რეფინანსირების სესხის უვნებლობის მითი

ფინანსები

რეფინანსირების სესხის უვნებლობის მითი

2015 აპრ 8 17:25:18

რეფინანსირების სესხების მოცულობამ ისტორიულ მაქსიმუმს 965 მილიონ ლარს მიაღწია და კიდევ ერთხელ გახდა ცხარე მითქმა-მოთქმის საგანი. ეროვნული ბანკი რეფინანსირების სესხებს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უზრუნველსაყოფად და სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით ჭარბი ლიკვიდობის შემთხვევაში ახდენს მის ამოღებას ან/და ლიკვიდობის დეფიციტს ავსებს რეფინანსირების სესხებით, ანუ ბანკებს აწვდის რესურსს.

რეფინანსირების სესხები, მიუხედავად იმისა, რომ ერთკვირიანია, ფულის მასაზე გავლენას მაინც ახდენს. ვინაიდან, ყოველკვირეულად მისი ხელახლა გაცემა ხდება და რაც ყველაზე მთავარია - რეფინანსირების სესხების მოცულობა ბოლო პერიოდია პერმანენტულად იზრდება. ანუ, თუ ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებზე გასცემს მაგალითად 100 მილიონ ლარს, ამით ერთჯერადად გაზრდის ფულის მასას. თუ არ მოხდება სესხის მოცულობის გაზრდა, ყოველი შემდგომი დაბრუნება-გაყიდვა 100 მილიონის ფარგლებში ფულის მასაზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს. მაგრამ, როცა იზრდება რეფინანსირების სესხების ნაშთი, ეს გავლენას ახდენს ფულის მასაზეც. სწორედ ეს ხდება ბოლო პერიოდში. მაგალითად, 2013 წელს რეფინანსირების სესხების ნაშთი 36 მილიონი ლარით გაიზარდა და წლის ბოლოსთვის 400 მილიონი ლარი შეადგინა (წლის განმავლობაში 1 მილიონ ლარსაც კი ჩამოსცდა). 2014 წელს ნაშთი 400-დან 712 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, მიმდინარე წელს კი ბოლო მდგომარეობით 965 მილიონამდეა გაზრდილი. ანუ ბოლო ერთ წელიწადში რეფინანსირების სესხების მოცულობა თითქმის ნახევარი მილიარდი ლარით გაიზარდა. ასე რომ, რეფინანსირების სესხების “ერთკვირიანობის” არგუმენტი ნაკლებად საფუძვლიანია, მაგალითად, თუ წყალსაცავში იმაზე მეტ წყალს ჩაედინება, ვიდრე გამოედინება, წყლის დონე მატულობს.

რა იწვევს რეფინანსირების სესხებზე მოთხოვნის ზრდას

თუ ბანკებს რეფინანსირების სესხები მოკლევადიანი ლიკვიდობის დეფიციტის შესავსებად ჭირდებათ, საინტერესოა, რამ წარმოშვა მოკლევადიანი ლიკვიდობის თითქმის მილიარდიანი დეფიციტი. თუმცა, საკითხავია ისიც, რამდენად შეიძლება ლიკვიდობის დეფიციტს მოკლევადიანი, როცა ეს დეფიციტი წელიწადზე მეტია “სტაბილუროად” მატულობს.

ვინაიდან რეფინანსირების სესხების მოცულობის ზრდა 2014 წლიდან დაიწყო, გავაანალიზოთ ის ფაქტორები, რომლებსაც კომერციული ბანკების ლიკვიდობაზე შეიძლებოდა გავლენა მოეხდინა.

სავალუტო აუქციონები - მოგეხსენებათ, სავალუტო აუქციონებზე ეროვნული ბანკი ახორციელებს უცხოური ვალუტის შესყიდვას ან გაყიდვას. შესყიდვის შემთხვევაში იგი ზრდის ლარის მიწოდებას და პირიქით, გაყიდვის შემთხვევაში იღებს ლარის მასას.

