"დემოკრატია ლიბერალიზმის გარეშე სიკეთე კი არა, შესაძლოა ბოროტებაც იყოს“

პოლიტიკა

"დემოკრატია ლიბერალიზმის გარეშე სიკეთე კი არა, შესაძლოა ბოროტებაც იყოს“

2013 მარ 22 17:34:46

მან "გურია ნიუსს" წერილი გამოუგზავნა, რომელშიც მოტანილი აქვს არგუმენტები, თუ რატომ მიიჩნევს ამ ცვლილებებს ნაადრევად. ავტორი მიუთითებს, რომ წერილი ეყრდნობა კანტის, მარქსის, ფუკუიამას და ფარიდ ზაქარიას შეხედულებებს:

_ გავეცანი საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს 2013-2014 წლებისთვის.

თავისთავად, ქვეყნის მოწყობის ეს პროექტი, შესაძლოა, მიუღებელი სულაც არ იყოს, თუმცა არსებულთან სერიოზული პრეტენზიები არ გამაჩნია. არ ვაპირებ პროექტის ავტორთან კამათს, მაგალითად, იმაზე, თუ რამდენად მართებულია დღეს არსებული ტერიტორიული ორგანოების გამსხვილება, რაიონის ადგილას რამდენიმე მუნიციპალიტეტის შექმნა; მუნიციპალური ერთეულების გაზრდის შემდეგ მოვიძიებთ თუ არა შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებს; რა პრობლემები შეიქმნება, როდესაც სოფლის ადმინისტრაციული საზღვრები დაუდგენელია; ის, რომ ერთი სოფლის საძოვარი მეორე სოფლის ტერიტორიაზეა; რამდენად რეალურია პროექტში ჩადებული დაფინანსების წყაროები და ა.შ.

ამ ეტაპზე, თვითმმართველობაში ასეთი, ყოვლისმომცველი ცვლილებების შეტანა ნაადრევად მეჩვენება. ჩემი აზრით, ის იმ შედეგებს არ მოიტანს, რასაც მისგან ელიან. თუ რატომ, შევეცდები სათქმელი მოკლედ ჩამოვაყალიბო: ლიბერალური დემოკრატია და მისი შემადგენელი ნაწილი, ადგილობრივი თვითმმართველობები, არის კაპიტალისტური ( საბაზო ეკონომიკის) წარმოების პოლიტიკური ფორმა ანუ ლიბერალურ დემოკრატიას და იმას, რომ ადგილობრივი საკითხები ადგილობრივ დონეზე წყდებოდეს, ესაჭიროება ერთი მთავარი და შეუცვლელი პირობა ეკონომიკის განვითარების გარკვეული დონე. ამის გარეშე, ვერც ლიბერალური დემოკრატია ზოგადად და ვერც რეალური თვითმმართველობა ვერ იარსებებს, ვერ შეიძენენ თავის ნამდვილ შინაარსს. მათ ესაჭიროებათ ფესვი და საყრდენი ეკონომიკაში. დასავლეთში დემოკრატია ლიბერალური დემოკრატიის სინონიმი იყო. იგი არასოდეს დაიყვანებოდა მხოლოდ თავისუფალ არჩევნებზე. საზოგადოებაში ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრება ზევიდან, ხელოვნურად შეუძლებელია. ის ისტორიულად ამოიზრდება განვითარების ( როგორც ეკონომიკური ისე კულტურული და ეთნოფსიქოლოგიური) გარკვეულ ეტაპზე.

დემოკრატიული ლიბერალიზმის გარეშე სიკეთე კი არა, შესაძლოა, ბოროტებაც იყოს.

დემოკრატიულად არჩეული რეჟიმები ხშირად უგულებელყოფენ მათი ძალაუფლების კონსტიტუციურ საზღვრებს (მით უფრო, თუ მეორედაა არჩეული) და საკუთარ მოქალაქეებს ძირითად უფლებებსა თუ თავისუფლებას ართმევენ. არადა, თვითმმართველობის ახალ პროექტში აქცენტები და იმედები არჩევითობაზეა გადატანილი. მეოცე საუკუნემდე დასავლეთის სახელმწიფოთა უმრავლესობა ლიბერალური ავტოკრატი იყო. სრულფასოვან დემოკრატებად ისინი მხოლოდ 1940-იანი წლების მიწურულს ჩამოყალიბდნენ. ისტორიული გამოცდილება გვეუბნება, რომ კონსტიტუციურ ლიბერალიზმს დემოკრატიასთან მივყავართ, მაგრამ დემოკრატის სახალხო პლებისციტს ანუ არჩევითობას კონსტიტუციურ ლიბერალიზმამდე არ მივყავართ.

