"მე ეკლესია ვარ და არ ვარ ვალდებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ" _ ბიუჯეტის თანხები ეპარქიის ანგარიშზე, რომელსაც არავინ აკონტროლებს

ჟურნალისტური გამოძიება

"მე ეკლესია ვარ და არ ვარ ვალდებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ" _ ბიუჯეტის თანხები ეპარქიის ანგარიშზე, რომელსაც არავინ აკონტროლებს

11 ივლ. 2016, 14:48:19

რელიგიურ ორგანიზაციად ითვლება ორგანიზაცია, რომელიც შექმნილია რელიგიური საქმიანობის გასახორციელებლად და ასეთად რეგისტრირებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი _ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უფლებამოსილია, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაარეგისტრიროს საქართველოსთან ისტორიული კავშირის მქონე რელიგიური მიმდინარეობა ან ის რელიგიური მიმდინარეობა, რომელიც ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში კანონმდებლობით მიჩნეულია რელიგიად.

 იმ  რელიგიური ორგანიზაციების რიცხვი,  რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ 50-ს აჭარბებს.

თუმცა, როგორც გავარკვიეთ, არცერთ მათგანს დღემდე არ უსარგებლია ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებში ჩადებული საკმაოდ მრავლისმომცველი მუხლით _ "რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა". 

გამონაკლისი არც გურიის მუნიციპალიტეტეტებია _ ჩოხატაურის, ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები მხოლოდ მართლმადიდებლურ ეკლესიას აფინანსებს _ თანაც ყოველგვარი კონტროლის გარეშე...

2015 წლის პირველი იანვრიდან 2016 წლის 25 ივნისის ჩათვლით  არასამეწარმეო არაკომერციულ  იურიდიული პირს „შემოქმედის ეპარქიის განვითრების ფონდს“, რომლის დამფუძნებელი შემოქმედის ეპარქიაა  ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 90000 ლარი აქვს მიღებული.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის #45 დადგენილების თანახმად, 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა _ 65 000 ლარი  უნდა მოხმარებოდა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ასევე ამ თანხიდან უნდა გადახდილიყო ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შემოქმედის ეპარქიის კომუნალური გადასახადები და დაფინანსებულიყო სხვადასხვა რელიგიური ღონისძიებები.

2016 წლის ბიუჯეტში მცირე ამ კუთხით მცირე ცვლილება შევიდა. საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის #56 დადგენილებით დაკონკრეტდა რომ გამოყოფილი თანხა _ 55 000 ლარი  უნდა მოხმარებოდა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების, ეკლესია-მონასტრების მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებას და შემოქმედის ეპარქიის კომუნალურ გადასახადებს (გამოყოფილი თანხიდან ეპარქიას ამ დროის მონაცემებით 25 000 ლარი აქვს ათვისებული).

თანხების გადარიცხვა სუბსიდირების ხელშეკრულების საფუძველზე ხდება, რომლის საგანი საკრებულოს დადგენილებაა.

ხელშეკრულებაში ვკითხულობთ: „მიმწოდებელი (ანუ მერია) ვალდებულია გადაურიცხოს შესაბამის საბანკო ანგარიშზე მიმღებს თანხა არაუმეტეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ოდენობისა, ეტაპობრივად მიმღების მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის შესაბამისად; აწარმოოს მონიტორინგი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე.

მიმღები (შემოქმედის ეპარქიის განვითრების ფონდი) ვალდებულია: ხელშეკრულების განსაზღვრული თანხა გამოიყენოს ფონდის საქმიანობისთვის, სუბსიდიის მისაღებად მიმწოდებელს მიაწოდოს სრულყოფილი დოკუმენტაცია, მიმწოდებელს პერიოდულად მიაწოდოს ინფორმაცია მისთვის გადარიცხული სუბსიდიის მიზნობრივად ხარჯვის თაობაზე.
გურია ნიუსის მიერ ოფიციალურად მოპოვებული დოკუმენტებით ირკვევა, რომ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები შემოქმედის ეპარქიას არამიზნობრივად აქვს დახარჯული.

მაგალითად, გამოყოფილი თანხებიდან სხვადსხვა სამშენებლო მასალები შეძენილია ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში არსებული მონასტრებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ ანგარიშფაქტურების თანახმად, სამშენებლო  მასალების 99% (ღორღი, ცემენტი, გაჯი, ქვიშა, ურო, მილი ნიჩაბი და ა.შ) თბილისშია შეძენილი.

მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტში გარკვევით არის განმარტებული თუ რას უნდა მოხმარდეს გამოყოფილი თანხები და დაკონკრეტებულია, რომ იგი უნდა მიიმართოს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, დოკუმენტებით ირკვევა, რომ ხალხის მიერ გადახდილი გადასახადებით, შემოქმედის ეპარქიას სხვადასხვა სახის ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა აქვს შეძენილი და არა მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია/მონასტრებისთვის.

მაგალითად: 2015 წლის 18 თებერვალს 80 ლარის ღირებულების გაჯი, 24 ლარის წებოცემენტი,  850 ლარის ღირებულების კედლის ქვაბი, 50 ლარის ღირებულების გათბობის ქვაბის მილი, 684 ლარის რადიატორი ალუმინის, 27 ლარიანი რადიატორის კომპლექტი, 80 ლარის ღირებულების რადიატორის ვენტილი, 75 ლარის თეთრი საშრობი, 2.5 ლარის ღირებულების თითბერის სარქველი, 1 ლარის ღირებულების გადამყვანი და 9.2 ლარის ღირებულების მილი, 30 ლარის ღირებულების ბილერის კომპლექტი, 5 ლარიანი ვენტილი, 64 ლარიანი კოლექტორი, 18 ლარიანი თათბერის კოლექტორი, მისი სამაგრი _ 7.8 ლარის ღირებულების და 9.6 ლარის ღირებულების  პაკლი მიტანილია მისამართზე _ თბილისი ბალანჩივაძის 29 (ხილიანი)  კორპუსი 39 ბინა #75 სართული 12.

2015 წლის 7 აპრილს ბალანჩივაძის 39-ში , ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულით ნაყიდი 1126.7 ლარის ღირებულების ლამინატი, 20 ლარის დუბელი, 190 ლარი პლინტუსი და 12.2 ლარის ღირებულების ლამინატის  პარკეტის ქვეშ დასაფენიც მიიტანეს.

