კოალიცია დაიშალა, კოალიცია იქმნება - ბრძოლა საპარლამენტო მანდატებისთვის

მთავარი თემა

კოალიცია დაიშალა, კოალიცია იქმნება - ბრძოლა საპარლამენტო მანდატებისთვის

2016 მაი 31 05:55:33

არჩევნებამდე  4 თვით ადრე, პარლამენტში საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხი აქტიურად განიხილება, მიუხედავად იმისა, რომ წარდგენილ ცვლილებებს მმართველი პარტია მხარს არ უჭერს.

საქმე ე.წ. გერმანული მოდელის შემოღებას ეხება, რომლის მიხედვითაც, არსებული საარჩევნო სისტემის ფარგლებში მანდატების განაწილების წესის შეიცვლება. პარლამენტში ინიცირებული პროექტის მიხედვით, 77 დეპუტატი კვლავ პარტიული სიით, ხოლო 73 - მაჟორიტარული წესით აირჩევა, თუმცა აღნიშნული მოდელით, პოლიტიკური სუბიექტის მიერ პარლამენტში მანდატების მოპოვება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა პროცენტულ მაჩვენებელს მიიღებს ის პროპორციულ სისტემის შედეგად. ე.წ გერმანული მოდელის თანახმად, პარტია პარლამენტში იმ ადგილებზე მეტს ვერ დაიკავებს, რა პროცენტულ მაჩვენებელსაც არჩევნებში პარტიული სიით მიიღებს.

"გერმანული მოდელის" მიხედვით, ყველა გამარჯვებული მაჟორიტარი კანდიდატი პარლამენტში ადგილს დაიკავებს, მიუხედავად იმისა, რა პროცენტული მაჩვენებელი აიღო პარტიამ პროპორციული წესით. თუ პროპორციული სისტემით პარტიამ უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი აჩვენა, ვიდრე ის რაოდენობა, რაც მაჟორიტარების სახით შეიყვანა, პარტია ადგილებს პარტიული სიიდან შეავსებს.

პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით, საარჩევნო ზღურბლგადალახული პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა ტოლია არა მაჟორიტარული სისტემით არჩეული მისი კანდიდატების რაოდენობისა და პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის ჯამისა, არამედ პარლამენტის წევრთა საერთო რაოდენობის იმდენი პროცენტისა, ხმების რამდენი პროცენტიც მიიღო მისმა პარტიულმა სიამ. საკუთრივ პარტიულ სიას მიკუთვნებული მანდატების რაოდენობა ტოლია პარტიის/საარჩევნო ბლოკის კუთვნილი ზემოაღნიშნული მანდატების რაოდენობისა და მაჟორიტარული წესით არჩეული მისი კანდიდატების რაოდენობის სხვაობისა. იმ შემთხვევაში, თუ პარტიამ მაჟორიტარული წესით უფრო მეტი მანდატი მიიღო, ვიდრე მას ეკუთვნის მიღებული ხმების პროპორციის შესაბამისად, მის პარტიულ სიას მანდატი აღარ მიეკუთვნება. ასეთ შემთხვევაში მანდატების ეს ნამეტი გამოაკლდება მანდატების სრულ რაოდენობას (150-ს) და დარჩენილი მანდატები პროპორციულად გადანაწილდება დანარჩენ ზღურბლგადალახულ სუბიექტებს შორის.

იმ შემთხვევაში, თუ მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მოიპოვეს იმ პარტიებმა, რომლებმაც ვერ გადალახეს საარჩევნო ზღურბლი, მანდატების ეს რაოდენობა, ისევე, როგორც ზემოაღნიშნული მანდატების ნამატი, გამოაკლდება მანდატების სრულ რაოდენობას (150-ს) და დარჩენილი მანდატები პროპორციულად გადანაწილდება დანარჩენ ზღურბლგადალახულ სუბიექტებს შორის.

პროექტის თანახმად, ხმების პროცენტის შესაბამისად მიღებული მანდატების რაოდენობის განსაზღვრისას გამოიყენება საარჩევნო კვოტის პრინციპი, ხოლო გაუნაწილებელი მანდატები განაწილდება უდიდესი ნაშთის მიხედვით.