დღეს საქართველოს პრობლემა თვითმმართველობაში (არჩეულში თუ დანიშნულში), მათი დამოუკიდებლობის და ქვეყნის დეცენტრალიზაციის დაბალ ხარისხში კი არ არის, არამედ გაჩანაგებულ ეკონომიკაში, ენერგიული, შრომისუნარიანი, ინიციატივიანი ადამიანების უცხოეთში გადინებაში და ა. შ.

დეცენტრალიზაცია კარგია, რეალური თვითმმართველობები კიდევ უკეთესი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს იმპორტირებული ფენომენი. ქვეყანა და საზოგადოება არ უნდა დავაწვინოთ "პროკრუსტეს სარეცელზე". თუნდაც ეს "სარეცელი" არჩევითი დემოკრატიის ზიზილ-პიპილოებით იყოს მორთული.

კარგა ხანია კამათია იმაზე, საპრეზიდენტო ქვეყანა იყოს საქართველო თუ საპარლამენტო. გავიხსენოთ ისიც, თუ რამდენი სხვადასხვა ფორმის თვითმმართველობა გვქონდა ამ ხნის მანძილზე. რეალობა კი ისაა, თუ ქვეყანაში არ არის კაპიტალიზმი, ბურჟუაზია და მთლიანი ეროვნული პროექტის მაღალი დონე, ანუ არ არის ლიბერალურ ეკონომიკაზე დაფუძნებული ლიბერალური პოლიტიკური მმართველობა, გინდა საპრეზიდენტო დაირქვი და გინდა საპარლამენტო, გინდა ქვეყნის დეცენტრალიზაცია განახორციელე და არჩეულ თვითმმართველობებს ჩააბარე ხელში, საბოლოოდ, უარეს შემთხვევაში, დაშლილი ქვეყანა, უკეთეს შემთხვევაში, კი აზიური დესპოტიის ნაირსახეობა შეგრჩება.

ავტორებმა წარმატებით დაამუშავეს რეფორმის იურდიულ-სამართლებრივი მხარე, მაგრამ ყურადღების მიღმა დატოვეს ეკონომიკური და სოციოლოგიური წინამძღვრები. რეფორმა ხომ სწორედ ეკონომიკური და სოციალური ვითარების იურიდიული ასახვაა?!

ზემო თქმულიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, სანამ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში არ მოხდება ძირეული გარდატეხა, გამომდინარე ყველა შედეგით, თვითმმართველობაში ასეთი ყოვლისმომცველი რეფორმის ჩატარება ზედმეტად, ხოლო მის გახორციელებაზე დახარჯული შრომა და სახსრები წყალში გადაყრილად მიმაჩნია.

