"შემოთავაზებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა დასაქმებულთა შრომითი გარანტიების დასუსტებას

საზოგადოება

"შემოთავაზებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა დასაქმებულთა შრომითი გარანტიების დასუსტებას

24 მარ. 2016, 19:12:07

"2016 წლის 22 მარტს, გავრცელდა ინფორმაცია "საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის" ("ჯი-აი-ჯი") მიერ ტყიბულში დასაქმებულ მეშახტეებისათვის ახალი ინდივიდუალური ხელშეკრულების შეთავაზების თაობაზე.

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ გავრცელებული განცხადებით, საწარმოს მიერ შეთავაზებული ხელშეკრულების ძირითადი პირობები წინააღმდეგობაში იყო არსებულ კანონმდებლობასთან და სრულად უგულებელყოფდა ტყიბულში გაფიცვების პროცესის შედეგად მხარეთა შორის მიღწეულ შეთანხმებას. ამასთან, დასაქმებულთა ცნობით, საწარმო აიძულებდა მათ ხელშეკრულებაზე დაუყოვნებლივ ხელმოწერას, მისი განხილვისა და პირობების გაანალიზების გარეშე, ხოლო წინააღმდეგობის შემთხვევაში გათავისუფლებით ემუქრებოდა, რის შედეგადაც, დასაქმებულთა ნაწილი, იძულებული გახდა, ხელი მოეწერა ხელშეკრულებაზე, რასაც ასევე ადასტურებს საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირი, 2016 წლის 23 მარტს, დასაქმებულებისა და საქართველოს  მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის უშუალო მონაწილეობით შეხვედრა შედგა საწარმოს ადმინისტრაციასთან, სადაც მხარეები შეთანხმდნენ საწარმოს მიერ შეთავაზებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის პროცესის შეჩერებაზე და ხელშეკრულების ტექსტის გადამუშავებისთვის ერთობლივი სამუშაო ფორმატის შექმნაზე.

EMC მიიჩნევს, რომ საწარმოს მხრიდან დასაქმებულთათვის უფლებაშემლახავი პირობების შეთავაზებისა და ხელშეკრულებაზე დასაქმებულთა დაუყოვნებელი დათანხმების  მცდელობა, არაკეთილსინდისიერი და კანონსაწინააღმდეგო ნაბიჯია, რაც მიზნად ისახავდა 2016 წლის 29 თებერვალს ტყიბულის გაფიცვისას მიღწეული შეთანხმებისა და სხვა მანამდე არსებული შეთანხმებების შედეგების გაუქმებას.

საწარმოს მიერ შემოთავაზებული ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები მნიშვნელოვნად აუარესებდა დასაქმებულთა მდგომარეობას. ამასთან, ხელშეკრულების ტექსტი მოიცავდა პირობას, რომლითაც დასაქმებულებს ნებაყოფლობით ათმობინებდა საწარმოს მიერ მათ წინაშე 2016 წლის გაფიცვების შედეგად მიღწეული შეთანხმებით და სხვა მანამდე არსებული შეთანხმებებით აღებული ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლებას. გარდა აღნიშნულისა, წარმოდგენილი ხელშეკრულება საშუალებას აძლევდა დამსაქმებელს, უარი ეთქვა დასაქმებულთა წინაშე არსებული ნებისმიერი ტიპის, მათ შორის 2011 წლის გაფიცვის შეთანხმებით გათვალისწინებული ხელფასების ინდექსაციის ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო წარმოშობილი დავალიანების გადახდაზე.

"ამასთან, შემოთავაზებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა დასაქმებულთა შრომითი გარანტიების დასუსტებას, რაც დამსაქმებელს აძლევდა ხელშეკრულების მარტივად შეწყვეტის შესაძლებლობას. კერძოდ, ხელშეკრულება განსაზღვრავდა 6 თვიანი გამოსაცდელი ვადის გამოყენების პირობას, რაც საქართველოს შრომის კანონმდებლობით მხოლოდ დაკავებულ პოზიციასთან დასაქმებულის შეთავსების შემოწმების მიზნებისათვის გამოიყენება. გამოსაცდელი ვადით მუშაობის შეთავაზება იმ დასაქმებულთათვის, რომელიც ხანგრძლივი ვადის განმავლობაში ასრულებენ შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს ამ საწარმოში, არ პასუხობს გამოსაცდელი ვადის გამოყენების მიზნებს და დამსაქმებელს ანიჭებდა შესაძლებლობას, ესარგებლა შრომის კოდექსით მინიჭებული უფლებით, გამოსაცდელ პერიოდში მარტივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება დასაქმებულთან ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. ასევე,  ხელშეკრულების შემოთავაზებული ხანგრძლივობის ვადა ერთი წელი, მკვეთრად აუარესებდა იმ დასაქმებულთა მდგომარეობას, რომელთა დასაქმების მრავალწლიანი ხანგრძლივობის გათვალისწინებით, კანონი მათთან უვადო ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულებას ითვალისწინებს." - აცხადებენ EMC-სში.