ასევე პროექტით, თუ პარტიამ/საარჩევნო ბლოკმა გადალახა საარჩევნო ზღურბლი, მაგრამ როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული სისტემით 6-ზე ნაკლები მანდატი მოიპოვა, მას მიეკუთვნება დამატებითი მანდატები 6-მდე შესავსებად, რისთვისაც თითო მანდატი რიგრიგობით დააკლდება იმ საარჩევნო სუბიექტებს, რომელთა მანდატების რაოდენობაც სხვა სუბიექტების მანდატების რაოდენობაზე ნაკლები, მაგრამ 7-ზე მეტია.
ამასთან, წარმოდგენილი პროექტი არ ითვალისწინებს ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ კანდიდატების წარდგენას მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში.

შესაბამისი პროექტის განხილვა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე გუშინ გაიმართა, მაგრამ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და რეგიონული თვითმმართველობის კომიტეტებმა ამ მოდელს გუშინ მხარი არ დაუჭირეს. 
თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საკითხი ინიცირებულია და რამდენმა კომიტეტმაც არ უნდა დაუჭიროს მხარი, ეს საკითხი პარლამენტის სხდომაზე მაინც გავა. 

ვინ და რატომ ითხოვს ე.წ. გერმანულ მოდელს

"საარჩევნო კოდექსში" დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელიც ფრაქცია "რესპუბლიკელების" მიერ არის ინიცირებული, როგორც პარლამენტის შიგნით, ასევე პარლამენტს გარეთ დარჩენილი ოპოზიციური პარტიები მხარს უჭერენ. პარტიები მიიჩნევენ, რომ გერმანული მოდელი, ამ ეტაპზე ყველაზე სამართლიანი მოდელი იქნება.

თუმცა, საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გერმანული მოდელის შემოღებით ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები "ქართული ოცნებისთვის" მანდატების წართმევას გეგმავენ, რაც მმართველ ზალას საბოლოოდ აიძულებს, არჩევნების შემდეგ, კოალიციური მთავრობა ჩამოაყალიბოს.

"ელემენტარული არითმეტიკაა, სკოლის მოსწავლეც კი გაიგებს, რომ ამ მოდელის მიხედვით პარტიას ან საარჩევნო ბლოკს შეხვდება მანდატების იმდენი პროცენტი, რამდენი ამომრჩეველიც მისცემს ხმას ანუ თუ პარტიულმა სიამ მიიღო ხმების 40 პროცენტი, მას ერგება 60 მანდატი, თუ მიიღო 10 პროცენტი, ერგება 15 მანდატი. შეიძლება იყოს უმნიშვნელო გადახრა ერთ ან ორ მანდატში დათვლისას. განსხვავებით იმ მოდელისგან, რომელიც დღეს გვაქვს ანუ რომელიც 26 წელია საქართველოში მოქმედებს. შეიძლება პარტიამ მიიღოს ხმების 40 პროცენტი და მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე, შეხვდეს 70-მდე მანდატი ანუ იმაზე ორჯერ მეტი, რაც ერთმა პარტიამ აიღო. ამ პროცესს ასწორებს ის სისტემა, რომელსაც ჩვენ პარლამენტს ვთავაზობთ", _ აცხადებს პარლამენტარი ვახტანგ ხმალაძე.

"გერმანული მოდელი დღეს არსებული მოდელისგან განსხვავდება იმით, რომ დათვლის წესი სხვა. თუ დღეს არსებული სისტემით ჩვენ მაჟორიტარული დეპუტატების რაოდენობას პირდაპირ ვუმატებთ პროპორციულად მიღებული დეპუტატების რაოდენობას, გერმანულ მოდელში დათვლა სხვაგვარია.  მაგალითად, თუ  პარტიამ 10% აიღო, რაც 15 დეპუტატი და მიიღო 5 მაჟორიტარი. ის გაიყვანს პირველ რიგში 5 მაჟორიტარს და დანარჩენ 10 კაცს პროპორციული სიით შეავსებს. ანუ მთლიანობაში მიიღებს 15 დეპუტატს პარლამენტში და ეს არის სამართლიანი სისტემა", _ აცხადებს "გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის" ერთ-ერთი ლიდერი  გიორგი ახვლედიანი.

თუმცა, პარლამენტის წევრ ზვიად ძიძიგურს მიაჩნია, რომ "გერმანული მოდელი" ართულებს მთავრობის დაკომპლექტებას, რამაც შესაძლოა, სამთავრობო კრიზისი გამოიწვიოს. 

