უპრეცედენტო პრეცედენტი ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში

სამართალი

უპრეცედენტო პრეცედენტი ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში

2012 ოქტ 23 18:12:23

"გურია ნიუსმა" 2011 წლის ნოემბერში ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ლევან ნუცუბიძეს მიმართა წერილობით: გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2010 წელს და 2011 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში შემოსული სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ, რომელიც დამთავრდა საპროცესო გარიგებით და რა რაოდენობის ფულადი ჯარიმა დაეკისრათ ბრალდებულებს.

ასევე გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების სტატისტიკა 2011 წლის 1 იანვრიდან დღემდე და დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა."

სასამართლოს პასუხი მაშინ ასეთი იყო: "თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ სტატისტიკას სასამართლო არ აწარმოებს. გამოთხოვილი მასალების მოძიებისთვის საჭიროა საქმეების სისტემატიზაცია და საარქივო დამუშავება, რაც მოითხოვს საკმაოდ დიდ დროს. ამასთან, მოგახსენებთ, რომ სასამართლო თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. შესაბამისად, სასამართლოს აპარატი დაკავებულია სასამართლოსთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების შესრულებით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ამ ტიპის საქმეების დამუშავება და ამ მიზნით სასამართლოს ადმინისტრაციული პერსონალის ძირითადი რესურსების მობილიზება არ წარმოადენს სასამართლოსთვის აუცილებელ საჭიროებას.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოკლებული ვართ თქვენი თხოვნის დაკმაყოფილების შესაძლებლობას.

ამასთან გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 41-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება შეგიძლიათ, გაასაჩივროთ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში ზემდგომ თანამდებობის პირთან." წერილს მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი ზვიად მახარაძე აწერდა ხელს.

ამის შემდეგ, ისევ მივმართეთ ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ლევან ნუცუბიძეს:

"1. ბოლო ორი წლის განმავლობაში რამდენი გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ და კონკრეტულად, ვის მიმართ.

2. პროკურატურის მიერ მოთხოვნილი აღმკვეთი ღონისძიებების სახით, ბრალდებულის მოთხოვნების შესაბამისად რამდენი შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა.

პასუხი: "თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში ბოლო ორი წლის განმავლობაში დადგენილი იქნა ერთი ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი.

პროკურატურის მიერ აღმკვეთი ღონისძიების გამოყენების შესახებ შემოტანილ 41 შუამდგომლობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება გამოტანილი იქნა მოთხოვნის შესაბამისად".

ოფიციალურ წერილს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნ. სიხარულიძე აწერს ხელს.

"გურია ნიუსის" კიდევ ერთი ოფიციალური განცხადება ოზურგეთის რაიონულ პროკურატურის სახელზე გაიგზავნა:

"2010-2011 წლის განმავლობაში, პროკურატურის მიერ წარმოებულ საქმეებზე რამდენი გამამართლებელი განაჩენი დადგა და კონკრეტულად ვის მიმართ?"

პროკურატურის პასუხი ასეთია: "გაცნობებთ, რომ თქვენი 2011 წლის 19 სექტემბრით დათარიღებული განცხადება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ, შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა საქართველოს მთავარ პროკურატურას, საიდანაც უმოკლეს ვადაში მიიღებთ პასუხს".

ამ წერილს ხელს ოზურგეთის რაიონული პროკურორის მოადგილე მალხაზ სირაძე აწერს, მასში დაპირებული პასუხი კი ამ დრომდე არ მიგვიღია

ბოლო თვეებში ადვოკატები "გურია ნიუსთან" აქტიურად საუბრობდნენ პროკურატურისა და სასამართლოს ხშირად უკანონო პატიმრობაში მიცემული პირების შესახებ და გვთხოვდნენ: მიმართეთ ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარეს _ მისი აქ ყოფნის დროს, ამ შვიდი წლის განმავლობაში, რამდენი გამამართლებელი განაჩენი დადგა? არც ერთი გამამართლებელი განაჩენი არ გამოუტანიათ და არც ერთი კვალიფიკაცია არ არის შეცვლილი _ პროკურორს ყველა შუამდგომლობა დაუკმაყოფილეს.

27 სექტემბერს კი უპრეცედენტო პრეცედენტი მოხდა ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში. სასამართლოს თავმჯდომარემ ლევან ნუცუბიძემ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა.

