“ბიძის კერძო ნაკვეთში გაუმართავი ხაფანგის ატანით, სამართალდარღვევა არ ჩამიდენია“

საზოგადოება

“ბიძის კერძო ნაკვეთში გაუმართავი ხაფანგის ატანით, სამართალდარღვევა არ ჩამიდენია“

2015 მარ 5 17:49:29

ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მარინა კიკნაძემ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში მცხოვრები თენგიზ ყაზაიშვილის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა.

ყაზაიშვილს უკანონო ნადირობას ედავებოდნენ.

"2014 წლის 25 ნოემბერს გამოვლენილი იქნა უკანონო ნადირობის ფაქტი, რაც გამოიხატა მასზედ, რომ მოქალაქე თენგიზ ყაზაიშვილს ოზურგეთის რაიონის სოფ. შემოქმედის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ტყეში დაგებული ჰქონდა დათვის ხაფანგი ცხოველის დაჭერის მიზნით.

აღნიშნულის გამო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთ-ცენტრალური სამსახურის სწრაფი რეაგირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტის, გრიგოლ კალანდაძის მიერ 2014 წლის 12 დეკემბერს, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდდარღვევათა კოდექსის 239-ე-240-ე მუხლების მოთხოვნათა დაცვით, შედგენილ იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი", _ წერია ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს 2015 წლის თებერვლის დადგენილებაში.

თენგიზ ყაზაიშვილი არ ეთანხმება მოსამართლის გადაწყვეტილებას. მან უკვე მიმართა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს.

"ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ, 2015 წლის 16 თებერვლის დადგენილებით, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 86-ე მუხლის მე-15 ნაწილით მცნო სამართალდამრღვევად და ადმინისტრაციული სახდელის სახით განმისაზღვრა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით.

სასამართლომ არასწორად მიიჩნია ის გარემოება, თითქოს, 2014 წლის 25 ნოემბერს გამოვლენილი იქნა უკანონო ნადირობის ფაქტი, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ოზურგეთის რაიონის სოფელ შემოქმედის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ტყეში, მე, თენგიზ ყაზაიშვილს, დაგებული მქონდა დათვის ხაფანგი ცხოველის დაჭერის მიზნით",_ ამბობს ჩვენთან საუბრის დროს თენგიზ ყაზაიშვილი.

მისივე თქმით, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 86-ე მუხლი მე-15 ნაწილის შემადგენლობის არსებობისთვის (ნადირობა იმ იარაღით, საშუალებით ან მეთოდით, რომლით ნადირობაც აკრძალულია) აუცილებელია, შესაბამისი მტკიცებულებებით დადასტურდეს უკანონო ნადირობის ფაქტი, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი აქ ჰქონია.

"კერძოდ, სასამართლოს არ გაუთვალისწინებია შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები:

დათვის ხაფანგი ატანილი იყო საკარმიდამო ნაკვეთში, მაგრამ ის არ იყო დაგებული. 2014 წლის 12 დეკემბერს შედგენილ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმში არსებულ ჩემს ახსნა-განმარტებაშიც მითითებულია, რომ "სოფელ შემოქმედის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკარმიდამო ნაკვეთში დათვის დაჭერის მიზნით ავიტანე დათვის ხაფანგი.

საკარმიდამო ნაკვეთში ხაფანგის ატანის ფაქტი კი არ მიუთითებს იმაზე, რომ დათვის ხაფანგი მომართული იყო ცხოველის დასაჭერად, ანუ არ ადასტურებს უკანონო ნადირობის ფაქტს. იმავე დღეს, 2014 წლის 12 დეკემბერს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთ ცენტრალური სამსახურის უფროსის სახელზე დაწერილ წერილობით ახსნა-განმარტებაშიც განვმარტავ, რომ "ბენო სურგულაძის საკარმიდამო ნაკვეთში ავიტანე მამაჩემის დატოვებული ხაფანგი... მაგრამ რომ გამერკვია, რამდენად მქონდა ამის უფლება, ხაფანგი არ დამიმუხტია. იმავე საღამოს ხაფანგი დაიკარგა.
ხაფანგი ჩემს მიერ ატანილი იყო ბიძაჩემის, ბენო სურგულაძის საკარმიდამო ნაკვეთში. სასამართლო დადგენილების 3.2. პუნქტში მითითებულია, რომ მოწმე ზვიად აბაშმაძის განმარტებით, მან ნადირის დასაჭერი ხაფანგი ნახა სურგულაძის ეზოში. გარემოსდაცვითი ზედამხვედველობის დეპარტამენტის დასავლეთ ცენტრალური სამსახურის უფროსის სახელზე დაწერილ წერილობით ახსნა-განმარტებაში კი მოწმე ზვიად აბაშმაძე მიუთითებს, რომ "2014 წლის 26 ნოემბერს იმყოფებოდა სოფელ შემოქმედის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ნახა დათვის ხაფანგი.

გარესმოდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთ ცენტრალური სამსახურის უფროსის სახელზე დაწერილ წერილობით ახსნა-განმარტებაში მოწმე ნატო ნადირაძეც მიუთითებს, რომ ხაფანგი ნახა სოფელ შემოქმედის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. სოფელ შემოქმედის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია დიდი მანძილითაა დაშორებული ბენო სურგულაძის საკარმიდამო ნაკვეთიდან, სადაც რეალურად ხაფანგი იყო ატანილი, ამდენად, ხაფანგის მდებარეობასთან დაკავშირებული მოწმეების ჩვენება არ შეესაბამება რეალობას. ერთმანეთთან შეუსაბამოა თავად მოწმე ზვიად აბაშმაძის მიერ სასამართლოსთვის მოცემული განმარტება ხაფანგის სურგულაძის ეზოში პოვნასთან დაკავშირებით და გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთ ცენტრალური სამსახურის უფროსისთვის მიცემული განმარტება ხაფანგის სოფელ შემოქმედის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობასთან დაკავშირებით.

