კულტურული მემკვიდრეობის რომელი ძეგლები დარჩება სტატუსის გარეშე

საზოგადოება

კულტურული მემკვიდრეობის რომელი ძეგლები დარჩება სტატუსის გარეშე

2013 ნოე 19 18:52:06

ისტორიკოსების, ხელოვნებათმცოდნეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს ეწინააღმდეგებიან და აცხადებენ, რომ მსგავსი ცვლილებით, შესაძლოა, ის ძეგლებიც აღმოჩნდეს საფრთხის ქვეშ, რომლებიც აქამდე განსხვავებული და დაცული სტატუსით სარგებლობდნენ.

"კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" დღეს მოქმედი კანონის გათვალისწინებით, ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია დასაშვები, თუ ძეგლი განადგურდა ან ისე დაზიანდა, რომ ისტორიული თუ კულტურული ღირებულება დაკარგა, რომლის აღდგენაც შეუძლებელია, ან მეცნიერული კრიტერიუმებით ის ძირითადი მახასიათებელი აქვს დაკარგული, რომლის გამოც ობიექტს ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. კანონი ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნის რაიმე სახის საგამონაკლისო ნორმებს და აღნიშნულისგან განსხვავებულ საფუძვლებს, სადღეისოდ არ ითვალისწინებს.

ეკონომიკის სამინისტროს მიერ პარლამენტში ინიცირებული პროექტის თანახმად კი, ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებულ მე-17 მუხლს ემატება ნორმა, რომლის მიხედვითაც, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის არსებობისას, მთავრობის განკარგულებით ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა დასაშვები ხდება. გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებული. ამავე პროექტის გათვალისწინებით, "განსაკუთრებულ შემთხვევებში" ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნის შესაძლებლობა არ ვრცელდება ეროვნული კატეგორიისა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ძეგლებზე.

ისტორიკოსი გია ანჩაბაძე "გურია ნიუსთან" საუბრისას ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის სტატუსის მოხსნა ეკონომიკურ ინტერესებს უკავშირდება, რაც დაუშვებელია.

"ძნელია შეაფასო სახელმწიფოს საჭიროება რა არის, ან როგორ უნდა შეფასდეს? ან თუ დაინგრა, მერე ვინღა აღადგენს ამას თუ აღმოჩნდა, რომ ასეთი საჭიროება სინამდვილეში არ იყო? პასუხისმგებლობა არაფერი არ არის? მე რომ მკითხოთ ეს დაუშვებელია. აქამდე ამ ძეგლებს ვიცავდით და ახლა ამის გაკეთება წარმოუდგენელი იქნება. ვფიქრობ, ეს ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოა. კულტურის სამინისტრო ამას მხარს როგორ უჭერს, ვერ ვხვდები. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეიძლება თავისი ინტერესები აქვს, მაგრამ კულტურის სამინისტრომ როგორ შეიძლება ამას მხარი დაუჭიროს? კულტურის სამინისტრო იმიტომ არსებობს, რომ კულტურა დაიცვას. შესაძლოა, ჰქონდეთ თავის არგუმენტები, მაგრამ ამის გატანა პარლამენტში მაინც დაუშვებლად მიმაჩნია. უფრო უპრიანი იქნება, რომ ის კანონი უფრო მეტად გავამკაცროთ, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს იცავს, ვიდრე შევამსუბუქოთ, ან კანონს ხელი საერთოდ არ ვახლოთ. დღეს შეიძლება გვეჩვენებოდეს, რომ ესა თუ ის ძეგლი მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ შეიძლება ის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე დღეს ჰქონიათ. ჩემი აზრით, აქ ეკონომიკური ინტერესები იკვეთება. არ ვიტყვი ეს სახელმწიფო ეკონომიკაა თუ სხვა, მაგრამ ვინაიდან ეკონომიკის სამინისტროა ამ ცვლილების ინიციატორი, მისი ინტერესები გამოკვეთილია. რომელ ძეგლებს შეიძლება მოეხსნას სტატუსი ჩემთვის უცნობია. თუმცა, ისიც არ არის საკმარისი, რომ იუნესკოს დაცვის ქვეშ მყოფ ძეგლებს ვერ შეეხებიან. ეს ძეგლები უნიკალურია, მაგრამ არის კიდევ ათასობით კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლი, რაც იუნესკოს ძეგლთადაცვის ნუსხაში არ არის. იუნესკოს მხოლოდ მსოფლიო მნიშვნელობისთვის აუცილებელი ძეგლები აქვს თავისი მფარველობის ქვეშ, მაგრამ ხომ არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ძეგლები? მათი სტატუსგარეშე დატოვება, ისე, რომ ჩინოვნიკების სურვილისამებრ მოხდეს ყოფნა-არყოფნა, ვფიქრობ, სწორი არ არის," _ აცხადებს ანჩაბაძე.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის მთავრობის განკარგულების მიხედვით სტატუსის მოხსნის წინააღმდეგია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და "ტფილისის ჰამქარი". მათ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილება ერთის მხრივ, მნიშვნელოვნად ამცირებს სტატუსის მოხსნის თაობაზე არსებული ნორმის იურიდიულ ძალას, ხოლო მეორეს მხრივ, სერიოზული საფრთხის შემცველია და შესაძლოა გამოუსწორებელი შედეგები მივიღოთ კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით.

"ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებაში არ არის დაკონკრეტებული, თუ რა იგულისხმება "განსაკუთრებულ შემთხვევებში". აღნიშნული გარემოება თავისთავად ტოვებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სუბიექტურობის მაღალ საფრთხეს და ნებისმიერი კონკრეტული შემთხვევა შესაძლოა განხილული იქნეს, როგორც "განსაკუთრებული შემთხვევა". უცნობია, თუ რა იგულისხმება "სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობაში" და როგორ, რა ფორმით და რომელი კრიტერიუმების საფუძველზე შეფასდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევა, როგორც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობა. მსგავსი ბუნდოვანი ნორმების შემოტანა ცალსახად შეიძლება შეფასდეს, როგორც უკან გადადგმული ნაბიჯი კანონონშემოქმედებით პროცესში. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის არსებული რედაქცია უკვე ამკვიდრებს იმ წინაპირობებს როდესაც შესაძლებელია ძეგლისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. შესაბამისად, კანონში არსებული ჩანაწერი უკვე წარმოადგენს "განსაკუთრებულ შემთხვევათა" ერთობლიობას. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონის მიზანს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა წარმოადგენს. ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილება კი წინააღმდეგობაშია კანონის ბუნებასთან და არაფერი აქვს საერთო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან. ის გარემოება, რომ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილება არ გავრცელდება ეროვნული კატეგორიის მქონე ან/და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ძეგლებზე, არ შეიძლება გახდეს დამშვიდების საფუძველი, რადგანაც ძეგლის კატეგორიის ცვლილების შემთხვევაში, შესაძლოა ის ძეგლებიც აღმოჩნდეს საფრთხის ქვეშ, რომელიც მანამდე განსხვავებული და დაცული სტატუსით სარგებლობდნენ," _ აღნიშნულია განცხადებაში.

ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებენ იმ გარემოებაზეც, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების ავტორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროა.

"ეს ფაქტი თავისთავად აჩენს ეჭვს, რომ ცვლილების განხორციელების უკან შესაძლოა კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესები იყოს. აღნიშნულ მოსაზრებას ისიც აძლიერებს, რომ კანონპროექტის განმარტებით ბარათში, კანონპროექტის მიღების მიზნად "გარკვეული შემთხვევებია" მითითებული. ამასთან, საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება არ წარმართულა ღიად და ამ პროცესში სათანადო მონაწილეობა არ მიუღიათ შესაბამისი დარგის გამოცდილ ექსპერტებს და სპეციალისტებს. შესაბამისად, კანონპროექტთან დაკავშირებით არც დადებითი დასკვნა არსებობს. მიგვაჩნია, რომ ამ ნორმის შემოტანამ, შესაძლოა, გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. მითუმეტეს, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში არაერთი ისეთი პრობლემური ნორმაა, რომელიც ისედაც სერიოზულ საფრთხეებს შეიცავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან მიმართებაში. ამასთან, გვსურს ხელისუფლებას შევახსენოთ, რომ ბოლო წლებში, რეაბილიტაცია რესტავრაციის სახელით, ასეულობით მილიონი ლარის ხარჯვის ფონზე არაერთი მაღალი კულტურული ღირებულების მქონე ძეგლი განადგურდა. პარალელურად ძეგლების ნაწილმა მნიშვნელოვნად იცვალა სახე. ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემთხვევაში კი შესაძლებელია იგივე მოვლენები ამჯერად უკვე კანონის სახელით განხორციელდეს. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, ძალაში დატოვოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით ძეგლისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის თაობაზე არსებული საკანონმდებლო ნორმა და მხარი არ დაუჭიროს საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის ძალითაც შესაძლებელი ხდება, რომ "განსაკუთრებული შემთხვევების" სახელით ე.წ. "სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის არსებობისას", ძეგლს სტატუსის მოეხსნას," _ აცხადებენ არასამთავრობოები.

