სასამართლოებში "გამქრალი" 2 335 212 ლარი _ ლევან ბეჟაშვილის გადამალული აუდიტი

მთავარი თემა

სასამართლოებში "გამქრალი" 2 335 212 ლარი _ ლევან ბეჟაშვილის გადამალული აუდიტი

2012 ნოე 11 12:35:18

"მივიღე გადაწყვეტილება, დავტოვო თბილისის კომფორტული, მაღალი თანამდებობა და გვერდით დავუდგე ჩემს კახეთს და კახელებს. ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩემი მომავალი საქმიანობა დავუკავშირო გაჭირვებაში მყოფ ხალხზე ზრუნვას..." _ განაცხადა კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ და ამ დღის შემდეგ, არც გაჭირვებულებს უნახავს ის თვალით და არც მას _ გაჭირვებულები.

პარლამენტში გადაბარგებული ბეჟაშვილს სულ სხვა საზრუნავი გაუჩნდა _ როგორ დაეკომპლექტებინა კონტროლის პალატა "ნაცმოძრაობის" დამარცხებული მაჟორიტარებით და როგორ მოხვედრილიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრად. მის ამ პოზიციაზე ვერგასვლას კი უმცირესობის მხრიდან სოლიდარული პროტესტი მოჰყვა.

განსაკუთრებულ მხარდაჭერას ლევან ბეჟაშვილს პავლე კუბლაშვილი უცხადებდა, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ახსოვდა ბეჟაშვილის ფასდაუდებელი სამსახური საერთო სასამართლოების შემოწმებისას. პარლამენტარ პავლე კუბლაშვილის ძმა, კოტე კუბლაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეა, საერთო სასამართლოები კი, სადაც კონტროლის პალატის აუდიტებმა 2 335 212 ლარის დანაკლისი აღმოაჩინეს, სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ექვემდებარება. თავად პავლე კუბლაშვილი 2004-2005 წლებში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გახლდათ.

2010 წელი... საერთო სასამართლოების აუდიტი... ბეჟაშვილის ბრძანება

საქართველოს კონტროლის პალატის მაშინდელი თავმჯდომარის, ლევან ბეჟაშვილის 2010 წლის 7 ივნისის N 61/43, 2010 წლის 12 ივლისის N76/43 და 2010 წლის 16 აგვისტოს N84/43 ბრძანებებით, ჩატარდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის 2006-2010 წლების საფინანსო - სამეურნეო საქმიანობის აუდიტი.

საქართველოს საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლს კი, ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი: განკარგავს ფინანსებს სასამართლოების საქმიანობისა და მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველსაყოფად; უზრუნველყოფს სასამართლოებს სათანადო შენობა-ნაგებობებით; უზრუნველყოფს სასამართლოებს მათი საქმიანობისათვის აუცილებელი ნორმატიული აქტებითა და სხვა მასალებით; ამოწმებს სასამართლოების მიერ ფინანსური და მატერიალური რესურსების ხარჯვას; ახორციელებს სხვა ღონისძიებებს სასამართლოების საქმიანობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისათვის.

აუდიტის ჯგუფს ძველი რევიზორი, რეზო შავიშვილის დროინდელი კადრი, გია ტუხაშვილი ხელმძღვანელობდა. აუდიტორების უმეტესობა შავიშვილის დროინდელი თანამშრომლები იყვნენ, რომელთანაც ბეჟაშვილი არ კონტაქტობდა. მათთან საურთიერთობოდ მის მოადგილეს, თარხნიშვილს გზავნიდა. ამ ძველი აუდიტორებიდან დღეს, კონტროლის პალატაში თითქმის არცერთი აღარ მუშაობს.

თუ რა მოხდა 2010 წელს, ისინი ექსკლუზიურად "გურია ნიუსისთვის" ყვებიან.

სასამართლოებში გამქრალი მილიონები _ პროკურატურისთვის გადასაცემი საქმის დეტალები

კონტროლის პალატის ყოფილი აუდიტორი, სოსო ჩიქობავა, რომელმაც განცხადებას წამოსვლის შესახებ ხელი ნებით არ მოაწერა, სამსახურიდან მაინც გაათავისუფლეს. ბეჟაშვილმა მის მიერ გაურკვეველი მეთოდით ჩატარებული ტესტირებით ასე გაათავისუფლა თანამშრომელთა ის ნაწილი, რომელიც მის დავალებებს არ ასრულებდა.