ხაფანგის აწყობილ (მომართულ) მდგომარეობაში არსებობაზე მიუთითებს მხოლოდ ზვიად აბაშმაძისა და ნატო ნადირიძის ჩვენებები. აღნიშნულთან დაკავშირებით განგიმარტავ შემდეგს: ხაფანგი, როდესაც ის აწყობილ მდგომარეობაშია, შეუმჩნეველია თვალისთვის, ის იფარება იმგვარად, რომ შეუძლებელია მისი დანახვა. ხაფანგის აწყობის მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ ნადირმა ვერ შეამჩნიოს ის. ადამიანებისთვის კი იმ ადგილას, სადაც ხაფანგია აწყობილი იდგმება გამაფრთხილებელი ნიშანი.

რადგან ხაფანგი მოუმართავი იყო, შესაბამისად, ადგილზე არც გამაფრთხილებელი ნიშანი იყო. გამაფრთხილებელი ნიშნის არსებობაზე არც მოწმეთა ახსნა-განმარტებებშია მითითებული. ამდენად, განგიმარტავთ, რომ ზვიად აბაშმაძემ სწორედ იმიტომ შეძლო ხაფანგის პოვნა, რომ ის არ იყო მომართულ მდგომარეობაში. ეჭვს იწვევს ის გარემოებაც, თუ რატომ გახდა მათ მიერ ხაფანგის სახლში წაღება აუცილებელი. თუკი, როგორც ისინი ახსნა-განმარტებაში მიუთითებენ, ხაფანგი უკვე გააუვნებელყვეს ჯოხის მეშვეობით. მაშინ ის უკვე აღარ წარმოადგენდა საშიშროებას შინაური ცხოველებისთვისაც და სხვის კერძო საკუთრებაში ნაპოვნი სხვისი ნივთის სახლში წაღება რა აუცილებლობით იყო გამოწვეული, გაუგებარია. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, იკვეთება აღნიშნული პირების ინტერესი, მითითებული ადგილიდან მოეშორებინათ ხაფანგი, რათა შემდგომში, ადგილზე დათვალიერებით შეუძლებელი გამხდარიყო იმ ფაქტის დადგენა, ხაფანგი მოუმართავ მდგომარეობაში იყო თუ აწყობილი.

ჩემ მიერ სამართალდარღვევის ჩაუდენლობის ფაქტს, ვფიქრობ, ადასტურებს ის გარემოებაც, რომ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომელს საკუთარი ნებით მივეცი ახსნა-განმარტება ნაკვეთში ხაფანგის ჩემ მიერ ატანის თაობაზე. სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში, ადვილად შეიძლებოდა, უარმეყო ხაფანგის ჩემი ოჯახის საკუთრებაში არსებობის ფაქტი. მაგრამ ახსნა-განმარტების მიცემის დროსაც და ახლაც დარწმუნებული ვარ, რომ საკუთარი ბიძის კერძო საკარმიდამო ნაკვეთში მოუმართავი ხაფანგის ატანით სამართალდარღვევა არ ჩამიდენია.

დღემდე პასუხგაუცემელი რჩება ჩემი მთავარი კითხვა _ რატომ დარეკა აბაშმაძემ ხაფანგის აღმოჩენიდან ორი დღის შემდეგ გარემოს დაცვის ინსპექცია და როგორ ამტკიცებს, რომ ეს ხაფანგი იყო აწყობილი?

მივიჩნევ, რომ მოწმეების ჩვენება არ არის ობიექტური და გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთ-ცენტრალური სამსახურის სწრაფი რეაგირების განყოფილების თანამშრომლების მიერ დაწერილი აქტი, სადაც ბრმად ენდობიან აბაშმაძის და ნადირაძის ჩვენებებს. ასევე, ჩემთვის გაურკვეველია გარემოს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების ქმედება, რატომ არ დაასწრო ხაფანგის ამოღების დროს თუნდაც აბაშმაძის რომელიმე მეზობელი ან თუნდაც მე", _ თქვა ყაზაიშვილმა.

"გურია ნიუსი" ყაზაიშვილის ერთ-ერთ სასამართლოს პროცესს დაესწრო, სადაც  მოწმე ზვიად აბაშმაძე დაიკითხა.

აბაშმაძემ სასამართლო პროცესზე თქვა, რომ მან ხაფანგი ყაზაიშვილის ბიძის საკარმიდამო ნაკვეთში ნახა, ხოლო მის მიერ დაწერილ ჩვენებაში ნახსენები აქვს, რომ ხაფანგი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ნახა. მოსამართლე მარინა კიკნაძემ კი აბაშმაძეს მის მიერ დაწერილი ჩვენება შეახსენა.

"არა, ხაფანგი თენგიზ ყაზაიშვილის ბიძის ნაკვეთში ვნახე, მაშინ დაბნეული ვიყავი და ამიტომ აღვნიშნე სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია", _ აღნიშნა აბაშმაძემ.

