გავაშენოთ საადრეო ჯიშის მანდარინი

კარმიდამო ჩემი

გავაშენოთ საადრეო ჯიშის მანდარინი

29 აპრ. 2021, 10:22:26

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის კლიმატი, პერიოდულად ხასიათდება ყინვიანი ზამთრით. ამიტომ იშვიათი არაა შემთხვევები, როცა სუბტროპიკულ კულტურათა დაბალი ყინვაგამძლეობის გამო, ცივ ზამთარში, როცა ტემპერატურა დაბალია, ციტრუსოვნების ხმება.

ზოგადად, ციტრუსოვანთა გავრცელების არეალი ჩვენში და მსოფლიოშიც შეზღუდულია. სუბტროპიკულ კულტურათა დაბალი ყინვაგამძლეობის გამო, მათ, ძირითადად, თბილ ზონებში აშენებენ.

მეციტრუსეობის, როგორც დარგის, ძველებურად აღდგენა და მისი თანდათანობით განვითარება, ქვეყნის სოფლის მეურნეობის აღმასვლას შეუწყობს ხელს.

დღევანდელ საერთაშორისო ბაზარზე, ციტრუსოვანთა ნაყოფზე და მისგან წარმოებულ სხვადასხვა პროდუქციაზე, საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა.

ჩვენში ადრე არსებული სისტემის მოშლამ, გეგმიანი ეკონომიკის საბაზრო ეკონომიკის ურთიერთობაზე გადასვლამ, პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა არასტაბილურობამ, მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო სოფლის მეურნეობა და სხვა სამრეწველო დარგები, განსაკუთრებით კი მეციტრუსეობა.

ის საქართველოში სოფლის მეურნეობის უმნიშვნელოვანესი, რენტაბელური დარგი იყო, თუმცა, ბოლო პერიოდში, ცნობილი არასტაბილური მოვლენების გამო, დარგის განვითარება დაბრკოლდა.

ახლა დღის წესრიგში დადგა საკითხი, დარგის კვლავ განვითარების შესახებ, რისთვისაც საჭიროა სათანადო ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რათა თანამედროვე ინტენსიური მეციტრუსეობა განვითარდეს. ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა საადრეო მანდარინის გაშენება. ამ შემთხვევაში, ყინვიანი ზამთრის დროს, მოსავალი დაზღვეული იქნება დაზიანებისგან, რადგან ადრე დაიკრიფება და დაზამთრებამდე უკვე რეალიზებულიც იქნება.

ჩვენი რჩევაა, მეურნეებმა დაიწყონ საადრეო ნაგალა ჯიშის მანდარინის გაშენება. ასეთი სახეობის მანდარინი, რომელიც ადრეც იყო საქართველოში, ორ-სამ წელიწადში შედის მსხმოიარობაში და მომდევნო წლებში _ სრულ მსხმოიარობაში.

დაბალტანიანი, ნაგალა, საადრეო ჯიშის მანდარინის გაშენება, თავისი ბიოლოგიური თვისებების გამო, უმჯობესია. მას მაღალტანიან, საგვიანო ჯიშის მანდარინთან შედარებით, მთელი რიგი უპირატესობა გააჩნია, რომელთაგან აღსანიშნავია ადრე, სექტემბერ-ოქტომბერში მწიფობა და მსხმოიარობაში ადრე შესვლა. 2-3 წელიწადში, უკვე ხასიათდება უხვმოსავლიანობით, ნაყოფის მაღალი ხარისხით.

საადრეო, ნაგალა ჯიშის მანდარინის ნაყოფის შეფერილობა მუქი ნარინჯისფერია, ფორმით მომსხო, ერთი ცალი _ წონით 80-85 გრამი. გამოირჩევა მომჟავო-მოტკბო გემოთი. შაქრიანობა აღწევს შვიდ-რვა პროცენტს, ვიტამინი ც-32 მ. გრამი. ნაყოფიანი წვენის გამოსავლიანობა შეადგენს 73-80%-ს.

საადრეო მანდარინი გამოირჩევა აგროტექნიკური ღონისძიებების სიმარტივით და მათ მოვლა-მოყვანაზე გაწეული მცირე ეკონომიკური დანახარჯებით.

