ვინ და როგორ გადახედავს კანონიერ ძალაში შესულ განაჩენებს


მთავარი თემა

ვინ და როგორ გადახედავს კანონიერ ძალაში შესულ განაჩენებს

25 მაი. 2016, 04:16:37

ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო კანონიერ ძალაში შესული განაჩენების გადასინჯვის საფუძვლები ფართოვდება. 

პარლამენტს "სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექში" შესატანი ცვლილებების პროექტი უკვე წარედგინა, რომლის მიხედვით, პროკურორის დადგენილება, მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის წარმოების პროცესში მისი რომელიმე უფლების არსებითი დარღვევის შესახებ, განიხილება როგორც ახლად გამოვლენილი გარემოება. ეს კი შემდგომში, შესაძლებელია განაჩენის გადასინჯვის საფუძველი გახდეს. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში, პროკურატურას ეძლევა ახალი საპროცესო მექანიზმი, სააპელაციო სასამართლოს მიმართოს და საქმის გადასინჯვა მოითხოვოს.

კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ არის ინიცირებული და სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მომზადდა, რომელშიც პარლამენტის წევრებთან ერთად, მთავარი პროკურატურის, უზენაესი სასამართლოსა და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები. 

"ბოლო წლებში განვითარებული პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელებისას, ადგილი ჰქონდა ცალკეული პირების უფლებების ხელყოფის ფაქტებს. ამასთან, კონკრეტულ ფაქტებზე არსებული განაჩენები აფერხებს ცალსახად დარღვეული უფლებების აღდგენის პროცესს. გამოძიებით დადგენილია სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი არაერთი დანაშაულის (ქონების დათმობის მიზნით ფიზიკური თუ ფსიქიკური იძულების, ცეცხლსასროლი იარაღისა თუ ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ ჩადების) ფაქტი, თუმცა დიდი დროის გავლის გამო მტკიცებულებათა მოპოვების შეუძლებლობის და ასევე ისეთი ფაქტორების არსებობის გამო, როგორიცაა: საბუთების დაკარგვა ან განადგურება, გარდაცვალება, დაზარალებულის პოზიციის შეცვლა, დაზარალებულთან შერიგება და .. ხშირად ვერ ხერხდება დანაშაულის ჩამდენი კონკრეტული პირების გამოვლენა. აქედან გამომდინარე, ვერ ხერხდება სამართალწარმოების პროცესში დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ საქმეების სასამართლოში წარმართვა და განაჩენით მათი ქმედებების შეფასება. თავის მხრივ, "სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის" მოქმედი რედაქცია, შეუძლებელს ხდის მართლმსაჯულებაში არსებული აშკარა ხარვეზების აღმოფხვრას. სასამართლო მოკლებულია შესაძლებლობას, ახალი განაჩენის არარსებობის პირობებში, იმსჯელოს პირის ცალსახად შელახული უფლების აღდგენაზე", _ აღნიშნულია პროექტის განმარტებით ბარათში.

"ჩვენ მოვძებნეთ ფორმულა, როცა ისევ სასამართლო შეამოწმებს ამ ამბავს, მაგრამ არა ცალკე არამედ სხვა მტკიცებულებებთან ერთად. თუ მოსამართლეს შეექმნება რწმენა, რომ პროკურატურის მიერ დადგენილი ადამიანის უფლებების არსებითად დარღვევა, როგორც ფაქტი და სხვა მტკიცებულებები, რომელიც საქმეში არის, ერთობლივად შეიძლება იყოს განაჩენის სრულად ან ნაწილობრივ შეცვლის საფუძველი, ისევ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. ამ შემთხვევაში ეს მიდის პირდაპირ სააპელაციო სასამართლოში, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის აჩქარებს და ამარტივებს პროცესს", _ აცხადებს "ქართული ოცნების" წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი.

პარლამენტის ფრაქცია "რესპუბლიკელების" წევრის, ვახტანგ ხმალაძის თქმით კი,  "ეს მიდგომა საშუალებას მოგვცემს, თავი დავიზღვიოთ დაუსაბუთებელი საჩივრებისგან და, მეორე მხრივ, თუკი პირის უფლებები იყო შელახული, აღდგეს ამ პირის უფლებები და მის მიმართ  სამართალმა იზეიმოს".

პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამბობს, რომ ინიციატივის ძირითადი მიზანი  კონკრეტულ საქეებზე შედეგის დადგომის გაადვილებაა.

