სასამართლოებში "გამქრალი" 2 335 212 ლარი _ ლევან ბეჟაშვილის გადამალული აუდიტი

მთავარი თემა

სასამართლოებში "გამქრალი" 2 335 212 ლარი _ ლევან ბეჟაშვილის გადამალული აუდიტი

2012 ნოე 11 12:35:18

"მივიღე გადაწყვეტილება, დავტოვო თბილისის კომფორტული, მაღალი თანამდებობა და გვერდით დავუდგე ჩემს კახეთს და კახელებს. ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩემი მომავალი საქმიანობა დავუკავშირო გაჭირვებაში მყოფ ხალხზე ზრუნვას..." _ განაცხადა კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ და ამ დღის შემდეგ, არც გაჭირვებულებს უნახავს ის თვალით და არც მას _ გაჭირვებულები.

პარლამენტში გადაბარგებული ბეჟაშვილს სულ სხვა საზრუნავი გაუჩნდა _ როგორ დაეკომპლექტებინა კონტროლის პალატა "ნაცმოძრაობის" დამარცხებული მაჟორიტარებით და როგორ მოხვედრილიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრად. მის ამ პოზიციაზე ვერგასვლას კი უმცირესობის მხრიდან სოლიდარული პროტესტი მოჰყვა.

განსაკუთრებულ მხარდაჭერას ლევან ბეჟაშვილს პავლე კუბლაშვილი უცხადებდა, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ახსოვდა ბეჟაშვილის ფასდაუდებელი სამსახური საერთო სასამართლოების შემოწმებისას. პარლამენტარ პავლე კუბლაშვილის ძმა, კოტე კუბლაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეა, საერთო სასამართლოები კი, სადაც კონტროლის პალატის აუდიტებმა 2 335 212 ლარის დანაკლისი აღმოაჩინეს, სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ექვემდებარება. თავად პავლე კუბლაშვილი 2004-2005 წლებში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გახლდათ.

2010 წელი... საერთო სასამართლოების აუდიტი... ბეჟაშვილის ბრძანება

საქართველოს კონტროლის პალატის მაშინდელი თავმჯდომარის, ლევან ბეჟაშვილის 2010 წლის 7 ივნისის N 61/43, 2010 წლის 12 ივლისის N76/43 და 2010 წლის 16 აგვისტოს N84/43 ბრძანებებით, ჩატარდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის 2006-2010 წლების საფინანსო - სამეურნეო საქმიანობის აუდიტი.

საქართველოს საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლს კი, ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი: განკარგავს ფინანსებს სასამართლოების საქმიანობისა და მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველსაყოფად; უზრუნველყოფს სასამართლოებს სათანადო შენობა-ნაგებობებით; უზრუნველყოფს სასამართლოებს მათი საქმიანობისათვის აუცილებელი ნორმატიული აქტებითა და სხვა მასალებით; ამოწმებს სასამართლოების მიერ ფინანსური და მატერიალური რესურსების ხარჯვას; ახორციელებს სხვა ღონისძიებებს სასამართლოების საქმიანობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისათვის.

აუდიტის ჯგუფს ძველი რევიზორი, რეზო შავიშვილის დროინდელი კადრი, გია ტუხაშვილი ხელმძღვანელობდა. აუდიტორების უმეტესობა შავიშვილის დროინდელი თანამშრომლები იყვნენ, რომელთანაც ბეჟაშვილი არ კონტაქტობდა. მათთან საურთიერთობოდ მის მოადგილეს, თარხნიშვილს გზავნიდა. ამ ძველი აუდიტორებიდან დღეს, კონტროლის პალატაში თითქმის არცერთი აღარ მუშაობს.

თუ რა მოხდა 2010 წელს, ისინი ექსკლუზიურად "გურია ნიუსისთვის" ყვებიან.

