ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

ფინანსები

ზეგანაკვეთური "სამუშოაოები" და შერჩევით გაცემული "სახელფესო" დანამატები ოზურგეთის მერიაში _ "იმსახურებს წახალისებას"

2019 აპრ 16 15:02:34

„მოქალქეთა“, „საკითთა“, „სპეცილისტი“, „სახელფესო“, „სამუშოაოები“ _ ამ სიტყვებს შეხვდებით ოზურგეთის მერიის თანამდებობის პირების მიერ მერისთვის გაგზავნილ მოხსენებით ბარათებში, რომლითაც ისინი რამდენიმე თანამშრომლისთვის დანამატების მიცემას ითხოვენ.

„რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში; უქმე დღეებსა და ღამის საათებში; დამატებითი ფუნქციების შესრულება; ზეგანაკვეთური მუშაობა“, _ ძირითადად ამ მიზეზებით ასაბუთებენ მოხსენებით ბარათებში საკუთარ მოსაზრებას დანამატების გაცემის შესახებ.

ჩვენ მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებით ირკვევა, რომ მერის მოადგილეებს _ სირაძეს და თოთიბაძეს დოკუმენტების ერთმანეთისგან აქვთ დაკოპირებული, რადგან მოკლე ბარათში დაშვებული რამდენიმე შეცდომა იდენტურია.

თუმცა, სხვა მოხსენებითი ბარათებისგან მკვეთრად განსხვავებული მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახურის უფროსის, გოგი ინწკირველის მიერ შედგენილ ბარათი _ ზუსტად ისე, როგორც კომუნისტური ეპოქის ისტორიულ წყაროებში, დღეს, ინწკირველი ოზურგეთის მერს მაღალფარდოვანი სიტყვებით უხსნის, თუ ვისზე და რატომ უნდა გასცეს დანამატი:

ბატონო კონსტანტინე.
თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების ( N#654. 2018 წლის 28 დეკემბერი) მოთხოვნათა შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელსა და დასახლებაში ჩატარდა საერთო კრებები და კონსულტაციები. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების პრიორიტეტებისა და კრიტერიუმების შერჩევის მიზნით.

ამასთან თქვენი ბრძანებით ( #54 15.01.2019) მერიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ორგანიზებითაც უზრუნველყოფილი იქნა მთელი ამ კამპანიის, (თვენახევრის განმავლობაში) წინასწარ შედგენილი გრაფიკის სრული დაცვით, მოსახლეობის არნახული ჩართულობისა და აქტიურობის ვითარებაში, მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება. საუკეთესო შედეგების მიღწევისათვის მერიის საჯარო მოხელეებმა გამოიჩინეს შემდეგი აქტივობები, ხშირად რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში, ღია ცის ქვეშ კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარება და მათში მონაწილეობა, ოპერატიულად კრებებისა და კონსულტაციების შედეგების პროაქტიულად გამოქვეყნება და ზემდგომ ორგანოებისათვის სათანადო ინფორმაციების მიწოდება, დამატებითი ფუნქციების, მათ შორის უქმე დღეებისა და ღამის საათებში ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულება.

მიგვაჩნია, რომ დაკისრებული ფუნქციების კეთილსინდისიერად და სანიმუშოდ შესრულებისათვის მერიის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ნათელა ტუღუში იმსახურებს საჯარო მოხელის წახალისებას.
გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით მასზედ გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივ სარგოს 100% ოდენობით“, _ აღნიშნულია ბარათში.

უცნობია, როდის იყო ეს რთული მეტეოროლოგიური პირობები, თუმცა, დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ მერმა შარაშენიძემ, ნათელა ტუღუშზე, ყოველგვარი შეკითხვების გარეშე, დანამატი მარტში გასცა, რომელმაც 784 ლარი შეადგინა.