არქიტექტურის ისტორიკოსი მაია მანია "გურია ნიუსთან" საუბრისას აცხადებს, რომ "ეს ცვლილებები კულტურული მემკვიდრეობის გაქრობისკენ და დასახიჩრებისკენ არის მიმართული.

"დამღუპველი იქნება ეს კანონი თუ დამტკიცდა. რა თქმა უნდა, პირველი რაც აზრად მომდის ეს არის აღმაშენებლის გამზირზე მიხეილის საავადმყოფო, რომელიც რამდენიმე შენობისგან შედგება და ძალიან დიდი ღირებულება აქვს. სიმბოლური, არქიტექტურული, ისტორიული მნიშვნელობაც. ყველანაირად გადასარჩენი ფასეულობაა, მაგრამ ვიცი, რომ პრობლემა შეექმნათ ამ შენობების დანგრევის. დაუნგრევლად ვერ ახორციელებენ თავიანთ გეგმებს. ერთ-ერთი საკვანძო ადგილი, რის გამოც ეს საკითხი დაიძრა, უსათუოდ ეს შენობები უნდა იყოს. ეს ცვლილება დამღუპველი იქნება არა მარტო თბილისისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის, ასევე ურბანული მემკვიდრეობისთვის და ცალკეული ძეგლებისთვისაც. სტატუსის მოხსნის უფლება მხოლოდ პროფესიონალს შეიძლება ჰქონდეს, როგორც სტატუსის მინიჭების უფლება. სპეციალისტებთან შეუთანხმებლად წარმოუდგენლად მიმაჩნია სამინისტროს მიერ ამ საქმეში ჩარევა და მათი ინიციატივის გამოჩენა. რაც შეეხება ცვლილების კავშირს ხუდონჰესის მშენებლობასთან, კონკრეტულად ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ბუნებრივი გარემოს დაცვაზეც რომ არ არის დიდი ზრუნვა, ესეც ფაქტია," _ განუცხადა მანიამ "გურია ნიუსს".

ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარია კი აცხადებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის სტატუსის მოხსნა მხოლოდ მთავრობის პრეროგატივა არ უნდა იყოს და ეს გადაწყვეტილება სპეციალისტთა ჯგუფმა შესაბამისი შესწავლის საფუძველზე უნდა მიიღოს.

"კარგად უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ამას სათავისოდ არავინ გამოიყენებს. არის თბილისში სახლები, რომელსაც ეს სტატუსი აქვს მინიჭებული და ვერ არემონტებენ. რა თქმა უნდა, ცალკეულ, ინდივიდუალურ შემთხვევაში ამ სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია, თუ ის არ წარმოადგენს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მემკვიდრეობას. თუმცა, ეს გადაწყვეტილებას აუცილებლად სპეციალურმა საბჭომ უნდა მიიღოს, რომელიც სპეციალისტებით იქნება დაკომპლექტებული. ეს არ უნდა იყოს ერთპიროვნული, დირექტიული ტიპის გადაწყვეტილება და მით უმეტეს, სახელმწიფო დონეზე გადაწყვეტილი. საბჭოში აუცილებლად უნდა შევიდნენ ურბანისტები და ქალაქის ისტორიის სპეციალისტები, რომლებიც საზოგადოების ნდობას იმსახურებენ," _ უთხრა ხოშტარიამ "გურია ნიუსს".