სასამართლოებში გამქრალი მილიონები _ პროკურატურისთვის გადასაცემი საქმის დეტალები

კონტროლის პალატის ყოფილი აუდიტორი, სოსო ჩიქობავა, რომელმაც განცხადებას წამოსვლის შესახებ ხელი ნებით არ მოაწერა, სამსახურიდან მაინც გაათავისუფლეს. ბეჟაშვილმა მის მიერ გაურკვეველი მეთოდით ჩატარებული ტესტირებით ასე გაათავისუფლა თანამშრომელთა ის ნაწილი, რომელიც მის დავალებებს არ ასრულებდა.

ჩიქობავა პირადად იღებდა მონაწილეობას საერთო სასამართლოების აუდიტში და "გურია ნიუსთან" აცხადებს, რომ მათ მიერ აღმოჩენილი დანაკლისი საერთო სასამართლოებში, 2 მილიონზე მეტი იყო.

სოსო ჩიქობავა: "აუდიტის მიმდინარეობისას, აუდიტორთა ჯგუფმა დაადგინა სასაწყობო მეურნეობაში დიდი ოდენობით დანაკლისის ფაქტი, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ სააღრიცხვო მონაცემებსა (საბუღალტრო დოკუმენტაცია) და ფაქტობრივ მონაცემებს (ადგილზე, საწყობში არსებული ფასეულობები) შორის სხვაობა შეადგენდა 2 335 212 ლარს.

აღნიშნული ფაქტის გამოვლენის შემდეგ, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შეეცადა ფაქტის მიჩქმალვას, რაც იმაში გამოიხატა, რომ აუდიტორთა ჯგუფს წარუდგინეს სრულიად განსხვავებული ბუღალტრული დოკუმენტაცია, რაც არ იქნა მიღებული."

ჩვენი რესპონდენტის თქმით, ამის შემდეგ, უკვე გადასწორებული დოკუმენტაცია, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა წერილობით გაუგზავნა კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს ლევან ბეჟაშვილს, რომელმაც წერილი გადააწერა მის ქვემდგომ მოხელეებს და საბოლოოდ, გადაეცა აუდიტორთა ჯგუფს, რომელთაც კვლავ არ გაიზიარეს ეს გასწორებული დოკუმენტაცია და ფაქტი ასახეს აუდიტის დასკვნაში; თან აქტშივე მიუთითეს, რომ ისინი ვერ გაიზიარებდნენ ასეთ მასალებს.

სოსო ჩიქობავა: "აუდიტის დასრულების შემდეგ, აუდიტორთა ჯგუფმა, აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შეადგინა ფინანსური აუდიტის აქტი, დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა და სარეკომენდაციო წერილი. წარმოდგენილი მასალების სერიოზულობიდან გამომდინარე, აუდიტორებმა საერთო სასამართლოების დეფარტამენტის ფინანსური საქმიანობა უარყოფითად შეაფასეს. შემდგომი მსვლელობისას, კონტროლის პალატის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდებოდა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობის დანაკლისის ფაქტებთან დაკავშირებით, მასალები გადაეცა საქართველოს პროკურატურისათვის და დაეყენებინა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხი."

ლევან ბეჟაშვილმა პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა, ოღონდ იმ თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც ამ შემოწმებაში მონაწილეობდნენ და გადასწორებულ დოკუმენტაციაზე ხელი არ მოაწერეს! მათ შორის გახლდათ ჯგუფის ხელმძღვანელი, გია ტუხაშვილი.

"პირდაპირ მითხრა, კუბლაშვილთან ყველაფერი მოგვარებულია და ტყუილად იკლავ თავსო..."

