეულებრივი, რიგითი მოქალაქის შეფასებით, შესაძლოა, ეს თანხები შეუსაბამოდ დიდი და მიზანშეუწონელი ჩანდეს, მით უმეტეს, იმ ფონზე, რომ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში არაა დაკონკრეტებული შესასყიდი ობიექტების დაწვრილებითი ნუსხა. ასეა თუ ისე, გუბერნატორის ადმინისტრაციის (და არა მარტო მისი) ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის შეფასების მხრივ ბოლო სიტყვა მაინც საზოგადოებას ეკუთვნის, რომელსაც საკუთარი დასკვნები თავადვე შეუძლია გააკეთოს" _აცხადებს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი "გურია ნიუსთან".

ამავე თემაზე: 1 000 ლარი სასმელებსა და თამბაქოსთვის - რისთვის რამდენი დახარჯა გურიის გუბერნიამ
 ახალი ამბები
  • 27 წელი ქუჩაში _ აფხაზეთიდან დევნილები ბინებს ითხოვენდევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში აფხაზეთიდან დევნილი 40-მდე ოჯახი თითქმის 3 თვეა, რაც აქციას მართავს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, 59 ოჯახი აკმაყოფილებდა საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების კრიტერიუმებს, თუმცა, მათგან მხოლოდ 3 ოჯახის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. „27 წელიწადია ბინებს ველოდებით და გვატყუებენ ამდენივე ხანია.  აფხაზეთიდან დევნილები ასე უსახლკაროდ ვართ ქუჩაში. დაპირებები ბინების გადმოცემის შესახებ არაერთხელ მოგვცეს, მაგრამ არცერთხელ შესრულდა. ჯერ ვითომ ქულების გამო არ მოვხვდით სიაში, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პირობებს ბევრი ჩვენგანი აკმაყოფილებდა, ისინი მაინც თავის გემოზე ანაწილებენ. მთელი ეს წლებია ქირით ვცხოვრობთ, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვიხდით, ზოგი ჩვენგანი კი ახლობელთანაა შეკედლებული. სამინისტროში გვეუბნებიან, რომ ბინებს უნდა დაველოდოთ, მაგრამ როდის მოვა ჩვენი დრო ამას არ ამბობენ, თვითონაც არ იციან, მაგრამ არც დროებითი თავშესაფრის მოცემა არ უნდათ ჩვენთვის“,_ ამბობენ აქციის მონაწილეები. ისინი 66-ე დღეა, საკუთარი ნივთებით 24 საათის განმავლობაში სამინისტროს ფოიეში იმყოფებიან და ბინებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. როგორც სამინისტროში ამბობენ, აქციის მონაწილე პირთა ნაწილს კერძო საკუთრება აქვს, ნაწილი რეგიონშია დარეგისტრირებული, რამდენიმე ოჯახს კი აპლიკაცია არ ჰქონდა შევსებული. "საცხოვრებელი ფართები, მათზე მაღალი ქულის მქონე დევნილ ოჯახებზე განაწილდა. ამას გარდა, აქციის მონაწილე პირთა ნაწილს კერძო საკუთრება აღმოაჩნდა, ნაწილი რეგიონში არის დარეგისტრირებული, რამდენიმე ოჯახს კი აპლიკაცია არ ჰქონდა შევსებული და შესაბამისად, სამინისტრო მათ საცხოვრებელ ფართს ვერ გადასცემდა. გარდა ამისა, აქციის მონაწილე დევნილების ნაწილი არ არის რეგისტრირებული თბილისში 2013 წლის 1 ივნისამდე და კანონის შესაბამისად, ისინი დედაქალაქში ბინებს მომდევნო ეტაპზეც ვერ მიიღებენ, მათ შეუძლიათ განაცხადები რეგიონებში არსებულ ბინებზე შეავსონ ან ისარგებლონ „სოფლად სახლის“ პროექტით“,_ ამბობენ უწყებაში.       ... ...
  • შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელად შს მინისტრის მოადგილე დაინიშნადღეს, ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი - ლევან კაკავა წარუდგინა. მისი თქმით, უწყების ახალ ხელმძღვანელს აქვს სისტემაში მუშაობის გამოცდილება, საკმაოდ ძლიერი მენეჯერული თვისებები და არის მაღალი რანგის პროფესიონალი. „პრემიერთან გამართული კონსულტაციების შედეგად, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ ლაშქარაძე დატოვებს პოსტს და აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან კაკავა. მას აქვს შემოსავლების სამსახურში მუშაობის გამოცდილება - ეკავა შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა ჩვენს მომიჯნავე ორგანიზაციებში, როგორც საგამოძიებო სამსახურში, ასევე ძალოვან უწყებებში და ჰქონდა შეხება ეკონომიკურ სფეროსთან და ფინანსებთან. ლევანი არის მაღალი რანგის პროფესიონალი და აქვს საკმაოდ ძლიერი მენეჯერული თვისებები“, - აღნიშნა ფინანსთა ... ...
