"ევრაზიული კავშირი" და საქართველო

პოლიტიკა

"ევრაზიული კავშირი" და საქართველო

2011 ოქტ 21 18:33:02

"ევრაზიული კავშირი" და საქართველო

(რუსეთის კვლევების საქართველოს ინსტიტუტი)

საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ვლადიმერ პუტინი პირველი ინიციატივით გამოდის. გაზეთი იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელსაც ხელს რუსეთის პრემიერ - მინისტრი აწერს "ევრაზიის კავშირის" შექმნაზეა საუბარი:

"გულუბრყვილობა იქნებოდა წარსულიდან რაიმეს აღდგენის ან ასლის აღების მცდელობა თუმცა უფრო ძლიერი ინტეგრაცია ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბაზაზე და ფასეულობათა ახალი სისტემა, ჩვენი ეპოქის იმპერატივია . .. დარწმუნებული ვარ ევრაზიის კავშირის შექმნა, ეფექტური ინტეგრაცია ეს არის გზა რომელიც მის მონაწილეებს შესაძლებლობას მისცემს ღირსეული ადგილი დაიკავონ 21 საუკუნის რთულ სამყაროში"

აღნიშნული ინიციატივა, აისბერგის ხილულ ნაწილს ჰგავს, რომლის უხილავი ნაწილი როგორც წესი მასთან შედარებთ 100 ჯერ დიდია და რაც მთავარია უხილავი.

იმისათვის რომ გაცილებით ნათლად გავაშუქოთ რუსეთის პრემიერის ეს ინიციატივა და ანალიზისას მაქსიმალურად გამოვრიცხოთ ჩვენთვის დამახაიათებელი ემოციური ნაწილი მოკლედ და ცალ-ცალკე შევეხოთ ინიციატივის ორ შემადგენელ - გეოპოლიტიკურ და იდეოლოგიურ ნაწილს.

დედამიწის ყველაზე დიდი კონტინენტი, ევრაზია, შთამბეჭდავია თავისი მდიდარი ენერგო რესურსებით. მაშინ როდესაც ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა ფლობს ნავთობის მსოფლიო მარაგის დაახლოებით 5 პროცენტს, ევრაზიის მფლობელობაშია ნავთობის მარაგის დაახლოებით 75 პროცენტი. გაზის მსოფლიო მარაგის 7.79%-ს მფლობელია ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა, ევრაზია - 73.17. ყველაფერ ამას დამატებული მსოფლიოს მოსახლეობის 75 და მსოფლიოს ერთობლივი პროდუქტის 60 პროცენტი - ევრაზიას შესწევს უნარი დაუპირისპირდეს პოლიტიკურ ძალასა თუ ეკონომიკურ გამოწვევას. ზბიგნებ ბჟეზინსკი წერდა: "ვინც ფლობს ევრაზიას ის ფლობს სამყაროს". თუმცა აქვე უნდა დავაზუსტოთ რომ ევრაზიის პოლიტიკურ გაგებაში არ მოიაზრება როგორც ახლო და შორეული აღმოსავლეთი, ასევე ჩინეთი.

იგივე ავტორი მიუთითებდა რომ კონტინენტის გეოგრაფიული სიდიდე ეს იყო ხელისშემშლელი ფაქტორო ევრაზიის სახელმწიფო ინტერესთა გაერთიანებისთვის, თუმცა რეგიონის პატარა სახელმწიფოთა ინტერესების გაერთიანების შესაძლებლობა არ გამოურიცხავს. ამ ჭრილში მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის, კასპიის ზღვის აუზის და ცენტრალური აზიის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკის სახელმწიფოთა გაერთიანების პერსპექტივები, რომლებიც ევრაზიის ენერგოსივრცის ერთიან ჯაჭვს წარმოადგენენ და ინაწილებენ შესაბამის ფუნქციებს:

1. კასპიის ზღვის აუზისა და ცენტრალური აზიის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები გვევლინებიან ამ სივრცის ენერგომარაგების მწარმოებელ სახელმწიფოებად.

2. სამხრეთ კავკასია კი ევრაზიული ენერგო სივრცის უაღრესად მნიშვნელოვანი კომპონენტის - სატრანზიტო ფუნქციის მფლობელია.