ჩიქობავა პირადად იღებდა მონაწილეობას საერთო სასამართლოების აუდიტში და "გურია ნიუსთან" აცხადებს, რომ მათ მიერ აღმოჩენილი დანაკლისი საერთო სასამართლოებში, 2 მილიონზე მეტი იყო.

სოსო ჩიქობავა: "აუდიტის მიმდინარეობისას, აუდიტორთა ჯგუფმა დაადგინა სასაწყობო მეურნეობაში დიდი ოდენობით დანაკლისის ფაქტი, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ სააღრიცხვო მონაცემებსა (საბუღალტრო დოკუმენტაცია) და ფაქტობრივ მონაცემებს (ადგილზე, საწყობში არსებული ფასეულობები) შორის სხვაობა შეადგენდა 2 335 212 ლარს.

აღნიშნული ფაქტის გამოვლენის შემდეგ, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შეეცადა ფაქტის მიჩქმალვას, რაც იმაში გამოიხატა, რომ აუდიტორთა ჯგუფს წარუდგინეს სრულიად განსხვავებული ბუღალტრული დოკუმენტაცია, რაც არ იქნა მიღებული."

ჩვენი რესპონდენტის თქმით, ამის შემდეგ, უკვე გადასწორებული დოკუმენტაცია, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა წერილობით გაუგზავნა კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს ლევან ბეჟაშვილს, რომელმაც წერილი გადააწერა მის ქვემდგომ მოხელეებს და საბოლოოდ, გადაეცა აუდიტორთა ჯგუფს, რომელთაც კვლავ არ გაიზიარეს ეს გასწორებული დოკუმენტაცია და ფაქტი ასახეს აუდიტის დასკვნაში; თან აქტშივე მიუთითეს, რომ ისინი ვერ გაიზიარებდნენ ასეთ მასალებს.

სოსო ჩიქობავა: "აუდიტის დასრულების შემდეგ, აუდიტორთა ჯგუფმა, აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შეადგინა ფინანსური აუდიტის აქტი, დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა და სარეკომენდაციო წერილი. წარმოდგენილი მასალების სერიოზულობიდან გამომდინარე, აუდიტორებმა საერთო სასამართლოების დეფარტამენტის ფინანსური საქმიანობა უარყოფითად შეაფასეს. შემდგომი მსვლელობისას, კონტროლის პალატის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდებოდა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობის დანაკლისის ფაქტებთან დაკავშირებით, მასალები გადაეცა საქართველოს პროკურატურისათვის და დაეყენებინა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხი."

ლევან ბეჟაშვილმა პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა, ოღონდ იმ თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც ამ შემოწმებაში მონაწილეობდნენ და გადასწორებულ დოკუმენტაციაზე ხელი არ მოაწერეს! მათ შორის გახლდათ ჯგუფის ხელმძღვანელი, გია ტუხაშვილი.

"პირდაპირ მითხრა, კუბლაშვილთან ყველაფერი მოგვარებულია და ტყუილად იკლავ თავსო..."

კონტროლის პალატის კიდევ ერთი ყოფილი თანამშრომელი, ნოდარ ავლახაშვილი აცხადებს, რომ გია ტუხაშვილი საერთო სასამართლოების შემოწმების პროცესშივე გაათავისუფლეს: "კონტროლის პალატის ისტორიაში არ მომხდარა, რომ შემოწმების ჯგუფის ხელმძღვანელი სამუშაო პროცესის დროს გაეთავისუფლებინოთ. თანაც მაშინ, როცა ნახევარზე მეტი საქმე გაკეთებული იყო. როდესაც გიამ ისეთი რაღაცეები ამოწია, რაც არასასიამოვნო იყო ძმები კუბლაშვილებისთვის, მათ, როგორც ჩანს, დაურეკეს ბეჟაშვილს. ბეჟაშვილის ბრძანებით, დაურეკეს გიას. იმ დღეს, მე და გია ერთად გამოვედით შემოწმებიდან. თქვა, ეტყობა მასალების გაცნობა უნდათო, წამოკრიბა ქაღალდები და წავიდა. ერთ საათში დამირეკა და მითხრა, რომ განცხადება დააწერინეს. საბოლოო ჯამში, ყველაფერი ისე გააკეთეს, როგორც კუბლაშვილებს უნდოდათ."