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში მიიჩნევ, რომ საწარმოს მცდელობები, გამოიყენოს დასაქმებულთა სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულება და აიძულოს ისინი, ხელი მოაწერონ უფლებაშემლახავ და კანონსაწინააღმდეგო შეთანხმებებს, ცალსახად ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას და ნათლად გამოკვეთს საწარმოს მოქმედების სტრატეგიას, აიძულოს დასაქმებულები უფლებაშემლახავ პირობებში მუშაობაზე და იმ სიკეთეების უარყოფაზე, რაც დასაქმებულებმა წინააღმდეგობის არაერთი პროცესით მოიპოვეს.

მნიშვნელოვანია რომ დღეს მიღწეული შეთანხმება პროფესიული კავშირების გაერთიანებას, დასაქმებულებსა და საწარმოს ადმინისტრაციას შორის, ტოვებს დასაქმებულებებთან ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესის კანონმდებლობის ფარგლებში დაბრუნების შესაძლებლობას. EMC ყურადღებით დააკვირდება მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესებს და განახორციელებს შესაბამის რეაგირებას დასაქმებულთა უფლებების დაცვის მიზნით.

საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ადმინისტრაციული დირექტორი ნინო ჯორბენაძემ ახალ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით უკვე გააკეთა განცხადება მედიის წარმომადგენლებისთვის.

"2016 წლის 29 თებერვალს შპს "საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)"-ს და დასაქმებულებს შორის გაფორმდა შეთანხმება, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი პირობა იყო ეტაპობრივად სახელფასო განაკვეთების გაზრდა, რაც ჯამურად 10%-ით უნდა მომხდარიყო არაუგვიანეს 2016 წლის 1 აპრილიდან.

გამომდინარე იქიდან, რომ სახელფასო განაკვეთების ფაქტობრივად გაზრდა საჭიროებს მხარეთა შორის გაფორმებულ შესაბამის შრომით ხელშეკრულებებში ასახვას, კომპანიამ შეიმუშავა და დასაქმებულებს შესთავაზა ხელშეკრულებების ახალი პროექტები, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან. შრომითი ხელშეკრულებების დასაქმებულთათვის გაცნობა და წარდგენა განხორციელდა მათი სამუშაო ცვლების შესაბამისად (რიგ შემთხვევაში ღამის საათებშიც), რადგანაც სამუშაო პროცესი კომპანიაში უწყვეტად, 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს.

2016 წლის 23 მარტს შედგა შეხვედრა კომპანიის ადმინისტრაციას, დასაქმებულთა ნაწილსა და პროფკავშირების წარმომადგენლებს შორის, რომლის ფარგლებშიც ადმინისტრაციამ ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას ბოლო 3 კვირის განმავლობაში გატარებული კონკრეტული ღონისძიებების თაობაზე უსაფრთხოების ნორმებისა და ტექნიკის შეძენასთან დაკავშირებით, მათ შორის გარემონტებული და ბოლო კვირების განმავლობაში ახლად შეძენილი ელმავლების, ძვირადღირებული კომბაინების შეძენის, ფეთქინივთიერებებების საწყობის მოდერნიზაციის, ძიძიგურის შახტაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების, ამავე შახტის სასადილოს ფუნქციების აღდგენისა და სხვათა შესახებ. შეხვედრაზევე  შეჯერდა პოზიცია, რომ უახლოეს დღეებში მოხდება ახალი შრომითი ხელშეკრულებების დეტალური დამუშავება, მათი მოქმედ შრომის კოდექსთან სრული შესაბამისობის დადასტურება და საბოლოო რედაქციაზე შეთანხმება.