ამავე წლის 26 აპრილს ამავე მისამართზე მიტანილია 177 ლარის ღირებულების უნიტაზი, 85 ლარიანი ავზი, 90 ლარიანი უნიზატის საფარი (ნელი ხურვით) და 47 ლარიანი ჩამრეცხი მექანიზმი.

27 აპრილს ხილიანზე მიიტანეს ბიუჯეტის ფულით ნაყიდი 1000 ლარის ღირებულების სარეცხი მანქანა.

დოკუმენტებით ასევე ირკვევა, რომ ამავე ბინაში მიტანილია: 480 ლარის ღირებულების საწოლი მატრასით, 500 ლარის ღირებულების გაზქურა, 1200 ლარის ღირებულების ჰაერგამწოვი ღუმელი, 500 ლარიანი ქურა, 300 ლარის ღირებულების გასაშლელი მაგიდა, 370 ლარის  ღირებულების წინა და უკანა ხუნდები, 390 ლარის წყლის რადიატორი.
როგორც გურია ნიუსმა გაარკვია აღნიშნულ მისამართზე საცხოვრებელი კორპუსი მდებარეობს, ბინა, რომელიც 35 კვადრატია, შეძენილია 2014 წელს და მისი მეპატრონე ვინმე ანა მეფარიშვილია.

კიდევ ერთი მსხვილი შენაძენი, რაც დოკუმენტებში ფიქსირება 6540 ლარის ღირებულების მაგიდა და სკამებია.

2016 წლის 21 ივნისს გამოწერილი ანგარიშფაქტურის მიხედვით, შემოქმედის ეპარქიას, ხარაგაულში შეძენილი აქვს 150 ცალი სკამი და 24 ცალი მაგიდა.

აღსანიშნავია, რომ ეს ის გამონაკლისია, როცა შეძენილი სკამების და მაგიდების ტრანსპორტირების დასრულების ადგილად ოზურგეთი, 9 აპრილის ქუჩაა დაფიქსირებული.

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, ბიუჯეტში გათვალისწინებულია, რომ გამოყოფილი თანხებით ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ეპარქიის კომუნალური გადასახადების გადახდაც უნდა მოხდეს. წარმოდგენილი დოკუმენტებით ირკვევა, რომ იხდიან კიდეც _  2015 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივნისამდე ელექტროენერგიის დანახარჯი 3836 და 32 თეთრია.

რაც შეეხება გაზს  _ ქალაქ ოზურგეთის მერიამ, რომელიც ეპარქიას თანხებს ურიცხავს, მხოლოდ ერთი დოკუმენტი მოგვაწოდა.

სოკარის ქვითარზე, რომელიც 22 ივნისითაა დათარიღებული ირკვევა რომ ეპარქიის დავალიანება 2603 ლარს შეადგენს და ივნისში მხოლოდ 206 ლარია გადახდილი.

შემოქმედელი მიტროპოლიტი მეუფე იოსები ამბობს, რომ ის არ არის ვალდებული ბიუჯეტის თანხების ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ მოგვაწოდოს.

„არანაირი ვალდებულება არ მაქვს თქვენ ინფორმაცია მოგაწოდოთ რაზე გადმორიცხა გამგეობამ თანხა. ამის საბუთები ჩვენ გვაქვს. მე ვარ ეკლესია და არანაირი ვალდებული არ ვარ ჟურნალისტებს მივაწოდო ინფორმაცია რაში იხარჯება. რაც დაიხარჯა ამის ინფორმაცია ხომ მოგაწოდათ ქალაქ ოზურგეთის მერიამ? მეტი რა კითხვები გაქვთ ვერ გავიგე“ _ გვითხრა მეუფემ.

მისივე განმარტებით, ასეთი საკითხები ჟურნალისტების გასარჩევი არ არის:

_ ქალაქ ოზურგეთში ერთადერთი მონასტერია _ წმინდა ნინოს სახელობის რეზიდენცია, რომელშიც 30 ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქში ასევე არის საკათედრო ტაძარი და თქვენ რას არკვევთ ვერ გავიგე, _ ჩვენი დაინტერესება მიუღებელი აღმოჩნდა შემოქმედის ეპარქიის წინამძღვრისთვის.

_ ჩვენ იმის გარკვევას ვცდილობთ რაში დაიხარჯა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები...

_ მე ვარ ეპისკოპოსი. არც ხელფასი მაქ და არაფერი. რაც მაქ ყველაფერს ეკლესიას ვახმარ. 150 ეკლესიაა შემოქმედის ეპარქიაში აშენებული და ქალაქი მაგას რომ ვერ ააშენებდა, ალბათ, გასაგებია. მე მაქვს კითხვა, თქვენ რატომ დაინტერესდით ამით.

_ ჩვენ, ჟურნალისტები ბიუჯეტის ხარჯვით ყოველთვის ვინტერესდებით. პირველად არ ვსაუბრობთ ჩვენ ამ თემაზე მეუფეო. წლების წინაც იგივე შეკითხვები გვქონდა...

_ გასაგებია რომ ჟურნალისტები ხართ, მაგრამ მე ეკლესია ვარ და არ ვარ ვალდებული თქვენ ინფორმაცია მოგაწოდოთ.

_ თქვენი პოზიცია გასაგებია, მაგრამ კერძო პირთან გაქვთ მიტანილი ბიუჯეტის ფულით ნაყიდი ნივთები და ეს როგორ გავიგოთ?

_ არავითარ კერძო პირთან არ მიმიტანია.

_ დოკუმენტებში ეს ნათლად ჩანს მეუფევ _  თბილისი, ხილიანზე კორპუსი 29, ბინა 75, სართული 12. ბინა არის ანა მეფარიშვილის სახელზე.

_ ეგ შეიძლება ვაყიდინე, იქ მივიტანე  და შემდეგ იქიდან წამოვიღე.

_ იმ მისამართზე ძალიან ბევრი რამაა მიტანილი _საწოლი, მაგიდა, ლამინატი, სარეცხი მანქანა...

_ ზუსტად არ მახსოვს. შეიძლება დავავალე, იყიდა და აქეთ წამოიღო ჩემმა მანქანამ. დიდი მანქანა მყავს „გრუზავიკი“.

_ ყველაფერი 35 კვადრატულ ბინაში მიიტანეს იმისთვის, რომ მერე ოზურგეთში  წამოეღოთ? ამისთვის აიტანეს სარეცხი მანქანა მეთორმეტე სართულზე?