კონტროლის პალატის კიდევ ერთი ყოფილი თანამშრომელი, ნოდარ ავლახაშვილი აცხადებს, რომ გია ტუხაშვილი საერთო სასამართლოების შემოწმების პროცესშივე გაათავისუფლეს: "კონტროლის პალატის ისტორიაში არ მომხდარა, რომ შემოწმების ჯგუფის ხელმძღვანელი სამუშაო პროცესის დროს გაეთავისუფლებინოთ. თანაც მაშინ, როცა ნახევარზე მეტი საქმე გაკეთებული იყო. როდესაც გიამ ისეთი რაღაცეები ამოწია, რაც არასასიამოვნო იყო ძმები კუბლაშვილებისთვის, მათ, როგორც ჩანს, დაურეკეს ბეჟაშვილს. ბეჟაშვილის ბრძანებით, დაურეკეს გიას. იმ დღეს, მე და გია ერთად გამოვედით შემოწმებიდან. თქვა, ეტყობა მასალების გაცნობა უნდათო, წამოკრიბა ქაღალდები და წავიდა. ერთ საათში დამირეკა და მითხრა, რომ განცხადება დააწერინეს. საბოლოო ჯამში, ყველაფერი ისე გააკეთეს, როგორც კუბლაშვილებს უნდოდათ."

"გურია ნიუსი" საერთო სასამართლოების აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელს, გია ტუხაშვილსაც დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის სწორედ ამ საქმის გამო გამოუშვეს კონტროლის პალატიდან.

გია ტუხიაშვილი: "შემოწმებისას, ბევრი დარღვევა აღმოვაჩინეთ, მაგრამ ძირითადი ის იყო, რომ დაახლოებით 3 მილიონის დოკუმენტები გაქრა, დაფიქსირდა დანაკლისი. საწყობში ჰყავდათ ადამიანი, რომელიც სასაქონლო ზედნადებს წერდა ერთ ეკზემპლარად. საქონლის შეძენა ფიქსირდებოდა, მაგრამ გაცემა - აღარ. რომელ სასამართლოში რა ინვენტარი დადეს, არსად ფიქსირდებოდა, არც ინვენტარიზაცია ჩაუტარებიათ.

ამ სამი მილიონის ჩამოწერა მოინდომეს ერთ დღეს; მერე რა ქნეს, ეს აღარ ვიცი, გამომიშვეს სამსახურიდან. მე არ დამისრულებია ამ აუდიტზე მუშაობა. ერთ მშვენიერ დღეს, დამიბარეს და მითხრეს, განცხადება უნდა დაწერო და წახვიდეო. ასე შემომითვალა ბეჟაშვილმა თავისი მოადგილის, თარხნიშვილის პირით..."

"გურია ნიუსის" კითხვაზე, იყო თუ არა მასზე რაიმე ზეწოლა მუშაობის პერიოდში, გია ტუხაშვილმა განაცხადა:

_ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის უფროსი, დიმიტრი გეგელია მეუბნებოდა, ტყუილად იკლავ თავს, მაგ საქმიდან არაფერი შედეგი არ იქნება, კუბლაშვილთან ყველაფერი მოგვარებულია და რა აქტიც არ უნდა დადო, არავინ დაისჯებაო.

აუდიტის "პატარა" ეპიზოდი _ ბეჟაშვილის მოადგილე და კუბლაშვილის ფინანსისტი

საერთო სასამართლოების ამ ისტორიაში, კიდევ ერთი მოქმედი პირია, რომელსაც არც ისე უმნიშვნელო ადგილი უკავია აუდიტის მიჩქმალულ საქმეში.

საუბარია ფინანსთა მინისტრის ყოფილ ( ახლა სამინისტროს ვებგვერდზე მისი მოადგილეობა აღარ ფიქსირდება. ავტ) მოადგილეზე, გიორგი კერვალიშვილზე. კერვალიშვილი 2008 წელს ლევან ბეჟაშვილის მოადგილე იყო. უფრო ადრე, 2005 წელს, მაშინ, როცა კოტე კუბლაშვილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ დაინიშნა, კერვალიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საფინანსო-სამეურნეო განყოფილების უფროსი იყო; შუალედში კი, 2006-2007 წლებში, ის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გახლდათ.

