"შემოთავაზებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა დასაქმებულთა შრომითი გარანტიების დასუსტებას

საზოგადოება

"შემოთავაზებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა დასაქმებულთა შრომითი გარანტიების დასუსტებას

2016 მარ 24 19:12:07

"2016 წლის 22 მარტს, გავრცელდა ინფორმაცია "საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის" ("ჯი-აი-ჯი") მიერ ტყიბულში დასაქმებულ მეშახტეებისათვის ახალი ინდივიდუალური ხელშეკრულების შეთავაზების თაობაზე.

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ გავრცელებული განცხადებით, საწარმოს მიერ შეთავაზებული ხელშეკრულების ძირითადი პირობები წინააღმდეგობაში იყო არსებულ კანონმდებლობასთან და სრულად უგულებელყოფდა ტყიბულში გაფიცვების პროცესის შედეგად მხარეთა შორის მიღწეულ შეთანხმებას. ამასთან, დასაქმებულთა ცნობით, საწარმო აიძულებდა მათ ხელშეკრულებაზე დაუყოვნებლივ ხელმოწერას, მისი განხილვისა და პირობების გაანალიზების გარეშე, ხოლო წინააღმდეგობის შემთხვევაში გათავისუფლებით ემუქრებოდა, რის შედეგადაც, დასაქმებულთა ნაწილი, იძულებული გახდა, ხელი მოეწერა ხელშეკრულებაზე, რასაც ასევე ადასტურებს საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირი, 2016 წლის 23 მარტს, დასაქმებულებისა და საქართველოს  მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის უშუალო მონაწილეობით შეხვედრა შედგა საწარმოს ადმინისტრაციასთან, სადაც მხარეები შეთანხმდნენ საწარმოს მიერ შეთავაზებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის პროცესის შეჩერებაზე და ხელშეკრულების ტექსტის გადამუშავებისთვის ერთობლივი სამუშაო ფორმატის შექმნაზე.

EMC მიიჩნევს, რომ საწარმოს მხრიდან დასაქმებულთათვის უფლებაშემლახავი პირობების შეთავაზებისა და ხელშეკრულებაზე დასაქმებულთა დაუყოვნებელი დათანხმების  მცდელობა, არაკეთილსინდისიერი და კანონსაწინააღმდეგო ნაბიჯია, რაც მიზნად ისახავდა 2016 წლის 29 თებერვალს ტყიბულის გაფიცვისას მიღწეული შეთანხმებისა და სხვა მანამდე არსებული შეთანხმებების შედეგების გაუქმებას.

საწარმოს მიერ შემოთავაზებული ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები მნიშვნელოვნად აუარესებდა დასაქმებულთა მდგომარეობას. ამასთან, ხელშეკრულების ტექსტი მოიცავდა პირობას, რომლითაც დასაქმებულებს ნებაყოფლობით ათმობინებდა საწარმოს მიერ მათ წინაშე 2016 წლის გაფიცვების შედეგად მიღწეული შეთანხმებით და სხვა მანამდე არსებული შეთანხმებებით აღებული ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლებას. გარდა აღნიშნულისა, წარმოდგენილი ხელშეკრულება საშუალებას აძლევდა დამსაქმებელს, უარი ეთქვა დასაქმებულთა წინაშე არსებული ნებისმიერი ტიპის, მათ შორის 2011 წლის გაფიცვის შეთანხმებით გათვალისწინებული ხელფასების ინდექსაციის ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო წარმოშობილი დავალიანების გადახდაზე.

