რატომ ვერ ხერხდება ანტიდემპინგური კანონის მიღება

პოლიტიკა

რატომ ვერ ხერხდება ანტიდემპინგური კანონის მიღება

29 მარ. 2018, 20:20:05

საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკური ნაწილის ,,ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულების _ ანტიდემპინგური კანონის მიღება დღემდე ვერ მოხდა.

რა არის ანტიდემპინგური კანონი? _ ანტიდემპინგური კანონი არეგულირებს ბაზარზე დემპინგს და სუბსიდიების გამოყენების პირობებს; კანონით განსაზღვრულია, რომ დემპინგური იმპორტის, გადაჭარბებული იმპორტისა და სუბსიდირებული იმპორტის შემთხვევაში, მხარეებს უფლება აქვთ, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეთანხმებებით გათვალისწინებული პროცედურებით გამოიყენონ ვაჭრობაში დაცვითი ზომები. დემპინგის მიხედვით, ექსპორტიორ კომპანიას არ აქვს უფლება, ქვეყანაში შევიდეს ადგილობრივი პროდუქტის ღირებულებაზე ნაკლები ფასით;

სფეროს ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ კანონის წინააღმდეგ გამოდიან იმპორტიორი კომპანიები, რომლებსაც დემპინგური და სუბსიდირებული ფასით შემოაქვთ პროდუქცია, ხელისუფლება კი რატომღაც, მათ ანგარიშს უწევს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ეკონომიკის საპარლამენტო კომიტეტი ერთმანეთს ადანაშაულებენ კანონის მიღების გაჭიანურებაში. ეკონომიკის სამინისტროდან პასუხის ერთთვიანი ლოდინის მიუხედავად, გაურკვეველი დარჩა, კონკრეტულად როდის მიიღებენ კანონს.

უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კანონპროექტი გადაგზავნილია პარლამენტში; თავის მხრივ, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის განცხადებით, სამინისტროსგან აღნიშნული კანონპროექტი ჯერ არ მიუღიათ. საუბარია მხოლოდ ძველ კანონპროექტზე,  რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტიდან გადმოვიდა და რომლის მიზანშეწონილობა საეჭვოა.

 იმის გასარკვევად, თუ სად “დაიკარგა“ ევროპული ინტეგრაციისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ანტიდემპინგური კანონპროექტი, “გურია ნიუსი“ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორს, კახა გოგოლაშვილს და პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომან კაკულიას ესაუბრა.

კახა გოგოლაშვილის განმარტებით,  კანონის მიღბა ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულებაა, გარდა ამისა, ეს იცავს ადგილობრივ ბაზარს.

,,ანტიდემპინგური კანონის მიღება ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომელიც ავიღეთ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში. ანტიდემპინგი სახელმწიფოს მიერ გახორციელებული ქმედებაა, რათა შეაჩეროს ქვეყნის ბაზარზე ნეგატიური ზეგავლენა, რომელსაც იწვევს უცხო ქვეყნიდან შემოტანილი ხელოვნურად შემცირებული ფასებით შემოტანილი და ქვეყნის ბაზარზე განთავსებული პროდუქცია.

დაბალი ფასი, გულისხმობს არა საკუთრივ დაბალ ფასს, არამედ ფასს, რომელიც დაბალია პროდუქტის თვითღირებულებაზე, ტრანსპორტირებასა და ბაზარზე განთავსებაზე. როცა ბიზნესს დახარჯული აქვს მეტი, ვიდრე მას ამ პროდუქციის რეალიზაციიდან შეუძლია ამოიღოს,  ასეთ ქმედებას, ძირითადად, ორი მიზეზი აქვს: 1. ზოგიერთი დიდი კომპანია ცდილობს, დემპინგური ფასით შემოვიდეს და პრაქტიკულად, მოშალოს ბაზარი, გაანადგუროს კონკურენტები და ასე დაიმკვიდროს ადგილი. გარკვეული დროის შემდეგ  დაიწყებს ფასის აწევას და გავა მოგებაზე; 2. შეიძლება იყოს სუბსიდირებული პროდუქცია. ზოგიერთი ქვეყანა იყენებს, მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში სუბსიდიებს წარმოებისთვის.

საექსპორტო სუბსიდიები  აკრძალულია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესებით, მაგრამ  ხშირად ისე ხდება სუბსიდიების გამოყენება, რომ მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს    საექსპორტო  ფასზე. ამ შემთხვევაშიც  აქვს  დემპინგს ადგილი. დემპინგი ისეთი უარყოფითი მოვლენაა  ადგილობრივი  მეწარმეებისთვის, რომ, პრაქტიკულად, შლის  ბაზარს _ ძლიერ აზიანებს ბიზნეს სექტორს, შესაბამისად _ მომხმარებელს.  როცა კონკურენცია ქრება ბაზრიდან, ბაზარი მონოპოლიური ხდება, ფასები მაღლა იწევს, ხარისხი კი _ დაბლა.                                                                                                                                                                                                             ეს ყველაფერი უფრო შორეულ პერსპექტივაში ხდება; საწყის ეტაპზე კი, შეიძლება  მომხმარებელს აწყობდეს კიდეც დაბალ ფასებში  შემოსული პროდუქტი, ვერ იგრძნოს რაიმე ზიანი ამის გამო, მაგრამ შემდგომ, ეს ზიანი ქვეყნის ეკონომიკაზე, მომხმარებელზე აისახება.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის და  ევროკავშირის  ყველა შეთანხმებაში, რომელიც ეხება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მუხლი ანტიდემპინგური და საკომპენსაციო ზომების შესახებ, აუცილებლად ფიგურირებს.

ქვეყანამ, ცხადია, უნდა  დაიცვას საკუთარი  მეწარმე, საკუთარი ბაზარი მოშლისგან, მაგრამ თუ განსაზღვრული  არაა ზემოთ ჩამოთვლილი ზომების ერთობლიობა,  მათი გამოყენების წესები, ადგილი და მიზეზები, მაშინ ანტიდემპინგურმა ზომებმა შეიძლება  ზიანიც კი მიაყენოს   უდანაშაულო კომპანიებს, რომლებიც დემპინგს არ ახორციელებენ; სახელმწიფომ შეიძლება ამითი წაახალისოს  კიდეც არასამართლიანი კონკურენცია.