კონტროლის პალატის აუდიტორები საერთო სასამართლოებში იმ ორ წელსაც ამოწმებდნენ, როცა მას კერვალიშვილი თავმჯდომარეობდა. შემოწმების პერიოდად 2006-2010 წლები იყო აღებული.

ბეჟაშვილის მოადგილის და კუბლაშვილის ფინანსისტის ყოფილ უწყებაში გამქრალი მილიონების უკან ვინ იდგა, ამაზე აუდიტის იმ დასკვნას უნდა გაეცა პასუხი, რომელსაც "დღის სინათლე" არ ეღირსა.

დარღვეული ვადები, შეჩერებული აუდიტი და "გურია ნიუსისთვის" გაცემული პასუხები...

აუდიტორი სოსო ჩიქობავა ამბობს, რომ მასალები საქართველოს პროკურატურას უნდა გადასცემოდა და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დამდგარიყო: "ფაქტობრივად, კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა და აუდიტის აქტის თაობაზე არ განახორციელა "კონტროლის პალატის შესახებ" საქართველოს კანონით და "საქართველოს კონტროლის პალატის მუშაობის რეგლამენტით" გათვალისწინებული არცერთი პროცედურა. არსებობს ჩატარებული აუდიტის ფაქტი და შედგენილი აქტი, რომელიც უბრალოდ, გადამალულია."

წესისა და კანონის მიხედვით, აუდიტის აქტი, აუდიტის ჩატარებისთვის განსაზღვრულ ვადაში დგება, რომელსაც ხელს აწერენ აუდიტის ჯგუფის უფროსი და წევრები. ჱუდიტის აქტს დეპარტამენტის უფროსი გასაცნობად გადასცემს აუდიტის ობიექტს.

აუდიტორების განმარტებით, საერთო სასამართლოების აუდიტის ჩატარებისთვის განსაზღვრული ვადა ამოიწურა 2010 წლის 30 აგვისტოს. შესაბამისად, აქტიც ამ დროს უნდა შედგენილიყო და ხელმოწერილიყო აუდიტორების მიერ. რის შემდეგაც, ჳასაცნობად გადასცემოდა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს.

"გურია ნიუსმა" მოთხოვნით, გადმოეცათ ჩვენთვის საერთო სასამართლოების აუდიტის დასკვნა, კონტროლის პალატას 2011 წლის 19 დეკემბერს მიმართა.

კონტროლის პალატის პასუხში, რომელსაც ხელს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი, გიორგი ბოტკოველი აწერს, ვკითხულობთ: "კონტროლის პალატის მიერ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტში ჩატარებული აუდიტის მასალები რეალიზაციის პროცესშია..."

სხვათაშორის, ლევან ბეჟაშვილის მეგობარი გიორგი ბოტკოველი, რომელიც კონტროლის პალატიდან პირდაპირ არჩევნებზე აღმოჩნდა "ნაცმოძრაობის" კახეთის კოორდინატორად, ახლა უკვე კახეთის ვიცე-გუბერნატორია...

საერთო სასამართლოების აუდიტი კი, რომელიც ორი წლის უნდა დასრულებულიყო და გადასცემოდა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს გასაცნობად, არავინ იცის ვის უჯრაშია ჩაკეტილი.

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს რომ არ ჩაბარებია, ამას არც დეპარტამენტი უარყოფს.

"გურია ნიუსი" ამ ამბის გასარკვევად უზენაესი სასამართლოს პრესსამსახურს დაუკავშირდა კითხვით, _ გაეცნო თუ არა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი აუდიტის დასკვნას და იქნა თუ არა აღმოფხვრილი ის შენიშვნები, რაც მათ მიმართ ჰქონდათ.

_ დასკვნა არ არსებობს, იყო მხოლოდ რაღაც დრაფტი, რომელიც თვითონ შეცვალეს და თვითონვე წაიღეს. ხელი არ მოაწერეს და თვითონვე გაითხოვეს უკან, _ ასეთი იყო პასუხი, რომელიც "გურია ნიუსმა" მიიღო.