ასეთი ტიპის მანდარინი, მცირე სიმძლავრის ფესვთა სისტემის გამო, სათანადო მოვლითი ღონისძიებების პირობებში, კარგად ხარობს ფერდობებზე, ნიადაგში ფესვს მცირე სიღრმეშიც ივითარებს.

ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ საადრეო, "ვასე ჯგუფის" მანდარინზე. მას მიეკუთვნება აგრეთვე ჩვენში გავრცელებულ მანდარინ "უნშიუს" კვირტული ვარიაციიდან მიღებული მუტანტები: ქართული საადრეო, ანასეულის საადრეო და აფხაზური საადრეო, რომლებიც მკვეთრად განსხვავდება მანდარინ უნშიუსგან. ისინი ხშირად ზიანდება ზამთრის პირობებში განვითარებული ყინვებისგან.

ზოგადად, ბოლო წლებში განვითარებულმა კლიმატურმა პირობებმა, ყინვების გამეორებამ, როცა ტემპერატურა მინუს შვიდ-რვა გრადუსს შეადგენდა, დააზიანა მანდარინის ხეები, ხოლო ლიმონის მცენარეები, თითქმის, გაახმო.

ამიტომ არის უმჯობესი საადრეო ნაგალა ჯიშის მანდარინის გაშენება, რომელიც, რომც მოუსწროს ყინვამ, შედარებით უკეთ უძლებს მას.

ზემოთ აღნიშნულ "ვასეს ჯგუფის" მანდარინებიდან, ყინვაგამძლეობით და ადრე მწიფობით, ჩვენი დაკვირვებით, გამოირჩევა შემდეგი ჯიშები: ოკიტცუ-ვასე, მიხო-ვასე და ჩვენში გამოყვანილი მანდარინები: ქართული და ანასეულის საადრეო, რომლებიც მიღებულია კვირტულ-მუტაციური ვარიაციის შედეგად.

აღნიშნული მანდარინის ჯიში განსაკუთრებულ პირობებს არ უყენებს ნიადაგს _ დამაკმაყოფილებლად იზრდება ნიადაგის ყველა ტიპზე, სადაც ნიადაგის რეაქცია არის 5,0-7%-ის ფარგლებში. ის უხვმოსავლიანობით ხასიათდება, განსაკუთრებით ნეშომპალა-კარბონატულ ნიადაგზე.

ჩვენში მეციტრუსეობის, როგორც სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი დარგის აღდგენა-რეაბილიტაცია, მისი საადრეო ჯიშებით შევსება და თანდათანობით განვითარება, ხელს შეუწყობს ჩვენი მწირი ეკონომიკის და მშრომელთა პირობების გაუმჯობესებას, რადგან როგორც ვთქვით, ციტრუსოვნებზე, მანდარინზე განსაკუთრებით, დიდი მოთხოვნაა მთელ მსოფლიოში.

ქართველი ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის მუშაკებისადმი, ჩვენი რჩევა და თხოვნაც იქნება, დიდი ყურადღებითა და ენთუზიაზმით შეუწყონ ხელი ჩვენში მანდარინის კულტურის რეაბილიტაცია-განვითარებას. ძველი, საგვიანო ჯიშის მანდარინის შეცვლას თანამედროვე ახალი, ნაგალა, დაბალვარჯიანი ჯიშებით. ეს არის ჩვენი მეციტრუსეობის გადარჩენის ერთ-ერთი ძირითადი პირობა, რადგან ციტრუსოვნები და მათ შორის, მანდარინი ხშირად ზიანდება მკაცრი კლიმატური პირობების გამო.

საადრეო ჯიშის მანდარინი, გარდა ადრე მოკრეფისა, ადრე რეალიზაციის საუკეთესო შანსია.

შეიძლება შემოგვედაონ, საგვიანო ჯიშს ხომ არ გავანადგურებთ ან ხომ არ დავივიწყებთო. რა თქმა უნდა, არა და ჩვენი რჩევის მიზანი, გავაშენოთ საადრეო ჯიშები, გულისხმობს იმას, რომ თანაბრად გვქონდეს როგორც საგვიანო, ისე საადრეო ჯიშის ციტრუსოვნები. იყოს ფართო არჩევნის საშუალება, რომელიც საბოლოოდ დაარწმუნებს ყველა მეურნეს, რომელი სჯობს.