"ცვლილებებზე მუშაობა გასულ წელს დავიწყეთ უწყებებთან ერთად. ჩართული იყო სასამართლო, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო. მიზანია, ვისაც ქონება უნდა დროულად დაუბრუნდეს, დაუბრუნდეს; ვისი განაჩენიც უნდა გაუქმნდეს, იქ იყოს მოქნილი მექანიზმი", _ აღნიშნავს ბესელია.

რაც შეეხება პოლიტპატიმრების საქმეების გადახედვას, მისი თქმით, ეს ახლად გამოვლენილ გარემოებებს ცალკე პუნქტად უნდა დაემატოს.

"ეს ცვლილებაც მომზადებულია და იმედი მაქვს მისი მიღება მოესწრება. კოლეგებს ექნებათ სოლიდარობა და მხარდაჭერა ამის მიმართ. ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარადლა და ყველაზე მეტად ეს მაწუხებს. ეს საკითხი ლოდივით მაწევს და მამძიმებს. გვინდა ეტაპობრივად კიდევ მეტი გარანტიები შევქმნათ, კიდევ უფრო შორს წავიდეთ და დავეხმაროთ ამ ადამიანებს. წლების განმავლობა დაგროვებული პრობლემების რაოდენობა ძალიან დიდია", _ აღნიშნავს ბესელია.

გარდა ამისა, პოლიტპატიმართა საქმეებთან დაკავშირებით, ბესელია განმარტავს, რომ ინიციატივის თანახმად, მათი საქმეების გადახედვის საფუძველი პარლამენტის მიერ 2012 წელს გამოცემული ამნისტიის აქტი იქნება.

"ვფიქრობთ, პარლამენტის გადაწყვეტილება იყოს განაჩენების გადახედვის საფუძველი პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით. პოზიციები ჯერდებოდა ელი ამ ხნის განმავლობაში უწყებებთან. კანონპროექტის ინიცირების შემდეგ საჭიროა ამ ცვლილებებს მხარდაჭერა ჰქონდეს", _ ამბობს ბესელია.

კითხვაზე: კოლეგა პროკურორების წინააღმდეგ დადგენილებას რამდენად გამოსცემენ ახლანდელი პროკურორები საქმის ახლად გამოვლენილ გარემოებად რომ ჩაითვალოს, ბესელია პასუხობს:

"სწორედ ამიტომ შეიქმნა პროკურატურაში ახალი დეპარტამენტი, რომელშიც არცერთი ძველი პროკურორი არ არის. ახალი კადრები იყო შერჩეული, რომლებსაც არცერთ ძველ საქმესან შეხება არ ჰქონდათ. ეს არ არის დიდი რესურსი ადამიანური თვალსაზრისით, თუმცა, დაზღვევა მაინც გათვალისწინებულია. ვცდილობთ დეპარტამენტის გაფართოებას, რადგან ბევრი საქმეა, რომელიც გადასინჯვას, გადახედვას და გამოძიებას ელოდება. მათ შორის არის წამების და არაადამინური მოპყრობის საქმეები. ბევრი ძველი პროკურორია დღეს უწყებაში დარენილი და ეს უწყების გამოწვევაა, მაგრამ ახალი დეპარტამენტი ამ რისკებისგან დაზღვეულია. სწორედ ამ ნიშნით შეირჩნენ ეს ადამიანები, რომლებსაც არ ჰქონდათ ინტერესთა კონფლიქტი", _ განაცხადა ბესელიამ გადაცემა 2030-ში ჩართვისას.

თუმცა, უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ პოლიტპატიმართა საქმეების გადახედვა ცალკე უნდა მოხდეს და არა ყველა იმ საქმესთან ერთად, რომელსაც პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი განიხილავს.

"2012 წელს იყო თანხმობა პარლამენტისგან, რომ პოლიტპატიმართა საქმეები გადაიხედებოდა, მეოთხე წელი გადის და მსჯელობის საგნად ახლა გახდა ეს თემა, რომ პოლიტპატიმართა საქმეები გადახედილიყო. დღეს საქმეების ზოგად გადახედვაზეა საუბარი, თუმცა არ არის საუბარი იმაზე რომ პოლიტპატიმართა საქმეები გადაიხედოს არა კონკრეტული პროკურორის ვიზირებით, არამედ პარლამენტის მიერ გამოცემული ამნისტიის აქტით.