დემპინგის საწინააღმდეგო საკომპენსაციო ზომებთან დაკავშირებული  სახელმწიფო გადაწყვეტილება უნდა იყოს რეგულირებული, უნდა იყოს გამჭვირვალე, უნდა იყოს  ყველასათვის ცნობილი, რომ ეს წესები ასე მოქმედებს. ამ შემთხვევაში  საერთაშორისო  ვაჭრობას ხელს არ შეუშლის, იმის შიში, რისკები, რომ ქვეყანამ  შეიძლება დააჯარიმოს, თუ კი იგი დაბალი ფასებით შევიდა  ბაზარზე. ეს დაბალი ფასი შეიძლება იყოს, უბრალოდ, კომერციულად  გამართლებული ფასიც _ ინოვაციის ან სხვა რაიმე  გამოყენებული ინსტრუმენტის და მეთოდის  ხარჯზე, შესაძლოა,  მოახერხა  კომპანიამ ფასის დაწევა თავის პროდუქციაზე. ასეთი სახის პროდუქტსაც  შეეშინდება  ბაზარზე შესვლა დაბალი ფასით, იმიტომ, რომ  არ დადონ ბრალი  დემპინგში.  ამიტომ არის  საჭირო, სწორად ჩამოყალიბებული  მეთოდოლოგია და წესები, გამჭვირვალე  და ცნობილი ყველასთვის.  სწორედ ამიტომ  ითხოვს ევროკავშირი კანონის მიღებას.

ჩვენს სახელმწიფოში ეს კანონი არ არსებობს, რაც  ნიშნავს, რომ,  როცა კანონმდებლობა  არ არის, არსებობს  ორი შესაძლებლობა, სახელმწიფოს შეუძლია  საერთოდ  იგნორირება მოახდინოს, არ გამოიყენოს  არანაირი სანქციები დემპინგის სააწინააღმდეგოდ, იმიტომ, რომ არ აქვს  კანონმდებლობა. მისთვის ეს პრიორიტეტი არ არი _ რადგან  კანონმდებლობა  არ შეუქმნია, არც თვლის პრიორიტეტად სახელმწიფო  ამ საკითხს, ბაზარზე დაუშვას  ნებისმიერი  სახის პროდუქტი ნებისმიერ ფასად. ეს არის ერთი შემთხვევა,  რის გამოც, შეიძლება არ ჰქონდეს  კანონმდებლობა და მეორე შემთხვევა არის,  როდესაც სახელმწიფო ბოროტად იყენებს  ანტიდემპინგურ  ზომებს, ანუ   კანონმდებლობას შესაძლებლობა არ აქვს, ან არ არის საკმარისად   დამუშავებული. აქედან გამომდინარე,  არ გაქვს   მსოფლიო სავაჭრო  ორგანიზაციის და ღრმად ყოვლისმომცველი თავისუფალი  სავაჭრო  ორგანიზაციის მოთხოვნები,  შესაბამისად,  ეს კანონები და ზომები კი შესაძლოა  გაბნეული იყოს სხვადასხვა კანონში ირიბად,  რაც, დიდი ალბათობით, შესაძლებელია, მოქმედი ზომები გამოიყენოს და მიაყენოს ზიანი  კომპანიებს. ვთქვათ,  კომპანიებს რომელსაც  არ დაურღვევიათ   საერთაშორისოდ აღიარებული  დემპინგის წესები,  ან შეიძლება დაურღვევიათ,  მაგრამ მიიღონ არა თანაზომადი სასჯელი,  ძალიან დიდი კომპენსაცია  ან ჩამოართვან საქონელი მთლიანად და ძალიან დიდი ზარალი   განიცადოს და ა.შ. ყველა  შესაძლებლობა  არსებობს, როდესაც  სივრცე არ არის რეგულირებული. მაშინ  იმ აქტორის, რომელსაც მეტი ძალაუფლება  გააჩნიათ, ამ შემთხვევაში, სახელმწიფოს ყოველთვის  უფრო ძლიერია ვიდრე კერძო ბიზნესი და კერძო კომპანია.  ძლიერ აქტორს შეუძია  განახორციელოს  არასამართლიანი  ზომები და არათანაზომადი  ღონისძიებები დარღვევების მიმართ. ამიტომ რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში  აუცილებელია ანტიდემპინგური  კანონმდებლობის ქონა, რადგან  როცა  კანონმდებლობა  არ გაქვს, მთლიანად  ბაზარზე ხდება  უფრო არასტაბილური.

_ დებატები რამდენიმე წელია გრძელდება, თუმცა, კანონის მიღება ვერ მოხერხდა. რატომ?

_ იყო დრო, როდესაც  მთლიანად ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მიმართ იყო მთავრობაში სკეპტიკური დამოკიდებულება და ბიზნესისთვის ზედმეტ ბარიერად მიაჩნდათ; ამბობდნენ, რომ იგი დააზარალებდა ჩვენს ბაზარს, მომხმარებელს, ბიუროკრატია გამდიდრების მიზნით გამოიყენებდა; ხელს შეუწყობდა ფავორიტიზმს _ ზოგს ხელს შეუწყობდნენ და ზოგის დასაჩაგრად გამოიყენებდნენ. ასეთი მიდგომებიდან გამომდინარე, წლების განმავლობაში არავინ მუშაობდა ამ კანონის მიღებაზე.

_ დღეს თუ მუშაობენ  ამ კანონის მიღებაზე?

_ ახლა, რამდენადაც ვიცი, დაწყებულია _  პარლამენტშიც შეტანილია ანტიდემპინგური კანონი, ოღონდ  მიღებული ისევ არ არის. რაა ამის მიზეზი, ძნელი სათქმელია. ერთი რამ ცხადია  _ ეს  ვალდებულება  ჩვენ აღებული გვაქვს.

_ თუ ამ კანონმდებლობას არ მივიღებთ და ვალდებულებას არ შევასრულებთ, მაშინ რა მოხდება? 