_ დიახ. თბილისში ვყიდულობდი და აქ მომქონდა.  და თქვენ რას არკვევთ,  გამომძიებელი თუ ხართ მითხარით.

_ ვინ არის ანა მეფარიშვილი, ეკლესიის წარმომადგენელია?

_ არ არის ეგ თქვენი საქმე.

_ გასაგებია. კიდევ ერთ დეტალს დავაზუსტებთ _ ხრეში, გაჯი, ცემენტი, ღორღი  _ ყველაფერს თბილისში რატომ ყიდულობთ და ამხელა გზაზე რატომ ახდენთ ტრანსპორტირებას?

_ ზოგი იქიდან მოვიტანე, ზოგი აქედან. ძალიან ბევრი რამე მაქვს მე ნაყიდი, ზოგი არც ჩამიწერია.

_ სულ ახლახანს 150 ცალი სკამი და მაგიდა შეგიძენიათ. რისთვის შეიძინეთ?

_ კრებები რომ მაქვს რეზიდენციაში იმისთვის.

_ ეს სკამები და მაგიდები იმ საბანკეტო დარბაზისთვის არ შეგიძენიათ, რომელიც ახლახანს გახსენით?

_ იქაც მაქვს და აქაც მაქვს ბევრი სკამი, მაგაზე მეტი მაქვს და რაში გაინტერესებთ ეგ ინფორმაცია?! კარგით, ამოწმეთ, ამოწმეთ და ღმერთიც შეგამოწმებთ, _ გვითხრა მეუფემ.

"გურია ნიუსმა" დეტალების გადამოწმება ანა მეფარიშვილთანაც სცადა, თუმცა მან ამ თემაზე ჩვენთან საუბარი არ ისურვა. 

რაც შეეხება გურიის დანარჩენ მუნიციპალიტეტებს _ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას 2015 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე, შემოქმედის ეპარქიისთვის 9 600 ლარი აქვს გადარიცხული. მათივე ანგარიშზე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის პურის შესაძენად ამავე პერიოდში დამატებით 6 800 ლარი გადაირიცხა.

ხელშეკრულებაში, რომელიც ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდს შორის არის დადებული (ფონდს მეუფე იოსები წარმოადგენს) აღნიშნულია, რომ თანხა ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერისთვისაა განკუთვნილი.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხარჯების სრული დოკუმენტაცია მოვითხოვეთ მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მხოლოდ 2016 წლის დოკუმენტაციის ნაწილი მოგვაწოდა:

_ ჩვენთან ხარჯების დოკუმენტაცია არ ინახება. თქვენი წერილის შემდეგ ვთხოვეთ ეპარქიას დოკუმენტაციის მოწოდება და მხოლოდ ნაწილი წარმოგვიდგინეს, _ განგვიმარტეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციას თუ დავეყრდნობით, ეკლესია-მონასტრებისთვის განკუთვნილი თანხის ნაწილი, მეუფე იოსებმა სამრევლო სკოლას გადაურიცხა (თანხების ნაწილის ხარჯვის დოკუმენტაცია გამგეობამ ვერ მოგვაწოდა). სამრევლო სკოლას, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან განათლების ხელშეწყობის პროგრამიდან თანხა ცალკეც ეძლევა: ოფიციალური დოკუმენტების თანახმად, სამრევლო სკოლას 2013-2016 წლებში 15 450 ლარი აქვს მიღებული.

რაც შეეხება სოციალურად დაუცველთათვის პურის შესაძენად გადარიცხულ თანხებს _ როგორც ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვითხრეს, ეპარქიას შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა არ წარმოუდგენია და შესაბამისად უცნობია, ვისგან, როდის და რა რაოდენობის პურია შეძენილი.

ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც გამგეობამ მოგვაწოდა ბენეფიციართა სახელები, გვარები და ხელმოწერებია ერთ ფურცელზე, რომლიდანაც იმის გარკევევა, თუ როდის და რა მიიღეს, შეუძლებელია.

რაც შეეხება ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებს, აქ თანხების ხარჯვის დოკუმენტაცია არ გააჩნიათ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წერილიდან ირკვევა, რომ 2015 წლის 1 იანვრიდან დღემდე შემოქმედის ეპარქიას 88 250 ლარი გადაურიცხეს.

"ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური გაცნობებთ, რომ ა(ა)იპ შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის დაფინანსებას ახორციელებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებით /დადგენილების 14-ე მუხლით გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში. 2016 წლის იანვრიდან 16 მარტამდე, თანხის ჩარიცხვა განხორციელებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გამოცემული ბრძანებების საფუძველზე; 2016 წლის 16 მარტიდან კი _ გაფორმებული /N4 16.03.2016 წ/ ხელშეკრულების და ა(ა)იპ შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის წერილის საფუძველზე," _ გვწერს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ბუხუტი ბარამიძის წერილიდან კი ირკვევა, რომ გადარიცხული თანხების მონიტორინგს მუნიციპალიტეტის არ ახორციელებს და შესაბამისად, არც ანგარიშ-ფაქტურები გააჩნიათ და არც ხარჯთაღრიცხვები:

_ გადარიცხული თანხების ჩამოწერა მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ხდება, _ გვწერს ბარამიძე და ე. წ. მიღება-ჩაბარების აქტსაც გვიგზავნის, რომელსაც მხოლოდ მეუფის ხელმოწერა აქვს და რომლიდანაც იმის გარკვევაც შეუძლებელია თუ ვის უგზავნის მეუფე ე.წ. "მიღება-ჩაბარების" აქტს.

ამ ყველაფრის შესაბამისად, შეუძლებელი ხდება იმის გარკვევა კონკრეტულად რაში დაიხარჯა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები, რომელიც ასე გამოიყურება:

2015 წელი: 5 000 ლარი _ აკეთის ეკლესიის რესტავრაციისთვის; 7 00 ლარი _ შემოქმედის ეპარქიის განვითრების ფონდისთვის; 10 000 ლარი _ ისევ შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდს; 8 000 ლარი აკეთისა და წმინდა მარიამის სახელობის დედათა მონასტერს; 8 650 ლარი _ სამება-ჯიხეთის მონასტრის მშენებლობისთვის; 1 500 ლარი _ შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდისთვის; 2 000 ლარი _ გრიგოლეთის წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის სახელობის მონასტრისთვის, 600 ლარი _ შუხუთის ეკლესიისთვის გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით.