ჩემი აზრით, სისხლის სამართლის საპორცესო კოდექსის 310-ე მუხლში უნდა შევიდეს შესწორება, რომ პოლიტპატიმართა საქმეები გადაიხედოს და ახლადაღმოჩენილ გარემოება პოლიტპატიმრის სტატუსი იყოს. თუმცა, ის პროკურორები, რომლებიც მათ საქმეებში მონაწილეობდნენ, დღეს ისევ პროკურატურაში არიან, ან უფრო მაღალი თანამდებობები უჭირავთ, ამიტომ არსებობს სერიოზული ეჭვი, რომ საქმეების მიმართ მათ ობიექტური შეფასება არ ექნებათ", _ აღნიშნავს კაკაბაძე.

ცნობისთვის, დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით" განაჩენი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო გადაისინჯება, თუ:

ა) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით დადგენილია, რომ ყალბია მტკიცებულება, რომელიც საფუძვლად დაედო გადასასინჯ განაჩენს;

ბ) არსებობს გარემოება, რომელიც მოწმობს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის დამდგენი სასამართლოს უკანონო შემადგენლობას ან იმ მტკიცებულების დაუშვებლობას, რომელიც საფუძვლად დაედო გადასასინჯ განაჩენს;

გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით დადგენილია, რომ მოსამართლემ, პროკურორმა, გამომძიებელმა, ნაფიცმა მსაჯულმა ან ნაფიცი მსაჯულის მიმართ სხვა პირმა ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩაიდინა დანაშაული;

დ) არსებობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო ამ საქმეში გამოყენებული სისხლის სამართლის კანონი;

ე) არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება (განჩინება), რომელმაც დაადგინა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ან მისი ოქმების დარღვევა ამ საქმესთან დაკავშირებით, და გადასასინჯი განაჩენი ამ დარღვევას ეფუძნება;

ე1) არსებობს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის, წამების წინააღმდეგ კომიტეტის ან რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის (შემდგომ − კომიტეტი) გადაწყვეტილება, რომლითაც ამ საქმესთან დაკავშირებით დადგენილ იქნა კომიტეტის დამაარსებელი კონვენციის დარღვევა, და გადასასინჯი განაჩენი ამ დარღვევას ეფუძნება;

ვ) ახალი კანონი აუქმებს ან ამსუბუქებს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას იმ ქმედებისათვის, რომლის ჩადენისთვისაც პირს გადასასინჯი განაჩენით მსჯავრი დაედო;

ზ) წარდგენილია ახალი ფაქტი ან მტკიცებულება, რომელიც გადასასინჯი განაჩენის გამოტანის დროს არ იყო ცნობილი და თავისთავად თუ სხვა დადგენილ გარემოებასთან ერთად ამტკიცებს მსჯავრდებულის უდანაშაულობას ან მის მიერ იმ დანაშაულზე უფრო მსუბუქი ან უფრო მძიმე დანაშაულის ჩადენას, რომლისთვისაც მას მსჯავრი დაედო, აგრეთვე ამტკიცებს გამართლებულის ბრალეულობას ან დანაშაულის იმ პირის მიერ ჩადენას, რომლის მიმართაც სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყვეტილი იყო;

თ) არსებობს სააპელაციო სასამართლოს განჩინება, რომელმაც უკანონოდ ცნო ის ფარული საგამოძიებო მოქმედება, რომლის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულება საფუძვლად დაედო განაჩენს.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის შუამდგომლობა წერილობით შეაქვთ სააპელაციო სასამართლოში განსჯადობის მიხედვით.

2. ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე შუამდგომლობის დაყენების უფლება აქვს პროკურორს, მსჯავრდებულს ან/და მის ადვოკატს, ხოლო მსჯავრდებულის გარდაცვალების შემთხვევაში – მის კანონიერ მემკვიდრეს ან/და მის ადვოკატს.

3. შუამდგომლობაში უნდა აღინიშნოს განაჩენის გადასინჯვის საფუძველი და მტკიცებულებები.