 ჩვენი სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების აზრით, ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენში არსებული ჯიშები მოგვიანებით ყველა ერთად მწიფდება. ფერხდება მოკრეფის პროცესი. ეს

ჩვენში, როგორც ვთქვით, კომუნისტურ ეპოქაშიც არსებობდა საადრეო ნაგალა ჯიშის მანდარინი. საჭიროა მის აღდგენა, აქტიურად გავრცელება.

დაინტერესებულ მეურნეებს შევახსენებთ, რომ საადრეო ნაგალა ჯიშის მანდარინი, ერთ ჰექტარზე შესაძლებელია გაშენდეს 2 ათასი, 2500 ძირი. საადრეო მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე 25-30 ტონაა. თითქმის, იგივე რაოდენობაა, რასაც საგვიანო ჯიში იძლევა.

საადრეო მანდარინის გაშენებით, ხელის შეწყობით, ჩვენი სოფლის მეურნეობის აღმავლობას და ჩვენი ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას შევუწყობთ ხელს.

ვახტანგ სურგულაძე,
სოფლის მეურნეობისმეცნიერებათა დოქტორი

 ახალი ამბები
  • თუ ჭკუა აქვს, არ უნდა მოვიდეს _ მეუფე იაკობი გიორგი გახარიაზეჩემთვის გიორგი გახარია მესამე ძალა არ არის. მითხარით, დადებითი რა გააკეთა? თუ ჭკუა აქვს, არ უნდა მოვიდეს. შეიძლება „ლელოსა“ და „სტრატეგია აღმაშენებლის“ კონკურენტი გახდეს, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბოდბელმა მთავარეპისკოპოსმა, იაკობმა განუცხადა. „ვის დავუჭერთ მხარს? ვის ვგულისხმობ, ნახავთ. ისეთები იქნებიან, გაიმარჯვებენ, ნახავთ. მთავრობას ყოველთვის აქვს საშუალება, არჩევნებში მინიმუმ 30% აიღოს, დანარჩენი რამდენს აიღებს, დაუთვალონ ხმები. თუ არ მოისვენებენ, მიიღებენ მაგას, იმიტომ, რომ ძალიან აურიეს ქვეყანა. ვის რა გაუკეთებია, რა გმირები ეგენი არიან, ომში იბრძოდნენ თუ 2008-ში არ გარბოდნენ ქვეყნიდან? რაც ერი ვართ, იმას ვირჩევთ ხოლმე. რაც შეეხება გახარიას, ჩემთვის გიორგი გახარია მესამე ძალა არ არის. მითხარით, დადებითი რა გააკეთა? თუ ჭკუა აქვს, არ უნდა მოვიდეს. შეიძლება „ლელოსა“ და „სტრატეგია აღმაშენებლის“ კონკურენტი გახდეს. დაბალრეიტინგული პოლიტიკოსია. 200 ათას „ლაიქს“ ვინც უკეთებდა, კარგად ნახეთ, ზურგს უკან ვინ ედგა“, - განაცხადა მეუფე ... ...
  • საქართველოს პრეზიდენტმა 8 მსჯავრდებული შეიწყალასალომე ზურაბიშვილმა 8 თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებული შეიწყალა, - ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. „საქართველოს პრეზიდენტმა 8 თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებული შეიწყალა, აქედან 3 მსჯავრდებული სრულად გათავისუფლდა თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი მოხდისაგან, ხოლო 5 მსჯავრდებულს (მათ შორის, 1 ქალ მსჯავრდებულს) დარჩენილი მოსახდელი სასჯელის ვადა გაუნახევრდა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების აქტი დღეს, 2021 წლის 6 მაისს გამოსცა“, - აცხადებენ ... ...
  • ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარე კორონავირუსზე აიცრაჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მეუღლესთან ერთად კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა. როგორც ზაალ მამალაძის მიერ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული ფოტოთი ირკვევა, მათ ვაქცინა ჩოხატაურში, კლინიკა „მედალფაში“ გაიკეთეს. ცნობისთვის, კორონავირუსზე ვაქცინაციის პროცესი ჩოხატაურში 2 დღის წინ განახლდა.  აცრის  გაკეთება ჩინური ვაქცინა „სინოფარმით“ არის ... ...