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასავლეთ-ცენტრალური სამსახურის სწრაფი რეაგირების განყოფილების უფროსმა სპეციალისტებმა, ოთარ ბობოხიძემ და ალექსანდრე მიროდაძემ, 2014 წლის 27 ნოემბერს შეადგინეს აქტი, რომელშიც წერია:

"2014 წლის 27 ნოემბერს, სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე, გამოვცხადდით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში, სადაც გავესაუბრეთ და ახსნა-განმარტება ჩამოვართვით მოქალაქე ზვიად აბაშმაძეს და ნატო ნადირიძეს. ზვიად აბაშმაძის ახსნა-განმარტებიდან გაირკვა, რომ მან 2014 წლის 26 ნოემბერს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოაჩინა ხელნაკეთი ხაფანგი. აღნიშნული აცნობა მოქალაქე ნატო ნადირაძეს და მათ ერთობლივად, იმის შიშით, რომ ხსენებული ხაფანგში არ გაბმულიყო შინაური ან გარეული ცხოველი, ხაფანგი გადაიტანეს ზვიად აბაშმაძის საკარმიდამო საცხოვრებელ ადგილას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ მიერ დათვალიერებული იქნა სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია და, ასევე, დათვალიერებული იქნა ზვიად აბაშმაძის თანხმობით, მისი კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთი. საიდანაც ამოღებული იქნა ხელნაკეთი ნადირის ხაფანგი".
 ახალი ამბები
  • გურიას უყვარხარ, ზაზა!ხვალ, სიონის ტაძარში ქართველ კინორეჟისორს ზაზა ურუშაძეს დავემშვიდობებით. კინორეჟისორს, რომელმაც არაერთი წარმატება და სიხარული მოუტანა ქართველ მაყურებელს, განსაკუთრებული გულისტკივილით ემშვიდობება გურია. მისთვისაც ეს მხარე სითბოს, სიყვარულის  და საუკეთესო მოგონებების სამყარო იყო. “ოსკარის“ ცერემონიალზე, გამარჯვების შემთხვევაში, ზაზა აპირებდა, რომ ქართულად, გურული კილოკავით გამოსულიყო. და  მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამოსვლა ვერ შედგა, არა ერთგზის შედგა მისი ნიჭით, ღირსებით, სიყვარულით მონიჭებული სიამაყე გურიისთვის, საქართველოსთვის... მიუხედავად არაერთი გულისტკენისა, ყოველთვის კეთილი, თავმდაბალი და ადამიანური სითბოთი სავსე - გარდა ნიჭიერი პროფესიონალისა, ასეთია ზაზა ურუშაძე მათთვის, ვისაც მასთან ურთიერთობის ბედნიერება ერგო ბავშვობაში, დიდობაში, საქმეში... 2015 წელს, როცა საქართველოში “ოქროს გლობუსის“ 5 ფინალისტ ფილმს შორის “მანდარინების“ გამარჯვებას ზედმეტი ემოციით ელოდა საზოგადოება, ზაზა ურუშაძე გულშემატკივრების ემოციებზე დარდობდა და მოთმინებით ხსნიდა - 5 საუკეთესო ფილმს შორის, ყველაზე პრესტიჟულ კინოფორუმზე მოხვედრა უკვე დიდი გამარჯვება და საქართველოში ზეიმის მიზეზი უნდა ყოფილიყო... სწორედ იმ დღეებში, ლოს ანჯელესში მყოფმა კინორეჟისორმა “ამერიკის ხმის“ ჟურნალისტთან მაია ქვარცხავასთან ინტერვიუში, სამომავლო გეგმებზე საუბრისას თქვა: “...თითქოს გვინდა ახალი პროექტის დაწყება და სცენარიც მომცეს, მაგრამ სიმართლე გითხრა, ვერ შევძელი. საერთოდ ძალიან სწრაფად ვწერ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც მობილიზება არ გამომდის. ამერიკაშიც მაქვს შემოთავაზებები, დღესაც იყო შეხვედრა და მოლაპარაკება. სერიოზული ჩანს, მაგრამ ამაზე საუბრის არც უფლება მაქვს და თან ჯერ არ გადამიწყვეტია. დაველოდოთ, ვნახოთ. შეიძლება „მანდარინების“ ირგვლივ შექმნილმა სიტუაციამ იმოქმედა და ვერ გამოვდივარ ამ ფილმის გავლენიდან. ძალიან ცუდია რეჟისორისთვის, როცა ეს ყველაფერი ერთგვარ ტკბობაში გადადის. არ ვიქნები გულწრფელი და ტყუილს ვერ ვიტყვი, რომ ეს ჩემზე არ მოქმედებს. საოცრებაა, მართლა. არაჩვეულებრივია ეს ნომინაციები, პრიზები და რეჟისორზე ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. უცებ ჰოლივუდის საერთაშორისო კინოკრიტიკოსთა ასოციაცია რომ დაგასახელებს მსოფლიოს 5 საუკეთესო ფილმში, ეს დიდ გავლენას ახდენს შენზე, რაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ამით ტკბობა დამღუპველი ჩანს და განვითარების, ახლის შექმნის საშუალებას არ იძლევა. ალბათ უნდა დასრულდეს ეს ციკლი, დავივიწყო, გამოვიდე ფსიქოლოგიურად ამ მდგომარეობიდან. უნდა გავთავისუფლდე „მანდარინებისგან“ და შემდეგ უფრო ჩავერთვები ახალ პროექტში და შევუდგები საქმეს, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს, ყველაზე მთავარი ბედნიერება მაინც კეთებაში, ფილმის შექმნის პროცესშია“... ზაზა ურუშაძის და ჭეშმარიტი ხელოვნების მრევლის - ზაზას ახალი ფილმების შექმნის ბედნიერება, სამწუხაროდ, აღარ გვერგება, მაგრამ, იქნებ, როგორმე მისმა წასვლამ ბედნიერების ფასი გვასწავლოს?! “გურია ნიუსი“ ღრმა მოწიწებით პატივს მიაგებს მის ხსოვნას, მის შემოქმედებას; და ის გულისტკივილი, რაც ამ დღეებში გურიაში სუფევს, გვინდა ერთი წინადადებით გითხრათ: გურიას უყვარხარ, ... ...