4. შუამდგომლობის დაყენება არ აჩერებს განაჩენის აღსრულებას.
 ახალი ამბები
  • რატომ ეშინიათ ძაღლებს საახალწლო ფეიერვერკების?ძაღლებს გაცილებით უკეთ აქვთ განვითარებული სმენითი ორგანოები, ვიდრე ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, ხმამაღალი ხმა მათში სტრესs, შიშს და დისკომფორტს იწვევს. ხშირად შეგვხვედრია ხმაურისაგან შეშინებული ძაღლები, განსაკუთრებით, ახალ წელს. რის ეშინიათ ძაღლებს, რაც მათი პანიკის საფუძველი ხდება და ზოგ შემთხვევაში, ეს შიში სიკვდილის მიზეზი ხდება? ამ თემაზე საქართველოში პირველი ვეტერინარული პორტალის Vetnet.ge-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელს ივანე ზაქარეიშვილს ვესაუბრეთ: „ძაღლი თუ ლეკვობიდან არ არის მიჩვეული ხმაურს, როცა გაიზრდება ხმამაღალი მუსიკისაც შეეშინდება. ამიტომ, აუცილებელია, ლეკვობიდან მოხდეს ცხოველის სოციალიზაცია, რაც გულისხმობს ხალხმრავალ ადგილებს და ხმაურთან შეგუებას. ხმაურში იგულისხმება ქუჩის ხმაური, ხმამაღალი მუსიკა, ხალხის ლაპარაკი და ა.შ. მონადირე ძაღლი ლეკვობიდან უნდა მიეჩვიოს თოფის ხმას. ძაღლებში შიშით გამოწვეული პანიკა შეიძლება სიკვდილით დასრულდეს. განსაკუთრებით მძიმეა ძაღლებისთვის ახალი წლის ღამე, როცა უამრავი რამ ერთდროულად ფეთქდება და ამ დროს ძაღლი ვერ ახერხებს თავშესაფრის ... ...
  • “მთავარია, გვწამდეს!“ _ მართლმადიდებელი მასწავლებლის და მუსლიმი მოსწავლის გულწრფელი ცრემლებიჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები მუსლიმი და მართლმადიდებელი მრევლს შორის შერიგებით დასრულდა. 15 იანვარს, ბუკნარის მოვლენების არა ერთი კადრი გავრცელდა, მათ შორის იყო პედაგოგის და ყოფილი მოსწავლის ფოტოები. მასწავლებელი ბუკნარის საჯარო სკოლის პედაგოგი მარიკა ხელაძეა, ყოფილი მოსწავლე _ თემურ ირემაძე. მარიკა მართლმადიდებელია, თემური _ მუსლიმი. მასწავლებლის და მოსწავლის ურთიერთობა დღემდე გრძელდა. მარიკა ხელაძე: „1988 წლიდან ვასწავლი სოფელ ბუკნარში. სოფელში არის სიმშვიდე და სხვა ვითარება არც უნდა იყოს აქ. მუსლიმ და მართლმადიდებელ მრევლს შორის ერთი დაპირისპირებაც არ ყოფილა ამ ხნის მანძილზე. არ მომწონს ფრაზა „შერიგება“ _ ჩვენ ერთმანეთის გვერდით ვცხოვრობთ, ერთმანეთს ყველაზე კარგად ვიცნობთ, ერთმანეთის სიხარული გვახარებს და მწუხრს ვიზიარებთ. მე თავიდან მივმართე ჩემს მოსწავლეებს, რომ არ პროვოკაციებს არ ავყოლოდით. მაგრამ, იმდენად კარგად შეფუთული იყო ეს პროვოკაცია, ვერ ავცდით განვითარებულ მოვლენებს. მე გაზრდილი ვარ იმ უბანში, სადაც მუსლიმები ცხოვრობენ. ჯერ კიდევ ბავშვობაში ჩადრიანი ქალების მუხლებზე გამიტარებია დიდი დრო. ლექსებს ვამბობდი და ეს ძალიან მოსწონდა ყველა. ამ ურთიერთობას ვერავინ ვერ გაანადგურებს, რადგან ერთმანეთის მიმართ  გვაქვს სიყვარული და პატივისცემა. თემურ ირემაძე იყო ჩემი მოსწავლე. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვქონდა და გვაქვს. თემური, როდესაც სტუდენტი იყო, არდადეგების დროს, სოფელში დაბრუნებისას, ავტობუსს გააჩერებდა და პირველ რიგში, ჩემთან მოვიდოდა. მოვიკითხავდით ერთმანეთს და შემდეგ ფეხით მიდიოდა სახლში. ერთად სწავლობდნენ და ახლაც სწავლობს მართლმადიდებელი და მუსლიმი აღმსარებლობის ბავშვები. მათ აქვთ არაჩვეულებრივი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობას შეწყვეტა არ უწერია“. თემურ ირემაძე: „გუშინ ყველამ ერთად დავინახეთ, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდა. მე ახლა ქალაქ ბათუმში