რუსული ფაქტორი ჯავახეთში

პოლიტიკა

რუსული ფაქტორი ჯავახეთში

1 იან. 1970, 04:00:00
რუსული ფაქტორი ჯავახეთში

(ა/ო "რუსეთის კვლევების საქართველოს ინსტიტუტი")

პოლიტიკური თუ სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გამო საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა არაერთგვაროვანია. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩევა საქართველოს სამხრეთი, კერძოდ კი სამცხე-ჯავახეთის ორი რაიონი, სადაც საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური სომხები უმრავლესობას წარმოადგენენ. ახალქალაქისა (94%) და ნინოწმინდის რაიონებში (96%), ქვემო ქართლში წალკის რაიონში (55%). ასევე მათი დიდი განსახლებაა ახალციხის რაიონში (36%).

1991 წლის დამოუკიდებლობის შემდეგ ქვეყნის ტერიტორიაზე ეთნიკური საბაბით გაჩენილმა პოლიტიკურმა კონფლიქტებმა დიდ წილად გავლენა იქონია საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებზე. არასტაბილური პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პროცესების გამო არაქართული მოსახლეობის ნაწილმა დაიწყოს ქვეყნის ტერიტორიიის დატოვება - რაც ძირითადად განპირობებული იყო შემდეგი მიზეზებით: 1. წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში, 2. არ იქნა უზრუნველყოფილი მათი სათანადო ჩართულობა სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აღნიშნული პროცესები გამონაკლისი არ ყოფილი საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს სამხრეთ ნაწილში მცხოვრები ეთნიკური სომხებისთვის. უფრო მეტიც შეიძლება ითქვას რომ რიგი პროცესები განსაკუთრებულადაც კი შეეხო მათ.

აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში განვითარებულმა მოვლენებმა ქართულ საზოგადოებაში ნაციონალური და პატრიოტული გრძნობების მოზღვავება გამოიწვია. ეს უკანასკნელი კი ხშირ შემთხვევაში ქსენოფობიურ საწყისებზე იდგა და ამითვე საზრდოობდა. ნებისმიერი ეთნიკური ჯგუფის მოთხოვნა დაკმაყოფილებულიყო მათი, როგორც ეთნიკური ჯგუფის უფლებები, მომხდარიყო მათი ჩართულობა ქვეყნის პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში აღიქმებოდა და ინტერპრეტირებული იყო როგორც ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისა და ზოგადად ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული ახალი საშიში გამოვლინება.

1991 წლებიდან მოყოლებული სახელმწიფო პოლიტიკის ზედაპირული ანალიზიც კი იძლევა იმის საშუალებას რომ ითქვას შემდეგი:

სახელმწიფო უწყებები ვერ ახორციელებდნენ ჯანსაღი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას აღიშნული კუთხით და ხშირ შემთხვევაში სახელწიფო ხელს უწყობდა, ან ხელს არ უშლიდა ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფების იზოლაციას დანარჩენი საზოგადოებისგან. რაც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქე არაქართველი მოსახლეობის ცენტრისადმი უკამყოფილებას ერთ-ორად ზრდიდა. შესაბამის ფუნდამენტურ პრინციპებზე დაფუძნებული კავშირი სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის გადაიქცა ყველაზე უცხო ცნებად ეთნიკური ჯგუფებისთვის. ასეთ პრიობებში სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესების მატარებელი ჯგუფების (როგორც ქვეყნის შიგნით ისე, ქვეყნის გარეთ) მცდელობები, უკმაყოფილო მოსახლეობის განწყობები საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად გამოეყენებინათ სახელმწიფოს უკვე რეალურ საფრთხედ მოევლინა.

ყველაფერთან ერთად სიტუაციას ამძიმებდა სახელმწიფო ენის ცოდნის საკითხი, რაც კიდევ უფრო ართულებდა მათ პოლიტიკურ სოციალიზაციას ქართულ სახელმწიფოში და "გზას უხსნიდა" მიგრაციულ პროცესებს და, ზოგადად გაუცხოებას. საუბარი კი იმის თაობაზე, რომ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში მომხდარიყო მათი სრულფასოვანი ინფორმირება და უშუალოდ პროცესში ჩართულობა უკვე "ფუფუნების საგნად" გადაიქცა.