"გურია ნიუსი" საერთო სასამართლოების აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელს, გია ტუხაშვილსაც დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის სწორედ ამ საქმის გამო გამოუშვეს კონტროლის პალატიდან.

გია ტუხიაშვილი: "შემოწმებისას, ბევრი დარღვევა აღმოვაჩინეთ, მაგრამ ძირითადი ის იყო, რომ დაახლოებით 3 მილიონის დოკუმენტები გაქრა, დაფიქსირდა დანაკლისი. საწყობში ჰყავდათ ადამიანი, რომელიც სასაქონლო ზედნადებს წერდა ერთ ეკზემპლარად. საქონლის შეძენა ფიქსირდებოდა, მაგრამ გაცემა - აღარ. რომელ სასამართლოში რა ინვენტარი დადეს, არსად ფიქსირდებოდა, არც ინვენტარიზაცია ჩაუტარებიათ.

ამ სამი მილიონის ჩამოწერა მოინდომეს ერთ დღეს; მერე რა ქნეს, ეს აღარ ვიცი, გამომიშვეს სამსახურიდან. მე არ დამისრულებია ამ აუდიტზე მუშაობა. ერთ მშვენიერ დღეს, დამიბარეს და მითხრეს, განცხადება უნდა დაწერო და წახვიდეო. ასე შემომითვალა ბეჟაშვილმა თავისი მოადგილის, თარხნიშვილის პირით..."

"გურია ნიუსის" კითხვაზე, იყო თუ არა მასზე რაიმე ზეწოლა მუშაობის პერიოდში, გია ტუხაშვილმა განაცხადა:

_ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის უფროსი, დიმიტრი გეგელია მეუბნებოდა, ტყუილად იკლავ თავს, მაგ საქმიდან არაფერი შედეგი არ იქნება, კუბლაშვილთან ყველაფერი მოგვარებულია და რა აქტიც არ უნდა დადო, არავინ დაისჯებაო.

აუდიტის "პატარა" ეპიზოდი _ ბეჟაშვილის მოადგილე და კუბლაშვილის ფინანსისტი

საერთო სასამართლოების ამ ისტორიაში, კიდევ ერთი მოქმედი პირია, რომელსაც არც ისე უმნიშვნელო ადგილი უკავია აუდიტის მიჩქმალულ საქმეში.

საუბარია ფინანსთა მინისტრის ყოფილ ( ახლა სამინისტროს ვებგვერდზე მისი მოადგილეობა აღარ ფიქსირდება. ავტ) მოადგილეზე, გიორგი კერვალიშვილზე. კერვალიშვილი 2008 წელს ლევან ბეჟაშვილის მოადგილე იყო. უფრო ადრე, 2005 წელს, მაშინ, როცა კოტე კუბლაშვილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ დაინიშნა, კერვალიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საფინანსო-სამეურნეო განყოფილების უფროსი იყო; შუალედში კი, 2006-2007 წლებში, ის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გახლდათ.

კონტროლის პალატის აუდიტორები საერთო სასამართლოებში იმ ორ წელსაც ამოწმებდნენ, როცა მას კერვალიშვილი თავმჯდომარეობდა. შემოწმების პერიოდად 2006-2010 წლები იყო აღებული.

ბეჟაშვილის მოადგილის და კუბლაშვილის ფინანსისტის ყოფილ უწყებაში გამქრალი მილიონების უკან ვინ იდგა, ამაზე აუდიტის იმ დასკვნას უნდა გაეცა პასუხი, რომელსაც "დღის სინათლე" არ ეღირსა.

დარღვეული ვადები, შეჩერებული აუდიტი და "გურია ნიუსისთვის" გაცემული პასუხები...

აუდიტორი სოსო ჩიქობავა ამბობს, რომ მასალები საქართველოს პროკურატურას უნდა გადასცემოდა და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დამდგარიყო: "ფაქტობრივად, კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა და აუდიტის აქტის თაობაზე არ განახორციელა "კონტროლის პალატის შესახებ" საქართველოს კანონით და "საქართველოს კონტროლის პალატის მუშაობის რეგლამენტით" გათვალისწინებული არცერთი პროცედურა. არსებობს ჩატარებული აუდიტის ფაქტი და შედგენილი აქტი, რომელიც უბრალოდ, გადამალულია."

