კულტურული მემკვიდრეობის რომელი ძეგლები დარჩება სტატუსის გარეშე


საზოგადოება

კულტურული მემკვიდრეობის რომელი ძეგლები დარჩება სტატუსის გარეშე

19 ნოე. 2013, 18:52:06

ისტორიკოსების, ხელოვნებათმცოდნეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს ეწინააღმდეგებიან და აცხადებენ, რომ მსგავსი ცვლილებით, შესაძლოა, ის ძეგლებიც აღმოჩნდეს საფრთხის ქვეშ, რომლებიც აქამდე განსხვავებული და დაცული სტატუსით სარგებლობდნენ.

"კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" დღეს მოქმედი კანონის გათვალისწინებით, ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია დასაშვები, თუ ძეგლი განადგურდა ან ისე დაზიანდა, რომ ისტორიული თუ კულტურული ღირებულება დაკარგა, რომლის აღდგენაც შეუძლებელია, ან მეცნიერული კრიტერიუმებით ის ძირითადი მახასიათებელი აქვს დაკარგული, რომლის გამოც ობიექტს ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. კანონი ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნის რაიმე სახის საგამონაკლისო ნორმებს და აღნიშნულისგან განსხვავებულ საფუძვლებს, სადღეისოდ არ ითვალისწინებს.

ეკონომიკის სამინისტროს მიერ პარლამენტში ინიცირებული პროექტის თანახმად კი, ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებულ მე-17 მუხლს ემატება ნორმა, რომლის მიხედვითაც, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის არსებობისას, მთავრობის განკარგულებით ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა დასაშვები ხდება. გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებული. ამავე პროექტის გათვალისწინებით, "განსაკუთრებულ შემთხვევებში" ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნის შესაძლებლობა არ ვრცელდება ეროვნული კატეგორიისა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ძეგლებზე.

ისტორიკოსი გია ანჩაბაძე "გურია ნიუსთან" საუბრისას ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის სტატუსის მოხსნა ეკონომიკურ ინტერესებს უკავშირდება, რაც დაუშვებელია.

"ძნელია შეაფასო სახელმწიფოს საჭიროება რა არის, ან როგორ უნდა შეფასდეს? ან თუ დაინგრა, მერე ვინღა აღადგენს ამას თუ აღმოჩნდა, რომ ასეთი საჭიროება სინამდვილეში არ იყო? პასუხისმგებლობა არაფერი არ არის? მე რომ მკითხოთ ეს დაუშვებელია. აქამდე ამ ძეგლებს ვიცავდით და ახლა ამის გაკეთება წარმოუდგენელი იქნება. ვფიქრობ, ეს ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოა. კულტურის სამინისტრო ამას მხარს როგორ უჭერს, ვერ ვხვდები. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეიძლება თავისი ინტერესები აქვს, მაგრამ კულტურის სამინისტრომ როგორ შეიძლება ამას მხარი დაუჭიროს? კულტურის სამინისტრო იმიტომ არსებობს, რომ კულტურა დაიცვას. შესაძლოა, ჰქონდეთ თავის არგუმენტები, მაგრამ ამის გატანა პარლამენტში მაინც დაუშვებლად მიმაჩნია. უფრო უპრიანი იქნება, რომ ის კანონი უფრო მეტად გავამკაცროთ, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს იცავს, ვიდრე შევამსუბუქოთ, ან კანონს ხელი საერთოდ არ ვახლოთ. დღეს შეიძლება გვეჩვენებოდეს, რომ ესა თუ ის ძეგლი მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ შეიძლება ის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე დღეს ჰქონიათ. ჩემი აზრით, აქ ეკონომიკური ინტერესები იკვეთება. არ ვიტყვი ეს სახელმწიფო ეკონომიკაა თუ სხვა, მაგრამ ვინაიდან ეკონომიკის სამინისტროა ამ ცვლილების ინიციატორი, მისი ინტერესები გამოკვეთილია. რომელ ძეგლებს შეიძლება მოეხსნას სტატუსი ჩემთვის უცნობია. თუმცა, ისიც არ არის საკმარისი, რომ იუნესკოს დაცვის ქვეშ მყოფ ძეგლებს ვერ შეეხებიან. ეს ძეგლები უნიკალურია, მაგრამ არის კიდევ ათასობით კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლი, რაც იუნესკოს ძეგლთადაცვის ნუსხაში არ არის. იუნესკოს მხოლოდ მსოფლიო მნიშვნელობისთვის აუცილებელი ძეგლები აქვს თავისი მფარველობის ქვეშ, მაგრამ ხომ არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ძეგლები? მათი სტატუსგარეშე დატოვება, ისე, რომ ჩინოვნიკების სურვილისამებრ მოხდეს ყოფნა-არყოფნა, ვფიქრობ, სწორი არ არის," _ აცხადებს ანჩაბაძე.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის მთავრობის განკარგულების მიხედვით სტატუსის მოხსნის წინააღმდეგია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და "ტფილისის ჰამქარი". მათ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილება ერთის მხრივ, მნიშვნელოვნად ამცირებს სტატუსის მოხსნის თაობაზე არსებული ნორმის იურიდიულ ძალას, ხოლო მეორეს მხრივ, სერიოზული საფრთხის შემცველია და შესაძლოა გამოუსწორებელი შედეგები მივიღოთ კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით.

"ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებაში არ არის დაკონკრეტებული, თუ რა იგულისხმება "განსაკუთრებულ შემთხვევებში". აღნიშნული გარემოება თავისთავად ტოვებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სუბიექტურობის მაღალ საფრთხეს და ნებისმიერი კონკრეტული შემთხვევა შესაძლოა განხილული იქნეს, როგორც "განსაკუთრებული შემთხვევა". უცნობია, თუ რა იგულისხმება "სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობაში" და როგორ, რა ფორმით და რომელი კრიტერიუმების საფუძველზე შეფასდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევა, როგორც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობა. მსგავსი ბუნდოვანი ნორმების შემოტანა ცალსახად შეიძლება შეფასდეს, როგორც უკან გადადგმული ნაბიჯი კანონონშემოქმედებით პროცესში. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის არსებული რედაქცია უკვე ამკვიდრებს იმ წინაპირობებს როდესაც შესაძლებელია ძეგლისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. შესაბამისად, კანონში არსებული ჩანაწერი უკვე წარმოადგენს "განსაკუთრებულ შემთხვევათა" ერთობლიობას. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონის მიზანს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა წარმოადგენს. ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილება კი წინააღმდეგობაშია კანონის ბუნებასთან და არაფერი აქვს საერთო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან. ის გარემოება, რომ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილება არ გავრცელდება ეროვნული კატეგორიის მქონე ან/და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ძეგლებზე, არ შეიძლება გახდეს დამშვიდების საფუძველი, რადგანაც ძეგლის კატეგორიის ცვლილების შემთხვევაში, შესაძლოა ის ძეგლებიც აღმოჩნდეს საფრთხის ქვეშ, რომელიც მანამდე განსხვავებული და დაცული სტატუსით სარგებლობდნენ," _ აღნიშნულია განცხადებაში.

ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებენ იმ გარემოებაზეც, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების ავტორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროა.

"ეს ფაქტი თავისთავად აჩენს ეჭვს, რომ ცვლილების განხორციელების უკან შესაძლოა კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესები იყოს. აღნიშნულ მოსაზრებას ისიც აძლიერებს, რომ კანონპროექტის განმარტებით ბარათში, კანონპროექტის მიღების მიზნად "გარკვეული შემთხვევებია" მითითებული. ამასთან, საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება არ წარმართულა ღიად და ამ პროცესში სათანადო მონაწილეობა არ მიუღიათ შესაბამისი დარგის გამოცდილ ექსპერტებს და სპეციალისტებს. შესაბამისად, კანონპროექტთან დაკავშირებით არც დადებითი დასკვნა არსებობს. მიგვაჩნია, რომ ამ ნორმის შემოტანამ, შესაძლოა, გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. მითუმეტეს, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში არაერთი ისეთი პრობლემური ნორმაა, რომელიც ისედაც სერიოზულ საფრთხეებს შეიცავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან მიმართებაში. ამასთან, გვსურს ხელისუფლებას შევახსენოთ, რომ ბოლო წლებში, რეაბილიტაცია რესტავრაციის სახელით, ასეულობით მილიონი ლარის ხარჯვის ფონზე არაერთი მაღალი კულტურული ღირებულების მქონე ძეგლი განადგურდა. პარალელურად ძეგლების ნაწილმა მნიშვნელოვნად იცვალა სახე. ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემთხვევაში კი შესაძლებელია იგივე მოვლენები ამჯერად უკვე კანონის სახელით განხორციელდეს. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, ძალაში დატოვოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით ძეგლისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის თაობაზე არსებული საკანონმდებლო ნორმა და მხარი არ დაუჭიროს საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის ძალითაც შესაძლებელი ხდება, რომ "განსაკუთრებული შემთხვევების" სახელით ე.წ. "სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის არსებობისას", ძეგლს სტატუსის მოეხსნას," _ აცხადებენ არასამთავრობოები.