საქმის მასალების მიხედვით, პ. ჯ., რომელიც თავს ირჩენდა ზღვის სანაპიროზე ვაჭრობით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის პლაჟზე, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, ერთ-ერთი დამსვენებლის ჩანთას დაეუფლა. ჩანთაში 100 ლარად ღირებული მობილური ტელეფონი და 19 ლარის ოდენობის ფულადი თანხა იდო. დაზარალებული ამ დროს იქვე მდებარე სანატორიუმში იმყოფებოდა. უკან მობრუნებულს კი კუთვნილი ნივთები ადგილზე არ დახვდა და დახმარებისთვის პოლიციას მიმართა.

საქმის სასამართლოში განხილვის ეტაპზე, ბრალდების მხარემ, მტკიცებულებების სახით, მობილური ტელეფონისა და ხელჩანთის დათვალიერების, ასევე ნივთმტკიცების გახსნისა და ამოცნობის ოქმები წარმოადგინა. პ.ჯ.-მ კი განმარტა, რომ ქურდობის განზრახვა არ ჰქონდა. ის ჯერ დარწმუნდა, რომ მახლობლად არავინ იყო, მოგვიანებით კი ნაპოვნი ნივთები პოლიციაში ჩააბარა. იგივეს ადასტურებდა მისი მეუღლე, რომელიც მოწმის სახით დაიკითხა. ამასთან, დაზარალებულის განმარტებით, ფაქტს უშუალოდ არ შესწრებია და ეჭვიც არავისზე ჰქონდა.

ამ გარემოებებზე დაყრდნობით, ადვოკატმა კობა ესაძემ, თავისი დაცვის ქვეშ მყოფის გამართლება მოითხოვა. ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ გაიზიარა საზოგადოებრივი ადვოკატის პოზიცია და პ.ჯ.-ის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა და ქურდობაში ბრალდებული გამართლდა, რომელსაც ქურდობის ჩადენისათვის 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა.

პროკურორ მალხაზ სირაძის მოთხოვნა იყო, რომ ბრალდებულისთვის მოსამართლეს 3 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა შეფარდებოდა. ის მოსამართლე მიმართავდა, რომ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით სავსებით დასტურდება ქურდობის ფაქტები, მე მიმაჩნია, რომ მოსამართლე მიიღებს ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას და დამნაშავედ სცნობს პ.ჯ-ს და და შესაბამის ზომებს მიიღებსო, რაც მოსამართლემ არ გაითვალისწინა... ამბობს ადვოკატი კობა ესაძე "გურია ნიუსთან".

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს იურიდიული სამსახურის იურისტი ია მემარნიშვილი "გურია ნიუსთან"აღნიშნავს, რომ ეს იყო ყველაზე საინტერესო პრეცედენტი, მიუხედავად ამისა, ანალოგიური პროცესები მთელი საქართველოს მასშტაბით იმართება. მოსამართლეები პროკურორის ბრალდებას ტოვებენ და არ ითვალისწინებენ ადვოკატის მოსაზრებებს და დამნაშავედ ცნობილ პირს ყოველთვის პატიმრობას უსჯიან. არასოდეს არ ყოფილა შემთხვევა ჩემს პრაქტიკაში, წლების განმავლობაში არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში გამამართლებელი განაჩენი დამდგარიყოს. ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი პრეცენდენტი, ხანდახან მრცხვენია, ისეთ ფაქტებთან დაკავშირებით, სადაც შესაძლებელია, დადგეს გამამართლებელი განაჩენი, მაგრამ მოსამართლე მანდამაინც პროკურორის მოსაზრებას ითვალისწინებს და იზიარებს.

ამ პიროვნებამ, რომელიც ლუკმა-პურის საშოვნელად იყო გამოსული ქუჩაში , იპოვა ხელჩანთა, რომელიც მიიტანა სახლში, მაგრამ შემდეგ გადაწყვიტა რომ პოლიციაში მიეტანა, მიიტანა პოლიციაში, მაგრამ აიყვანეს, როგორც ქურდობაში ბრალდებული, პროკურორმა რა თქმა უნდა, საბრალდებო დასკვნა შეთხზა, არიქა, ქურდი დავაკავეთ, მობილური და თანხა მოუპარიაო და გახსნა დანაშაული.

_თქვენი აზრით, რატომ გამოიტანა მოსამართლემ ლევან ნუცუბიძემ გამამართლებელი განაჩენი, მას ხომ შეეძლო, ძველებურად იგივე მეთოდებითა და ხერხით ძალაში დაეტოვებინა პროკურორის მიერ წაყენებული ბრალი?