_ შეიძლება პასუხი არავინ მოგვთხოვოს, თუ რატომ არ გაქვთ ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, მაგრამ  როგორც კი რაიმე  ზომას  გამოვიყენებთ დემპინგის შემთხვევაში,  მაშინვე დადგება საკითხი  _ რატომ?! კანონი თუ არ გვაქვს, ჩვენს ბაზარზე შემოსულ კომპანიებს არც ექნებათ მოლოდინი, რომ დემპინგური მოქმედების გამო დაჯარიმდებიან.

კანონში, რომელიც უნდა მივიღოთ, უნდა განისაზღვროს  რა არის და როგორ დგინდება დემპინგი; რა ზომები უნდა გატარდეს მის აღსაკვეთად; როგორი იქნება ამ პროცესში ბიზნესის  ჩართულობა; როგორ მოხდება ზიანის კომპენსირება; უნდა ჩაიწეროს კონსულტაციების ვალდებულება  იმ სახელმწიფოებთან, საიდანაც,  სავარაუდოდ, დემპინგს აქვს ადგილი; გაიწეროს დავის გადაწყვეტის მექანიზმები. მთელი პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და სანდო.

ასეთი კანონის მიიღება რატომ გახდა პრობლემური, არ ვიცი. რამდენიმე მოსაზრება  არსებობს: შეიძლება კომპანიებს  ლობირებენ, რომლებიც იმპორტს ახორციელებენ ან აპირებენ დემპინგური ფასებით, ან დროდადრო იყენებენ  დემპინგს; შეიძლება, უბრალოდ, ვერ  მოაბეს თავი; შეიძლება მთავრობაში და პარლამენტში ვერ შეთანხმდნენ კანონმდებლობის  დეტალებზე. არადა, არაა რთული, რადგან არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა; თანაც, მსოფლიო სავაჭრო  ორგანიზაციის წესები ძალიან კარგად  განსაზღვრავს ანტიდემპინგური და საკომპესაციო  ზომების შესახებ  შეთანხმებას, კარგადაა განსაზღვრული როგორ უნდა იყოს  კანონი, როგორ უნდა მოქმედებდეს ზომები და ა.შ. ამის გარდა, დემპინგის დადგენა არ უნდა წარმოადგენდეს დიდ სირთულეს  სახელმწიფოსთვის.

 _ როგორც ვიცით, ადგილობრივი ბიზნესის ნაწილი წინაამდეგია  ამ კანონის მიღების...

_ რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგებიან კომპანიები, რომლებიც იმპორტს ეწევიან, რადგან ბიზნესის ამ ნაწილს ეშინია  ზეგავლენა არ მოახდინოს  მათ იმპორტზე, მაგრამ აქ კომუნიკაციის ნაკლებობაც არის. კანონს სანამ მიიღებ, უნდა იყოს ახსნილი, რას  გულისხმობს და როდის მოქმედებს, ასევე, ისიც უნდა იყოს  ახსნილი, რომ ეს ჩვენი ვალდებულებაა ასოცირების შეთანხმებით და უნდა მივიღოთ.

თუ გვინდა, ჩვენთან ცივილიზირებული წესები დავნერგოთ საერთაშორისო  ვაჭრობის, მაშინ უნდა მივიღოთ.  ყველას  აქვს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, რატომ საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს?! დღეს არ არის შემთხვევები, მაგრამ ხომ შეიძლება, ხვალ, ასეთ შემთხვევა მოხდეს, როცა გახსნილი გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობები უამრავ ქვეყანასთან, მათ შორის, ჩინეთთან და ა.შ.  უზარმაზარი ქვეყნებია  და შეუძლიათ  სუბსიდირება  თავისი ექსპორტის  და განიზრახონ  საქართველოში რაღაც ბაზრის დაპყრობა. შემოვლენ 1-2 წლით, დააგდებენ ფასებს, იმისთვის რომ  შემდეგ 10-15 წელი მონოპოლია ჰქონდეთ ბაზარზე. ასეთ შემთხვევებისთვის, უნდა იყოს კანონი. თუ კანონი არ გაქვს, მაშინ მოქმედება გასაჩივრებულია და ვერანაირ საკომპენსაციო ზომებს ვერ მოსთხოვ მოწინააღმდეგეს.  ეს იგივეა, არ გინდოდეს, მაგალითად, საომარი ფორტიფიკაციების აღმოფხვრა ქვეყანაში, ქვეყნის დასაცავად. ამას ხომ არ იყენებ ვიღაცის საწინააღმდეგოდ, ყოველ შემთხვევისთვის, აკეთებ ანუ საზღვართან ახლოს ტრანშეებს თხრი,  ძოტებს  აშენებ იმისათვის,  რომ ომის შემთხვევაში დაიცვა  თავი.  ასეთი  შემთხვევებისგან  თავდასაცავად კანონია საჭირო.

_ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში პრობლემა  ხომ არ შეგვექმნება მეზობელ ქვეყნებთან, რომლებიც  მსხვილი იმპორტიორები არიან ჩვენს ქვეყანაში?

_ აღნიშნული მოსაზრება არსებობს,  მაგრამ კანონი განსაზღვრავს, რა შემთხვევაში შეგიძლია გამოიყენო ანტიდემპინგური ზომები.  ჯერ ერთი, ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ამას გამოიყენებ, მეორე _ რატომ უნდა შეგვიქმნას  პრობლემა, როცა თურქეთს აქვს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, შენ არაფერს იღებ ისეთს, რომელიც დისკრიმინაციას უწევს. ანტიდემპინგური კანონი  მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ არის დადგენილი, რომ იყოს ქვეყნებში. თუ შენ მიიღებ ისეთ კანონს, რომელიც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციების მოთხოვნებს შეესაბამება, მაშინ ვერავინ, ვერცერთი  მეზობელი ქვეყანა  ამასთან დაკავშირებით  პრეტენზიას  ვერ გამოთქვამს, რადგან  აბსოლუტურად საერთაშორისო  ნორმების ფარგლებში მოქმედებ. სწორედ,  კანონის  უქონლობა  უნდა უქმნიდეს პრობლემას ქვეყანას  მეზობლებთან. მაგალითად, თუ თურქეთს  შემოაქვს დემპინგური საქონელი, ის კონკურენციაში შედის  უკრაინულ და ყაზახურ  საქონელთან შენს ბაზარზე, მაშინ  უკრაინული და ყაზახური  ბაზრები აღმოჩნდებიან დისკრიმინირებულ  მდგომარეობაში ანუ შენ. ანტიდემპინგურ  კანონმდებლობა არამარტო შენს საკუთარ მეწარმეს, ასევე შენ კონკურენტ სახელმწიფოსგან შემოტანილ საქონელსაც დისკრიმინაციისგან იცავს და ამიტომ   ყველასათვის მომგებიანია.