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ეთნიკური უმცირესობების უფლებების, ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციაა ორიენტირებული ძნელია იმის თქმა რომ მთავარი პრობლემა რომელიც მთლიანიად ქართული საზოგადოების წინაშე დგას - ეთნიკური ჯგუფების პოლიტიკური სოციალიზაცია, უკვე მიღწეულია და პრობლემას არ წარმოადგენს. როგორც უკვე ითქვა ამ მხრივ გამონაკლის არ წარმოადგენენ საქართველოს სომეხი ეროვნების მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს სამხრეთით ცხოვრობენ და ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფს წარმოადგენენ ქვეყნის მასშტაბით. სტერეოტიპები და ქსენოფობიური საწყისები როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს ხელს უშლის ინტეგრაციის პროცესს. მაგალითად, ხშირია ისეთი უაპელაციო განცხადებების დემონსტრირება როგორიცაა მაგალითად, "სომხები - რუსების მე-5 კოლონა საქართველოში", ან "ეთნიკური სომხები საქართველოში საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინააღმდეგ" - რაც თითქოს "დიდი ქართული იდეის" ღალატის ტოლფასი იყოს და არა ინდივიდუალური არჩევანი.

ასეთ პირობებში გადამწყვეტი თუ არა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება მედიას, თუმცა სამცხე-ჯავახეთში მოქმედი მედია საშუალებების უმრავლესობა (როგორც ბეჭდური, ისე სატელევიზიო) ქართულენოვანია. შესაბამისად, ის მცირე რაოდენობის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქშოები რომელიც აღნიშნულ ტელევიზიებზე გადის ეთნიკური სომხებისთვის არ წარმოადგენს ინფორმაციის სათანადო, ან საკმარის წყაროს და ხელს ვერ უწყობს დისკურსის წახალისებას დღეისთვის ისეთ აქტუალურ თემაზე როგორიცაა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები.

ამ პირობებში კიდევ უფრო დამაფიქრებელია რუსეთის ფედერაციის მაღალი თანამდებობის პირთა მიერ არაერთგზის გაკეთებული განცხადებები. მაგალითისთვის, 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ქართულ მხარეს ეთნიკურ უმცირესობებთან "ურთიერთობის ნორმალიზაციისკენ" მოუწოდა. შესაბამისად, ეთნიკური ჯგუფების ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის უზრუნველყოფა სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს სამოქალაქო საზოგადოების "ჩამოყალიბების" გზაზე.

ამისთვის კი აღნიშნული ფოკუს ჯგუფის ობიექტური ინფორმირება ქვეყნისთვის ნომერ პირველ პრობლემაზე, ანუ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე თითქმის შეუძლებელია. რეგიონში, ზემოთ ნახსენებ თემაზე ინფორმაციის მიღების ერთ-ერთი მთავარი საშუალება სატელიტური ანტენების დახმარებით რუსული და სომხური ტელეარხების ყურებაა, რაც ვერ ჩაითვლება სასურველ ტენდენციად.

ზოგადად, უნდა აღინიშნოს რომ აქტივობების უმეტესობა (არასამთავრობო სექტორის მხრიდან) აღნიშნულ რეგიონში ზოგადად მიმართულია მოსახლეობის, მათი, როგორც უმცირესობათა უფლებების დაცვაზე, ამ მიმართულებით საკანონდებლო ხარვეზების დადგენა-გამოსწორებაზე, თუმცა თვალშისაცემია ისეთი ტიპის პროექტების ნაკლებობა, რომელიც მათ პოლიტიკურ სოციალიზაციას წაახალისებს და შეუწყობს ხელს.

პერიოდულად კი პრესაში, ტელევიზიასა და სოციალურ მედიაში ჩნდება სხვადასხვა პროპაგანდისტული ვიდეო-რგოლები, პუბლიკაციები, მიმართვები რომლებიც დიდი სომხეთის შექმნის იდეის მატარებლები არიან. დიდი სომხეთის ტერიტორიული საზღვრები კი მნიშვნელოვნად სცდება არსებული სომხეთის სახელმწიფო საზრვრები, სადაც ხშირად

საქართველოს სამხრეთ ტერიტორიებიც მოიხსენიება. მაგალითად ჯავახეთი. ეს ტენდენცია სულ უფრო და უფრო ფართშო მაშსტაბებს იძენს და ძნელად კიდევ უფრო არ აწმავებდეს ქართულ-სომხურ ურთიერთობებს.