  • რა იგეგმება თბილისში 14 დეკემბერს პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ გენერალური მდივანმა,  კახა კალაძემ განაცხადა, რომ 14 დეკემბერს, თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, საზეიმო ღონისძიება, მასშტაბური შეკრება გაიმართება, რომელსაც პარტიისა და საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდამჭერები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან დაესწრებიან. „ქართული ოცნების“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივით, ჩვენ, „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური გუნდი, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების ამ ინიციატივას სიამოვნებით შევუერთდით და შეიძლება ითქვას, რომ დღეის მდგომარეობით, ეს ღონისძიება თავისი მასშტაბებით, უკვე გასცდა ახალგაზრდული ორგანიზაციის ფარგლებს და მთელი პოლიტიკური გუნდის, ყველა იმ ადამიანის საზეიმო ღონისძიებად იქცა, ვისთვისაც საქართველოს ევროპული მომავალი ღირებული და მნიშვნელოვანია. ამ დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს ყველა რეგიონიდან ვიწვევთ ჩვენს მხარდამჭერებს, ვიწვევთ „ქართული ოცნების“ კურსის და საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდამჭერებს. საორგანიზაციო ჯგუფი უზრუნველყოფს ღონისძიებაზე დასწრების მსურველთა ტრანსპორტირებას საქართველოს ყველა რეგიონიდან. მოვუწოდებ ჩვენს მხარდამჭერებს, მოვუწოდებ საქართველოს ევროპული მომავალის მხარდამჭერებს, თბილისელებს, რეგიონში მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს მობრძანდით, მობრძანდით ოჯახებთან, შვილებთან ერთად და ერთად დავუჭიროთ მხარი საქართველოს გზას ევროპისკენ!“,_ განაცხადა ... ...
  • ალექსანდრე თავართქილაძე: „აქტივირებული უჯრედების გადანერგვა ქართული მედიცინის უდიდესი წარმატებაა“როგორც ჩვენს მკითხველებს შევპირდით, გთავაზობთ საინტერესო ინტერვიუს ონკოლოგსა და გენეტიკოსთან. პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტის კლინიკურ დირექტორთან, ალექსანდრე თავართქილაძესთან. ის ოზურგეთელია, ჯერ მხოლოდ 38 წლის-მედიცინაში საარაკო მიღწევებით. მშობლიური გურია განსაკუთრებით ელოდება მასთან შეხვედრას. _ ბატონო ალექსანდრე, უნივერსიტეტი წითელ დიპლომზე დაამთავრეთ, რეზიდენტურაში სად სწავლობდით? _ 2005-11 წლებში ლუი პასტერის სახ. უნივერსიტეტში ვიყავი, Civil-ის ჰოსპიტალის ონკოლოგიისა და ჰემატოლოგიის დეპარტამენტში. აქვე ვსწავლობდი რეზიდენტურასა და დოქტორანტურაშიც, სპეციალობით ონკოლოგია და ჰემატოლოგია. შემდეგ იყო სტაჟირებები: ჟენევის უნივერსიტეტის ჰოსპიტალის მოლეკულური მედიცინის დეპარტამენტში, პიერ და მარია კიურების სახელობის სახ. ონკოლოგიის დეპარტამენტში, ჩიბას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ულუდაგის უნივერსიტეტის კლინიკური ბიოქიმიისა და მოლეკულური მედიცინის დეპარტამენტში... ჩამონათვალი შორს წაგვიყვანს. მთავარია ის, რომ დღეს ონკოლოგიაში საინტერესო ძვრებია მსოფლიოში და დროს არ უნდა ჩამორჩეს ექიმი. მუდამ სიახლის ძიებაში უნდა იყოს. უახლესი ინფორმაცია-ლიტერატურა  მოიძიოს. თითოეული პაციენტი მისთვის ახალი განტოლებაა. იმდენი ტიპის - სახეობის კიბო არსებობს, რამდენიც პაციენტია, რადგან თითოეული ადამიანი ინდივიდუალურია, ასევეა ავადობაც და მისი მიმდინარეობის პროცესიც. მე თუ მკითხავენ, გაიდლაინებით მკურნალობის მეთოდიკა წარსულს უნდა ჩაბარდეს.  მედიცინა პერსონალიზირებული უნდა იყოს. ინდივიდუალურად უნდა ხდებოდეს პაციენტის მკურნალობის მეთოდის შერჩევა, რომლის დროსაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ მისი გენეტიკა. დამეთანხმებით, XX საუკუნეში ადამიანის სიკვდილის მთავარ მიზეზად, გულ-სისხლ-ძარღვთა დაავადებებთან ერთად, სიმსივნური დაავადებებიც იქცა. შესაბამისად, გაზრდილია ყურადღება კიბოს მიმართ. ვარაუდობენ, რომ XXI საუკუნეში კიბოთი სიკვდილიანობის ხარისხი გადააჭარბებს  გულ-სისხლ-ძარღვთა სისტემის დაავადებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას. შესაბამისად ამისა, მოსალოდნელია ონკოლოგიური დაავადებების პროგრესული ზრდა. _ რა არის  ონკოლოგიურ პათოლოგიათა ზრდის მიზეზები?  