თანაც ისე, რომ არ დასმულა მთავარი კითხვა _ თუკი მერიის საჯარო მოხელეებმა შეძლეს კამპანიის ”მაღალ ორგანიზებულ დონეზე ჩატარება“, მუშაობდნენ უქმე დღეებში და ასრულებდნენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, რატომ გამოარჩიეს მათში ნათელა ტუღუში, როცა ინწკირველის ბარათში მთლიანად ჯგუფის მუშაობაზეა ხაზი გასმული.

ინწკირველის მსგავსად, ერთი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გია მამაკაიშვილმა _ ოღონდ აპრილში:

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების წარმატებით განხორციელებისა და არასამუშაო დღეებსა და ზენორმატიულ საათებში მუშაობისათვის, გთხოვთ თქვენს ნებართვას, რათა მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების უფროსზე, დავით გორდელაძეზე გაიცეს სახელფასო დანამატი ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს 100%-ის ოდენობით“, _ წერს მამაკაიშვილი მერს.

„ღამის საათებში“ და „ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის“ ორი ადამიანისთვის მოითხოვა დანამატის მიცემა მერის მოადგილემ ირაკლი სირაძემ:

„ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების წარმატებით განხორციელება და მოქალქეთა განცხადებების შესწავლა-შესრულება, მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს. ასევე, ღამისსაათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას. მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის სოციალურ საკითთა განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს _ ქეთევან სანიკიძეს და ჯანდაცვის განყოფილების უფროსს _ ნანა ხომერიკს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 80%-ის“ ოდენობით“, _ მიმართავს შარაშენიძეს სირაძე.

100%-იანი დანამატის მიცემა, მერის კიდევ ერთმა მოადგილემ ოსიკო თოთიბაძემ სამი ადამიანისთვის მოითხოვა _ მიზეზი აქაც იგივეა:

„ვინაიდან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშოაოების მონიტორინგი და მისი შესრულება მოითხოვს ზეგანაკვეთური სამუშაოს, ასევე ღამის საათებში, დასვენებისა/უქმე დღეების საქმიანობას, მიზანშეწონილად მიმაჩნია ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის უფროსს თემურ გიორგაძეს, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროს სპეცილისტს _ გიორგი ნიკოლაიშვილს და კომუნალური სერვისების განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტს _ მიხეილ შალამბერიძეს მიეცეს სახელფესო დანამატი ხელფასის 100%-ისოდენობით“, _ წერია თოთიბაძის მოხსენების ბარათში, რომელიც სტილის სრული დაცვით შემოგთავაზეთ.

ამ ყველაფრის შესაბამისად, „სამუშოაოების“ კარგად შესრულებისთვის „სახელფესო“ დანამატები 6 ადამიანზე მერმა 4 აპრილს გასცა.