რაც მთავარია ეს პროცესი ქართული საზოგადობის დიდ ნაწილში მუდმივად აღიქმება და განიხილება რუსულ-სოხმური ურთიერთობების ჭრილში, როგორც საქართველოს ზურგში არსებული დამანგრეველი ძალა. შესაძლებელია ეს მოსაზრება არც ისე შორს იყოს რეალობისგან, თუმცა ექსპერტებს აღნიშნულ თემაზე თავისი მოსაზრებები აქვთ.

კომენტარებში: არნოლდ სტეპანიანი, "საზოგადოებრივი მოძრაობა - მრავალეროვანი საქართველოს" თავმჯდომარე, ირაკლი ტორონჯაძე, რუსეთის კვლევების საქართველოს ინსტიტუტის ანალიტიკოსი.

განმარტება:"ჩვენი ინსტიტუტი მუშაობს მრავალ თემაზე, ხოლო წინამდებარე მასალა წარმოადგენს მცდელობას, მოვახდინოთ აღნიშნული თემების პოპულარიზაცია, რათა მივაპყროთ საზოგადოების ყურადღება და ხელი შევუწყოთ ფართო მასებში დისკუსის წახალისებას თემებზე, რომლებიც ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია და უნდა ხვდებოდეს ჩვენი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. ამდენად, "ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის" მხარდაჭერით მომზადებული ეს ანალიტიკური ვიდეო სიუჟეტები არ წარმოადგენენ ინსტიტუტის საბოლოო პროდუქტს. აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობას ინსტიტუტი კვლავ აგრძელებს."
 ახალი ამბები
  • საკარანტინო სივრცეში მყოფი პირი მეოთხე სართულიდან გადახტაბათუმში ერთ-ერთ სასტუმროში, საკარანტინო სივრცეში მყოფი პირი მეოთხე სართულიდან გადახტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მიმდინარე წლის 13 აგვისტოს, ბათუმში, ერთ-ერთ სასტუმროში, საკარანტინო სივრცეში მომხდარ ინციდენტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო. „გამოძიებით დადგენილია, რომ 1993 წელს დაბადებული, საქართველოს მოქალაქე ფ.ჯ. მიმდინარე წლის 13 აგვისტოს სარფის სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან შემოვიდა საქართველოში, რის შემდეგაც ის სავალდებულო კარანტინის გავლის მიზნით, თანმხლებ პირთან ერთად, გადაყვანილ იქნა ბათუმში, ერთ-ერთ სასტუმროში, საკარანტინო სივრცის ერთ ნომერში. 14 აგვისტოს ფ.ჯ., რომელიც ამ ეტაპზე გამოძიების მიერ გაურკვეველი მიზეზით არაადეკვატურად და აგრესიულად იქცეოდა, მოულოდნელად სასტუმროს მე-4 სართულიდან სასტუმროს შიდა ტერიტორიაზე გადახტა. დაშავებული ფ.ჯ. გადაყვანილია ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალში“,_ აცხადებენ შინაგან საქმეთა ... ...
  • ოზურგეთში თხილის გატეხვა და ფასის ამ მეთოდით დადგენა დაიწყესმიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი  სეზონის გახსნიდან აქამდე,  ოზურგეთში თხილის გატეხვა არ ხდებოდა, ფასის დადგენის მიზნით, დღეს, როგორც  გაბრაზებული მოქალაქეები ამბობენ, „ტახატუხი“ მაინც დაიწყეს. _დიახ, დავიწყეთ გატეხვა. ნახეთ, რა მოაქვთ. ფუტურო, შარშანდელი ნაგავი, მთლიანად უვარგისი  თხილი. არ მიაქვთ ქარხნებს,  უკან დაგვიბრუნეს, რაც წაიღეს. რა ვქნათ? ერთი  საღი გული 50 თეთრია.  ათი გატეხილი ნაყოფიდან თუ ყველა კარგი იქნება, ერთ   კილოგრამში  5 ლარს გადავუხდით, - გვითხრეს  ოზურგეთში, გაბრიელ  ეპისკოპოსის  ქუჩაზე  მდებარე თხილის მიმღებ  პუნქტებში მომუშავე პირებმა. კითხვაზე, ყოველი გატეხილი ათი ცალი თხილიდან, ყველა საღი არასდროს არ იქნება, იშვიათი გამონაკლისის გარდა და არიან თუ არა მაინც გლეხები დაზარალებული ამ მეთოდით,  კვლავ  შემოგვწყრნენ: _ჩვენ არ ვართ დაზარალებული, ნაგავი რომ მოაქვთ? მთელი დღე რომ  გვიყრია ეს თხილი ტომრებით და არავის მიაქვს? ვინ გითხრათ, რაიმე ბრძანება არის, რომ არ გავტეხოთ? ქობულეთში, ორი კვირაა, ტეხენ.  მიუხედავად ამისა, ზოგ პუნქტში თხილის გატეხვა მაინც არ ხდებოდა.  „გურია ნიუსი გაესაუბრა ქალაქში მყოფ არაერთ ფერმერს, რომლებსაც  თხილის პლანტაციები აქვთ და საგანგებოდაც  უვლიან. როგორც მათი შეფასებიდან ირკვევა, თხილის ვარგისიანობის  შესამოწმებლად, სხვა უფრო დახვეწილი  ფორმა უნდა მოიძებნოს. _ ამ მეთოდით მაინც რიგითი მეურნე ზარალდება, - თქვეს ... ...