ანტიდემპინგურ კანონთან დაკავშირებით, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომან კაკულია ამბობს, რომ  ჯერ ერთ-ერთი დონორის  მხარდაჭერით, ზემოქმედების ზეგავლენით  შეფასებას აკეთებენ:

_ სხვადასხვა ინტერესთა  ჯგუფები გამოვკითხეთ, გვჭირდება თუ არა ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, რათა საბოლოოდ ჩამოვყალიბებულიყავით, დავიწყოთ თუ არა ამ კანონმდებლობაზე მუშაობა. პოზიციის ჩამოყალიბება ცალსახად ჭირს, რადგან ეს არაა კანონი, რომელსაც ერთი ხელის მოსმით მიიღებ.

რა თქმა უნდა,  მიზანი კარგია _ ქვეყანა დაიცვა დემპინგური ფასით შემოსული პროდუქციისგან და აქ კითხვაც არაა საჭირო, მაგრამ თუ დეტალურად განიხილავ, დაინახავ რამდენი ფინანსური, კვალიფიციური რესურსი სჭირდება დემპინგის დადასტურებას და კანონის აღსრულებას.

გასათვალისწინებელია, რომ ანტიდემპინგური კანონი თავისი შინაარსით მაინც  ამკრძალავად აღიქმება; არასამართლიანად  გამოაცხადო, პრობლემა შეუქმნა ვინმეს, მერე კი შესაძლოა დაამტკიცოს, რომ დემპინგს არ ჰქონია ადგილი... თანაც, როდესაც  თავისუფალი ბაზარი  გაქვს  მთავარ პლატფორმად და ყველაფერს აკეთებ, რომ აბსოლუტურად  თავისუფალი ბაზრის  სტატუსი ჰქონდეს ქვეყანას _ ამ კუთხიდან  თუ შეხედავ,  მაინც,  გარკვეულწილად,   ამკრძალავ ღონისძიებად აღიქმება. ყველა ამ არგუმენტის გათვალისწინებით  უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება.

სწორედ კომიტეტში შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც მიზნობრივ ჯგუფებს ელაპარაკება. მიზნობრივ ჯგუფებთან ლაპარაკი კი ნიშნავს, რომ ჩვენ ვეკითხებით სხვადასხვა ადამიანებს, ხედავენ თუ არა  ანტიდემპინგური ზომების მიღების აუცილებლობას; არის თუ არა მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია ამ საფრთხის წინაშე და ასე შემდეგ.

ეს პროცესი მალე დასრულდება, თან  მთავრობაშიც  იცვლებოდა  ამასთან დაკავშირებით პოზიცია; მაგალითად, მგონი წინა მინისტრი  მიიჩნევდა,  რომ არ იყო  ამის აუცილებლობა; მისი წასვლის  შემდეგ გაჟღერდა,  რომ უნდა გვემუშავა ამაზე... თუ მთავრობა  წარმოადგენს  თავისი ინიციატივით,  ვიმსჯელებთ; თუ ჩვენი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს აუცილებელია, მაშინ, შესაძლებელია, ჩვენს საკუთარ ინიციატივაზეც ვიფიქროთ.

კითხვაზე, მიიღო თუ არა  ეკონომიკის სამინისტროსგან პარლამენტმა კანონპროექტი  განსახილველად, რომან კაკულია გვპასუხობს: _ ადრე იყო ძველი დედანი, რომელიც ჩვენ გადმოგვყვა წინა პარლამენტიდან, მაგრამ შემდგომ დადგა საკითხი  მიზანშეწონილების  არსებული კონტექსტიდან გამომდინარე, იმიტომ, რომ  ვერავინ  შეისწავლა.  აქ ორი საკითხი  დგას სასწორზე: ერთი მხრივ, თეორიულად  დაცვა შენი მეწარმეების, რაც ცალსახად დადებითი ფაქტია; მეორე მხრივ, მისი აღსრულებისთვის აუცილებელი უნარები, სახსრები, ინსტიტუცია, რომ რეალურად დაიდოს შედეგები; ასევე,  მისი ხასიათი, რომელიც, შესაძლებელია, ნეგატიურად მოქმედებდეს პოტენციურ ინვესტორებზე.

_  ბიზნესსექტორის წარმომადგენლების ნაწილის განცხადებით, კონსულტაციები ჯერ არ გამართულა და მათი თქმით, ამის გარეშე აღნიშნული კანონის მიღება არ უნდა მოხდეს, რადგან კანონი არსებულ რეალობაზე უნდა იყოს მორგებული.

_ გამოგზავნე ვინც ეგ თქვა, სიამოვნებით მოვუსმენ. თუ გადავწყვიტავთ, რომ ამას კანონპროექტის  სახე მიეცეს _ მიეცემა. ჩვენ, კანონპროექტების განხილვისას  ძალიან  ფართო განხილვები გვაქვს და არაფერს ვიღებთ  ხოლმე  ფართო განხილვის გარეშე. ეს კიდევ ცალკე ეტაპი იქნება, სანამ კანონის მიღებამდე  მივალთ, თუ ამ გზაზე წავედით. ეს ღიად კეთდება, რათა გადავწყვიტოთ, საერთოდ ამის საჭიროება არსებობს თუ არა.

_  ეს ევროკავშირის ერთ-ერთი დირექტივაა და შესძლებელია არ მივიღოთ?