ვნახოთ, რა სურათია ამ მხრივ:

- 2014 წელს, 6 იანვრიდან 24 იანვრის ჩათვლით ეროვნულმა ბანკმა გაყიდა 220 მილიონი დოლარი, საშუალო კურსით 1,75, ანუ ამოიღო 385 მილიონი ლარი;

- 7 თებერვლიდან 26 აგვისტოს ჩათვლით შეისყიდა 200 მილიონი დოლარი, საშუალო კურსით - 1,75, ანუ მოახდინა 350 მილიონი ლარის მიწოდება;

- 2014 წლის 25 ნოემბრიდან მიმდინარე წლის 19 მარტის ჩათვლით სებ-მა გაყიდა 240 მილიონი დოლარი, საშუალოდ 2,00 კურსით, ანუ ბანკებიდან ამოიღო 480 მილიონი ლარი.

საბოლოო ჯამში, სავალუტო აუქციონებით ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკებიდან ამოიღო დაახლოებით 515 მილიონი ლარის ლიკვიდურობა, 2014 წლის 1 იანვრიდან დღემდე.

ოპერაციები ღია ბაზარზე - ეროვნული ბანკის კიდევ ერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც ლიკვიდურობის მართვა შეუძლია. ფასიანი ქაღალდების გაყიდვით იღებს ბანკებიდან ჭარბ ლიკვიდურობას და პირიქით, მისი გამოსყიდვით, აწვდის ბაზარს ლიკვიდურობას.

ამ მიმართულებით არსებობს შემდეგი ინსტრუმენტები - ეროვნული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატები, მთავრობის სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები.
ამ მიმართულებით 2014 წლიდან დღემდე საბანკო სექტორიდან ამოღებული იქნა 454 მილიონი ლარის ლიკვიდობა. სტრუქტურულად თუ შევხედავთ, ვითარება შემდეგია: სებ-მა სადეპოზიტო სერტიფიკატების შემცირებით ბანკებს მიაწოდა 265 მილიონი ლარის ლიკვიდობა, ფინანსთა სამინისტრომ კი ფასიანი ქაღალდების მოცულობის ზრდით ბანკებიდან “შეისრუტა” 720 მილიონამდე ლარი.

ამდენად, 2014 წლის 1 იანვრიდან დღემდე (2 აპრილის მდგომარეობით) საბანკო სექტორიდან ლიკვიდობის სუფთა ამოღება 970 მილიონ ლარს აღწევს (თითქმის იმდენივე, რამდენაც რეფინანსირების სესხების მოცულობა შეადგენს).

ვის აწყობს რეფინანსირების სესხების ზრდა

ფაქტების გაანალიზების შედეგად მივიღეთ შემდეგი სურათი: ბანკები ყიდულობენ მთავრობის ფასიან ქაღალდებს (ბანკების მოთხოვნა ყოველთვის 2-3-ჯერ აღემატება ფასიანი ქაღალდების მიწოდებას), ანუ ასესხებენ ფულს მთავრობაზე, ხოლო შემდეგ ლიკვიდობის შესავსებად მიმართავენ ეროვნულ ბანკს, ანუ სესხულობენ ეროვნული ბანკისგან. უფრო შემოკლებულად რომ ვთქვათ, კომერციული ბანკები სესხულობენ ეროვნული ბანკისგან და ასესხებენ მთავრობაზე.

მნიშვნელოვანია ამ “სქემის” ფინანსური მხარეც, კომერციული ბანკები სებ-სგან სესხს საშუალოდ 4.5%-ად იღებენ, ხოლო მთავრობაზე ვადიანობის მიხედვით 6%, 7%, 10% და 11%-ად ასესხებენ, ანუ ნახულობენ საკმაოდ სოლიდურ, ათეულობით მილიონი ლარის საპროცენტო შემოსავალს.

ლარის პრობლემების პირობებში კი რეფინანსირების სესხების მუდმივი ზრდა ნეგატიურ როლს ასრულებს. მითუმეტეს, რომ ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება დააანონსა. თუმცა, ეს გადაწყვეტილება ჯერ-ჯერობით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით გაზრდით გამოიხატა, რაც რეალობას თითქმის არ ცვლის.