"კომპანიის განმარტებით, ახალი შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება წარმოადგენს ერთმნიშვნელოვან საფუძველს დასაქმებულთათვის გაზრდილი სახელფასო განაკვეთების ანაზღაურებისათვის და ისინი შრომის კოდექსის არც ერთ პირობასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის, ამასთანავე არ ახდენს დასაქმებულთა უფლებების შეზღუდვას."  - აცხადებს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ადმინისტრაციული დირექტორი ნინო ჯორბენაძე.
 ახალი ამბები
  • რომელ ქალაქებში და რომელი კლასის მოსწავლეები დაბრუნდებიან სკოლებშიმთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა, ნათია მეზვრიშვილმა საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ 1-ლი ოქტომბრიდან თბილისში, ქუთაისში, რუსთავსა და ზუგდიდში 1-6 კლასების მოსწავლეები საკლასო ოთახებში დაბრუნდებიან. „ყველგან, სადაც დღეს სწავლა დისტანციურად მიმდინარეობს, გარდა აჭარის რეგიონისა, 1-ლი ოქტომბრიდან 1-6 კლასების მოსწავლეები საკლასო ოთახებში დაბრუნდებიან. ეს ეხება თბილისს, ქუთაისს, რუსთავსა და ზუგდიდს. რაც შეეხება ფოთს და გორს, 1-ლი ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებში აბსოლუტურად ყველა მოსწავლე დაბრუნდება. გარდა ამისა, მშობლებს ექნებათ დისტანციური სწავლების მეთოდის არჩევის შესაძლებლობა. რაც შეეხება უმაღლეს სასწავლებლებს, ამ ეტაპზე იქ სწავლა დისტანციურად გაგრძელდება“, - განაცხადა ... ...
  • რა შეზღუდვები წესდება აჭარაშისაკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზვრიშვილმა განაცხადა, რომ ხვალიდან აჭარაში შეზღუდვები წესდება. „ხვალიდან, 22:00 საათიდან რესტორნები აღარ იმუშავებენ. ამაზე დაწესდება შეზღუდვა და ხვალიდან აჭარის რეგიონში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მთლიანად გაჩერდება“, - განაცხადა მეზვრიშვილმა. მისი თქმით, რესტორნები მუშაობის განახლებას დილიდან შეძლებენ, თუმცა საღამოს 10 საათზე ეს ობიექტები დახურული იყოს. მეზვრიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ შეზღუდვების მოქმედების ვადა ეპიდმდგომარეობაზე იქნება ... ...
  • საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ბათუმში უეფა-ს IV კატეგორიის საფეხბურთო სტადიონი გაიხსნებასაქართველოს ბანკის პარტნიორობით ბათუმში, უეფა-ს IV კატეგორიის, 20 000 მაყურებელზე გათვლილი საფეხბურთო სტადიონი გაიხსნება.   2017  წელს დაწყებული სტადიონის მშენებლობა 2020 წლის აგვისტოს დასრულდა. ბათუმის ახალი სტადიონი უმაღლესი ხარისხის მონიტორებით, განათებებითა და ხმის სისტემითაა აღჭურვილი, რომელიც ხმის მაღალ გარჩევადობას უზრუნველყოფს. საფეხბურთო სტადიონი უეფა-ს IV კატეგორიის მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაშია და აკმაყოფილებს, როგორც მინდვრის საფარის, ასევე სკამების ხარისხის მაღალ სტანდარტებს. თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სტადიონზე მაყურებელთა გადაადგილება დამცავი ბარიერებისა და მიმმართველი გამყოფი ლითონის მოაჯირების საშუალებით იქნება უზრუნველყოფილი. სტადიონის გარე ტერიტორიაზე 1200 მანქანაზე გათვლილი ღია პარკინგია განთავსებული. ასევე მოწყობილია სკვერები, ბეტონის დეკორატიული ფილებისგან მოპირკეთებული ბილიკები, გზები და მოედნები. პროექტის ჯამური ღირებულება 100 მლნ ლარს აღემატება. „მოხარული ვართ, რომ ჩვენი მხარდაჭერით ქვეყანაში კიდევ ერთი, წარმატებული პროექტი განხორციელდა. ბათუმის ახალი საფეხბურთო სტადიონი რეგიონის მასშტაბით უმნიშვნელოვანესი პროექტია, რომელიც იძლევა არა მხოლოდ უეფა-ს IV კატეგორიის საფეხბურთო მატჩების, არამედ მასშტაბური ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობას. ამავდროულად, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქალაქის ურბანულ და ეკონომიკურ განვითარებს. საქართველოს ბანკი კვლავ აქატიურ რეჟიმში აგრძელებს რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების დაფინანსებას, რადგან გვჯერა, რომ წარმატებული კერძო სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საწინდარია და ჩვენ, როგორც ბიზნესის მხარდამჭერ ბანკს,  ჩვენი წვლილის შეტანა შეგვიძლია ამ მნიშვნელოვან საქმეში“,- განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა, არჩილ გაჩეჩილაძემ. ... ...