ჯერჯერობით, საკამათოა და დაუზუსტებელი. ერთი რამ ფაქტია - მსოფლიოს სამეცნიერო ტექნოლოგიური რევოლუციის განვითარების პარალელურად, ონკოლოგიური დაავადების რიცხვი კატასტროფულად იზრდება. თუმცა, კიბო ათასწლეულთა წინათაც არსებობდა. ანტიკური და რენესანსის პერიოდის ხალხსაც კი, ასე ვთქვათ, შიშის ზარს სცემდა. _ როდის იღებს კიბო ორგანიზმში სათავეს? _ კიბო და ზოგადად ავთვისებიანი სიმსივნეები ორგანიზმში საწყისს მანამდე იღებს, სანამ სხეულის _ ორგანოს უჯრედები უკონტროლო ზრდას დაიწყებდნენ.   თითოეული მათგანი ვლინდება უჯრედების (კონტროლიდან გამოსული) არანორმალური ზრდის გამო. სიმსივნური დაავადება არსებობს ცოცხალი სისტემის გაჩენისა და განვითარების პერიოდიდან, რომლითაც შეიძლება დაავადდეს ყველა ცოცხალი არსება. მისი განვითარება სამსაფეხურიანი პროცესია: 1.ინიციაცია, ანუ საწყისი ნორმალური უჯრედის მიერ უსაზღვროდ გამრავლების უნარის შექმნა; 2. პრომოცია, ანუ სიმსივნური უჯრედის აქტივაცია; 3. სიმსივნური პროგრესია, რომელიც ვითარდება სიმსივნის ზრდის შესაბამისად.  _ ონკოლოგიური დაავადება ეს „განაჩენია“ ადამიანისთვის? _ არა. მართალია, რთულია მასთან ბრძოლა, მაგრამ დროული გამოვლინება და აქტიური, ხარისხიანი მკურნალობა ცუდ შედეგებს ნამდვილად არ გვაძლევს. ოღონდ ეს მოითხოვს დიდ ნებისყოფას, მკურნალობის კულტურას, ექიმისა და პაციენტის თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს, ნდობის ფაქტორს და რა თქმა უნდა, რწმენას, რომელიც ყველაფრის აპრიორია. _ბატონო ალეკო, თქვენი აზრით, მკურნალობის როგორი მეთოდებია  გამართლებული თანამედროვე მედიცინაში? _მეოცე საუკუნის ბოლო და 21-ე საუკუნის დასაწყისი, ძირითადად, ოფიციალური რეკომენდაციებით ე.წ. გაიდლაინებით დაიწყო, რაც მასაზეა გათვლილი და არა კონკრეტულ პაციენტზე. თუმცა, სამწუხაროდ, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებიდანაც მესმის ხშირად „გაიდლაინის“ არსის არასწორი ინტერპრეტაცია.  მინდა, თქვენი ინტერვიუთი ვისარგებლო და კიდევ ერთხელ გავიმეორო რომ „გაიდლაინი“ პირველ რიგში არის  სწორედ ის სახელმძღვანელოები, რომლებითაც სტუდენტებს ვასწავლით, ეს არის  ხანგრძლივი კვლევით დადასტურებული კონკრეტული შედეგები. მაგალითად, ვიცით, რომ ცილა შედგება ამინომჟავებისაგან და ადამიანის ორგანიზმის სისხლში არის 9 შეუცვლადი ე.წ. ესენციური ამინომჟავა, რომელსაც ორგანიზმი თვითონ ვერ წარმოქმნის და აუცილებლად საკვებით უნდა მივიღოთ. და თუ ჩვენ ნივთიერებათა ცვლის შესწავლის კუთხით, სისხლში ამინომჟავების ცვლას შევისწავლით, შესაძლოა, ძალიან ბევრმა ექიმმა გითხრათ, რომ ეს გაიდლაინში არ წერიაო. მაშინ გამოდის, რომ მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტები ბიოქიმიას და გასტროენტეროლოგიას შეცდომებით ასწავლიან?! ყოველ პაციენტს უნდა მივუსადაგოთ კონკრეტული მკურნალობის ფორმულა, რომელიც დაფუძნებულია სამედიცინო აზროვნებაზე. ექიმმა უნდა იცოდეს მედიცინის ბაზისური საფუძვლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკურნალობის შედეგი უმეტესწილად არასახარბიელო იქნება, თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ არსებობს დაავადებები, რომლის წინაშეც, დღესდღეობით, მედიცინა უძლურია. _რა არის პერსონალიზებული მედიცინა? _ დღესდღეობით, ძალიან ბევრ დაავადებას არ აქვს პრევენციის ან ეფექტური მკურნალობის გამართლებული საშუალება. ეს არის ეგრეთწოდებული პერსონალიზებული მედიცინა.  ეს არის უზუსტესი მედიცინა, აბსოლუტურად ახლებური მიდგომა დაავადების მკურნალობის და პრევენციის მიმართ, რომელიც მხედველობაში იღებს ინდივიდუალურ ცვალებადობას გენებში, გარემოში და ცხოვრების სტილში, თითოეული ადამიანის შემთხვევაში. ადგილი აქვს რა გლობალურ წინსვლას ზუსტ მედიცინაში, ეს პრაქტიკა ამჟამად მანდატორულად გამოიყენება მხოლოდ იაპონიაში, რაც აისახება ამ ქვეყანაში თითქმის ყველა ნოზოლოგიის მკურნალობის ძალიან კარგ შედეგებზე.  