_ კი, ბატონო, მას შეეძლო გაეზიარებინა პროკურორის მოსაზრება, მაგრამ რატომღაც გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა, თუმცა, სამართლიანი. ჩვენ გვქონდა ადრეც უამრავი სისხლის სამართლის საქმეები, სადაც შესაძლებელი იყო გამამართლებელი განაჩენის გამოტანა, მაგრამ დგებოდა გამამტყუნებელი განაჩენიც. Mმე მრცხვენია მოქალაქეების, იმ ადამიანების, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ჩვენ ვიცავთ მათ უფლებებს, მაგრამ სინამდვილეში სამწუხაროდ, ყოველთვის ხდება საპროცესო გარიგებები პროკურატურის მიერ და ამაზე მოსამართლე ხელის აწევით ეთანხმებოდა და ეთანხმება.
 ახალი ამბები
  • 27 წელი ქუჩაში _ აფხაზეთიდან დევნილები ბინებს ითხოვენდევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში აფხაზეთიდან დევნილი 40-მდე ოჯახი თითქმის 3 თვეა, რაც აქციას მართავს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, 59 ოჯახი აკმაყოფილებდა საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების კრიტერიუმებს, თუმცა, მათგან მხოლოდ 3 ოჯახის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. „27 წელიწადია ბინებს ველოდებით და გვატყუებენ ამდენივე ხანია.  აფხაზეთიდან დევნილები ასე უსახლკაროდ ვართ ქუჩაში. დაპირებები ბინების გადმოცემის შესახებ არაერთხელ მოგვცეს, მაგრამ არცერთხელ შესრულდა. ჯერ ვითომ ქულების გამო არ მოვხვდით სიაში, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პირობებს ბევრი ჩვენგანი აკმაყოფილებდა, ისინი მაინც თავის გემოზე ანაწილებენ. მთელი ეს წლებია ქირით ვცხოვრობთ, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვიხდით, ზოგი ჩვენგანი კი ახლობელთანაა შეკედლებული. სამინისტროში გვეუბნებიან, რომ ბინებს უნდა დაველოდოთ, მაგრამ როდის მოვა ჩვენი დრო ამას არ ამბობენ, თვითონაც არ იციან, მაგრამ არც დროებითი თავშესაფრის მოცემა არ უნდათ ჩვენთვის“,_ ამბობენ აქციის მონაწილეები. ისინი 66-ე დღეა, საკუთარი ნივთებით 24 საათის განმავლობაში სამინისტროს ფოიეში იმყოფებიან და ბინებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. როგორც სამინისტროში ამბობენ, აქციის მონაწილე პირთა ნაწილს კერძო საკუთრება აქვს, ნაწილი რეგიონშია დარეგისტრირებული, რამდენიმე ოჯახს კი აპლიკაცია არ ჰქონდა შევსებული. "საცხოვრებელი ფართები, მათზე მაღალი ქულის მქონე დევნილ ოჯახებზე განაწილდა. ამას გარდა, აქციის მონაწილე პირთა ნაწილს კერძო საკუთრება აღმოაჩნდა, ნაწილი რეგიონში არის დარეგისტრირებული, რამდენიმე ოჯახს კი აპლიკაცია არ ჰქონდა შევსებული და შესაბამისად, სამინისტრო მათ საცხოვრებელ ფართს ვერ გადასცემდა. გარდა ამისა, აქციის მონაწილე დევნილების ნაწილი არ არის რეგისტრირებული თბილისში 2013 წლის 1 ივნისამდე და კანონის შესაბამისად, ისინი დედაქალაქში ბინებს მომდევნო ეტაპზეც ვერ მიიღებენ, მათ შეუძლიათ განაცხადები რეგიონებში არსებულ ბინებზე შეავსონ ან ისარგებლონ „სოფლად სახლის“ პროექტით“,_ ამბობენ უწყებაში.       ... ...
  • შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელად შს მინისტრის მოადგილე დაინიშნადღეს, ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი - ლევან კაკავა წარუდგინა. მისი თქმით, უწყების ახალ ხელმძღვანელს აქვს სისტემაში მუშაობის გამოცდილება, საკმაოდ ძლიერი მენეჯერული თვისებები და არის მაღალი რანგის პროფესიონალი. „პრემიერთან გამართული კონსულტაციების შედეგად, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ ლაშქარაძე დატოვებს პოსტს და აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან კაკავა. მას აქვს შემოსავლების სამსახურში მუშაობის გამოცდილება - ეკავა შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა ჩვენს მომიჯნავე ორგანიზაციებში, როგორც საგამოძიებო სამსახურში, ასევე ძალოვან უწყებებში და ჰქონდა შეხება ეკონომიკურ სფეროსთან და ფინანსებთან. ლევანი არის მაღალი რანგის პროფესიონალი და აქვს საკმაოდ ძლიერი მენეჯერული თვისებები“, - აღნიშნა ფინანსთა ... ...