არქიტექტურის ისტორიკოსი მაია მანია "გურია ნიუსთან" საუბრისას აცხადებს, რომ "ეს ცვლილებები კულტურული მემკვიდრეობის გაქრობისკენ და დასახიჩრებისკენ არის მიმართული.

"დამღუპველი იქნება ეს კანონი თუ დამტკიცდა. რა თქმა უნდა, პირველი რაც აზრად მომდის ეს არის აღმაშენებლის გამზირზე მიხეილის საავადმყოფო, რომელიც რამდენიმე შენობისგან შედგება და ძალიან დიდი ღირებულება აქვს. სიმბოლური, არქიტექტურული, ისტორიული მნიშვნელობაც. ყველანაირად გადასარჩენი ფასეულობაა, მაგრამ ვიცი, რომ პრობლემა შეექმნათ ამ შენობების დანგრევის. დაუნგრევლად ვერ ახორციელებენ თავიანთ გეგმებს. ერთ-ერთი საკვანძო ადგილი, რის გამოც ეს საკითხი დაიძრა, უსათუოდ ეს შენობები უნდა იყოს. ეს ცვლილება დამღუპველი იქნება არა მარტო თბილისისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის, ასევე ურბანული მემკვიდრეობისთვის და ცალკეული ძეგლებისთვისაც. სტატუსის მოხსნის უფლება მხოლოდ პროფესიონალს შეიძლება ჰქონდეს, როგორც სტატუსის მინიჭების უფლება. სპეციალისტებთან შეუთანხმებლად წარმოუდგენლად მიმაჩნია სამინისტროს მიერ ამ საქმეში ჩარევა და მათი ინიციატივის გამოჩენა. რაც შეეხება ცვლილების კავშირს ხუდონჰესის მშენებლობასთან, კონკრეტულად ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ბუნებრივი გარემოს დაცვაზეც რომ არ არის დიდი ზრუნვა, ესეც ფაქტია," _ განუცხადა მანიამ "გურია ნიუსს".

ხელოვნებათმცოდნე გოგი ხოშტარია კი აცხადებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის სტატუსის მოხსნა მხოლოდ მთავრობის პრეროგატივა არ უნდა იყოს და ეს გადაწყვეტილება სპეციალისტთა ჯგუფმა შესაბამისი შესწავლის საფუძველზე უნდა მიიღოს.

"კარგად უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ამას სათავისოდ არავინ გამოიყენებს. არის თბილისში სახლები, რომელსაც ეს სტატუსი აქვს მინიჭებული და ვერ არემონტებენ. რა თქმა უნდა, ცალკეულ, ინდივიდუალურ შემთხვევაში ამ სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია, თუ ის არ წარმოადგენს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მემკვიდრეობას. თუმცა, ეს გადაწყვეტილებას აუცილებლად სპეციალურმა საბჭომ უნდა მიიღოს, რომელიც სპეციალისტებით იქნება დაკომპლექტებული. ეს არ უნდა იყოს ერთპიროვნული, დირექტიული ტიპის გადაწყვეტილება და მით უმეტეს, სახელმწიფო დონეზე გადაწყვეტილი. საბჭოში აუცილებლად უნდა შევიდნენ ურბანისტები და ქალაქის ისტორიის სპეციალისტები, რომლებიც საზოგადოების ნდობას იმსახურებენ," _ უთხრა ხოშტარიამ "გურია ნიუსს".

მისივე თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ცვლილება ხუდონჰესის მშენებლობის საკითხსაც უკავშირდებოდეს.

"დანამდვილებით ამის თქმა გამიჭირდება, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ უკავშირდებოდეს. თუმცა ვერაფერს გეტყვით," _ აცხადებს ანჩაბაძე.

შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე 5 ივლისს საყდრისის უძველეს ოქროს მაღაროს მოეხსნა უძრავი ძეგლის სტატუსი და მოძრავ ძეგლად გადაკეთდა. ეს გადაწყვეტილება კი 11-კაციანმა კომისიამ მიიღო, რომლის დასკვნასაც ხელი კომისიის ცხრა წევრმა მოაწერა.
 ახალი ამბები
  • "პარლამენტი და სკამი რომ გვინდოდეს, ელისაშვილს როგორმე მოვასწრებდით იქ მისვლას" _ მანჯგალაძე"პარლამენტი და სკამი რომ გვინდოდეს, ელისაშვილს როგორმე მოვასწრებდით იქ მისვლას"_ ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშნებლის წევრმა, პაატა მანჯგალაძემ განაცხადა. მანჯგალაძის თქმით, თუ ალეკო ელისაშვილმა გადაწყვიტა, „ქართული ოცნების“ ფასადად ყოფნა, ეს მისი არჩევანია, რადგან ელისაშვილის შესვლა, ვერ გაზრდის პარლამენტის ლეგიტიმაციის ხარისხს. "ძირითადი ოპოზიცია და „სტრატეგია აღმაშენებელი“ ვრჩებით ჩვენს პოზიციაზე და ველოდებით მეხუთე რაუნდს, სადაც „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა მოიტანოს პასუხი იმ წინადადებებზე, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით საერთო ოპოზიციური შეთანხმების ერთგული“, – განაცხადა მანჯგალაძემ. როგორც მანჯგალაძემ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, არ არის გამორიცხული, რომ დაიწყოს აქციები. ის აღნიშნავს, რომ პარლამენტი და სკამი რომ დომოდათ, ელისაშვილს შესვლას მოასწრებდნენ. „რაც შეეხება გეგმებს, კონსტიტუციით დადგენილი ნებისმიერი ფორმა, რომელიც არის მისაღები და რასაც გადაწყვეტს საზოგადოება, ჩვენ ვიქნებით მათ გვერდით. მათ შორის არ გამოვრიცხავთ აქციებსაც. თუ გადავხედავთ მსოფლიო ისტორიას, თუ რამე მიუღწევია საზოგადოებას, მიუღწევია ქუჩის აქციებით, რომელიც არის ადამიანის კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლება. ოპოზიციის შიგნით გარკვეული კონსულტაციები ახლაც მიმდინარეობს. საჯაროდ შეხვედრის თარიღი ამ დღეებში დაზუსტდება და შევთანხმდებით ზუსტად სამოქმედო გეგმებზე. აქ სკამებსა და ძალაუფლებაზე არაა საუბარი, აქ ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლის გზებზეა საუბარი. პარლამენტი და სკამი რომ გვინდოდეს, ელისაშვილს როგორმე მოვასწრებდით იქ მისვლას“, – განაცხდა პაატა ... ...
  • ნატანებში მოკლული მამაკაცის შვილი ამ დრომდე არ ჩანსგუშინ, ნატანებში მომხდარი მკვლელობის შემდეგ, გარდაცვლილი 60 წლის მამაკაცის შვილი აქამდე არ უპოვიათ. „გურია ნიუსის“ წყაროს ინფორმაციით, მამა-შვილი ფალავანდიშვილები ზემო ნატანებში, ჯაფარეულას უბანში, ძმასთან სტუმრად ჩამოვიდნენ. მოკლულის ძმას პატარა სახლი ეზოთი ცალკე აქვს და ძირითადად, ჩამოსვლის დროს, იქ იმყოფებოდნენ. ძმასთანაც მიდიოდნენ. ასე იყო ამჯერადაც. _ როცა გვიან ღამემდე არ გამოჩნდნენ, ძმამ ძმასა და ძმისშვილს ტელეფონზე დაურეკა. რაკი არ უპასუხა მამა-შვილმა, მერე მეზობელს დაურეკა და სთხოვა, იქნებ, შეხვიდე და ნახო, რა ხდება, არც ჩამოვიდნენ და არც ტელეფონზე მპასუხობენო. შესულა მეზობელი და უნახავს ეს საზარელი სურათი. შვილი კი იქ არ ყოფილა და არც აქამდე უპოვიათ. ზოგადად, ხალხი ამ მამა-შვილს, მშვიდ, უკონფლიქტო პიროვნებებად ახასიათებს, _ გვეუბნება წყარო.„გურია ნიუსი“ შსს-ს პრესსამსახურს დაუკავშირდა. „მომხდარია მკვლელობა და საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს ს.ს. კოდექსის 108-ე მუხლით“, _ გვითხრეს ... ...
  • სალომე ზურაბიშვილი ბრიუსელში იენს სტოლტენბერგს შეხვდებანატო-ს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრეზიდენტს, სალომე ზურაბიშვილს დღეს ბრიუსელში, ნატო-ს შტაბბინაში უმასპინძლებს. სალომე ზურაბიშვილი ასევე დაესწრება ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომას. ალიანსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით, „კოვიდ-19“-ის პანდემიის უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, მედიის წარმომადგენლებს ღონისძიების გასაშუქებლად ნატო-ს სათავო ოფისში დაშვება არ ექნებათ. ღონისძიების პირდაპირი ეთერი კი ნატო-ს ვებგვერდზე, სტრიმინგის ფორმატით გავრცელდება. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში სალომე ზურაბიშვილი უკვე შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს, ვიცე-პრეზიდენტ ჟოზეფ ბორელს, ასევე ევროპარლამენტის პრეზიდენტ ... ...