ხოლო თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ მსოფლიოში ენერგომატარებლეზე მუდმივად მზარდი მოთხოვნას, წარმატებული თუ განვითარებადი სახელმწფოების დამოკიდებულებას ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე ნათელი გახდება რომ ევრაზიის კონტინენტის ამ სახელმწიფოთა ინტერესთა გაერთიანება ბუნებრივად უნდა წარმოადგენდეს იმ ნებისმიერი ძალის ინტერესსა და დაპირისპირების საგანსაც კი, რომელსაც აქვს პრეტენზია მსოფლიო ჰეგემონობაზე.

კასპიის ზღვის აუზის სახელმწიფოებისა და ცენტრალური აზიის რიგი ქვეყნების ენერგო-პოტენციალის მიმართ ინტერესი უკვე მზარდ კონკურენციაში გადადის და მთავარი მოთამაშეებიც სახეზე გვყავს. მართალია შეერთებული შტატების ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ბარაქ ობამამ ნავთობზე დამოკიდებულების მაქსიმალურად შემცირებისა და ბუნებრივი აირის მშობლიური მარაგების ათვისების ინიციატივით შტატების ახალი ენერგოპოლიტიკის კონტურები მოხაზა, მაგრამ იქვე დასძინა რომ ეს არ იქნებოდა ხანმოკლე პროცესი. ამდენად ბუნებრივი რესურსებით გაჯერებული ევრაზიის კონინენტი კვლავ რჩება შტატების ინტერესების სფეროდ. ამასთან ერთად შტატების სახელმწიფო უსაფრთხოების თემა ბუნებრივად არ მისცემს მას უფლებას შორიდან ადევნოს თვალყური რუსეთისა და ჩინეთის გაძლიერებას, რომლებიც სწორედ ევრაზიის სივრცის ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშეები არიან. ის იძულებულია მისთვის გონივრულ დონემდე შეაკავოს მათი ეკონომიკური და პოლიტიკური სიძლიერე.

საკუთრივ რუსეთის, როგორც ევრაზიის გიგანტის ადგილი ნავთობის და ბუნებრივი აირის მსოფლიო მარაგების საერთო სურათში საკმაოდ შთამბეჭდავია. ნავთობის მსოფლიო მარაგის დაახლოებით 14 პროცენტი რუსეთზე მოდის. რაც შეეხება ბუნებრივ აირს ამ კუთხით ის პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ნავთობის ექსპორტის კუთხით კი რუსეთი მეორე ადგილზს იკავებს.

უაღრესად მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც რომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე რუსეთი მნიშვნელოვნად აკონტროლებს კასპიის ზღვის რეგიონის და ცენტრალური აზიის ენერგორესურსების დასავლეთისკენ მიმავალ მარშრუტებს. ამასთან ერთად ცენტრალურ აზიაში ყოველთვის ძლიერი იყო რუსეთის ხოლო სუსტი იყო შტატების პოზიციები. რუსეთისთვის ბუნებრივ-გეოგრაფიული უპირატესობა ის კომპონენტია რომელიც ევრაზიული ენერგო სივრცის კონტროლისთვის არ საჭიროებს დამატებით სამხედრო არგუმენტებს, ან მინიმალურ დონეზე დაჰყავს ისინი. შტატებისთვის კი ამ უპირატესობის არ არსებობა ბუნებრივად აჩენს სამხედრო არგუმენტებისა თუ პროვოკაციების საჭიროებას.

თუმცა დღეს რუსეთისთვის თუნდაც მხოლოდ ევრაზიის ენერგოსივრცეზე ჰეგემონობისთვის მხოლოდ ბუნებრივ-გეოგრაფიული უპირატესობა საკმარისი აღარაა. ამ მიზნის მისაღწევად მხოლოდ ენერგორესურსების მარაგი ერთადერთი კომპონენტი არ არის, ვინაიდან მარაგების ტრანზიტის საკითხი მოერე და ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. სამხრეთ კავკასიური დერეფანი კი ამ გზაზე კრემლისთვის ყველაზე დიდი შავი ხვრელია, რომელიც დღეისთვის რუსეთზე გამავალი სატრანზიტო მარშრუტების ერთ-ერთი სერიოზულ კონკურენტად გვევლინება.

ბუნებრივი იქნება თუ სამხრეთ-კავკასიაში და კერძოდ საქართველოში უკვე განხორციელებული თუ დაგეგმილი პროექტები მოსკოვში დანახულია, როგორც ფედერაციის დამანგრეველი ძალა, ხოლო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან აღქმული იქნება, როგორც ევრეზიის ენერგოსივრცეზე გაბატონების რუსული სურვილების წინააღმდეგ მიმართული ძალისხმევა.