2016 წელი: 10 000 ლარი _ მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისთვის; 5 000 ლარი გრიგოლეთის წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის სახელობის მონასტრისთვის; 5 000 ლარი _ აკეთის მაცხოვრის ტაძრისთვის სამშენებლო მასალების შესაძენად; 5 000 ლარი _ ნიგვზიანის დედათა მონასტრისა და მშენებარე რეზიდენციისთვის; 10 000 ლარი _ ჯიხეთის დედათა მონასტრისთვის. სულ ბოლოს, 10 000 ლარის გადარიცხვა, მიზნობრიობის მითითების გარეშე, 14 ივნისსაა გახორციელებული.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა ურუშაძე ამბობს, რომ მათ არ აქვთ უფლება ეპარქიას ხარჯვის დოკუმენტაცია მოსთხოვონ:

_ მე ამაზე ვესაუბრე ჩვენს იურისტს და მითხრა, რომ არ გვაქვს უფლება, ეპარქიას მოვთხოვოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რაში დახარჯეს ჩვენ მიერ სუბსიდიის წესით მიღებული თანხა. იურისტი ამბობს, რომ რომც მოგვაწოდონ, თქვენ მაინც ვერ მოგაწოდებთ, რადგან ეს არის საიდუმლო ინფორმაცია _ მასში საბანკო ანგარიშის ნომრები, კონკრეტული სახელი და გვარები წერია. მე ვეყრდნობი იურისტს და გეუბნებით იმას, რაც მითხრეს, _ აღნიშნა ურუშაძემ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ხათუნა სურგულაძის წერილიდან ირკვევა, რომ "2015 წლისთვის რელიგიის ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 40 000 ლარი, რომელიც დაიხარჯა: 20 300 ლარი სოფელ შემოქმედის დედათა მონასტრების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისა და გაზიფიცირებისთვის; 10 000 ლარი _ სოფელ გომის მონასტრის კელიების მშენებლობისთვის; 8 200 ლარი _ ბოხვაურის წმინდა სოფიოს სახელობის ტაძრის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისთვის; 1 481 ლარი _ დაბა ლაითურის სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის სამრეკლოს მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისთვის. სულ გახარჯულია 39981 ლარი", _ გვწერს სურგულაძე.

აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, მიუხედავად მოთხოვნისა, 2016 წელს გაწეული ხარჯების შესახებ თანხობრივი მონაცემებიც არ მოგვაწოდა. მოგვაწოდეს მხოლოდ 2016 წლის 3 მაისს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელშიც გარკვევით წერია: "მიმწოდებელი ვალდებულია, აწარმოოს მონიტორინგი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე". თუმცა, ხელშეკრულებაში პირობები დაკონკრეტებული არ არის.

სამაგიეროდ, დაკონკრეტებულია ეპარქიის მოვალეობა, კერძოდ: თანხის მიმღები ვალდებულია, სუბსიდიის მისაღებად (რომელიც 2016 წელს 55 000 ლარს შეადგენს) მიმწოდებელს მიაწოდოს სრულყოფილი დოკუმენტაცია; მიმწოდებელს პერიოდულად მიაწოდოს ინფორმაცია მისთვის გადარიცხული სუბსიდიის მიზნობრივად ხარჯვაზე".

მიუხედავად ამისა, როგორც გავარკვიეთ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა არც მონიტორინგს ახორციელებს და საფინასო სამსახურში დახარჯული თანხის მიზნობრიობის დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტაცია არ ინახება:

_ ამის ვალდებულება ჩვენ არ გვაქვს, _ განმარტავს საფინანსო სამსახურის უფროსი გია მამაკაიშვილი.

ჩვენ მუნიციპალიტეტს ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინა კანონის, ბრძანების ის მუხლი, რომლის საფუძველზე მათ დოკუმენტაციის შენახვის და ეპარქიიდან გამოთხოვის ვალდებულება არ გააჩნიათ, თუმცა, ამ შეკითხვაზე პასუხი ამ დრომდე ვერ მივიღეთ.

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამაზ ტრაპაიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ეპარქიისთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაზე პასუხისმგებლობა მუნიციპალიტეტებს ეკისრებათ.

_ ბატონო თამაზ, რამდენად გამართლებულია, ერთი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო თანხები დაიხარჯოს მეორე (სხვა) მუნიციპალიტეტისთვის?

_ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები შექმნილია ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადასაწყვეტად, ამდენად, ამ ორგანოების თანხები მხოლოდ ამ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გახორციელებულ პროექტებს უნდა მოხმარდეს. როგორც თქვენს მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებებით ირკვევა, ეს მოთხოვნა ქ. ოზურგეთის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ხელშეკრულებებით განსაზღვრულია.

_ მაგრამ არ არის განსაზღვრული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხელშეკრულებით.

_ ამ შემთხვევაში, რბილად რომ ვთქვათ, ხელშეკრულებას ხარვეზი აქვს.

_ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის იურისტი ამბობს, რომ მათ ა(ა)იპ "შემოქმედის ეპარქიისთვის განვითარების ფონდისთვის" ბიუჯეტიდან გაცემული თანხების ხარჯვის დოკუმენტაციის მოთხოვნის უფლება არ აქვთ. რამდენად სწორია ეს?

_ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისთვის, შესრულებისა და ანგარიშგებისთვის პასუხისმგებელია შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის განხილვაზე, დამტკიცებაზე და ბიუჯეტის კონტროლზე უფლებამოსილია შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო.

ამდენად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან თითოეული თეთრის მიზნობრივ ხარჯვაზე პასუხისმგებელია გამგეობა, ხოლო კონტროლზე _ საკრებულო. აღმასრულებელმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს ყველა ხარჯის სწორად განკარგვა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, უნდა გაფორმებულიყო ისეთი სახის ხელშეკრულება, სადაც ნათლად გამოჩნდებოდა ხელშეკრულების მეორე მხარის ვალდებულებები, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფდა საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ ხარჯს.

_ ასეთი მოთხოვნა აქვთ ქალაქ ოზურგეთს, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს, მაგრამ არც ერთი არ ასრულებს...

_ თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე არღვევს ხელშეკრულების პირობებს, მეორე მხარე უფლებამოსილია გამოიყენოს კანონით და ამავე ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებამოსილებები.

_ ვის ეკისრება ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაზე?

_ ისევ და ისევ ადგილობრივ თვითმმართველობას. ის არის პასუხისმგებელი და მან უნდა უზრუნველყოს საბიუჯეტო თანხების სწორი ხარჯვა. დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, უნდა აღმოფხვრას და შესაბამისი სანქციები გაატაროს, _ გვითხრა ტრაპაიძემ.
 ახალი ამბები
  • ქომუერებში (ხულოს რაიონი) სახლის დანგრევისას, უძველესი კოლხური ჭური აღმოაჩინესხულოს რაიონის სოფელ ნიგაზეულში (ქომუერებში)სახლის დანგრევისას,  ძველი ჭური იპოვეს. ადგილს,  სადაც ჭური აღმოჩნდა ქომუერები (ტოპონიმიკით)  ეწოდება. სახლის დაშლისას  ქვევრი   გატყდა. გადარჩენილი ნატეხებიდან ჩანს, რომ ჭური საკმაოდ დიდი ყოფილა და მას კოლხური ჭურებისათვის დამახასიათებელი რელიეფური ზოლები ამკობდა. _სავარაუდოდ,  იგი ეგრეთ წოდებული „გურული ჭურების“ ტიპის უნდა იყოს, _ გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა ზურა ... ...
  • პროკურატურამ თამარ ბაჩალიაშვილის 18 ივლისის გადაადგილების მარშრუტი გაასაჯაროვასაქართველოს გენერალურ პროკურატურაში თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე ბრიფინგი გაიმართა. "როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, თამარ ბაჩალიაშვილის მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან უკვე მიღებულია ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური, ქიმიური, ბიოლოგიური (გენეტიკური, სეროლოგიური), ტრასოლოგიური დასკვნები. ამ დროისთვის ასევე ცნობილია ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან მიღებული სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა. სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, გვამის სასამართლო სამედიცინო, ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევის და საქმის მასალების შეჯამების შედეგად, თამარ ბაჩალიაშვილის სიკვდილის მიზეზი  უნდა იყოს მედიკამენტოზური  ინტოქსიკაცია, ასევე ექსპერტიზის  ჩატარების მომენტისთვის, მისი გარდაცვალებიდან გასულია დაახლოებით 4 დღე. თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედარს მექანიკური დაზიანების რაიმე ნიშნები, მათ შორის ინექციის კვალი არ აღენიშნება. ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევით, თამარ ბაჩალიაშვილის გვამიდან აღებულ ბიოლოგიურ ობიექტებში აღმოჩენილი მედიკამენტების ორგანოებში განაწილების თანაფარდობა დამახასიათებელია ნივთიერების პერორალური (პირის ღრუს) გზით და არა საინექციო გზით მიღების შემთხვევაში. პრეპარატების მოხვედრა თამარ ბაჩალიაშვილის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში შესაძლებელი იყო მხოლოდ საყლაპავი გზით და არა ინექციის გზით. თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანიდან ამოღებულ „ბაკურიანის" ბოთლში დარჩენილ წყლის წვეთში აღმოჩნდა ადრენორეცეპტორების  და ჰისტამინური რეცეპტორების მაბლოკირებელი საშუალების კვალი. ტაბლეტის ფორმით არსებული მედიკამენტის შემადგენლობიდან გამომდინარე, მათი სითხეში, მათ შორის წყალში გახსნისას მიიღება სუსპენზია (სითხეში შეტივნარებული სხვადასხვა ზომის მყარი ნაწილაკები) ანუ, ასეთ შემთხვევაში სითხე იქნება შემღვრეული და  არა გამჭვირვალე და უფერო, რაც გამორიცხავს ტაბლეტების გახსნას ბოთლში, რადგან ქიმიური ანალიზის შედეგად, აღნიშნული ნივთიერებები აღმოჩნდებოდა არა კვალის სახით, არამედ უფრო დიდი რაოდენობით.    სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით, თამარ ბაჩალიაშვილის გვამზე გარეგნულად მექანიკური დაზიანების რაიმე ნიშნები არ აღინიშნება. ასევე გვსურს გაგაცნოთ თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატის მიხეილ რამიშვილის მიერ გასაჯაროებული ე.წ. სატელიტის ფოტოებზე დანიშნული ექსპერტიზის დასკვნის შედეგი. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, მიხეილ რამიშვილმა ერთ-ერთი მედიასაშუალებით გაასაჯაროვა ფოტომასალა, რომელიც მისი მტკიცებით, სატელიტიდანაა გადაღებული და სოფელ მაწევანის ტერიტორიას 2020 წლის 19-22 ივლისს ასახავს.  ვინაიდან აღნიშნული ფოტოების მიხედვით არ ირკვეოდა მისი წარმოშობის წყარო, კერძოდ, არ იყო მითითებული ვებგვერდი და სხვა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, მიხეილ რამიშვილს შეეთავაზა მიეთითებინა კონკრეტული სატელიტური თანამგზავრის და მისი მფლობელის მონაცემები, თუმცა მან წარმოადგინა ორი ფოტოსურათი და უარი განაცხადა  კომპანიის და კონკრეტული წყაროს დასახელებისგან, რის გამოც აღნიშნული ფოტოების ავთენტურობის დადგენის მიზნით  ჩატარდა შესაბამისი ექსპერტიზა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატები მიხეილ რამიშვილი და ეკა ქობესაშვილი ამ დრომდე უარს აცხადებენ გამოძიებისთვის  ე.წ. სატელიტის ფოტოების მომწოდებლის ვინაობის დასახელებისგან და ფაქტთან დაკავშირებით რაიმე სახის ინფორმაციის მოწოდებისგან. ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით დადგინდა, რომ მიხეილ რამიშვილის მიერ წარმოდგენილი ე.წ.სატელიტის ფოტოები არის დამონტაჟებული და ყალბი. კერძოდ დადგინდა, რომ ადვოკატის მიერ წარმოდგენილ პირველ  ფოტოსურათზე,   რომელზეც  იკითხება  თარიღის   აღმნიშვნელი  მონაცემი - „2020 Jul 19", ჩატარებული ვიზუალური და გამოთვლითი კვლევების შედეგად, გამოვლინდა მთელი რიგი შეუსაბამობები, რაც გამოიხატა შემდეგში: ზედა  მარცხენა  კუთხეში  არსებული  მცირედ გამჭვირვალე  ღილაკების ქვეშ ფონი მკვეთრად განსხვავდება საერთო ფონისგან, კერძოდ, თუ მარცხენა ქვედა ღილაკის ფონი ასახავს სატელიტური ფოტოსთვის დამახასიათებელი წყლის გამოსახულებას, ღილაკის არეალის შემდგომ ეს ფონი სწორხაზოვნად გადადის ხმელეთის გამოსახულებაზე. ასევე, ფოტოს ძირითად ფონთან შეუსაბამოა ზედა და ქვედა ორ ღილაკს შორის არსებული სივრცის გამოსახულება მის გასწვრივ აღბეჭდილ ხმელეთის გამოსახულებასთან. ასევე როგორც შეფერილობით, ასევე დეტალიზაციითაც განსხვავებულია ერთმანეთისაგან  სურათის ძირითად ფონზე არსებული გამოსახულებები, რომლებიც ასახავს სხვადასხვა სიმაღლიდან დანახულ დედამიწის სატელიტურ გამოსახულებას. ღილაკები  დატანილია სხვა ფოტოსურათიდან. მიხეილ რამიშვილის მიერ წარმოდგენილ მეორე ფოტოსურათზე, რომელზეც იკითხება თარიღის აღმნიშვნელი მონაცემი „2020 Jul 22", ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ფოტოზე, ზედა მარცხენა   კუთხეში არსებულ მოზრდილ ღილაკზე შეინიშნება გაბუნდოვნებული გამოსახულება, ასევე ქვედა ცენტრალურ ნაწილში შეინიშნება გამოსახულების გაბუნდოვნება, რაც სტანდარტულად რაიმე ვებგვერდის გახსნისას ეკრანის გადაღებით არ მიიღება და იგი შესრულებულია ფოტორედაქტირების პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მსგავსად პირველი ფოტოსი, აღნიშნული ფოტოსურათიც მიღებულია მონტაჟის გზით. ადვოკატის მიერ წარმოდგენილ მეორე ფოტოსურათთან მიმართებაში განსხვავება შეინიშნება ქვედა მარცხენა კუთხეში არსებულ ციფრების კომბინაციაში, მარჯვენა ზედა კუთხეში ორი ღილაკის არარსებობაში, ზედა მარცხენა კუთხეში არსებულ მოზრდილ ღილაკზე წარწერის ადგილზე  და ქვედა ცენტრალურ ნაწილზე გამოსახულების გაბუნდოვნებაში. ვინაიდან თავიდანვე თვალსაჩინო იყო, რომ ე.