წესისა და კანონის მიხედვით, აუდიტის აქტი, აუდიტის ჩატარებისთვის განსაზღვრულ ვადაში დგება, რომელსაც ხელს აწერენ აუდიტის ჯგუფის უფროსი და წევრები. ჱუდიტის აქტს დეპარტამენტის უფროსი გასაცნობად გადასცემს აუდიტის ობიექტს.

აუდიტორების განმარტებით, საერთო სასამართლოების აუდიტის ჩატარებისთვის განსაზღვრული ვადა ამოიწურა 2010 წლის 30 აგვისტოს. შესაბამისად, აქტიც ამ დროს უნდა შედგენილიყო და ხელმოწერილიყო აუდიტორების მიერ. რის შემდეგაც, ჳასაცნობად გადასცემოდა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს.

"გურია ნიუსმა" მოთხოვნით, გადმოეცათ ჩვენთვის საერთო სასამართლოების აუდიტის დასკვნა, კონტროლის პალატას 2011 წლის 19 დეკემბერს მიმართა.

კონტროლის პალატის პასუხში, რომელსაც ხელს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი, გიორგი ბოტკოველი აწერს, ვკითხულობთ: "კონტროლის პალატის მიერ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტში ჩატარებული აუდიტის მასალები რეალიზაციის პროცესშია..."

სხვათაშორის, ლევან ბეჟაშვილის მეგობარი გიორგი ბოტკოველი, რომელიც კონტროლის პალატიდან პირდაპირ არჩევნებზე აღმოჩნდა "ნაცმოძრაობის" კახეთის კოორდინატორად, ახლა უკვე კახეთის ვიცე-გუბერნატორია...

საერთო სასამართლოების აუდიტი კი, რომელიც ორი წლის უნდა დასრულებულიყო და გადასცემოდა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს გასაცნობად, არავინ იცის ვის უჯრაშია ჩაკეტილი.

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს რომ არ ჩაბარებია, ამას არც დეპარტამენტი უარყოფს.

"გურია ნიუსი" ამ ამბის გასარკვევად უზენაესი სასამართლოს პრესსამსახურს დაუკავშირდა კითხვით, _ გაეცნო თუ არა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი აუდიტის დასკვნას და იქნა თუ არა აღმოფხვრილი ის შენიშვნები, რაც მათ მიმართ ჰქონდათ.

_ დასკვნა არ არსებობს, იყო მხოლოდ რაღაც დრაფტი, რომელიც თვითონ შეცვალეს და თვითონვე წაიღეს. ხელი არ მოაწერეს და თვითონვე გაითხოვეს უკან, _ ასეთი იყო პასუხი, რომელიც "გურია ნიუსმა" მიიღო.

ეს "ხელმოუწერელი დრაფტი", სავარაუდოდ, სწორედ ის გადასწორებული დოკუმენტაცია უნდა იყოს, რომელსაც აუდიტორთა ჯგუფმა ხელი არ მოაწერა და რასაც შეეწირა კიდეც მათი თანამდებობები.

სად არის 2 335 212 ლარი და რამდენი "დაიზოგა" რეფორმირებული სასამართლოს ფასადებში, ამას, ალბათ, სათანადო ორგანოები დაადგენენ.