_ ეს არ არის ევროკავშირის  მოთხოვნა. ეს, უბრალოდ, რეკომენდაციაა. ჯერ შესწავლას ვაწარმოებთ, მივიღოთ თუ არ მივიღოთ _ რა იქნება მიღების ან უარის არგუმენტები; აი, ამ არგუმენტებს მოვაგროვებთ, სასწორზე დავდებთ და რომელიც გადაწონის, იმ გზით წავალთ.
 ახალი ამბები
  • რა წესები უნდა დაიცვან ამომრჩევლებმა არჩევნების დღეს _ ცესკოს ეპიდემიოლოგიური პროტოკოლიცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნებში ჩართულ მხარეებთან კონსულტაციების საფუძველზე შეიმუშავა და კენჭისყრის დღის ეპიდემიოლოგიური პროტოკოლი დადგენილებით მიიღო. ინფორმაციას ცესკო ავრცელებს. დოკუმენტი იმ სანიტარულ-ჰიგიენურ წესებს განსაზღვრავს, რომლის დაცვითაც ამომრჩევლებმა არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღონ და რომლის მიხედვითაც საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებმა და ჩართულმა მხარეებმა უნდა იმოქმედონ. პროტოკოლის თანახმად, კენჭისყრის შენობაში შესვლამდე, თერმოსკრინინგს გაივლიან როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები, ისე საარჩევნო უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირები; ისინი ხელებს დადგენილი წესით დაიმუშავებენ და გაიკეთებენ პირბადეს. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დამატებით უზრუნველყოფილი იქნებიან დამცავი ფარითა და ერთჯერადი ხელთათმანებით. კენჭისყრის შენობის შესასვლელებთან იქნება განთავსებული დეზობარიერი, ხელის დეზინფექციისთვის საჭირო ხსნარი და ინფორმაცია ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. საარჩევნო ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ხშირად შეხებადი ზედაპირების სათანადო წესით დეზინფექციას და საარჩევნო უბნების შეძლებისდაგვარად ბუნებრივ ვენტილაციას. რაც შეეხება ამომრჩევლის მიერ კენჭისყრის შენობაში შესვლის წესებს: ამომრჩეველი არ გაივლის თერმოსკრინინგს, მაგრამ ვალდებულია, ეკეთოს პირბადე. იმ შემთხვევაში თუ მას არ ექნება პირბადე, ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს აღნიშნულით. ამომრჩეველს უბანზე მისვლისას ორჯერ, მცირე დროით, მოუწევს პირბადის მოხსნა იდენტიფიცირებისა და კანონით განსაზღვრული პროცედურების შესასრულებლად. თუ ამომრჩეველი არ მოიხსნის პირბადეს, მასზე არ გაიცემა საარჩევნო ბიულეტენი/ბიულეტენები. ამომრჩეველი კენჭისყრის შენობაში უზრუნველყოფილი იქნება ინდივიდუალური მოხმარებისთვის განკუთვნილი კალმისტრით. ხმის მიცემის შემდეგ, ამომრჩეველმა კალმისტარი უნდა განათავსოს კალმისტრებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ კონტეინერში და დროულად დატოვოს საარჩევნო უბანი. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ფარული კენჭისყრის კაბინები ისე იქნება მოწყობილი, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნები და ამასთან, არ დაირღვეს კენჭისყრის ფარულობის პრინციპი. „ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის ამომრჩევლების და საარჩევნო პროცესის სხვა მონაწილეების ჯანმრთელობა უმთავრესი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ, ცესკო-ს ინიციატივით სპეციალური სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის, ისე პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საარჩევნო ადმინისტრაცია მადლობას უხდის სამუშაო ჯგუფის წევრებს კონსტრუქციული მუშაობისთვის. ამასთან, სამუშაო ჯგუფი გააგრძელებს მუშაობას პანდემიასთან დაკავშირებული რისკჯგუფების არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ჩართულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად შემუშავებული დოკუმენტის მიხედვით, რეგულირდება არჩევნების დღეს კენჭისყრის შენობებში შესვლის, გამოსვლის, ყოფნის, გადაადგილების, თერმოსკრინინგის, პირბადის გამოყენების, საარჩევნო უბანზე უფლებამოსილი პირის სხვა პირით ჩანაცვლების წესები. დადგენილება კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობებში სანიტარულ-ჰიგიენური წესების შესახებ ყველასათვის ხელმისაწვდომია ცესკო-ს ვებგვერდზე. იმისათვის, რომ ამომრჩევლებს და არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს დეტალურად მიაწოდოს ინფორმაცია, საარჩევნო ადმინისტრაცია დადგენილებით განსაზღვრული სანიტარულ-ჰიგიენური პროცედურების შესახებ, ფართომასშტაბიან საინფორმაციო კამპანიას გეგმავს. ცესკო აგრძელებს საქმიანობას პანდემიის პირობებში არჩევნების პროფესიულ დონეზე ორგანიზებისთვის და კენჭისყრის დღეს ყველასათვის უზრუნველყოფს თავისუფალ და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს“, – ნათქვამია ცესკო-ს მიერ გავრცელებულ ... ...
