"აუცილებელია, ჩამოყალიბდეს ხარჯების ანაზღაურების ერთიანი სისტემა"

პოლიტიკა

"აუცილებელია, ჩამოყალიბდეს ხარჯების ანაზღაურების ერთიანი სისტემა"

2014 სექ 4 14:12:42

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულომ უკვე მიიღო სადეპუტატო უფლებამოსილების გახორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესი. ეს საკითხი, ჯერჯერობით, არ არის გარკვეული ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების და ქალაქ ოზურგეთის საკრებულოებში. სამივე საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოგი ხელაძე "გურია ნიუსთან" სატელეფონო საუბრის დროს ამბობს, რომ ხარჯებთან დაკავშირებით საკრებულო სექტემბერში ისაუბრებს.

_  ამ ეტაპზე მიდის საკითხზე მსჯელობა, დისკუსია და სექტემბერში, საკრებულოს სხდომაზე აუცილებლად მოხდება განხილვა. საერთო აზრის შეჯერება გვინდოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამიტომ არ გადაიჭრა აქამდე ეს საკითხი, _ გვითხრა გოგი ხელაძემ.

ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ მამალაძე ამბობს, რომ ახალმიღებულ რეგლამენტში ჩაიდო  გაცემის წესი და ზღვრულ ნორმად განისაზღვრა  400 ლარი.

_ დეპუტატებმა უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტაცია, შეხვედრების ოქმები. ამავე დროს საკრებულოს აპარატი მოახდენს აღრიცხვას დეპუტატების გაწეული საქმიანობის, რამდენად იყვნენ ეს დეპუტატები ასევე ჩართული ფრაქციის და კომისიების სხდომებზე. ამ თანხას აიღებენ მხოლოდ საკრებულოს დეპუტატები და არა საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კომისიის და ფრაქციის თავმჯდომარეები, _ თქვა ჩვენთან საუბრის დროს ზაალ მამალაძემ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს, დიმიტრი კვერღელიძეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ასეთი მოსაზრება აქვს:

_ სადეპუტატო უფლებამოსილების გახორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ფორმა, რომელიც აქამდე იყო დანერგილი ყველგან, საქართველოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში, იყო უკანონო. ადამიანს, როდესაც ამ თანხას აძლევ ხელფასის სახით და თან უქვითავ, ეს არ შეიძლება, ხარჯის დაქვითვა არ შეიძლება. ბიუჯეტში უკვე დევს ეს თანხა და 500 ლარი ექნებათ. ახლა დგას საკითხი ასე, როგორ უნდა გავაკეთო ეს და რა ფორმით. ერთადერთი სწორი ფორმა არის ის, რომ დეპუტატებმა უნდა წარმოადგინონ ხარჯები, თუ რა გჭირდებათ ამ უფლებამოსილების განხორციელებისთვის. ამ თემაზე ვმუშაობთ, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოხდეს, _ თქვა დიმიტრი კვერღელიძემ.

_ უკანასკნელ პერიოდში მასმედიით გავრცელდა ინფორმაცია საკრებულოს წევრებისთვის კონკრეტული საქმიანობის გახორციელების სანაცვლოდ დანიშნული ანაზღაურებების შესახებ, რამაც საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა და გაურკვევლობა გამოიწვია.

როგორც აღმოჩნდა, საზოგადოების დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ საკრებულოს წევრი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ანაზღაურებას არ იღებს, თუ ის კონკრეტულ თანამდებობაზე არ არის დანიშნული. გადავწყვიტეთ, საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, მოქმედი კანონმდებლობით, თუ რა ვალდებულებები აქვთ საკრებულოს წევრებს ამომრჩევლების წინაშე და რა გამოწვევებია მათი უფლებამოსილების ჯეროვნად შესრულების ნაწილში, აგრეთვე, საკრებულოს წევრთა ვალდებულებები და მათ შესასრულებლად დადგენილი განსხვავებული მიდგომები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, _ აღნიშნულია "საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველოს" მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