ეს "ხელმოუწერელი დრაფტი", სავარაუდოდ, სწორედ ის გადასწორებული დოკუმენტაცია უნდა იყოს, რომელსაც აუდიტორთა ჯგუფმა ხელი არ მოაწერა და რასაც შეეწირა კიდეც მათი თანამდებობები.

სად არის 2 335 212 ლარი და რამდენი "დაიზოგა" რეფორმირებული სასამართლოს ფასადებში, ამას, ალბათ, სათანადო ორგანოები დაადგენენ.

და ალბათ იმასაც, კიდევ რამდენი ასეთი გადამალული აქტია ლევან ბეჟაშვილის დროინდელ კონტროლის პალატაში, რომელსაც დღესაც ვერაფრით გაუგია, რატომ არ აირჩიეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად...
 ახალი ამბები
  • მონადირეთა ჯგუფი "ძამა" სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების დასახმარებლად აქციებს მართავს სულ ცოტა ხანია, რაც სოციალურ ქსელში მონადირეთა ჯგუფი _ "ძამა" გამოჩნდა. ჯგუფი ლიცენზირებულ მონადირეებს აერთიანებს. ისინი დაკავებული არიან ბუნებიდან იმ მტაცებელი ცხოველების ამოღებით, რომლებიც დიდ ზიანს აყენებენ მოსახლეობას. ჯგუფში გაერთიანებულმა მონადირეებმა მიზნად დაისახეს სოციალურად შეჭირვებული ადამიანების დახმარება. ისინი უკვე დაეხმარნენ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში მცხოვრებ ჯიმშერაძეების სამშვილიან ოჯახს. 28 ივლისს მონადირეები სოფელ ერკეთში მცხოვრებ ჯინჭარაძეებს ესტუმრებიან. ჯგუფი ქველმოქმედებას მომდევნო თვეებშიც გააგრძელებს. _ ჩვენი მიზანი, მავნებელი მტაცებლის ბუნებიდან ამოღებასთან ერთად, ქველმოქმედებაცაა. ჯერჯერობით, ამას მხოლოდ ჩვენი მცირერიცხოვანი ჯგუფი აკეთებს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოება შემოგვიერთდება და ერთად ვაკეთებთ სიკეთეს, _ ამბობენ მონადირეთა ჯგუფის ადმინისტრატორები: ვახო სიხარულიძე და გაგა ყაჭეიშვილი. დაინტერესებული პირები ჯგუფის წევრებს შეუძლია დაუკავშირდნენ ფეისბუქგვერდზე _ მონადირეთა ჯგუფი "ძამა" ან დარეკონ ტელეფონის ნომერზე: (577) 957048.   ... ...
  • ხანძარი ოზურგეთშიოზურგეთში, ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე მელუების საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. ოჯახის უფროსი ვახტანგ მლუა ამ დროს სახლში არ იმყოფებოდა და სამაშველო ბრიგადა მეგობარმა გამოიძახა. როგორც სამაშველო სამსახურის უფროსმა, პაატა ლომთაძემ "გურია ნიუსთან" განაცხადა, ამ დროისთვის ხანძარი ... ...
  • IRI-ის კვლევების მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს"საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის" (IRI) კვლევების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს. კითხვაზე: როგორ შეაფასებდით პარლამენტის მიერ ინიცირებულ საპენსიო რეფორმას, გამოკითხულთა 36%-მა უპასუხა, რომ უფრო მეტად კეთილგანწყობილია. აღნიშნული რეფორმა ნაწილობრივ მოსწონს 23%-ს, ნაწილობრივ არ მოსწონს 11%-ს. პარლამენტის მიერ ინიცირებული საპენსიო რეფორმის გატარებას არ ეთანხმება გამოკითხულთა 18%, არ იცის ან პასუხი არ აქვს გამოკითხვაში მონაწილე ადამიანების 12%-ს. კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით 2019 წლის 20 მაისი - 11 ივნისის შუალედში ... ...