წ. სატელიტის ფოტოებზე იყო მონტაჟის კვალი და გამოძიების შეცდომაში შეყვანის მორიგი მცდელობა, დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზა, რომელმაც უტყუარად დადგინა აღნიშნული ფოტოების სიყალბე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდინ სახეზეა გამოძიების და საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, ასევე მტკიცებულებების ფალსიფიკაცია, ფაქტზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოხდება. ასევე გამოძიების მიერ მოპოვებულია თამარ ბაჩალიაშვილის 18 ივლისის გადაადგილების მარშრუტი, რომელიც უტყუარად დასტურდება მის მიერ „google"-ის ანგარიშზე გააქტიურებული „timeline"-ის ფუნქციის მიერ ასახული მონაცემებით. თამარ ბაჩალიაშვილს საკუთარ მობილურ ტელეფონში „google"-ის ანგარიშის „timeline"-ის ფუნქცია გააქტიურებული ჰქონდა 2019 წლის მარტიდან. აღნიშნული ფუნქციის მეშვეობით შესაძლებელია პირის გადაადგილების, ადგილმდებარეობის, დროის ასახვა და აღნიშნული მონაცემებით გადაადგილების ისტორია, ინახება კონკრეტული პირის პირად „google"-ის ანგარიშზე. გამოძიების მიმდინარეობისას, დათვალიერდა თამარ ბაჩალიაშვილის „google"-ის ანგარიში და ანგარიშში არსებული ფუნქცია "your timeline"-„თქვენი ქრონიკა", რაც ადასტურებს, რომ 18 ივლისს, თამარ ბაჩალიაშვილი ავტომობილით გადაადგილებას იწყებს 10:09 საათზე და მოძრაობის დაწყების ადგილად მითითებულია მისი საცხოვრებელი სახლის მისამართი. 10:15 საათზე მიდის ფონიჭალის პარკის მიმდებარედ, რიტა ზურაბაშვილის საცხოვრებელ სახლში, სადაც ჩერდება დაახლოებით 10 წუთი. 10:25 საათზე, აღნიშნული ტერიტორიიდან გადაადგილდება რუსთავის გზატკეცილზე. „Timeline''- ის გადაადგილების ქრონიკამ ასევე ასახა თამარ ბაჩალიაშვილის გადაადგილება 18 ივლისს, მარნეულის მიმართულებით სოფლების - თელეთის, წალასწყურის, კუმისის, კოდას გავლით, რის შემდეგაც იგი შედის მარნეულში, უხვევს წრესთან და მიემართება თეთრიწყაროს მიმართულებით, გაივლის სოფელ წინწყაროს, შემდეგ შედის სოფელ გოლთეთში, სადაც შესვლის შემდგომ ჯერ უხვევს მარჯვენა მხარეს, შემდეგ ტრიალდება და გზას აგრძელებს  სოფლის სიღრმისკენ, გადის გარკვეულ მანძილს, ტრიალდება უკან და ჩამოდის სოფელ გოლთეთიდან ცენტრალურ გზაზე, შემდეგ გზას აგრძელებს თეთრიწყაროს მიმართულებით, გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ სოფელ მაწევანთან ცენტრალური გზიდან მარჯვენა მხარეს უხვევს და 12:13 საათზე მისი ავტომანქანა ჩერდება ბუჩქებს შორის არსებულ ადგილზე, აღნიშნული ადგილი თამარ ბაჩალიაშვილის გუგლის ანგარიშის „timeline''-ის მიხედვით, ბოლო ლოკაციაა, სადაც 22 ივლისს, საკუთარ ავტომანქანაში აღმოჩენილ იქნა თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედარი. ასევე დადგენილია, რომ თამარ ბაჩალიაშვილი არ სარგებლობდა გზამკვლევი ელექტრონული პროგრამით და არ აქვს მოძიებული კონკრეტული ადგილი. თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანის 18 ივლისს გადაადგილების მარშრუტის გარკვეული მონაკვეთები, ასევე დასტურდება გამოძიების მიერ მოპოვებული 112-ის და სხვადასხვა ობიექტების ვიდეოჩანაწერებით. ასევე გაგაცნობთ თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანაზე დანიშნული ტრასოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის თანახმად, შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილია მხოლოდ ორი ურთიერთპარალელური საბურავის კვალი, რომელიც დატოვებულია თამარ ბაჩალიაშვილის კუთვნილი ავტომობილის „HYUNDAI ACCENT" მიერ. დასკვნის თანახმად, გამოსაკვლევად წარდგენილი ავტომობილის წინა მარცხენა საბურავის სარბენი ბილიკის კონფიგურაცია  მთლიანად  შესაბამისობაში მოდის ექსპერტიზაზე წარდგენილ შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ნიადაგის ზედაპირზე არსებულ ნახატის კონფიგურაციასთან, როგორც ვიზუალური, ასევე - ტექნიკური თვალსაზრისით. ექსპერტიზას დაესვა კითხვა თუ როგორ მოხდა თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანის შემთხვევის ადგილზე გადაადგილება და ხომ არ მოხდა ავტომანქანის ბუქსირით გათრევა, რაზეც ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილია მხოლოდ „HYUNDAI ACCENT"-ის მიერ დატოვებული ორი  ურთიერთპარალელური საბურავის კვალი და რომ  მძღოლის მიერ ავტომანქანის გადაადგილება ექსპლუატაციის პირობებშია მომხდარი. ამდენად, ავტომობილის გარეშე ძალით, ბუქსირით ან გათრევით გადაადგილება გამოირიცხა. ასევე, რადგან თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის და ოჯახის ადვოკატის მიერ არაერთხელ გაჟღერდა ინფორმაცია თამარ ბაჩალიაშვილის ჰაკერულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმის დასადგენად, თამარ ბაჩალიაშვილის კუთვნილი „ეფლის" მარკის  პორტატულ კომპიუტერში და მისი ავტომანქანიდან ამოღებულ "სამსუნგი"-ს ფირმის მობილურ ტელეფონში ხომ არ იძებნებოდა ე.წ. "ჰაკერული" ტიპის პროგრამები, გამოძიების მიერ დაინიშნა კომპიუტერული ექსპერტიზა. ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად, თამარ ბაჩალიაშვილის პორტატული კომპიუტერის და მობილური ტელეფონის ოპერაციულ სისტემებში დაინსტალირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფებს შორის არ ფიქსირდება ჰაკერული ტიპის პროგრამა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია სხვა მოწყობილობებში არაავტორიზებული შეღწევა, ინფორმაციის წაშლა, ჩაწერა, ჩასწორება, პროგრამების ინსტალაცია და ინფორმაციის არალეგალურად მოპოვება. ამავე დასკვნის მიხედვით, პორტატული კომპიუტერის მეხსიერებაში არსებული ინფორმაციის   დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ მასში ფიქსირდება პროგრამისტის საქმიანობასთან დაკავშირებული პროგრამები და შესაბამისი პროექტები. პროექტებში გამოყენებულია ვებ-პროგრამირების ტექნოლოგიები და აქედან გამომდინარე მათზე მომუშავე სპეციალისტის საქმიანობის სფერო არის ვებ-პროგრამირება. ასევე, განხორციელდა თითოეული პროექტის შესწავლა და დადგინდა, რომ მათი გარკვეული ნაწილი წარმოადგენს სხვადასხვა დომეინებთან დაკავშირებულ პროექტებს/მოდულებს. განისაზღვრა მათი კატეგორიაც, მათ შორის ერთი განეკუთვნება „Technology/Internet", ხოლო სამი მათგანი მიეკუთვნება კატეგორიას: „Pornography". საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში საქართველოს პროკურატურაში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ინტენსიურ რეჟიმში სხვადასხვა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებებს ატარებს. გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა 1000-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, გამოიკითხა 600-მდე პირი, დაინიშნა არაერთი ექსპერტიზა, ასევე ჩატარდა რამდენიმე საგამოძიებო ექსპერიმენტი. საქართველოს პროკურატურა მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, საზოგადოებას აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ინფორმაციას მომავალშიც ... ...
  • შსს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ ამირან გაფრინდაშვილს ეძებსშინაგან საქმეთა სამინისტრო უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, 1979 წელს დაბადებულ მამაკაცს ეძებს. თბილისში, გლდანის რაიონის სოფელ გიორგიწმინდაში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე, N 32–ში მცხოვრებ ამირან გაფრინდაშვილს ბოლო სატელეფონო კომუნიკაცია მიმდინარე წლის 29 ივლისს, დედასთან ჰქონდა, რის შემდეგაც მასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი-ნაძალადევის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოში მამაკაცის გაუჩინარების შესახებ შეტყობინება მიმდინარე წლის 12 აგვისტოს შევიდა. ფაქტზე საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. შეტყობინების მიღებისთანავე დაიწყო და გრძელდება აღნიშნული პირის ინტენსიური სამძებრო-საძიებო ღონისძიებები. მამაკაცის გაუჩინარების ფაქტის შესახებ მთელი საქართველოს მასშტაბით ინფორმირებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა შესაბამისი დანაყოფი, ასევე, სხვადასხვა სამსახური. ამ ეტაპზე, გამოკითხულია ათეულობით პირი, დანიშნულია ექსპერტიზები და აქტიურ რეჟიმში გრძელდება შესაბამისი მოქმედებები გაუჩინარებული მამაკაცის ადგილსამყოფელის დადგენის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიმართავს მოქალაქეებს, აღნიშნულ პიროვნებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში, დარეკონ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112“-ში ან აცნობონ პოლიციის უახლოეს განყოფილებას. ... ...
  • თიბისი კაპიტალმა განახლებული, რიგით მეოთხე მაკრო-სექტორული მიმოხილვა წარადგინათიბისი კაპიტალმა მეოთხედ უმასპინძლა ონლაინ კონფერენციას ეკონომიკასა და  ბიზნესსექტორებზე COVID-19-ის გავლენის შესაფასებლად. შეხვედრაზე, ბიზნესისა და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, მიმდინარე მდგომარეობა, ძირითადი მაკრო-პარამეტრების უახლესი დინამიკა და  მოლოდინები განიხილეს. ასევე, წარმოდგენილი იყო 2020-2022 წლების მოლოდინები ცალკეულ ბიზნესსექტორთან დაკავშირებით.  თიბისი კაპიტალის სცენარის მიხედვით, 2021 წელს ეკონომიკის კრიზისამდელ მაჩვენებელთან დაბრუნებაა მოსალოდნელი. ეროვნული ბანკი გააგრძელებს სავალუტო ინტერვენციებს, ვინაიდან სავალუტო შემოდინებების დანაკლისი მთავრობის მიერ მოზიდული სახსრებით საკმარისად კომპენსირდება და არსებული ინტერვენციების შემდეგ, ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვები არათუ მცირდება, არამედ იზრდება კიდეც. სავალუტო ინტერვენციები ასევე აუცილებელია ინფლაციის მიზნობრივ დონემდე შემცირებისათვის.  კვლევის მიხედვით, საქართველოში ტურიზმის სექტორის აღდგენა მომავალი წლის მეორე კვარტლიდან დაიწყება. კრიზისამდელ მაჩვენებელს კი სექტორი 2022 წლიდან დაუბრუნდება. 2020 წლის პირველ 8 თვეში, ნახევარი მილიონი კვადრატული მეტრი ფართის ბინები გაიყიდა. აღნიშნულ პერიოდში დედაქალაქში სულ 16 000 ბინა გაიყიდა, რაც 2019 წელთან შედარებით 8 000 ბინით, ანუ 34%-ით ნაკლებია. ძველი ბინების ფასები დოლარში კლებას აგრძელებს, ახალი ბინების ფასი კი აგვისტოში გაიზარდა, რაც ამ სეგმენტში მოთხოვნის დაბრუნებას უკავშირდება. კომერციული უძრავი ქონების სექტორში გამოკითხულ კომპანიებს შორის, სავაჭრო მოლებში შემოსავლების მეტი კლება ფიქსირდება, ვიდრე საცალო სავაჭრო ობიექტებზე გაქირავებულ ფართებში. წლის განმავლობაში, სექტორში დოლარში საიჯარო შემოსავლის 20-25%-ით კლებაა მოსალოდნელი. მშენებლობის სექტორში 2020 წლის მეორე კვარტალში დიდი კლება საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის ბრუნვაში დაფიქსირდა, ინფრასტრუქტურის მშენებლობამ კი მეტი მდგრადობა შეინარჩუნა. წლის მანძილზე სამშენებლო სექტორის ჯამური ბრუნვის წ/წ 15%-ით შემცირებაა მოსალოდნელი. ორგანიზებული ბაზრის წილის ზრდის ფონზე მოსალოდნელია, რომ FMCG სექტორმა 2020 წელს 2019 წლის დონე შეინარჩუნოს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ თებერვალ-მარტის პერიოდთან შედარებით, ხელფასის მიმღებთა პროცენტულად ყველაზე მკვეთრი შემცირება გართობის, პროფესიული მომსახურებისა და HORECA სექტორებში შეინიშნება, თუმცა რაოდენობრივად ყველაზე მეტად ვაჭრობის სექტორია შემცირებული. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში, დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა წლიურად 2%-ით, ხოლო დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა 5%-ით შემცირდა. კლება მეტწილად დაბალანაზღაურებადი სეგმენტის (<1200 ლარი) შემცირებითაა განპირობებული. მაშინ, როდესაც სხვა საშემოსავლო კატეგორიებში დასაქმებულთა რაოდენობა თებერვალთან შედარებით ზრდის დინამიკას აჩვენებს. თიბისი კაპიტალის მიერ წარდგენილი ანალიზი ქართულ და ინგლისურ ენებზე შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე:  Tbccapital.ge  ... ...
  • ბავშვთა გადასასვლელ საგზაო ნიშნულზე “ქართული ოცნების“ კანდიდატის პლაკატი გააკრეს“ერთიანი ნაიციონალური მოძრაობის“ წევრი ბესო ქათამაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს ფოტოს, რომელიც დაბა ლაითურშია გადაღებული. “დაბა ლაითურის საჯარო სკოლის წინ, ბავშვთა გადასასვლელ საგზაო ნიშნულზეც ჩიგოგიძეა  ადგილები აღარ ყოფნით, ბოლოს ისე იზამენ ,,საპირფარეშოებზეც" დააკრავენ“ - წერს ბესო ქათამაძე ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ იკვებებით თუ არა სწორად?