  • Global Finance-მა თიბისის კორპორატიული ციფრული ბანკი საქართველოში საუკეთესოდ აღიარა (R)საერთაშორისო ფინანსურმა ჟურნალმა, Global Finance თიბისის სამომხმარებლო და კორპორატიული ციფრული ბანკი საუკეთესოდ დაასახელა რამდენიმე კატეგორიაში. ავტორიტეტულმა გამოცემამ, თიბისის კორპორატიული ციფრული ბანკი 2020 წლის ყველაზე ინოვაციურ ციფრულ ბანკად აღიარა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში,  საქართველოში კი - საუკეთესოდ. გარდა ამისა, თიბისის  ციფრული ბანკი აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში საუკეთესოდ დაასახელდა ციფრული მარკეტინგისა და სერვისის მიმართულებით, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის. გამარჯვებული ფინანსური ინსტიტუტები სპეციალურმა ჟიურიმ შეარჩია, რომლის წევრები საერთაშორისოდ აღიარებული ექსპერტები არიან ტექნოლოგიების, საკონსულტაციო და სხვა სფეროების მიმართულებით. საუკეთესო ციფრული ბანკები შემდეგი კრიტერიუმებით შეირჩნენ: გამორჩეული სტრატეგია; მომხმარებლისთვის შეთავაზებული ინოვაციური და მრავალფეროვანი ციფრული სერვისები და პროდუქტები; მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა; ციფრული ბანკის დიზაინი და ფუნქციონალი და სხვა. საერთაშორისო გამოცემა Global Finance უკვე 20 წელზე მეტია ასახელებს მსოფლიოს საუკეთესო ბანკებს სხვადასხვა ნომინაციაში. წლების განმავლობაში, თიბისის ინტერნეტ და მობაილბანკს Global Finance-ისგან არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული სხვადასხვა კატეგორიაში. 2019 წელს Global Finance-მა თიბისის მობაილბანკი სამომხმარებლო ციფრულ ბანკებს შორის მსოფლიოში საუკეთესოდ აღიარა. ... ...
  • 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად 17 წლამდე ბავშვების რეგისტრაცია ხვალიდან დაიწყება0-დან 17 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის, 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად,  მშობლები სპეციალურ  პორტალზე  რეგისტრაციის გავლას   ხვალიდან  შეძლებენ. რეგისტრაციის შესახებ შესაბამისი ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე: www.moh.gov.ge და ელექტრონულ პორტალზე -daxmareba.moh.gov.ge ელექტრონულ პორტალზე უნდა განთავსდეს შემდეგი სახის ინფორმაცია: •             ბავშვის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი; •             მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; •             მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სახელზე კომერციულ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები (ბანკის ანგარიშის ნომერი); •             საკონტაქტო მობილური,  რომელზეც  მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა მოხდება. იმ შემთხვევაში,  თუ იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ, ვერ ხდება ბავშვსა და მშობელს შორის ურთიერთკავშირის დადასტურება, მშობელმა ელექტრონულ პორტალზე  ბავშვის დაბადების მოწმობა უნდა ატვირთოს. იმ შემთხვევაში, თუ  სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ ვერ ხდება ბავშვსა და კანონიერ წარმომადგენელს შორის ურთიერთკავშირის დადასტურება, კანონიერმა წარმომადგენელმა ელექტრონულ პორტალზე მეურვედ/მზრუნველად დანიშვნის გადაწყვეტილება უნდა ატვირთოს. ელექტრონულ პორტალზე შევსებული განაცხადით, მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი ადასტურებს შევსებული მონაცემების სისწორეს. სოციალური დახმარება, ბავშვის ერთ-ერთი მშობელის ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ, ბავშვის ელექტრონულ პორტალზე  განცხადების შევსების შემდეგ გაიცემა. 0-დან 17 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად,  მშობლებს რეგისტრაციის გავლა 15 აგვისტოდან პირველ დეკემბრამდე შეეძლებათ.  