  • "თუ გაგიგეს ქართულად საუბრობ, პრობლემები შეგექმნება" _ ახალგაზრდა ოკუპირებული აფხაზეთიდანსაქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრება სულ უფრო რთულდება ყველასთვის განსაკუთრებით, ახალგაზრდებისთვის. ისინი ძალიან რთულ გზას გადიან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად. „გურია ნიუსთან“ საუბრისას რესპონდენტმა ვინაობის გამხელა არ ისურვა, რადგან აფხაზეთში მისი ოჯახის წევრები არიან დარჩენილი და შეეშინდა, საფრთხე არ შეექმნა მათთვის. იგი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, როგორია საქართველოს ოკუპირებულ  აფხაზეთში ცხოვრება... _ ჩემი აფხაზეთთან კავშირი დაიწყო ბავშვობიდან. მეშვიდე კლასში ვიყავი, როცა მამასთან, გალში მომიწია საცხოვრებლად გადასვლა. სრული ქაოსი დამხვდა იქ... იყო ბევრი პრობლემა, მაგრამ, საბოლოოდ, გავართვი თავი ჩემი იქაური მეგობრების წყალობით. _ აფხაზეთის  სკოლებში რა ენაზე ასწავლიან ბავშვებს? _ ომის შემდეგ პერიოდში სწავლა მთლიანად რუსულ ენაზე იყო. რომელ სკოლაშიც მე დავდიოდი, იქ მხოლოდ ერთი საგანი იყო ქართულ ენაზე _ ქართული ენა და ლიტერატურა, რომელსაც კვირაში ორი დღე ეთმობოდა. სხვა ყველა საგანს რუსულად  გავდიოდით. ძალიან აგდებული დამოკიდებულება იყო. იმდენად, რომ სურვილი გეკარგებოდა ქართული ენის სწავლის. _ იქ მცხოვრებლებს რამდენად მიგიწვდებოდათ ხელი  მედიკამენტებსა და ჯანდაცვის სერვისებზე? _ სიმართლე რომ გითხრათ, როცა მე ან ჩემს ოჯახს რამე წამალი დაგვჭირვებია და გავსულვართ, ნებისმიერი წამალი გვიყიდია. თუ გალში არ იყო, სოხუმიდან ან გაგრიდან მოჰქონდათ. ცუდია, რომ ზოგი იქ მცხოვრები ახალგაზრდა ამბობს, თითქოს არ მიგვიწვდებოდა ხელი წამლებზე ან არ იყო, ასე არ ყოფილა, რადგან მე რამდენჯერაც დამჭირვებია წამლები თუ საავადმყოფო, ყოველთვის მქონდა საკმარისი ყურადღება. როცა მე ან ჩემს ოჯახს რამე დახმარება დაგვჭირვებია, ყოველთვის აღმოუჩენიათ დახმარება. _ თუ ასხვავებდნენ ქართველებს იქაური აფხაზებისგან? _ მსგავსი მაგალითი არ ყოფილა. უბრალოდ, თუ მე ვდგავარ რიგში და ჩემს შემდეგ ვინმე „წონიანი ტიპი“ მოვიდა იმას გაატარებენ ურიგოდ და მე ისევ ჩემს რიგში მომიწევს დგომა. ეს მემგონი აქაც ასეა. დეზინფორმაცია ვრცელდება აფხაზეთზე და ძალიან მწყინს. _ როგორ ხდება საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადმოსვლა  და თქვენ რამდენად მარტივად შეგეძლოთ გადაადგილება ეგრეთწოდებულ საზღვარზე? _ 14-წლამდე მამას საბუთი ჰქონდა, რომ მე მისი არასრულწლოვანი შვილი ვიყავი და შეეძლო გადმოვეყვანე ეგრეთწოდებულ საზღვარზე. 15 წლისას მომიწია ოფიციალური საბუთის აღება, რითიც შევძლებდი მამასთან ერთად გადამელახა „საზღვარი“. ძალიან ბევრჯერ ყოფილა, რომ ჩუმად გადავპარულვარ ან ჩემს ოჯახს ფული გადაუხდია, რადგან ან გამოცდა მქონდა ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ექიმთან ვიზიტის საჭიროების გამო უნდა გადავსულიყავი. ყოველთვის ჯერ ენგურის ხიდზე მივდიოდით, რომ გვეცადა ოფიციალურად გადმოსვლა. რა თქმა უნდა, არ გვიშვებდნენ, მიზეზად არასაკმარის დოკუმენტებს ამბობდნენ. მამას არ ჰქონდა იქაური მაცხოვრებლის სტატუსი. ხალხს იძულებულს ხდიდნენ, იქ მაცხოვრებლის სტატუსი აეღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, „შავი გზით“ გვიწევდა გადასვლა და ხშირად გვიჭედრნენ, ზოგს  კი ფიზიკურადაც უსწორდებოდნენ. მახსოვს, გამოცდების პერიოდი მქონდა და „საზღვარზე“ არ მიშვებდნენ. მაშინ მამამ 5000 რუბლი გადაიხადა, რომ მე გადმოვსულიყავი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. _ რა ხდება ეგრეთწოდებულ საზღვარზე დაჭერის შემდეგ? _ „საზღვარზე“ დაჭერისას მივყავდით პოლიციას და გვართმევდნენ ყველა სახის საბუთს _  პირადობა იქნებოდა თუ ნებისმიერი სხვა. არა