"ჩვენთან პრობლემატური იქნება გერმანული მოდელი, ვინაიდან ამ მოდელის მიხედვით ძნელდება მთავრობის დაკომპლექტება. პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ დააკომპლექტოს მთავრობა და საქართველოში, სადაც არ არის იმის პოლიტიკური ტრადიცია, რომ რამდენიმე პარტიამ დააკომპლექტოს მთავრობა, შეიძლება მივიღოთ სამთავრობო კრიზისი. ამიტომ, ეს არის ქვეყნისთვის ცუდი მოდელი", _ აცხადებს ძიძიგური.

გარდა ამისა, მმართველ გუნდში საუბრობენ იმაზეც, რომ გერმანული მოდელი კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის.  

"ჩვენს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი ცალსახად ამბობს პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატები რამდენი უნდა იყოს. შემოთავაზებული კანონპროექტი კი, კონსტიტუციურ ჩანაწერთან წინააღმდეგობაში მოდის. ან უნდა შევთანხმდეთ, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები შევიტანოთ მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერით, ან ჯერჯერობით უარი უნდა ვთქვათ ამ მოდელზე", _ აღნიშნავს ეკა ბესელია.

ე.წ. გერმანული მოდელის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

"სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის" ხელმძღვანელი ვლადიმერ ბოჟაძე "გურია ნიუსთან" საუბრისას გერმანული მოდელის ავკარგიანობას აფასებს და ამბობს, რომ მოდელი მმართველი გუნდისთვის წამგებიანი, ხოლო ოპოზიციისთვის მომგებიანი იქნება.

"გერმანიაში ეს მოდელი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, იმის გამო მიიღეს, რომ ადეკვატური ყოფილიყო პოლიტიკური ძალების ძალაუფლება; რაც ყველაზე მთავარია, ამ სისტემამ უბიძგა გერმანიას კოალიციური მთავრობა ჰყოლოდა. ჩვენს შემთხვევაში კი, გამოდის, რომ რაც არ უნდა მაღალი პროცენტით გაიმარჯვოს "ქართულმა ოცნებამ" სისტემა უზრუნველყოფს, მან მთავრობა კოალიციის შექმნის გარეშე ვერ ჩამოაყალიბოს.

ამ მოდელის შემოღება ოპოზიციისთვის საინტერესოა, რადგან  მან იცის რომ არჩევნებს ვერ იგებს მაჟორიტარული პრინციპით, ამიტომ თუ "ქართული ოცნება" მოიგებს მაჟორიტარულს, ძალაუფლება პარტიას მაინც არ გაეზრდება. გარდა ამისა, ოპოზიციისთვის ეს მოდელი საინტერესოა იმიტომ, რომ თუ 10%-იან ბარიერს გადალახავს, დღეს მოქმედი მოდელით, მაქსიმუმ შეიძლება 7-8 მანდატი მიიღოს.  გერმანული მოდელის შემთხვევაში კი, გარანტირებულ 15 მანდატს იღებს. თუ ამ 15 მანდატში ოპოზიცია ხარ და მაჟორიტარი ვერ გაიყვანე, პროპორციულის ხარჯზე გიორმაგდება მანდატების რაოდენობა. 20%-ის აღების შემთხვევაში კი მოქმედი მოდელით მოუწევდა 15 მანდატი, გერმანული მოდელით მოუწევს 30 მანდატი. გერმანული მოდელი მაჟორიტარების რაოდენობას გიორმაგებს.

გარდა ამისა, როგორც იცით კოალიცია დაშლილია და გადანაწლება მიმდინარეობს, "რესპუბლიკელების" ინტერესი, როგორც ჩანს არის ის, რომ  ამ სისტემის ხარჯზე "ქართულმა ოცნებამ", რომელმაც ასევე შეიძლება მოიგოს არჩევნები, ვერ შეძლოს  დამოუკიდებლად, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერის გარეშე, მთავრობის ჩამოყალიბება. მოუწიოს საუბარი სხვა გამარჯვებულ პარტიებთან", _ აცხადებს ბოჟაძე.

მისივე თქმით, გერმანული მოდელის დათვლის სისტემიდან გამომდინარე, "რაც მეტ მაჟორიტარს გაიყვანს პარტია, მით უფრო ნაკლები ეყოლება პროპორციული სიიდან".

" ანუ, ერთის მხრივ, შესაძლოა, პოლიტიკურმა პარტიამ გადალახოს 50%-იანი ბარიერი პროპორციულში, მიიღოს 73-ვე მანდატი, მაგრამ ვის გამოც მოიგო პარტიამ ეს არჩევნები, ვინც უნდა იყოს მისი სიის პირველი ნომერი, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი,  ის პარლამენტში საერთოდ ვერ მოხვდება, რადგან მაჟორიტარებმა მთლიანად აიეს პარტიისთვის განკუთვნილი მანდატების რაოდენობა", _ ამბობს ბოჟაძე.