დახმარების მიღება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე წლის სექტემბრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკურ პირი ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის გავლას ვერ ახერხებს, უნდა მიმართოს: •             სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა ტერიტორიულ ერთეულს •             საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ადგილობრივი თვითმმართველბებს •             საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლებს და საზოგადოებრივ ცენტრებს •             „ლიბერთი ბანკის“ ფილიალებს ელექტრონულ პორტალზე შესაბამისი დოკუმენტაციის ატვირთვა 24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე -  1505. ... ...
  • გაუთქმელობის დაკისრებით შესაძლოა მხარეთა თანასწორობა დაირღვეს - ომბუდსმენი შაქარაშვილის საქმეზესაქართველოს სახალხო დამცველი ეხმიანება გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულთა ადვოკატებისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრებას და მიიჩნევს, რომ დაცვის მხარისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაუსაბუთებელი დაკისრებით მოცემულ სიტუაციაში შესაძლოა დაირღვეს მხარეთა თანასწორობის უფლება.  2020 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს პროკურატურამ გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული 5 პირის ადვოკატები დაავალდებულა, არ გაამჟღავნოს და გაახმაუროს სისხლის სამართლის საქმეში არსებული მასალები და მონაცემები. პროკურატურამ ადვოკატებს განუმარტა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი შესაძლოა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას დაექვემდებარონ. საგულისხმოა, რომ ადვოკატთა ნაწილმა აღნიშნულის გამო საქმეთა მასალების ჩაბარებაზე უარი განაცხადა.  საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად, პროკურატურა უფლებამოსილია, პროცესის მონაწილე დაავალდებულოს, რომ მისი ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები. თუმცა, ამ უფლებამოსილების გამოყენება არ უნდა მოხდეს სისხლის სამართლის პროცესის უმთავრესი პრინციპების - შეჯიბრებითობისა და მხარეთა თანასწორობის უგულებელყოფის ხარჯზე. არსებული მექანიზმი გასაჩივრებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ბრალდების წარდგენისას პროკურატურამ საზოგადოებას გააცნო საქმეში არსებული მტკიცებულებები, გამოძიებების ვერსია და აღნიშნულის შესაბამისი გრაფიკული რეკონსტრუქცია. ამ პირობებში ბუნებრივად, დაცვის მხარესაც უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თანაბრად ისაუბროს საქმის მასალების შესახებ და საზოგადოებას აღნიშნულის შესახებ თავისი მოსაზრება და პოზიცია მიაწოდოს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატებისთვის მსგავსი ვალდებულების დაკისრება არ გამომდინარეობს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიზნებიდან და იმ არასწორი პრაქტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს, რომელიც არაპირდაპირი გზით დაცვის მხარის არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენებას ისახავს მიზნად. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს პროკურატურას, საქმის მასალების გასაჯაროების საკითხთან მიმართებით, უზრუნველყოს სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა თანასწორობის პრინციპის დაცვა. „ აქვე გვსურს მოვუწოდოთ ყველა მხარეს, მაქსიმალურად დაიცვან და პატივი სცენ სისხლის სამართლის საქმეთა ფარგლებში მონაწილე პირთა (მოწმეთა, დაზარალებულთა, ბრალდებულთა) უფლებებს. აღნიშნული მნიშვნელოვანი გარემოებაა ნებისმიერი გამოძიების ეფექტურად და ჯეროვნად წარმართვისა და ადამიანის უფლებების დაცვისთვის“,_ აცხადებს სახალხო ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ იცი თუ არა ფეხბურთის ისტორია

ვის გაუტანა 1986 წელს მარადონამ...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...