პატივისცემით, ვახტანგ ზენაიშვილი
 ახალი ამბები
  • მეოთხე წამლობა თხილის გადასარჩენად (R)უკვე დაიწყეს ფერმერებმა რიგით მეოთხე წამლობა და თხილის შესაწამლი სამუშაოებისთვის ბაღებში გავიდნენ. მესამე წამლობიდან 10-15 დღის შემდეგ პერიოდში ფერმერები მეოთხე შეწამვლის სამუშაოებს ატარებენ.  ეს წამლობა მავნებლებსა და სოკოვან დაავადებებზე ტარდება. ჰექტარზე გათვალისწინებულ 800 ლიტრ სამუშაო ხსნარში საჭიროა 300-300 მილიგრამი შესაწამლი პრეპარატების გახსნა. ამ შემთხვევაში რეკომენდებულია ლამბდაციჰალოტრინისა და პენკონაზოლის მოქმედი ნივთიერების პრეპარატების გაზავება სამუშაო ხსნარში.  ზაფხულის სეზონიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ზუსტად დავიცვათ ტემპერატურის რეჟიმი. შეწამვლა ან დილას, ნამის შეშრობის შემდეგ ან საღამოს მაშინ უნდა ჩატარდეს, როდესაც ტემპერატურა 28 გრადუსს ჩამოსცდება.  თხილის მწარმოებელთ ასოციაციაში აგრონომ კონსულტანტები მზად არიან მისცენ რეკომენდაცია და უპასუხონ ფერმერების ყველა შეკითხვას. ვინაიდან ასოციაციისა და ფერმერების ერთობლივი შრომის შედეგად უნდა მივიდეთ იმ მთავარ მიზნამდე - რასაც მაღალი ხარისხის თხილი სმოსავლის მიღება ჰქვია.  თხილის გადარჩენის პროექტის ფარგლებში 15 000 მდე ფერმერია გაწევრიანებული. მათ დაურიგდათ თხილის შესაწამლი აპარატები და სეზონის განმავლობაში 7 გეგმიური შეწამვლის ფარგლებში ასოციაციის მხრიდან მათ შეუძლიათ ნებისმიერი საჭირო ინფორმაცია მიიღონ. ... ...
  • გია ვოლსკი: უნდა ვიფიქროთ და არ დავასხათ წყალი რუსეთის წისქვილზე"უნდა ვიფიქროთ და არ დავასხათ წყალი იმ წისქვილზე, რომელიც რუსეთმა ააშენა გონივრულად.– ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა, გია ვოლსკიმ პარლამენტში დღეს განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას განაცხადა. გია ვოლსკის განმარტებით, ამ ფაქტზე მეტი დაფიქრება და ანალიზია საჭირო. „პირდაპირ ვიტყვი, ეს იყო პროვოკაცია, მაგრამ როგორ მოხდა, ამასთან დაკავშირებით მეტი დაფიქრება და ანალიზი გვმართებს, ვიდრე ბრტყელ-ბრტყელი განცხადებები. საზოგადოების დიდი თუ პატარა ნაწილი აღშფოთებულია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. არის მეორე ნაწილი, რომელიც ხელისუფლებას არ ადანაშაულებს, ვიღაც აქციას მართავს, მაგრამ ეს არ არის აუცილებლად იმის ინდიკატორი, რომ მართლაც ხელისუფლება გამოვიყვანოთ დამნაშავედ და რუსეთის წისქვილზე დავასხათ უფრო მეტი წყალი“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ. დღეს პარლამენტის სპიკერისთვის განკუთვნილი ადგილიდან, დელეგატებს ასამბლეის პრეზიდენტმა, რუსეთის დუმის კომუნისტური პარტიის წევრმა სერგეი გავრილოვმა მიმართა და "ქართული ოცნების" წევრ ზაქარია ქუცნაშვილს მოწვევისთვის მადლობა ... ...
  • მრცხვენია, ჩემი შვილის სურათს რომ შევხედო დღეს _ ოთხოზორიას დედაჩემი შვილის სურათს რომ შევხედო დღეს, იმისი მრცხვენია, - ასე ეხმაურება გიგა ოთხოზორიას დედა პარლამენტში ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის სერგეი გავრილოვის ყოფნას და თავმჯდომარის ტრიბუნის დათმობას. "ჩვენი შვილების მკვლელების, ასეთი პატივისცემით მიღებით, სახელმწიფოს დაცვით გამოხატვით, შემდეგ ყველანაირად მათი უზრუნველყოფით დაკავებული მთავრობის, მე, მაგალითად, თუ მკითხავთ, არავის არ უნდა სჯეროდეს ამ ადამიანების. ყველაფერი როგორ შეიძლება, ფეხქვეშ გავთელოთ, უარი ვთქვათ იმ ბიჭების სახელის მოხსენებაზე, რომელებმაც თავიანთი საკუთარი სიცოცხლე გაწირეს სამშობლოს დასაცავად. უანგაროდ იბრძოდნენ ჩვენი ბიჭები. ჩემი შვილის სურათს რომ შევხედო დღეს, იმისი მრცხვენია, ასე იქნება, ალბათ, ყველა შვილ-მკვდარი დედა, რომლის შვილები სამშობლოს დასაცავად იბრძოდნენ. ჩვენმა მთავრობამ ის ბოლო ტოტი ჩამოჭრა, რომელ ტოტზეც იყვნენ ისინი ჩაბღაუჭებულები,“ - განაცხადა ოთხოზორიას ... ...
  • ზაქრო, იდიოტი მეგონე, მაგრამ ყოფილხარ პროვოკატორი და მოღალატე - ვასაძე ქუცნაშვილზეზაქრო, სულ იდიოტი მეგონე, მაგრამ ყოფილხარ პროვოკატორი და მოღალატე, – ეს განცხადება  საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის  ზაქარია ქუცნაშვილის მისამართით ბიზნესმენმა  ლევან ვასაძემ გააკეთა „ზაქრო, სულ იდიოტი მეგონე, მაგრამ ყოფილხარ პროვოკატორი და მოღალატე. ბოდიში არ არის საკმარისი, ძმაო. წადი, წყალში გადავარდი ან გადადექი მაინც ... ...
  • „გადავცეთ ექსპონანტად ოკუპაციის მუზეუმს“_პოლიტოლოგი პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზეპარლამენტის თავმჯდომარის სკამი, რომელზეც დღეს რუსი დეპუტატი  გავრილოვი იჯდა, მოგვიანებით   დარბაზიდან სკამი დარბაზიდან გამოიტანეს, შემდეგ კი სკამზე „რუსეთი ოკუპანტია“ წარწერები გააკეთეს. როგორც პოლიტოლოგმა სოსო ცინცაძემ „გურია ნიუსთან“ საუბრისას აღნიშნა, კარგი გამოსავალი იქნება თუ იმ სკამში პარლამენტის თავმჯდომარე აღარ ჩაჯდება და სკამს ექსპონანტად ოკუპაციის მუზეუმს გადასცემენ. „კარგი გამოსავალი იქნება, რომ ამ სავარძელში აღარ ჩაჯდეს პარლამენტის თავმჯდომარე და გადავცეთ ექსპონანტად ოკუპაციის მუზეუმს. წარწერით, რომ 2019 წლის 20 ივნისს ამ სავარძელში თავს მშვენივრად გრძნობდა რუსეთის დუმის დეპუტატი, რომელმაც ხმა მისცა ოსეთისა და აფხაზეთის ე.წ. დამოუკიდებლობას და რომელიც მონაწილეობდა საქართველოს წინააღმდეგ ომში“,_თქვა ... ...