გარდა ამისა, ბოჟაძის აზრით, კანონპროექტის ხარვეზია ის, რომ საინიციატივო ჯგუფებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ ეძლევათ.

"ეს აკრძალვა პირდაპირ დევს. პირი იძულებული ხდება, თუ მას არჩევნებში მონაწილეობა უნდა, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას მიეკედლოს. არადა, პრეზიდენტს ვირჩევთ საინიციტივო ჯგუფის მიერ წამოყენებული კანდიდატიდან, ასევე ავირჩევთ მერებს და გამგებლებს 2017 წლიდან, მაგრამ პარლამენტარი არ გვეყოლება საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატი.

გარდა ამისა, როცა ქალთა ჩართულობაზე ვლაპარაკობთ, ეს კვოტები ხომ სიებში გადადის, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ  პოლიტიკური პარტია საერთოდ პროპორციული წესით არჩეული მანდატების გარეშე დარჩეს, შესაბამისად, ქალები პარლამენტში ვერ მოხვდნენ. გვაქვს უკვე გამოცდილება, რომ მაჟორიტარები ძირითადად მამაკაცები არიან. ახლაც, პარლამენტში სულ მამაკაცები გავლენ, სიაში ჩაწერილი ქალები კი, პარლამენტს გარეთ დარჩებიან", _ აღნიშნავს ბოჟაძე.

საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საარჩევნო მოდელთან დაკავშირებით  საქართველოს პარლამენტი, უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. მოდელის შემოღება როგორც მმართველი კოალიციის აზრის შეცვლაზე, ასევე, ოპოზიციური პარტიების მობილიზებაზეა დამოკიდებული.
 ახალი ამბები
  • რა უნდა გააკეთონ მოქალაქეებმა საკრედიტო ისტორიის გამოსასწორებლადმთავრობის ინიციატივით ფონდმა „ქართუმ“ საბანკო შავ სიაში მყოფ 600 000 ადამიანს, გასული წლის დეკემბერში, სესხი ჩამოაწერა. განულებული დავალიანების მიუხედავად, ადამიანები, რომლებსაც სესხები ჩამოაწერეს, ახალი სესხის აღებასა და განვადებით ნივთების გამოტანას ვერ ახერხებენ. სესხის აღებისას დიდი მნიშვნელობა  აქვს საკრედიტო ისტორიას. კანონს არ აქვს წინაპირობა სესხის გაცემაზე თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს ან არ გაიცეს სესხი.  თითოეული საბანკო დაწესებულება თავის შიდა რეგულაციებით აწესებს წინაპირობებს ასეთი შიდა რეგულაციები ამ შემთხვევაში არის კრედიტინფოს მონაცემებში დადებითი ისტორია. რა უნდა გააკეთონ  მოქალაქეებმა ვისაც, დავალიანების განულების შემდეგ, სესხის აღება სურთ_ ამ კითხვით „გურია ნიუსი“ ადვოკატ მარიკა არევაძეს ესაუბრა. ადვოკატის თქმით, სესხის აღების მსურველმა მოქალაქეებმა ჯერ საკრედიტო ისტორიის შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოითხოვონ, რომელიც  კრედიტ ინფოში ინახება. „პირველ რიგში  ადამიანებმა, ვისაც სურთ კრედიტის აღება კრედიტ ინფოს მონაცემებიდან უნდა გამოითხოვოს ინფორმაცია, ამ სესხის ჩამოწერით გაუსუფთავდათ საკრედიტო ისტორია თუ არა, დადებითი ისტორია აქვთ თუ ნეგატიური. ისტორია დადებითია თუ ვალდებულებები არის შესრულებული. ამ შემთხვევაში ისტორია უნდა იყოს დადებითად ქცეული, რადგან მართალია, ამ ადამიანების მიერ არა, მაგრამ სხვის მიერ  ვალდებულება შესრულებულია. მთავარია, გამსესხებელმა კომპანიებმა როგორ მიაწოდეს ინფორმაცია  კრედიტინფოს. თუ მათ უთხრეს კომპანიას, რომ ეს იყო ჩამოწერილი ვალდებულება, და უშუალოდ მსესხებლის მიერ არ შესრულდა, შესაძლოა, იყოს ნეგატიური მაჩვენებელი. ნეგატიური საკრედიტო ისტორია კი სესხის აღებას ხელს უშლის“,_ ამბობს არევაძე. როგორც ადვოკატი ამბობს, ნეგატიური საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში მოქალაქემ კრედიტ ინფოს უნდა მიმართოს წერილობით, რომ დავალიანება გასწორებულია და გამოსწორდეს ინფორმაცია.     ... ...
  • იგეგმება თუ არა ოზურგეთის ყოფილი მერიის შენობის დემონტაჟიოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მორიგი სხდომაზე, რომელიც ნოემბრის თვეში ჩატარდა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერმა კონსტანტინე შარაშენიძემ განაცხადა, რომ დაგეგმილია ქალაქ ოზურგეთის მერიის ყოფილი შენობის დემონტაჟი (შენობა ქალაქ ოზურგეთის ცენტრში მდებარეობს) და მის ადგილას ახალი შენობის აგება. 1 მილიონი ლარი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაში ჩაიდება. მერის განცხადებითვე, გენგემის ხარჯი 100 000 ლარით გაიზარდა. „გვინდა მოვიწვიოთ სპეციალისტები, რომელებსაც აქვთ შესაბამისი ტექნიკა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ახალგაზრდები ჩავრთოთ გენგეგმის მომზადების პროცესში, რათა ადგილზე უშუალო დათვალიერებით მოხდეს მისი მომზადება და არა კომპიუტერული რუკების საშუალებით (რასაც იყენებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები). როგორც წინასწარი სამუშაო, დაგეგმილია ქონების ელექტრონული რეგისტრაცია“,_ თქვა კონსტანტინე შარაშენიძემ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ მახარაძის თქმით, ეს წინადადება იდეის დონეზე იქნა გაჟღერებული. „თუ ეს პროექტი განხორციელდება, საბჭოს წევრებმა აღვნიშნეთ, რომ ასევე მოხდეს ქალაქის მერიის ყოფილი შენობის წინ, ე.წ. ჭადრების ბაღის რეაბილიტაცია,“ _ გვითხრა გრიგოლ მახარაძემ. ამავე სხდომაზე მერმა ასევე გააჟღერა შემდეგი სახის ინფორმაციები. „სოფელ ოზურგეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაციაზე 2 მლნ ლარი იხარჯება. დაგეგმილია ნაგომრის კულტურის სახლის რემონტი, ხოლო სოფელ მშვიდობაურში რეაბილიტაცია გაუკეთდება მრავალპროფილურ შენობას.  მიმდინარეობს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობების, კერძოდ ფასადების რეაბილიტაცია - აპოლონ წულაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალპროფილური შენობის ფასადის მოდერნიზაცია თუმცა მფლობელებმა უნდა გაიღონ თანამონაწილეობა. გადმოგვეცა ყოფილი „რაიკავშირის“ შენობა მისი 1 ჰა მიწის ფართობით და გაკეთდება გასართობი სკვერი და სტადიონი,“ _ აღნიშნა შარაშენიძემ. „გურია ნიუსი“ ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობას აგრძელებს და დამატებით ინფორმაციას მიწოდებისთანავე ... ...