შესაბამისად, 2015 წლის 20 იანვარს აშშ-ს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა პერსონალიზებული მედიცინის ინიციატივის შესახებ (PMI), კონგრესისათვის თავის ყოველწლიურ მიმართვაში. თანამედროვე და მოწინავე კვლევაში, ტექნოლოგიასა და პოლიტიკაში, რომლებიც ახალ ძალას აძლევს პაციენტებს. PMI გზას გაუხსნის ახალ ერას მედიცინაში, რომელშიც მკვლევარები, პროვაიდერები და პაციენტები ერთად იმუშავებენ ინდივიდუალიზებული ზრუნვის (მკურნალობის) შესაქმნელად.   პრეზიდენტი ითვალისწინებს 215 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტირებას 2016  წლის ამ ინიციატივის მხარდასაჭერად, რომელიც მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს, ფედერალური მთავრობის ძალისხმევით. ამ სრულად შემოთავაზებული ბიუჯეტიდან, 130 მლნ დოლარი გამოიყო NIH-სათვის, რათა შევადგინოთ ეროვნული, ფართო-მასშტაბიანი კვლევის ჯგუფი, ე. წ. კოჰორტა და 70 მილიონი გამოეყო კიბოს ნაციონალურ ინსტიტუტს, რათა წარიმართოს ძალისხმევა კიბოს გენომიკაში, როგორც PMI-ს ნაწილი ონკოლოგიაში. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ამ პროექტებში ჩართულობა. _მაინც რა წამოწყებაა  PMI კოჰორტული პროგრამა?   _ PMI კოჰორტული პროგრამა შეეცდება ზუსტი მედიცინის გავრცელებას ყველა დაავადებაზე, 1მლნ ან მეტი აშშ მონაწილისგან შემდგარი, ეროვნული კვლევის კოჰორტის შექმნით. ბევრი ფაქტორის თანხვედრა მოხდა დღეს, რათა ამ მასშტაბის პროგრამა დაწყებულიყო - ამერიკელები მონაწილეობენ ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში და მის კვლევაში დღეს მეტად, ვიდრე მანამდე. ჯანმრთელობის შეფასების ელექტრონული ჩანაწერები ფართოდაა შემოღებული და გავრცელებული, გენომიკის ანალიზის ფასები მნიშვნელოვნად დაეცა, მონაცემთა მეცნიერება თანდათან გართულდა, ხოლო ჯანდაცვის ტექნოლოგიები მობილური გახდა. PMI კოჰორტული პროგრამა იქნება მონაწილეების ჩართულობით და მონაწილეობით მართული წამოწყება, რომელიც ხელს შეუწყობს კვლევას ისეთი დაავადებების ურთიერთკვეთაზე, როგორიცაა ადამიანის ბიოლოგია, ქცევა, გენეტიკა, გარემო, მონაცემთა მეცნიერება და მათი გამოთვლა უფრო მეტი ახალი ცოდნის შესაქმნელად, ჯანმრთელობის გახანგრძლივებისა და დაავადების განკურნების უფრო ეფექტური გზების მიგნების მიზნით. კოჰორტა ფართოდ ასახავს აშშ-ს მოსახლეობის განსხვავებულობას, ჩართავს რა მონაწილეებს სხვადასხვა სოციალური, რასობრივ/ეთნიკური და ძველი  მემკვიდრული ხაზების პოპულაციებიდან, რომლებიც ცხოვრობდნენ სხვადასხვა გეოგრაფიულ, სოციალურ გარემოში და ეკონომიკურ პირობებში და ყველა ასაკობრივი ჯგუფიდან და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან. კოჰორტიდან მიღებული ინფორმაცია იქნება ფართო, ძლიერი რესურსი მკვლევარებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჯანმრთელობის სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. პროგრამა ეცდება გაავრცელოს ზუსტი მედიცინის წარმატება ბევრ დაავადებაზე, მათ შორის ისეთ გავრცელებულ დაავადებაზე, როგორიცაა დიაბეტი, კარდიოლოგიური დაავადებები, ალცჰაიმერის დაავადება, სიმსუქნე და მენტალური დაავადებები, როგორიცაა: დეპრესია, ბიპოლარული აშლილობა და შიზოფრენია და ასევე იშვიათი დაავადებები. მნიშვნელოვანია, რომ კოჰორტა ფოკუსირებას მოახდენს არა მხოლოდ დაავადებაზე, არამედ ასევე ჯანმრთელად დარჩენის შანსებზე სიცოცხლის განმავლობაში. PMI კოჰორტის პროგრამის მიზანია, საფუძვლის მომზადება კვლევის ახალი გზისთვის, რომელიც ხელს შეუწყობს ღია, პასუხისმგებლობით მონაცემთა გაზიარებას, პირადული ინფორმაციის დაცვის გარანტიით, რაც მონაწილეებს დააყენებს მეცნიერული ძალისხმევის ყურადღების ცენტრში.    2015 წლის მარტში, NIH-ის დირექტორმა ფრანსიზ კოლინზმა დაავალა დირექტორის მრჩეველთა კომიტეტის სამუშაო ჯგუფს გეგმის შემუშავება, დიდი კვლევითი კოჰორტის შექმნისა და მართვისათვის. 