ეროვნული ბანკის “გულუხვობას” მიჩვეული საბანკო სექტორი ჭარბ ლიკვიდობას მთავრობის ფასიან ქაღალდებში აბანდებს და სარგებელს ნახულობს, დეფიციტს კი ეროვნული ბანკი უვსებს, რაც ლარს აწვება. სებ-ი კი, როგორც ჩანს, მონეტარული პოლიტიკის რეალურად გამკაცრებას არ აპირებს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მიმდინარე წელს, ორჯერ დაფიქსირებული მუდმივმოქმედი რეფინანსირების სესხის გაცემა, სებ-ის მხრიდან შეიძლება ჩავთვალოთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებად (ვინაიდან, ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთით ბანკებს სრულად არ მიაწოდა მათ მიერ მოთხოვნილი ლიკვიდობა, ბანკებმა კი დამატებითი რესურსის სასესხებლად პლიუს 1% გადაიხადეს, ანუ უფრო ძვირად ისესხეს).

იკვეთება სურათი, რომ არსებული რეფინანსირების განაკვეთის შენარჩუნება, რისთვისაც ეროვნული ბანკი რეფინანსირების სესხებს არ იშურებს, შედის მის ინტერესებში, რომელიც 5%-იანი მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებლის მიღწევას გულისხმობს. ამდენად, ეროვნული ბანკის მხრიდან რეალურად ადგილი აქვს არა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, არამედ რბილი მონეტარული პოლიტიკის მინიმუმ შენარჩუნებას, სებ-ი ზრდის ლარის მიწოდებას სადეპოზიტო სერტიფიკატების გამოსყიდვით და რეფინანსირების სესხების მიწოდებით, რითაც იგი ინფლაციის მიზნობრივი დონისკენ მიიწევს, ლარი კი კვლავ ეცემა.