  • ეს იყო მაღალი კლასის ოპერაცია, მადლობა შსს-ს _ თეა წულუკიანი აქციის დაშლაზე"ჩვენს ქვეყანაში სწორედ "ქართული ოცნების" მმართველობის პირობებში მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია გამოხატვის თავისუფლება, იქნება ეს ყვავილების, თუ ბოქლომების საშუალებით," - ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც წულუკიანმა აღნიშნა, მთავარია აქციის მონაწილეებმა კანონი არ დაარღვიონ და სახელმწიფო უწყებების ფუნქციონირებას ხელი არ შეუშალონ. "მთავარია, არ დაირღვეს კანონი და სახელმწიფომ განაგრძოს ფუნქციონირება. შესაბამისად, როდესაც ეს ზღვარი იქნება გადალახული და პროტესტს არავითარი კავშირი არ ექნება გამოხატვის თავისუფლებასთან, სახელმწიფო იმოქმედებს ისე, როგორც იმოქმედა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და როგორც იუსტიციის მინისტრმა, როგორც ვიცე-პრემიერმა, ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა თითოეულ პოლიციელს, თითოეულ სპეცრაზმელს, მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მინისტრს, იმ ჩატარებული ოპერაციისთვის, რომელიც იყო მაღალი კლასის ოპერაცია," - აღნიშნა თეა ... ...
  • როდიდან გამოიდარებს საქართველოში_ უახლოესი დღეების პროგნოზიგარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 21-23 ნოემბერს აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნებული იქნება ცივი, ღრუბლიანი და ნალექიანი ამინდი, დასავლეთ საქართველოში კი მხოლოდ დღეს ზოგან იწვიმებს, ხვალიდან ისევ უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დასავლეთ საქართველოს დაბლობში +12, +17, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +1, +6 გრადუსი დაფიქსირდება. შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში, ზემო იმერეთსა, კოლხეთის დაბლობზე და გორი-სურამის მონაკვეთზე იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. 24-25 ნოემბერს ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე უნალექო ამინდი იქნება. თბილისში 21 ნოემბერს ცივი, ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ხოლო 22-23 ნოემბერს ქალაქის ცალკეულ უბნებში შესაძლოა თოვლიც აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა ღამის საათებში 0, +2, დღისით კი +2, +4 გრადუსი იქნება. 24-25 ნოემბერს უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ღამის საათებში ტემპერატურა -1, -3 გრადუსამდე ... ...
  • ბიძინა ივანიშვილი ევროკავშირის ელჩებს ხვდებაპარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ამ წუთებში პარტიის ცენტრალურ ოფისში ევროკავშირის ელჩებს ხვდება. შეხვედრა 15 საათზე დაიწყო. პარტიის პრესცენტრის თანახმად, საუბრის თემა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებია.  წყარო: ... ...

არქივი

ზაფრანი

საჭმელი, რომელიც კიბოს აჩქარებს

გამოცემა Sciencealert - ის ცნობით,...

რა სასმელი უნდა დალიოთ რომ დიდხანს იცოცხლოთ?

ესპანეთში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად, რომელიც...

როგორ მოქმედებს ორგანიზმზე კომბოსტოს ფოთოლი

კომბოსტო ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო პროდუქტია....

შეიძლება თუ არა ვარჯიში, როცა გაციებული ხართ

თუ რეგულარულად ვარჯიშობთ, ალბათ, თქვენთვის...

როგორ გამოვავლინოთ ნიჭიერი ბავშვი

არ დაგეგმოთ შვილებს მომავალი შეეცადეთ...

აუცილებელი წასაკითხი მამებისთვის

ახალშობილს უნდა ეძინოს დედის საწოლში...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ სასმელად ვარგის წყალს მოიხმართ?