განცხადებაში ასევე წერია, რომ საკრებულო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა, რომელიც პროპორციული სიით და მაჟორიტარული წესით არჩეული საკრებულოს წევრებისგან შედგება. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, საკრებულოს წევრის ვალდებულებაა, შეხვდეს ამომრჩევლებს, მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებში და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების მუშაობაში, წარუდგინოს ამომრჩევლებს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში. საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის, საკრებულოს კომისიების და ფრაქციათა თავმჯდომარეებისა) ვალდებულებაა, კანონით დადგენილი ზემოხსენებული მოთხოვნები სამსახურებრივი საქმიანობისგან მოუწყვეტლად და უსასყიდლოდ, ანაზღაურების გარეშე განახორციელონ. სწორედ ამიტომ, სახელმწიფო შეეცადა ამ პირების ვალდებულებების შესრულებისთვის აუცილებელი ხარჯები მაინც აენაზღაურებინა (ტრანსპორტი, კომუნიკაციის ხარჯები).

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ ახლად შეკრებილი საკრებულოების ნაწილმა მიიღო დადგენილება "საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების გახორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ”. თანხების გაცემის კრიტერიუმების დადგენა და თანხების ოდენობა თვით საკრებულოების უფლებამოსილებაა, რის გამოც სხვადასხვა საკრებულოთა მიერ განსაზღვრული თანხები არასტანდარტულია. ძნელია, გაიგო თუ რა კრიტერიუმით იქნა უფლებამოსილების გახორციელებისთვის გასაწევი ხარჯები დადგენილი.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” პოზიციით, საკრებულოს წევრებს უნდა აუნაზღაურდეთ  უფლებამოსილების გახორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები, კერძოდ, ამომრჩევლებთან გასვლითი შეხვედრისთვის გაწეული საწვავისა და ამომრჩეველთან კომუნიკაციის ხარჯები, მაგრამ დაუშვებელია, საკრებულოს წევრს მიეცეს ანაზღაურება საკრებულოს სხდომებზე, კომისიებში მუშაობისა და მუნიციპალიტეტის შენობაში ამომრჩეველთა მიღების სანაცვლოდ, მით უმეტეს, მაშინ, როდესაც ამომრჩეველი თვითონ, საკუთარი ხარჯებით მიდის ადმინისტრაციულ დაწესებულებაში. ასევე, აუცილებელია ჩამოყალიბდეს საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების გახორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ერთიანი სისტემა, რომელიც მაქსიმალურად იქნება ორიენტირებული მუნიციპალიტეტის ფინანსური რესურსების დაზოგვისკენ;

უნდა შემუშავდეს საკრებულოს წევრის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების გახორციელებისთვის გაწეული ხარჯების სიზუსტის დადგენის ეფექტური მექანიზმები.

მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები, მათ კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე გადაწყვეტილებათა მიღების დროს იყვნენ მაქსიმალურად დამოუკიდებლები. თუმცა, საბიუჯეტო ხარჯვის ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საკრებულოს საბიუჯეტო კომისიებმა პრაქტიკულად განახორციელონ საბიუჯეტო ზედამხედველობის ფუნქციები, რაც მათ კანონით აქვთ დაკისრებული.