ყოველდღე ჭამთ უმ ბოსტნეულს, სალათებს?

ტესტი _ რა გახსოვს სკოლიდან?

გამოქვაბულში ქვევიდან ზევით აღმართულ წარმონაქმნებს...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ რა არის გამოსახული ამ ისტორიულ ფოტოზე?

ისრაელის მიერ პალესტინის დაბომბვა თუ...

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

კარმიდამო ჩემი

დროა, მივეჩვიოთ ბუნებრივი რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას

პლანეტის გლობალური კლიმატური ცვლილებები ბევრ...

როგორ მოვრწყოთ ვარდები _ ნუ გამოვიყენებთ სუფთა წყალს

ყვავილები, განსაკუთრებით, ვარდები, ყველას უყვარს....

ჩითილების მომზადება კოშტების და ნახერხის დახმარებით

ჩვენი გამოცდილი მეურნეები, სხვადასხვა ხალხურ...

რომელი მცენარეა ფშატი?

ჩვენი არა ერთი მკითხველის გვთხოვს,...

ხალხური მედიცინა დეზინფექციისთვის

სისუფთავის ხარისხი იქ, სადაც ადამიანი...

"საშობაო ლიქიორის" მომზადების ყველაზე შედეგიანი მეთოდი

ძალზე პოპულარული, "საშობაო ლიქიორის" მომზადების...

ყაბაყის ტორტი

საჭირო მასალა: ორი ცალი ყაბაყი,...

სტაფილოს სალათი ცერეცოთი

საჭირო მასალა: სამი ცალი სტაფილო,...

სოკოს სალათი შებოლილი ქათმის ხორცით

ეს უგემრიელესი სალათი უნდა მოვამზადოთ...