მისივე თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ცვლილება ხუდონჰესის მშენებლობის საკითხსაც უკავშირდებოდეს.

"დანამდვილებით ამის თქმა გამიჭირდება, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ უკავშირდებოდეს. თუმცა ვერაფერს გეტყვით," _ აცხადებს ანჩაბაძე.

შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე 5 ივლისს საყდრისის უძველეს ოქროს მაღაროს მოეხსნა უძრავი ძეგლის სტატუსი და მოძრავ ძეგლად გადაკეთდა. ეს გადაწყვეტილება კი 11-კაციანმა კომისიამ მიიღო, რომლის დასკვნასაც ხელი კომისიის ცხრა წევრმა მოაწერა.
 ახალი ამბები
  • ბუტა რობაქიძის საქმე _ ოქრუაშვილს და ადეიშვილს ბრალი წარუდგინესუფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრსა და ყოფილ გენერალურ პროკურორს ბრალი წარუდგინეს. საქმის პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოქრუაშვილმა და მისმა უფლებადამცველმა ბრალდების თაობაზე დადგენილება არ ჩაიბარეს, რადგან ერთმანეთში ვერ შეთანხმდნენ. ამის მიუხედავად, პროცედურის გათვალისწინებით აღნიშნული ავტომატურად ნიშნავს ბრალის წარდგენას. „ფაქტი, რომ ბრალდების წარსადგენად შემოვედით, დადასტურებულია, ბრალდებული ჩაიბარებს თუ არა, ან ხელმოწერით დაადასტურებს თუ არა დადგენილების ჩაბარების სინამდვილეს, ეს მისი უფლებაა. ბუნებრივია, ძალით ვერავინ გადასცემს დადგენილებას და ძალით ვერ მოაწერინებს ხელს“, - განაცხადა ლაშა კოტრიკაძემ. უწყებაში წარმოებული გამოძიების შედეგად, ამირან (ბუტა) რობაქიძის და მასთან ერთად ავტომანქანაში მყოფი პირების მიმართ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე, ირაკლი ოქრუაშვილის და ზურაბ ადეიშვილის მიმართ გამოტანილია დადგენილება მათი ბრალდების შესახებ. „საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა შემდეგი: 2004 წლის 24 ნოემბერს, გვიან ღამით, დაახლოებით 02 საათზე, ქ.თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირზე, დიდუბის პანთეონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საპატრულო პოლიციის პატრულ-ინსპექტორებმა გააჩერეს „BMW“-ს მარკის ავტომანქანა, მძღოლითა და ხუთი მგზავრით. მათი შეჩერებისა და პირადი შემოწმებისას პატრულ-ინსპექტორ გ.ბ.-ს შემთხვევით გაუვარდა ტყვია ტაბელური ცეცხლსასროლი იარაღიდან და მარცხენა იღლიის არეში მძიმედ დაჭრა ავტომანქანიდან გადმოსული მგზავრი ამირან რობაქიძე, რომელიც შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. მომხდარი ფაქტის თობაზე, იმავე ღამით, ინფორმაცია მიიღო საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომელმაც შემთხვევის ადგილზე მისულ შს სამინისტროს მაღალჩინოსნებს დავალება მისცა, გადაერჩინათ საპატრულო პოლიციის იმიჯი და აღნიშნული ფაქტისთვის მიეცათ შეიარაღებულ დაჯგუფების მიერ პოლიციელებზე თავდასხმის სახე. ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ გაცემული დავალების შესაბამისად, შს სამინისტროს მაღალჩინოსნებმა გარდაცვლილ ამირან (ბუტა) რობაქიძეს და მასთან ერთად მანქანაში მსხდომ პირებს ჩაუდეს ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა, რის შემდეგაც საქართველოს იმჟამინდელი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის დავალებით, გამოძიება წარიმართა სამართლებრივად არასწორი მიმართულებით, რაც გამოიხატა გაყალბებული მტკიცებულებების საპროცესო წესით დამაგრებასა და შს სამინისტროს მაღალჩინოსნების მიერ შემუშავებული ვერსიის გამყარებაში. ყოველივე აღნიშნულის შედეგად, გაყალბებული მტკიცებულებების საფუძველზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353-მუხლის მეორე ნაწილით და 236-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში უკანონოდ მიცემულნი იქნენ ავტომანქანაში მსხდომი პირები: გ.