ვიმყოფები, მაგრამ მაქვს კონტაქტი სოფელთან და ვიცი, რომ იქ მშვიდი ვითარებაა. რაღაც ბზარი კი გაჩნდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყველაფერი მოგვარდება. პირველ რიგში, ერთმანეთის პატივისცემამ გაიმარჯვა, გაიმარჯვა იმ დამოკიდებულებამ, რომელიც გვქონდა ამ წლების განმავლობაში და გაიმარჯვა ღმრთის სიყვარულმა. მთავარია, გვწამდეს, ვილოცოთ და ვიკითხოთ იქ, სადაც ჩვენი სალოცავია“. “გურია ნიუსმა“ თემურ ირემაძეს ჰკითხა, რომ გაეხსენებინა ისეთი ამბავი, რომელიც მართლმადიდებელი და მუსლიმი მრევლის მეგობრობას ასახავდა: “როდესაც, სოფელ ბუკნარის ცენტრში ეკლესია შენდებოდა, ჩემი ოჯახიდან მამაჩემმა თბილისიდან რამდენჯერ ჩამოიტანა სამშენებლო მასალა ამ ეკლესიისთვის. იმიტომ, რომ ჩვენს მეგობრებს სალოცავი ჰქონოდათ. ამით ის მინდა ვთქვა, რომ სოფელში ყველას კარგი და თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ყოველთვის მეგობრულად ცხოვრობდა მუსლიმი და მართლმადიდებელი მრევლი. არ ყოფილა არანაირი დაპირისპირება და კონფლიქტი“, _ გვითხრა თემურ ირემაძემ. მან სკოლაში სწავლის პერიოდზეც ისაუბრა: “33 ბავშვი ვიყავით ერთ კლასში და დღემდე გვაქვს საოცარი, სამაგალითო, მეგობრული ურთიერთობა. მუსლიმ და მართმადიდებელ ბავშვებს საოცარი დამოკიდებულება გვქონდა. ეს დამოკიდებულება, ეს მოგონებები, ბავშვობის წლები როგორ დამავიწყდება?! მასწავლებლებთან მეგობრული დამოკიდებულება გვქონდა და დღესაც გვაქვს“. იამზე ვაჩეიშვილის ... ...
  • ახმეტაში 22 წლის კაცმა სიცოცლხე თვითმკვლელობით დაასრულაახმეტაში,სოფელ მატანში 22 წლის კაცმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. სუიციდის ფაქტი "გურია ნიუსს"მერის წარმომადგენელმა, დავით მამუკელაშვილმა დაუდასტურა. არსებული ინფორმაციით,მამაკაცი გარდაცვლილი დღეს დილით,საკუთარ სახლში ოჯახის წევრებმა ნახეს. შსს-მ მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 115-ე მუხლით ... ...
  • სპეცოპერაცია კასპში- ყოფილმა პოლიციელმა მძევლები აიყვანაშინაგან საქმეთა სამინისტრომ კასპში ერთ-ერთი საწარმოში ორი პირის მძევლად აყვანის ბრალდებით 1 პირი - 1993 წელს დაბადებული გ.მ. დააკავა. ბრალდებული კასპში, ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე შეიჭრა და სანადირო თოფის მუქარით ორი მოქალაქე მძევლად აიყვანა. თავდასხმის შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე შემთხვევის ადგილზე დაუყოვნებლივ მოხდა სამართალდამცველების მობილიზება, პოლიციამ მყისიერი რეაგირების რეჟიმში შემოსაზღვრა ტერიტორია და დაიწყო სპეციალური ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებები. ადგილზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე - ვლადიმერ ბორცვაძე ჩავიდა, რომელიც საპოლიციო ღონისძიებებს პირადად ხელმძღვანელობდა. სამართალდამცველების მხრიდან გ.მ.-სთან რამდენიმესაათიანი აქტიური მოლაპარაკებების შედეგად, თავდამსხმელის მიერ მძევლად აყვანილი მოქალაქეების უვნებლად გათავისუფლდნენ, რომლებიც პოლიციამ უსაფრთხო ტერიტორიაზე გადაიყვანა. მძევლად აყვანილი ადამიანების გათავისუფლების შემდეგ პოლიციამ თავდამსხმელი შემთხვევის ადგილზე დააკავა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 144-ე მუხლის მე-2 ნაწილის "გ" და "ი" ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს, რაც სიცოცხლისთვის საშიში მუქარით ორი ან მეტი პირის მძევლად ხელში ჩაგდებას გულისხმობს. დაკავებული პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია როგორც ვლადიმერ ბორცვაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა: “პოლიციაში მუშაობდა და სამართდალდამცველთა რიგებიდან 2018 წელს წავიდა“. ბორცვაძემ ასევე აღნიშნა, რომ დაკავებულმა ცოტა ხნის წინ პოლიციას მიმართა და განუცხადა, რომ ემუქრებოდნენ. თუმცა, ხორციელდებოდა თუ არა მასზე მუქარა, გამოძიების ... ...