  • დაკავებისას ბრალდებულებმა სამართალდამცველებს ცეცხლი გაუხსნესსავაჭრო ცენტრ „ქარვასლასთან“ დაკავების დროს ბრალდებულებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. შსს-ს ცნობით, ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ ორი პირი დააკავა. „მომხდარის დროს არავინ დაშავებულა. ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება საგამოძიებო-ოპერატიული ღონისძიებები. გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს“, - აცხადებენ შს ... ...
  • გვარამია: რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"მე რუსთავი 2დან გავედი გამარჯვებული. ჩემი მისია შევასრულე - 7 წელი (არხის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ვიყავი დირექტორი) არხი ვამუშავე წარმოუდგენელ რეჟიმში, ფაქტიურად, ბოლო ორი წელი, საოცრების ხარჯზე. სრულიად არავის დახმარებით, მტრულ გარემოში, ფინანსრური თავდასხმების და არხის ამჟამინდელი მფლობელის დამანგრეველი ყადაღის მიუხედავად, ყველა ხელფასი ყოველთვის გავეცი, თვითონაც არ ვიცი როგორ. ყველას, ვისაც განსაკუთრებულად უჭირდა, დავეხმარე" _ წერს სოციალურ ქსელში რუსთავი 2_ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, "რ2 გახდა სახელმწიფო სახელმწიფოში - სავსე თავისუფალი, ნიჭიერი, ფერადი ხალხით, ვინც არ გაეკარა ბნელ ქართულ ოცნებას, ვისაც უნდოდა დასავლეთი და თავისუფლება, და ვისი ერთადერთი ნავსაყუდელი რ2 გახდა. იმიტომ მიხაროდა მანდ მოსვლა - ქვეყანაში უანალოგო თავისუფლების კუნძული იყო, ჰაერში ეკიდა თავისულფების სუნი": _ამ არხმა 7 წელიწადში დაანგრია ამ ქვეყნის მთავარი მტერი - რუსული გავლენა. დიახ, დაანგირა და გააშიშვლა ხელისუფლება, რომელიც რუსული აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე. ბოლო კვლევით, რაც ვნახეთ, გავრილოვის ღამემდეც კი, რუსეთი არაა ამ ქვეყნის არჩევანი და ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დამსახურება რ2ისაა, ღრმად მწამს, და ისიც მწამს, რომ რუსებმაც კარგად იციან ეს. იმიტომაც ყეფენ ხან დუმის ტრიბუნიდან, ხან პუტინის პირით და ხან ლავროვის განცხადებებით. დიახ, რუსეთმა კარგად იცის, ვინ იყო მისი მთავარი მტერი საქართველოში. კარგად იცის და არც მალავს. სამწუხაროა, რომ კვლევით ვინცაა ჩვენი არჩევანი, შვიდი წელი ვისი ფასეულობების დასამკვიდრებლადაც ვიბრძოდით სიკვდილ-სიცოცხლის ფასად, იმისი ხელით დავიხურეთ სწორედ. ირონიაა, მაგრამ ძალიან მწარე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და აუცილებად შევაფასებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას დეტალურად. არაფერი არაა ამ ქვეყნად წმინდა ძროხა, რომლის კრიტიკა არ შეიძლება. მათ შორის, არც ევროსასამართლო. კონსპირაციები განზე დავტოვოთ, საგნობრივი კრიტიკა კი ნამდვილად საჭიროა. მივუბრუნდეთ თემას.  მე რუსთავი2დან გავედი გამარჯვებული. მე მოვუგე ყველა ბრძოლა მტრულად განწყობილ სახელმწიფოს და მის დამნაშავე ბოსს, უზურპატორ ბიძინა ივანიშვილს. მე მოვიგე ყველა ბრძოლა ყველა ეტაპზე საქართველოში, მაგრამ დავმარცხდი იქ, სადაც არ შეიძლებოდა უბრალოდ რომ დავმარცხებულიყავი. ჩვენ ვერ დაგვხურა მთელმა ქრთულმა პოლიტიკურმა მანქანამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გააკეთა იმან, ვისაც ეს არასგზით არ უნდა გაეკეთებინა.