მხოლოდ ქართულს, არამედ ყველას. შემდეგ, რაღაც თანხის სანაცვლოდ გვიშვებდნენ, მაგრამ საბუთებს იტოვებდნენ. _ როგორ შეაფასებთ იქ ცხოვრებას? _ ძალიან მიყვარს იქაურობა, მაგრამ იქ ცხოვრება ურთულესია, როცა შენ ხარ ქართველი და უფლება არ გაქვს შენს ენაზე ისაუბრო. არავინ გიკრძალავს, მაგრამ იცი, რომ თუ გაგიგეს ქართულად საუბრობ, პრობლემები შეგექმნება. იქ მე სულ ქართულად ვსაუბრობდი. ერთხელ, როდესაც პარკში მეგობრებთან ერთად ვიყავი, ერთი პიროვნება მოვიდა და მითხრა, რომ პატივი მეცა მათთვის და ქართულად არ მესაუბრა... _ ოკუპირებულ აფხაზეთში ქართველებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება აქვთ? _ კი. სულ სხვანაირად გვიყურებენ და ეს დამოკიდებულება ყოველთვის იგრძნობოდა. იქიდან ყველა ახალგაზრდა მოდის, რადგან არ არის იქ არანაირი პერსპექტივა, განვითარების შანსი... თუმცა, ბოლო პერიოდში ბევრი რამ გალამაზდა და შეიქმნა... მინდა, რომ იქაც იგივენაირად შეეძლოთ განვითარება ახალგაზრდებს, როგორც აქეთ...  _ ამბობს ახალგაზრდა ოკუპირებული აფხაზეთიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია, აფხაზეთში არ ... ...
  • "ვარლამ გოლეთიანს სოლიდარობაც კი არ გამოუცხადებია მათთვის" _ ანა იოსავანამახვანჰესის აქციაზე მომხდარი სიტყვიარი შელაპარაკების შემდეგ, როგორც "გურია ნიუსთან" საუბრისას აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ანა იოსავამ თქვა, 16 აპრილს დააკავეს ფირუზ და რეზო წულუკიძეები და ძმები ჭელიძეები. "ჭელიძეებთან, რომლებსაც სახლში შშმ მამა ჰყავთ, შევარდა სპეცრაზმი და ძალის გამოყენებით დააკავეს ძმები. ისინი არიან ჩვეულებრივი ბათუმელი ბიჭები, რომლებსაც ჰყავს მეგობრები და ახლობლები. იმის გამო, რომ "ნაციონალურ მოძრაობას" უჭერენ მხარს, არ შეიძლება ესე მოექცნენ". დაკავებების სერია გაგრძელდა _ 23 აპრილს ხონის გზაზე დააკავეს ელდარ ანთაძე. „არც მტკიცებულება და კადრები არ არსებობს მათი დანაშაულის დამამტკიცებელი. უნდათ, ეს ბიჭები ჩასვან ციხეში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ძალიან აქტიურობენ", _ ამბობს ანა იოსავა. მისი თქმით, ვარლამ გოლეთიანმა იცოდა აქციაზე მომხდარი ინციდენტის შესახებ, თუმცა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებაზე ყოფნის დროს არ უსაუბრია ამ თამაზე. "ვარლამ გოლეთიანს სოლიდარობაც კი არ გამოუცხადებია მათთვის. არადა, ეს ბიჭები მხარდასაჭერად ჩავიდნენ". "გურია ნიუსი" ესაუბრა ელდარ ანთაძის ადვოკატს გიორგი ფანცულაიას. ადვოკატის თქმით, ის საქმის შესწავლის პროცესშია, რის შემდეგაც შეძლებს კომენტარის გაკეთებას. რა ედებათ წულუკიძეებსა და ჭელიძეებს ბრალად, რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება მათ საქმეზე და რას ითვალისწინებს სასჯელი, ამის გასარკვევად "გურია ნიუსი" შსს-ს პრესსამსახურს დაუკავშირდა.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 15 და 23 აპრილს დააკავეს შვიდი პირი, რომლებსაც ბრალად ედებათ გუმათჰესის დასახლებაში ნამახვანჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე  ჯგუფური ძალადობა. როგორც შსს-ში გვითხრეს, მათ ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს აქციაზე მყოფ სამ პირს. ასევე, დააზიანეს ერთ-ერთი დაზარალებულის კუთვნილი ავტომანქანა. შსს-ს ინფორმაციით, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს 225 მუხლით, რომელიც გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას. უწყების განცხადებით, შვიდივე დაკავებულის დანაშაული 4-დან 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ... ...