  • დიმიტრი ხუნდაძე „ნაციონალურ მოძრაობას“: ტყუილსაც აქვს საზღვარი, რისი თქმა შეიძლება და რისი არა"„პარლამენტში ამ ოპოზიციის ხელში ძალიან ბევრი შეუსაბამო და უზრდელური გამოთქმა ისმის, მაგრამ  ზოგიერთებისგან წიხლი საწყენი ნამდვილად არ არის. ჩვენ ვსაუბრობთ საქმეზე. არა მგონია,  მათ ან კოვიდ პანდემია აინტერესებდეთ, ან ქვეყნის ეკონომიკა, ან ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. საზოგადოებაც ხედავს ამას ",  -განაცხადა  საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა, დიმიტრი ხუნდაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც  დეპუტატები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, ნათია თურნავას უსმენენ.  მისი თქმით, დღეს მთელი მსოფლიო პანდემიის რეჟიმშია და უკლებლივ ყველა ქვეყანას აქვს ეკონომიკური ვარდნა.  „ვფიქრობ, ოპოზიციის წარმომადგენლები მთელ მსოფლიოსაც უგუნურებაში ადანაშაულებენ, თითქოს მთელი მსოფლიოსგან განსხვავებით, მხოლოდ ისინი არიან ჭკვიანები. მგონი, იშვიათ დაავადებასთან გვაქვს საქმე. კოვიდ 19-თან დაკავშირებით საქართველოს გამორჩეული შედეგის ერთ-ერთი განმსაზღველი არის ის, რომ ჩვენ საკარანტინო სიტუაცია ავამოქმედეთ. დადასტურებულ შემთხვევათა შორის 20%   დადგენილია სწორედ საკარანტინო სივრცეებში. ანუ წარმოიდგინეთ, ისინი რომ გარეთ, სოციუმში გამოსულიყვნენ, რამდენად დიდი იქნებოდა ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი!  კითხვა, თუ ახლა რატომ არ ვკეტავთ, როცა ინფიცირების უფრო მაღალი მაჩვენებელი გვაქს, შეიძლება მსმენელმა ლოგიკურად აღიქვას, მაგრამ შინაარსობრივად აბსოლუტურად მიუღებელია საკითხის ასე დასმა. საწყის ეტაპზე საფრთხეები იყო მეტი,  ვირუსის აგრესიულობის ხარისხი იყო უფრო მაღალი, სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც იყო 7%. ზოგიერთ ქვეყანაში 15%-მდეც კი ადიოდა და თავიდან ინფორმაცია შესაძლო გართულებების თაობაზე  არ ჰქონდათ არც ეპიდემიოლოგებს, არც ჯანდაცვის სხვა სპეციალისტებს მთელ მსოფლიოში. ამიტომ რისკები იყო უფრო მაღალი და ჩვენ იმ პერიოდში ნაკლებად ვიცოდით, როდის როგორ უნდა მოვქცეულიყავით. ამიტომ თავიდან მივიღეთ გადაწყვეტილება და დაბალი ინფიცირების შემთხვევაშიც კი შემოვიღეთ უფრო მკაცრი რეგულაციები და სრულიად გონივრილად ჩავკეტეთ იქ, სადაც ჩასაკეტი იყო. ჩვენ ასევე მოვიგეთ დრო, რომელიც ასეთ დროს ძალიან ძვირფასია. ჩვენ ვნახეთ, რომ ქვეყნებში, სადაც  ჯანდაცვის სექტორი გაცილებით მძლავრი იყო , ვიდრე საქართველოს ჯანდაცვა და უფრო მეტი გამოცდილება და ფინანსური რესურსი ჰქონდათ, შეიქმნა უმძიმესი მდგომარეობა. ექიმებს უწევდათ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილებების მიღება, გართულებული პაციენტებიდან ვინ დაეერთებინათ აპარატზე და ვინ არა.  ჩვენ დღეს მზად ვართ. თუ მანამდე 5 კლინიკა იყო ჩართული კოვიდთან ბრძოლაში, დღეს უკვე 2 ათეულზე მეტი კლინიკაა ჩართული, და კლინიკების 80% სრულ მზადყოფნაშია, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს პაციენტები. ბატონმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გვისაყვედურა, რომ კერძო სექტორია ჩართული და ვავალდებულებთ მიიღონ ამ სისტემაში მონაწილეობა. სწორედ „ნაციონალური მოძრაობის" დროს იყო კლინიკების უმეტესი ნაწილი გასხვისებული და სწორედ ამიტომ გვაქვს ეს მოცემულობა და ამ მოცემულობაში მოვხვდით, მაგრამ მთავარი მიზნით, რომ დავიცვათ ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა.  ტყუილსაც აქვს საზღვარი, რისი თქმა  შეიძლება და რისი არა. მათ ტყულით დაიწყეს და ტყუილით ასრულებენ. ნაციონალური მოძრაობის ფსიქოემოციური აშლილობის ტოლფასი   ნერვიულობა განპირობებულია იმით, რომ მათი დრო იწურება. ტყუილია ის, რომ ქვეყანაში სიცოხლის ხანგრძლიობა შემცირდა. კი, მათი პოლიტიკური სიცოცხლის ხანგრძლიობა შემცირდა და 1 თვეს და რამდენიმე დღეს ითვლის, მაგრამ ქვეყანაში ადამიანების სიცოხლის ხანგრძლიობა არის გაზრდილი, არათუ 15 წლით შემცირებული. ეს არის ტყული, რომელსაც არავითარი რეალური საფუძველი არ გააჩნია.  შემდეგი ტყუილია ის, რომ ქვეყანაში შიმშილით იღუპებიან ბავშვები და 60-70% სიღარიბის ზღვარს ქვევითაა. რა თქმა უნდა, სოციალური ფონი არის ის, რაც არის და ეს სოციალური გაჭირვება არ დაწყებულა გუშინ და გუშინწინ, მაგრამ 2012 წელთან შედარებით, სიღარიბე არის შემცირებული. ბატონი რომან გოცირიძე 2015 წელს ადარებს სიღარიბის მაჩვენებელს დღევანდელს და არა 2012 წელს, როცა ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, სიღარიბე დღესაც პრობლემაა, მარამ სიღარიბის და შიმშილის გამო დღეს ქვეყანაში არცერთი ბავშვი არ იღუპება. არასრულფასოვან კვებასთან ჩვენც გვაქვს საქმე ისევე , როგორც მსოფლიოს - მოქალაქეების 55% არასრულფასოვნად იკვებება, მაგრამ  სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ დღეს საქართველოში ბავშვები შიმშილით არ იღუებიან.  მორიგი გაუგონარი ტყუილი, რომ ჯანდაცვის სერვისები დღეს ხელმიუწვდომელია ჩვენს ქვეყანაში. როცა ქვეყანაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არსებობს და  გვახსოვს დრო, როცა ადამიანები ქუჩაში უფულობის გამო იღუპებოდნენ. დღეს ეს ასე არ ხდება. დღეის მონაცემებით, 8 მლნ სამედიცინო შემთხვევაა დაფინანსებული სახელმწიფოს მხრიდან და  საერთო დანახარჯი 7 მლრდ ლარამდეა. ეს ის თანხებია, რისთვისაც მოქალაქეები საკუთარი ქონებით მიადგებოდნენ ხოლმე ბანკებს ჯანმრთელობის პრობლემების გამო და შემდეგ ძალიან ხშირად ქუჩაში რჩებოდნენ.  