მომავალში, საბიუჯეტო ხარჯვის ეფექტიანობის გასაზრდელად, აუცილებელია თვითმმართველობებში შეიქმნას შიდა აუდიტის სამსახურები (დღეს შიდა აუდიტის სუბიექტები მხოლოდ აჭარის თვითმმართველობებში მოქმედებს), რაც თვითმმართველობებს დაეხმარებათ  ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევასა და ხარჯვის ეფექტიანობასთან დაკავშირებული პრობლემების ადრეულ გამოვლენაში, _ ნათქვამია განცხადებაში.
 ახალი ამბები
  • კახეთში გეოფიზიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა დაიწვასაგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში ხანძარი ლოკალიზებულია და მისი გავრცელების საფრთხე აღარ  არსებობს. ხანძრის შედეგად მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული რამდენიმე მიტოვებული შენობა-ნაგებობა დაიწვა. მათ შორის ერთ-ერთი გეოფიზიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობაა. როგორც ცნობილია, ცეცხლი თავდაპირველად ხმელ ბალახსა და ეკალ-ბარდებს მოედო, შემდეგ კი ძლიერი ქარის გამო შენობებზეც გავრცელდა. ... ...
  • მთაწმინდის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდათბილისში, მთაწმინდის ფერდობზე,  პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. შეტყობინების მიღებისთანავე, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე-მაშველებმა ოპერატიულად მოახდინეს რეაგირება და დაუყოვნებლივ დაიწყეს ცეცხლის ქრობის სამუშაოები. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამბობენ, შეზღუდული ხილვადობის, რთული რელიეფისა და მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად, ხმელ ბალახზე გავრცელებული ხანძრის ქრობას 60-მდე მეხანძრე-მაშველი და ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა ახორციელებს. ამ დროისთვის ცეცხლი უკვე ლოკალიზებულია და მისი გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, არსებობდა  მთაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე ხანძრის გავრცელების საშიშროებაც, თუმცა  მეხანძრე-მაშველების ოპერატიული რეაგირების შედეგად, საფრთხე სრულად აღმოფხვრილია. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. ინტენსიურად გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ნახანძრალი ტერიტორიის მონიტორინგის მიზნით, მთაწმინდის ფერდობის მიმდებარედ მთელი ღამის განმავლობაში დარჩება 1 სახანძრო-სამაშველო ... ...
  • დაწესებულებაში, სადაც, ქმარმა ცოლი მოკლა, ხელმძღვანელი გაათავისუფლესდაწესებულებაში, სადაც, ქმარმა ცოლი მოკლა, ხელმძღვანელი გაათავისუფლეს. თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ სამტრედიის სამოქალაქო რეესტრის აწ უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი, მანანა მსხილაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს ინფორმაციას. ,,ჩემო საყვარელო fb მეგობრებო, ახლობლებო, მოკეთეებო და მოყვარეებო! 27.02.2020 წლიდან შევუერთდი უმუშევართა ,,მცირერიცხოვან" არმიას. ვისაც გაქვთ ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ, არ დაგეზაროთ, მომწერეთ პირად მესენჯერში. პირადი პოზიციის და მომხდარი ფაქტის შესახებ არ მკითხოთ, რადგან პასუხით მაინც ვერაფერს მიხვდებით. წინასწარ მადლობა იმათ,  ვისაც გეწყინებათ ჩემი უმუშევრობა და უფრო მეტად მათ, ვისაც ძალიან გაგახარებთ",-სამტრედიელი საზოგადოებისათვის მოულოდნელად ასეთი მიმართვა გაავრცელა საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე სამტრედიის სამოქალაქო რეესტრის აწ უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა. 44 წლის მანანა მსხილაძე ზემოაღნიშნულ თანამდებობას , დაახლოებით, 15 წელია იკავებდა და საკმაოდ დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა საკუთარ თანამშრომლებსა და იმ ადამიანებში, რომლებთანაც მას ყოველდღიურად უხდებოდა სამსახურეობრივი ურთიერთობა. ქალბატონი მანანა მარტოხელა დედაა და მას ერთადერთი, სტუდენტი შვილი ჰყავს. სამტრედიელებმა ეს ამბავი დღეს მანანა მსხილაძის ფეისბუქით შეიტყვეს, რაზეც უმრავლესობის რეაქცია უარყოფითი იყო.  სამტრედიელები მანანა მსხილაძის გათავისუფლებას 11დღის წინ, სამტრედიის სამოქალაქო რეესტრში მომხდარ მკვლელობას უკავშირებენ. შეგახსენებთ, რომ სამტრედიის სამოქალაქო რეესტრში 11 დღის წინ საზარელი მკვლელობა მოხდა. სამოქალაქო რეესტრის მოქალაქეთა მისაღებში მამაკაცი მოულოდნელად დაესხა თავს ყოფილ მეუღლეს და იქ მყოფი ადამიანების თვალწინ დანის რამდენიმე დარტყმით სასიკვდილო ჭრილობები ... ...
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციამდე აბიტურიენტებს სულ უფრო ცოტა დრო რჩებათ. აბიტურიენტებისთვის საჭირო ინფორმაცია კი ეტაპობრივად ქვეყნდება. დღეს ცნობილი გახდა ის ზოგადი კრიტერიუმები, რომლითაც 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი შეფასდება. იხილეთ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის შეფასების ზოგად კრიტერიუმები დოკუმენტში გაწერილია რა უნდა იცოდეს აპლიკანტმა გამოცდაზე გასვლისას და კონკრეტული ტესტური დავალების შეფასებისას რას მიექცევა ყურადღება. შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია მარტის პირველ ნახევარში დაიწყება და რამდენიმე კვირას გასტანს. წყარო: ... ...
  • ბორჯომის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე, სავარაუდოდ, ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავესსაზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით,  ბორჯომის  მერი  ლევან  ლიპარტია და  საკრებულოს  თავმჯდომარე  გიორგი გოგიჩაიშვილი, სავარაუდოდ, ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. წინასწარი ინფორმაციით, ლიპარტია და გოგიჩაიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა. სუს-ში აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას ჯერ არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. წყარო: ... ...

არქივი

ზაფრანი

ყველაზე ნიჭიერი ზოდიაქოს ნიშნები

მორიელი - ზოდიაქოს ამ ნიშნის...

როგორია ქალის იდეალური სხეული

ცოტა ხნის წინ, აშშ-ის ტეხასის...

როგორ ვიპოვოთ ცხოვრების ერთგული მეგზური

ბედნიერება ჰგავს პეპელას. მან ზუსტად...

„დავიწყებული“ ჰოლივუდელები

ჯესიკა ალბა ჯესიკა ალბას გარღვევად...

როდის გრძნობთ თავს ყველაზე კარგად

ზამთარი – მშვილდოსნის, კუროსა და...

ქალი, ბიზნესი … ასტროლოგია

ქალწული - ზოდიაქოს კიდევე რთი...
კარმიდამო ჩემი

საკურა_ იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, მალე სამტრედიაშიც აყვავდება

საკურა-იაპონიაში გაზაფხულის სიმბოლო, ულამაზესი ალუბლის...

ფუტკრის რძე _ ოცდამეერთე საუკუნის ჯადოსნური წამალი

საქართველოს ბუნება ყოველგვარ პირობას ქმნის...

როგორ დავიბრუნოთ ფუტკრის მართვე

გაზაფხულის მოახლოებისთანავე ნებისმიერმა მეფუტკრემ თუ...

მსხვილნაყოფა ციტრუსი _ "ოიუ" (Citrus Oiu)

საქართველოს მოსახლეობისთვის ციტრუსოვანი კულტურებიდან ყველაზე...

"გვაქვს უთვალავი ფერითა!"

ოზურგეთელი, პროფესიით ფარმაცევტი და ხელოვანი...

"დეკემბერა" საოცარი საშობაო ყვავილია

ალბათ, არც ერთი ყვავილის შესახებ...

როგორია ტყის მარწყვი და რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია

გაზაფხულის დადგომისთანავე, ადამიანებს უდიდესი სურვილი...

პროდუქტები, რომელიც საუზმეზე არ უნდა მიირთვათ

დიეტოლოგებმა შეადგინეს პროდუქტების სია, რომელიც...

როგორ გაისუფთავონ ფილტვები მწეველებმა

ცოტა ხნის წინ ბრიტანულ მასმედიაში...

შქმერული

დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კერძის...

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...