2015 წლის 17 სექტემბერს კოლინზმა მიიღო სქემის ,,ჩონჩხი’’ სამუშაო ჯგუფისგან და მუშაობს სწრაფად იმისათვის, რომ მონაწილეებმა შეძლონ კოჰორტაში ჩართვა 2016 წელს. _როდის გახდება პერსონალიზებული მედიცინა სრულად ხელმისაწვდომი საქართველოს მოსახლეობისთვის? _ პერსონალიზებული ონკოლოგიის, კარდიოლოგიის, ნეფროლოგიის, ენდოკრინოლოგიის  მეთოდების ნაწილი უკვე ინიცირებულია  ჩვენს კლინიკაში და მალე ხელმისაწვდომი გახდება საქართველოს მოსახლეობისთვის. პროექტის ზედამხედველობაში ქართველ ექსპერტებთან ერთად, ჩართულია უცხოელი მკვლევარები საფრანგეთიდან, შვეიცარიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, აშშ-დან, კანადიდან, იაპონიიდან და ავსტრალიიდან. - ვინ არის ამ პროექტის ხელმძღვანელები საქართველოში? _საქართველოში ამ პროექტის გახორციელებაში ჩართული ვართ მთლიანად პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტის მკვლევარ ექიმთა ჯგუფი, ხოლო ჯგუფის ხელძღვანელები ვართ, მე- პროფესორი ალექსანდრე თავართქილაძე და პროფესორი გაიანე სიმონია. - ბატონო ალეკო, ვინ არის კარგი ექიმი? - ის ვინც პაციენტის ისტორიას, სამუშაო საათების შემდეგ, სახლში წაიღებს, დაღლილი არაერთხელ გადახედავს და ქვეშეცნეულად თან ექნება პრობლემის დაძლევის ჟინი. ეს ერთგვარი აზარტიც გახლავთ ექიმისთვის. პაციენტი უნდა იყოს მისი ძირითადი საფიქრალი. _რას ეტყვით მშობლიურ გურიას, ჩვენს მკითხველებს, რომლებიც უდიდესი ინტერესით გელოდებიან? _ „გურია ნიუსის“ მკითხველებს გადაეცით ჩემი დიდი სიმპათია, სიყვარული და პატივისცემა გურიისა და გურულების მიმართ. მიგულეთ  ყოველთვის თქვენს სამსახურში, სიყვარულით, ალეკო თავართქილაძე. დოსიე: დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი 2005 წელს, გაიარა რეზიდენტურტის სრული კურსი ლუი პასტერის სახელობის უნივერსიტეტში Civil-ის ჰოსპიტალის ონკოლოგიის და ჰემატოლოგიის დეპარტამენტში - რეზიდენტურა/დოქტორანტურა სპეციალობით ონკოლოგია და ჰემატოლოგია, სრული ინტერნის კურსი სპეციალობით - შინაგანი მედიცინა (საფრანგეთი, პარიზი 2012), კლინიკური ონკოლოგიის და იმუნოთერაპიის გაძლიერებული კურსი (Paris Sud University 2014, Gustave Roussy -ის ინსტიტუტის ბაზაზე 2014), პერსონალიზებული მედიცინის და მოლუკულური ონკოლოგიის სადიპლომო სწავლება - Paris-Descartes უნივერსიტეტში (2016), უჯრედული თერაპია და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია - სორბონის უნივერსიტეტი (2018).  გავლილი სტაჟირებების მოკლე ჩამონათვალი ასეთია: 2005-2009 ჟენევის უნივერსიტეტის ჰოსპიტალის მოლეკულური მედიცინის დეპარტამენტი (მოლეკულური ონკოლოგიის და კლინიკური ქიმიოთერაპიის მიმართულება 6 თვე); შვეიცარია. ჟენევა.2006 წ დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში 2008 წ;  ტრეინინგები გაიარა ჩიბას სახელწიფო უნივერსტიტის ქიმიოთერაპიის და ონკოდიაგნოსტიკის მიმართულებით (Division of chemo Chemotherapy and Cancer Diagnosis) (ქიმიოთერაპია ღეროვან უჯრედებთან კომბინაციაში. 2 თვე). იაპონია. ასევე, პიერ და მარია კიურების სახელობის უნივერსიტეტის ონკოლოგიის დეპარტამენტი -ზოგადი ქიმიოთერაპიის მიმართულება. საფრანგეთი. პარიზი.2008 წ. ულუდაგის უნივერსიტეტის კლინიკური ბიოქიმიისა და მოლეკულური მედიცინის დეპარტამენტი (მოლეკულური და უჯრედული ბიოლოგიის მიმართულება 1 თვე); თურქეთი; ბურსა.2009 წ საბერძნეთის კიბოს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ეროვნული ინსტიტუტი (მოლეკულური და კლინიკური ონკოლოგიის მიმართულება 2 თვე). საბერძნეთი. ფლორინო.  ნაიმეიხენის უნივერსიტეტის ონკოლოგიის და ჰემატოლოგიის დეპარტამენტი ტრეინინგი ზოგადი ქიმიოთერაპიისა და იმუნოთერაპიაში 1 თვე. ჰოლანდია; ნაიმეიხენი.კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტო (IARC). ტრეინინგი: “ონკოლოგიურ პაციენტთა მედიკამენტური თერაპიის სრულყოფილების და ადექვატურობის შეფასების ექსპერტიზა” 3 კვირა. (საფრანგეთი. ლიონი.) 2009-2010 წწ.  - 2009 წლიდან არჩეულია სრულ პროფესორად; 2005 წლიდან სწავლობს და მუშაობს ბელგიის და საფრანგეთის სხვადასხვა კლინიკებში; 2009 წელს მინიჭებული აქვს მოლეკულური მედიცინის და კლინიკური ონკოლოგიის საერთაშორისო სერტიფიკატი; კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტი მოლეკულურ მედიცინასა და კლინიკურ ონკოლოგიაში 2009 წ;  გარემოს დაცვის საერთაშორისო ექსპერტთა კომისიის საქართველოს წარმომადგენელი 2011 წლიდან. ლუი პასტერის სახელობის უნივერსიტეტის Civil-ის ჰოსპიტალის ჰემატოლოგიისა და ონკოლოგიის დეპარტამენტის კლინიკური და სამეცნიერო კვლევების კოორდინატორი 2008 წლიდან დღემდე; თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი სპეციალობით