  • საქართველოს ბანკი 4B-ს მომხმარებელს ახალ ბარათს სთავაზობს (R)22 იანვარი, 2020- საქართველოს ბანკი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას განაგრძობს. წარმატებული ბიზნესსაქმიანობისათვის საჭირო პირობების შექმნის მიზნით, ბანკი მომხმარებელს უნიკალურ, 4B ბარათს სთავაზობს. ახალი შეთავაზების ფარგლებში 4B-ს მომხმარებელი მიიღებს სპეციალურად მისთვის დამზადებულ 4B ბარათს, რომელიც VISA-სთან ერთად შეიქმნა. მისი მფლობელი ვიზა პლატინიუმის ყველა უპირატესობითა და სერვისით ისარგებლებს. ახალი ბარათის მეშვეობით ბიზნესი შეძლებს გადახდისა და განაღდების მაღალი დღიური ლიმიტით ისარგებლოს, მიიღოს ფასდაკლებები და შეთავაზებები საქართველოს ბანკის პარტნიორ ობიექტებში. მეტიც, პირადი კონსიერჟი 4B-ს მომხმარებელს სრულიად უფასოდ შესთავაზებს მხარდაჭერას ისეთი ყოველდღიური საკითხების მოგვარებაში როგორიცაა: ბიზნესმიმოწერა (ინგლისურ/რუსულ ენებზე), სასტუმროს, რესტორნის დაჯავშნა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და ა.შ.„საქართველოს ბანკი მუდამ ცდილობს, მომხმარებელს მის საჭიროებებზე მორგებული ახალი შესაძლებლობები შესთავაზოს. მოხარული ვართ, წარმოგიდგინოთ ახალი 4B ბარათი, რომელიც ბიზნესის წინსვლისა და განვითარებისთვის შეიქმნა. ახალი ბარათის მეშვეობით ბიზნესი უამრავი უპირატესობით შეძლებს სარგებლობას. ბიზნესის მხარდაჭერა საქართველოს ბანკის ერთერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და ახალი შესაძლებლობების შექმნას“, - განაცხადა ზურაბ მასურაშვილმა, საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულების ხელმძღვანელმა. ინფორმაციისთვის, საქართველოს ბანკმა სწორედ ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ბიზნესისთვის უნიკალური სივრცე - 4B შექმნა. ეს არის ადგილი, სადაც ბანკის პარტნიორ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს აქვთ შესაძლებლობა, დაჯავშნონ და ისარგებლონ სამუშაო სივრცეებით და გაეცნონ პარტნიორი კომპანიების მიერ მათთვის შექმნილ სპეციალურ შეთავაზებებს, მიიღონ საჭირო რჩევები და სასარგებლო ინფორმაცია. ახალ სივრცეში ბიზნესს პერსონალური ბანკირი ემსახურება. საგანმანათლებლო მიზნით კი, 4B-ის სტატუსის მქონე კლიენტებს ახალ სივრცეში უახლესი ბიზნესგამოცემებისა და ბიზნესლიტერატურის გაცნობის შესაძლებლობაც აქვთ. 4B ბარათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: ... ...
  • ევროპის თასების მფლობელთა თასის გამარჯვებული თავს ტაქსის მძღოლობით ირჩენს და ბინის ქირას ვერ იხდისდინამო თბილისის ვეტერანი ფეხბურთელები, გიორგი თავაძე და გიორგი ჭილაია დახმარებას ითხოვენ.   1981 წლის დინამოს ოქროს თაობის წარმომადგენლები, ფინანსურ მხარდაჭერის თხოვნით განცხადებას სოციალურ ქსელში ავრცელებენ.   "საქართველოს ვეტერან ფეხბურთელთა ასოციაციის წევრები, ჩვენ - გიორგი (გია) თავაძე და გიორგი (გია) ჭილაია ვიყავით თბილისის დინამოს ფეხბურთელები. ვართ 1981 წლის 13 მაისის ევროპის თასების მფლობელთა თასის ფინალის გამარჯვებულები, ვართ საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატები, გვაქვს სახელმწიფოსგან მინიჭებული სპორტის რაინდის წოდება. დღეისთვის ვართ პენსიონრები, არ გაგვაჩნია საკუთარი საარსებო წყარო, ვართ უმუშევრები ათეული წლებია, არ მიგვიღია საცხოვრებელი ბინა და დღემდე ვცხოვრობთ ქირით. ძალიან გაგვიჭირდა, გთხოვთ ბიზნესმენებს, სპორტსმენებს, გულშემატკივრებს და უბრალოდ კეთილ ხალხს გულთან მიიტანოთ ჩვენი გასაჭირი. მიმღები გიორგი თავაძე საქ ბანკი GE63BG0000000498533795 თიბისი GE24TB7845245064300028 თითოეული გადმორიცხული ლარი გაგვიხანგრძლივებს სიცოცხლეს. მადლობას გიხდით თანადგომისა და სოლიდარობისთვის", _ ნათქვამია განცხადებაში.   adjarasport.com-თან საუბარში, გიორგი თავაძემ აღნიშნა, რომ დახმარების თხოვნით განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და თბილისის მერიას მიმართეს, თუმცა ამას არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია: "თბილისის დინამოში როცა ვთამაშობდი, ბინის გარეშე დავრჩი. დაოჯახებული არ ვიყავი და 1-ოთახიანი ბინა უნდა მოეცათ. თასების თასის მოგების შემდეგ, იყო საუბარი, რომ ჩვენთვის კორპუსი აშენდებოდა, თუმცა ამ საქმიდან არაფერი გამოვიდა და დავრჩით მე და გია ჭილაია ბინის გარეშე.   დახმარების თხოვნით სამინისტროსაც მივმართეთ, მერიასაც და საერთოდ ყველას, ვისაც დახმარება შეეძლო, რათა არ ვყოფილიყავი ასეთ უბედურ მდგომარეობაში.   ყველაფერს ვაკეთებ, ტაქსის მძღოლად ვმუშაობ, რომ ქირის ფული გადავიხადო. განსაკუთრებით ზამთარში გვიჭირს და ფედერაციამაც რომ მიმატოვოს, ჩათვალეთ, რომ დაღუპული ვარ. წელიწადში ერთხელ თუ ვთხოვ და ქირის ფულით მეხმარებიან", _ გვითხრა გიორგი თავაძემ.   გიორგი თავაძე თბილისის დინამოს რიგებში 1979-82 წლებში თამაშობდა, ხოლო გიორგი ჭილაია თბილისური კლუბის ღირსებას 1975–1981 და 1984 წლებში იცავდა.   წყარო: ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ იცნობ თუ არა ქართულ მხატვრობას?