  • გიორგი გახარაია: "სასწავლო პროცესიც უნდა აღდგეს და ბავშვები სასწავლო კლასებში უნდა დაბრუნდნენ"„ქვეყანაში ნორმალური ცხოვრება უნდა აღდგეს, მათ შორის, სასწავლო პროცესიც უნდა აღდგეს და ბავშვები, განსაკუთრებით დაწყებითი კლასის ბავშვები სასწავლო კლასებში უნდა დაბრუნდნენ“, _ ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე, რომელიც მთავრობის მეთაურის ხელმძღვანელობით დღეს გაიმართება, სასწავლო პროცესის აღდგენის ეტაპებს განიხილავენ. „დღეს ჩვენ გვექნება ასევე კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა, სადაც განვიხილავთ იმ ეტაპებს, რომლითაც დავიწყებთ სასწავლო პროცესის აღდგენას ქვეყანაში, რამეთუ რისკების გათვალისწინებით, წერტილოვანი შეზღუდვებით, ქვეყანაში ნორმალური ცხოვრება უნდა აღდგეს, მათ შორის, სასწავლო პროცესიც უნდა აღდგეს და ბავშვები, განსაკუთრებით დაწყებითი კლასის ბავშვები სასწავლო კლასებში უნდა დაბრუნდნენ", _ განაცხადა ... ...
  • როგორ ვიყიდოთ იაფი ავიაბილეთებიგახდით კრისტოფერ კოლუმბი და აღმოაჩინეთ ახალი გზები! იცოდით რომ ახალი გზების აღმოჩენით თქვენ შეგიძლიათ უამრავი თანხა დაზოგოთ ნებისმიერი მიმართლებით ფრენისას? ამის გასაგებად მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. თუკი ავია ხაზები ახალ რეისებს იწყებენ ნებისმიერი ლოკაციის მიმართულებით, როგორც წესი საწყის პერიოდში ამ რეისებზე ფასები ძალიან დაბალია. ასეთი სასარგებლო ინფორმაციების მიღება სხვადასხვა ავიაკომპანიების სიახლეების წერილების გამოწერით შეგიძლიათ, მაგალითად ელექტრონული ფოსტის დახმარებით. შეარჩიეთ გაფრენის დრო იდეალურად, რათა ყველაზე იაფი ავიაბილეთები შეიძინოთ როდესაც იაფად ავიაბილეთების შეძენა გსურთ, მთავარია შეარჩიოთ ზუსტი დრო, რის დროსაც ერთ დღესაც კი უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს. თუკი თქვენ გაფრენის წინა დღეს მოგესურვებათ ავიაბილეთების დაჯავშნა, ამაში ძალიან დიდი თანხის გადახდა მოგიწევთ, რაც მდიდარი კლიენტების პრეროგატივაა. თუ თქვენ ერთი კონკრეტული ავიახაზების ერთგული მომხმარებელი არ ხართ და მათ რომელიმე დაანონსებულ ფასდაკლებას არ ელით ბოლო წუთებამდე, მაშინ სჯობს რაც შეიძლება ადრე გააკეთოთ არჩევანი. ცნობილი საძიებო სისტემის გაანალიზების შედეგად დადგენილია, რომ 53 დღით ადრე ბილეთის დაჯავშნა თითქმის ყოველთვის ყველაზე დაბალ ფასად არის შესაძლებელი. დაზოგეთ თანხა შესვენებით  ნებისმიერი მიმართულებით გაფრენისას, პირდაპირი რეისები ყოველთვის უფრო კომფორტულად გვეჩვენება. თუმცა, მიუხედავად იმისა რომ დროის დაზოგვა ყოველთვის უფრო მეტის გადახდას არ უდრის, ამ ხერხის გამოყენება მაინც მნიშვნელოვანია. თუკი თქვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ არის პირდაპირ ჩაფრენა სასურველ აეროპორტში, მაშინ აჯობებს რომ გზაში შეისვენოთ. ამით საკმაოდ დიდი თანხის დაზოგვას შეძლებთ. რეისები, რომლებიც რომელიმე აეროპორტში გადაჯდომით სრულდება, ყოველთვის უფრო იაფია, ვიდრე პირდაპირი ფრენები.   გამოიყენეთ მოხერხებული და სწრაფი საძიებო სისტემა ისეთი თანამედროვე ინტერფეისის მქონე საძიებო სისტემების გამოყენება, როგორიც avia.ge გახლავთ, საკმაოდ დიდ თანხას დაგაზოგინებთ. მოხერხებული ვებგვერდი საშუალებას მოგცემთ სწრაფად და მარტივად იპოვოთ ყველაზე დაბალფასიანი aviabiletebi, ნებისმიერი მიმართულებით. ამის გასაკეთებლად სახლიდან გასვლა და სხვადასხვა ტურისტული კომპანიების სტუმრობაში დროის დახარჯვა აღარ ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ შენ და საქართველოს ისტორია

საქართველოს რომელი მეფე დასაჯეს სიკვდილით...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ რა იცი ჰოლივუდის ვარსკვლავების შესახებ

ლეონარდოს დი კაპრიოს სახელი ლეონარდო...

ტესტი _ ყველაზე, ყველაზე...

იცი თუ არა გეოგრაფია

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...