ნოდარ ჭიჭინაძე

“ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია - აფბას” პრეზიდენტი
 ახალი ამბები
  • სემეკში თავმჯდომარის არჩევნები ჩატარდასაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში (სემეკ) კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები  გაიმართა. „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით, კომისიის წევრებმა ფარული კენჭისყრით, ხმა მისცეს კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატს. ახალი რეგულაციით,   კომისიის თავმჯდომარე ირჩევა 3 წლის ვადით, მაგრამ არაუმეტეს კომისიის წევრის უფლებამოსილების დარჩენილი ვადისა. კომისიაში განისაზღვრა თავმჯდომარის არჩევის წესი და პროცედურა. წესის შესაბამისად, არჩევნებში გამარჯვებულად ცხადდება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს არჩევნებში მონაწილე წევრების ხმათა უმრავლესობას. ახალი პროცედურების მიხედვით, კენჭისყრის შედეგების დამტკიცება მოხდება საჯარო სხდომაზე. თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის ათვლა დაიწყება საჯარო სხდომაზე კენჭისყრის შედეგების დამტკიცების მომენტიდან. საჯარო სხდომა ხვალ, 22 ოქტომბერს 11:00 საათზე გაიმართება.  (R) ... ...
  • საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით NASA Space Apps Challenge-ს საქართველომ პირველად უმასპინძლა (R)საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბასთუმნის ასტროფიზიკურმა ობსერვატორიამ NASA Space Apps Challenge Abastumani-ს უმასპინძლა. 18-20 ოქტომბერს გამართული ჰაკათონის მთავარი მიზანი იყო ისეთ ინოვაციურ თემებზე მუშაობა, რომლებიც მიმართულია კაცობრიობისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემატიკის მოგვარებისკენ. მაგალითად, როგორიცაა გლობალური დათბობა და მისი მავნე შედეგები, ოკეანის გასუფთავება მავნე ნივთიერებებისა და ნაგვისგან, მთვარის მტვრის იდენტიფიცირება და მისი ნეგატიური გავლენის შემცირების მექანიზმები და ა.შ.  ჰაკათონის ფარგლებში, ისევე, როგორც სხვა ქვეყნებში გამართული Space Apps Challenge-ის მონაწილეებს, საქართველოშიც ჰქონდათ ხუთი სამუშაო თემა: ოკეანეები, მთვარე, მზის სისტემის პლანეტები და ეგზოპლანეტები, გზა დედამიწიდან ვარსკვლავებისკენ, ცხოვრება ჩვენს სამყაროში. თემის არჩევის შემდეგ, მონაწილეებმა 48 საათის განმავლობაში იმუშავეს ისეთ პროექტებზე, როგორებიცაა: ღია ოკეანეში ინტერნეტთან წვდომის პრობლემის გადაჭრა, ვიდეოთამაშის მოფიქრება კოსმოსური ნარჩენების შესაგროვებლად; ციფრული გლობუსის ვებაპლიკაციის შექმნა, რომელიც დედამიწის სამეცნიერო მონაცემების ვიზუალიზაციას NASA-ს Web WorldWind-ის გამოყენებით შეძლებს და სხვა.  „საქართველოს ბანკისთვის მნიშვნელოვანია ინოვაციური პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა. განსაკუთრებით ისეთი ფორმატისა, რომელშიც გამორჩეულ და საინტერესო იდეების მქონე ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა,  ფართო საზოგადოებას გააცნონ საკუთარი მიგნებები და ამავე დროს, გააცნონ საქართველო მსოფლიოს. საქართველოს ბანკისთვის მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებების მხარდაჭერით ინოვაციების ხელშეწყობა“, - აცხადებენ საქართველოს ბანკში.  ინფორმაციისთვის, NASA Space Apps მსოფლიოში ყველაზე ფართომასშტაბიანი ჰაკათონია, რომელიც ერთდროულად იმართება 200 სხვადასხვა ადგილას და 48 საათი მიმდინარეობს. ის ინოვაციათა ინკუბატორის პროგრამაა. ჰაკათონში მონაწილეობა შეუძლია ყველას, ვისაც შეუსრულდა 18 წელი და დაინტერესებულია დედამიწისა და კოსმოსის კვლევებით, კოდირებით, ტექნოლოგიებით, დიზაინითა და სხვა გამოყენებითი მეცნიერებებით. პირველ და მეორე ადგილზე გასულ პროექტებს ფულადი ჯილდოები გადაეცათ. გამარჯვებულია გუნდი Algien პროექტით -  Nature at work, რომელიც ორიენტირებულია  წყლის რესურსების მართვისა და რისკების შემცირების სფეროში მწვანე ინფრასტრუქტურის რთული ამოცანების გადაჭრაზე. ასევე, გუნდი Baby Shark პროექტით- Ship chain, რომელიც  ღია ოკეანეში ინტერნეტთან წვდომის პრობლემის გადაჭრას ემსახურება. NASA Space Apps Challenge ჰაკათონის საუკეთესო პროექტებს Global Awards-ის დაჯილდოებაზე წარადგენენ. ... ...