ქ., ი.მ., კ.ა., ლ.დ. და ა.ბ. ასევე, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრად გამოცხადდა გარდაცვლილი ამირან (ბუტა) რობაქიძე. ზურაბ ადეიშვილის და ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ გამოტანილია დადგენილება ბრალდების შესახებ საქართველოს სსკ-ის 332-ე მუხლის მესამე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით (2006 წლის 31 მაისამდე მოქმედი რედაქცია), რაც სასჯელის სახედ ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას სამიდან რვა წლამდე ვადით. ამ ეტაპზე საქმეზე გრძელდება გამოძიება დანაშაულის ჩადენაში მონაწილე სხვა პირთა დადგენა-მხილების მიზნით. ირაკლი ოქრუაშვილს ბრალდების შესახებ დადგენილება წარედგინება პენიტენციურ დაწესებულებაში. ვინაიდან ზურაბ ადეიშვილი თავს არიდებს ქართულ მართლმსაჯულებას, ბრალდების შესახებ დადგენილება გადაეცემა მისი ინტერესების დამცველ ადვოკატს"- წერია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბუტა რობაქიძის საქმე მთავარმა პროკურატურამ 2012 წელს გახსნილად გამოაცხადა. ხელახალი გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 19 წლის ბუტა რობაქიძის სიცოცხლე სამართალდამცველის, გიორგი ბაშალეიშვილის მიერ შემთხვევით გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. ბუტა რობაქიძე თბილისში, აკ. წერეთლის გამზირზე 2004 წლის 24 ნოემბერს მოკლეს. ექსპერტიზით დადგინდა, რომ მომხდართან დაკავშირებით გავრცელებული ვიდეოჩანაწერი დამონტაჟებულია და მასზე 36 წყვეტა ფიქსირდება, რაც ბრალდების პოზიციას ამყარებს. ვიდეოკადრების გაყალბების ერთ-ერთ სავარაუდო ავტორად გურამ დონაძე სახელდება. სასამართლომ ბუტა რობაქიძის საქმეზე ყოფილი მაღალჩინოსნები დავით იაშვილი, გურამ დონაძე, ზურა მიქაძე, ირაკლი ფირცხალავა და ზაზა ბაქრაძე დამნაშავედ ... ...
  • საზოგადო პანთეონის მოსაწყობად გამზადებული პეტიცია დარეგისტრირდა“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამისი ფინანსური სახსრებისა და მიწის ნაკვეთის გამოყოფა ქალაქ ოზურგეთში საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის მოსაწყობად“, _ ამ სახელწოდებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე ახალი პეტიცია დარეგისტრირდა. პეტიციის ავტორია ზურაბ თავბერიძე. როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გვითხრეს პეტიციის განხილვა მას შემდეგ დაიწყება, თუ ის 315 ხმას მოაგროვებს ერთი თვის განმავლობაში ინტერნეტში. “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არსებობს სასაფლაო ან სასაფლაოს ნაწილი, რომელიც განკუთვნილი იქნებოდა საზოგადო მოღვაწეთა დაკრძალვისთვის. არადა, საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის არსებობის შემთვევაში, მუნიციპალიტეტს შესაძლებლობა ექნება, გარდაცვალების შემდეგ, ღირსეული პატივი მიაგოს: ოზურგეთში მოღვაწე ხელოვნების, კულტურისა და საზოგადო მოღვაწეებს; ოზურგეთის საპატიო მოქალაქეებს; საქართველოს ეროვნულ გმირებს;  სხვა გამოჩენილ და ღვაწლმოსილ ადამიანებს“, _ წერია პეტიციაში. ... ...