"ამასთან, შემოთავაზებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა დასაქმებულთა შრომითი გარანტიების დასუსტებას, რაც დამსაქმებელს აძლევდა ხელშეკრულების მარტივად შეწყვეტის შესაძლებლობას. კერძოდ, ხელშეკრულება განსაზღვრავდა 6 თვიანი გამოსაცდელი ვადის გამოყენების პირობას, რაც საქართველოს შრომის კანონმდებლობით მხოლოდ დაკავებულ პოზიციასთან დასაქმებულის შეთავსების შემოწმების მიზნებისათვის გამოიყენება. გამოსაცდელი ვადით მუშაობის შეთავაზება იმ დასაქმებულთათვის, რომელიც ხანგრძლივი ვადის განმავლობაში ასრულებენ შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს ამ საწარმოში, არ პასუხობს გამოსაცდელი ვადის გამოყენების მიზნებს და დამსაქმებელს ანიჭებდა შესაძლებლობას, ესარგებლა შრომის კოდექსით მინიჭებული უფლებით, გამოსაცდელ პერიოდში მარტივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება დასაქმებულთან ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. ასევე,  ხელშეკრულების შემოთავაზებული ხანგრძლივობის ვადა ერთი წელი, მკვეთრად აუარესებდა იმ დასაქმებულთა მდგომარეობას, რომელთა დასაქმების მრავალწლიანი ხანგრძლივობის გათვალისწინებით, კანონი მათთან უვადო ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულებას ითვალისწინებს." - აცხადებენ EMC-სში.

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში მიიჩნევ, რომ საწარმოს მცდელობები, გამოიყენოს დასაქმებულთა სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულება და აიძულოს ისინი, ხელი მოაწერონ უფლებაშემლახავ და კანონსაწინააღმდეგო შეთანხმებებს, ცალსახად ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას და ნათლად გამოკვეთს საწარმოს მოქმედების სტრატეგიას, აიძულოს დასაქმებულები უფლებაშემლახავ პირობებში მუშაობაზე და იმ სიკეთეების უარყოფაზე, რაც დასაქმებულებმა წინააღმდეგობის არაერთი პროცესით მოიპოვეს.

მნიშვნელოვანია რომ დღეს მიღწეული შეთანხმება პროფესიული კავშირების გაერთიანებას, დასაქმებულებსა და საწარმოს ადმინისტრაციას შორის, ტოვებს დასაქმებულებებთან ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესის კანონმდებლობის ფარგლებში დაბრუნების შესაძლებლობას. EMC ყურადღებით დააკვირდება მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესებს და განახორციელებს შესაბამის რეაგირებას დასაქმებულთა უფლებების დაცვის მიზნით.

საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ადმინისტრაციული დირექტორი ნინო ჯორბენაძემ ახალ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით უკვე გააკეთა განცხადება მედიის წარმომადგენლებისთვის.

"2016 წლის 29 თებერვალს შპს "საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)"-ს და დასაქმებულებს შორის გაფორმდა შეთანხმება, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი პირობა იყო ეტაპობრივად სახელფასო განაკვეთების გაზრდა, რაც ჯამურად 10%-ით უნდა მომხდარიყო არაუგვიანეს 2016 წლის 1 აპრილიდან.

გამომდინარე იქიდან, რომ სახელფასო განაკვეთების ფაქტობრივად გაზრდა საჭიროებს მხარეთა შორის გაფორმებულ შესაბამის შრომით ხელშეკრულებებში ასახვას, კომპანიამ შეიმუშავა და დასაქმებულებს შესთავაზა ხელშეკრულებების ახალი პროექტები, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან. შრომითი ხელშეკრულებების დასაქმებულთათვის გაცნობა და წარდგენა განხორციელდა მათი სამუშაო ცვლების შესაბამისად (რიგ შემთხვევაში ღამის საათებშიც), რადგანაც სამუშაო პროცესი კომპანიაში უწყვეტად, 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს.