და ალბათ იმასაც, კიდევ რამდენი ასეთი გადამალული აქტია ლევან ბეჟაშვილის დროინდელ კონტროლის პალატაში, რომელსაც დღესაც ვერაფრით გაუგია, რატომ არ აირჩიეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად...
 ახალი ამბები
  • ,,ჩვენ ერთად ვირჩევთ მომავალს“ - განათლებისა და თანასწორობის ცენტრმა ოზურგეთში ახალ პროექტი დაიწყო ,,ჩვენ ერთად ვირჩევთ მომავალს“ - ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც არასამთავრიბო ორგანიზაცია განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დაფინანსებით ახორციელებს. პროექტის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის დემოკრეტიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული არაფორმალური განათლების შეთავაზება და სამოქალაქო კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. 15 ნოემბერს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ფორმატი მოიცავდა დისკუსიას თემაზე: რამდენად ახდენს გავლენას არჩევნების შედეგზე დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული საარჩევნო კამპანია. დისკუსიაში  მუნიციპალიტეტში მომქმედი პოლიტიკური პარტიებთან:  პარტია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება  ,,ევროპული საქართველო“, პარტია  ,,სამართლიანობისთვის“, პოლიტიკური პარტია ,,ლეიბორისტული (შრომის) პარტიასთან“  ერთად მონაწილეობდნენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და  სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის წევრები და ჟურნალისტები. შეხვედრა საინტერესოდ წარიმართა, დამსწრე საზოგადოებამ ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები დემოკრატიულ ღირებულებზე დაფუძნებული საარჩევნო კამპანიის მნიშვნელობაზე. პროექტი ნოემბრის ბოლოს დასრულდება და  არა ერთ აქტივობას პირდება ... ...
  • სემეკმა დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი დაამტკიცასაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებისთვის დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესები დაამტკიცა. წესის საფუძველზე დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის ფარგლებში დადგინდება, თუ რამდენად სრულყოფილად ასრულებს კომპანია მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისათვის საჭირო დანახარჯების წარმოშობის, დასაბუთების, გონივრულობის და  სათანადოდ აღრიცხვის კუთხით. სატარიფო რეგულირების პროცესში სემეკი ითვალისწინებს კომპანიის მიერ წარმოდგენილ, დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ შედგენილ აუდიტის ანგარიშს, რომლითაც აუდიტორის მიერ დადასტურებულია კომპანიის ყველა სახის დანახარჯი და არა ამ დანახარჯის მიზანშეწონილობა კონკრეტული რეგულირებადი საქმიანობისთვის. „დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესი“ კი ადგენს პრინციპებს, კონკრეტულ რეგულირებად საქმიანობასთან დანახარჯის კავშირისა და მისი გონივრული ოდენობით განსაზღვრის შესახებ.  ... ...
  • საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა (R)საქართველოს ბანკის პარტნიორობით რიგით მეჩვიდმეტე Fuckup Nights Tbilisi გაიმართა. ღონისძიება განკუთვნილია მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, მენეჯერებისთვის. მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს სხვის შეცდომებზე, ისაუბროს პროფესიული მარცხის შესახებ, დრო სასიამოვნო გარემოში, საინტერესო ადამიანებთან ერთად გაატაროს. Fuckup Nights Tbilisi არის სივრცე, სადაც მონაწილეები ისმენენ ბიზნესისტორიებს, რომლებსაც მოჰყვა მარცხი და იმედგაცრუება, განიხილავენ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომელიც გაფუჭდა, საუბრობენ პროდუქტზე, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის წლევანდელი სპიკერები იყვნენ:  ლაშა ანთაძე, Shelf Network-ის დამფუძნებელი. Shelf არის ბლოქჩეინ სტარტაპი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერი გასაყიდი ნივთი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ერთდროულად თავსდება ონლაინ მარკეტფლეისებზე და ტარდება სინქრონული აუქციონი ან ვაჭრობა. 2018 წელს სტარტაპმა მოიპოვა $1.6 მილიონი ინვესტიცია.  მარიამ რუსიშვილი, QuickCash AI-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. QuickCash AI ღრუბლოვანი ბიზნეს ბანკინგის მაღალტექნოლოგიური ალგორითმული პლატფორმაა (www.lightspeed.ge), რომელიც ემსახურება მცირე და საშუალო კომპანიების კრედიტუნარიანობის ონლაინ შეფასებას. 