არქივი

ზაფრანი

ეს დიეტა 99% - იან შედეგს იძლევა

ამ დიეტის დროს ერთ კვირაში...

ჩინური მედიცინის რჩევები

ძველი ჩინური მედიცინის მეცნიერულ შესწავლას,...

იაპონური სილამაზის საიდუმლო

გაიკეთეთ სახის და ტანის ნიღაბი,...

5 აკრძალული საკვები

იდეალური ფიგურა და ბრტყელი მუცელი...

10 პროდუქტი დაღლილობის წინააღმდეგ

შვრია _ შვრია შეიცავს მაგნიუმს,...

როგორ ვებრძოლოთ ღამით ჭამას

ეგრეთ წოდებული, "ღამის დიეტის" ავტორი...
კარმიდამო ჩემი

პიტნის სამკურნალო თვისებები

ამ საოცრად სურნელოვანი და არომატული...

"ჩემი პატარა ვენეცია" მაქვს" _ რას საქმიანობს 80 წლის პურის...

ამირან პეშკოვი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ...

როგორ ვკვებოთ ქათამი, რომ საუკეთესო კვერცხი მოგვცეს

სოფლის პირობებში, როცა შინაურ ფრინველს...

"საქართველოში მოყვანილი მანდარინის ჩირი მსოფლიოში საუკეთესოა"

ოზურგეთში, სოფელ გურიანთაში მცხოვრები იუზა...

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო

ბრიტანელმა სწავლულებმა, შესაძლოა, გახსნან მეცნიერების...

ეკონომიური დიეტა

ამბობენ, სწორად შერჩეული რაციონი ძვირი...

რა რაოდენობის მარილი გვჭირდება დღეში

მარილი აუცილებელია, რომ ორგანიზმმა სწორად...

წიწიბურა წნევას არეგულირებს

წიწიბურა ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო და...