2016 წლის 23 მარტს შედგა შეხვედრა კომპანიის ადმინისტრაციას, დასაქმებულთა ნაწილსა და პროფკავშირების წარმომადგენლებს შორის, რომლის ფარგლებშიც ადმინისტრაციამ ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას ბოლო 3 კვირის განმავლობაში გატარებული კონკრეტული ღონისძიებების თაობაზე უსაფრთხოების ნორმებისა და ტექნიკის შეძენასთან დაკავშირებით, მათ შორის გარემონტებული და ბოლო კვირების განმავლობაში ახლად შეძენილი ელმავლების, ძვირადღირებული კომბაინების შეძენის, ფეთქინივთიერებებების საწყობის მოდერნიზაციის, ძიძიგურის შახტაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების, ამავე შახტის სასადილოს ფუნქციების აღდგენისა და სხვათა შესახებ. შეხვედრაზევე  შეჯერდა პოზიცია, რომ უახლოეს დღეებში მოხდება ახალი შრომითი ხელშეკრულებების დეტალური დამუშავება, მათი მოქმედ შრომის კოდექსთან სრული შესაბამისობის დადასტურება და საბოლოო რედაქციაზე შეთანხმება.

"კომპანიის განმარტებით, ახალი შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება წარმოადგენს ერთმნიშვნელოვან საფუძველს დასაქმებულთათვის გაზრდილი სახელფასო განაკვეთების ანაზღაურებისათვის და ისინი შრომის კოდექსის არც ერთ პირობასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის, ამასთანავე არ ახდენს დასაქმებულთა უფლებების შეზღუდვას."  - აცხადებს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ადმინისტრაციული დირექტორი ნინო ჯორბენაძე.
 ახალი ამბები
  • მიკროავტობუსის მძღოლს 15 წლის გოგოსთან გარყვნილი ქმედებისთვის 6 წელი მიუსაჯესხელვაჩაურში მცხოვრები 29 წლის კაცი 15 წლის გოგოსთან გარყვნილი ქმედებისთვის, ასევე პირადი ცხოვრების ამსახველი საიდუმლოს ხელყოფის მუხლით გაასამართლეს. პროკურატურა მას გოგოს გაუპატიურებასაც ედავებოდა, თუმცა ეს სასამართლომ არ დაადასტურა. განაჩენის მიხედვით, შემთხვევა ღამის საათებში, ჭოროხის სანაპიროზე მოხდა. 29 წლის ბრალდებულმა დაზარალებულად ცნობილი 15 წლის მოზარდი თავის კუთვნილ მიკროავტობუსში გაიცნო და მასთან კომუნიკაცია სოციალურ ქსელში გააგრძელა. დაზარალებული გოგოს ჩვენებით, მას ბრალდებულმა სახლში საღამოს მიაკითხა და დალაპარაკება სთხოვა. მიკროავტობუსი ჭოროხის სანაპიროზე გაჩერდა. დაზარალებულმა გოგომ მოსამართლე ნუგზარ მგელაძეს უთხრა, რომ მას ბიჭი მანქანიდან გარეთ აღარ უშვებდა, კოცნიდა და სექსუალურ კონტაქტს აიძულებდა. მოგვიანებით, გოგოს ხელები ბრალდებულმა მანქანის ღვედით შეუკრა. გოგომ სახლში დაბრუნება დილის 6 საათზე შეძლო. მას მშობლები ეძებდნენ და პოლიციისთვის უკვე მიმართული ჰქონდათ. პროკურატურამ ბრალდებულს გაუპატიურების და გარყვნილი ქმედების ჩადენის მუხლით წაუყენა ბრალი, თუმცა ჩხრეკის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბრალდებულს საკუთარ მობილურ ტელეფონში 15 წლის გოგოსთან კოცნა ვიდეოთი ჰქონდა გადაღებული და პროკრატურამ ბრალდებულს პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის მუხლითაც წაუყენა ბრალი. გაუპატიურება ამ საქმეზე სასამართლომ არ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ მხოლოდ დაზარალებულად მიჩნეული გოგოს ჩვენება საკმარისი არ არის. „სასამართლოს მიაჩნია, რომ მხოლოდ მისი ჩვენება საკმარისი არ არის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად, რადგან სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეული დანარჩენი მტკიცებულებები  ეჭვქვეშ აყენებს მათ უტყუარობას. ბრალდებულის მიერ ძალადობით სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის შესახებ სასამართლოს ინფორმაციას აწვდის მხოლოდ თვით დაზარალებული, სხვა რაიმე პირდაპირი მტკიცებულება, ექსპერტიზის დასკვნა, ან სხვა მტკიცებულება, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად დაადასტურებდა ძალადობის ფაქტს, საქმეში არ მოიპოვება და მხოლოდ აღნიშნული ჩვენება არ შეიძლება გახდეს გაუპატიურების ნაწილში მსჯავრდების საფუძველი,“ – აღნიშნულია განაჩენში. ბრალდებულმა დანაშაული უარყო. მან მოსამართლეს უთხრა, რომ გოგოს მოეფერა, მაგრამ ეს მისი თანხმობით გააკეთა და ვიდეოც მისი თანხმობით გადაიღო. ბრალდებულმა ასევე თქვა, რომ არ იცოდა, თუ გოგო 16 წლის არ იყო. გარყვნილი ქმედებისთვის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისთვის ფ.-ს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ჯაბა ანანიძე ... ...
  • 20 წლის დედა ახალშობილის მკვლელობისთვის გაასამართლესხელვაჩაურის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები ქალი ახალშობილის განზრახ მკვლელობის მუხლით გაასამართლეს. მას მოსამართლე ნუგზარ მგელაძემ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, რაც ჩაეთვალა პირობით გამოსაცდელი ვადით. შემთხვევა 2018 წლის თებერვალში მოხდა – 20 წლის გოგომ სახლში იმშობიარა. გამოძიების ვერსიით, საძინებელ ოთახში „მშობიარობის შემდეგ უმალვე კისრის ორგანოებზე დაწოლით მან განზრახ მოკლა მამრობითი სქესის ახალშობილი…“, – აღნიშნულია განაჩენში. ადგილზე მისულ პოლიციელებს ახალშობილი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ, ქალი კლინიკაში გადაიყვანეს. ბრალდებულმა დანაშაულის ჩადენა აღიარა და უდავოდ მიიჩნია ყველა მტკიცებულება, რაც პროკურორმა მის წინააღმდეგ წარმოადგინა. „სასამართლო მიიჩნევს, რომ ბრალდებული, რომელიც ადრე არ არის ნასამართლევი, აღიარებს, ინანიებს და მძიმედ განიცდის ჩადენილ დანაშაულს, სასჯელი უნდა დაენიშნოს იმ ზომით, რაც შეესაბამება მსჯავრდებულის ქმედების სიმძიმეს, მის პიროვნებას და დანაშაულის შემდგომ ქცევას და რაც არ იქნება მკაცრი და უსამართლო, რაც სასამართლოს აზრით უფრო მეტად შეუწყობს ხელს სამართლიანობის აღდგენას და მის საზოგადოებაში ინტეგრაციას,“ – წერია განაჩენში. 20 წლის ქალი სისხლის სამართლის კოდექსის 112 -ე მუხლის შესაბამისად გაასამართლეს. ეს მუხლი გულისხმობს  „დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობას მშობიარობისას ან მშობიარობის შემდეგ უმალვე“. დანაშაული ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. წყარო: ... ...
  • ხუნდაძე: "უდიდესი ნაწილი კლინიკებისა არის ანაზღაურებული"ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, დიმიტრი ხუნდაძემ ბიუროს სხდომაზე  ლევან კობერიძის მიერ წამოჭრილ საკითხთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ დღეს იგი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს ხვდება 520-ე დადგენილებასთან დაკავშირებით. „თუმცა მხოლოდ ეს შეხვედრა არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით სამუშაო რეჟიმის ნაწილი. ჩვენ გასული წლის ბოლოს პრემიერმინისტრთან და შესაბამისი უწყებების მინისტრებთან, მათ შორის, ეკა ტიკარაძესთან ერთად, შევხვდით კლინიკის ხელმძღვანელებს. რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული პრობლემური საკითხები, მაგრამ ეს გასული წლის ბოლოს დალაგდა. უდიდესი ნაწილი კლინიკებისა არის ანაზღაურებული",- განაცხადა დიმიტრი ხუნდაძემ. მისი ინფორმაციით,520-ე დადგენილებასთან დაკავშირებით შექმნილია დარგობრივი, თემატური ჯგუფები, სადაც დარგის სპეციალისტები მუშაობენ კონკრეტული ნოზოლოგიებისა და განფასების წესის დასადგენადდა დასათვლელად. მისივე თქმით, მანამდე არსებული დისკომუნიკაცია არის აბსოლუტურად აღმოფხვრილი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი სრულად არის ჩართული ამ პროცესში. „მთავარია ყველას გვქონდეს სურვილი იმისა, რომ  სისტემა სწორად იმართებოდეს, რადგან ყველაზე მეტ შემხებლობაში მოსახლეობასთან,გეთანხმებით,სწორედ ჯანდაცვის სექტორი არის. ამიტომ თქვენი დახმარებაც,თქვენი რესურსიც, ვფიქრობ, სასარგებლო იქნება გამოვიყენოთ პოზიტიურად. ჩაერთეთ, ვიმუშაოთ ერთად, პრობლემები, ხარვეზები აღმოვფხვრათ და სისტემა გავმართოთ იმაზე უკეთ, ვიდრე იყო აქამდე", - მიმართა დიმიტრი ხუნდაძემ ლევან ... ...
  • რუსთავის საქალაქო სასამართლომ აზერბაიჯანის მოქალაქეს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯარუსთავის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვაში  ბრალდებული, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე ჰ.გ. დამნაშავედ ცნო. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ჰ.გ.-მ  უკანონოდ შეიძინა და ინახავდა 1269,794 გრ. ნივთიერება „ADB-FUBINACA", რაც ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, მიეკუთვნება ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების კანაბინომიმეტურად მოქმედ ნაერთთა კლასს. სამართალდამცველებმა აღნიშნული ნივთიერების ნაწილი 2019 წლის 29 ივლისს, ქ.რუსთავში, ბრალდებულის დროებითი საცხოვრებელი სახლის, ხოლო ნაწილი 22 აგვისტოს, ქ.რუსთავში,  ბრალდებულის მფლობელობაში არსებული ავტომანქანის ჩხრეკისას ამოიღეს. სასამართლო პროცესზე ასევე დადასტურდა, რომ  ჰ.გ.-მ  უკანონოდ შეიძინა და შეინახა 96,2421 გრ. ნარკოტიკული საშუალება "მდმა", (3,4-მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინი) და 1,5381 გრ. ნარკოტიკული საშუალება "ბუპრენორფინი", რაც ამოღებული იქნა ბრალდებულის პირადი და მისი დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას. სამართალდამცველებმა   ჰ.გ.  2019 წლის 29 ივლისს ქ. რუსთავში დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის  მე-2 ნაწილითა და მე-6 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით  წარედგინა (ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენა, შენახვა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვა) აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ჰ.გ. დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ... ...
  • ნინო წილოსანმა ხელოვნების სასახლეში 2019 წლის ანგარიში წარადგინა14 იანვარს, ლანჩხუთი-ჩოხატაურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნინო წილოსანმა ჩოხატაურის ხელოვნების სასახლეში 2019 წლის ანგარიში წარადგინა. როგორც ნინო წილოსანმა აღნიშნა, ანგარიშის მომზადებისას ყურადღება ოთხ ძირითად საკითხზე გაამახვილა. კერძოდ, ამომრჩეველთან კომუნიკაციაზე, ინფრასტრუქტურაზე, წარმატებულ გურულებსა და 2020 პრიორიტეტებზე. შეხვედრას, ძირითადად, ლანჩხუთი-ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების პირველი პირები, საკრებულოს წევრები, საჯარო მოხელეები, რესურსცენტრის ხელმძღვანელები, სკოლის დირექტორები და პედაგოგები დაესწრნენ. დეპუტატის ანგარიშის მოსმენაზე ჩვეულებრივი მოსახლეობის მხოლოდ რამდენიმე წარმომადგენელს შენიშნავდით. ნინო წილოსანმა სლაიდების სახით წარმოადგინა და საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა უკვე შესრულებული სამუშაოების და იმ პროექტების შესახებ, რომელიც დეპუტატის დახმარებით, წარმატებით გახორციელდა მის სამაჟორიტარო ოლქში. ნინო წილოსანმა მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც მთელი ამ დროის განმავლობაში ხელს უწყობდნენ და მასთან ერთად ცდილობდნენ რეგიონის განვითარებას. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ მხოლოდ ერთმა ადამიანმა, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა ქალბატონმა ევროპული საქართველოდან და ამავე სახელწოდების ფრაქციის თავმჯდომარემ, ლია ჩიგოგიძემ დასვა კითხვა _ მან თვალი მოავლო დარბაზს და ჩამოთვალა სამსახურები, რომლის წარმომადგენლებითაც გადაჭედილი იყო ხელოვნების სასახლის ფოიე: _ ქალბატონო ნინო, აქ არიან მუნიციპალიტეტების პირველი პირები, ა(ა)იპ-ების (რომლებიც ისეა გადაჭედილი, რომ სკამის დასადგამი ადგილი არ აქვთ) თანამშრომლები, საჯარო მოხელეები, პედაგოგები; შეხვედრაზე ვერ ვხედავ უბრალო მოსახლეობის წარმომადგენლებს. რატომ არ იყო ცნობილი ანგარიშის წარდგენის შესახებ? მეც, პირადად, შემთხვევით გავიგე. ჩიგოგიძეს დეპუტატის წარმომადგენლებმა უპასუხეს, რომ ანგარიშის წარდგენის შესახებ გამოქვეყნდა დეპუტატის ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე, რაც, რა თქმა უნდა, არც ჩიგოგიძისთვის და არც იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც იგივე კითხვა გაუჩნდათ, მისაღები პასუხი არ იყო. ჩიგოგიძე, ასევე, დაინტერესდა, იცოდა თუ არა დეპუტატმა, სად იყო მისი სამუშაო ოთახი: _ იცით თუ არა სადაა ჩემი კაბინეტი? კითხვის პასუხად წილოსანმა თქვა, რომ მან იცის, სად არის მისი გუნდის წევრების კაბინეტები და სთხოვა დარბაზს და უშუალოდ ჩიგოგიძეს, რადგან დღესასწაულია და გურულები ზეიმობენ კალანდას, ნუ გადავიდოდნენ მწვავე პოლემიკაში. შემდეგი კითხვა, რომელიც ჩიგოგიძემ დასვა, საბავშვო ბაღებში ბავშვებით გადატვირთულ  ჯგუფებს ეხებოდა. კითხვაზე წილოსანმა უპასუხა, რომ თემები, რომლებიც ჩიგოგიძემ დააყენა, ყველა მთავრობის დროს იყო მივიწყებული: "ჩვენ ვზრუნავთ თითოეულ ადამიანზე, ყოველი სიკეთე, რაც ხელისუფლების და კონკრეტულად, ჩემ, როგორც მაჟორიტარის მიერ იქნება გაკეთებული თანაბრად და სამართლიანად გადანაწილდება და ის ყველას შეეხება", _ თქვა შეხვედრის ბოლოს ... ...

არქივი

ზაფრანი

იუმორი და ასტროლოგია

ვერძი - მუშაობს პრობლემური სესხების...

ცოცხის „მაგიური“ ძალა

ბევრ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული "ცრურწმენები",...

"წიწაკიანი" ქალები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

მორიელი _ ქალი მორიელის გამოხედვა ხერხს...

არსებობს თუ არა ერთი ნახვით სიყვარული

ოდესმე თქვენს ცხოვრებაში მომხდარა ისე,...

ყავის მომზადების რეცეპტები მსოფლიოში

ვიეტნამი - ყავის მომზადების დროს...

როგორ შევინარჩუნოთ მამაკაცი

არასდროს უყვიროთ მას - ის...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...