  • ბავშვთა პორნოგრაფია _ დაკავებულია მოზარდი გოგონების მშობლები და მასწავლებელიპოლიციამ არასრულწლოვნების პორნოგრაფიის უკანონოდ დამზადება-გასაღებისა და ტრეფიკინგის ბრალდებით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელის კიდევ 11 წევრი დააკავა. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცვაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, დაკავებულებს შორის არიან არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები და პედაგოგი დააკავეს. მისივე განცხადებით, ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული 17-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უწყების ინფორმაციით, ჩატარებული გამოძიებით დგინდება, რომ ბრალდებულებს პორნოგრაფიული ნაწარმოებების დამზადებაში ჩაბმული ჰყავდათ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები. მშობლებს, გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ, ბავშვები მიჰყავდათ აშშ-ის მოქალაქის მიერ თბილისში კონსპირაციულად მოწყობილ ფოტოსალონში, სადაც ხდებოდა არასრულწლოვნების პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტო-ვიდეო მასალის გადაღება, უცხოეთში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. „ასევე, დაკავებულია არასრულწლოვანი ბავშვების სკოლის პედაგოგი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ბავშვების შერჩევაში და მიმდინარე წლის სექტემბერში დაკავებულ აშშ-ის მოქალაქეს დანაშაულებრივი საქმიანობის განხორციელებაში ეხმარებოდა. ამავე საქმეზე, მიმდინარე წლის სექტემბერში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გენერალური პროკურატურის, ევროპოლის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავსტრალიის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა, ერთობლივად ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ბავშვთა პორნოგრაფიის დამამზადებელი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელი გამოავლინეს. სექტემბერში, პირველ ეტაპზე, სამართალდამცველებმა აღნიშნული ქსელის 11 წევრი დააკავეს. ამ დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით, სულ დაკავებულია 22 პირი. დაზარალებული არასრულწლოვნების უფლებების დაცვის მიზნით, გრძელდება შესაბამისი ფსიქო-სოციალური ღონისძიებები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სსკ-ის 255-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 143-პრიმა-2 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით და ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების უკანონოდ დამზადება-გასაღებას, ასევე, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ორი ან მეტი არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ ტრეფიკინგს გულისხმობს“, - აღნიშნეს ... ...
  • ოზურგეთში მოხალისეთა საერთაშორისო დღე აღინიშნაოზურგეთში “ევროკლუბის“ წევრების ორგანიზებით მოხალისეთა საერთაშორისო დღე აღნიშნა. როგორც ღონისძიებაზე ითქვა, მოხალისეობა  არის  არაანაზღაურებადი, გათვითცნობიერებული, ნებაყოფლობითი საქმიანობა სხვათა სასარგებლოდ. ნებისმიერ ადამიანს, ვინც შეგნებულად და უანგაროდ შრომობს სხვისთვის, შეიძლება ეწოდოს მოხალისე. ღონისძიების დროს “სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბიროს“ მოხალისეებმა პატრიცია გებიცკამ და არკადიუშ ბჟოზმა ისაუბრეს მოხალისეების მნიშვნელობაზე. ასევე დამსწრე საზოგადოებას მოუყვნენ, რა მოხალისეობრივი აქტივობები ჰქონდათ გაკეთებული. “ევროკლუბის“ წევრებმა დარბაზში მყოფ ადამიანებს ქაღალდის ფურცლები ჩამოურიგეს, სადაც უნდა დაეწერათ მოხალისეობის მნიშვნელობაზე. ... ...
  • ,,სექსუალური შევიწროვება ადამიანის უფლებების დარღვევაა" _ აქციას პროკურატურა შეუერთდარამდენიმე დღეა, ქვეყანაში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი 16-დღიანი კამპანია მიმდინარეობს ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების შესახებ. საინფორმაციო კამპანიის სლოგანია ,,სექსუალური შევიწროვება ადამიანის უფლებების დარღვევაა." კამპანიას საქართველოს პროკურატურაც შეუერთდა და უწყების ორგანიზებით ქვეყნის მასშტაბით არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. სამტრედიის რაიონული პროკურატურის თანამშრომლები მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჯიხაიშში, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებსა და ლექტორ-მასწავლებლებს შეხვდნენ და სექსუალური შევიწროვების თემასა და ძალადობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეგულაციების საგამოძიებო და სასამართლო პრაქტიკის შესახებ ესაუბრნენ. ,,ღონისძიების მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ კატეგორიის დანაშაულის პრევენცია, ასევე, მოსახლეობისთვის სექსუალურ შევიწროვებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობაში ბოლო დროს გახორციელებული ცვლილებების გაცნობა", _ აღნიშნა "გურია-ნიუსთან" საუბრისას სამტრედიის რაიონულმა პროკურორმა ნუგზარ ... ...

არქივი

ზაფრანი

მკურნალი ყავა

საინტერესოდ გამოიყურება ჰარვარდის უნივერსიტეტის მეცნიერთა...

საშიშია თუ არა მზის სათვალე

მზის სათვალე წარმოადგენს არა მხოლოდ...

ლიმონის დიეტა

ლიმონის დიეტა გრძელდება 10-დან 14...

ახდენს თუ არა ცხელი ჩაი კიბოს პროვოცირებას

ჩინელი მედიკოსები ცხრა წლის მანძილზე...

ნივთები, რომლებიც იმაზე ჭუჭყიანია, ვიდრე წარმოგიდგენიათ

წარმოგიდგენთ ნივთებს, რომლებიც იმაზე ბინძურია,...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

საპარლამენტო არჩევნების რომელ მოდელს უჭერთ მხარს