არქივი

ტესტები

ტესტი _ ხარ თუ არა "უგზო-უკვლოდ" განათლებული? (მეორე ვარიანტი)

რა დასტრიალებდა თავს მაურისიო ბაბილონიას...

ტესტი _ რამდენად ერკვევი სხვადასხვა სფეროში

რომელია ყველაზე პატარა სახელმწიფო მსოფლიოში?

ტესტი _ როგორ იცნობ გარე სამყაროს?

რომელ ცხოველს შეუძლია უწყლოდ გაძლება...

ტესტი _ გაქვს თუ არა კარგი ზოგადი განათლება?

რომელ ცნობილ მეცნიერს მიენიჭა 1921...

ტესტი _ როგორ იცნობ საქართველოს ისტორიას

სად დაამარცხა თამარ მეფემ რუმის...

ტესტი _ დიდი აღმოჩენები და ასტრონომია

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების პერიოდში ვის...

ტესტი _ რა იცი მსოფლიოს ღირშესანიშნაობების შესახებ?

რომელმა ქვეყანამ აჩუქა აშშ-ს თავისუფლების...

კარმიდამო ჩემი

"ქართული თექა ჩემი გატაცებაა!"

ქართულ თექაზე მუშაობას, უმეტესად, ჩვენი...

გავაშენოთ საადრეო ჯიშის მანდარინი

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის კლიმატი,...

თხილის წამლობა აპრილის შუა რიცხვებიდან

აპრილის დასაწყისიდან, როცა თანდათან მატულობს...

როგორ გამოვკვებოთ და გამოვზარდოთ ქათმის წიწილები

საქართველოში ქათმის და, ზოგადად, შინაური...

დავთესოთ ბოსტნეული და გამოვიყვანოთ ჩითილები

წლევანდელი გაზაფხული,  გურიაში, განსაკუთრებით, საკმაოდ...

საგაზაფხულო ფხალეული კვერცხით და ნედლი სანელებლებით

საქართველოს სამზარეულო კულტურა ფხალეულის ორასამდე...

"კალისტო 1920 "_ გურიაში "გემოვანის" პური გამოჩნდა

პური ერთ-ერთი უძველესი საკვებია და...

ერთი ნაჩუქარი ბაჭიით დაწყებული საქმე: "ბოცვრის მოშენება ყველა ოჯახმა უნდა შეძლოს"

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაამაღლებაში მცხოვრები,...

ზღმარტლი _ მცენარე, რომელიც იმსახურებს ყურადღებას

მუშმულას და უნაბის შემდეგ, ჩვენს...

გავამზეუროთ ქოთნის ყვავილები

ახლა, ადრიან გაზაფხულზე, მზიან, თბილ...

ქათმის მხალეული

მრგვალად მოხარშული (და არა შემწვარი)...