  • ოცნების დეპუტატი:"დებილები ყველგან არიან, ჟურნალისტიც ბევრი მინახავსსაარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, თავისი პოზიცია დააფიქსირა “ქართული ოცნების“ დეპუტატმა კახა ოქრიაშვილმა. “მთავარი არხის“ სიუჟეტში ის შეურაცხყოფას აყენებს მედიის წარმომადგენლებს. “დღეს, რომ გამოვიკვლიოთ ჩვენ მოსახლეობაში და ვკითხოთ, რა არის კარგი მაჟორიტარულ სისტემაში, რა არის ცუდ და აგრეთვე პროპორციულში, 99%-ი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ვერ გვიპასუხებს - იმიტომ, რომ ვერ ერკვევა, ამიტომ გაიხსნას დისკუსია, გავაცნოთ მათ ყველა უარყოფითი და დადებითი მხარე სისტემის და მერე გადაწყდება ეს საკითხი. მორჩა", _ თქვა ოქრიაშვილმა. ის დარწმუნებულია მის სიტყვებში და ასევე ამბობს: “ზუსტად ვიცი, რა იცის და რა არ იცის ჩემმა ხალხმა. ხალხმა კი არა მრავალმა პოლიტიკოსმა არ იცის, მინდა გითხრა.“ _ აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბრის დროს კახა ოქრიაშვილმა. ჟურნალისტის დამაზუსტებელ კითხვაზე, მის გუნდშიც არიან თუ არა, ვინც არ იცის მაჟორიტარულ და პროპორციულ სისტემას შორის განსხვავება, დეპუტატი ასე პასუხობს:  "დებილები ყველგან არიან, ჟურნალისტიც ბევრი მინახავს. ასე რომ, პროვოკაციულ კითხვებს თავი ... ...
  • საქართველოში ერთდროულად, ხანძრის ცხრა კერა მძვინვარებსსაქართველოს რეგიონები ხანძრებმა მოიცვა – ამ დროისთვის ხანძარია მარტვილში, ონში, ხულოში, ამბროლაურში, მესტიაში, სოფელ ეცერში, სოხუმში, გულრიფშში და გაგრაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრეები ამ დრომდე ებრძვიან ხანძრის კერებს. სამუშაოებში უამრავი მეხანძრე-მაშველია ჩართული. სოფელი სალხინო: მარტვილის რაიონის სოფელ სალხინოში ტყის მასივი იწვის. სოფლის დეპუტატის, გოგი ბასილაიას ინფორმაციით, ამ დროისთვის ხანძარი სამ ლოკაციაზეა და შეინიშნება ძლიერი დაკვამლიანება. „ადგილზე მუშაობენ სახანძრო-სამაშველო ბრიგადები, თუმცა ცეცხლი ისეთ ადგილზეა, ტექნიკა ვერ ახერხებს ახლოს მისვლას. სოფელში შეინიშნება ძლიერი დაკვამლიანება. სავარაუდოდ ცეცხლი ტყის საფარს უკიდია”,- აცხადებს რწმუნებული. სოფელი ეცერი:  მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეცერში გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. როგორც „პრაიმტაიმს“ შსს-ში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 304-ე მუხლით დაიწყო, რაც ტყის ან ნარგავის დაზიანებას, ან განადგურებას გულისხმობს. ცნობისთვის, ცეცხლი ტყის ქვედა საფარს 18 ნოემბერს, გვიან ღამით გაუჩნდა. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. ოფიციალური ინფორმაციით, ხანძრის დასახლებულ ტერიტორიაზე გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. სახანძრო-სამაშველო სამუშაოები დღეს დილიდან განახლდა. ამბროლაური და ონი: ორი დღეა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის 60-კაციანი ჯგუფი ამბროლაურისა და ონის ტყეში გაჩენილ ხანძარს ებრძვის ებრძვიან. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ხანძრის კერები ღიაა, თუმცა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ამის შესახებ „პრაიმტაიმს!“ უწყებაში განუცხადეს. ხულო: ხულოში, სოფელ დიდ რიყეთში ხანძარია. ცეცხლი ტყის ქვედა საფარს უკიდია. საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურის ინფორმაციით, დასახლებულ პუნქტში ცეცხლის გადასვლის საშიშროება არ არსებობს. ადგილზე სამი სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი მუშაობს. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია. ოკუპირებული აფხაზეთი: რუსეთის და დე ფაქტო მთავრობის ერთობლივი ქმედებების მიუხედევად, ოკუპირებულ აფხაზეთში ძლიერ ხანძარს ვერ აქრობენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ცეცხლი 11 000 ჰექტარზეა გავრცელებული. კვამლი შეინიშნება სოხუმის, გულირიფშის და გაგრის რაიონებში. სპეციალისტები მოსახლეობას რეკომენდაციებს აძლევენ, როგორ მოიქცნენ ძლიერი დაკვამლიანების შემთხვევაში. ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში რუსული ავიციაა ჩართული. „მი-8“ ტიპის ვერტმფრენმა და და “ბე-200“ ტიპის თვითმფრინავმა ცეცხლის ჩასაქრობად დაახლოებით 651 ტონა წყალი უკვე გამოიყენა. მედიის ცნობით, ხანძარი რამდენიმე მიმართულებითაა გავრცელებული. ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთისგან დამატებით დახმარებას ელოდებიან. ხანძარი აფხაზეთში ერთ კვირაზე მეტია რაც მძვინვარებს. ამ დროის მანძილზე, აფხაზური მედია ცეცხლის გავრცელების სხვადასხვა მასშტაბებს ასახელებდა. ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით, ცეცხლი 11 000 ჰექტარს უკიდია. მესტია: მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუმარის მახლობლად, ტყეში გაჩენილი ხანძრის ქრობის პროცესში დილიდან ჩაერთო დამატებით 90-მდე მეხანძრე-მაშველი. ტყის ქვედა საფარს ცეცხლი 18 ნოემბერს გაუჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ძლიერი დაკვამლიანების, უამინდობის და რთული რელიეფის მიუხედავად, მეხანძრე-მაშველები უწყვეტი რეჟიმით მუშაობენ. ამავე სამსახურის განცხადებით, არ არსებობს ხანძრის დასახლებულ ტერიტორიაზე გავრცელების საფრთხე და სიტუაცია კონტროლს სრულად ექვემდებარება. 19 ნოემბრის დილის მდგომარეობით, ხანძრის ლოკალიზების სამუშაოებში 140-მდე მეხანძრე-მაშველი მონაწილეობს. მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა. ადგილზე მუშაობს რეგიონული სატყეო სააგენტოს 30-მდე თანამშრომელიც. წყარო: ... ...
  • დავით მჟავანაძის სასამართლო პროცესი 5 საათზე განახლდება დილიდანვე დაიწყო და ამ დრომდე მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 18 ნოემბერს, აქციაზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესი.ამ ეტაპზე ექვსი დაკავებული: დავით მჟავანაძე, ირაკლი კაჭარავა, პაატა სოსანაშვილი, დიმიტრი ბიძინაშვილი, გიგა მაქაცარაშვილი, ირაკლი ნადირაძე ელოდებიან მოსამართლის განაჩენს. როგორც ცნობილი ხდება სასამართლო პროცესი ხუთი საათისთვის განახლდება. ამ დროისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოადგენს დამატებით მტკიცებულებებს/ ექვსივე მათგანი გუშინ, აქციის დროს დააკავეს. მათ შორის არიან “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ოზურგეთის რაიონული ორგნიაზაციის თავმჯდომარე დავით მჟავანაძე და გურიის ყოფილი გუბერნატორის მოადგილე პაატა ... ...

არქივი

ზაფრანი

როგორ გამოვავლინოთ ნიჭიერი ბავშვი

არ დაგეგმოთ შვილებს მომავალი შეეცადეთ...

აუცილებელი წასაკითხი მამებისთვის

ახალშობილს უნდა ეძინოს დედის საწოლში...

ბეკონი ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ყოფილა

შვედი მეცნიერების მტკიცებით, ბეკონის საკვებად...

როგორ დავალევინოთ წამალი პატარას

წამლის დალევა პატარებს არ უყვართ,...

მერილინ მონროს სილამაზის საიდუმლო

 რა იყო ის საიდუმლო, რომლის...

რატომ უნდა ვხატოთ

ცოტა ხნის წინ, ამერიკელმა ფსიქოლოგებმა...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ სასმელად ვარგის წყალს მოიხმართ?