ონკოლოგია და მოლეკულური მედიცინა 2008-2009; 87 ექსპერიმენტული შრომა (აქედან 37 ImpactFactor-ის მქონე ჟურნალში); 2017 წლიდან დღემდე დეკარტეს უნივერსიტეტის (საფრანგეთი, პარიზი), მიწვეული პროფესორი მოლეკულურ ონკოლოგიასა და იმუნოთერაპიაში მის სახელზეა 34 რეფერატული შრომა; 7 მონოგრაფია. არის მრავალი საერთაშორისო ასოციაციის წევრი, საფრანგეთის კლინიკური და ბაზისური ონკოლოგიის ექსპერტი, ასოციაციის დირექტორთა საბჭოს წევრი. ძუძუს კიბოს ონკოგენეტიკაში შესრულებული ნაშრომისათვის დაჯილდოვებულია მადლობის ოქროს მედლით, ხოლო გასტროენტეროლოგიაში შესრულებული ნაშრომებისთვის ევროპის და იაპონიის ინტერნისტთა ასოციაციამ მიანიჭა პროფესორის (Honoris Causa) წოდების სერთიფიკატი. ფრანგულ ენაზე გამოცემული აქვს სარეკომენდაციო სახელმძღვანელო პერსონალიზებულ მედიცინაში, რომელიც აპრობირებულია დეკარტეს უნივერსიტეტის მიერ. ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო შრომის - „სიმსივნური უჯრედის გენეტიკა“ ექსპერტი კი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ტიმ ჰანტი ჰყავდა. დიდი სიყვარულით იხსენებს თსუ-ს პროფესორებს: თეიმურაზ პეტრიაშვილს, დინარა კასრაძეს, გაიანე სიმონიას, რუსუდან რუხაძეს, ელენე აბზიანიძეს, ნოდარ ... ...
  • პორნოსკანდალი _ სამტრედიელი ფოტოგრაფები საჯაროდ ბოდიშის მოხდას ითხოვენსაქართველოს მხარისთვის ევროპოლის მიერ გადმოცემულ წერილში სამტრედიელი ფოტოგრაფები, პაატა ცერცვაძე და დავით ერისთავი დასახელებულები არიან, როგორც პორნოსკანდალში მონაწილე პირები, _ ინფორმაცია 9 დეკემბრის ,,კურიერის" 9 საათიან მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გაჟღერდა. სამტრედიელი ფოტოგრაფები კატეგორიულად უარყოფენ ბავშვთა პორნოგრაფიაში რაიმე ფორმით მონაწილეობას. ერთადერთს, რასაც ადასტურებენ, დაკავებულები არიან ფოტოგრაფიით, იღებენ ფოტო სესიებს, რომლებშიც არასრულწლოვნებიც მონაწილეობენ. პაატა ცერცვაძე და დავით ერისთავი უსაფუძვლო ბრალდებაზე საჯაროდ ბოდიშის მოხდას მოითხოვენ. ,,გურია ნიუსთან" ისინი იმ მატერიალურ და მორალურ ზიანზე საუბრობენ, რაც მათმა სტუდიებმა _ ,,დიადემამ" და ,,ბლექსტარ სტუდიომ" მიიღეს. ფოტოგრაფების თქმით, რუსთავი2-ის ეთერში გასული სიუჟეტის შემდეგ მათ დაჯავშნული ფოტოსესიები ... ...
  • “ყველა ორგანიზაციას მოვუწოდებთ, უფრო აქტიურად მოითხოვონ ვაჟა ექიმის გათავისუფლება“ „საქართველო - ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანაა“. ამ ფაქტთან დაკავშირებით “ქართული ოცნების“ ოზურგეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ორგანიზატორებით ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა “ქართული ოცნების“ დამფუძნებელი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, დავით დარჩია. ღონისძიების დასასრულს “გურია ნიუსმა“ კითხვით მიმართა დავით დარჩიას. _ ბატონო დავით, თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველო ისწრაფვის ევროპისკენ. სამწუხაროდ, არ გიხსენებიათ ის ფაქტი, რომ ცხინვალის იზოლატორში, უსამართლოდ, ზის ერთ თვეზე მეტია ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. ამ საკითხზე როგორია თქვენი პოზიცია? – ვაჟა გაფრინდაშვილი არის გმირი და მე პირადად, ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ველოდები მისი ტყვეობიდან გათავისუფლებას. იმედია, ეს დღე მალე დადგება. ოზურგეთის მოსახლეობის სახელით ვიტყვი, მივცემ ჩემს თავს ამის უფლებას და ყველა ორგანიზაციას მოვუწოდებთ, უფრო მეტად აქტიურად მოითხოვონ ვაჟა ექიმის გათავისუფლება, - გვითხრა დავით ... ...

არქივი

ზაფრანი

ვისთვის არ შეიძლება ოქროს და ვერცხლის სამკაულის ტარება

ყოველ მეტალს გარკვეული ენერგეტიკა აქვს,...

სამკაულები, რომლებსაც უბედურება მოაქვს

ზოგიერთ სამკაულს თავისი მფლობელისთვის წარუმატებლობის...

2020 წლის ჩინური ჰოროსკოპი

ჩინური ჰოროსკოპი ცხოველთა 12 ნიშანს...

იცით თუ არა, რომ...

ადამიანები, რომლებიც დიდი რაოდენობით ტესტოსტერონს...

რა გავლენას ახდენს მოწევა ტვინზე

მოწევა არა მხოლოდ ფილტვებს, არამედ...

რატომ უნდა მიირთვათ ვაშლი ყოველდღე

ვაშლი დაბერებას აფერხებს; ვაშლი უჯრედისით...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...

საპარლამენტო არჩევნების რომელ მოდელს უჭერთ მხარს