2019 წელს კომპანია EMERGING EUROPE AWARDS-ზე, ლონდონში  საუკეთესო სამეულში, როგორც წლის ინოვაციური ინიციატივა მოხვდა.  კრისტინა ავსარქისოვა, მუსიკოსი, რომელიც ცნობილია როგორც Dudey.  ის არის მომღერალი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, რომელმაც house-მუსიკის მიმართულების სინთეზი მოახდინა გოთურ სიმღერასთან, ტექსტებთან და ცოცხალ ვოკალთან.  წარუმატებლობის კიდევ ერთი ისტორია გააზიარა დამსწრეებთან სანდრო გაბელიამ, Metro Production-ის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა პროდიუსერმა.  Fuckup Nights Tbilisi-ის სცენა ღიაა მათთვის, ვინც არ უშინდება ფართო აუდიტორიასთან საკუთარ მარცხზე საუბარს. Fuckup Nights -ის სცენამ 16 შეხვედრის დროს უკვე უმასპინძლა სტარტაპებს, არქიტექტორებს, ანტრეპრენერებს, ეკონომისტებს, სპორტსმენებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებსა და პრომოუტერებს, უამრავ სხვა საინტერესო პროფესიის ადამიანს, რომლებმაც წარუმატებლობის საკუთარი ისტორია გააზიარეს.  Fuckup Nights არის გლობალური მოძრაობა და ღონისძიებების სერია, რომელიც გადმოსცემს პროფესიული მარცხის ისტორიებს. თვეში ერთხელ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში 3-4 წარმატებული ადამიანი საკუთარ საქმიან წარუმატებლობას ფართო აუდიტორიას უზიარებს. Fuckup მოძრაობა 2012 წელს მექსიკაში დაიწყო. დღეს ღონისძიებები ყოველთვიურად მსოფლიოს 300-ზე მეტ ქალაქში იმართება. საქართველო გლობალურ მოძრაობას 2018 წლის 13 აპრილს შეუერთდა და დღეს უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 86 ქვეყანასა და 318 ქალაქში მიმდინარეობს.  ... ...
  • რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებშიCSR- კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ბიზნეს მოდელში ინტეგრირებული თვითრეგულაციის ფორმაა. სოციალური პასუხისმგებლობა კი მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კომპანიისთვის. ეს განსაკუთრებით დიდი ბიზნესის წარმომადგენლების პრ საქმიანობას ეხება. უფრო პატარა კომპანიები ხშირად მთელი პროცესის მაგივრად მხოლოდ ცალკეულ საქველმოქმედო აქციებს მიმართავენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მიხედვით, ვალდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის,  ხელი შეუწყოს კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ანგარიშვალდებულებას. CSR კვირეულის ფარგლებში, ქორთიარდ მარიოტში  კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა-ს დაკვეთითა და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მოქმედი ბიზნესების გამოკვლევა კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით. კვლევა საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, დაინახოს თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში მოქმედ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებში ამ თვალსაზრისით. ორგანიზაციული სტრუქტურა და კორპორაციული პასუხისმგებლობა, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საქმიანობის/აქტივობების დაგეგმვის, აღსრულებისა და მონიტორინგის პროცესი, კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული რეპორტინგი და საქმიანობის/აქტივობების გაშუქება, ადამიანის უფლები და შრომითი უფლებები,  გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა, კორუფციასთან ბრძოლა, ქველმოქმედება, სპონსორობა, სხვადასხვა სფეროს განვითარების მხარდაჭერა, პარტნიორობა საჯარო და არასამთავრობო სექტორთან_ ეს ის რამდენიმე ძირითადი ნაწილია, რისგანაც კვლევის კითხვარი შედგებოდა. რა მდგომარეობაა საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის მიმართულებით კომპანიებში_ ამ საკითხზე „გურია ნიუსი“ არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორს, სალომე ზურაბიშვილს ესაუბრა. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის ფარგლებში 1000-ზე მეტი, მსხვილი, საშუალო და მცირე ზომის  კომპანია გამოიკითხა. „გამოვიკვლიეთ ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა, კორპორაციული მმართველობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, შრომის უფლებების სტანდარტების მიმართულებით რას საქმიანობენ კომპანიები, გარემოს დაცვა, კორუფციასთან ბრძოლა. მათ შორის, გამოვიკვლიეთ ამ მიმართულებებით რა ღონისძიებებს ახორციელებს კომპანია პარტნიორულად სხვა კომპანიებთან ან არასამთავრობო სექტორთან ან სახელმწიფო სტრუქტურებთან. გარკვეული შედეგები დაიდო ამ კუთხით. ერთის მხრივ კომპანიების 26%-მა თქვა, რომ მათ აქვთ გათვალისწინებული კორპორაციული პასუხისმგებლობა სტრატეგიულ დონეზე და ყურადღებას აქცევენ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული საქმიანობა განახორციელონ. 26% ძალიან მცირეა, მაგრამ ამ მიმართულებით გასულ წლებში უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, კომპანიების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი არა მხოლოდ ითვალისწინებენ ადამიანების უფლებების სტანდარტებს, არამედ თავიანთ კონტრაქტორებს სთხოვენ, რომ სტანდარტები გაითვალისწინონ. გამოვიკვლიეთ, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტები რამდენად არის გათვალისწინებული კომპანიების შიდა დოკუმენტებში და საქმიანობაში, ბავშვთა შრომის საკითხები, ასევე გამოვიკვლიეთ გაერთიანების თავისუფლება და სხვა. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის  შესრულების საკითხიც  იქნა გამოკვლეული და კომპანიების უმრავლესობა აცხადებს, რომ მდგრადი განვითარების პირველ ორ მიზანზე ახდენს ზეგავლენას ძირითადად საქმიანობით, რომელიც არის სიღარიბის დაძლევა და შიმშილის აღმოფხვრა“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. როგორც „სიდას“ აღმასრულებელ დირექტორი ამბობს,  კორპორაციული პასუხისმგებლობა არის ძალიან მრავალმხრივი და ამიტომაც  ყველა აღნიშნულ მიმართულებაზე გამოწვევები არსებობს. ადამიანის უფლებების სტანდარტების სტატისტიკური მონაცემები არის ძალიან დაბალი. კომპანიებში ხშირად არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევის გამოვლენას ხელს უშლის. „რამდენი კომპანია ახორციელებს, რამდენ კომპანიას აქვს პოლიტიკის დონეზე დანერგილი ეს სტანდარტები, რამდენად ახორციელებენ იმის მონიტორინგს ნამდვილად ხორციელდება ის, რაც გაწერილია დოკუმენტში. რამდენად არსებობს საჩივრის მექანიზმები ამ მიმართულებით. ხშირად კომპანიებში არ არსებობს საჩივრის მექანიზმები იმისთვის, რომ გამოვლინდეს ადამიანის უფლებების დარღვევები. შრომის უფლებების დარღვევების სტანდარტების მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სტანდარტები არის უკვე საკანონმდებლო დონეზე გაწერილი. მაგალითად, შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა და შრომითი ზედამხედველობის მენეჯერის არსებობა კომპანიაში მსხვილი ზომის საწარმოების დიდ ნაწილშიც კი არ არის ეს საკითხი გათვალისწინებული“,_ ამბობს ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი ასევე კომპანიებში ნარჩენების მართვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს. „მიუხედავად იმისა, რომ ნარჩენების მართვა საკანონმდებლო დონეზე გვაქვს გათვალისწინებული, დიდი რაოდენობა კომპანიების ამბობს, რომ ამ საკითხზე ისინი არ მუშაობენ და არანაირ ნაბიჯს არ დგამენ იმისთვის, რომ გარემოზე მინიმალური ზეგავლენა ჰქონდეთ“,_ ამბობს ... ...
  • უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი: უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმეპარლამენტში, სადაც, ამ წუთებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის, პაატა სილაგაძის მოსმენა მიმდინარეობს, "ევროპული საქართველოს" დეპუტატი ოთარ კახიძე დაინტერესდა, იცნობდა თუ არა „თიბისი ბანკის“ საქმეს  პაატა სილაგაძე, რაზეც მან უპასუხა, რომ ფაქტის შესახებ ტელევიზიიდან გაიგო. „საქმეს არ ვიცნობ. ფაქტი ვიცი, რომ მიმდინარეობს. ტელევიზიიდან გამომდინარე, მაგრამ დეტალები არ ვიცი“, _ აღნიშნა სილაგაძემ, რომლის განცხადებას დეპუტატი ხათუნა გოგორიშვილის გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ სილაგაძე არის პირველი კანდიდატი, ვინც თქვა, რომ ტელევიზორს უყურებს. "უფრო მეტად, შვილების შემხედვარე, „ბასტი-ბუბუს“ ვუყურებ ხოლმე“, _ ასე უპასუხა გოგორიშვილის რეპლიკას ... ...

არქივი

ზაფრანი

რა მოხდება მაშინ, თუ ყოველდღე ორ ბანანს მივირთმევთ

ბანანი მნიშვნელოვნად არეგულირებს არტერიულ წნევას,...

არ მიირთვათ ხილი ჭამის შემდეგ

ხილი მიირთვით საჭმლის მიღებამდე, რადგან...

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...