იმის გარკვევას, თუ რატომ გამოარჩიეს ეს ადამიანები და რას აკეთებენ დანარჩენები ოზურგეთის მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის კომენტარის მოპოვება ვცადეთ. თუმცა, მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს, მრავალი მცდელობის მიუხედავად არ უპასუხა.
 ახალი ამბები
  • გიორგი მიქაუტაძე უვადო მოსამართლედ განამწესეს იუსტიციის საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მოსამართლედ უვადოდ გაამწესეს. მიქაუტაძის კანდიდატურას საბჭოს 11-მა წევრმა ერთხმად დაუჭირა მხარი. მიქაუტაძესთან ერთად საქალაქოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში ნიკოლოზ მარსაგიშვილი გაამწესეს. საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში 2 ვაკანსიაზე 28 კანდიდატი ... ...
  • WHO : მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება ურბანულ განვითარებაზეჯანდაცვის მსოფლიო  ორგანიზაციის ინფორმაციით, მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარი ქალაქებში ცხოვრობს, 2050 წლისთვის კი, მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის შედეგად, ქალაქებში კიდევ 2.5 მილიარდი ადამიანი იცხოვრებს. აღნიშნული ტენდენცია კი  ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება ურბანულ განვითარებაზე, რომ ხელი შეეწყოს ჯანსაღ ცხოვრებას ქალაქში. როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში ამბობენ, ხალხი ქალაქში საცხოვრებლად ცხოვრების გასაუმჯობესებლად გადადის. თუმცა, ურბანული ცხოვრება  საზოგადოების ჯანმრთელობის სფეროში ბევრ გამოწვევას ქმნის. მაგალითად, არის  ქალაქები, რომლებსაც არ აქვთ სუფთა წყლის, სანიტარიისა და ნარჩენების მართვისთვის ეფექტური სისტემები, სადაც შეგხვდებათ ისეთი დაავადებები, როგორიცაა ქოლერა და დიარეა. ქალაქები ასევე დგანან დაბინძურებული ჰაერის, არაჯანსაღი კვების და არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობის წინაშე. გარდა ამისა, საგზაო უსაფრთხოება და ძალადობა არის მუდმივი შეშფოთების საკითხი, ისევე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ცდება ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობას. ეს მოიცავს ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, ასევე დასაქმების, განათლებისა და საკვებ პროდუქტზე ხელმისაწვდომობას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით,  უნდა შეიქმნას ქალაქები, რომლებიც მათი დიზაინით, პოლიტიკით და პროგრამებით ჯანმრთელობას ხელს შეუწყობენ.       ... ...
  • ევაკუაცია ყავლაშვილის ქუჩაზე_ ჩამონგრეულია სახლის ნაწილითბილისში, შოთა ყავლაშვილის ქუჩაზე 2-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ნაწილი ჩამოინგრა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მისვლისთანავე მეხანძრე-მაშველებმა უსაფრთხოების მიზნით, ამავე შენობასა და მის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის ევაკუაცია განახორციელეს. ადგილზე მიღებულია უსაფრთხოების ზომები.       ... ...
  • ჭიათურაში არსებული სიტუაცია არის მძიმე და მე ვიზიარებ ჩვენი მაღაროელების მოთხოვნას _ ბახტაძეჭიათურაში არსებული სიტუაცია არის მძიმე და მე ვიზიარებ ჩვენი მაღაროელების სამართლიან და ობიექტურ მოთხოვნას ისეთ საკითხებში, როგორიც არის შრომის უფლებები, უსაფრთხოება, სამედიცინო მომსახურება ადგილზე, კვება, - განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა ორივე მხარეს, მისაღებ შედეგებზე დროულად ჩამოყალიბდნენ.„მე ვიცი, რომ ამავე დროს, კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, მათ გააკეთეს შეთავაზება და მინდა ორივე მხარეს ვთხოვო, რომ რაც შეიძლება მეტი ინტენსიური დიალოგის შედეგად დროულად ჩამოვყალიბდეთ მისაღებ შედეგებზე. ეს არის სისტემური მნიშვნელობის მქონე საწარმო ჩვენი ეროვნული ეკონომიკისთვის და მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი“, _ განაცხადა მამუკა ... ...
  • როგორი ამინდია მოსალოდნელი უახლოეს დღეებშიგარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 24-27 მაისს საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა, 25-27 მაისს იქროლებს ძლიერი ქარი. 24-25 მაისს ჰაერის ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში +26, +31, ხოლო 26-27 მაისს +22, +27 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში, ძირითადად, ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა +27, +29 გრადუსი იქნება.     ... ...

არქივი

ზაფრანი

მიირთვით ბევრი ვაშლი, კივი და ფორთოხალი

მწვანე ჩაი არა მხოლოდ აუმჯობესებს...

ბრიტანელმა სწავლულებმა სინათლის სხივების შენელება ისწავლეს

ბრიტანელმა სწავლულებმა კიდევ ერთი ნაბიჯით...

შაოლინის მონასტრის დიეტა

დიეტით მხოლოდ ლამაზი ქალბატონები როდის...

როგორ ვებრძოლოთ სლოკინს

სლოკინთან დაკავშირებით შესაძლოა ბავშვობა და...

როგორ მოვიშოროთ კბილის ტკივილი

ყველაზე მარტივი რეცეპტები: მოამზადეთ "სალბის"...

გინდათ, არასდროს გასუქდეთ?

ზოგიერთი ჩვენგანი თვით ბუნებამ დაასაჩუქრა,...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...