  • ოზურგეთის "ლაშეს" სტადიონის შეტრიალების ინიციატივით დასრულებული ხანგრძლივი დავა ხმაური და ხანგრძლივი დავა მოჰყვა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ჩატარებულ თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში  გამარჯვებული პროექტის _  „ლაშეს სტადიონის კეთილმოწყობა“ _ ავტორებთან, მხარდამჭერებთან და დაინტერესებულ პირებთან ერთად განხილვას. მხარდამჭერი მოქალაქეები, მწვრთნელი აკაკი ათუაშვილი, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარომადგენლები დიდხანს დაობდნენ ლაშეს  სტადიონის ტერიტორიის განაშენიანების პროექტზე, რომლისთვისაც 75 ათასი ლარია გათვალისწინებული. აზრთა სხვადასხვაობა თავიდან გამოიწვია შენობის და სხვა ნაგებობების  განთავსების თემამ. _ ჩვენ  ვინც ვართ  ფეხბურთის სპეციალისტები და როგორც ვიტყვით, ის აზრი გათვალისწინებული უნდა იქნეს. მაქვს კითხვა, არის თუ არა სტადიონი სტანდარტში ჩამჯდარი? იქ კეთდება სარბენი ბილიკები, კალათბურთის მოედანი, მაგრამ ჩვენ ფეხბურთის კუთხით ვუყურებთ პირველ რიგში, დღეს აქ ვერ  ვხედავ პიროვნებას, ვინც პროექტი დაწერა, _ თქვა  მწვრთნელმა აკაკი ათუაშვილმა, რაზეც უპასუხეს, რომ პროექტი შედგა ხალხის გამოკითხვის მხარდაჭერით. _ მოსახლეობის გამოკითხვას  მე ვუძღვებოდი, კარგად ვიცი, რა უნდათ _ დიდი ჯოხით  როდის შემორეკონ ძროხები სტადიონზე, _ თქვა გაბრაზებულმა მწვრთნელმა. შეღობვა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, დამატებითი სივრცის გამოყოფა _  ეს და კიდევ მრავალი პრობლემური საკითხი წამოსწიეს განხილვის მონაწილეებმა, თუმცა, აკაკი ათუაშვილი დაჟინებით  ითხოვდა სტადიონის მიმდებარე სივრცის გადიდებას, რაც გასახდელების ბოლომდე,   საზღვრის ღობემდე მიწევას გულისხმობდა. _ ვარჯიში სხვა რამეა და თამაში _ სხვა! როცა ვარჯიშია, შეიძლება სტადიონის ერთ ნახევარზე ერთმა ჯგუფმა  ივარჯიშოს და მეორეზე _ მეორემ.  ჩვენ გვჭირდება სივრცე და ეს სივრცე გვაქვს და ამისდაკარგვა არ შეიძლება.  გასახდელები უნდა მივიწიოთ, რომ სივრცე გათავისუფლდეს, _ ასე ვინ  შეადგინა ეს პროექტი, მეარ მეასმის, _ არ ცხრებოდა ათუაშვილი.   _ გადაწყვეტილი არაფერია. ეს პროექტი  თქვენია, თქვენ მოიგეთ და როგორც გსურთ, ისე უნდა გაკეთდეს. გამოგიგზავნით  გენგეგმას, ერთხელ კიდევ დავსხდეთ, შეიტანეთ ცვლილებები, როგორც ჩათვლით საჭიროდ, _ უთხრა ათუაშვილს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველმა ალეკო ბერიძემ, რომელიც განხილვაში აქტიურად მონაწილეობდა და გამუდმებით არწმუნებდა ლაშეს სტადიონის მოწყობის მხარდამჭერებს, რომ ყველაფრი ისე გაკეთდებოდა, როგორც მათ სურდათ. _მე თანახმა ვარ, თუ სტადიონი შეტრიალდება, სივრცე მეტი დარჩება. გარდა ამისა, ახლანდელ შემთხვევაში  დასავლეთ და აღმოსავლეთ  მიმართულებები არ არის გათვალისწინებული  და მეკარეს მზე პირდაპირ  თვალებში ანათებს, _ თქვა ბერიძემ. _აგაშენა  ღმერთმა, მეც ამის თქმა მინდოდა, მაგრამ ბოძების ხელახლა ამოთხრა და სხვა სამუშაოები დამატებით ხარჯებს მოითხოვს და ამიტომ ვერ ვთქვი, _ თქვა ათუაშვილმა. _სჯობს ათასი ლარით მეტი დაიხარჯოს და მოვიძიოთ ეს თანხა, ვიდრე 75 ათას ლარიანი პროექტი გახორციელდეს და უყაირათოდ გაიხარჯოს და ხელახლა გახდეს საკეთებელი, _ უთხრა მას ალეკო ბერიძემ. ხანგრძლივი დავისა და ხმამაღალი  უთანხმოების გამოხატვით გაწელილი  განხილვა მალევე დასრულდა შეთანხმებით, _ მიიღეს  სტადიონის შეტრიალების  გადაწყვეტილება.    