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული. თუმცა ამ გამარჯვებას ნამდვილად ჯობდა გაემარჯვა სხვას, ყველაზე მნიშვნელოვანს მთელ ამ ამბავში.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ეროსის შექმნილი, ბევრის ღვაწლით განვითარებული, და ბოლოს ჩემი გზარდილი, ათასუბედურება გატარებული, ჩემი და ჩემი გუნდის მიერ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მთავარ და საუკეთესო ტელევიზიად ქცეული რუსთავი 2.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცცხდა თავად რუსთავი 2. დამარცხდა პირველად 25 წლის მანძილზე. პირველად 25 წლის მანძილზე ქვეყნის მთავარი მცველი რუსეთის გავლენისგან, გახდა რუსული. ჯერ ამას ვერ აცნობიერებენ კარგად, სანამ ჩვენი გუნდი კიდევ იქაა და ფაქტიურად წინააღმდეგობის მოძრაობა აქვს გაჩაღებლი და გმირულად იბრძვის მტრულ გარემოში. მაგრამ ძალიან მალე მოვა გაცნობიერების დრო და მაშინ მიხვდებიან ზუსტად ჩვენი მაყურებლები და არამაყურებლებიც, რა კატასტროფას მოაწერა ხელი შვიდამა ევროპელმა მოსამართლემ.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი ნაზარდი და საყვარელი რუსთავი 2, ქვეყანაში თავისუფლების და დასავლეთის მთავარი და ალბათ ბოლო ბასტიონი. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის განმავლობაში შექმნილი და გაძლიერებული ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, დასავლეთის, ხარისხის და თავისუფლების სიმბოლო. ქვეყანამ დაკარგა მისი დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი უმაღლესი კლასის და დასავლური შინაარსის და დონის ტელევიზია. ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი მთავარი და ყველაზე წარმატებული ბრენდი - რუსთავი 2. ეს ფაქტი შედგა და მხოლოდ ცოტა დრო ჭირდება ამის სრულად გაცნობიერებას. ეს ფაქტი შედგა და არა მგონია, ოდესმე მისი უკან შექცევა მოხდეს. მე მხოლოდ გამიხარდება და წარმატებას ვუსურვებ, ვინც ამ საქმეს მომავალში ხელს მოკიდებს.  მე რუსთავი2_დან გავედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა რუსთავი 2, ხელახლა მოკლეს ეროსი კიწმარიშვილი და დაიხურა ბოლო ფანჯარა დასავლეთში.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ დამარცხდა ჩემი სამშობლო.  რუსთავი 2_დან მე გამოვედი გამარჯვებული, მაგრამ ამ გამარჯვებას ფასი არა აქვს"_ წერს ... ...

არქივი

ზაფრანი

ახალგაზრდობის შენარჩუნებისთვის

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ექიმები, დევიდ სინკლერის...

ქსოვა სტრესს ხსნის

ექიმები ქსოვას ნამდვილ წამალს უწოდებენ,...

რაზე მეტყველებს ადამიანის ნაწერი

სპირალი, წრეები - სხვების პრობლემები...

რა უნდათ ქალებს მამაკაცებისაგან?

მამაკაცები ხშირად ამბობენ, რომ ვერ...

კითხვები, რომელიც აფრთხობს მამაკაცს

მამაკაცები მეტად მგრძნობიარე და ადვილად...

ქალმა არ მოინდომოს თორემ...

ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ქალმა...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...