ჩვენ ვდგავართ მასშტაბური გამოწვევის წინაშე, რომელიც მსოფლიოშია შეფასებული პანდემიად. პანდემია არ არის ლოკალური, რომელსაც ქმნის ადგილობრივი მთავრობა ან მხოლოდ ადგილობრივი მთავრობები ახერხებენ საკუთარ ქვეყანაში გამკლავებას.  ხშირად გვსაყვედურობენ, რატომ ვაფასებთ საერთო ეპიდომიოლოგიურ ვითარებას და  მხოლოდ საკუთარზე არ ვსაუბრობთ. ამას სჭირდება ელემენტარული ცოდნა თუ ეპიდემიოლოგიის მიმართულებით არა, ჯანმრთელობის დაცვის დარგში მაინც. როცა პანდემიასთან გვაქვს საქმე, საერთო შეფასება უნდა მოხდეს და არა ისე ვისპეკულიროთ, როგორც  ოპონენტები აკეთებენ ამას.  ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მიზანი: დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების  ჯანმრთელობა იმ ფონზე, როცა ეპიდემიოლოგთა უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა იყოს მეორე ტალღა, რომელიც იქნება უფრო მეტი ზიანის მომტანი და, რა თქმა უნდა, ამისთვის საჭიროა უფრო მეტი მზაობა. რა თქმა უნდა, ეკონომიკაშიც უნდა გატარდეს პრევენციული ღონისძიებები, რომ რაც შეიძლება  სწრაფად დავუბრუნდეთ სასტარტო მდგომარეობას და არ მივიღოთ შეუქცევადი პროცესები. ასევე მისახედია დღევანდელი პოლიტიკური რეალობა, რომ ჩვენ გვაქვს არჩევნები ჩასატარებელი. ჩვენს ოპონენტებს, როგორც ვხედავთ, ეშინიათ არჩევნების, ეშინიათ კოვიდთან ბრძოლის პოზიტიური  შედეგის და ამიტომ სრულიად ლოგიკურად არიან პანიკაში. როგორც ჩანს , მათ სურთ არჩევნების გადადება, მაგრამ ეს არ მოხდება, რადგან ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დავიცვათ მოქალაქეების ჯანმრთელობა, არ გავხადოთ შეუქცევადი ეკონომიკური პროცესები და პოლიტიკური პროცესიც იყოს ჯანსაღი.  1 თვე დაგვრჩა და საზოგადიოებას ვთხოვ, ავიტანოთ ჩვენი ოპონენტების ასეთი უმსგავსო საქციელი.  მაგრამ ჩვენი პასუხისმგებლობაა და თქვენიც, საზოგადოების თითოეული წევრის, რომ ასეთი გამოხდომები, ასეთი აცდენილი მსჯელობა და უზრდელობა პარლამენტში უნდა დაასრულოთ.  რადიკალური ოპოზიციის  სტანდარტი არის უზრდელობა და საზოგადოებისთვის საზიანო ქმედება, რაშიც საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს ხედავენ.  ეს მომავალი არ იქნება! - განაცხადა დიმიტრი ხუნდაძემ.​ ... ...
  • „​ნაეკი“​ მაძიებელ მასწავლებლებს პასუხობს, შეძლებენ თუ არა შემოდგომის გამოცდაზე გასვლასმაძიებელ პედაგოგებს შემოდგომის გამოცდაზე გასვლის საშუალება არ მიეცემათ. აღნიშნულის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ერთ-ერთი მაძიებლისთვის მიწერილი ოფიციალური წერილიდან ირკვევა. საჯაროდ გამოქვეყნებულ წერილში აღნიშნულია, რომ შემოდგომაზე გამოცდა მხოლოდ პრაქტიკოსებისთვის ჩატარდება.   მაძიებელმა მასწავლებლებმა ცოტა ხნის წინ პეტიცია შეადგინეს მოთხოვნით, მასწავლებელთა გამოცდაზე, რომელიც შემოდგომაზე პრაქტიკოსის სტატუსის მქონე პედაგოგებისთვის ჩატარდება, დაშვებულიყვნენ. მაძიებლებმა მასწავლებლებმა ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ კიდევ ერთხელ მიმართეს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს აღნიშნული თხოვნით, რაზეც „ნაეკმა“ პასუხი ოფიციალური წერილით დაუბრუნა.  როგორც ნაეკი მაძიებელ მასწავლებლებს პასუხობს, ამ ეტაპზე, მათი საშემოდგომო გამოცდაზე დაშვება არ იგეგმება._ ამ ეტაპზე, როგორც თქვენთვის ცნობილია, დასრულებულია 2020 წლის და აპელაციის შემდგომი საბოლოო შედეგები ასახულია აპლიკანტთა გვერდზე, _ წერია ... ...
  • არჩილ თალაკვაძე: ჩვენ პირველ რიგში, ვესაუბრებით ჩვენს საზოგადოებას და ნაკლები დრო გვაქვს ოპოზიციასთან კინკლაობისთვის„დღეს ჩვენ მოვისმინეთ როგორ მუშაობს მთავრობა და ეკონომიკის სამინისტრო. ასევე, ცხადია კოვიდ პანდემიის მართვის პერიოდში არცერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება პარლამენტის მონაწილეობის გარეშე არ ყოფილა მიღებული,  ზუსტად ვიცით, რა იყო საჭირო, გავაკეთეთ სწრაფი  რეაგირება და მივიღეთ სწორი გადაწყვეტილებები, როგორც კი პანდემია დაიწყო",- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, სადაც  ინტერპელაციის წესით, ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას მოუსმინეს. არჩილ თალაკვაძემ  მინისტრს პროცედურაში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, საზოგადოებამ იცის, რა იყო პირველი პასუხი კოვიდ პანდემიასთან დაკავშირებული კრიზისის დაწყებისთანავე. „ პირველ რიგში ზრუნვა ადამიანების ჯანმრთელობაზე, მის უსაფრთხოებაზე, შემდეგ იყო პირველი ანტიკრიზისული სოციალური დახმარებები, სადაც საზოგადოების ყველა იმ ჯგუფს, შესაძლებლობების ფარგლებში მაქსიმალურად დავეხმარეთ, რომელთაც ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ სახელმწიფოს დახმარება. რასაკვირველია, პანდემიით გამოწვეული კრიზისი გრძელდება მთელ მსოფლიოში და საქართველოც არ არის გამონაკლისი, ამიტომ, კარგია, რომ დღეს ეკონომიკის მინისტრი მობრძანდა პარლამენტში, რეგლამენტის და კანონის სრული დაცვით და მოგვახსენა იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს მთავრობა ეკონომიკის მიმართულებით",- განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის შემდეგ, მმართველი გუნდისთვის უმნიშნელოვანესი ამოცანა ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მისი აღდგენაა. „ჩვენ კარგად გვესმის, რომ არაერთი ადამიანი ამ მომენტში პირისპირ რჩება ბევრ სოციალურ პრობლემასთან, არაერთმა დაკარგა სამსახური და შემოსავალი, კარგად გვესმის, რომ ეკონომიკური ფონი მთელ მსოფლიოში, მათ შორის, საქართველოშიც უარესდება და კარგად გვესმის, რომ ეს არ იქნება ადვილი ამოცანა, რომ ჩვენ დროულად დავაბრუნოთ ჩვენი ეკონომიკა იმ რელსებზე და განვითარების იმ ტემპებში, როგორიც გვქონდა. მართალია ეს იქნება რთული, მაგრამ შესაძლებელი ამოცანა, ჩვენ ამას შევძლებთ ჩვენს საზოგადოებასთან ერთად! რასაკვირველია, პარლამენტი იქნება განუყოფელი ნაწილი იმ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების და პროცესის, რასაც ჰქვია პასუხისმგებლობა ქვეყნის მართვაზე, პასუხისმგებლობა კრიზისის მართვაზე, ჩვენ პირველ რიგში, ვესაუბრებით ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს საზოგადოებას და ამ წუთას ნაკლები დრო გვაქვს ოპოზიციასთან კინკლაობისთვის, თუმცა, როგორც ხედავთ, მათ კინკლაობაც ვერ შეძლეს და დარბაზი დატოვეს დროზე ადრე",- განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ.​ ... ...
  • აქ.ახლა, აღმოაჩინე "საქართველო - მუზეუმი" (R)თიბისიმ, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ანიმაციური ვიდეორგოლი - „საქართველო - მუზეუმი" შექმნა. ანიმაციისთვის სცენარი მწერალმა - აკა მორჩილაძემ დაწერა. პროექტზე სტუდია „ანიმატორმა" იმუშავა, სამხატვრო მიმართულება ტჰეცრუხ.ტვ-ს ეკუთვნის. სპეციალურად ვიდეორგოლისთვის დაიწერა საუნდტრეკი, რომლის მუსიკა NIMIთ_თA-მ, ტექსტი კი ერეკლე დეისაძემ შექმნა. ანიმაციაში ასევე გამოყენებულია Kayakata-ს Sisona Darchia [TBA Rework].  ანიმაციის მიზანი მუზეუმის საცავებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის საზოგადოებაში პოპულარიზაცია და ახალი თაობისთვის მისი თანამედროვე და ინოვაციური გზით გაცნობაა. „საქართველო - მუზეუმი" მთავარი მოქმედი გმირის - ნიკოს და მასთან ერთად მაყურებლის საქართველოს წარსულში მოგზაურობაა. ანიმაცია სამუზეუმო ექსპონატების დახმარებით გვიამბობს საიდან დაიწყო და როგორ განვითარდა ჩვენი ერის ისტორია დასაბამიდან დღემდე. მართალია, ანიმაციის მთავარი გმირი წარმოსახვით მოგზაურობაშია, თუმცა ის ექსპონატები, რომელსაც ის აღმოაჩენს და შემდეგ მათთან ერთად ახალ გზებზე მიდის, აქ და ახლა, ჩვენთან სულ ახლოს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებშია დაცული. ზეზვა და მზია, მცირე ზოლებიანი ვეშაპის ჩონჩხი, შესაბნევები ცხენის გამოსახულებით, დიადემა და სასაფეთქლეები, არწივის ფიგურა, დავით აღმაშენებლის საწინამძღვრო ჯვარი, თამარ მეფის სანაწილე გულსაკიდი ჯვარი, თრიალეთის თასი, დავით კაკაბაძის იმერული „პეიზაჟი", ფიროსმანის „გოგონა ბუშტით", საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ასლი და სხვა - ანიმაციაში გამოყენებული ამ არტეფაქტებისა თუ ექსპონატების აღმოჩენა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებშია შესაძლებელი. „ანიმაცია თავისთავად რაღაც ხალისს გულისხმობს. სისწრაფესაც, მოქნილობასაც. დროც ცოტა აქვს. ცოტა თამაშსაც უნდა ჰგავდეს. ამიტომ, ვიფიქრე, რომ ამბის სწრაფად და ხალისიანად მოსაყოლად კომპიუტერული თამაში გამოდგებოდა - იპოვი ნივთს და ახალი კარი გაიღება. რაღაცით, ჩვენი ისტორიაც ასეა: ყველა ეპოქას თავისი გასაღები აქვს. საინტერესო საფიქრალი იყო. ჩვენი თავგადასავალი მართლაც დიდია და რამდენიმე წუთში ანიმაციური სისხარტით მისი გადმოცემა თუ გამოვიდა, ხომ კარგი", - მწერალი, აკა მორჩილაძე. ანიმაცია - საქართველო - მუზეუმი" თიბისის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილია და ის კომპანიისათვის ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს აერთიანებს, როგორებიცაა ახალი თაობა, კულტურული მემკვიდრეობა და ციფრული ტექნოლოგიები. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობის ფარგლებში, თიბისის მიზანია მუზეუმის საცავებში დაცული საგანძური, რომელიც საქართველოს ეროვნული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ცენტრალური შემადგენელი ნაწილი და წარსულის საუკეთესო მატიანეა, ინოვაციური ინსტრუმენტების დახმარებით ციფრულ ფორმატებში გადაიყვანოს და ახალ თაობას მისთვის გასაგები, სახალისო და ამავდროულად შემეცნებითი ფორმით გააცნოს. აღმოაჩინე „საქართველო - მუზეუმი" აქ, ახლა - https://www.facebook.com/tbcbank/videos/vb.331543856187/1028342370922136/?type=2&theater  ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...