გამოიცანი, ვისია ეს ნახატი

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ დიდი აღმოჩენები და ასტრონომია

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების პერიოდში ვის...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

კარმიდამო ჩემი

ძიმითში ტყუპი ხბო დაიბადა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში ტყუპი...

"მიკვირს _ ეს მე შევქმენი?!" _ თორმეტწლიანი შრომით შექმნილი ჯადოსნური სამყარო

ჩვენი სტუმარი ქალბატონი, ყვავილების მესაიდუმლე...

პრიორიტეტულ კულტურებს შორის თამბაქოც დაიკავებს ადგილს

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, დღეისთვის...

"მკვდარი სეზონის" სამუშაოები _ რა გავაკეთოთ ზამთრის დასაწყისში

შემოდგომის მიწურულის და დეკემბრის დასაწყისის...

რატომ დაიწყო ფეიჰოამ ხმობა?

ფეიჰოა ცნობილია, როგორც ყინვაგამძლე და...

როგორ გამოვიყვანოთ ნიგვზის საუკეთესო ზეთი _ ურწყული

საახალწლოდ, განსაკუთრებით პოპულარულია და რიტუალის...

მოვამზადოთ მსხვრევადი, კრატუნა და გემრიელი გოზინაყი

ახალი წელი გოზინაყის გარეშე წარმოუდგენელია....

"შერეული მეურნეობა მცირემიწიანთათვის საუკეთესო გამოსავალია"

შოთა მახარაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ...

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....