სავარაუდოდ რუსეთის პოლიტიკური ადმინისტრაცია ამ ძალისხმევას, როგორც წინააღმდეგობის ნიშნებს უკვე ხედავს საქართველოს გავლით უკვე მოქმედ, ან დაგეგმილ პოტენციურ მარშრუტებში, რომელიც როგორც უკვე ვახსენეთ რუსული სახელმწიფოსთვის დამანგრეველ საფრთხედ შეიძლება შეფასდეს. ამდენად მოსკოვის მთავარ მიზანს დიდი ალბათობით უნდა წარმოადგენდეს მის ტერიტორიაზე უკვე მოქმედი, ან მომავალი სატრანზიტო მარშრუტების პოლიტიკური სტაბილურობა და ეკონომიკური მიმზიდველობის გაზრდა/შენარჩუნება. მიზნის მისარწევად კი სავარაუდო ამოცანებში კი სამხრეთ კავკასიაზე გამავალი ალტერნატიული გზების კონტროლი, ან მათი მიმზიდველობის მაქსიმალურად დაკნინება უნდა წარმოადგენდეს პოტენციური მომხმარებლების თვალში.

ასე, რომ "ევრაზიული კავშირის" შექმნის ინიციატივის უხილავ პოლიტიკურ პროგრამაში ერთ-ერთ მიმართულებას თუ ერთადერთს არა - ევრაზიული ენერგოსივრცის კონტროლი უნდა წარმოადგენდეს, სადაც კასპიის ზღვის აუზის სახელმწიფოთა ენერგომარაგებს განსაკუთრებული, ხოლოს სამხრეთ კავკასიას გადამწყვეტი როლი ეკისრებათ. შესაბამისად ჩნდება კითხვა თუ პუტინის ევრაზიის კავშირის შექმნის ეს იდეა რუსული იმპერიული იდეიის ნაწილია როგორ და სად ხადავს კრემლი საქართველოს ადგილს ამ კავშირში?

ამ კითხვით ჩვენ საქართველოში მოქმედ "ევრაზიის ინსტიტუტის" წარმომადგენელს მივმართეთ. როგორც ორგანიზაციის ვებ-გვერდიდან ხდება ცნობილი იგი 2009 წელს პოლიტოლოგთა ერთმა ჯგუფმა დაარსა და მიზნად ქართულ და რუსულ ენოვანი საზოგადოებისთვის ახალი და არასტანდარტული იდეების შეთავაზება დაისახა. კითხვაზე თუ როგორ და სად ხადავს კრემლი საქართველოს ადგილს ამ კავშირში ინსტიტუტის წარმომადგენელი ასე პასუხობს:

"პუტინი საქართველოს ადგილს ამ კავშირში ხედავს ძალიან ახლოს და გვერდით… ამ ადამიანში არ არის მკვდარი რუსულ-ქართული ისტორიული ურთიერთობები და დამოკიდებულება” (კომენტარი ვრცლად იხილეთ ვიდეოში).

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში კი ფიქრობენ რომ პუტინის ეს იდეა არის გაგრძელება იმ ძველი გეგმისა და სტრატეგიისა, რომელიც გავლენის სფეროების გადანაწილებას ისახავს მიზნად.