დააზუსტეს,  რომ ასეთ შემთხვევაში  სივრცე მეტი დარჩებოდა და აქამდე მიუღწეველი შეთანხმებაც შედგა. „გურია ნიუსის“ კითხვაზე, სტადიონის შეტრიალებით როგორ  მოგვარდებოდა პრობლემა, უფრო ზუსტად რომ ეთქვათ, ალეკო ბერიძემ განაცხადა, რომ მთავარია ისიც,  თამაშის დროს მეკარეს მზე არ მიანათებს თვალებში. _ მზის მინათებისთვის არ დაობდა მწვრთნელი ათუაშვილი. სივრცე აინტრესებდა... _ სხვა რამეზე დაობდა. ის დაობდა, რომ გასახდელი, რომელიც ახლოს არ იყო სტადიონთან, გადატანილიყო ღობესთან და გასახდელს და სტადიონს შორის გამოთავისუფლდებოდა ადგილი. ახლა, სტადიონის შეტრიალებით,  ის სადავო საკითხი ამოვარდა და სივრცეც დარჩება. ამ ყველაფერს როცა ადგილზე ნახავთ, უფრო მიხვდებით. _ თავიდანვე ასე რომ გადაგეწყვიტათ? _ კამათში იბადება ჭეშმარიტება, _ რიტორიკა მოიშველია  ბერიძემ, რის განმტკიცებაშიც მას  საკრებულოს პარატის უფროსი  ნანა თავდუმაძეც შეეშველა: „სამოქალაქო ბიუჯეტირება კარგად ხორცილედება და კონსესუსის მიღწევა შესაძლებელია  მაშინ, როცა  არის უწყვეტი კომუნიკაცია, აზრთა შეჯერება, როგორც დღეს მოხდა აქ,“  _თქვა ... ...
  • სოფელ დარჩელში ბაბუამ შვილიშვილი დაჭრაზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დარჩელში ბაბუამ შვილიშვილი დაჭრა. დაჭრილი 27 წლის ასაკის მამაკაცია. როგორც საქართველოს პირველი არხის ჟურნალისტი იუწყება, დაშავებული კლინიკაში ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ექიმების თქმით, მას მარჯვენა მხარის მიდამოებში სავარაუდოდ, ბასრი საგნით აქვს ჭრილობა აქვს მიყენებული, რომელიც ქირურგიულად დამუშავდა. დაჭრილი პალატაში უკვე გადაიყვანეს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და დაკავებულია 1937 წელს დაბადებული ... ...
  • სუს-ის უფროსის ახალი მოადგილე ლილუაშვილის ბიძაშვილია _ ოპოზიციის ბრალდებები და უმრავლესობის განმარტებადანიშნა თუ არა სუს-ის უფროსმა, გრიგოლ ლილუაშვილმა, საკუთარ მოადგილედ მისი ახლო ნათესავი _ დღეს ამ თემაზე პარლამენტში კომენტარები დილიდან კეთდება. ოპოზიცია ირწმუნება, რომ სუს-ის უფროსის ახალი მოადგილე, გიგა ნიკოლეიშვილი, გრიგოლ ლილუაშვილის ბიძაშვილია. პარლამენტის ფრაქცია "ნაციონალური მოძრაობის" თავმჯდომარე რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ ლილუაშვილი ქვეყანაში არსებული ნეპოტისტური ცხოვრების წესის პრინციპით მოიქცა, რაც მას არ აკვირვებს.  "თუ ნდობაზეა საკითხი, ვის უნდა ენდოს თუ არა ახლობელს. რა თქმა უნდა, სანდო ადამიანია და სანდოობის პრინციპით და დღეს საქართველოში მოქმედი ნეპოტისტური ცხოვრების წესის პრინციპით მოიქცა, ისე, როგორც უნდა მოქცეულიყო. რა გიკვირთ? მე პირიქით გამიკვირდებოდა, რომ ღია კონკურსი გამოეცხადებინათ და მსოფლიოში საუკეთესო სპეციალისტი ჩამოეყვანა მოადგილედ," - განაცხადა რომან გოცირიძემ. მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ მსგავს ინფორმაციას არ ფლობენ და ფაქტს უარყოფენ. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ არანაირ მსგავს ინფორმაციას არ ფლობს. დიმიტრი ცქიტიშვილი აცხადებს, რომ გიგა ნიკოლეიშვილი საკმაოდ გამოცდილი კადრია და ის დიდი ხანია რაც არსებულ სისტემაში მუშაობს. "ბიძაშვილია ნამდვილად? სხვა არაფერი არ აქვს იმ ადამიანს? ანუ მე არ ვიცი ვინაა, მაგრამ მას სხვა დამსახურებები არა აქვს სამსახურში? არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით რამდენად ბიძაშვილია თუ არა, მე რამდენადაც ვიცი ეს პიროვნება დიდი ხანია მუშაობს ამ სისტემაში და არის გამოცდილი. დანარჩენი დეტალები არ ვიცი. არ ვიცი ბიძაშვილია თუ არა და ვერ გეტყვით, თქვენ ამბობთ, რომ ბიძაშვილია და შეიძლება არც არის, შეიძლება ნათესავია, საქართველოში ბევრი ვიღაცა ერთმანეთის ნათესავია," - აცხადებს დიმიტრი ცქიტიშვილი. ... ...

არქივი

ზაფრანი

რა მოხდება მაშინ, თუ ყოველდღე ორ ბანანს მივირთმევთ

ბანანი მნიშვნელოვნად არეგულირებს არტერიულ წნევას,...

არ მიირთვათ ხილი ჭამის შემდეგ

ხილი მიირთვით საჭმლის მიღებამდე, რადგან...

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...