  • ეს იყო მაღალი კლასის ოპერაცია, მადლობა შსს-ს _ თეა წულუკიანი აქციის დაშლაზე"ჩვენს ქვეყანაში სწორედ "ქართული ოცნების" მმართველობის პირობებში მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია გამოხატვის თავისუფლება, იქნება ეს ყვავილების, თუ ბოქლომების საშუალებით," - ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც წულუკიანმა აღნიშნა, მთავარია აქციის მონაწილეებმა კანონი არ დაარღვიონ და სახელმწიფო უწყებების ფუნქციონირებას ხელი არ შეუშალონ. "მთავარია, არ დაირღვეს კანონი და სახელმწიფომ განაგრძოს ფუნქციონირება. შესაბამისად, როდესაც ეს ზღვარი იქნება გადალახული და პროტესტს არავითარი კავშირი არ ექნება გამოხატვის თავისუფლებასთან, სახელმწიფო იმოქმედებს ისე, როგორც იმოქმედა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და როგორც იუსტიციის მინისტრმა, როგორც ვიცე-პრემიერმა, ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა თითოეულ პოლიციელს, თითოეულ სპეცრაზმელს, მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მინისტრს, იმ ჩატარებული ოპერაციისთვის, რომელიც იყო მაღალი კლასის ოპერაცია," - აღნიშნა თეა ... ...
  • როდიდან გამოიდარებს საქართველოში_ უახლოესი დღეების პროგნოზიგარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 21-23 ნოემბერს აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნებული იქნება ცივი, ღრუბლიანი და ნალექიანი ამინდი, დასავლეთ საქართველოში კი მხოლოდ დღეს ზოგან იწვიმებს, ხვალიდან ისევ უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დასავლეთ საქართველოს დაბლობში +12, +17, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +1, +6 გრადუსი დაფიქსირდება. შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში, ზემო იმერეთსა, კოლხეთის დაბლობზე და გორი-სურამის მონაკვეთზე იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. 24-25 ნოემბერს ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე უნალექო ამინდი იქნება. თბილისში 21 ნოემბერს ცივი, ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ხოლო 22-23 ნოემბერს ქალაქის ცალკეულ უბნებში შესაძლოა თოვლიც აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა ღამის საათებში 0, +2, დღისით კი +2, +4 გრადუსი იქნება. 24-25 ნოემბერს უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ღამის საათებში ტემპერატურა -1, -3 გრადუსამდე ... ...
  • ბიძინა ივანიშვილი ევროკავშირის ელჩებს ხვდებაპარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ამ წუთებში პარტიის ცენტრალურ ოფისში ევროკავშირის ელჩებს ხვდება. შეხვედრა 15 საათზე დაიწყო. პარტიის პრესცენტრის თანახმად, საუბრის თემა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებია.  წყარო: ... ...

არქივი

ზაფრანი

საჭმელი, რომელიც კიბოს აჩქარებს

გამოცემა Sciencealert - ის ცნობით,...

რა სასმელი უნდა დალიოთ რომ დიდხანს იცოცხლოთ?

ესპანეთში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად, რომელიც...

როგორ მოქმედებს ორგანიზმზე კომბოსტოს ფოთოლი

კომბოსტო ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო პროდუქტია....

შეიძლება თუ არა ვარჯიში, როცა გაციებული ხართ

თუ რეგულარულად ვარჯიშობთ, ალბათ, თქვენთვის...

როგორ გამოვავლინოთ ნიჭიერი ბავშვი

არ დაგეგმოთ შვილებს მომავალი შეეცადეთ...

აუცილებელი წასაკითხი მამებისთვის

ახალშობილს უნდა ეძინოს დედის საწოლში...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ სასმელად ვარგის წყალს მოიხმართ?