განმარტება: "ჩვენი ინსტიტუტი მუშაობს მრავალ თემაზე, ხოლო წინამდებარე მასალა წარმოადგენს მცდელობას, მოვახდინოთ აღნიშნული თემების პოპულარიზაცია, რათა მივაპყროთ საზოგადოების ყურადღება და ხელი შევუწყოთ ფართო მასებში დისკუსის წახალისებას თემებზე, რომლებიც ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია და უნდა ხვდებოდეს ჩვენი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. ამდენად, "ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის" მხარდაჭერით მომზადებული ეს ანალიტიკური ვიდეო სიუჟეტები არ წარმოადგენენ ინსტიტუტის საბოლოო პროდუქტს. აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობას ინსტიტუტი კვლავ აგრძელებს."
 ახალი ამბები
  • ახალი ელექტრონული სერვისების გაცნობის მიზნით, მეწარმეებთან შეხვედრების ციკლი გრძელდება (R)სამეწარმეო რეესტრის დისტანციური სერვისების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIძ) მხარდაჭერით ხორციელდება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მორიგი საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებმა სარეგისტრაციის პროცედურებსა და გამარტივებულ ელექტრონულ სერვისების მოხმარებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს.ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ასევე გაეცნენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის დანერგილ ინოვაციური სერვისსაც, რომლის საშუალებითაც, შპს-ების პარტნიორებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ელექტრონულად შეუძლიათ პარტნიორთა კრებების მოწვევა/ჩატარება და გადაწყვეტილებების მიღება. მომსახურების მისაღებად საჭიროა როგორც შპს, ისე მისი პარტნიორები პორტალზე: წწწ.მყ.გოვ.გე იყვნენ რეგისტრირებულნი. შეხვედრის მონაწილეებს ელექტრონული ბარათის წამკითხველი სპეციალური მოწყობილობებიც გადაეცათ, რომლითაც ონლაინ სერვისების მოხმარებისას, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებაა შესაძლებელი. ელექტრონული სერვისები, მომხმარებლის დროისა და ფინანსების დაზოგვასთან ერთად, დოკუმენტების უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის ხარისხს ზრდის და ადმინისტრაციული რესურსის ეფექტიან გამოყენებას უზრუნველყოფს. ... ...
  • onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ახალი, ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა (R)onoff.ge _ "ლიბერთი ბანკის" მხარდაჭერით შექმნილი ონლაინ პლატფორმა, საყოფაცხოვრებო მსხვილი და წვრილი ტექნიკის სახლიდან გაუსვლელად შერჩევის, შეძენისა და საკურიერო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას წარმოადგენს. ამ ეტაპზე onoff.ge-ს ონლაინ კატალოგში 100 000-ზე მეტი პროდუქტია განთავსებული და 100-ზე მეტი მაღაზიის შეთავაზების გაცნობაა შესაძლებელი. Onoff.ge –ზე საკუთარი პროდუქციის დამატება შეუძლია ნებისმიერი ტიპის და ზომის კომპანიას, რომელიც მობილური ტელეფონების, აქსესუარების, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე მსხვილი თუ წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტს და გაყიდვას ახორციელებს. პროექტის წარმატებით გაშვება Onoff.ge-ს გუნდის გარდა, კომპანია Wandio-ს და ლიბერთის IT დეპარტამენტისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გუნდის აქტიური თანამშრომლობის შედეგია. მათ მიერ შეიქმნა უსაფრთხო და სანდოობის მაღალი ხარისხით გამორჩეული ვებ პლატფორმა, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს. ლიბერთის ციფრული ბიზნესის ხელმძღვანელის, ნინო კვიჟინაძის განმარტებით: „Onoff.ge - აერთიანებს ბაზარზე არსებული ტექნიკის მაღაზიების შეთავაზებებს ერთიან ონლაინ სივრცეში. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მსხვილი და წვრილი ტექნიკით მოვაჭრეს საშუალება აქვს გამოიყენოს ჩვენი პლატფორმა საკუთრი ბიზნესის განვითარებისა და ონლაინ გაყიდვების ზრდისთვის. Onoff.ge-ს დახმარებით მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა მაღაზიაში, მისთვის სასურველი პროდუქტის საბაზრო ღირებულების მიხედვით არჩევა, ფასებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შედარება და შეძენილი ნივთის ერთი ამანათით საქართველოში ნებისმიერ ლოკაციაზე უფასოდ მიღება. საფასურის გადახდა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე კურიერთან პოს-ტერმინალის ... ...
  • „ბეგის დღეები“ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშითბილისში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დამოუკიდებლობის დარბაზში „ბეგის დღეები“ აღინიშნა. ცნობისთვის, ბეგი მამალაძის დაღუპვიდან 4 წელია გასული. ის 2015 წლის 25 მაისს  სისასტიკემ, გაუტანლობამ, გულქვაობამ და გულგრილობამ შეიწირა, თუმცა, მან მისი შემოქმედების ირგვლივ არაერთი ახალგაზრდის გაერთიანება  და საზოგადოების მახსოვრობასა და გულში ადგილის დამკვიდრება გარდაცვალების შემდეგაც შეძლო. ღონისძიებაში, რომელიც 3 დღე გაგრძელდა მონაწილეობა 32-ე და 69-ე საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ასევე,  ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალებმა მიიღეს. ტექნიკური ხარვეზის გამო კი 55-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების სპექტაკლი, რომელიც ბეგი მამალაძის „ჩემი სოფელის“ მიხედვით უნდა დადგმულიყო, პროგრამიდან მოიხსნა. მოსწავლეებმა ბეგი მამალაძის ხსოვნას მიუძღვნეს  ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „წვიმად მოვალ და ერთი ძაფი მეც ვიქნები საუკუნო ქსოვაში". მათ წაიკითხეს ლექსები და ნაწყვეტები ბეგი მამალაძის შემოქმედებიდან, გარდა ამისა, 69-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას შესახებ ფილმი აჩვენეს. ცნობისთვის, მერაბ კოსტავა  1989 წლის 13 ოქტომბერს საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა და მის შესახებ ფილმის წარდგენა სწორედ კოსტავას გარდაცვალების