  • „ქართული ოცნება“ 3 მთავარ რამეში გამოიხატება"- კობახიძემინდა, ჩემი გამოსვლა დავიწყო მადლობით ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. მან 2012 წელს დაამარცხა სიცრუესა და ძალადობაზე დაფუძნებული რეჟიმი და საფუძველი ჩაუყარა ახალ დემოკრატიულ წესრიგს, რომელმაც ჩვენს ქვეყანას თავისუფლება, მშვიდობა და უსაფრთხოება მოუტანა, - ასე დაიწყო ირაკლი კობახიძემ საკუთარი სიტყვა პარტიის ყრილობაზე. „დღემდე, ის იყო თავისუფლების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების მთავარი გარანტი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი გუნდისთვის, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა, რა თქმა უნდა, სერიოზულ გამოწვევას ნიშნავს. ამ გამოწვევაზე პასუხი უნდა იყოს გუნდის სიმტკიცე, ერთიანობა, კიდევ უფრო მეტი შემართება ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის საკეთილდღეოდ. ასევე, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მინდა, მადლობა გადავუხადო 2014 წლიდან, პირადად ჩემთვის გამოცხადებული ნდობისთვის. მადლობას ვუხდი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრებს, პარტიის თავმჯდომარეს წარდგენისთვის, განსაკუთრებული მადლობა პრემიერმინისტრს, გიორგი გახარიას, არჩილ თალაკვაძესა და პოლიტიკური გუნდის თითოეულ წევრს.  „ქართული ოცნება“ 3 მთავარ რამეში გამოიხატება, პირველი ეს არის ერთიანი საქართველო, ფიზიკურად და სულიერად, ფიზიკურად ერთიანი საქართველო აფხაზეთითა და სამაჩაბლოთი, აფხაზებითა და ოსებით, სულიერად ერთიანი საქართველო, სადაც ადამიანებს არ აქვთ სიძულვილი, არამედ აერთიანებს სიყვარული. ჩვენ ვართ გაერთიანებული „ქართული ოცნების“ გარშემო. „ქართული ოცნება“ 3 მთავარ რამეში გამოიხატება, პირველი ეს არის ერთიანი საქართველო, ფიზიკურად და სულიერად, ფიზიკურად ერთიანი საქართველო აფხაზეთითა და სამაჩაბლოთი, აფხაზებითა და ოსებით, სულიერად ერთიანი საქართველო, სადაც ადამიანებს არ აქვთ სიძულვილი, არამედ აერთიანებს სიყვარული. ჩვენი ქართული ოცნებაა საქართველო კეთილდღეობის ევროპული დონით, ძლიერი ქალაქებითა და სოფლებით, ძლიერი და წელში გამართული ოჯახებით, საქართველო, სადაც ერთი ადამიანიც აღარ ცხოვრობს სიღარიბეში, ჩვენი ქართული ოცნებაა საქართველო, რომელიც არის მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების თანამეგობრობის, ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. სწორედ ამ ოცნებით გაერთიანდა ქართული საზოგადოება 2012 წელს, ბიძინა ივანიშვილისა და ჩვენი პარტიის გარშემო, სწორედ ამ ოცნებამ, ღირებულებებმა და შემართებამ მისცა ჩვენს ხალხსა და პარტიას შესაძლებლობა, რომ საფუძველი ჩაეყარა დემოკრატიული გარდატეხისთვის, რამაც შექმნა მყარი საფუძველი საქართველოს ევროპულ სახელმწიფოდ ჩამოსაყალიბებლად“, - განაცხადა ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ იცი თუ არა ყველაფერი?

როგორ უნდა გაარკვიოთ მხარეები ტყეში...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

კარმიდამო ჩემი

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....