თარიღს უკავშირდებოდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ  პოეტის და საქართველოს ეროვნული გმირის დაბადების თარიღი 26 მაისია, ხოლო ბეგი მამალაძე რადგან 25 მაისს არის დაღუპული, ამიტომაც მერაბ კოსტავას ბეგი მამალაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე ხშირად იხსენებენ. როგორც  ბეგი მამალაძის დედა, მარიკა ზედელაშვილი ამბობს, კოსტავას შესახებ ფილმის ჩვენება იყო სიმბოლური, რადგან დამოუკიდებლობის  დარბაზი მათი სულების უკვდავებას ემსახურება. მომავალი თაობა კი ამ წინაპრების მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს. რაც შეეხება ბეგი მამალაძის ხსოვნის დღეებს, ზედელაშვილის თქმით, ბეგის დღეების ჩატარების იდეა გასულ წელს გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრისას გაჩნდა. დამოუკიდებლობის დარბაზში 15 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრის ჩათვლით ბეგი მამალაძის ნამუშევრებიც გამოიფინა. მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დღეები კი ჩუღურეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის თეატრალების სპექტაკლითა და აქციით „ნუ მოკლავ“ დასრულდა. როგორც რეჟისორი, ლევან ხაზიური  „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, ბეგი მამალაძის ნაწერების გაცოცხლებით სურთ ადამიანებს დაანახონ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთი გზა არსებობს, მაგრამ არა მკვლელობა. „ახალგაზრდა ადამიანის სიკვდილი ძალიან მტკივნეულია, განსაკუთრებით, ასეთი გმირი დედისთვის, რომელიც ასე მყარად დგას და პირადად მე მიკვირს,  საიდან გამონახა ამდენი ძალა ამ ქალბატონმა. რაც შეეხება ღონისძიებას,  გავაცოცხლეთ ბეგი მამალაძის არაჩვეულებრივი და საკმაოდ სიღრმისეული ნაწერები, პატარა მინიატურები. გვინდა, დავანახოთ მომავალ თაობას და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომ არ უნდა მოკლა, რადგან გამოსავალი არსებობს ძალიან ბევრი და დაბალი დონე არის ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის სიცოცხლის გამოსალმება“,_ ამბობს ხაზიური. რეჟისორის თქმით, მოზარდი ცუდ ნაბიჯს მარტივად დგამს, საითკენაც ხშირ შემთხვევებში მშობელთან არამეგობრული ურთიერთობა და კომუნიკაციის არ ქონა უბიძგებს. „პრობლემა უმეტესად მოდის მშობელს და მოზარდს შორის არამეგობრული დამოკიდებულებიდან, კომუნიკაციის არ ქონიდან.  როცა მოზარდი იგებს, რომ დედა ან მამა ეწინააღმდეგება,  უკვე ქვეცნობიერად აკეთებს ცუდს და ცუდ ნაბიჯს დგამს. არ მინდა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო.  ალბათ,  თვითონ ოჯახში უნდა ვიფიქროთ როგორ აღვზარდოთ, სკოლებში უნდა იყოს პედაგოგიკა, აღმზრდელობითი საუბრები ასეთი ასაკის მოზარდებთან, როცა ძალიან მარტივია ცუდი ნაბიჯის გადადგმა“,_ ამბობს ... ...
  • თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართათეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა.   ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და 23-მა მსხვილმა კომპანიამ, მათ შორის,   ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი და RDFG-ის ხელშეწყობით განხორციელებული სოფლის განვითარების პროექტების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.  დამსაქმებლებმა სამუშაოს მაძიებლებს 300-მდე აქტიური ვაკანსია შესთავაზეს.  RDFG-ის თავმჯდომარემ ვანო გრიგოლაშვილმა ფორუმის მონაწილებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან გოგოძემ კი, დასაქმების თანამედროვე გამოწვევებზე, სახელმწიფო სტრატეგიასა და პროგრამებზე ისაუბრა. გარდა ამისა, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულმა წარმატებულმა ადამიანებმა, ფორუმის მონაწილეებს თავიანთი ისტორიები გაუზიარეს, თუ როგორ შეიძლება  გახდე კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. ღონისძიების მიმდინარეობისას,  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების 30 უფასო ვაუჩერი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა  პროფესია  საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიეს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ ევროკავშირის პარტნიორი ასოციაციის „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) მიერ ხორციელდება. პროექტი, მიზნად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, რაც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვის მეშვეობით მიიღწევა. ამ მიზნით, RDFG თანამშრომლობს აგრო-ტექონოლოგიების ასოციაციასთან (ATA) და ლიეტუვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT). ევროკავშირი საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის ფარგლებში. საქართველოში პროგრამა 2013 წლიდან, 179.5  მილიონი ევროს ბიუჯეტით ხორციელდება და მის მიზანს სოფლად სიღარიბის შემცირება წარმოადგენს. პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას, ასევე, ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო ... ...
  • “მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ“ - რა ხდება ფანჩატურში“ვიცი, თქვენ დაწერეთ, რომ ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურიდან  ორი სკამი  და ერთი მაგიდა აიღეს. ახლა  დგას და ნახეთ, რა მ დგომარეობა არის. საშინელება ხდება და სიბინძურეა, ამას აკეთებს ახალგაზრდობა და ძალიან მტკივა გული. არ გეუბნები ამას ნიშნის მოგებით, მინდა წესიერად და ადამიანურად მოიქცნენ.“ - თქვა “გურია ნიუსთან“ საუბრის დროს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. ოზურგეთში, ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში მდებარე ფანჩატურში და მის ირგვლივ მართლაც ისეთი მდგომარეობა, რომლის ნახვა განწყობას გაგიფუჭებს. ამავე თემაზე: http://gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/davisvenet-kalak-ozurgetshi-panchaturidan-skamebi-da-magida-aighes ... ...

არქივი

ზაფრანი

რამდენიმე რჩევა ბავშვის მოვლის შესახებ

როგორ დაიჭიროთ ბავშვი ხშირად მშობელს...

როგორ მოვიშოროთ ნეგატიური ენერგია?

სალბი ( სამკურნალო მცენარე) შორეულ...

ჰოლივუდელების საყვარელი წიგნები

ბრიუს უილისის რჩეული წიგნია, ჰეროდოტეს...

ყველაზე მომხიბლავი ქერა მსახიობები

ქერა თუ შავთმიანი? სხვადასხვა გამოკვლევებით...

ერთ დროს უსახლკარო ვარსკვლავები

თინეიჯერულ ასაკში ჯიმ ქერი ოჯახთან...

კოკა-კოლას სასარგებლო თვისება

დღესდღეობით თითქმის ყველამ იცის კოკა-კოლას...
კარმიდამო ჩემი

ციტრუსოვანთა დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო უნდა გავააქტიუროთ

მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის...

მოცვის კულტურა სოფლის ხვალინდელი დღეა (R)

მოცვის კულტურის გაშენებით დაინტერესებულმა პირებმა...

გურიაში გოჯიბერის გაშენება პერსპექტიულია

არსებობს მცენარეთა ისეთი პერსპექტიული, პოპულარული...

ულამაზესი, "მორჩილი" სურო და ლიანებით გამოხატული სილამაზე

სუროს დეკორატიულობა განსაკუთრებით თვალში საცემი...

როგორ შევინახოთ სათესლედ და სანელებლად გამოსაყენებელი ბოსტნეული

სხვადასხვა ბოსტნეული, განსაკუთრებით, სანელებლები, როგორიცაა...

როგორ ვებრძოლოთ კოღოებს ხალხური მეთოდებით

კოღოები ნამდვილადაა დიდი თავსატეხი. არც...

როგორ გახდა იდეალური დედა იდეალური მეწარმე

ქალი, რომლის ცხოვრება საგანგებოდ შექმნილი...

საზამთრო გურიის პირობებში

ზოგადად, დასავლეთ საქართველოში საზამთროს მოყვანა...

შევარჩიოთ ტყემლის ჯიშები და მეტი ყურადღება დავუთმოთ მის გაშენებას

ტყემლის კულტურა საქართველოში უძველესი დროიდან...

სახის მოვლის ნატურალური საშუალებები

მუდამ სილამაზესა და სიკოხტავეზე მოფიქრალ...